Aktuálně 

 
Nové zprávy jsou uloženy vždy nahoře.
                ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 

Smutná zpráva

 V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům sborového zpěvu, že nás v neděli 9. srpna 2020 po těžké nemoci opustil ve věku 79 let sbormistr, dirigent a hudební pedagog prof. Lubomír Mátl.

Znali jsme se spolu téměř 50 let, a přestože jsme se nevídali příliš často, patřil k mým dobrým přátelům. Po otevření nového oboru „Sbormistrovství“ na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze v roce 1990 jsem proto ani na okamžik při výběru vhodných nových specialistů nezaváhal, a přizval jej k spolupráci. Jsem přesvědčen, že jeho studenti toho jistě rovněž nelitují.

Lubomír Mátl se narodil 6. 3. 1941 v Brně. Jeho rodiče i sourozenci se věnovali hudbě. Se sborovým uměním  se začal seznamovat jako člen Brněnského dětského sboru vedeného prof. Františkem Lýskem. Na brněnské konzervatoři studoval hru na varhany u Josefa Černockého, hru na klavír u Viléma Vaňury a skladbu u Theodora Schäfera. Na JAMU absolvoval u Josefa Veselky obor Dirigování sboru (1955) a u Richarda Týnského obor Dirigování orchestru (1967). Vysokoškolské studium ukončil aspiranturou v oboru Řízení sboru u Josefa Veselky.

Od roku 1963 byl sbormistrem Brněnského vysokoškolského sboru, po roce 1966 jeho uměleckým vedoucím. V této funkci pokračoval i po přejmenování tělesa na Brněnský akademický sbor (1970) až do roku 1982, kdy vedení BAS převzal jeho žák Petr Chromčák. Po roce 1975 se stal nejprve členem, po půl roce sbormistrem a později také dlouholetým uměleckým vedoucím PSMU. Souběžně působil jako sbormistr s povinností dirigenta v Janáčkově filharmonii (1972–78) a ve Slovenské filharmonii, jako hlavní sbormistr v PFS (1981–92) a sbormistr PS ČRo (1992–95). Jako sbormistr pravidelně od roku 1983 spolupracoval s Rossiniho operním festival v italském Pesaru a od roku 1995 s operním festivalem v irském Wexfordu. Početná a významná jsou jeho hostování u předních českých i zahraničních pěveckých sborů a orchestrů, např. v letech 1995–2000 u sboru Radio France. Pravidelná byla i jeho spolupráce s předními dirigenty, jako byl Václav Neumann, Zdeněk Mácal, Libor Pešek, Jiří Kout, Otakar Trhlík, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Gerd Albrecht, Helmut Rilling, Erich Leinsdorf, Georg Solti, Leonard Bernstein a další.

Pedagogicky začal Lubomír Mátl působit na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1972–78) a současně na JAMU, kde se v roce 1994 habilitoval a v roce 2007 byl jmenován profesorem. Vyučoval i na pražské AMU a, jak bylo řečeno, na PedF UK.

Milý Luboši, měli jsme Tě moc rádi a budeš nám chybět. Zanechal jsi však za sebou hlubokou, úrodnou uměleckou i pedagogickou stopu, která ještě dlouho ponese své plody.

Jiří Kolář

Parte L. Mátl.pdf (154,4 kB)

              --------------------------------------------------

 
38th International Choir Festival in Preveza, 5.- 11. 7. 2021
                -----------------------------------------
 

Horké letní novinky z ECA–EC

 Zobrazit celou zprávu
               ------------------------------------------
 

56. International Choral Music Festival Barcelona, 5.– 11. 7. 2021, International Singing Week

Veškeré podrobnosti o festivalu a Mezinárodním pěveckém týdnu lze nalézt na www.fcec.cat

.

                 ---------------------------------------
 

Sborové novinky z hudebního nakladatelství DIEM EDITIONS

Zobrazit online verzi
                   --------------------------------------
 

Vybráno z Newsletter NIPOS 7/2020

Konference Umění do lavic? – 7.– 8. října 2020, GASK, Kutná Hora

Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění. Jaký mají umělecké předměty význam pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a čím se liší? Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ.

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží  a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Více na webu konference zde.

               oooooooooooooooooooo

Podzimní seminář Klubu sbormistrů v Novém Jičíně

Seminář pořádáme v rámci 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE 2020 ve spolupráci se Sdružením přátel sboru Ondrášek, z. s. v termínu 13.—15. listopadu 2020.

Seminář je určený především pro sbormistry dětských pěveckých sborů. Seminář má akreditaci MŠMT a všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování. Lektorem semináře bude sbormistr Zbyněk Mokrejš.

Více zde.

              -------------------------------------------

II. Národní setkání hudebních souborů seniorů

 

Termín konání zůstává zatím nezměněn, setkání se uskuteční v Praze v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020.

Vzhledem k situaci proběhne Setkání formou nesoutěžní přehlídky, přičemž sobotní sborová vystoupení budou rozprostřena do několika bloků v průběhu celého dne. Oblíbené společné hudební aktivity se přesunou do plenéru, v případě nepříznivého počasí pak do prostor, které svou velikostí umožní zachovat doporučené bezpečnostní rozestupy mezi jednotlivými hudebníky, sbormistry a dirigenty. Páteční program, včetně odborného semináře, proběhne dle původního plánu.

Těšíme se na viděnou a slyšenou v říjnu 2020 v Praze!

Lucie Valentová / předsednictvo UČPS

             ---------------------------------------------
 

Výroční sborové a sbormistrovské ceny za rok 2019

Laureáty navrhují významné hudební instituce, profesní organizace a osobnosti z oblasti naší kultury. Předložené nominace následně posuzuje kolegium složené z 27 našich předních sbormistrů a hlasových pedagogů. Na návrh předsedy Hudební komise UČPS dr. Víta Aschenbrennera získaly za rok 2019 tyto prestižní ceny následující osobnosti a soubory:

Cena Bedřicha Smetany: Anděla Maršálková (*1942), sbormistryně Milevského smíšeného sboru; Jaroslav Martnásek (*1944), sbormistr Pěveckého sboru Rastislav, Blansko a komorního orchestru Musica Nova;

Cena Ferdinanda Vacha: Josef Surovík (*1975), sbormistr Akademického sboru Cantica laetitia, Zlín;

Cena Františka Lýska: Martina Juríková, sbormistryně koncertního sboru Permoník, Karviná;

Ocenění za celoživotní mistrovství v oboru skladatelské práce pro pěvecké sbory : Jiří Teml (*1935);

Sbor roku 2019: Koncertní sbor Permoník, Karviná (sbormistryně Martina Juríková, 2. sbormistryně Karina Grimová, klavírní doprovod Hana Šobrová.

                 ---------------------------------------

 
Letní novinky z ECA-EC
                ----------------------------------
 

Archivní výběry audionahrávek vokálních nebo vokálně instrumentálních sborových skladeb našich hudebních skladatelů

Milí přátelé,

jak jsme již avizovali na našich webových stránkách a na stránkách UČPS, pokusili jsme se v pandemické době shromáždit zdařilé dosažitelné nahrávky sborových skladeb Zdeňka Lukáše. Tento úkol je prakticky splněn, chybí ještě několik slíbených skladeb, které by mohly jeho archiv obohatit.

Mezitím, jak už to bývá, se tato myšlenka rozrostla ještě o zaměření na další dva zvěčnělé autory – Otmara Máchu a Petra Ebena. A audioarchiv Otmara Máchy se stal dokonce prvním, z hlediska současných možností, hotovým materiálem. Nabízí podle určení druhu sboru chronologicky uspořádaný přehled nahrávek s jejich interprety, seznam chybějících nahrávek skladeb (které budeme stále hledat a postupně do archivu doplňovat) i nahrávek, které v našem archivu chybí, ale existují v archivech našich rozhlasových studií, samostatný seznam interpretů i výčet spolupracujících sbormistryň, sbormistrů a sborových přátel, kteří se na vytvoření archivu podíleli.

Abychom se vyhnuli složitým zákonům a právním předpisům, budou všechny nahrávky přístupné od září letošního roku individuálně v NIPOS. Není to jednoduché, ale i tak by se měl stát tento archiv zárukou, že se nahrávky neztratí a zůstanou svědectvím sborového mistrovství našich skladatelů a vysoké interpretační úrovně našich pěveckých sborů.
                --------------------------------------
 
Novinky z ECA - EC, léto 2020
             ------------------------------------------
 

Pozměněné termíny a programy domácích mezinárodních hudebních festivalů

Zastoupení sborové hudby

7. Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno (28. 9.– 16. 10. 2020)

30. 9. – Arnold Schönberg Chor (A. Schönberg, A. Pärt, J. Suk, J. N. David, J. Brahms)

4. 10. – Pražský filharmonický sbor, sbm. L. Vasilek (L. Janáček. J. B. Foerster, V. Novák, I. F. Stravinskij – Svatba, pro sóla, smíšený sbor čtyři klavíry a bicí)

10. 10. – Dětský sbor Brno (L. Janáček: Říkadla, B. Martinů: Otvírání studánek, Hans Krása: Brundibár)

11. 10. – Filharmonie Brno a sbor Janáčkovy opery NDB (L. Janáček: Věčné evangelium; Glagolská mše)

62. Smetanova Litomyšl (2.– 12. 7. 2020)

5. 7. – Martinů Voices, sbm. L. Vasilek (vokální polyfonie starých mistrů, B. Britten: Te Deum, černošské spirituály, svět. premiér cyklu J. Gemrota No Promises)

6. 7. – Collegium 1704 – Voce d´alliprandi (A Caldara, J. D. Zelenka, B. Galuppi)

8. 7. – Pražský filharmonický sbor (výběr nejkrásnějších českých operních sborů B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, O. Nedbala)

10. 7. – Czech Ensemble Baroque Quintet (T. Válková), Alla Danza Brno – Baroque, Czech Baroque Ensemble (R. Válek) – Evropa v různosti i jednotě v tancích a madrigalech 17. a 18. stol.

12. 7. – Český filharmonický sbor (P. Fiala), M. Jakubíček, varhany (B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus, A. Dvořák: Mše D dur, op. 86 „Lužanská“, G. Fauré: In Paradisum)

Festival Hudba tisíců Mahler – Jihlava 2020 (7. 7.– 30. 11.), 160. výročá narození G. Mahlera (*7. 7. 1860)

21. 10. – Český chlapecký sbor Boni pueri (P. Horák)

                   ----------------------------------------------
 

11th World Choir Festival and Competition in Thessaloniki, Greece (Soluň, Řecko)

Hello from Greece

In May 2021 (7.- 10. 5.) we are waiting for you in the 11th World Choir festival and competition in Thessaloniki Greece. For first time the festival will have a competitive character too.

In the attachment you can see all conditions

We look forward to welcome you in Greece

Best regards

             Efi Proikou

DIAVLOS

 Address Mitropolitou Gennadiou 6 

 546 23 Thessaloniki 

GREECE 

 www.diavloslink.gr

Email : diavlosc@yahoo.gr

APPLICATION korais 2021.doc (52,5 kB)

CONDITIONS KORAIS 2021 final.doc (183 kB)

                -----------------------------------------

 

MusicaMail – June 2020 (musicanet.org)

 view it online
                -----------------------------------------
 

CHORALIA MIKULOV 2020. 62. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých – pozvání k účasti

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

srdečně vás zveme k účasti na hodnocené přehlídce CHORALIA MIKULOV 2020, která je novinkou Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) pro sbory dospělých.

Přehlídka pro sbory dospělých CHORALIA MIKULOV 2020 si klade za cíl být otevřenou platformou pro všechny sbory dospělých, které chtějí zlepšovat svoji úroveň v soutěžní či nesoutěžní (festivalové) kategorii. Otevřená přehlídka nabízí možnost zlepšování pod vedením špičkových porotců i lektora společného zpěvu.

KDY: 17. – 18. října (sobota a neděle) 2020, s možností přijet již v pátek 16. října (přesný časový plán bude upřesněn)

KDE: Mikulov a okolí

ZA KOLIK: účastnický poplatek je závislý na zvolené variantě ubytování a stravování, více vizte v přihlášce

VÝHODY ÚČASTI:

§ možnost zazpívat si v atraktivním prostředí jihomoravského města

§ seznámení se s ostatními sbory

§ rady a názory odborné poroty

§ získání několika skladeb uplatnitelných ve vlastním repertoáru

§ atelier společných skladeb

§ společenský večer

Těšíme se na vás. Pro další informace a přihlášku vizte:

https://www.nipos.cz/artama-ho-sz/

Pro sbory, kterým by se z různých důvodů nehodil podzimní termín připravujeme další přehlídky sborů dospělých v příštím roce:

13. 3. 2021 CHORALIA PRAHA 2021 (jednodenní hodnocená přehlídka) – přihlášky budou k dispozici na webu NIPOS v září 2020

15.-16. 5. 2021 CHORALIA CHRUDIM 2021 (dvoudenní hodnocená přehlídka) 

Zdravím Vás srdečně,

Jan Pirner

                       -----------------------------------------------

 

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

Předčasné ukončení sezóny

Naši milí příznivci a posluchači,

z veřejně známých důvodů jsme byli nuceni předčasně ukončit sezónu, což je nám sice velice líto, ale zdraví je na prvním místě. Rádi bychom Vám vynahradili tento předčasný konec a pokusíme se Vás trochu navnadit do sezóny příští.

O osudech Johanna S. Bacha je známo mnohé, víme, že nebyl ani první ani poslední z tohoto muzikantského rodu, a právě této skutečnosti bychom letos věnovali letošní vánoční koncerty. Představíme Vám tvorbu tohoto hudebního klanu od mistrova prastrýce až k jeho synům – to vše u vědomí významného výročí Johanna S. Bacha, které si letos připomínáme. Tento rok pak zakončíme odloženým absolventským koncertem našeho sbormistra Ondřeje Kunovského, na němž vám zazpíváme slavné Polovecké tance Alexandra Borodina.

Pevně věříme, že nám dlouhá nucená pauza pomůže načerpat síly do sezóny 2020/2021 a že se s Vámi opět setkáme na některé z podzimních hudebních akcí. Nezapomeňte proto sledovat přehled našich aktuálních koncertů, aby Vám nic neuteklo!

Přejeme Vám hezké léto a pevné zdraví

VUS UK

                 ------------------------------------------------------
 

Sborové notové novinky zahraničních nakladatelství

Schott Music

Javier Busto: Oratio – Pater noster, pro smíšený sbor (SATB) a cap.

Jutta Michel–Becher: Silberklang im Kirchenjahr, seniorský zpěvník pro tříhlasý smíšený sbor (SABar) s doprovodem klavíru

Bärenreiter

Felix Mendelssohn–Bartholdy: Lobgesang, op. 52, Symphonie – Kantate, na slova Písma svatého

Universal Edition

Joanna Gill: Eternal Love Doth Never Fade, pro smíšený sbor (SATB) a cap.

Boosey Hawkes

Kim André Arnesen: Ave Regina caelorum, pro ženský sbor (SSAA, divisi) a cap.

Rhiannon Randle: O nata lux; Da pacem Domine, pro smíšený sbor (SATB, divisi) a cap.

Will Todd: Three jazz hymns, pro smíšený sbor (SATB) s doprovodem klavíru

Bosse–Verlag

arr. Oliver Gies: Paul McCartney „Ebony and Ivory“ ; Maybebop: „Kleiner Bauer Falter“;  Rolling Stones: „Sympathy for the Devil“; Qeen: Biccycle Race“;  Alice Cooper: „School´s out“; Münchner Freiheit: „Solang man Träume noch leben kann“

               ------------------------------------------------------
 

Novinky z NIPOS – 6/2020

Letní seminář Klubu sbormistrů

15.–19. července 2020, Kutná Hora
Seminář nabízí kolektivní lekce zaměřené na dirigování a metodiku práce se sborem, individuální konzultace s lektory a zajímavé notové materiály.
Lektoři: MAREK VORLÍČEK, PETRA RAŠÍKOVÁ, MILOSLAVA VÍTKOVÁ, TOMÁŠ STANČEK

Sborník skladeb Jana Bernátka, Ivo Bláhy a Martina Neilla

Nejnovější notová publikace NIPOS přináší dosud nepublikované skladby pro dětské sbory, které zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opus ignotum 2019: jednohlasý dětský sbor s doprovodem flétny, dřívek a klavíru Jana Bernátka Vlčí mák, pomněnka a cvrček, vánoční cyklus pro dětský sbor a instrumentální soubor Ivo Bláhy Radost všem a čtyřhlasý dětský (dívčí) sbor s doprovodem klavíru Martina Neilla O jubilate Domino. Cena 70 Kč. E-shop

Výroční zpráva NIPOS za rok 2019

NIPOS představuje výroční zprávu za rok 2019, v níž naleznete obecné informace o organizaci, harmonogram akcí, přehlídek a seminářů pořádaných NIPOSem v minulém roce. Dále pak informace o vydaných publikacích a statistice kultury. Ke stažení zde.

Kormidlo 2/2020

Vyšlo nové Kormidlo. Jeden z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech estetických aktivit dětí a mládeže po celé republice. Jsou zde zastoupeny obory: dětské a mladé divadlo, přednes a dramatická výchova, scénický tanec, taneční folklor, výtvarné aktivity, dětský a středoškolský sborový zpěv.

Ke stažení zde.

               -------------------------------------------

 

Podzimní mezinárodní sborové festivaly a soutěže agentury Meeting Music

 2.– 6. 10. 2020 – 4th Beira Interior Choir Festival and Competition   
17.– 21. 10. 2020 – 8th Per Musicam ad Astra International Choir Festival and Competition

22.– 25. 10. 2020 – 20th Venezia in Musica International Choir Festival and Competition

4.– 8. 11. 2020 – 16th Concorso Corale Internazionale Riva del Garda

21.– 25. 11. 2020 – 11th Musica Eterna a Roma International Choir Festival and Competition
                  ---------------------------------------

 
"Odkazový koncert" k poctě Jaromíra Dadáka u příležitosti 90. výročí jeho narození (30. 5. 1930)
db.ahuv@seznam.cz
                  --------------------------------------- 
 

Novinky z ECA–EC – květen 2020

Zobrazit celou zprávu
                      ------------------------------------
 
Prohlášení NIPOS k celostátním přehlídkám - květen 2020
                      -------------------------------------
 

34. ročník Mezinárodního sborového festivalu PRAGA CANTAT – přeložení termínu

34. ročník Mezinárodního sborového festivalu PRAGA CANTAT, který se měl konat ve dnech 20. 10. – 1. 11. 2020 se pro nejistou celosvětovou zdravotní situaci překládá na 4. – 7. 11. 2021.

BP Promotion Praha (www.bohemiafestival.cz)

                      ---------------------------------------
 

MUSICA ORBIS Prague Choir Festival & Concert Series 2020

je z původního červencového termínu přeložen na 24.– 25. října 2020. Další ročník je plánován na 8.– 12. 7. 2021.

                      -----------------------------------------
 

Czech Ensemble Baroque: Vokální koncert, 14. 5. 2020, 19:30

Nestihli jste si včera poslechnout Vokální koncert souboru Ensemble Baroque se sbormistryní Terezou Válkovou? Máte možnost tak učinit ze záznamu, který najdete  ZDE.

                       ----------------------------------------
 

Sborové slavnosti – Czech Choir Festival

se uskuteční letos v novém termínu – 15.– 17. října 2020 v Hradec Králové.

                   --------------------------------------------

 

Pozvánka na „koncert“

Ve čtvrtek v 14. května 2020 v 19.30 si můžete na Facebooku souboru Ensemble Baroque https://www.facebook.com/ensemblebaroque.cz/ poslechnout sborový koncert streamovaný z Brna. Zpěváci i sbormistryně Tereza Válková budou s největší pravděpodobností v rouškách. Tak přece se někde zpívá.

                -----------------------------------------------

 

38th International Choral Festival of Preveza

38. ročník oblíbeného mezinárodního sborového festivalu a soutěže, který se měl konat v řecké Preveze ve dnech 6.– 12. 7. 2020, byl v důsledku světové pandemické situace zrušen a bude se konat až ve dnech 5.– 11. 7. 2021.

                -------------------------------------------------
 

Odklad termínu Svátků písní Olomouc 2020

Vážení přátelé,

za celý projektový tým festivalu Svátky písní Olomouc bychom se touto cestou rádi vyjádřili k nastalé situaci ohledně šířícího se nového typu koronaviru, známého pod názvem SARS-CoV-19, který způsobuje onemocnění COVID-19. Stejně jako jiné státy, i Česká republika v této záležitosti podnikla nutné preventivní a racionální opatření. Jak jistě víte, v těchto dnech zažívají kulturní instituce nelehké dny a celoplošně zrušily své projekty po dlouhé týdny až měsíce. Považujeme to za zodpovědný krok. Situaci pozorně sledujeme, monitorujeme ověřené zdroje z celého světa a věříme, že jsme udělali vše proto, abychom ji dokázali co nejzodpovědněji vyhodnotit.

V souvislosti s těmito mimořádnými podmínkami, které se osobně dotýkají každého z nás, odkládáme termín Svátků písní Olomouc na 28. října – 1. listopadu 2020. Doufáme, že se do této doby podaří šíření nákazy zastavit, kultura se stane opět součástí našeho každodenního života a státní hranice se znovu otevřou.

Všem kulturním institucím, festivalům a jejich zaměstnancům, kterých se nařízení vlády dotýká od včerejšího dne, přejeme mnoho sil do dalších týdnů.

V případě dalších nutných regulačních opatření vás budeme informovat na všech dostupných kanálech. S dotazy ohledně konání festivalu se obracejte na e-mail: 

production@festamusicale.com.

Doufáme, že se s vámi všemi ve zdraví setkáme začátkem června v Olomouci.

Marek Klimeš
ředitel festivalu

                   -----------------------------------------------------
 

Pro dospělé zpěvačky a zpěváky (2)

Nácvik 2. části Německého requiem (Denn alles Fleisch, es ist wie Gras) s dirigentem Simonem Halseym – https://youtu.be/i8Lznrc-AbY. Zájemci o pokračován najdou další videa v následujících dnech na internetu.

                      ---------------------------------------------------
 

Neprofesionální sborové umění na stránkách časopisu Hudební rozhledy 05/2020

Talent Prahy 5 plný skvělých muzikantů (Ludvík Kašpárek)

Dlouhodobě mimořádně úspěšný a oceňovaný projekt pro nejmladší generaci hudebníků, který pod názvem Talent Prahy 5 pořádá tamější městská část ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dospěl opět do svého finále. (Národní dům na Smíchově, 27. 2. 2020, 15. ročník)  …  Přehlídku vítězů v závěru večera doplnil sbor Besharmonie /Gymnázium nad Kavalírkou) s a cappellovými skladbami Zdeňka Lukáše a Gunara  Eriksona  a majestátním Halllelujah Händelova oratoria Mesiáš. Existence sboru na všeobecně vzdělávací škole není právě obvyklá, jeho účast byla proto příjemným překvapením. Klíčová úloha a cílevědomá práce sbormistra Libora Sládka přináší jasné výsledky: v hlasové kultuře, ladění i zvukové barvě.  …

Monument jako operní plakát (Helena Havlíková)

Národní divadlo Brno objednalo a na čtyřech představeních uvedlo operu skladatele a dirigenta Marka Ivanoviće a režiséra Davida Radoka „Monument“. Oba autoři své dílo v Janáčkově divadle také nastudovali (premiéra 7. 2. 2020).  …  Otakar Švec na monumentální pomník spotřeboval 17 tisíc tun žuly. Třebaže megalomanská socha je na rozlehlé scéně Janáčkova divadla zastoupená jen obrovitou studií palce, Radok s Ivanovićem na svou operu „spotřebovali“ rozsáhlý aparát třinácti sólistů, sbor Janáčkovy opery posílený o Český akademický sbor (sbm. Michal Vajda), Dětský sbor Brno (sbm. Valeria Maťašová) a bohatě instrumentovaný orchestr. …

Časopis si v pochvalných recenzích všímá i dvou CD našich pěveckých sborů. Milan Bátor hodnotí veskrze kladně CD „Soulad lásky“ pěveckého sboru Cantica laetitia (sbm. Josef Surovík), které vydal v roce 2019 STYLTON RS-5249 2 19. (O tomto CD píšeme na stránkách našeho webu – recenze 2019; nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů.)

Jiří Teml věnuje podobnou pochvalnou pozornost CD „Otmar Mácha: Hymnus“ Královéhradeckého dětského sboru Jitro (sbm. Jiří Skopal, Michal Chrobák – klavír, František Vaníček - varhany), které vydalo v roce 2018 nakladatelství NAVONA RECORDS nv 6168. CD je věnováno dětské sborové tvorbě Otmara Máchy (Lašské helekačky, Ohlasy písní slezských, Moravské lidové písně, Hejsa, hejsa, Teče voda, Ta moravská brána, Proverbia, Fortuna, Hymnus).

                     -------------------------------------------------

 

Pro dospělé sborové zpěvačky a zpěváky

Chcete si zazpívat 1. část z Requiem Johannesa Brahmse? Zkoušku i provedení řídí Simon Halsey (*1958), anglický dirigent sboru Birmingham Symphony Chorus (od r. 1983) a London Symphony Chorus (od r. 2012). Musíte si ale připravit sborové particello.

1. Selig sind, die da Leid tragen – https://youtu.be/sIqoog5T1VY
                 ----------------------------------------------------
 
SBOROVÉ AKCE NIPOS - Aktuality
 

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

rádi bychom Vás informovali o změnách a aktualitách v oboru sborového zpěvu. Jedná se o akce NIPOS (Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu). Vzhledem k současné době se bude situace ohledně některých našich akcí dále vyvíjet. Pokud si přejete být informováni, sledujte prosím naše webové stránky, kam budeme doplňovat aktuální informace: www.nipos.cz.

30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov

Přehlídka je zrušena, uvažujeme však nyní o uspořádání nepostupových přehlídek v některých krajích, které by proběhly na podzim. Aktuální informace sledujte zde: https://www.nipos.cz/postupove-prehlidky-2/

PORTA MUSICAE, 13. celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Nový Jičín

13. - 15. listopadu 2020, termín uzávěrky přihlášek je posunut na 15. září, více informací zdehttps://www.nipos.cz/porta-musicae-2020/

MEZZOCHORI 2020, 12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, Hradec Králové

Pro rok 2020 byl zrušen postupový systém, sbory se mohou hlásit přímo k účasti na celostátní přehlídce (termín pravděpodobně 7. 11., Hradec Králové). Více informací a přihláška: https://www.nipos.cz/prihlaska/

CHORALIA, 62. ročník hodnocené přehlídky sborového zpěvu dospělých

CHORALIA MIKULOV, 17. - 18. 10. 2020

CHORALIA PRAHA, 13. 3. 2021

CHORALIA CHRUDIM, 15. - 16. 5. 2021

aktuální informace sledujte zde: https://www.nipos.cz/artama-ho-sz/

KLUB SBORMISTRŮ, vzdělávací semináře pro sbormistry

Letní týdenní seminář, 12. – 19. července 2020, Kutná Hora - uskutečnění semináře je stále v jednání, informace budou co nejdříve upřesněny na našich webových stránkách

Seminář hlasové výchovy ve sboru, 19. září 2020, Praha. Neakreditovaný jednodenní seminář věnovaný problematice hlasové výchovy ve sborech všech věkových kategorií, lektor: Alena Tichá

Podzimní víkendový seminář při Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta musicae, 13. – 15. listopadu 2020, Nový Jičín, lektor v jednání

informace o seminářích najdete zde (v sekci Klub sbormistrů): https://www.nipos.cz/artama-dea-dsz/

OPUS IGNOTUM, 8. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

uzávěrka skladeb pro středoškolské a dospělé sbory - 31. 5. 2020, více informací o soutěži zde: https://www.nipos.cz/opus-ignotum-zakladni-informace/

NÁRODNÍ SBOROVÁ DATABÁZE

Váš sbor i Váš sbormistrovský profil můžete přidat do naší Národní sborové databáze - zde

Registrace všech osob je možná na nsdb.cz (vpravo nahoře - přihlášení). Ten, kdo se zaregistruje a vybere si oblíbený sbor, bude dostávat e-maily o koncertech, festivalech či soutěžích, na kterých bude moci svůj oblíbený sbor slyšet. Tuto registraci tedy můžete doporučit všem příznivcům vašich sborů, pak jen nezapomeňte poslat nám (nsdb@nipos.cz) informace o plánovaném koncertu. Je zde také nově možnost přihlásit se k odběru newsletteru, kterým bychom do budoucna rádi nahradili tyto hromadné emaily. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na nsdb@nipos.cz či na telefonu (na vyžádání na stejné adrese), jsme také na FB https://www.facebook.com/sbormistri/. Přidejte se k nám! :)

KNIHOVNA NIPOS

Jsme nyní největší knihovnou v ČR zaměřenou na sborový zpěv. Zkatalogizovali jsme pro Vás další stovky hudebnin, můžete se těšit na více než 20 000 sborových skladeb. Od 4. května již bude naše knihovna otevřená. Více informací najdete zde: https://www.nipos.cz/knihovna-o-knihovne/  a zde se můžete podívat do našeho on-line katalogu: https://katalog.nipos.cz/

Přejeme Vám pevné zdraví, krásné jarní dny a budeme se těšit na setkání!

Se srdečným pozdravem 

Michaela Králová

dětský sborový zpěv

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2

mobil:  +420 778 702 491 | e-mail: kralova@nipos.cz

                ------------------------------------------------------

 

Skladatelská soutěž na skladby pro stejnorodé a školní pěvecké sbory „Nuove Musiche dalla Livenza“

Uzávěrka soutěže: 30. 6. 2020

Announcement • Application form

               ----------------------------------------------
 

Sborové novinky z nakladatelství PH Publishers

Nová skladba pro smíšené sbory – Battista Pradal: Agnus Dei

Ukázka: Probepartitur

Nabídka sborových novinek z dubna 2020 a další nabídky: Schaut mal rein!

             -------------------------------------------------
 

Změny termínů nadcházejících podzimních mezinárodních sborových setkání  We Are Singing

We Are Singing Cracow, 12.– 14. 9. 2020, Krakov, Polsko

We Are Singing Dunum, 18.– 20. 9. 2020, Bělehrad, Srbsko

We Are Singing Adriatic, 10.– 13. 10. 2020, Opatija & Postojnské jeskyně, Chorvatsko  & Slovinsko

We Are Singing Ljubljana, 10.– 13. 10- 2020, Lublaň, Slovinsko

Victoria Ljublajana – Competition, 11.– 13. 12. 2020, Lublaň, Slovinsko

event@wearesinging.org

                  --------------------------------------------------
 

Novinky z ECA–EC – duben 2020

 Zobrazit celou zprávu
                -------------------------------------------------
 

MEZZOCHORI 2020

12. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, kterou z pověření a za finančního přispění MK ČR pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké hudební slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitrp Hradec Králové, se uskuteční ve dnech 6.– 8. 11. 2020 v Hradci Králové.

Milé sbory, vzhledem k prodloužení mimořádných opatření v roce 2020 neproběhnou postupové přehlídky pro středoškolské pěvecké sbory

V letošním roce se můžete tedy přihlásit rovnou na celostátní přehlídku MEZZOCHORI (6.-8. listopadu 2020, Hradec Králové).

Přehlídka bude oslavou „přežití“ našich středoškolských pěveckých sborů a motivací pro další činnost. Kromě samotných přehlídkových vystoupení pro vás chystáme zajímavé workshopy, konzultace s předními českými sbormistry a společné zpívání. Proto neváhejte a přihlaste se! (Sbory již přihlášené na postupové přehlídky nemusí vyplňovat znovu).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 19. června 2020

Definitivní výběr sborů určí programová rada přehlídky nejpozději do konce září 2020. Je možné, že v případě velkého zájmu ze strany sborů vyzve programová rada sbory k zaslání nahrávky jedné libovolné a cappella skladby. Na základě nahrávek by pak porota složená ze členů odborné rady NIPOS-ARTAMA vybrala sbory k účasti na celostátní přehlídce.

Přihlášku naleznete zde: https://www.nipos.cz/prihlaska/

             ---------------------------------------------------

 

Audio archiv nahrávek sborových skladeb Zdeňka Lukáše

Chybějící tituly ze sborové tvorby pro mužské a smíšené sbory:

Mužské sbory

Praze, op. 174; Ani sis neoblékl frak, op. 211; Amica mea, op. 225; Proverbium, op. 327;

Smíšené sbory

Léto, op. 31, Podzim, op. 35; Zima, op. 33; Vyšel jsem dřív, než hvězda ranní, op. 71; Blázen u cesty, op. 72; Tváře lásky, op. 73; Canti iuventutis, op. 109; Cultus amoris, op. 136; Podej mi ruku, op. 146; Jan Ámos Komenský, op. 217; Třeba se spolu jednou pomilujem, op. 237; Tuba mirum, op. 276; Lux aeterna, op. 294; Sbohem a šáteček, op. 298; Pod mostem Mirabeau, op. 307; Angelum pacis Michael, op. 332.

                   --------------------------------------------------

 

Audio archiv nahrávek sborových skladeb Zdeňka Lukáše

Mií přátelé,

s Vaší laskavou pomocí se pokouším shromáždit v současné karanténní době co možná nejúplnější audio archiv pokud možno technicky a interpretačně kvalitních nahrávek sborových skladeb Zdeňka Lukáše. Práce se docela daří, ale řada skladeb samozřejmě zatím chybí.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mohli ve svých archivech zapátrat a mohli mi poslat na adresu: jirkol16@gmail com nahrávky těchto skladeb (zatím uvádím tituly z jeho tvorby pro dětské a ženské – dívčí sbory:

Dětské sbory: Jaro, op. 28; Poupata, op. 38; Poklady, op.53; Holoubek, op. 56; Ze špalíčku, op. 74; Počítadla, op. 108; Olmicii laudes, op. 142; A co ty víš, op. 178; Aby svět voněl písní, op. 214; V horách, op. 222; Svita, op. 266; Hádanky – zpívánky, op.272

Dívčí a ženské sbory: Dvě písně, op. 39; Zaříkání milého, op. 48; Cantus studiosus, op.89; Kalendář, op. 118; Zpěv zpěvů, op. 182; Titul člověčí, op. 193; Svatba, op. 209; Quam pulchra es, op. 229; Píseň o lidském srdci, op. 238; Tak staň se, op. 245; Vox dilecti mei, op. 277; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulák větroplach, op. 322

                      ---------------------------------------------
 

Mezinárodní sborové soutěže a festivaly agentury Interkultur v roce 2020

Z důvodů pandemické situace Covidu-19 byla německá agentura Interkultur nucena zrušit uspořádání těchto mezinárodních sborových akcí:

2. Helsingborgs Körfestival, 27.– 30. 7. 2020, Helsingborg, Švédsko a Internationaler Chorwettbewerb Kyiv, 27– 31. 8. 2020, Kyjev, Ukrajina.

Možnost registrace na všechny následující plánované akce se posouvá. Podrobnosti najdete na: interkultur.com/de/kontakt/.

                    --------------------------------------
 

K nejbližším slovenským mezinárodním sborovým festivalům

Bratislava Choir & Orchestra Festival 2020, 11.– 14. 6. 2020

K účasti na festivalu je přihlášeno 11 souborů z 8 zemí (Estonska, Finska, Jižní Afriky, Maďarska, Norska, Ruska, Slovenska a Švédska).

Slovakia Folk 2020, 7.– 10. 7. 2020, uzávěrka registrace 1. června 2020.

Bratislava Cantat I. 2020, 27.– 30. 7. 2020, uzávěrka registrace 1. června 2020.

www.choral-music.sk; Bratislava Music Agency

                     ----------------------------------------
 

MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL, 16.– 20. 7. 2020

Upozornění:  Vzhledem k současné zdravotní situaci se možnost registrace prodlužuje do 1. června 2020.

                    -----------------------------------------  
 

Premiéra rozhlasového pořadu se sbormistryní Evou Šeinerovou

Od pondělí 20. dubna budou na ČRo VLTAVA v 11.30 v premiéře vysílány OSUDY, pořad se sbormistryní Sborového studia Permoník Karviná Evou Šeinerovou. Tak si nezapomeňte v pondělí pustit rádio Vltava.

                   --------------------------------------------
 

Hudební fakulta JAMU

Jsme přesvědčení, že problematika SBOROVÉHO DIRIGOVÁNÍ je natolik hluboká a repertoár tak rozsáhlý, že je třeba vyučovat dirigování sboru jako samostatný předmět. V průběhu studia mají studenti k dispozici cvičný sbor, se kterým spolupracují každý týden. Dále mohou asistovat v Opeře Národního divadla Brno či využít programu Erasmus a zkusit si dirigování v zahraničí. Specializaci vylepšujeme, abychom byli nejlepší katedrou pro dirigenty - pojď na tom pracovat s námi. Přihlas se ke studiu do 15. května, přijď v červnu na přijímačky a od října #jamuj! 

                   ----------------------------------------------
 

Zemřel dirigent a sbormistr Pavel Baxa

Po delší nemoci zemřel v Praze sbormistr, tenorista a instrumentalista Pavel Baxa (9. ledna 1951 – 6. dubna 2020).

                   -----------------------------------------------
 

Jubilejní 20. ročník Foerstrových Osenic se odkládá

Vážení sbormistři, předsedové spolků, milí zpěváci,

třebaže je z šíření zákeřného koronaviru zřejmé, že se 20. ročník Foerstrových Osenic nebude moci uskutečnit v termínu 5.-6. června 2020, je primární slušností pořadatele upřímně se omluvit a poděkovat vám za velkou vstřícnost, s níž jste přistoupili k jubilejnímu ročníku. Dosavadní práce nám přinášela mnoho radosti, těšil každý dobrý nápad a jakýkoliv vstřícný

krok, který jste vykonali. Slibně se rozvinuly nácviky skladeb, ale byly zastaveny. Nedá se nic dělat. Ochrana života a zdraví je důležitější. Ale pan starosta Ing. Radomír Vališka i já nejsme z těch, co neplní slovo a jednoduše řeknou konec. Obracíme se na vás s nabídkou, abyste přijali pozvání na 5. červen 2021, kdy bychom rádi uskutečnili jubilejní ročník tak, jak jsme ho plánovali letos, tzn. se stejnými sbory i orchestrem. Napište nám prosím, zda byste naše pozvání přijali.

Milí přátelé, přejeme Vám hlavně zdraví, optimismus a víru, že svět Covid-19 porazí. Těšíme se na Vaše odpovědi. Hezký den Vám přejí Ing. Radomír Vališka a Mgr. Jaroslav Vávra, organizátoři festivalu.

                     ----------------------------------------------------
 

Jak to bylo na Pražském jaru před 70 lety

Brněnský dětský sbor FL provedl na Pražském jaru 1950 celovečerní koncert, ačkoliv vznikl teprve 1. 12. 1945 na Základní škole Kotlářská. 

                   -------------------------------------------
 

Jak to dělají v současné pandemické situaci ve Sborovém studiu Zvoneček Praha

Pozor, pozor...píše vám Nofča... tedy paní sbormistryně Jarmila Novenková.
Kdo máš chuť, čti zde - nový článek (3.4.2020).

Zvonítka mají kompletní nahrávky pro domácí cvičení v rubrice Nahrávky.
Zvonečky už mají taktéž vystaveny všechny nahrávky svých písniček ve stejné rubrice Nahrávky.

(Z webu Sborového studia Zvoneček Praha)

               -------------------------------------------------

 

Odložení letošního ročníku Gymnasia Cantant

Vážení přátelé,

podle informací, které mám k dnešnímu dni k dispozici, to vypadá, že opětovné zahájení výuky ve školách je v nedohlednu. 

Z tohoto důvodu organizační výbor GC rozhodl o přesunu akce na říjen 2020. První celý týden v říjnu plánujeme regionální kola a ve dnech 22.-24. října finále Gymnasia Cantant v Brně.

Děkuji a přeji vám všem i vašim zpěvákům pevné nervy a hodně zdraví!

S pozdravem

Jindřich Svoboda

za organizační výbor Gymnasia Cantant

                 ----------------------------------------------

 

Nová prezentace Hudební knihovny NIPOS

https://www.nipos.cz/knihovna-hudebni-fond/
                  ------------------------------------------------
 

Vzpomínka na sbormistra Čestmíra Staška

Vážení známí a přátelé,

dne 7. dubna bude rozhlasová stanice Vltava vysílat ve 21.15 reprízu pořadu Akademie, který byl natočen k devadesátinám mého  manžela. Pro ty, kteří už ani nevlastní rozhlasový přijímač, upozorňuji, že kabelová TV má i rozhlasové stanice.

Všechny zdravím a na shledanou v lepších časech.

Alena Stašková, alenastaskova@seznam.cz, tel. 604846260

                   ------------------------------------------------
 
26. IFAS 2020 byl zrušen
Oficiální zpráva, Pardubice, 31. 3. 2020: Zrušení IFAS 2020.pdf (492 kB)
                   -------------------------------------------------
 

11th World Choir Games – Flanders 2020 odloženy

Vzhledem k současné světové pandemické situaci rozhodla vlámská vláda a agentura Interkultur po konzultaci s organizačním výborem Koor&Stern a hostitelskými městy Antverpami a Gentem o odložení této největší mezinárodní sborové soutěže na 2.– 12. 7. 2021.

Tisková zpráva: Press Release.docx (13,6 kB)
                     --------------------------------------------------
 

Známe nominace na sborové a sbormistrovské výroční ceny za rok 2019 (Sbor roku; Cena Bedřicha Smetany; Cena Ferdinanda Vacha; Cena Františka Lýska; Cena Sbomistr junior)

Známe nominace na sborové a sbormistrovské výroční ceny.docx (17,3 kB)

                   -----------------------------------------------------

 

Zpíváme dál!

Milí sboroví přátelé,

děkujeme za všechny krásné dopisy, maily a telefonáty,které jsme od Vás v posledních dnech dostali. Píšete v nich také, jak se Vám stýská po sborovém zpívání. Chceme Vám dát malou radu, i když to samozřejmě nebude „to pravé“. Většina pěveckých sborů má v současné době svá CD. Rozezpívejte se, jak to na začátku zkoušky s Vámi dělá Váš pan sbormistr nebo paní sbormistryně (na to byste neměli žádný den zapomínat, abyste svůj hlas udrželi v kondici), pusťte si své oblíbené skladby na přehrávači a zpívejte svůj part s nahrávkou jako na koncertě. Vydržte a zpívejte! Na Vaše hlasy se s láskou těší nejen Vaši sbormistři, sbormistryně a Vaši sboroví kolegové, ale i Vaši posluchači. Dokud národ zpívá, nezahyne! 

                    -----------------------------------------------------
 

Zrušení mezinárodních sborových festivalů agentury Meeting Music

V důsledku koronavirové pandemie zrušila agentura Meeting Music konání mezinárodních soutěžních sborových festivalů: 16th Concorso Corale Internazionale, 5.– 9. 4. 2020, Riva del Garda a 19th „Venezia in Musica“ International Choir Competition & Festival, 1.– 5. 5. 2020, Venice & Caorle.
                      ----------------------------------------------------
 

Svátky písní Olomouc 2020 – Vyjádření organizátorů k současné situaci v ČR

Vážení přátelé,

za celý projektový tým festivalu Svátky písní Olomouc bychom se touto cestou rádi vyjádřili k nastalé situaci ohledně šířícího se nového typu koronaviru, známého pod názvem SARS-CoV-19, který způsobuje onemocnění COVID-19. Stejně jako jiné státy, i Česká republika v této záležitosti podnikla nutné preventivní a racionální opatření. Jak jistě víte, v těchto dnech zažívají kulturní instituce nelehké dny a celoplošně ruší své projekty minimálně po dobu následujících dvou týdnů. Považujeme to za zodpovědný krok. Situaci pozorně sledujeme, monitorujeme ověřené zdroje z celého světa a věříme, že děláme vše proto, abychom ji dokázali co nejzodpovědněji vyhodnotit.

Chceme vás ujistit, že v přípravách 48. ročníku festivalu nijak nepolevujeme. Vzhledem k velkému časovému odstupu konání festivalu (ve dnech 2. – 7. června 2020) od současného dění jsme si jisti, že prozatím nenastal žádný objektivní důvod, proč by bylo na místě festival zrušit. Souběžně také pracujeme na možných variantách průběhu festivalu v souladu s dodržením všech bezpečnostních a hygienických opatření.

V souvislosti s těmito mimořádnými podmínkami, které se osobně dotýkají každého z nás, prodlužujeme uzávěrku přihlášek až do 1. května 2020. Doufáme, že se během této doby podaří šířící se nákazu podchytit a zastavit.

Všem kulturním institucím, festivalům a jejich zaměstnancům, kterých se nařízení vlády dotýká, od včerejšího dne přejeme mnoho sil do dalších týdnů.

V případě dalších nutných regulačních opatření vás budeme informovat na všech dostupných kanálech. S dotazy ohledně konání festivalu se obracejte na e-mail: production@festamusicale.com. Doufáme, že se s vámi všemi ve zdraví setkáme začátkem června v Olomouci.

Marek Klimeš
ředitel festivalu 

                ----------------------------------------------------    

Novinky z ECA-EC – březen 2020

                 ----------------------------------------------------
 

Mezinárodní sborový festival Slovakia Cantat 2020 byl zrušen

Trvající koronavirová pandemie přinutila pořadatele zrušit Mezinárodní sborový festival Slovakia Cantat, plánovaný na termín 23.– 26. 4. 2020. Bratislava Music Agency se omlouvá všem přihlášeným sborům z České republiky, Estonska, Islandu, Itálie, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Norska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovinska a Slovenska. Příští ročník festivalu se uskuteční ve dnech 22.– 25. 4. 2021.

                  -----------------------------------------------------
 

66th Cork International Choral Festival byl zrušen

Pořadatelé s lítostí oznamují, že 66. ročník Mezinárodního sborového festivalu v Corku, který se měl konat ve dnech 29. 4.– 3. 5. 2020, byl vzhledem k pandemické světové situaci zrušen. Je to velká škoda, protože o účast na tomto tradičním festivalu, jednom z nejstarších v Evropě, byl mimořádný zájem. Mělo se ho zúčastnit více než 5000 sborových zpěváků, z toho přes 800 z ciziny (České republiky, Estonska, Finska, Chorvatska, Itálie, Kanady, Německa, Řecka, Slovinska, Švédska a USA). Další informace přinesou pořadatelé v nejbližší době.

                    -----------------------------------------------------
 

10th World Festival of Musicals, 8.– 11. 5. 2020, Thessaloniki, Řecko

Organizační výbor festivalu oznamuje s velkou lítostí, že byl vzhledem k současné pandemické situaci nucen zrušit 10. Světový festival muzikálů, který se měl konat v Soluni ve dnech 8.– 11. 5. 2020. Vzniklé problémy projedná individuálně s každým přihlášeným účastníkem.

Příští ročník festivalu se bude konat ve dnech 7.– 10 5. 2021.

DIAVLOS, Mitropolitou Gennadiou 6, 546 23 Thessaloniki, Greece;  www.diavloslink.gr; e-mail: diavlosc@yahoo.gr; Tel/Fax: 0030 2310631185.

                   ----------------------------------------------------

 

Pozvánka na setkání absolventů oboru Sbormistrovství a Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě UK a Týnské vyšší odborné škole Collegium Marianum

Vážené a milé sbormistryně, vážení a milí sbormistři,

v přílohách Vám posílám pozvánku a bližší informace o setkání absolventů oboru Sbormistrovství na PedF UK a Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské vyšší odborné škole Collegium Marianum u příležitosti 30. výročí vzniku oboru.

Těším se na viděnou a přeji všem aktuálně mnoho zdraví!

Srdečně

        Marek Valášek

30. výročí vzniku oboru Sbormistrovství na PedF UK.doc (40,5 kB)

Almanach 2010.pdf (695,3 kB)

               -------------------------------------------

 

Jirkovský Písňovar 2020, 2.– 4. 10. 2020

Věříme, že se podaří pandemii koronaviru překonat a oblíbený festival se uskuteční.

Program festivalu - Jirkovský Písňovar

www.jirkovskypisnovar.cz › program-festivalu › program-festivalu

------------------------------------

 

Červnové a červencové mezinárodní sborové festivaly agentury Meeting Music

Po jednání s místními pořadateli dosud agentura Meeting Music stále věří v realizaci plánovaných červnových a červencových mezinárodních sborových festivalů:

Per Musicam ad Astra International Copernicus Choir Festival & Competition, 10.– 14. 6. 2020, Toruň, Polsko

Sing Berlin! International Choir Festival & Competition, 24.– 28. 6. 2020, Berlín, Německo

International Choral Celebration & Laurea Mundi Budapest, 2.– 6. 7. 2020 , Budapešť, Maďarsko

                ---------------------------------------------------

 

Podzimní mezinárodní sborová setkání organizovaná agenturou Interkultur

10. Isola del Sole – Internationales Chorfestival, 26.– 30. 9. 2020, Grado, Itálie

Loňského ročníku festivalu se zúčastnilo 22 pěveckých sborů z 16 zemí. Součástí festivalu je soutěž v 9 sborových kategoriích, soutěž o Grand Prix „Isola del Sole 2020“, koncerty v slavných bazilikách (Bazilika sv. Eufemie v Gradu, Patriarchální bazilika v Aquileia) a workshop s přední světovou sbormistrovskou osobností, hudebním skladatelem a dirigentem vynikajícího jihoafrického Stellenbosh University Choir panem André van der Merwe na téma „Hledání vlastního hlasu a intonace“.

Das Internationale Chorfest Magdeburg, 7.– 11. 10. 2020, Magdeburg, Německo

Magdeburg, rodiště barokního skladatele George Philippa Telemanna (1681–1767) se osvědčil již jako hostitelské město Evropských sborových her v roce 2015. Sborová slavnost v Magdeburgu má na programu 11 soutěžních kategorií různých stupňů obtížnosti, posoutěžní pohovory s porotou, sborové zkoušky s mezinárodními dirigenty, možnosti společného zpěvu a bohatý rámcový program.

Mezinárodní sborový festival „Juwel der Philippinen“ a současně Sing´n´Joy Bohol, 7.– 11. 10. 2020, Tagbilar City, Filipíny

Festivalový sbor „Klenotu Filipín“ spojí zpěvačky z celého světa k společnému muzicírování, soutěž o G.P. nabídne posluchačům vynikající umělecké výkony špičkových pěveckých sborů, řada přátelských koncertů pak bohaté příležitosti k vzájemnému poznávání.

Bližší podrobnosti o těchto festivalech najdete na: www.interkultur.com.

                  --------------------------------------------

 

68. Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt, 2020

V důsledku koronavirové pandemie byl 68. ročník Evropského hudebního festivalu mládeže (tentokrát věnovaného pěveckým sborům) přesunut z termínu 30. 4.– 4. 5. 2020 na termín 

11.– 14. 9. 2020.
              ---------------------------------------------
 

Smuteční řeč Jana Pirnera přednesená na pohřbu Čestmíra Staška 17. 3. 2020          

(Ústřední obřadní síň, Olšanské hřbitovy v Praze)

Čestmír Stašek - smuteční řeč.docx (21 kB)

      oooooooooooooo

Milý Honzo,

moc Ti děkuji za možnost vrátit se ve Tvém povídání aspoň v myšlenkách za Čestmírem, když už mi okolnosti znemožnily být osobně přítomen rozloučení s tímto skvělým člověkem! Setkával jsem se s ním pravidelně nejenom pracovně už od začátku šedesátých let, a dobře si ho pamatuji i jako výborného kamaráda. (Mnohokrát jsme se s ním spolu s Milanem Uherkem a Lojzou Motýlem sešli i na jeho pečlivě vedené zahrádce.) A ve sborové spolupráci - to byly určitě stovky hodin!

Dnes ráno, když jsem se po dlouhém rozmýšlení rozhodl, že přece jenom se na pohřeb neodvážím jít, jsem si pustil stařičký videozáznam ze společného letního tábora RADOSTI a PDS v Řásné u Telče v roce 1964. Je to sice točeno pro Radost, ale Čestmír se tam na několika záběrech také vyskytuje. Kdybys měl zájem, můžeš se na osmadvacetiletého Staška podívat. Technická kvalita je sice velice slabá, ale třeba tam poznáš i Zdenu, Jitku, a možná i někoho dalšího. Adresa na youtube je zde: https://youtu.be/_phax5eqVoQ   Mě to po těch létech dojalo...

Jistě sis všiml, kolikrát jsem se děvčatům v Radosti při zkouškách o Čestmírovi zmiňoval, kolikrát jsem před nimi vyzdvihoval jeho zásady práce se sborem.

Jsem přesvědčen, že Čestmír Stašek zůstane v paměti všech, kteří ho znali! Budeme na něho vzpomínat!

S opravdovým smutkem
Vláďa Souček

               -----------------------------------------------

 

32. Internationaler Franz–Schubert–Chorwettbewerb 2020 v novém hávu

Z letní události se stane „Zimní cesta“

Franz Schubert je ústřední skladatelskou osobností v repertoáru řady sborů z celého světa. To potvrdila v posledních bienále této vídeňské soutěže jednoznačně např. účast sborů z Indonésie, Singapuru, USA, Turecka nebo Vietnamu. Aby zaměření festivalu ještě více zvýraznili, připravili pořadatelé pro jeho letošní ročník, který se uskuteční ve dnech 11.– 15. listopadu 2020, některé novinky.

Na opakovaná přání sborů a pěveckých ansámblů, které se již této soutěže zúčastnily, se přiblíží termín festivalu dni Schubertova úmrtí (19. listopad), a tak se z letní sborové slavnosti stane zároveň i předvánoční hudební událost. Se změnou termínu mění festival i své jméno na Internationaler Franz–Schubert–Chorwettbewerb, logo s Schubertovým portrétem a jeho podpisem v pozadí a místo konání soutěže, jímž se stává Musiktheater Wien, oficiální koncertní sál slavného chlapeckého sboru Wiener Sängerknaben s moderní atmosférou a vynikající akustikou.

Podrobnější informace:   hier

               -------------------------------------------
 

Svátky písní Olomouc 2020

Vyjádření organizátorů k současné situaci v ČR a jejím důsledkům na přípravu realizace festivalu v plánovaném termínu:

Festival Svátky Písní Olomouc - Festa Musicale

                 ---------------------------------------------
 

9th International Gdansk Choir Festival, 14.– 15. 3. 2020, Polsko

Festival byl kvůli popkračující pandemii zcela zrušen.

                ----------------------------------------------
 

CHORALIA PRAHA 2020

Pořadatelům se podařilo najít po zrušení akce plánované na 21. 3. 2020 nový náhradní termín. Choralia Praha se bude konat 20. června 2020. Věříme, že v té době bude již pandemie coronaviru zlikvidována.

                  ----------------------------------------------
 

Poslední rozloučení se sbormistrem Čestmírem Staškem

Poslední rozloučení se sbormistrem Čestmírem Staškem, který zesnul v neděli 8. března 2020 ve věku 93 let, se bude vzhledem k současné situaci konat pouze v kruhu rodiny a blízkých přátel v úterý 17. března 2020 v 10.20 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech (hlavní vchod na hřbitovy).

Rodina počítá s tím, že si oblíbeného a milovaného sbormistra připomeneme později hezkým vzpomínkovým koncertem.

                  -----------------------------------------------
 

9th International Gdansk Choir Festival, 14.– 15. 3. 2020, Polsko

9. Mezinárodní sborový festival v polském Gdaňsku se uskuteční ve dnech 14. – 15. 3. 2020 v omezeném rozsahu. Soutěž se bude konat 14. 3. 2020 v jiných prostorách a bez publika. Gala koncert, plánovaný na 15. 3. 2020, se ruší a vyhlášení výsledků a předání cen proběhne formou setkání sbormistrů s odbornou porotou. Některé z večerních koncertů mohou být úřady nebo pořadateli zrušeny.

Porota: Javier Busto (Španělsko), Pawel Lukaszewski (Polsko), Vytautas Miškinis (Litva), Tove Ramlo–Ystad (Norsko), Grzegorz Rubin (Polsko).

PROGRAM 2020

                  ------------------------------------------------
 

Mezinárodní hudební festival dětí a mládeže „young2020bohemia Prague“ se nekoná

Po rozhodnutí bezpečnostní rady státu zakázat v souvislosti se současným šířením nákazy koronaviru konání hromadných akcí s účastí nad 100 osob, byla agentura Events Bohemia bohužel nucena zrušit konání Mezinárodního festivalu young2020bohemia Prague, plánovaného na termín 26.– 29. 3. 2020.

                --------------------------------------------------
 

Svátky písní Olomouc 2020

48. mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2020

Dětské sbory

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi. Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16. Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit na 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 15 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Mládežnické sbory

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi. Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16. Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Dospělé sbory

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení. Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16. Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Komorní sbory

Věkový limit: V kategorii komorních sborů není stanoveno věkové omezení. Počet zpěváků: Maximální počet zpěváků je 16. Časový limit: Pro komorní sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut . Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

                      ---------------------------------------------

 

Sborová hudba na 19. ročníku MHF „Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2020“ (18. 5.– 7. 7. 2020)

19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2020, jehož hlavním pořadatelem je Občanské sdružení Mahler 2000 – společnost Gustava Mahlera (WWW.mahler2000.cz), ve svém programu oslaví především 160. výročí narození Gustava Mahlera i 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena.

Scénou letošního festivalu bude převážně jihlavský Kostel Povýšení sv. Kříže, jednotlivé koncertní akce pak ještě v Kostele sv. Jakuba, Velké gotické síni jihlavské radnice, v DIOD, Parku Gustava Mahlera a hudebním sále Kláštera Nová Říše. z 12 festivalových koncertů jsou dokonce 4 věnovány sborové hudbě.

 21. 5., 19.00, Kostel Povýšení sv. Kříže – Zjevení sv. Jana – Peter Zajac: Apocalipsis,pro S, A, SS a smyčc. orch. – K. Porubanová, R. Bicanková (zpěv), Spevácky zbor VŠMU Bratislava (sbm. Ladislav Kapronay), Komorny orchester VŠMU (dir. Marian Lejava); sbor vznikl teprve v r. 2018.

9. 6., 19.00, Kostel Povýšení sv. Kříže – Češi ve Vídni – pohledy z archivu – L. Koželuh: La Galatea, kantáta pro S, SS a kom. orch., Simona Eisinger, Kühnův smíšený sbor, PKF, dir. Marek Štilec.

11. 6., 19.00, Kostel Povýšení sv. Kříže – Český filharmonický sbor slaví! – J. Kampanus Vodňanský: Rorando coeli; B. M. Černohorský:Laudetur Jesus Christus; Z. Fibich: Missa brevis F dur; H. Górecki: Totus Tuus (pro SS a cap.); L. Janáček: Zdrávas Maria; Otčenáš Český filharmonický sbor Brno, komorní sbor (sbm. Petr Fiala).

18. 6., 19.00, Kostel sv. Jakuba –  Stabat Mater – F. I. A. Tůma: Stabat Mater pro SS, org. a vcl.; A. Dvořák: Mše D dur (Lužanská), původní varhanní verze – Pěvecké sdružení Campanula Jihlava (sbm. Pavel Jirák).

                  ----------------------------------------------------

 

Mimořádné ocenění dětských pěveckých sborů šluknovského regionu

Oblastní akademie přátel hudby udělila dětským sborům Tyršovské zvonky při ZŠ Tyršova, Rumburk a Šenováček při městě Velký Šenov (dirigentkou obou sborů je Iveta Vondráčková) mimořádné ocenění „ZLATÁ MÚZA SEVERU 2019“ za dlouholetou činnost, úspěšnou reprezentaci regionu a společné rozdávání radosti zpěvem.

Blahopřejeme!

                -------------------------------------------------------
 

Nabídka sborových notových materiálů nakladatelství PH Publishers

Tituly skladeb autorů z celého světa najdete na odkazu:  Vyzkoušejte to!

                --------------------------------------------------------
 

Smutná zpráva

Dnes 8. března 2020 nás v nedožitých 94 letech navždy opustil jeden z nestorů našeho sbormistrovského umění, přední úspěšný sbormistr řady především dětských pěveckých sborů, hudební pedagog a organizátor Mgr. Čestmír Stašek.

Čestmír Stašek, který se narodil 21. 8. 1926 v Praze, je absolventem katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1945 působil jako hudební pedagog, mj. na katedře pedagogiky UK. V letech 1945 - 1949 byl sbormistrem Mosteckého dětského sboru. V roce 1949 založil Pražský dětský sbor, který vedl 56 let, za což byl oceněn zápisem do Guinessovy knihy rekordů. Právě s Pražským dětským sborem dosáhl největších úspěchů na českých i mezinárodních sborových soutěžích. Mimo to v letech 1973 - 1989 vedl i Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu Praha. V roce 1990 byla Staškovi udělena Českým hudebním fondem, Nadací Františka Lýska a Unií českých pěveckých sborů Cena Františka Lýska, v roce 1999 obdržel nejvyšší pražské vyznamenání - Stříbrnou medaili hlavního města a v roce 2002 nejvyšší sbormistrovské ocenění UČPS – Cenu Bedřicha Smetany.

Podrobnější sbormistrovský portrét Čestmíra Staška přinesou naše webové stránky v nejbližších dnech.

                       ---------------------------------------------------
 

18th International Competition „Gheorghe Dima“, Cluj Napoca, Rumunsko

Academia Muzica Gheorge Dima Cluj Napoca pořádá již 18. ročník tradiční, ale u nás zatím nepříliš známé Mezinárodní sbormistrovské a skladatelské soutěže „Gheorghe Dima“. Její sbormistrovská část se uskuteční v čtvrtém největším městě Rumunska, sedmihradské Kluži, ve dnech 14.– 19. 6. 2020, skladatelská část  ve dnech 11.– 15. 4. 2020.

V porotě obou částí soutěže zasednou významné světové osobnosti obou hudebních oborů.

Bližší podrobnosti o této soutěži najdete na https://www.dimacompetition.ro/en/.

Uzávěrka přihlášek k účasti na sbormistrovské soutěži je 15. 3. 2020.

                      ---------------------------------------------------
 

38th International Choral Festival of Preveza, 26th International Choral Comeptition, 4th Seminar for Choral Conuctors, 6.– 12. 7. 2020, Preveza, Řecko

Pořadatelem  tohoto oblíbeného, tradičního mezinárodního soutěžního sborového festivalu je Choral Society „Armonia“ of Preveza, Greece (armonia4@otenet.gr.)

Bližší podrobnosti:  https://www.armoniachoir.gr/festival/index.php

Uzávěrky přihlášek

na festival: 15. 5. 2020; na soutěž: 1. 5. 2020; na sbormistrovský seminář: 1. 6. 2020.

                 ----------------------------------------------
 

Pěvecký sbor Jizerka oslaví 55. výročí svého založení

Naši milí sboroví přátelé,

Jizerka slaví v tomto roce své 55. výročí od založení. A jak jinak takovou významnou událost oslavit, než tím, že se o víkendu 5. a 6. 6. 2020 sbor nechá obklopit lidmi, které na své (nejen) pěvecké cestě poznal a navázal s nimi krásná přátelství. Rádi bychom, abyste u tak výjimečné události byli s námi.

Na co se můžete těšit? Mimo setkání se sbormistrovskými kolegy, Jizerkou a jejími bývalými členy Vás čeká páteční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech a poté společné posezení, kde nám zazpívají současní i bývalí zpěváci, kteří se hudbě i nadále individuálně věnují. V sobotu výroční oslavy vyvrcholí slavnostním koncertem v KC Golf Semily, kde se představí všechna oddělení Jizerky společně se souborem Musica Bohemica Jaroslava Krčka a také bývalí členové sboru.

Věříme, že si termín pro nás zarezervujete a že se sejdeme v hojném počtu  Podrobnější informace Vám zašleme později.

Na setkání s Vámi se těší sbormistři

Nadia Ladkany, Petr Řehák, Alena a Václav Brádlovi… a Jizerka

              ------------------------------------------------------
 

4th Budapest International Choral Celebration, 2.– 6. 7. 2020, Budapest, Hungary

International Open Competition & „Laurea Mundi“ Grand Prix of Choral Music

Bližší podrobnosti:  more details…

Možnost podání přihlášek prodloužena do 15. 3. 2020.

www.meeting-music.com; info@meeting-music.com

            --------------------------------------------
 

Smutná zpráva

Prof. Věra Grigová
4. 3. 1923 – 23. 2. 2020

Naše milá, dlouholetá hlasová poradkyně, která se významným způsobem zasloužila o špičkovou úroveň hlasové techniky Dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA nás v neděli 23. února navždy opustila v požehnaném věku nedožitých devadesátisedmi let. Všichni, kteří jsme měli možnost její laskavou, usměvavou povahu poznat, na ni budeme vždy s láskou vzpomínat!

Poslední rozloučení s ní proběhne v kapli Domova Sue Ryder,
Praha 4, Michelská 1/7. v úterý 10. března 2020 ve 13:30 .

                ---------------------------------------------

Novinky ECA–EC, únor 2020

Mnoho zajímavých zpráv pro sbormistry, sborové zpěváky, „sborové“ skladatele a aranžéry.

Zobrazit celou zprávu
            -----------------------------------------------
 

Bratislava Choir & Orchestra Festival 2020, 11.– 14. 6. 2020

Bratislavského mezinárodního sborového a orchestrálního festivalu 2020 se zúčastní 11 souborů z 8 zemí (Estonska, Finska, Jižní Afriky, Maďarska, Norska, Rakouska, Slovenska a Švédska).

Porota:  Prof. Blanka Juhaňáková, ArtD., Doc. Milan Kolena, ArtD. (oba Slovensko), Prof. Steffen Schreyer (Německo), Dr. Brady Alfred (USA).

             ----------------------------------------------
 

11th World Choir Games, 5.– 15. 7. 2020, Flandry (Antverpy, Gent), Belgie

Pořadatel tohoto světového sborového festivalu německá festivalová agentura Interkultur publikovala na svých stránkách oficiální píseň festivalu – „Listen“ vlámského skladatele Kurta Bikkembergse (*1963, Hasselt). Píseň najdete v nahrávce Vlámského rozhlasového sboru i s jejím zápisem v úpravě pro SATB, TTB, SSA, SS, SAB a jednohlas (vše s klavírním doprovodem) na: Choral Music from Flanders .

Na této webové stránce najdete na odkazu SCORES nabídku ke stažení dalších skladeb  vlámských skladatelů pro nejrůznější sborová obsazení.

                --------------------------------------------

 

9th International Gdansk Choir Festival 2020, 13.– 15. 3. 2020, Gdaňsk, Polsko

9. ročníku Mezinárodního soutěžního sborového festivalu v polském Gdaňsku se ve dnech 13.– 15. 3. 2020 zúčastní celkem 24 pěveckých sborů z 12 zemí (Běloruska, České republiky, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Německa, Norska, Polska, Ruska a Švédska).

Českou republiku reprezentují na gdaňském festivalu 3 pěvecké sbory – Besharmonie, Praha (sbm. Libor Sládek), Smíšený sbor Continuo, Pardubice a Ženský sbor Continuo XX, Pardubice (sbm. Lucie Gregorovič Fárová).

Pro soutěžní vystoupení mají připraveny tyto programy: Besharmonie – J. Świder: Moja piosenka; J. Novák: O nata mecum; Johnny Mandel: Mash; Z. Lukáš: Rembrandt; Continuo – O. di Lasso: Tutto io di; I. Hrušovský: Zahučali chladné vetry; O. Mácha: Panimamo, švarnu cerku mace; B. Stark: Cantate Domino; Continuo XX – J. Handl Gallus: Pueri concinite; H. Badings: Kyrie eleison; J. Vičar: Kačena divoká; J. Pospíšil: I když žádné pole nemám.

Porota:  Towe Ramlo–Ystad (Norsko), Prof. Grzegorz Rubin (Polsko), Javier Busto (Španělsko), Pawel Lukaszewski (Polsko), Prof. Vytautas Miškinis (Litva.

GDANSK CHOIR FESTIVAL

                 ---------------------------------------------------------

8. ročník Skladatelské soutěže Stonavská Barborka

na písně pro vokální dueta až okteta pro zpěváky všech věkových kategorií s doprovodem nebo bez doprovodu

Uzávěrka soutěže: 29. 2. 2020          Více informací

              --------------------------------------------
 

Vybráno z Newsletter NIPOS, únor 2020

Choralia Praha

Přehlídka pro sbory dospělých CHORALIA PRAHA 2020 se uskuteční 21. března 2020. Klade za cíl být otevřenou platformou pro všechny sbory dospělých, které chtějí zlepšovat svoji úroveň v soutěžní a/nebo nesoutěžní (festivalové) kategorii. Otevřená přehlídka nabízí možnost zlepšování pod vedením špičkových porotců i lektora společného zpěvu.

Více zde.
Přihláška tady.

Upozorňujeme..

..na blížící se uzávěrky postupových přehlídek na dětskou a středoškolskou celostátní přehlídku pěveckých sborů. Nezapomeňte včas vyplnit jednotnou elektronickou přihlášku na přehlídky. Budeme se těšit na přehlídkách na viděnou a slyšenou.

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

 Kormidlo 1/2020

Vyšlo nové Kormidlo. Jeden z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech estetických aktivit dětí a mládeže po celé republice. Jsou zde zastoupeny obory: dětské a mladé divadlo, přednes a dramatická výchova, scénický tanec, taneční folklor, výtvarné aktivity, dětský a středoškolský sborový zpěv. Nové číslo je ke stažení zde.

            -------------------------------------------------------
 

LAUREA MUNDI BUDAPEST

4th Budapest International Choral Celebration, 2.– 6. 7. 2020, Budapest, Hungary

International Open Competition and Grand Prix of Choral Music

Veškeré informace o festivalu a soutěžích (podmínky účasti, soutěžní kategorie, hodnocení výkonů, poplatky aj.) najdete na: 4th Budapest International ...

Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2020

                     ----------------------------------------------

 

MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL, 16.– 20. 7. 2020

Pozvání, program, způsob registrace, podmínky účasti na festivalu, uzávěrku přihlášek a kontakty najdete na:

www.musicaorbis.com › rocnik-2020

            ------------------------------------------------

Smíšený pěvecký sbor Dech Vlašim hledá sbormistra

Pěvecký sbor Dech z Vlašimi hledá od 1.9. 2020 sbormistra. Sbor je složen převážně z mladých zpěváků - vznikl původně jako středoškolský sbor. Tomu odpovídá i skladba repertoáru.     

Sbor zkouší jedenkrát týdně ve Vlašimi, a to ve čtvrtek v čase 19.30-21.30 (možnost dopravy do Vlašimi autobusem z Prahy – Roztyl v 18.20, asi 1hod., zpět je možné být v Praze kombinací bus, vlak v 23.52). Část sboristů jezdí z Benešova a část i z Prahy autem, takže lze jistě domluvit i dopravu s nimi.

Dále je sbor zvyklý na jedno víkendové soustředění na jaře a jedno na podzim + jedno jednodenní před koncerty. Ty se konají tradičně 3-4 v červnu a 3-4 v prosinci. Tomu odpovídá dvojí repertoár - na podzim se připravují Vánoční koncerty, na jaře pak letní s  odlehčenějším repertoárem. Složení sboru je cca 12 sopránů, 8 altů, 4 tenoři a 4 basi.
Specialitou sboru je to, že některé skladby jsou s doprovodem kytary, basy, klarinetu a fléten, což dává možnost kontrastního programu.

Sbor má zavedený systém vedoucích hlasů a jednotlivé organizační záležitosti mají mezi sebou rozděleny členové sboru, takže sbormistr má sice ve všem právo veta, nicméně jeho jedinou povinností je umělecké vedení (výběr repertoáru a vedení zkoušek). Koncerty bývají v okolí Vlašimi a bývají hojně navštěvovány místními.

Město Vlašim (KD Blaník) sbor podporuje mj. i formou financí pro sbormistra - za každý půlrok přispívá částkou 10.000,- na sbormistra.

Pro ideální převzetí nabízím a doporučuji možnost jezdit na zkoušky už v průběhu jara.

Zároveň nabízím osobní setkání po domluvě na tel. č. 774108458.
Petr Koronthály

sbormistr Dech Vlašim.

O sboru najdete další info na www.dech.cz a na facebooku.

                --------------------------------------------------

Novinky z ECA-EC, leden 2020

 Zobrazit celou zprávu

Upcoming deadlines

January:
30 January > Deadline for applications for the Study Tour to Basel Youth Choir Festival (more below)
31 January > Deadline for applications for the pan-European Youth Choir for BTHVN2020
31 January > Deadline for applications for Europa Cantat Junior Festival

February:
29 February > Deadline for applications for Africa Cantat

March:
31 March > Deadline for applications for In the Footsteps of Ludwig van Beethoven
31 March > Deadline for applications EuroChoir 2020
31 March > Deadline for applications European Seminar for choral composers
31 March > Deadline for applications Choralp

                  -----------------------------------------------

 

Hledáte nové notové materiály pro Vaše sbory?

PH-Publishers  mají pro Vás připraveny asi 1000 skladeb současných skladatelů z celého světa. Schaut mal rein!

                   ---------------------------------------------------
 
Uzávěrky letních sborových festivalů Meeting Music 2020

Sing Berlin! – 24.- 28. 6. 2020, uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Ausschreibung • Anmeldeformular • Choir of the Nations

International Choral Celebration und Laurea Mundi Budapest – 2.– 6. 6. 2020, uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2020

Ausschreibung • Anmeldeformular • Choir of the Nations 

Musica Eterna Roma – 11.– 15. 7. 2020, uzávěrka přihlášek 15. 2. 2020

Ausschreibung • Anmeldeformular
               --------------------------------------------------
 

11. World Choir Games 2020, 5.– 15. 7. 2020, Flandern, Belgie

V letošním roce pořádá německá agentura Interkultur již 11. ročník Světových sborových her. Předchozí ročníky, které se uskutečnily postupně v roce 2000 v Rakousku (Linz), 2002 v Jižní Koreji (Busan), 2004 v Německu (Bremen), 2006 v Číně (Xiamen), 2008 podruhé v Rakousku (Graz), 2010 podruhé v Číně (Shaoring), 2012 v USA (Cincinnati), 2014 v Litvě (Riga), 2016 v Rusku (Soči) a 2018 v Jižní Africe (Tshwane), přilákaly velkou pozornost sborů z celého světa. 11. ročník, který uzavřel příjem přihlášek 2. 12. 2019, však vytvořil v počtu účastníků nový rekord. Na tento velkolepý festival ve Flandrech (Antverpách a Gentu) se přihlásilo celkem 542 pěveckých sborů z 69 zemí světa. Porotovat je bude 55 porotců z 35 zemí světa (nikdo z České republiky).

Připomeňme si v odkazech některé podrobnosti a novinky z této akce (soutěž a soutěžní kategorie, festival, workshopy, festivalová místa, složení poroty aj.):

Flanders 2020

                   --------------------------------------------
 

Upozornění

Rádi bychom upozornili naše pěvecké sbory, že přihlášky na následující mezinárodní sborové festivaly jsou podle našich informací poněkud riskantní a doporučujeme si jejich skutečnou realizaci a podmínky účasti před objednávkou cesty, ubytování apod. dobře prověřit.

Florence Choral–Festivals recommended by the Greats, 2020

4th Michelangelo International Choral Festival, 18.- 20. 4. 2020, Florence, Italy

4thd Lorenzo Medici International Choral Festival, 15.– 17. 5. 2020, Florence, Italy

4th Leonardo da Vinci International Choral Festival, 5.– 8. 7. 2020, Florence, Italy

4th Andrea de Verrocchio Internationa Choral Festival, 4.– 7. 8. 2020, Florence, Italy

3rd Boticelli International Choral Festival, 11.– 14. 10. 2020, Florence, Italy

                 -----------------------------------------
 

68. Europees Muziek festival voor de Jeugd, 30.4.– 4. 5. 2020. Neerpelt , Belgie

68. ročník Evropského hudebního festivalu mládeže (EMJ 2020) je jako bienále vrací opět k  pěveckým sborům. K účasti je v letošním roce přihlášeno více než 90 dětských (do 14 – 15 roků) a mládežnických pěveckých sborů (do 28 roků) z 20 zemí světa (Austrálie, Belgie, Běloruska, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Japonska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Ruska, Slovinska, Španělska, Švédska, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie).

Českou republiku budou reprezentovat pěvecké sbory Červánek, Červený Kostelec (sbm. Eva Kubečková), Slavíčci, Praha (sbm. Alice Stavělová), Paleček, Praha (sbm. Zlatica Jurišová), Dětský sbor Trallala, Český Těšín (sbm. Beata Brzóska), Svítání, Praha (sbm. Vít Hergesel) a Motýli, Šumperk (sbm. Helena Stojaníková).

Výkony sborů bude hodnotit 28 porotců z 13 zemí, mezi nimi např. též Lukáš Matoušek a Lukáš Merkl z ČR, z dalších pak např. Robert Sund, Krzyszof Szydzisz, Fabio Pezzi, Wofgang Ziegler, Kari Ala-Pollänen, Erika Budai, Ludo Claesen aj.

                  --------------------------------------------
 

Hledáte nové vánoční sborové skladby?

Tristan Meister, Pascal Martiné: Chor together; Weihnachtslieder gemeinsam singen in jeder Besetzung / Schott – 23 známých vánočních písní pro čtyřhlasý ženský sbor, tříhlasý (SAB) a čtyřhlasý smíšený sbor a čtyřhlasý mužský sbor.                       

Ralph Vaughan-Williams / Nialli Kinssella: O little Town of Bethlehem / Boosey – Hawkes  – známou skladbu anglického skladatele Ralpha Vaughana-Williamse podle vánoční básně Phillipse Brookse z 19. století doprovází její verze  pro ženský sbor s doprovodem klavíru z pera irského sbormistra Nialla Kinselly.

               ----------------------------------------------
 

Vyhlášení 8. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka (SSSB)

Pořadatel Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, Stonavská Barborka, z.s., vyhlašuje pro všechny autory bez omezení

Skladatelskou soutěž Stonavská Barborka 2020 (8. ročník).

Cílem soutěže je rozšířit repertoárové možnosti zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka ve vybraných kategoriích a obohatit možnosti komorního a ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění. Veškeré informace o soutěži naleznete v odkazu:

https://www.stonavskabarborka.cz/cz/skladatelska-s/o-soutezi/

Uzávěrka soutěže je 29. 2. 2020.

Kontaktní osoba: doc. MgA. Jan Grossmann, sssb@stonavskabarborka.cz

                  -------------------------------------------------------
 

OPUS IGNOTUM – VIII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

NIPOS-ARTAMA vyhlašuje propozice VIII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory OPUS IGNOTUM.

 https://www.nipos.cz/propozice-2/

Uzávěrka skladatelské soutěže pro středoškolské a dospělé sbory31. 5. 2020.

Uzávěrka skladatelské otěže pro dětské pěvecké sbory31. 5. 2021.

                ------------------------------------------------
 

Novinky z ECA - EC, říjen 2019

EUROCHOIR 2020 goes to ...

Ireland | 24th of July - 3rd of August

Young singers, this one's for you!
Join the one and only, EuroChoir. For over 20 years, this project has allowed singers from all over Europe to join their voices and share their passion and dedication for singing.
We are more than happy to announce that the details for the next edition are already set:
24th of July until 2nd of August 2020 in Limerick, Ireland.
with applications opening on the 1st of November 2019

The singers will have the opportunity to discover Ireland further, as the three planned performances take place in:

St. Mary's Cathedral, Limerick, St. Nicholas' Collegiate Church, Galway, Christ Church Cathedral, Dublin.

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SING IN THE FINAL CONCERT OF THE BEETHOVEN ANNIVERSARY YEAR 

BONN, GERMANY | 11-18 DECEMBER 2020

ECA is looking for talented young singers to set up a European Youth Choir to perform a gala concert together with Daniel Barenboim and the West-Eastern Divan Orchestra in December 2020.

This concert will mark the end of the 2020 Beethoven Anniversary Year BTHVN2020 in Bonn, Germany.

Registrations end this month: 31. October 2019
More info: https://bit.ly/35D6dZS

               ----------------------------------------------

 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode