AKTUÁLNĚ

Pozvání na Vánoční koncerty Smíšeného pěveckého sboru KOS Litomyšl

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na tradiční Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru KOS.

Vánoční atmosféru navodí vánonční písně a koledy. Součástí koncertu bude také provedení písní legendárních Beatles a Queen v dynamické interpretaci sboru, sólistů a kapely WxP.

Těšíme se na Vás!

Milan Motl a KOSáci

                ----------------------------------------------------------

Předvánoční Zpravodaj Pražského smíšeného sboru
 
                     ------------------------------------------------------
 

Pozvánka na Adventní koncerty Rolničky Praha

Vážení a milí přátelé,

srdečně Vás zveme na Adventní koncerty Rolničky Praha. Pozvánka je v příloze. Tuto neděli 4. 12. máme od 19 h. koncert hlavního a mužského sboru. V kostele u Salvátora bude sice chladněji, ale zato vřelá atmosféra! Koncert je bez vstupného, zejména pro Vás!  V přední polovině budou pro Vás - čestné hosty - vyhrazeny lavice.

A v neděli 18. 12. je od 11 h. tradiční koncert všech oddělení v Rudolfinu. Zde si v pokladně laskavě vyzvedněte 2 volné vstupenky na Vaše jméno.

Přejeme příjemný adventní čas a Krásné Vánoce!

Za celou Rolničku Hana a Karel Virglerovi, Matěj Chvojka

Pozvánka_Rolnička - Adventní koncerty 2022.jpg (508,8 kB)

                --------------------------------------------

Nadace Jedličkova ústavu

Vás srdečně zve na Adventní koncert, 1.12.2022, 19.00, Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple

pozvankaBetlem.pdf (866,2 kB)
                           --------------------------------------------
 

Pozvání na koncert souboru Ensemble Inégal

Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme k účasti na další etapě cesty za poznáním Chandos Anthems, v Čechách dosud téměř neznámého díla Georga Friedricha Händela. Koncert je součástí postupného kompletního uvedení tohoto výjimečného cyklu, bude se tentokrát konat v kostele sv. Šimona a Judy v rámci koncertní řady FOK a na programu budou další dvě jeho nové části.
Händel napsal Chandos Anthems na starozákonní texty ve svém vrcholném období pro bohoslužby v nově budované rezidenci Cannons významného anglického aristokrata Jamese Brydgese, barona, později vévodu z Chandosu. Jde o okouzlující díla zcela mimořádné kvality s pozoruhodným a nezvyklým obsazením, jež můžeme z části najít v jiné podobě i v některých Händelových pozdějších skladbách.
Více o tomto programu si můžete přečíst také v rozhovoru s Adamem Viktorou zde na stránkách OperaPlus nebo se seznámit s ohlasy tří koncertů z první fáze tohoto projektu: Ensemble Inégal - 16. Abonentní cyklusPodzimní festival duchovní hudby OlomoucLípa Musica
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji zde nebo 30 minut před začátkem koncertu v místě konání.
Úterý 6. prosince 2022 v 19:30 hod, kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1
Těšíme se na setkání s Vámi, za Ensemble Inégal,
Eva Zbytovská

                      -------------------------------------------
 
Sborová setkání zítra 9.00 FB
Vážení sbormistři a přátelé sborového zpěvu,
srdečně Vás zítra zveme na vysílání Sborová setkání - uvidíte rozhovor s prof. Jiří Skopalem, se skladatelem Markem Kopelentem a zazpíváte si s Jiřinou Jiřičkovou.
26.11.2022 - 9,00 hodin vysíláme na https://www.facebook.com/sbormistri/ 
 
Webinář byl kvůli nečekaným technickým problémům zrušen.
                        -----------------------------------------
 
Pozvání na Adventní koncert sboru Gaudium Praha
Milí přátelé, 
pomalu se blíží čas  adventu, a s ním také řada adventních koncertů. Vím, že už máte naplánovanou řadu jiných kulturních příležitostí, ale abyste věděli, jak se na slavné dny připravuje GAUDIUM, dovoluji si vás seznámit s akcí, na které spolupracujeme s Nadací Jedličkova ústavu  tradičně už dlouhou řadu let. Je to pravidelný Adventní koncert v Betlémské kapli. Třeba byste se chtěli  tentokrát seznámit s málo známým dílem Edmunda Paschy: Vianočná omša F dur. Byli byste vítáni.
    S pozdravem Vláďa Souček
                     -------------------------------------
 
Newsletter NIPOS - listopad 2022

13. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta musicae proběhne 17. - 19. 11. 2022 v Liberci. 
Přehled soutěžících ve dvou kategoriích a podrobné informace k harmonogramu naleznete na tomto odkaze.

V rámci soutěže proběhne také podzimní seminář Klubu sbormistrů!

                   ----------------------------

Cena ministerstva kultury ČR pro sbormistra Jiřího Skopala

Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. obdržel Cenu MKČR za mnohaletý přínos v oboru dětského sborového zpěvu.
                       ---------------------------------------------

Koncertní turné Severáčku po Jižní Koreji

Téměř na den přesně po  čtyřech letech vyrazila 25.10.2022 třicítka nejstarších dětí Koncertního sboru Severáčku se svou sbormistryní Silvií Langrovou na koncertní turné po Jižní Koreji. Jejich 11 dnů plných zážitků můžete se spoustou fotografií sledovat na jejich webových stránkách www.severacek.cz.

                       ----------------------------------------------

Ocenění sbormistra Mgr. Ivana Sedláčka prezidentem Milošem Zemanem 28. října 2022 na Pražském Hradě

Prezident Zeman ocenil 28. října 2022 na slavnostním večeru na Pražském Hradě sbormistra Mgr. Ivana Sedláčka u příležitosti jeho 90. narozenin Medailí Za zásluhy i. stupně za přispění k rozvoji sborového zpěvu, sbormistrů a pěvců.

Blahopřejeme!

                      ------------------------------------------------

S LÁSKOU A DÍKY Kulínčata

Ve středu 26. října 2022 v 19.00 uspořádali bývalí členové sboru Blanky Kulínské v Paspově sále v Nádražní ul. 84, Praha 5 vzpomínkový koncert na svou bývalou sbormistryni. V koncertním programu, po němž následovalo ještě společné zpívání a vzpomínání, vystoupily Bambini di Praga RETRO, Subito (sbm. Michaela Králová, MonikaVáclavová), Soubor zobcových fléten Siringa (um. ved. Miroslav Bureš), Cancioneta Praga (sbm. Lukáš Jindřich), KrisKros  a cappella a Čestní hosté:  Kulínčata 1952–1965 (pod vedebním Heleny Stříteské).  

                       -------------------------------------------------
UČPS a Musica coniuncta zvou na Gratulační koncert k 90. narozeninám prof. Jiřího Koláře
                  ----------------------------------------

Rozhovor Josefa Vejvody a Jiřího Pavlici

TV Noe - Jiří Pavlica - Jak potkávat svět - 60. díl s Josefem Vejvodou

https://www.youtube.com/watch?v=ckewC6lHUdw&t=521s

                        --------------------------------------------------

Pozvánka na společný koncert sborů Gaudium Praha a Chorus Egrensis Aš

Milí přátelé,
     zdravím srdečně, a dovoluji si Vás pozvat na koncert sboru GAUDIUM PRAHA v krásné kapli sv. Rafaela na Klárově. Spoluúčinkuje pěvecký sbor  CHORUS EGRENSIS z Aše.
Koncert se koná v pátek 4. listopadu 2022 v 19 hodin.
     Pozvánka a program koncertu je v příloze.

Vladislav Souček

POZVANKA_kaple_Chorus_Gaudium_2022print.pdf (2,1 MB)

                          -----------------------------------------------

ECA - Novinky - říjen 2022
                          ----------------------------------------------
Dnešní uzávěrka Podzimního semináře Klubu sbormistrů

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

pokud máte v plánu účastnit se Podzimního semináře Klubu sbormistrů, který proběhne při 13. celostátní soutěži dětských sborů Porta musicae v Liberci (17.-19.11.), pro jistotu připomínáme, že uzávěrka je již dnes. Letošními lektory budou Šárka Mistrová a Zbyněk MokrejšNa zahajovacím koncertu vystoupí Kühnův dětský sbor a Severáček, soutěžit bude celkem 9 sborů. 

Více informací o semináři i přihlášku najdete zde: https://www.nipos.cz/seminar-klubu-sbormistru/. Budeme se těšit na setkání s vámi, ať už v rámci našich seminářů či jiných sborových akcí!

Se srdečným pozdravem

Michaela Králová, dětský sborový zpěv, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2, mobil:  +420 778 702 491 | e-mail: kralova@nipos-mk.cz

                            ------------------------------------------------- 

Pozvání na 8. Mezinárodní operní a hudební festival QUO VADIS - Janáček Brno, 2.- 20.11.2022
FJB-2022_programova-skladacka_CZ_148×840_3_web.pdf
                               ----------------------------------------------------

15. medzinárodné sympózium o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA 2022 (12.– 14.10.2022, Spoločenská sála vedeckej knižnice v Banskej Bystrici)

Charakteristika podujatia

Sympózium o zborom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej únie v oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov. Cieľom 15. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti. Tento ročník je zameraný na Kontexty zborového umenia, na postavenie zborového spevu v hudobnej kultúre súčasnosti so zameraním na dirigentov, skladateľov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu. Pri príležitosti životného jubilea je tento ročník venovaný 95. narodeninám prof. Ladislava Burlasa. Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu.

                           -------------------------------------------------------
Kantorství ctil a sám byl vpravdě kantorem (doc. PhDr. Ladislav Fučík, nekrolog)
                      ---------------------------------------------
Zelenka Festival Praha – Drážďany 2022
Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme od 12. do 16. října 2022 k návštěvě osmého ročníku mezinárodního festivalu věnovaného dílu a osobnosti Jana Dismase Zelenky, Zelenka Festival Praha - Drážďany 2022.
Jednotlivé i abonentní vstupenky jsou Vám k dispozici v předprodeji sítě GoOut zde.

- 12.10.2022 v 19:30J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I / Praha
Ve společném nastudování Ensemble Inégal a Dresdner Kammerchor pod vedením Adama Viktory zazní Zelenkův velkolepý nešporní cyklus Psalmi Vespertini I. Často se hovoří o tom, že hudbou J. D. Zelenky byl nadšen také J. S. Bach, a že jeho díla prováděl v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Jednalo se právě o část prvního cyklu těchto slavnostních nešpor a 12. října Vám nabídneme unikátní příležitost poznat toto Zelenkovo dílo jako celek.
- 13.10.2022 v 19:30Collectaneorum Musicorum - Alternatim / Praha
Unikátní koncertní program, jehož protagonisty jsou německý varhaník Tobias Lindner a Schola Gregoriana Pragensis, čerpá ze čtyř Zelenkových knih s opisy děl jiných skladatelů s názvem Collectaneorum Musicorum. Zazní raně barokní italská varhanní hudba ze Zelenkových opisů a gregoriánský chorál. Koncepce programu odpovídá v Zelenkově době běžné struktuře doprovodu liturgie založené na kombinaci varhanní hudby s přednesem gregoriánského chorálu, tedy tzv. Alternatim Praxis.
- 14.10.2022 v 19:30Schrank II / Praha
Poklad z druhé skříně. Legendární slovenský barokní soubor Musica Aeterna s uměleckým vedoucím a houslistou Peterem Zajíčkem vystoupí s hudbou Pergolesiho, Vivaldiho, Pisendela, Telemanna ad. uloženou v části drážďanského archivu označeného podle původního místa uložení jako Schrank II. Program obsahuje virtuozní instrumentální hudbu z prostředí Zelenkova drážďanského působiště a z repertoáru koncertních mistrů dvorního orchestru, kde byl Zelenka angažován jako kapelník a kurátor královského notového archivu.
- 16.10. v 17:00J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I / Drážďany
Doplněním festivalového programu je též Latinská mše v tridentském ritu obětovaná za Jana Dismase Zelenku s doprovodem renesanční hudby z okruhu Zelenkova zájmu v den výročí Zelenkova křtu 16.10.2022. Každoročně tímto způsobem v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově uctíme památku Jana Dismase Zelenky jako zbožného člověka, jemuž vděčíme za velký díl krásy, jež nás obklopuje.
Více informací na www.zelenkafestival.cz
Těšíme se na setkání s Vámi, za Ensemble Inégal,
Eva Zbytovská
                ----------------------------------------------------------------
15. Jirkovský Písňovar začíná 
             -----------------------------------------------
Pozvání na V. Národní setkání hudebních souborů seniorů (30. 9. a 1. 10. 2022)
                ----------------------------------------------------------

Musica Orbis GLORIA 2022

Sborový festival Musica Orbis GLORIA se uskuteční 5.-6. listopadu 2022 v Sále Martinů na pražské HAMU a je určený všem amatérským pěveckým sborům.

Hlavní náplní festivalu je sborová soutěž, která probíhá ve 4 kategoriích a jedné nesoutěžní kategorii. Kromě soutěže, která je hodnocena odbornou porotou, mají sbory možnost zazpívat si i na přidruženém koncertě v rámci festivalu a to přímo v Galerii HAMU.

V neděli je možné doprovodit svým zpěvem mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Posláním festivalu je propojení zpěváků a sbormistrů z různých koutů České republiky a Slovenska, a společně tak podpořit tradici sborového umění.

Termín uzavření přihlášek je 15.10.2022.

Více informací naleznete zde.

Lucie Freiberg, Festival Director

                 --------------------------------------------------------

Ensemble Inégal – Georg Friedrich Händel: Chandos Anthems

Vážení a milí přátelé,
přijměte naše srdečné pozvání na koncert v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně v Praze, kde v sobotu 1. října 2022 uvedeme v Čechách dosud téměř neznámá díla Georga Friedricha Händela. Zazní tři jeho kompozice z velkého žalmového souboru s názvem Chandos Anthems.
Händel napsal Chandos Anthems na starozákonní texty ve svém vrcholném období pro bohoslužby v nově budované rezidenci Cannons významného anglického aristokrata Jamese Brydgese, barona, později vévodu z Chandosu. Jedná se o okouzlující díla zcela mimořádné kvality s pozoruhodným a nezvyklým obsazením, jež můžeme z části najít v jiné podobě i v některých Händelových pozdějších skladbách, a podávají svědectví o Händelově mistrovství i novátorském pojetí při zhudebnění biblických textů.
Více o tomto programu, který je součástí našeho většího projektu, si můžete přečíst také v rozhovoru s Adamem Viktorou zde na stránkách OperaPlus.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji sítě GouOut nebo 30 minut před začátkem koncertu v místě konání.
Sobota 1. října 2022 v 19:30 hod, kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1
Těšíme se na setkání s Vámi, za Ensemble Inégal,
Eva Zbytovská

                 ----------------------------------------------------------------

Newsletter NIPOS – září 2022

Zobrazit v prohlížeči

Choralia Mikulov 2022

Celostátní přehlídka pro sbory dospělých CHORALIA MIKULOV 2022 se uskuteční 15. - 16. října v Mikulově a je určena systematickému rozvoji amatérských sborů dospělých.
Přehlídka se koná v rámci festivalu Kampanila Mikulov. Na sbory čekají nejen soutěžní i nesoutěžní vystoupení, ale také koncert špičkového smíšeného sboru Cantica laetitia a ateliér společných skladeb.
Přehlídka si klade za cíl být otevřenou platformou pro všechny sbory dospělých, které chtějí zlepšovat svoji úroveň v soutěžní a/nebo nesoutěžní (festivalové) kategorii. Otevřená přehlídka nabízí možnost zlepšování pod vedením špičkových porotců i lektora společného zpěvu.
Další výhody účasti a podrobnosti se dozvíte zde.

                -----------------------------------------------------

ECA - Novinky / září 2022
               -----------------------------------------------------

Pozvání na koncert

Zveme Vás na koncert sborů KLHV PF UJEP ŠPANĚLSKO „NA ZKOUŠKU“

účinkují: DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR KUŽELKY, SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR NONA a UNIVERSITATIS IUVENES

14. ZÁŘÍ 2022 – 18:00, Schodiště ve 3. patře PF UJEP, České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem

Těšíme se na Vás.

(Sbory se zúčastní ve dnech 17.– 25. 9. 2022 známé mezinárodní sborové soutěže ve španělském Lloret de Mar.)

                          --------------------------------------------

Pozvání na podzimní koncerty Pražského smíšeného sboru

Prvním koncertem 78. sezóny bude ve čtvrtek 22. září 2022 koncert z volného cyklu Máme hosty. Je nám ctí a potěšením přivítat věhlasný ženský sbor Foerstrovo komorní pěvecké sdružení se sbormistrem Jaroslavem Brychem. Koncert se koná v novém funkcionalistickém kostele Krista Spasitele na Barrandově od 19:00 hodin a můžete se těšit na pestrý výběr duchovní hudby klasických i soudobých autorů. Vstupné na koncert je dobrovolné, nenechte si tento krásný zážitek ujít! 

V říjnu a listopadu nás čeká intenzivní studium nového a staronového repertoáru. V listopadu totiž odjíždíme na koncertní zájezd na Kypr, kde budeme účinkovat na dvou koncertech, pořádaných u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Program je složen výhradně z české hudby a my se na spolupráci s Kyperskou filharmonií moc těšíme!
Ještě před naším tradičním vánočním koncertem – do kalendářů si poznamenejte pondělí 19. prosince – nás čeká benefiční koncert v Chebu a v jednání jsou i další vystoupení v Praze, která se objeví na našich webových stránkách a samozřejmě i v našem prosincovém zpravodaji.

                        ---------------------------------------------

Pozvánka na Mezinárodní konferenci  „Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II.)“,    5.– 6. října 2022, Praha, Kongresové centrum Vavruška

Registraci, program a další informace naleznete zde.

Kontaktkonference@nipos.cz

                    --------------------------------------------------------

Leo Clemens – Stonavská Barborka (Newsletter 9/2022)

Premiérově se festival uskuteční ve městě Kroměříž! Naše nejistoty a obavy z nového prostředí se díky vřelému přijetí rychle rozplynuly. Setkali jsme se s řadou ochotných lidí. A nyní město Kroměříž převzalo rozhodnutím rady města záštitu nad festivalem. Moc si toho vážíme a děkujeme.

Oficiální značkou letošního ročníku festivalu je Renault. Autorizovaný prodejce a servis vozů Renault a Dacia, kroměřížská společnost Autosalon Kromexim, spol. s r.o., nám v rámci partnerské spolupráce zapůjčí jeden ze svých aztomobilů Renault. Děkujeme za podporu a příjemné svezení.

Festival se blíží a organitační tým stále hledá cesty, jak jej fnančně zajistit. Letošní ročník festivalu nebude možné uskutečnit bez Vaší podpory. Přispějte prosím ještě dnes, a podpořte tak začínající zpěváky. Příspěvky můžete zaslat na účet 239155119/0600.

                     ------------------------------------------------------

Hlasová výchova ve sboru s Alenou Tichou – 17. 9. 2022, Praha

Vážení sbormistři a přátelé sborového zpěvu,
zdravíme vás s blížícím se koncem léta a zveme vás na již třetí pokračování jednodenního semináře Hlasová výchova ve sboru s Alenou Tichou (17. 9. 2022, Praha), kde se účastníci budou moci seznámit s inspirativními metodami hlasové výchovy, hlasovými cvičeními a metodami rozezpívání. Na dopolední práci s účastníky budou navazovat odpolední praktické ukázky se sbory všech věkových kategorií od přípravek po seniory. Více informací a přihlášku naleznete zde: https://www.nipos.cz/seminar-hlasova-vychova-ve-sboru/

Budeme se těšit na vaši účast. 

S pozdravem 

Mgr. Zuzana Jandová. odb. pracovnice NIPOS pro sborový zpěv

              ----------------------------------------------------

Nový hudební volně přístupný YouTube kanál  ZPÍVÁME SI

YouTube ZPÍVÁME SI
https://www.youtube.com/…e7w

Pro zpívající malé děti a jejich maminky

Pro zpívající děti v mateřinkách a jejich paní učitelky Pro školní pěvecké sbory do 12 let a jejich sbormistry

S písničkami Jana Vičara na slova Jiřího Žáčka

 

Písničky najdete také na facebooku - https://www.facebook.com/…572

Doporučujeme, poraďte svým známým.

                   ------------------------------------------------------

Ensemble Inégal (dir. Adam Viktora)

Pozvání na světovou premiéru dvou děl J. D. Zelenky (Missa charitatis; Litaniae Xaverianae) a další koncerty

Ensemble Inégal (1).docx (12,9 kB)

              --------------------------------------------------------

Mezinárodní skladatelská soutěž

4. Mezinárodní skladatelská soutěž sborové hudby Orfeó Català má za cíl vyvolat novou katalánskou a mezinárodní sborovou tvorbu, Hudební skladatelé bez ohledu na věk či původ jsou zváni k zaslání vysoce náročných hudebních děl vhodných pro amatérské i profesionální pěvecké sbory. Soutěž je hodnocena různými cenami, významná je zvláště cena Maria Font Bernaus v hodnotě 2500 Euro za nejlepší sborovou skladbu pro smíšený sbor. 

Porota 9. ročníku mezinárodního udílení cen pěveckých sborů „Catalunya“ se skládá z následujících mezinárodně uznávaných skladatelů a hudebníků: Jaume Ayats, bývalý ředitel Museu de la Música de Barcelona a kurátor stého výročí „l'Obra del Cançoner Popular “, Xavier Pastrana, ředitel Ensemble O Vos Omnes, Montserrat Rios, ředitel a zakladatel Orfeó de la URV, skladatelka Mariona Vila a skladatel a profesor na ESMUC Bernat Vivancos. Pravidla můžete konzultovat zde .

Termín pro odevzdání soutěžních skladeb je 31. ledna 2023. Vítězné práce zveřejní FCEC ve svém „Col-lecció Coral“ a budou zaslány všem zjemcům, kteří o ně požádají. Vítězná díla budou navíc premiérována na Festivalu sborové hudby, který se bude konat 3. března 2024 v Palau de la Música Catalana.

FCEC, Via laietana 54 2n despatx 213, 08003, Barcelona

                 ----------------------------------------------------------

Poslední novinky z ECA - červenec 2022
               ------------------------------------------------------------

Výroční sbormistrovské ceny za rok 2021

Cena Bedřicha Smetany: PaedDr. Dana Ludvíčková – dirigentka a pedagožka; Magda Martincová – sbormistryně a pedagožka

Cena Ferdinanda Vacha: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. – muzikolog, vysokoškolský pedagog, sbormistr, varhaník, cembalista a organizátor hudevbního života

Cena Františka Lýska: Mgr. Marcela Míková, Ph.D. – sbormistryně DPS Fere Angeli, Strakonice; Helena Stojaníková – sbormistryně sboru Motýli, Šumperk

Cana UČPS „sbormistr junior“ : Jan Jiráček, dis. – hlasový poradce, učitel sólového zpěvu a hry na klavír ve sboru Boni pueri, Hradec Králové

                --------------------------------------------------------------

V. Národní setkání hudebních souborů seniorů

Národní setkání hudebních souborů seniorů se koná pravidelně k příležitosti Mezinárodního dne seniorů již od roku 2018. Tato kulturní akce je určena seniorským sborům a hudebním souborům z celé České republiky.

Letošní V. Národní setkání hudebních souborů seniorů se uskuteční 30. 9. a 1. 10. 2022. V rámci dvoudenní akce budou mít seniorské sbory možnost vystoupit nejen na koncertech ve Velkém sále pražského Hlaholu, ale i v jeho blízkosti na Slovanském ostrově. Dále proběhne veřejná streamovaná diskuse nad aktuálními tématy spojenými s aktivním životem ve stáří a bezvěkou společností. Akce bude ukončena závěrečným společenským setkáním. Cílem celého projektu je výše uvedenými aktivitami přispět ke zvyšování kvality života zpěvaček a zpěváků v seniorských sborech, umožnit jim prožít smysluplně strávený čas, a to nejen během akce samotné, ale i během příprav na akci a následně v podobě společných vzpomínek na účast. I letos, vzhledem k bezpečnostním rizikům ze strany onemocnění SARS-CoV-16, bude část programu provedena také v on-line prostoru, což umožní účast dalších skupin i jednotlivců. Vzhledem k dobrovolnému vstupnému je program přístupný jak dalším seniorům, tak i skupinám sociálně slabším a nabízí také prostor pro mezigenerační setkání. Přihlášky zasílejte do 31. 7. 20222 na adresu: sekretariat@ucps.cz.

Projekt krátce představuje také 10minutové video z loňského ročníku: https://www.seniorskesbory.cz/videoreportaz-z-rijnoveho-setkani-sboru/

Pořadatel akce

Unie českých pěveckých sborů (UČPS) je střešní organizace pro sborový zpěv v České republice, sdružuje české neprofesionální pěvecké sbory a byla založena před více než čtyřiceti lety, aby propagovala český sborový zpěv. UČPS se věnuje nejen propagaci, ale i monitoringu českého sborového zpěvu, pořádá a podporuje přehlídky zpěvu a mládeže, hudební festivaly, uděluje národní sborová a sbormistrovská ocenění, zastupuje sborové hnutí jako celek.

               -------------------------------------------------------------------

Smutná zpráva – Zemřela Blanka Kulínská

Blanka Kulínská (11.1.1935 – 29.6.1922)

Ve věku 87 let se uzavřel život Blanky Kulínské, dlouholeté sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a v letech 1973 až 2011 sbormistryně Bambini di Praga, nositelky Ceny České hudební rady za celoživotní přínos rozvoji dětského sborového zpěvu. Se sborem tehdejšího Československého rozhlasu byla spjata od roku 1945. Nejprve jako jeho členka, od roku 1954, kdy se provdala za jeho sbormistra Bohumila Kulínského (1910-1988), jako sbormistryně. Vedle práce s tělesem, včetně mnoha zahraničních turné, připravovala také pravidelné vysílání hudební výchovy pro základní školy a podílela se na přípravě rozhlasového natáčení současné tvorby. Za normalizace, kdy jim rozhlas ukončil spolupráci, uvedli manželé v život vlastní sbor Bambini di Praga, kam postupně přešla většina členů. V roce 1990 založila Blanka Kulínská Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga, a to se synem Bohumilem Kulínským mladším (1959-2018), kterému postupně předala vedení sboru. Sama od roku 1992 do roku 2015 působila jako hlavní sbormistryně rozhlasového dětského sboru, který po ní převzali Lukáš Jindřich a Věra Hrdinková. Činnost Bambini di Praga skončila v roce 2011 v důsledku odsouzení Kulínského ze zneužívání sboristek. Všechny sbory, které Blanka Kulínská vedla, se vyznačovaly vysokou uměleckou úrovní, hlasovou kulturou a kultivovaností projevu. Narodila se 11. ledna 1935 a zemřela 29. června 2022. Děkujeme za vše, co jste předala tisícům dětí, které jste naučila milovat hudbu a kterým jste umožnila zažít spoustu hudebních úspěchů a radostí ze sborového zpívání.

                            ------------------------------------------------------------

Pozvání na výroční koncert sboru RadHost Praha

Vážení příznivci našeho pěveckého sboru,

přijměte prosím pozvání na výroční koncert, kterým oslavíme 20 let od založení RadHosti. Těšíme se na Vás v pražském Hlaholu, pátek 24.6.2022 od 19 hodin.

Vaše RadHost
                                  ------------------------------------------------------
Poslední novinky z ECA - červen 2022
                                  -------------------------------------------------------

Koncert Dětského sboru Brno, věnovaný památce obětí holocaustu, slavnostně otevřel synagogu v Čáslavi

https://www.svoboda.info/zpravy/caslav/koncert-na-pamatku-obeti-holocaustu-slavnostne-otevrel-synagogu-v-caslavi/

Dětský sbor Brno (sbm. MgA. Valeria Maťašová), https://www.dsbrno.eu

                                  --------------------------------------------------------

15. ročník Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „SVĚTLO ZA LIDICE 2022“

Památník Lidice – 11. června 2022, 13.00

Přehládka byla organizována s poporou Senátu PČR, MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů. Jejím vyhlašovatelem byl Památník Lidice a Obecní úřad Lidice.

Motto přehlídky: „Jsme děti, které zpívají lidickým dětem.“

Zúčastněné sbory:

Chorus Carolinus Kladno (sbm. Karel Procházka) – host přehlídky, DPS Cantabile ZUŠ Hranice (sbm. Markéta Lásková, klav. Michaela Adameová), DPS Jitřenka České Budějovice (sbm. Elvíra Gadžijeva, klav. Klára Fridrichová, Tereza Golombková), DPS Malicháček Holice (sbm. Martin Beran, klav. Tereza Vostřelová), Komoráci s.r.o. ZUŠ Pelhřimov (sbm. Dana Bezstarostová, klav. Radka Zajícová), miniDIZO Valašské Meziříčí (sbm. Eva Ježíková, klav. Anna Hurychová), Perličky Rakovník (sbm Barbora Polánková, klav.Radka Dědičová), Plamíének Severáčku Liberec (sbm. Silvie Pálková, Radka Fryčová, klav. Eva Dvořáková), Pomněnky Děčín (sbm. Iva Hančová, klav. Iva Šulcová), Primavera Brno sbm. Eva Kočerová, klav. Judita Kučerová), Přípravný sbor Permoník Karviná (sbm. Karina Grimová, klav. Jakub Šotkovský), Rarášci Náchod (sbm. Zbyněk Mokrejš, klav. Roman Černý), Sedmikrásky Klatovy (sbm. Jaroslav Pleticha, klav. Nikola Kalinová), SONEt Sokolov (sbm. Jana Uhlíková, Zuzana Kolářová, klav. Jana Uhlíková, Zuzana Kolářová), Zvonky - Praha (sbm. Jarmila Novenkoivá, klav. Kristýna Donovalová).

                               ---------------------------------------------------------

 

Kulturní kompetence bude! Informace z jednání s expertním panelem na MŠMT

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

po čase Vás všechny zdravím a přicházím s informacemi o konzultačním setkání s expertním panelem k vypořádání připomínek k Hlavním směrům RVP ZV.  Téměř tříhodinové setkání proběhlo minulý čtvrtek 2.6.2022.na MŠMT v otevřené a konstruktivní atmosféře. Na setkání, kam jsem byl pozván za koalici mezioborových pedagogických asociací a skupin KOMPAS, jsme se snažili prodiskutovat všechna témata, která v KOMPASu rezonovala, což se nám podařilo - v některých případech i ze závěry konvenujícími našim snahám. Proto jsme z jednání odcházeli s dobrým pocitem, zvláště proto, že vše podstatné, co jsme chtěli, jsme projednali. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že panel nemá doposud některé klíčové otázky stále dořešeny tak, aby NPI dostalo jasná zadání. Některá témata budou rozhodnuta politicky, něco zůstává v rovině příslibu. Vše shrnuje zápis z jednání v příloze.

Dění kolem revizí budeme samozřejmě dále, i prostřednictvím pana Ruska - stálého hosta panelu za KOMPAS, sledovat. V další fázi, a to zejména z hlediska naplňování hlavních směrů revize při tvorbě kurikula, bude důležitá naše účast a práce v pracovních skupinách na NPI k tomu určených. Právě ty budou vytvářet koncepci vzdělávacích oblastí a naplňovat obsah vzdělávání jednotlivých oborů.

Milí přátelé, moc Vám děkuji za spolupráci a podporu! Myslím, že zejména v případě kulturní kompetence se naše součinnost a úsilí se vyplatilo! Přeji Vám úspěšný a klidný závěr školního/akademického roku a těším se na další spolupráci! V případě jakýchkoliv dotazů ohledně proběhlé schůzky či nových informací, které máte, mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a díky!

Milan Motl

                -----------------------------------------------------------

MUSICA INTERNATIONAL – Musicamail June 2022

Zobrazit online verzi
                        ----------------------------------------------------
Leo Clemens – Stonavská Barborka

Mezinárodní festival komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka vstoupil do 16. roku své existence, ve kterém připravujeme řadu významných změn. Tou největší je nové místo konání festivalu. Od 16. ročníku se budeme nově potkávat se soutěžními ansámbly, hudebními skladateli, výtvarníky a přáteli ve městě Kroměříži, ve městě opředeném bohatou inspirující historií, skvělou atmosférou a veškerým potřebným vybavením a milými vstřícnými lidmi.

Se změnou místa přichází v ruku v ruce také změna názvu festivalu. Nově se festival bude jmenovat Leo Clemens - Stonavská Barborka. Zapište si datum konání: 17. až 20. listopadu 2022. Od začátku května festivalové internetové stránky převlékneme do nového kabátu. Nezapomeňte se podívat jak nám to sluší!

Podrobnosti a aktuální informace z příprav festivalu najdete na internetové stránce www.leoclemens.cz a na facebookové stránce Leo Clemens - Stonavské Barborky.

Leo Clemens potřebuje Vaši podporu!

Festival potřebuje, aby se o něm vědělo. Přepošlete prosím naši zprávu o letošním festivalu svým svěřencům, kolegům a milovníkům vokálního umění z řad Vašich známých. Povědomí o festivalu velmi pomůže i to, že ho začnete sledovat na Facebooku a přesdílíte festivalovou facebookovou stránku. Prosím udělejte to hned! Aby se festival mohl uskutečnit v plné parádě, potřebujeme Vaši podporu. Pomozte svým darem další generaci nadaných zpěváků dostat se na výsluní! Jsme vděční za každého dárce a dárkyni, o které se můžeme opřít. Buďte, prosím, také jedním z nich. Svůj dar můžete poslat na účet č. 239155119/0600. Nebo jednoduše klikněte na tlačítko níže.

Podpořím festival

Děkuji a přeji pěkný den, Josef Melnar, ředitel festivalu

                     ------------------------------------------------------------------

Nejnovější zprávy z ECA – květen 2022

Zobrazit celou zprávu
                     -----------------------------------------------------

Novinky z Barborky / květen 2022

Jaro plné změn!
Už jste si všimli? Náš festival nově nese jméno Leo Clemens. Že vám to něco připomíná? Ano! Autory myšlenky soutěže v ansámblovém a komorním zpívání - Leona Juřicu a Klemense Slowioczka. A to není vše! Změny jsou větší. Festival Leo Clemens bude mít i nové působiště, a to krásné město v srdci Moravy, které se pyšní nejen přízviskem Hanácké Athény, ale i zápisem na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO! Takže kroky všech přátel komorního zpěvu budou letos ve dnech 17. - 19. listopadu mířit do Kroměříže! Už teď se nemůžeme dočkat.

                 -------------------------------------------------

70. EMJ Neerpelt 2022

70. ročníku Evropského hudebního festivalu mládeže v Neerpeltu se ve dnech 29. 4. – 2. 5. 2022 zúčastnilo celkem 50 pěveckých sborů s 1644 zpěváky z 10 zemí (Belgie, České republiky, Francie, Kosova, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rumunska, Slovinska a Švýcarska). Soutěžní vystoupení hodnotilo celkem 22 porotců. České sbory (Červánek, Červený Kostelec, Radost, Praha a Severáček, Liberec) byly velmi úspěšné a získaly v různých soutěžních kategoriíchcelkem čtyři 1. ceny Cum laude a dvě 1. ceny. Podrobnosti najdete na Výsledkové listině festivalu v Novinkách.
                ---------------------------------------------------

 

První novinky ze 70. EMJ Neerpelt, 29. 4.– 2. 5. 2022

Severáček se vrací z mezinárodní sborové soutěže EMJ Neerpelt s dvojitou 1. cenou cum laude (1. cena s pochvalou) v kategoriích výběrových mládežnických sborů (do 28 let) a výběrových dětských sborů. Podvakrát jsme zpívali na laureátských koncertech, porota si vyžádala i předvedení obou povinných skladeb. Velkou radost také máme z toho, že jsme si získali srdce belgického publika - po soutěžním výkonu nám zaplněný kostel tleskal vestoje. Náročná příprava se vyplatila, stejně jako online zkoušky během covidové pauzy. Radujte se s námi .

                  ---------------------------------------------------

 

FCEC – 2nd International Choral Video Competition

Ver en navegador
                   ----------------------------------------------------    

 

Na pomoc Stonavské Barborce 2022

Festival potřebujeme Vaši podporu!
Aby se festival mohl uskutečnit v plné parádě, potřebujeme Vaši podporu. Pomozte svým darem další generaci nadaných zpěváků dostat se na výsluní! Jsme vděční za každého dárce a dárkyni, o které se můžeme opřít. Buďte, prosím, také jedním z nich. Svůj dar můžete poslat na účet číslo 239155119/0600, nebo jednoduše klikněte na tlačítko níže.

Chci podpořit

                  --------------------------------------------------------

 

 

Aura musica 13/2021

Patrně poslední tištěné číslo časopisu Aura musica, časopisu pro hudební tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, který vydává PF UJEP, katedra hudební výchovy, Ústí nad Labem, přináší pestrý obsah příspěvků z roku 2021, ale obsahuje i příspěvky, které zazněly na dvou významných akcích organizovaných katedrou v roce 2021 – na konferenci „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“ (23.– 24. 4. 2021) a 15. sympoziu „Cantus choralis“ (18.– 20. 10. 2021). Obsáhlé číslo časopisu (244 s.) dopručujeme k přečtení všem zájemcům o uvedenou problematiku. Od letošního roku bude časopis vycházet s největší pravděpodobností v elektronické podobě. Všechna uvedená čísla časopisu najdete na webu katedry HV PF UJEP (pf.ujep.cz/khv/aura).

OBSAH 13. čísla.docx (14,7 kB)

                  ---------------------------------------

Novinka nakladatelství PH Publishers – Battista Pradal: Dona nobis pacem

View this e-mail in your browser

                   --------------------------------------

Zveřejněni Hlavních směrů velké revize RVP ZV

Vážené kolegyně a kolegové,

pravděpodobně jste zaznamenali zveřejnění Hlavních směrů velké revize RVP ZV a nastartování připomínkovacího období, které bude ukončeno 21.4.2022. Odkaz na dokument s hlavními směry a dalšími informacemi naleznete zde:https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se.

Sám jsem text zatím neměl prostor podrobně prostudovat, ale již jsem zaznamenal, že kulturní kompetence nakonec do kurikulárních dokumentů zařazena nebyla, přestože to expertní panel na konferenci v Brně avizoval.

Domnívám se, že bychom po detailním prostudování dokumentu měli za oblast Umění a kultura reagovat. Prosím o Vás o případné podněty. K jednotlivým tématům se budeme vyjadřovat také za KOMPAS - koalici mezioborových pedagogických asociací a skupin, kde je silné zastoupení uměleckých asociací a kulturních organizací formálního i neformálního vzdělávání.

S pozdravem a díky

Milan Motl

                  -------------------------------------------

 
Podrobnosti k festivalu najdete: Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022
                     -----------------------------------------------
 

Nabídka hudebního vydavatelství DIEM EDITIONS

Tango oratorium argentinského skladatele pro mezzosoprán sólo, smíšený sbor (SATB) a tango orchestr – Martin Palmeri: La Creación

contact@diemeditions.com; diem éditions musicales

                    --------------------------------------------

Newsletter NIPOS / březen 2022

Sbory podporují Ukrajinu – Jarní seminář klubu sbormistrů

Zobrazit celou zprávu
               ------------------------------------------------

News ECA  – březen 2022

 Zobrazit celou zprávu
                -----------------------------------------------                     

Výhody členství zemských sborových svazů, ale i jednotlivých sborů nebo zpěváků v ECA

Od počátku roku 2022 mohou jednotlivé zemské sborové svazy, ale i jednotlivé sbory nebo zpěváci uplatnit jako členové ECA tyto výhody:

1. Snížení účastnických poplatků na workshopech, pěveckých týdnech apod. pořádaných ECA, právě tak jako na ECA seminářích s lektory z celé Evropy.

2. Spoluúčast sborů, sbormistryň a sbormistrů, zpěvaček a zpěváků na evropských projektech.

3. Finanční podpora ECA jednotlivým sborovým akcím a iniciativám.

4. Možnost mezinárodního spojení s více než 60 sborovými svazy z 29 zemí.

5. Bezplatná propagace akcí v měsíčníku ECA – Newsletter.

                    ------------------------------------------
1st International Choral Composer´s Competition of Preveza 2022

Součástí 40. Mezinárodního sborového festivalu v Preveze byl též 1. ročník Skladatelské soutěže, které se ve dvou sekcích (A – skladby pro smíšené sbory, B – skladby pro dětské sbory) zúčastnilo s 26 skladbami  zúčastnili skladatelé a skladatelky z 10 zemí (Argentiny, Číny, Itálie, Kanady, Kuby, Polska, Ruska, Řecka, Slovinska a USA). Mezinárodní porotu tvořili Ambrož Čopi (předseda, Slovinsko), Javier Busto (Španělsko), Ko Mathushita (Japonsko) a Vytautas Miškinis (Litva).

Výsledková listina:  View more

                   ----------------------------------------------
Meeting Music
Pozvání na mezinárodní soutěžní sborový festival Sing Berlin! (9.- 13. 7. 2022)

Zobrazte tento e-mail ve svém prohlížeči

       ----------------------------------------------

Meeting Music

„Hudební cesta kolem světa“, tentokrát nové sborové skladby z Kanady a USA

Zobrazte tento e-mail ve svém prohlížeči
                   ------------------------------------------------
 

Česká a ukrajinská státní hymna • Semjon Byčkov, Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor“ na YouTube

https://youtu.be/XkcKTH84d44

                  -------------------------------------------------

Smutná zpráva

Dne 14. února 2022 zemřel ve věku nedožitých 101 let sbormistr, pedagog a zpěvák pan Jaroslav Ehl (nar. 17. 4. 1921). Jeho hudební působení  bylo spjato především s Prausovým pěveckým sborem, který úspěšně vedl přes čtyřicet let. Rozloučení s drahým zesnulým bude 21. února 2022 v 12.00 ve smuteční obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou.

Sbormistrovský portrét ( 2021/66)

                   -----------------------------------------------

Smutná zpráva

Dne 10. února 2022 zemřel ve věku 91 let dirigent, sbormistr, vokalista, skladatel a aranžér Jiří Linha (nar. 15. 11. 1930), umělecký šéf souboru Linha Singers. Soubor založil v roce 1964 a ještě ve svých devadesáti letech stále pracoval, komponoval a koncertoval, informovala manažerka Linha Singers Marta Marinová. Rozloučení s drahým zesnulým bude 17. února 2022 ve 14.00 v kostele sv. Ludmily na nám. Míru v Praze.

Sbormistrovský portrét (2020/59)

                      ---------------------------------------
Smutná zpráva
Včera 13. 2. 2022 odešel ve věku nedožitých 97 let do hudebního nebe sbormistr, hudební pedagog a skladatel doc. Jan Maria Dobrodinský (nar. 22. 7. 1925). Se zesnulým se rozloučíme 18. 2. 2022 ve 14.00 v kostele sv. Vojtěcha, Praha 1. Osobnost tohoto významného nestora československého sbormistrovského umění připomíná jeho Sbormistrovský portrét (2020/41) na našich webových stránkách.
                   ----------------------------------------
 
 

Nabídka hudebního vydavatelství  „diem éditions“

Hudební vydavatelství diem éditions nabízí vydání Německého requiem  J. Brahmse v transkripci orchestrálního doprovodu Raymonda Alessandriniho pro 2 klavíry, tympány, harfu a varhany ad lib. V nabídce téhož autora jsou i podobné transkripce Requiem d moll, K 626 W. A. Mozarta  nebo díla Te Deum laudamus, opus 103 A. Dvořáka (www.diemeditions.com; contact@diemeditions.com).

                   --------------------------------------------

 

Připravované akce sborového oddělení NIPOS-ARTAMA v roce 2022

Zobrazit celou zprávu

                  ---------------------------------------------------

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode