Aktuálně 

 
Nové zprávy jsou uloženy vždy nahoře.
                ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 

3. Kalamata Internationaler Chorwettbewerb und Festival, 9.– 13. 10. 2019, Kalamata, Řecko

3. ročníku Mezinárodní sborové soutěže a festivalu v řecké Kalamatě, jehož pořadatelem je známá německá agentura Interkultur (obdobné soutěžní kategorie jako při jiných jejich sborových soutěžích), se ve dnech 9.– 13. 10. 2019 zúčastnilo celkem 37 pěveckých sborů ze 15 zemí (Číny, Dánska, Demokratické republiky Kongo, Estonska, Indonésie, Izraele, Jižní Afriky, Litvy, Německa, Norska, Ruska, Řecka, Slovinska, Švédska a Švýcarska).

Porota: Külli Kiivet (Estonsko), Mary Konstantinedou (Řecko), Lucien Posman (Belgie), Baoping Ren (Čína), Sergej Ekimov (Rusko).

Výsledková listina:

Z 44 soutěžních vystoupen v kategoriích A1, A2, B1, B2, F, G1, G2, G3 a S ocenila odborná porota 28 zlatými, 14 stříbrnými a 2 bronzovými diplomy. Grand Prix získal norský pěvecký sbor VIVA (25,84 bodů), sbm. Ina Cecilie Hjermelvik Olufsen.

                 --------------------------------------------------
 

Sbormistr Zdeněk Vimr obdržel medaili za uměleckou činnost

Významný plzeňský sbormistr a hudební pedagog doc. PaedDr. Zdeněk Vimr obdržel za celoživotní uměleckou činnost v oboru sborový zpěv stříbrnou medaili města Plzně. Ocenění mu předal dne 30. září 2019 na radnici primátor města Plzně Martin Baxa.

                      ----------------------------------------------
 

Jubilejní X. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia „VOCE MAGNA 2019“, 10.– 12. 10. 2019, Žilina, Slovensko (česká účast)

Jubilejního X. ročníku Mezinárodního festivalu a sborového umění „Voce Magna 2019“ se ve dnech 10.– 12. 10. 2019 zúčastní v Žilině celkem 15 sborů ze 4 zemí (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska). Ćeské pěvecké sbory mají tentokrát bohaté zastoupení: Komorní sbor Nyklband, z.s., Frenštát pod Radhoštěm (sbm. Boris Nykl); Dětský pěvecký sbor Motýlek, Hudební škola Vyškov (sbm. Aleš Musil); Dívčí pěvecký sbor VOŠPg a SPgŠ Kroměříž (sbm Jiří Jablunka); Opavský středoškolský sbor Luscinia (sbm. Jiří Slovík); Cantica laetitia, Zlín (sbm. Josef Surovík); Pěvecké sdružení slezských učitelek, Opava (sbm. Jiří Slovík) a vokální skupina The Puzzles, Ostrava.

Jako hosté vystoupí na festivalu ještě Pěvecký sbor Iuventus, gaude!, Jablonec nad Nisou (sbm. Tomáš Pospíšil) a Komorní sbor Ondrášek, Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček).

                     -----------------------------------------------
 

Setkání hudebních souborů seniorů 2019 (změna programu)

V souvislosti s vyhlášením dne státního smutku v sobotu 12. října 2019 ruší pořadatelé společný zpěv sborů na Slovanském ostrově, plánovaný na 12.00 hod. Další program setkání zůstává beze změny.

                       ---------------------------------------------
 

Opava cantat 2019 – Tvůrčí pěvecké dílny pro středoškolské sbory, 17.– 20. 10. 2019, Opava

Workshopy 2019:

1. Od Bacha po Vlacha – Lektorka: Petra Rašíková

L. Marenzio: Amatemi ben mio, A. Dvořák: Dyby byla kosa nabróšená, lid., upr. A Tučapský: Sadaj, slniečko horúce, spirituál: Freedom is coming, B. Pierce: The City z cyklu Down a Different Road, Y. Gordon: Alelluia.

2. Jets vs. Sharks aneb West Side Story – Lektor: Libor Sládek

Výběr z rockového oratoria Erlinga Kullberga a Jense Johansena Eversmiling Liberty.

3. Se Santou a dědou Mrázem na návštěvě u Ježíška – Lektor: Jiří Slovík

Koledy z celého světa

Hlasovka – Lektorka: Alena Tichá

Přihlášené sbory:

Pěvecký sbor ZUŠ Bánovce nad Bebravou; Artep, Pěvecký sbor Gymnázia a OA Orlová (sbm. Petra Rašíková); Song, Pěvecký sbor Masarykova gymnasia Vsetín (sbm. Helena Kaločová); Angelus cantat – Glubczyce; Chór Capricolium Glucholazy; Basové G, Pěveclý sbor Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí (sbm. Jana Krcháková); Besharmonie, Praha (sbm. Libor Sládek); Pueri gaudentes, Praha (sbm. Libor Sládek); Opavský středoškolský sbor Luscinia (sbm. Jiří Slovík); Sbor Gymnázia Jakuba Škody, Přerov (sbm. Kateřina Skácelová).

Na společný nácvik mají sbory pouze dva dny, v sobotu by měly zaznít na závěrečném koncertu v Kravařích.

                          ---------------------------------------------
 

1st International Choral Composition Competition „CARMINA NOVA“

Španělský pěvecký sbor „Carmina Nova“ (Padre Madéjar Street 7, 290 13 Malaga, Španělsko) vyhlašuje 1. ročník skladatelské soutěže na skladby pro smíšené sbory dospělých v obsazení SATB (max. SSAATTBB) na latinské liturgické texty v délce 4 – 6 min.

Podrobnosti o soutěži najdete na: https://www.coralcarminanova.com/cocursodecomposicion/

Uzávěrka soutěže je 15. 12. 2019.

                    ------------------------------------------------
 

II. Národní setkání hudebních souborů seniorů, 12. 10. 2019, Praha

V sobotu 12. října 2019 pořádá Unie českých pěveckých sborů ve Velkém sále pražského Hlaholu již II. Národní setkání hudebních souborů seniorů. Součástí programu bude i společenské setkání a na závěr dopoledního i odpoledního bloku společný zpěv. Přijďte si s námi nejen zazpívat a poslechnout si další sbory, ale společně vytvořit tradici, která má určitě budoucnost i smysl.

Program setkání:

10:30   Dopolední koncert v sále Hlaholu

12:00   Společný zpěv sborů na Slovanském ostrově

14:00  Odborný seminář

16:30   Odpolední koncert v sále Hlaholu

Dotazník

Pomozte nám zmapovat situaci seniorských sborů v ČR. Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů, a přispěla tak k jejich rozvoji. Rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku..

                ------------------------------------------------------

 

XIV. ročník sympozia Cantus choralis, 14.– 16. 10. 2019, Ústí nad Labem

Zveme na konferenci o sborovém zpěvu Cantus choralis, kterou pořádá Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 14.–16.10. 2019. Jeho základními tématy budou tyto okruhy: Současná česká a světová sborová tvorba; Významná výročí v oblasti sborového zpěvu v letech 2018 a 2019; Aktuální problémy sborového zpěvu v současnosti.

Přihláška ZDE  

odkaz: https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-hudebni-vychovy-cantus-choralis

                 ---------------------------------------------------
 

Stonavská Barborka – Newsletter 7/září 2019

Přihláška je připravena!

Připravena je pro Vás přihláška do Interpretační soutěže Stonavská Barborka. Až na kosmetické úpravy zůstala nezměněna. Kdo jste si uschovali loňské přihlašovací údaje, můžete je použít. Nemusíte tedy absolvovat přihlašovací proceduru. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, neváhejte a kontaktujte nás – e-mail: office@stonavskabarborka.cz; tel.: +420799511303.

Přihláška

Změny ve struktuře soutěžních kategorií

Největší změnou v pravidlech soutěže je kritérium rozdělení soutěžních kategorií. Dosavadní členění podle struktury uměleckých škol v České republice přestalo stačit. Důvodem je mezinárodní rozsah naší soutěže. V různých státech existují totiž různé modely školství a my jsme měli problém se zařazováním zahraničních soutěžních ansámblů. Proto jsme museli najít univerzálnější princip dělení, kterým se stal průměrný věk ansámblu. Díky tomuto novému kritériu vznikla i nová soutěžní struktura, která sice vychází z původního členění, ale vynutila si nové termíny.

Při pohledu uvidíte, že základní rozdělení na obory zůstalo nezměněno (obor vokální a vokálně-instrumentální), ale dále už najdete nová pojmenování kategorií. Místo kategorie ZUŠ je kategorie Amatér, místo SUŠ a VUŠ je Profesionál atd. Celé nové schéma je názorně uvedeno v příloze č. 3 Organizačních pokynů ISSB 2019.

Organizační pokyny SB

Zlepšení orientace v podkladech festivalu

Jde např. o Soutěžní řád, Organizační pokyny a Katalog cen, kde je na první stránce obsah, jehož body zároveň slouží jako odkazy na jednotlivé kapitoly. Podobně je také uveden obsah u Harmonogramu festivalových dnů, ale jeho body slouží jako odkazy na tematické časové okruhy, které Vám umožní lépe se orientovat v programu Festivalu SB.

Těšíme se na V8s už za dva měsíce!

                  ----------------------------------------------------
 

62. FSU Jihlava, 6.– 10. 11. 2019

Uzávěrka přihlášek na 62. ročník Festivalu sborového umění Jihlava je 30. září 2019. Pořadatelem festivalu je Společnost pro FSU, z.s., Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava. Kontakty: fsujihlava@seznam.cz, tel. 042 737 346 857.

Veškeré potřebné informace najdou zájemci na: 

                ---------------------------------------------------------

Dny Bohuslava Martinů 2019

27. ročník festivalu Dny Bohuslava Martinů, který se koná v Praze ve dnech 24. 11.– 17. 12. 2019, oslaví 70. výročí úmrtí skladatele řadou 12 koncertů, tentokrát bez účasti jeho sborové tvorby. Nechtěly by naše pěvecké sbory přijít s vlastní koncertní iniciativou?

                -----------------------------------------
 
Zelenka Festival Praha - Drážďany 2019
                -----------------------------------------
 

Zemřel sbormistr, varhaník a pedagog Zdeněk Šulc

V nedožitých 88 letech zemřel v neděli 15. září 2019 sbormistr, varhaník a bývalý pedagog Pražské konzervatoře Zdeněk Šulc.

Zdeněk Šulc se narodil 27. prosince 1931 ve Vrbici u Chlumce nad Cidlinou. V necelých patnácti letech nastoupil na místo varhaníka v Žehuni. Po absolutoriu konzervatoře (v oborech varhany, dirigování, sólový zpěv, lidové nástroje) působil krátce jako hornista a kapelník v roudnické kapele, deset let jako korepetitor a zpěvák Českého pěveckého sboru při České filharmonii. V šedesátých letech založil a až do roku 1979 vedl profesionální soubor Collegium Musica Sacra Pragensis (komorní orchestr, smíšený pěvecký sbor a sólisté, např. L. Domanínská, J. Jonášová, M. Boháčová, M. Mrázová, B. Blachut, E. Haken, M. Švejda aj.), se kterým realizoval stovky koncertů. Z profesionálních sborů vedl krátce Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pěvecký sbor Hudebního divadla v Karlíně a dlouhodobě Mužský sbor Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1974 – 1990). Po odchodu z AUS VN vyučoval na Pražské konzervatoři. Vedle oficiálních zaměstnání se po celý život věnoval obětavě a s velkým entuziasmem amatérskému sborovému zpěvu. Od patnácti let až do vysokého věku vedl jako sbormistr vždy minimálně jeden, ale mnohdy i více amatérských sborů (například pražské chrámové sbory u sv. Salvátora, sv. Mikuláše na Malé Straně a u Křížovníků, Smíšený pěvecký sbor Žehuň u Nymburka, Dívčí sbor Gymnázia Štěpánská Praha, Vinohradský Hlahol, Vysokoškolský umělecký soubor ČVUT Praha, Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha, Academiachor, Smíšený pěvecký sbor Boleslav, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Pěvecký sbor Pražské konzervatoře, Zpěvácký spolek Hlahol Praha, Komorní sbor při 3. lékařské fakultě UK Collegium Musa Pragensis a další). Zdeněk Šulc vychoval desítky zpěváků a muzikantů, se svými pěveckými sbory koncertoval ve většině zemí Evropy, účinkoval na národních i mezinárodních festivalech, v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích získaly amatérské soubory pod jeho vedením řadu ocenění.

V úterý 12. listopadu 2019 se uskuteční v sále pražského Hlaholu k poctě Zdeňka Šulce sborový koncert.

                ---------------------------------------------------------
 

Vybráno z Newsletter NIPOS 9/2019

Podzimní seminář klubu sbormistrů

Podzimní víkendový seminář proběhne v rámci 11. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Mezzochori 2019 v Hradci Králové 8.- 9. listopadu 2019. Seminaristé mají možnost zúčastnit se všech koncertů přehlídky, soutěžní i nesoutěžní vystoupení analyzovat jakožto stínová porota ve spolupráci se členem poroty. Dále se mohou zúčastnit praktického workshopu a přednášek. Lektory semináře budou Mgr. Jiří Skopal, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc . Navíc se můžete těšit na workshop se zahraničním lektorem!
Více zde.
Přihláška zde.

            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Choralia v Praze, Chrudimi a Mikulově. Hodnocené přehlídky sborů dospělých.

Na příští rok připravujeme tři dvoudenní hodnocené přehlídky, v Praze (21. – 22. 3. 2020), Chrudimi (16. – 17. 5. 2020) a v Mikulově (v jednání je říjnový termín), otevřené sborům dospělých všech věkových kategorií i výkonnostních stupňů. Součástí každé hodnocené přehlídky bude nejen přátelské měření sil, rozborový seminář s odbornou porotou, ale také nesoutěžní kategorie, společný zpěv písní využitelných nejen na přehlídce, ale i v další práci sboru.
Více zde.

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mezzochori 2019

Druhý listopadový víkend bude Hradec Králové opět žít sborovým zpěvem! Nejlepší středoškolské pěvecké sbory z celé republiky přijedou 8.- 9. listopadu 2019 na 11. celostátní přehlídku středoškolských pěveckých sborů. Sbory se divákům představí v soutěžním i nesoutěžním programu, součástí přehlídky je také několik koncertů a workshopů.

Více informací zde.

                         ---------------------------------------------------

 

ECA-EC – Choral Festivals, Training Courses and more – Programm 2020

Vývěr aktivit pro zpěváky, sbormistry, skladatele a všechny milovníky sborového zpěvu v Evropě i mimo ni

>> READ or DOWNLOAD THE BROCHURE

                    ---------------------------------------------------------
 

Novinky z ECA-EC, 8-9/19

Europa Cantat junior festival, 5.– 13. 8. 2020, Vilnius, Litva,  Europa Cantat junior festival.

Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2019 (Přihlášky na adresu: info@EuropeanChoralAssociation.org)

                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit celou zprávu

                       ----------------------------------------------------
 

26. bienále Mezinárodního festivalu pěveckých sborů IFAS, IFAS 2020 „OPEN“, 3.– 8. 7. 2020, Pardubice

Oficiální pozvánka: www.ifas.cz

                       ---------------------------------------------------

11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2019, NIPOS, 8.– 10. 11. 2019, Hradec Králové

www.nsdb.cz › 11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2019

Postupující sbory a výsledky postupových přehlídek; Propozcice 11. Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů.

                        ---------------------------------------------------

Opava cantat 2019 – Tvůrčí pěvecké dílny pro středoškolské sbory, 17.– 20. 10. 2019

Přehlídku středoškolských pěveckých sborů Opava cantat pořádá pod záštitou primátora statutárního města Opavy Tomáše Navrátila Mendelovo gymnázium, Opava, Příspěvková organizace. Pěvecký workshop probíhá za finančního přiospění Statutárního města Opava a moravskoslezského kraje.

Přehlídka byla založena na Mendelově gymnáziu v Opavě v roce 1995 a mezi roky 2009 až 2018 se z pověření Ministerstav kultury ČR stala celostátním vrcholem systé,mu postupových přehlídek středoškolských pěveckých sborů. Zároveň se spolupořadatelem stalo Národní informační a poradenské středisko NIPOS-ARTAMA. Od roku 2019 Opava cantat změnilo statut na pěvecký workshop pro středoškolské sbory a je nadále pořádáno pouze Mendelovým gymnáziem Opava.

Účastníci si mohou vybrat z 3 workshopů: 1. Od Bacha po Vlacha (lektorka Mgr.  Petra Rašíková), 2. Jets vs. Sharks aneb West Side Story (lektor Mgr. et Ing. Libor Sládek), 3. Se Santou a dědou Mrázem na návštěvě u Ježíška (lektor. Mgr. Jiří Slovík), 4. Hlasová výchova ( lektorka Mgr. Alena Tichá).

                          -----------------------------------------------------

33. Praga cantat 2019 opět s bohatou mezinárodní účastí

33. mezinárodní soutěž pěveckých sborů Praga cantat 2019, kterou pořádá Festivalová agentura BP Promotion Praha ve dnech 31. 10.– 3. 11. 2019, si získala opět bohatou pozornost 22 zahraničních sborů z 13 zemí (Belgie, Finska, Chorvatska, Indonésie, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Slovenska, Slovinska, Srbska a Švýcarska). Žádný z českých sborů se bohužel do letošního ročníku této atraktivní pražské sborové soutěže nepřihlásil.

                  ----------------------------------------------------  

Národní sborová databáze na počátku nové koncertní sezóny

Nový, moderní, všem současným evropským normám odpovídající specializovný webový portál Národní sborové databáze (www.nsdb.cz) má za sebou první rok úspěšné existence. V současné době jsou na tomto portálu pro muzikology, sbormistry, učitele, vedoucí kroužků, skladatele i širokou veřejnost poblikovány údaje o 430 sbormistrech, 315 sborech a desítkách koncertů, festivalů, seminářů a konferencí. O zájmu o tento portal svědčí nejen stale přibývající údaje a informace, ale I návštěvnost jeho stránek. Přáli bychom si, aby NSDB byla co nejdříve kompletní a stale aktuální. Zatím zůstala bohužel téměř bez povšimnutí našich akademických sborů, což mne překvapilo a mrzí. Přesvědčete se, zda je váš sbor, sbormistrt, festival, conference, vzdělávací aktivita již evidován v NSDB. Pro přihlášení sborů a sbormistrů je třeba vyplnit formulář https://www.nipos-mk.cz/?p=34391, pro ostatní stačí jen poslat informace pro vložení. Děkujeme za propagaci  šíření informací o tomto projektu, s jehož využitím počítají I pořadatelé domácích a zahraničních sborových soutěží, festival a dalších akcí.   

                             --------------------------------------------------------- 

Zpíváme spolu již 50 let

Milí sboroví přátelé, v letošním roce si připomínáme 50. výročí založení Unie českých pěveckých sborů, instituce, která propojila a organizačně sjednotila všechny druhy našich pěveckých sborů, instituce, která nám ukázala, jak je krásné nejen zpívat „si“, ale zpívat „spolu“. Říká a píše se, že naše společnost je rozdělená. A je to bohužel pravda. Ale my, sboroví zpěváci nejrůznějšího věku a my, sboroví dirigenti nejsme rozdělení. Jsme jedna velká rodina. Cítíme, zpíváme a tvoříme spolu. A měli bychom to v našem jubilejním roce dokázat. Bylo by krásné, kdyby se naše země rozezněla ve významném listopadovém čase letošního roku koncerty, na nichž pod uvedeným heslem vystoupí společně vždy alespoň dva pěvecké sbory. Pozvat můžete i své sborové přátele ze Slovenska, nebo odjinud. Myslíte, že se nám to podaří? Rádi budeme všechny tyto akce podle vašich informací evidovat a s jejich výsledkem seznámíme vás i naši veřejnost.

Přejeme všem našim sborům úspěšnou nastávající koncertní sezónu, ale především mnoho radostí, jaké může přinést zpěvákům a jejich posluchačům jen sborový zpěv.

                     ------------------------------------------------

26. bienále Mezinárodního festivalu pěveckých sborů IFAS, 3.- 8. 7. 2020, Pardubice

Se soutěží o Grand Prix IFAS a o Cenu Bohuslava Martinů (www.ifas.cz)

O IFAS   Kategorie   Propozice   Soutěžní řád   Program   Kontakty   Přihláška

                     ---------------------------------------------------

XIV. Mezinárodní festival duchovní hudby „Musicae vocalis spiritualis feriae internationales“, 19.– 22. 9. 2019, Šumperk

Pořadatelem festivalu je Komorní smíšený sbor Oculos meos, Šumperk a Svaz Němců Severní Morava – Orlické hory. Festival se koná za finanční podpory města Šumperk, Olomouckého kraje a Spolkového ministerstva vnitra Berlín, pod záštitou starosty města Šumperk Mgr. Tomáše Spurného, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a prezidenta Shromáždění německých spolků v ČR Mgr. Tomáše Dzingela.

Ve třech festivalových koncertech v šumperském Kostele Zvěstování Panny Marie vystoupí vždy v 19.00 hod. postupně  19. 9. Pěvecký sbor Oculos meos, Šumperk (sbm. Vít Rozehnal) a Husovický okrašlovací spolek pěvecký, Brno (sbm. Patrik Matyášek), 20. 9. Soubor Hradišťan (um. ved. Jiří Pavlica) a Motýli Šumperk (sbm. Helena Stojaníková) a 21. 9. Schola gregoriana Konstanz, Německo (sbm. Steffen Schreier) a Pěvecký sbor Apollo Bratislava, Slovensko (sbm. Milan Kolena).

                         ----------------------------------------------------

Program 13. ročníku tentokrát nesoutěžního festivalu JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, 4.– 6. 10. 2019, Červený Hrádek, Jirkov a široké okolí

Program festivalu

Účastníci:

Vokální skupiny: aCámen Praha, Bartet Lomnice, Divohlasy Praha, Experipent Chomutov, Chorizzo Praha, Intonic Praha, Lamas Rokycany, Pětpé Roudnice nad Labem, Vocal Ocverdose – The Original Barbershop Quartet Brno.

Pěvecké sbory: A my taky, Liberec (sbm. Kristýna Müllerová), AsiHlasy, Praha (sbm. Dana Houdková), Audite silete Bohosudov, Krupka (sbm. Vlasta Holíková), Comodo, Chomutov  (Marie Fialová), KaPa, Jaroměř (sbm. Pavla Pazderová), Komoráček, Teplice (sbm. Květuše Martínková), Mammas and Mammas, Zaječice (sbm. Amálka K. Třebická), Ok–tdž! Praha (sbm. Sylva Sasková), Panoptikum, Ústí nad Labem (sbm. Jana Honců), pražský gay pěvecký sbor Doodles, Praha (sbm. Marek Stanka), Ventilky, Jirkov (sbm. Luboš Hána), Vocal Crew, Dortmund (sbm. Dita Kosmáková).

Vedoucí workshopů: Veronika Vítová, Michal Hájek, Radim Zenkl.

                 ----------------------------------------------------------

50 let Sušického dětského sboru

Ve dnech 11. a 12. října 2019 vyvrcholí v Sušici oslavy jubilejního výročí vzniku jednoho z našich předních dětských sborů – Sušického dětského sboru. Sbor založil v roce 1969 sbormistr Josef Baierl a v současné době představuje „sborovou školu“, do jejíž činnosti je zapojeno více než 200 dětí a mládeže. Zřizovatelem sboru je Základní umělecká škola v Sušici a jeho mimoškolní činnost řídí Spolek přátel Sušického dětského sboru (SDS).

Sbor má pět oddělení: Hlavní sbor SDS (11–18 let), sbm. Josef Baierl a Andrea Sušilová; Chlapi SDS (mužský sbor, 15+ let), sbm. Josef Baierl a tři přípravné sbory: Včelky (9–11 let), sbm.  Jan Pelech; Sluníčka (7–9 let), sbm. Jan Pelech; Broučci (5–7 let), sbm. Milena Naglmüllerová.

 

Sušický dětský sbor již úspěšně reprezentoval naše sborové umění na svých koncertních zájezdech a mezinárodních sborových soutěžích v Německu, Jugoslávii, Rusku, Maďarsku, Švýcarsku, Dánsku, Francii, Velké Británii, Španělsku, Nizozemí USA, Rakousku Slovensku a Slovinsku.

                   ---------------------------------------------------------

Z programu Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos 2019

Dne 7. října 2019 v 19.30 se v Pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2 uskuteční v rámci jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos  společné vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru (sbm. Ondřej Kunovský), Pražského smíšeného sboru (sbm. Jiří Petrdlík) a domácího sboru Philokallia (sbm. Marios Christou) s programem nazvaným „Pravoslavná hudba Miroslava Košlera“. Sbory tak vzpomenou vzácného člověka, sbormistra a pedagoga (mj. učitele všech tří účinkujících sbormistrů), který měl pravoslavnou hudbu ve zvláštní oblibě a často a výborně ji se svými sbory provozoval. Některé skladby zazní přímo i v jeho úpravách.   

                 ----------------------------------------------------------

18. Sborový festival hudebního romantismu s Cenou prof. Václava Matouška, 11.- 13. 10. 2019, Vlachovo Březí

MSFHR 2019 - infodopis.pdf (72,9 kB)

MSFHR 2019 - předběžný program.pdf (67,5 kB)

MSFHR 2019 - přihláška.pdf (111,5 kB)

                  ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
  

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode