AKTUÁLNĚ

 

NIPOS-ARTAMA - Mapování sborové historie – Český sbormistrovský slovník 1945 - 2020

Vážení přátelé,

rádi bychom vás informovali, že NIPOS zahájil tříletý výzkum na poli sborového zpěvu podpořený MK v rámci programu Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumných organizací. Výzkum se dělí na dvě části – první je Mapování sborové historie a druhá je Český sbormistrovský slovník 1945-2020. Věříme, že se nám tímto krokem podaří zahájit ucelené mapování sborového hnutí od poloviny 19. století po současnost a zpracovat významné osobnosti českého sbormistrovského života do slovníkových hesel. Výsledky výzkumu budeme publikovat ve specializované databázi (Národní sborová databáze). Písemně jsme informovali UČPS a zahájili jsme spolupráci s katedrou HV PedF UK a KHV PF UJEP.

Český sbormistrovský slovník 1945–2020, Jan Pirner, Jiří Kolář 

Mapování sborové historie, Zuzana Jandová, Jiří Kolář, Barbora Hanslianová, Jaroslava Macková, katedra HV PedF UK a KHV PF UJEP.

Velmi uvítáme vaše aktivní zapojení do výzkumu - sbory šetříme pomocí dotazníku (rozšířeného oproti původnímu dotazníku do Národní sborové databáze, který jste možná již vyplňovali). Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a dotazník poprvé či znovu vyplníte, či doplníte chybějící či nové údaje. Zajímají nás především aktuální kontaktní údaje na sbor a jeho sbormistra, uvítáme fotografie a rovněž stručné údaje historické. V případě vašich dotazů či nejistot neváhejte a kontaktujte mě (M: 774 058 219 E: hanslianova@nipos.cz), budu s vámi řešit karty sborů individuálně (doplnění stávajících informací i založení nových karet). 

Dotazník - sbor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFB1CCMiQF6eSb3Pb-TseGXBc8cCFbxN8DoxAC7Y2Rh9Sh2Q/viewform

Dotazník - sbormistr: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk7hrEltRSCWY4qD80C1tnOn0NAinmh-d3JZiArqkyo1f8Dw/viewform

Repertoár dětských sborů v době (po)covidové (online seminář)

Rádi bychom Vás také upozornili na dubnový online seminář Repertoár dětských sborů v době (po)covidové – online seminář věnovaný otázkám repertoáru dětských pěveckých sborů určený primárně pro sbormistry a pedagogy hudební výchovy ZŠ a ZUŠ. Pořadatelem je Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové. Lektorem je Jan Pirner, cena 300 Kč, přihláška a více informací zde: https://www.impulshk.cz/akce/online-repertoar-detskych-sboru-v-dobe-pocovidove/?fbclid=IwAR0_BNSJSd86ZfAKtRn8BP5G29BcIqq61F_dMvgYbCPXCr0ZWtWLOiQA6DY

Na tento seminář volně naváže lektorka Alena Tichá v květnu 2021 v připravovaném online semináři Jak vybrat/napsat vhodnou skladbu pro děti? Tento připravovaný seminář se bude zabývat tematikou z pohledu hlasové výchovy a kritérií výběru vhodných skladeb. Oba semináře připravují lektoři v součinnosti, nebudou se tedy tematicky překrývat, naopak na sebe volně navážou.

Přejeme vám z Artamy hezké jaro!

                    ---------------------------------------------

 
Online seminář Autorské právo v praxi kultury

6. května 2021, 10–14 hod. / Zoom
Lektorka: JUDr.Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury
kurzovné: 500 Kč
uzavření registrace přihlášek: 12. dubna 2021
kontakt: ladrova@nipos.cz
 
Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:
https://bit.ly/3rYJktF
 
Neplaťte předem.Na základě registrace vám zašleme fakturu (e-mailem), po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.
Obsahem online semináře budou mimo jiné:
  • základy autorského práva,
  • nejnovější novely autorského zákona,
  • připravovaná implementace směrnic EU o autorském právu z roku 2019 a další
 
V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz
Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.
                  ----------------------------------------------
 

Stonavská Barborka, Newsletter 2 / duben 2021

Mezinárodní anonymní Skladatelská soutěž Stonavská Barborka je uzavřena a soutěžící jsou vyzváni k odtajnění.

Porota pracovala ve složení: Mgr. art Miloš Betko, ArtD. (SR), Prof. Jevgenij Iršai, PhD. (SR), Mgr. Edvard Schiffauer ČR) a Prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR).
 
Do 9. ročníku SSSB došlo 24 skladeb, z toho 15 samostatných skladeb a 9 cyklů a řad o celkovém počtu 48 dílčích skladeb.
Zdá se, že letos se zúčastnili pouze autoři z ČR a SR.
           
Takže, vážení soutěžící, ozvěte se prosím manažérovi SSSB, Doc. MgA. Janu Grossmannovi, na mailovou adresu, kterou znáte: sssb@stonavskabarborka.cz, a sdělte mu své pravé jméno a příjmení, vaši vlastní e-mailovou adresu, adresu vašeho bydliště a telefonní kontakt na vás.
Až bude odtajněna identita všech soutěžících, budou zveřejněni vítězové 9. ročníku SSSB 2021 i s pravými jmény vítězů a názvy jejich skladeb.

                        ------------------------------------------
 
Jarní akce UČPS pro členské sbory

 

Sborový maraton Česko, zpívej!
 
Vzdělávací seminář Jak na sborová videa
                 -----------------------------------------

 

 

Pozvání na videokoncert souboru Ensemble Baroque

Dnes 24. 3. 2021 v 19.30 můžete zhlédnout na jeho  YouTube kanálu sborový videokoncert souboru Ensemble baroque.

Pokud jste si nestihli poslechnout koncert s názvem "Paralely" v premiéře, je stále dostupný na YouTube souboru. Doporučujeme.

www.ebcz.eu

                  --------------------------------------------
 

Dětské sborové cykly Eduarda Douši

Zájemci o sborové cykly Eduarda Douši Zvěrozpěvy a Malí sportovci pro dětský sbor s doprovodem klavíru (podrobněji viz tento web s. Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů) si je mohou objednat ve vydavatelství Muica Gioia (www.musicagioia.cz), info@musicagioia.cz.

                  --------------------------------------------
 

Studium oboru Dirigování sboru na VŠMU v  Bratislavě ve školním roce 2021–22

VŠMU v Bratislavě bude v příštím studjním roce otvírat obor Dirigování sboru ve slovenštině a v angličtině. Přihlášky ke studiu je možno zaslat pro obor ve slovenštině do 15. 4, v angličtině do 30. 4. Zkoušky proběhnou online: uchazeči pošlou video s nahrávkou svého  sbormistrovského výkonu, kterou komise zhodnotí a ukončí online rozhovorem. Nebude tedy třeba jezdit do Bratislavy.

                 ----------------------------------------------
 

Stretnutie nad zborovou partiturou – 5. ročník medzinárodnej súťaže v zborovom dirigovaní, apríl – máj 2021

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení

Propozicie-dirig.-sutaz-202 1 online FINAL 1.3.2021.docx (0 )

Prihlaska-dirig.-suta ž FINAL 24.2.2021.docx (0 )

                    ---------------------------------------------

 
Novinky z ECA - EC / březen 2021
 
               ----------------------------------------------------
 

Jarní seminář Klubu sbormistrů, 1.– 2. května 2020, 9.00 – 17.00 / ZOOM

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (do naplnění kapacity) - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fR0OkIH2UytzmS2K43b88IPnqodU3jFd5htGTnb1IUtgKQ/viewform  

                 -----------------------------------------------------
 

Fresco – Renesanční online koncert Smíšeného sboru Cantemus, Nyíregyházi, Maďarsko (6. 3. 2021)

Dirigenti: Soma Szabó, Donát Tóth

1. Orlandus Lassus: Omnes de Saba venient
2. Josquin des Pres: Missa L’homme arme Agnus Dei
3. Giovanni Gabrieli: Hodie Christus natus est
4. Orlandus Lassus: Memento peccati tui
5. Tomás Luis de Victoria: Pastores loquebantur
6. Giovanni Pierluigi da Palestrina: Ave Maria
7. Tomás Luis de Victoria: Nigra sum
8. Carlo Gesualdo: Peccantem me quotidie
9. William Byrd: O God, the proud are risen
10. Thomas Tomkins: Almighty God
11. William Byrd: Sing Joyfully
12. Thomas Tomkins: O God, the proud are risen

www.cantemus.hu/cantemus/live/ .

                --------------------------------------------------
 

Smutná zpráva

Dne 1. března 2021 odešla ve věku dovršených jubilejních 75 let do hudebního nebe další významná sbormistrovská osobnost, všestranný hudebník a dirigent PS Polanka, Valašská Polanka a MPS Lumír, Vsetín – Jaromír Bazel (nar. 24. 12. 1945). Výsledky jeho úspěšné umělecké činnosti zůstanou jistě nezapomenutelně zapsány nejen v historii jeho milovaného Valašska, ale i v srdcích všech jeho sborových zpěvaček a zpěváků. Čest jeho památce.

Jaromír Bazel ofic.docx (23,2 kB

                 -----------------------------------------------
 

Nový termín nesoutěžního mezinárodního sborového festivalu „We Are Singing Adriatic“,Chorvatsko & Slovinsko

Vzhledem k trvající pandemické situaci byli pořadatelé nuceni přesunout tento festival na nový termín: 16. – 19. 6. 2021. Stáhněte si přihlášku na festival. Více informací zde.

                 -----------------------------------------------

 

Mezinárodní skladatelská soutěž festivalu „Venezia in Musica“ in Sacile „2. Concorso di compositione corale Nuove Musiche dalla Livenza“

Po mimořádném úspěchu 1. ročníku této soutěže se jeho 2. ročník zaměřuje na tvorbu skladby pro dětský nebo školní sbor základní školy s tematikou „Narration“ (vyprávění). Touto soutěží se pořadatelé obracejí především na mladé skladatele do 30 let. Podrobné informace o podmínkách účasti v soutěži a cenách najdou zájemci zde:  hier.

Skladby je možné zaslat pořadateli v termínu 1. 3.– 31. 7. 2021. Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční na Slavnostním koncertu dne 29. 10. 2021 v 20,30. Oceněné skladby budou jako obvykle vydány a nabídnuty v nakladatelství meeting music PH Publishers.

               ----------------------------------------------------

 

Smutná zpráva

Dnes v noci 28. 2. 2021 odešel po delší nemoci v nedožitých 88 letech do muzikantského nebe můj dlouholetý přítel, sbormistr, emeritní prof. Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj sborového zpěvu v severních Čechách. V jeho dosavadním životě se snoubila činnost umělecká, pedagogická a organizátorská. Vychoval celou řadu sborových pěvců, sbormistrů a učitelů hudební výchovy. Výrazně zapůsobil na sféru amatérského i profesionálního sborového dění nejen v ústeckém, litoměřickém a českolipském regionu, ale i v zahraničí.

Milý Tomáši, nikdy na Tebe nezapomeneme a budeš nám všem moc chybět. (J.K.)

Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.docx (14,1 kB)

              ---------------------------------------------------------

 

ZOOM – NIPOS, 20. 2. 2021

Vážení přímí účastníci ZOOMu 20. 2. 2021,

děkujeme, že jste si udělali čas k našemu společnému setkání. V příloze naleznete odkazy na témata, o kterých jsme dnes hovořili, a prezentaci o možnostech pro neziskovky. Záznam bude sestříhán (cca do týdne) a umístěn na youtube kanál Klub sbormistrů: https://www.youtube.com/channel/UCpzP-k6rS-YItfLTaWZWLVQ

S přáním hezkého víkendu

Bára Hanslianová

https://www.nipos.cz/seminare-2020/

           ------------------------------------

 

Novinky z ECA–EC, únor 2021

 Zobrazit celou zprávu
          ---------------------------------------
 
Sborová setkání na ZOOMu
 
Srdečně Vás zveme na první Sborová setkání na ZOOMu v roce 2021. 

20.2.2021, 9-11 hodin

Přihláška (omezená kapacita přímých účastníků, možnost dotazů na chatu)

Zdarma, streamováno na FB stránku Klub sbormistrů a přátel sborového zpěvu

Program:

Rozhovor s Josefem Brabencem (*1941)

Nakouknutí do repertoáru s Jaroslavou Mackovou

Umělecká příprava na zahraniční soutěž dle celoživotních zkušeností Vladislava Součka

Současné možnosti pro neziskovky s Petrou Golíkovou

 

O práci Jiřího Koláře 

kontakt: hanslianova@nipos.cz, 774 058 219

 

Setkání bude probíhat pomocí programu ZOOMK účasti potřebujete reproduktor nebo sluchátka, ideálně také mikrofon a webkameru (není nutné). Pokud ještě nemáte registraci, bezplatně ji proveďte zdeProgram si následně můžete buď stáhnout do počítače nebo telefonu nebo můžete využívat online verzi přímo ve vašem prohlížeči.

Po přihlášení vám zašleme odkaz, pomocí něhož se připojíte.

Mgr. Barboraa Hanslianová 

odborná pracovnice pro sborový zpěv

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2

E: hanslianova@nipos.cz, M: 774 058 219

                ------------------------------------------------------- 

 

Hledáte nové sborové materiály ?

Zkuste se podívat do nakladatelství PH Publishers. Zde najdete jejich nabídku: Schaut mal rein!.

                ------------------------------------
 
Vyjádření Asociace učitelů hudební výchovy
              -----------------------------------
 
Webinář - Základy editace videa
             ------------------------------------
 

Blíží se uzávěrka Skladatelské soutěže Stonavská Barborka!

Kvapem se blíží 28. únor 2021, což je poslední den k podání přihlášky do Skladatelské soutěže Stonavská Barborka. 
Letos probíhá již 9. ročník, který je určen profesionálním a amatérským skladatelům.
Soutěžní skladba je pro vokální dueta až okteta, pro zpěváky všech věkových kategorií s doprovodem či bez doprovodu. 
Těšíme se na zaslané skladby.

     Více informací

           -------------------------------------------
 

Termíny letošních festivalů Choralia, jejichž pořadatelem je NIPOS-ARTAMA (stav leden 2021):

15.–16. 5. 2021 – Choralia Chrudim

26. 6. 2021 – Choralia Praha

23.–24. 10 2021 – Choralia Mikulov

Podmínky účasti se v podstatě nemění.

                    --------------------------------------------
 
 
Mezinárodní sbormistrovská soutěž
 
Apply to the Fosco Corti International Competition for choral conuctors
 

Dearest friends of choral music,

we are pleased to inform you about the 1st edition of the Fosco Corti International Competition for conductors which will take place in ITALY in Turin from 25th to 27th June 2021.
The Competition is addressed to choir conductors from all over the world and it is a project by Conservatorio G. Verdi of Turin, Feniarco and Associazione Cori Piemontesi in partnership with European Choral Association-Europa Cantat.

This event is also part of the project Training Leading Voices, coordinated by Zimihc (The Netherlands), co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and in collaboration with Europa Cantat Utrecht (The Netherlands), European Choral Association-Europa Cantat (Germany), À Coeur Joie (France), JSKD (Slovenia) and Feniarco.

Please spread this opportunity to one or two talented and young conductors from your country / association. It would be really interesting to have participants from all over Europe and give them a chance to increase their visibility.

The international jury is made up of 5 music personalities: Daniel Reuss (The Netherlands), Georg Grün (Germany), Urša Lah (Slovenia), Lorenzo Donati (Italy) and Marco Faelli (Italy).

In addition, the participants will have the chance to conduct the professional choir Zürcher Sing-Akademie (Switzerland), as the choir of the final round competition.

Alongside the first three main prizes, other special awards are expected.For more information concerning application fees, programme, repertoire, jury and choirs involved you can visit our web-site feniarco.it/en/ or answer to this e-mail.

> Deadline for applications: 31st January 2021
Application form

We wait for you in Italy!  

Ettore Galvani, President

           -------------------------------------------------- 

 
 

 

Smutná zpráva

Dne 24. prosince 2020 odešla po delší nemoci do muzikantského nebe dcera a neúnavná propagátorka odkazu tvůrce českého uměleckého dětského sborového zpěvu sbormistra, hud. pedagoga, sběratele a folkloristy prof. Františka Lýska (1904–1977) doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.. Byla jednou ze zakladatelek Lýskova Nadačního fondu a dlouholetou členkou jeho Správní rady. Její usměvavá tvář zůstane navždy v našich srdcích a národní sbormistrovská Cena Františka Lýska zůstane spojena i s jejím jménem.

parte.pdf (288,4 kB)

                   ---------------------------------------------
 

Vánoční a novoroční pozdrav a dárky ze Stonavské Barborky

Online CD Slavnostního koncertu 2019: Online CD Slavnostního koncertu 2019

Záznam setkání ansámblů 2020: Záznam Setkání ansámblů 2020

                   ------------------------------------------------
 

 

Smutná zpráva

Zemřel zakladatel pěveckého sboru Kvítek Louny Vladimír Petržilka

Vážení přátelé, s hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20. 12. 2020 nás náhle opustil zakladatel a dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Kvítek Louny pan Vladimír Petržilka (nar. 28. 3. 1949). Za více než 40 let své umělecké a pedagogické činnosti pozitivně ovlivnil několik generací tvůrčích lidí. Rozloučení s dlouholetým sbormistrem Kvítku se uskuteční v úterý 29. prosince v 13 hodin v obřadní síni města Louny.

Podívejte se na video „Vladimír Petržilka 1949 – 2020“ na YouTube: https://youtu.be/7ajOl_lNLqo

                         ---------------------------------------------------
 
PF a sborové akce NIPOS-ARTAMA v roce 2021
                -------------------------------------------
 

 

Zajímavé sborové ediční novinky německých vydavatelství

Anton Diabelli (rakouský skladatel, 1781–1858): Pastoralmesse in F, op. 147, pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor, flétnu. 2 klarinety, fagoty, lesní rohy, trubky, smyčce a tmpány (Carus Verlag)

Three! 33 tříhlasých populárních písní v úpravě pro tříhlasý smíšený sbor (SABar) s doprovodem klavíru. Ve sbírce lze najít např. evergreeny Louise Armstronga (What a Wonderful World), Erica Claptona (Tears in Heaven), Bobbyho McFerrina (Don´t Worry, Be Happy) aj., v závěru pak také několik veselých kánonů ( Three! 33 Songs für gemischten Chor mit Klavier / Bosse Verlag)

                       ------------------------------------------------------
 
  Evropská cena pro sborové skladatele 2020/21

Mezinárodní porota ve složení uznávaných odborníků, skladatelů a dirigentů – Josep Vila i Casanas (ES), Seán Doherty (IE), Karin Rehqvist (SE), Tadeja Vulc (SL) a Eriks Ešenvalds – vybrala z 25 skladeb 19 skladatelů  7 členských sborových organizací ECA–EC jako vítězné tyto skladby:

Kategorie A – skladby a cappella:

Jan van der Rost (Belgie):  Amor, io fallo, pro smíšený sbor; Zvláštní cenu poroty získal v této kategorii ještě  belgický skladatel Hans Helsen za skladbu Sanctus amor pro ženský sbor (SSAA).

Kategorie B – skladby s instrumentálním doprovodem:

Maarten van Ingelgem (Belgie): Automn Soils, pro smíšený sbor; i v této kategorii udělila porota Zvláštní cenu, kterou získal belgický skladatel Vigdis Hansa za skladbu How sweet the Moonlight, pro ženský sbor (SSA).

Zadávání skladeb do soutěže bylo anonymní a potvrdilo vysokou kvalitu belgického sborového kompozičního umění. Ceny (300 Euro) převezmou vítězové za přítomnosti poroty v roce 2021 u příležitosti Festivalu EUROPA CANTAT XXII v Ljubljani.

               -----------------------------------------------
 

 

Nestárnoucí Zdeněk Šesták (nar. 10. 12. 1925)

Za celou naši sborovou obec bychom rádi popřáli hudebnímu skladateli a vědci PhDr. Zdeňku Šestákovi k jeho vzácným 95. narozeninám, jichž se dožívá právě dnes, pevné zdraví a duševní svěžest a pohodu i do dalších let.

Gratulační článek hudebního skladatele Jiřího Temla, který 24. června letošního roku oslavil své 85. narozeniny (převzato z časopisu Harmonie)

 (https://www.casopisharmonie.cz/komentare/nestarnouci-zdenek-sestak.html)

                      ----------------------------------------------------
 

Smutná zpráva

Dnes 7. prosince v podvečer zemřel hudební skladatel, klavírista a hudební pedagog Vadim Petrov (nar. 24. května 1932).

https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/4404-zemrel-vadim-petrov

S Vadimem Petrovem jsem se znal dlouhých 66 let a už dnes asi málokdo ví, že byl i sbormistrem. Když jsem po absolvování Pedagogické fakulty UK z rodinných důvodů nastoupil jako učitel na Odborné učiliště státních pracovních záloh závodu Motorlet Jinonice, snažil jsem se alespoň částečně dostat k muzice. Tehdy jsem se zapojil jako korepetitor k právě založenému Ústřednímu pěveckému sboru státních pracovních záloh, v jehož čele stál právě Vadim Petrov. A od té doby se datovalo naše upřímné muzikantské přátelství. Vadim odešel do hudebního nebe, ale jeho hudba s námi zůstává.

J. K.

Poslední vzkaz Vadima Petrova

Moji milí přátelé,

loučím se s vámi všemi. Bylo mi neuvěřitelnou radostí psát hudbu pro děti, maminky i tatínky, prostě pro všechny dobré lidi. Využil jsem svůj čas na zemi a plnými doušky jsem užíval život až do posledních jeho chvil. Na FB zde bude s vámi moje pozemská rodina a má duše nyní letí do muzikantského nebe. Mám vás všechny rád a zůstanu s vámi v svých pohádkách.

Váš Vadim Petrov

                        ----------------------------------------------------

 

 
meeting music & PH Publishers – nabídka sborových partitur

Mauro Marchetti, Komponist, Chorleiter des Coro Città di Roma und langjähriger Weggefährte des meeting music Festivals Musica Eterna Roma, war in der Vergangenheit nicht untätig.
Wir sind froh, dass er uns einige seiner Kompositionen überlassen hat.
Hier also speziell für EUCH:

Lo scrittore scrive (für Kinderchor)

Jubilate Deo (SATB)

Jubilate (TBB)

Wir bei PH Publishers heißen Mauro herzlich willkommen und freuen uns diese und seine zukünftigen Kompositionen bei uns verlegen zu können. 

Schaut mal rein und bei Interesse schreibt uns einfach!

                  --------------------------------------------------------
 

 

Virtuální koncert Festa academica 2020 „Ať hudba zní“

Nestihli jste 16. listopadu 2020 v 18 hod. jeho premiéru? Máte možnost si poslechnout jeho reprízu na https://youtu.be/b-_v0y3siHM . Vynikající dramaturgie i interpretační výkony našich předních středoškolských a vysokoškolských sborů a orchestrů i technické zpracování záznamu, který připravila UČPS, vás jistě potěší. Doporučujeme vřele k poslechu.

                          ----------------------------------------------
 

 

Nabídka meeting music & PH Publishers

Wir stellen euch vor: Die Gewinner des neuen Kompositionswettbewerbs für junge Stimmen und Schulchöre (1 Concorso di Composizione Corale Nuove Musiche dalla Livenza), der vor kurzem im Rahmen unseres Chorfestivals "Venezia in Musica" in Sacile, Italien, stattgefunden hat. 
Die Nominierten sind nun Teil unseres PH Publishers und ihre Stücke werden ab sofort bei uns verlegt!
Dies sind die kreativen Köpfe, die die Jury mit ihren Stücken überzeugt haben:
 
Kategorie A (Treble Voices):

1. Platz: Marina Gavelli (IT),  Pinocchietto va al palazzo

2. Platz: Chiara Mario (IT), Minestrone di filastrocche

3. Platz: Paolo Orlandi (IT), Il gioco della speranza

Kategorie B (Schulchöre):

1. Platz: Maurizio Santoiemma (IT), Strani e strambi

2. Platz: Annalia Nardelli (IT), Cicerenella, filastrocca popolare Italiana

3. Platz: Paul Ayres (GB), Variazioni su "Cinco Lobitos" 

Viel Spaß beim Stöbern und bei Interesse schreibt uns einfach! 
Wir wünschen Euch, dass Ihr gesund durch die nächste Zeit kommt und vor allem genug Raum fürs Proben habt! 
 
Mit lieben Grüßen
Euer meeting music & PH Publishers Team

                     -------------------------------------------------
 

 

Nabídka Meeting Music and PH Publishers

Weihnachten – eine beliebte Zeit des Jahres, die es zu feiern gilt. Es können und sollten uns selbst online Proben nicht davon abhalten diese Tradition zu leben! Meint Ihr nicht auch?

Wir von meeting music and PH Publishers versehen deshalb Eure Weihnachtszeit mit einem süßen Überguss aus zwei brandneuen Stücken:

Andere Weihnachtslieder findet Ihr gerne hier.  Und wenn Ihr Euch für andere Stücke interessiert oder noch auf der Suche nach dem ultimativen Chorstück für das nächstes Konzert oder die nächste Aufführung seid, stehen wir von PH Publishers jederzeit zur Verfügung. Schreibt uns einfach!

Übrigens: Wir können auch etwas für Euch tun, wenn Ihr auf einer internationalen Bühne auftreten wollt. Nächstes Jahr erwarten Euch bekannte Chorfestivals & Wettbewerbe, liebevoll begleitet von unseren Gastchören vor Ort. Wählt 2021 Eure Destination: Budapest (Ungarn), Caorle & Venedig (Italien), Toruń (Polen), Salzburg (Österreich), Rom (Italien), Riva del Garda & Arco (Italien) und Dubrovnik (Kroatien).

                     --------------------------------------------------
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA NENÍ JEN ZPĚV
Otevřený dopis Asociace učitelů hudební výchovy k nábrhu dočasně zrušit vyučování hudební výchovy
                 -------------------------------------------
 

 

NOCovid Choir - #zpivamodpovedne

Rok 2020 podrobil naši kulturu těžké zkoušce a mezi nejzasaženější obory patří sborový zpěv. Po dobu mimořádných koronavirových opatření naše sbory poprvé v historii zcela umlkly. Přes 30 000 zpěváků všech generací se po několik měsíců nemohlo věnovat své práci, zálibě či koníčku. Na prahu nové hudební sezóny proto vznikla informační platforma „Zpívám odpovědně“. Průvodce pro sbory, organizátory a návštěvníky sborových událostí v době (po)koronavirové vydává Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s největším českým pořadatelem sborových festivalů, organizací Festa Musicale, z.s.. Odbornou konzultaci poskytla krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, příprava proběhla ve spolupráci s odbornou veřejností, sbormistry, pedagogy a lékaři. Inspirací k projektu byla mimo jiné také iniciativa NOCOVID České eventové asociace. „Během několika uplynulých měsíců jsme registrovali četné dotazy od sbormistrů a zpěváků směřující k tématu, za jakých podmínek pěvecké sbory mohou zkoušet nebo pořádat vlastní koncerty. To nás nyní, na začátku sborové sezóny, přivedlo k myšlence vytvořit iniciativu #zpivamodpovedne. Všichni si uvědomujeme, že cesta plošných zákazů není udržitelná donekonečna. Člověk je tvor společenský, a proto je nutné, abychom se se současnou situací naučili pracovat“, popisuje Marek Klimeš, ředitel spolku Festa Musicale z.s. „Rádi bychom, aby se po měsících útlumu začal náš kulturní život vracet k normálu. Projektem #zpivamodpovedne chceme vytvářet podmínky pro to, aby se naše pěvecké sbory mohly znovu scházet, koncertovat a těšit se společně z hudby“, dodává předseda Unie českých pěveckých sborů Roman Michálek. K iniciativě se může připojit každý, a to jednoduše tím, že bude respektovat doporučená pravidla. Veškeré informace k iniciativě #zpivamodpovedne je možné najít na webových stránkách www.zpivamodpovedne.com nebo na facebookových stránkách: Zpívám odpovědně.

Kontakt:

UČPS, e-mail: secretariat@ucps.cz, te. +420 608 986 230

Festa Musicale z.s., e-mail: production@festamusicale.com, tel. +420 606 082 266

                        ---------------------------------------------------
 

 

Nové webové stránky hudebního skladatele Jiřího Churáčka

Vážení sbormistři, 

ráda bych Vás informovala o spuštění nových webových stránek hudebního skladatele Jiřího Churáčka, který letos oslavil jubilejní 60. narozeniny. 

Kromě životopisu, soupisu díla a kontaktních informací zde naleznete více než 90 volně stažitelných partitur pro různá obsazení a příležitosti.

www.jirichuracek.cz

Pokud víte o někom, kdo by mohl webové stránky také využít, prosím přepošlete mu tuto informaci.

Srdečně zdraví 

Alžběta Kyjovská

              -------------------------------------------------------
 

 

 V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům sborového zpěvu, že nás v neděli 9. srpna 2020 po těžké nemoci opustil ve věku 79 let sbormistr, dirigent a hudební pedagog prof. Lubomír Mátl.

Znali jsme se spolu téměř 50 let, a přestože jsme se nevídali příliš často, patřil k mým dobrým přátelům. Po otevření nového oboru „Sbormistrovství“ na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze v roce 1990 jsem proto ani na okamžik při výběru vhodných nových specialistů nezaváhal, a přizval jej k spolupráci. Jsem přesvědčen, že jeho studenti toho jistě rovněž nelitují.

Lubomír Mátl se narodil 6. 3. 1941 v Brně. Jeho rodiče i sourozenci se věnovali hudbě. Se sborovým uměním  se začal seznamovat jako člen Brněnského dětského sboru vedeného prof. Františkem Lýskem. Na brněnské konzervatoři studoval hru na varhany u Josefa Černockého, hru na klavír u Viléma Vaňury a skladbu u Theodora Schäfera. Na JAMU absolvoval u Josefa Veselky obor Dirigování sboru (1955) a u Richarda Týnského obor Dirigování orchestru (1967). Vysokoškolské studium ukončil aspiranturou v oboru Řízení sboru u Josefa Veselky.

Od roku 1963 byl sbormistrem Brněnského vysokoškolského sboru, po roce 1966 jeho uměleckým vedoucím. V této funkci pokračoval i po přejmenování tělesa na Brněnský akademický sbor (1970) až do roku 1982, kdy vedení BAS převzal jeho žák Petr Chromčák. Po roce 1975 se stal nejprve členem, po půl roce sbormistrem a později také dlouholetým uměleckým vedoucím PSMU. Souběžně působil jako sbormistr s povinností dirigenta v Janáčkově filharmonii (1972–78) a ve Slovenské filharmonii, jako hlavní sbormistr v PFS (1981–92) a sbormistr PS ČRo (1992–95). Jako sbormistr pravidelně od roku 1983 spolupracoval s Rossiniho operním festival v italském Pesaru a od roku 1995 s operním festivalem v irském Wexfordu. Početná a významná jsou jeho hostování u předních českých i zahraničních pěveckých sborů a orchestrů, např. v letech 1995–2000 u sboru Radio France. Pravidelná byla i jeho spolupráce s předními dirigenty, jako byl Václav Neumann, Zdeněk Mácal, Libor Pešek, Jiří Kout, Otakar Trhlík, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Gerd Albrecht, Helmut Rilling, Erich Leinsdorf, Georg Solti, Leonard Bernstein a další.

Pedagogicky začal Lubomír Mátl působit na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1972–78) a současně na JAMU, kde se v roce 1994 habilitoval a v roce 2007 byl jmenován profesorem. Vyučoval i na pražské AMU a, jak bylo řečeno, na PedF UK.

Milý Luboši, měli jsme Tě moc rádi a budeš nám chybět. Zanechal jsi však za sebou hlubokou, úrodnou uměleckou i pedagogickou stopu, která ještě dlouho ponese své plody.

Jiří Kolář

Parte L. Mátl.pdf (154,4 kB)

              --------------------------------------------------

 
38th International Choir Festival in Preveza, 5.- 11. 7. 2021
                -----------------------------------------
 

 

56. International Choral Music Festival Barcelona, 5.– 11. 7. 2021, International Singing Week

Veškeré podrobnosti o festivalu a Mezinárodním pěveckém týdnu lze nalézt na www.fcec.cat

.

                 ---------------------------------------
 

 

11th World Choir Festival and Competition in Thessaloniki, Greece (Soluň, Řecko)

Hello from Greece

In May 2021 (7.- 10. 5.) we are waiting for you in the 11th World Choir festival and competition in Thessaloniki Greece. For first time the festival will have a competitive character too.

In the attachment you can see all conditions

We look forward to welcome you in Greece

Best regards

             Efi Proikou

DIAVLOS

 Address Mitropolitou Gennadiou 6 

 546 23 Thessaloniki 

GREECE 

 www.diavloslink.gr

Email : diavlosc@yahoo.gr

APPLICATION korais 2021.doc (52,5 kB)

CONDITIONS KORAIS 2021 final.doc (183 kB)

                -----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode