Aktuálně

Vážení přátelé,
abyste nemuseli hledat Novinky až na konci této stránky, budeme je publikovat od 1. března v opačném pořadí, tedy na počátku stránky.
                     oooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vám i Vašim blízkým popřáli radostné Vánoce, plné krásné hudby a milých setkání a do nového roku 2018 pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů (zvláště těch sborových). Těší nás, že ještě stále využíváte naše webové stránky. V roce 2017 měly více než 70000 návštěv (více než 200000 navštívených stránek) a stáhli jste si více než 30 GB různých materiálů. Rádi bychom proto ještě v následujících dvou letech v jejich vedení pokračovali.
                          Srdečně Vás zdraví Jiří Kolář a Ivana Štíbrová
                 ---------------------------------------------
 
47. Florilege Vocal de Tours 2018
Na letošní prestižní evropské mezinárodní sborové soutěži Florilege Vocal de Tours bude mít Česká republika své zastoupení. Spolu se sbory z Filipín, Finska, Chile, Ruska, Slovinska a Švédska se jí ve dnech 1. 3. 6. 2018 zúčastní i náš Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž (Jiří Jablunka).
                ---------------------------------------------
 

Úspěšná reprezentace českého sborového umění na Budapeštském jarním festivalu 2018 (30. 3.– 22. 4. 2018)

Ve dnech 13.– 15. 4. 2018 vystoupil Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se svým sbormistrem Jiřím Jablunkou na koncertu zemí V4  – A festive concert by the choirs of the V4 countries: Choral Celebration – Music is for Everyone, který v rámci Budapešťského jarního festivalu (Budapesti Tavaszi Fesztivál) pořádalo sdružení KÓTA - Association of Hungarian Choirs, Orchestras and Folk Ensembles

Spolu s naším sborem se v nádherných prostorách Pesti Vigadó zúčastnily koncertu ještě  SZSU - Spevácky zbor slovenských učiteľov (Štefan Sedlický), polský Smíšený sbor Veraicon (Izabela Biskupska) a maďarský Smíšený sbor Vox Caelestis (Valéria Szebellédi).

Video a program koncertu:

https://www.youtube.com/watch?v=v9fFBYznAAM&t=1s

Program koncertu pěveckých sborů V4.pdf (105 kB)

                 ----------------------------------------------------

 

Odešel známý sborový dirigent

Dnes 16. dubna 2018 zemřel po dlouhé nemoci sbormistr, organizátor hudebního dění a hudební pedagog doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc.

Narodil se 17. 11. 1931 v Říčkách. Na Hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí získal základy ve hře na klavír. Při studiu na tamějším gymnáziu založil a vedl studentský a dětský sbor. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (dnes Univerzita Pardubice), kde v letech 1957 - 1993 působil jako pedagog a vědecký pracovník. V roce 1950 založil a až do roku 1992 úspěšně vedl Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice. Je též zakladatelem a dlouholetým sbormistrem Pardubického dětského sboru Iuventus cantans. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 1980 byl profesorem dirigování a sborového zpěvu na Konzervatoři Pardubice, kde vychoval řadu známých dirigentů a sbormistrů, kteří nyní působí jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. V roce 1992 se habilitoval na Univerzitě v Hradci Králové v oboru Sbormistrovství a hudební výchova a tam také na katedře hudební výchovy jako docent pracoval. Jako lektor vedl řadu dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Americe a Japonsku. Byl pravidelně zván do mezinárodních porot světových sborových soutěží. V roce 1968 založil v Pardubicích tradici Mezinárodních festivalů akademických sborů „IFAS”, v roce 1969 Festival dětských a mládežnických sborů a v roce 1999 Festival a soutěž Bohuslava Martinů. Byl oceněn nejvyššími národními sbormistrovskými cenami  - Cenou Františka Lýska (1993) a Cenou Bedřicha Smetany (2005). V únoru 2008 byl jmenován za Českou republiku členem mezinárodní organizace „Choir Olympic Council a v roce 2008 mu byl udělen titul „Čestný prezident IFAS”. Počátkem května měl převzít vysoké krajské ocenění – Cenu za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji.

            Všem, kteří jsme ho znali, celé naší české sborové rodině bude jeho osobnost navždy chybět.   

                  ---------------------------------------------
 
International Choir Festival und Competition"Beira Interior", 3.- 7. 10 2018, Fundao, Portugal
Termín přihlášek na Mezinárodní soutěžní sborový festival "Beira Interior" 2018 posunuli pořadatelé meeting music na 30. 4. 2018. Na festival jsou již přihlášeny sbory z Estonska, Finska, Litvy, Maďarska, Norska a Řecka.
                 --------------------------------------------- 
 

Letní škola barokní hudby 2018

Czech Ensemble Baroque zve všechny zájemce k účasti na Letní škole barokní hudby, která se uskuteční ve dnech 10.– 19. 8. 2018 na Zámku Holešov. Jeho tématem je provedení oratoria Georga Friedricha Händela Alexandrova Slavnost s orchestrem dobových nástrojů, špičkovými lektory, dirigentem Romanem Válkem, Petrem Zajíčkem, jako koncertním mistrem a Terezou Válkovou, jako sbormistryní.

Každodenní nácvik oratoria je doplněn odbornými přednáškami o lidech a s lidmi, kteří zasvětili život staré hudbě. Vyvrcholením kurzů jsou pak tři velké závěrečné koncerty. Město Holešov a zdejší krásný barokní zámek se na 10 dní může stát centrem barokní hudby ČR i pro Vás a Váš sbor.

Přihlaste se do 1. 6. 2018 na www.baroknihudba.cz. Členové UČPS mají slevu 30%. Slevový kód je ke stažení na: samoobsluha.ceskesbory.cz.

               ----------------------------------------------
 

Pozvánka na koncert

Vážení příznivci vokální skupiny VOSK,

ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 19:00 Vám VOSK a Komorní koncertní sbor Radost Praha nabídnou v barokním refektáři v Emauzském opatství (Vyšehradská 49, Praha 2) hudební hostinu o mnoha chodech!

V průběhu večera uslyšíte mj. skladby Leonarda Bernsteina, Jacquese Ibérta, Connora Kopina, Jaroslava Křičky, Jiřího Temla, Johna Ruttera, ale také Louise Armstronga, Joshe Grobana, Johnnyho Cashe, Ottise Redinga, skupiny Coldplay a dalších.

Sbormistři: Jan Zapletal (VOSK), Jan Pirner (Komorní koncertní sbor Radost Praha)
Klavír: Vladimír Kopáčik

Pozvánku na koncert naleznete v příloze.
Vstupné 100,- Kč na místě.
POZOR: kapacita sálu je omezena!

                     --------------------------------------------
 

„Zahrada písní“ 2018

Ve dnech 7.– 8. dubna 2018 se v Kulturním centru Zahrada, Malenická 1784, Praha 4 uskutečnil již 13. ročník Celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní. Festivalu, jehož pořadatelem je Spolek Dětského pěveckého sboru Svítání, Praha 5 ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, se zúčastnilo tentokrát celkem 36 pěveckých sborů z 19 měst Čech, Moravy a Slezska. Soutěž, kterou hodnotila odborná porota ve složení: Alena Vimrová, Marek Valášek a Vítězslav Hergesel, proběhla jako obvykle ve 4 věkových kategoriích – I. zpěváci ve věku 3 – 8 let, II. 9 – 13 let, III. 14– 18 let (SSAA, obsazení bez mužských hlasů), IV. smíšené sbory dětí a mládeže v maximální věkové hranici do 22 let (SATB). Kompletní výsledky soutěže uvádí výsledková listina.

Výsledková listina Zahrady písní 2018.docx (19,2 kB)

                  ------------------------------------------------

 

Montreux Choral Festival 2018 bez české účasti

U nás oblíbený mezinárodní soutěžní sborový festival ve švýcarském Montreux – Montreux Choral Festival 2018 se konal tentokrát bez účasti českých sborů. Ve dnech 4.– 7. dubna 2018 se jej zúčastnilo celkem 17 sborů z 10 zemí (Belgie, Bulharska, Filipín, Indonésie, Litvy, Ruska, Španělska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie).

Grand Prix de la ville Montreux a finanční odměnu 5000,- CHF získal Girl´s Choir Spigo (Španělsko, dir. Liga Celma Kursiete); Prix de public a finanční odměnu 2000,- CHF dětský pěvecký sbor Los Peques del León de Oro (Španělsko).

                  ----------------------------------------------
 
Sbormistr Karel Virgler převzal Medaili Ministerstva školství
Dne 28. března 2018 na Den učitelů převzal sbormistr Karel Virgler od ministra školství v demisi Roberta Plagy Medaili Ministerstva školství za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost.
BLAHOPŘEJEME!!!
                    --------------------------------------------
 
Výsledky 3. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže IFCM
Dne 5. dubna 2018 vyhlásila IFCM (International Fedaration for Choral Music) výsledky 3. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže v oblasti sborové torby, o jejímž vyhlášení jsme informovali na Aktuálně v uplynulém roce (bodování 0 - 1000 bodů):
1. cena - Manuel Canejo Gonzales (Španělsko): NUR (916 bodů, 5000 am. dol.)
2. cena - Jakub Szafrański (Polsko): Falling Stars (887,5 bodů, 2500 am. dol.)
3. cena - Benedikt Brydern (USA): Miserere (876 bodů, 1000 am. dol.)
                    -------------------------------------------- 
 

Rolničkové Svátky písní 2018

Ve dnech 13.– 14. dubna 2018 se v Salesiánském divadle v Praze 8 se uskuteční již 21. ročník setkání dětských pěveckých sborů s názvem Rolničkové svátky písní. Tento tradiční festival, který pořádá sborová škola Rolnička Praha ve spolupráci s Hlavním městem Praha, je věnován nedožitým 90. narozeninám skladatele Zdeňka Lukáše. Kromě všech oddělení Rolničky (Karel a Hana Virglerovi) se ve čtyřech koncertech (13. 4 v 18.30 hodin a 14. 4. v 10.30, 15.00 a 18.30 hodin) se na pódiu kobyliského divadla představí Štývarův dětský sbor, DDM Třinec (Alena Kostková), Svítáníčko, ZUŠ Štefánikova, Praha 5 (Vítězslav Hergesel), 4.B a 6.B ZŠ Švehlova, Praha 10 (Jana Jamborová), Ťutínci, sbor předškolních dětí ZUŠ Praha 7 (Zdena Součková), Sněženky, přípravný sbor DPS Osmikvítek, Praha 8 (Iva Hennová) a Brumlíci, přípravný sbor ZUŠ Český Krumlov (Lukáš Holec).

            ------------------------------------------------
 

Letní seminář Klubu sbormistrů

Vážení sbormistři a přátelé sborového zpěvu, 

dovoluji si Vás upozornit, že spustili přihlášky na Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů, který se uskuteční v Kutné Hoře v termínu 15.-22. července 2018.

Informace a přihlášku naleznete zde: https://www.nipos-mk.cz/?p=33751  

S přáním hezkých jarních dnů

Zuzana Kacafírková

Odborná pracovnice pro sborový zpěv

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2

T:  +420 778 702 375|  E: kacafirkova@nipos-mk.cz

                 ----------------------------------------

 
A to je ta krásná země
Svou novou kantátu s názvem A to je ta krásná země (na slova R. Medka) pro smíšený sbor a varhany napsal hudební skladatel Eduard Douša k 100. výročí vzniku republiky a věnoval ji  Královéhdvorskému chrámovému sboru. Z inociativy jeho zakladatele a sbormistra Víta Havlíčka (*1984) věnovala tomuto sboru své skladby již řada předních českých autorů (Ilja Hurník, Luboš Sluka, Otomar Kvěch, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot), které uvedl sbor pod jeho vedením v premiéře.
                ------------------------------------------- 
 

Vysoké krajské ocenění sbormistra a hudebního pedagoga doc. Ing Vlastislava Nováka

Krajští zastupitelé rozhodli udělit sbormistru a hudebnímu pedagogovi doc. Ing. Vlastislavu Novákovi (n. 17. 11. 1931) Cenu za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji. Slavnostní předání Cen za zásluhy o Pardubický kraj se uskuteční na začátku května ve Východočeském divadle v Pardubicích.

BLAHOPŘEJEME !!!

               ------------------------------------------

 

Výroční sborové ceny UČPS za rok 2017 byly uděleny

Dne 10. března 2018 zasedal v Pardubicích Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů, který na návrh Hudební komise schválil udělení výročních cen sborům a osobnostem v oboru sbormistrovství za rok 2017.

Cena Sbormistr junior: Karolina Koňaříková

Cena Františka Lýska: Zuzana Drtinová

Cena Ferdinanda Vacha: Roman Válek

Cena Bedřich Smetany: Jaromír Ehrenberger, Antonín Veselka, Květuše Lepilová, Vlastimil Čejp

Cena Sbor roku: Chorus Ostrava (sbory dospělých), Kantiléna Brno (dětské sbory)

Cena za přínos českému sborovému hnutí: Ivana Bednářová, Svatomichalská chámová schola Brno, Pavel Urban, Hana Kultová, Magda Martincová

Cena za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby: Jiří Laburda, Jan Málek

Zvláštní cena za mimořádný hudební počin v roce 2017: Sbor MUNI – Český akademický sbor Brno, Kühnův dětský sbor

Cena za celoživotní mistrovství v oblasti sborového zpěvu: Jan Maria Dobrodinský, Jan Kasal, Josef Pančík

          BLAHOPŘEJEME!!!

                 --------------------------------------------------

 

Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám dirigenta Jaroslava Dostalíka

Pěvecký sbor Mladost Brno (Stanislav Smoček) zve všechny milovníky hudby na Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám dirigenta Jaroslava Dostalíka. Koncert, nad nímž převzal záštitu primátor města Brna, Petr Vokřál, se koná 14. 4. 2018 v 18.00 hod. v SVČ Lužánky. Spoluúčinkují Chorus Puellaris (Roman Michálek), Primavera Brno (Martina Kirová), Gloria Brunensis (Natalia Chirilenco) a Festivia Chorus (Jitka Čudlá). Vstupné 100 Kč. Součástí akce je koncert, promítání filmu a pohoštění.
               ------------------------------------
 

Zemřel Otomar Kvěch

V pátek 16. března 2018 zemřel ve věku 67 let hudební skladatel a pedagog Pražské konzervatoře a AMU v Praze doc. Otomar Kvěch. Je autorem mnoha úspěšných orchestrálních a komorních skladeb a rádi bychom při této příležitosti připomněli i některé z jeho skladeb sborových (poznámka N znamená, že je možné si jejich notový záznam stáhnout na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otomar_Kvěch).

Pohádka o smrčku, pro dětský sbor, dětská sóla, vypravěče a malý orchestr (1975)

Kuchyňská kapela, pro dětský sbor a klavír na text J. Krůty (1983, vítězná skladba ze skladatelské soutěže v Llangollenu) - N

Vivat Komenský, cyklus písní pro dětský sbor, klavír a bicí na texty V. Fischera (1988)

Dětské rozhlasové opery: Jaro je tu (1975), Před Vánocemi (1978), Jak přišel podzim (1980)

Ukolébavka pro Martina, pro komorní mužský sbor (1978)

Tři mužské sbory s křídlovkou na Ladovy obrázky, text K. Bednář (1982)

Ze Sci–fi zápisníku, tři ženské sbory na slova T. Janovice (1985) - N

Jarní motivy, cyklus smíšených sborů a cap. (1987)

Missa con viola obligata, pro smíšený sbor, violu sólo, varhany a bicí

Žalm 67, pro smíšený sbor, trubku a varhany (2008) - N

Zvony z Dvora Králové, tři smíšené sbory s barytonovým a sopránovým sólem s doprovodem varhan (2009) - N

               ------------------------------------------------
 

Jarní koncertní akce Pražského smíšeného sboru (PSS)

Máme hosty

Dne 5. dubna 2018 v 19.00 hod. uvede PSS v Kostele sv. Martina ve zdi další koncert z cyklu Máme hosty. Koncert, na němž spolu s PSS jako hosté vystoupí smíšený sbor The Shoreline Chorus (Kanada) a ženský sbor Vocals Prešov (Slovensko), bude mít tentokrát i charitativní rozměr, neboť výtěžek věnuje sbor Nadačnímu fondu TÓN.

Zahajovací koncert Martinů Fest 2018

Dne 6. května 2018 v 18.00 hod. vystoupí PSS spolu s kvartetem Apollon a sólisty na Zahajovacím koncertu 21. ročníku Martinů Fest ve velkém sále Tylova domu v Poličce. V programu zazní dvě z kantát B. Martinů z Vysočiny Otvírání studánek a Mikeš z hor.

Koncertní zájezd do Kanady

Na pozvání Generálního konzulátu České republiky v Torontu jede PSS spolu s kvartetem Apollon a sólisty ve dnech 24.– 31. května 2018 prezentovat českou hudbu kanadskému publiku a našim krajanům v Torontu a okolí.

                    ------------------------------------------
 

Vybráno z Newsletter NIPOS 3/2018

Celostátní sborové přehlídky v r. 2018 v odborné garanci NIPOS-ARTAMA

28. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, 25.– 27. 5. 2018, Uničov

61. Festival sborového umění Jihlava, 25.– 27. 5. 2018, Jihlava

10. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, 8.– 11. 11. 2018, Opava

PORTA MUSICAE, 12. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů, 16.- 18. 11. 2018, Nový Jičín

              ++++++++++++++++

Hudební fond knihovny NIPOS roste

Hudební sekce knihovny NIPOS pro vás zkatalogizovala a zpřístupnila již 14100 skladeb pro sbory dětí, středoškoláků, dospělých a seniorů. Přijďte se na ně podívat a vypůjčit si je. Více informací najdete v našem katalogu na nové adrese knihovna.nipos.cz

Otevírací doba:

Pondělí   

 

13-16

Úterý

9-11  

13-16

Středa

 

13-17

Čtvrtek

9-11

13-16

Pátek

9-11

 

Po předchozím objednání na tel. 221 507 951 se může domluvit individuální návštěva. Najdete nás na Fügnerově náměstí  5, Praha 2.

           +++++++++++++++++++

Jarní "Klub sbormistrů" je za námi

První březnový víkend se sešlo v Pardubicích více než 30 sbormistrů z celé republiky. Ve spolupráci se sborem Bonifantes NIPOS pořádal seminář zaměřený na práci s chlapeckými sbory. Sbormistr Jan Míšek a jeho kolegové nechali účastníky nahlédnout do sborové dílny tohoto velmi úspěšného sboru.
Další akcí bude Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů, který se bude konat v termínu 15.– 22. července v Kutné Hoře. Více zde.

                ----------------------------------------------------
 

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

Vzniká naše nové CD. Podpořte nás!

HITHIT

Tento rok slavíme již 70 let od našeho založení! K této příležitosti vydáváme nové CD s duchovní hudbou Petra Ebena a Zdeňka Lukáše, ale bez vaší pomoci to nezvládneme. Podpořte nás, prosím, na serveru Hithit!

Pro přispěvatele jsme přichystali celou řadu neopakovatelných odměn a jejich nejrůznějších kombinací, například vstupenky na náš květnový výroční koncert, nově natočené CD, ale také lekce irských tanců, lekce na lezecké stěně nebo exkurze do laboratoře Národního technického muzea s našimi zpěváky, naše již vydaná CD z archivu, praktické odměny jako jsou třeba látkové tašky, pro ty nejštědřejší pak koncertní vystoupení na firemních či soukromých akcích.

Z odměn si můžete vybrat zde:
https://www.hithit.com/cs/project/4594/vus-uk-slavi-70-let-a-nataci-nove-cd

Všem přispěvatelům i šiřitelům této zprávy moc děkujeme!

                --------------------------------------------
 

Nominace na výroční sborová a sbormistrovská ocenění UČPS za rok 2017

Nominace na národní sborová a sbormistrovská ocenění za uplynulý rok jsou zveřejněny. Výroční ceny udílí Unie českých pěvecký každým rokem sborům, sbormistrům a institucím za svá působení na sborové scéně.

Cena Bedřicha Smetany je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu. Nominováni letos jsou Magda Martincová, Jaromír Ehrenberger, Antonín Veselka, Květuše Lepilová a Vlastimil Čejp.

Cena sbormistr-junior je určena mladým sbormistrům do 35 let, jejichž úspěšná interpretační a organizátorská činnost výrazně přesahuje rámec jejich sboru, regionu. Nominováni jsou Karolína Koňaříková, Jakub Pikla a Martin Profous.

Cena Ferdinanda Vacha je udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, a proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními sbory dospělých. Letošními nominovanými jsou Roman Válek, Jaromír Schejbal a Jakub Zicha.

Cena Františka Lýska je spojena se jménem mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlené a cílevědomé pedagogické úsilí postavilo český dětský sborový zpěv na světovou úroveň. Je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci. Na ocenění je navržena Zuzana Drtinová.

Na cenu za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv jsou tentokrát nominováni Jan Kasal (1923), Jan Mária Dobrodinský (1925) a Josef Pančík (1938).

Na cenu Sbor roku 2017 jsou v kategorii dětských sborů navrženy Dětský pěvecký sbor Jitro, Kantiléna Brno, Koncertní sbor Zvonky Praha, Pražská kantiléna a Dětský pěvecký sbor Kuřátka. Mezi dospělými sbory se nominace tentokrát dočkaly Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, APS Vysoké školy báňské TU Ostrava, Chorus Ostrava, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, Moraviachor.

Své nominanty zná také Zvláštní cena za mimořádný hudební počin v r. 2017: Sbory MUNI, Český akademický sbor za provedení skladby Kaija Saariaho Láska na dálku, Kühnův dětský sbor za projekt Zpívejte s námi a Pražští pěvci za nastudování a propagaci Requiem Alfreda Schnittkeho.

Na Cenu za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby jsou navrženi Jan Málek a Jiří Laburda.

Cenu za přínos českému sborovému hnutí mohou získat Svatomichalská chrámová schola Brno, Ivana Bednářová, Pavel Urban nebo Hana Kultová.

                 ---------------------------------------------

 

ROMANTIK a cappella 1

Hudební nakladatelství Helbling–Verlag vydalo sborník více než 125 skladeb autorů 19. století pro smíšený sbor a cappella. Autoři sborníku rakouský hudební skladatel a sbormistr Michael Aschauer a známý německý sbormistr Jan Schumacher v něm uvádějí díla více než 100 skladatelů z 31 zemí. První část tohoto výběru se zaměřuje pouze na evropskou tvorbu světskou, připravovaný 2. díl bude věnován evropské duchovní tvorbě 19. století. Souběžně vydává nakladatelství také CD s vybranými skladbami tohoto sborníku v podání vynikajícího rakouského ansámblu Chorus sine nomine. Sborník doplňuje zajímavá esej Michaela Aschauera o sborovém zpěvu v 19. století.

(service@helbling.com)

                 -----------------------------------------------

 

36th Montreux Choral Festival, 4.-7. 4. 2018, Montreux, Švýcarsko

Vzhledem k tomu, že tento festival patří u nás k oblíbeným, uvádíme pro zajímvost letošní povinné skladby:

Dětské sbory:

Ivo Antognini (CH, *1963): Agnus Dei, SSA a cap

Smíšené sbory mládeže:

Ivo Antognini (CH, *1963): Canticum novum, SATB divisi, a cap.

Ženské sbory:

Tomas Luis de Victoria: Duo Seraphim clamabant, SSAA a cap.

Mužské sbory:

Francis Poulenc: Prieres a St Francois d´Assisi, č. 1 a 3

Smíšené sbory:

Cyrill Schürz (CH, *1974): O magnum mysterium, SATB a cap.

                -------------------------------------------

 

Nová hymna pro 10. World Choir Games 2018

10. World Choir Games 2018 v Jižní Africe budou mít novou hymnu, která bude mít premiéru 4. 7. 2018 v jihoafrickém Tshwane. Jejím skladatelem je známý britský skladatel John Rutter (n. 1945). Text začíná slovy: But when many voices join together, then you have a choir. Singing with one voice,one hope, one heart´s desire ...

Prvé 2 stránky klavírní partitury skladby najdete na: One_voice_piano_score_p1-2.pdf (105 kB)

                --------------------------------------
 
Ozvuky "Stonavské Barborky 2017"

Slavnostní koncert vítězů na YouTube

Dostáváme řadu dotazů, kde je možno vidět loňský záznam Slavnostního koncertu vítězů, který proběhl v neděli 3.12.2017. Koncert je trvale uložen na kanálu YouTube, kde jej můžete kdykoli zhlédnout. Informace včetně odkazu jsou také na našich webových stránkách www.stonavskabarborka.cz.

         ++++++++++++++++

Ve “Vizitce” zpívaly naživo

V pátek 9.2.2018 od 10 do 11 hodin se karvinské kvarteto ve složení Zuzana Widnicová, Karina Grimová, Radka Veselá zúčastnilo vysílání pořadu “Vizitka” Českého rozhlasu Vltava. Natáčení, ze kterého se omluvila čtvrtá členka ansámblu Kateřina Kubínová, proběhlo v ostravském rozhlasovém studiu - podrobnosti nám napsala Karina Grimová:

“Téměř do poslední chvíle jsme nevěděly, zda budeme moci jet všechny čtyři, ale naší 1. altistce Kateřině Kubínové nakonec osobní důvody nedovolily se na natáčení podílet. Vzhledem k tomu, že nás paní redaktorka Lenartová požádala, zda bychom v pořadu nezazpívaly naživo, přemýšlely jsme ve čtvrtek večer, co s tím uděláme. Napadlo nás tedy, že bychom mohly oprášit skladby z předchozího ročníku Stonavské Barborky, kterého jsme se my tři zbývající - tedy Zuzana Widnicová, Karina Grimová a Radka Veselá - zúčastnily jako trio.

Cestou do studia jsme se tedy rozezpívaly a za jízdy zkoušely, naštěstí jsme si to ještě celkem pamatovaly :-). Byly jsme trochu nervózní, jak zvládneme celou hodinu živého vysílání. Ale díky paní redaktorce, která byla velmi profesionální a moc milá, jsme si při puštění druhé ukázky s úlevou řekly, že už je za námi prvních 15 minut a stále jsme naživu :-).

Nakonec to bylo vlastně příjemné povídání a jsme rády, že jsme měly možnost získat tuto novou zkušenost.”.

Gratulujeme karvinskému ansámblu k úspěšnému rozhlasovému vystoupení a držíme palce v jejich další úspěšné umělecké činnosti.

              +++++++++++++++++++

Ansámbl z Jedovnic ve vysílání rádia Junior

Další loňský oceněný ansámbl je ze ZUŠ Jedovnice. Ten za své skvělé soutěžní vystoupení obdržel Cenu Rádia Junior. Součástí ocenění je pozvání oceněného přímo do centra rozhlasového dění na Vinohradské ulici v Praze. Na 6.3.2018 chystají zaměstnanci rádia pro mladé umělce prohlídku nahrávacích studií, ukázky práce na dětských programech, seznámení s historií rádia a celou řadu dalších zajímavostí. A pokud si v tento den v 17 hodin naladíte Rádio Junior, uslyšíte Karolínu Sehnalovou, Adélu Matuškovou a Marka Pernicu v živém vysílání. Určitě se s Vámi podělí o své bezprostřední zážitky.

O tom, jak to vše dopadlo, Vás budeme informovat.

                        -----------------------------------------
 
Vybráno z News ECA-EC, 2/2018

Over 3000 participants at the EUROPA CANTAT Festival! 

27 July - 5 August 2018 | Tallinn, Estonia

Among the participants there are singers, groups and choirs coming from all over Europe and also from further countries like Taiwan, Panama, Japan, USA, Canada and, for the first time in the history of EUROPA CANTAT, a choir for Lebanon will join the festival.

The atelier distribution is currently in the making and will be announced in the following weeks.

Concert schedules and the exact programme of the Conductors’ and Composers’ Programme will be announced in spring 2018.


It´s still possible to register!

 

More info >> www.ectallinn2018.ee
If you have any question please contact info@ectallinn2018.ee

                      +++++++++++++++++++
 
Uzávěrky přihlášek 31. 3. 2018
 
31 March > EuroChoir 2018, Helsinki (FI) and Tallinn (EE)
31 March > European Seminar for Young Composers, Aosta (IT)
                      ++++++++++++++++++
 

Good singer under 30? Join the EuroChoir 2018!

19 July to 1 August 2018 | Helsinki (FI) and Tallinn (EE)

EuroChoir offers the opportunity to 60 singers [18-30] to get together for two weeks to rehearseand perform a challenging and exciting program with two renowned conductors.
This special choir project aims to promote European choral music among young singers and to encourage cultural exchange within Europe. And this year, thanks to the support of the Creative Europe programme, the costs for the singers is under 25€ per day!

The singers of the EuroChoir 2018 will rehearse and perform in Helsinki (Finland) before joining the EUROPA CANTAT festival XX in Tallinn (Estonia) for the final concerts!

Conductors

Maria van Nieukerken (The Netherlands) and Mikko Sidoroff (Finland)

A taste of the repertoire...
Bob CHILCOTT: A little jazz mass
Peter CORNELIUS: Requiem – Seele, vergiss sie nicht
Carl NIELSEN (arr. John Höybye): Saenk kun dit hoved du blomster
Aulis SALLINEN: The beaufort scale
Rudi TAS: Nulla vita sine musica
Spiritual: Plenty good room
Rathbone: Joshua fought the battle of Jericho
Chilcott: Weather report

Lasse MÅRTENSON: Stormskärs Maja
Edvard GRIEG: Våren
Jaakko MÄNTYJÄRVI: Canticum calamitatis maritimae
Sven-David SANDSTRÖM: To see the World
Trad. – arr. Jonathan RATHBONE: Vem kan segla förutan vind
Moses HOGAN: I’m gonna sing till the Spirit moves in my heart
Heinrich SCHÜTZ: Vasto mar

                  ---------------------------------------------

 

 

 

 

 

55. Internationaler Chorwettbewerb, Schloss Porcia, Spittal/Drau, Kärnten, Austria

Na jubilejním 55. ročníku prestižní mezinárodní sborové soutěže v rakouském městě Spittal an der Drau, které se může zúčastnit pouze 10 vybraných pěveckých sborů, bude mít české sborové umění po několika letech opět svého zástupce. Ve dnech 5.- 8. července 2018 se spolu se sbory z Argentiny, Filipín, Indonésie, Keni, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Rumunska v kategoriích artificiální hudba a folklor představí Chorus Ostrava (Petra Rašíková).

Povinnými skladbami v kategorii artificiální hudba jsou – Claudio Montevrdi: Quelle augelin che canta a Edvard Grieg: Wie bist Du doch schön.

V mezinárodní soutěžní porotě zasednou Nataliya Lukina (Ukrajina), Christian Dreo (Rakousko), Robert Sund (Švédsko) a Herbert Böck (Rakousko).

                   -------------------------------------------
 

„Dívčí válka aneb Proč byl v Jirkově komorní sbor jen ženský“

Ženský komorní sbor Jirkov připravuje společně s dirigentem a hudebním skladatelem Janem Zástěrou premiéru jeho nové skladby pro sóla, sbor a klavír „Dívčí válka aneb Proč byl v Jirkově komorní sbor jen ženský“. Autor textu zasadil děj na hrad Borek, který stával nedaleko Červeného hrádku, a tak díky pochopení a s podporou města Jirkova se premiéra skladby uskuteční v květnu v zámeckém sále na Červeném hrádku. V sólových partech Šárky a Vlasty se představí sbormistryně Šárka Navarová a Lada Bečková. Sbor pro tuto premiéru připravuje i dobové oblečení a speciální choreografii.

                   -------------------------------------------------
 
Příprava nové Národní sborové databáze

Vážení sbormistři,

připravujeme nový web Národní sborová databáze, nové místo připravené především pro vaše události (koncerty), které se budou propojovat v kalendáři. (Samozřejmě tam bude ale i spousta jiných informací.) Jelikož již pomalu ukončujeme testovací fázi, začínáme pomalu připravovat karty jednotlivých sbormistrů, sborů a pořadatelů (ze kterých se pak událost utvoří). Chtěla jsem Vás proto poprosit, zda byste nám neposkytli nyní především své fotografie (jak osob, tak sborů) s vaším souhlasem, že je můžeme na webu zveřejnit v rozlišení min (1484x1000), s autorem fotografie (pokud chcete, aby tam byl uvedený). Můžete nám pomoct vyplnit i vaši vlastní kartu (sbormistrovskou i sborovou) - budeme rádi. Na všem nyní začínáme aktivně pracovat ve spolupráci s panem prof. Kolářem a kolegy. Těšíme se, že se nám ozvete a pomůžete tak vytvořit novou Národní sborovou databázi. Prosím fotky (stačí jedna za sbor, jedna za sbormistra) mi posílejte na email: hanslianova@nipos-mk.cz, pište mi, pokud si něčím nejste jistí nebo se chcete zeptat. Děkujeme.

  Za celý kolektiv Bára Hanslianová (NIPOS-ARTAMA)

                --------------------------------------------------
 
14. Internationaler Chorwettbewerb und Festival Bad Ischl i s českou účastí
14. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu v rakouském Bad Ischl, jehož pořadatelem je agentura INTERKULTUR, se ve dnech 2.- 6. 5. 2018 zúčastní celkem 23 pěveckých sborů z 15 zemí (Číny, České republiky, Chorvatska, Indonésie, Japonska, Kazachstanu, Maďarska, Mexika, Norska, Rakouska, Ruska, Srbska, Švédska, Švýcarska a Turecka. České sborové umění bude reprezentovat Ženský sbor Gloria Brunensis (Natalia Chirilenco) a Syrinx, Litoměřice (Saša a Roman Pallasovi). 
                     -----------------------------------------------
 
8. Internationaler Robert-Schumann Chorwettbewerb
8. bienále Mezinárodní sborové soutěže Roberta Schumanna,které pořádá agentura INTERKULTUR, se uskuteční ve dnech 6.- 10. 6. 2018 v německém městě Zwickau.
                     ----------------------------------------------- 
 

Pozvánka na koncert VUS UK 

Výroční koncert – 70 let VUS UK

Vrcholem jarní části letošní sezóny bude koncert 11. května v pražském Rudolfinu u příležitosti 70 let od založení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. V průběhu večera bychom chtěli slavnostně prezentovat i nově vznikající CD s hudbou Zdeňka Lukáše a Petra Ebena, která vyplní první půli večera.
V druhé půli zazní jedna z nejlepších skladeb českého skladatele Antonína Tučapského, kantáta Stabat Mater, k jehož společnému provedení jsme přizvali také smíšený pěvecký sbor při kostelu sv. Štěpána v Karlsruhe (Německo).

                  --------------------------------------------------

IFAS 2018 - AKTUÁLNÉ!

Vážení přátelé,

srdečně Vás ještě jednou zveme k účasti na našem jubilejním festivalu IFAS 2018.

Vzhledem k tomu, že máme ještě několik volných míst, prodlužujeme konečný termín přihlášek na 28. 2. 2018.

Prosíme Vás zatím pouze o nezávaznou informaci, jestli o účasti uvažujete, a případně v jaké kategorii.

Velmi děkujeme.

 Zároveň měníme soutěžní program v kategorii A takto:

1.1. Soutěžní program pro kategorie A1, A2, A3

Délka vystoupení: limit 15 - 17 minut čistého času

a.      povinná skladba se mění na skladbu pouze doporučenou, za jejíž uvedení bude porota udělovat bonusové body (1-10% z výsledného bodového zisku) a hodnotit její nejlepší provedení. 

A1 - Jiří Teml (*1935): Alleluia

A2 - Jan Málek (*1938): Vivat musica

A3 - Petr Eben (1929-2007):  De angelis 

b.    polyfonní skladba z období renesance nebo baroka,

c.    skladba vzniklá po roce 1950,

d.   skladba z období hudebního romantismu (pouze kategorie A1, A3),

e.    další skladby dle vlastního výběru.

Vše a cappella !!! Pořadí soutěžních skladeb je libovolné.

Skladby uvedené v této kategorii nesmějí být použity v žádné z dalších soutěžních kategorii.

Připomínáme, že kategorie B1, B21, C1, C2 a BM jsou pro všechny typy sborů kromě dětských.

B1 - folklor

B2 - folklor vlastního národa

C1 - hudba jednoho stylu artificiální hudby – (např. renesanční nebo barokní hudba, romantická hudba, hudba 20. století, duchovní hudba apod.)

C2 - jazz, pop, spirituál, gospel

BM - soutěž o Cenu Bohuslava Martinů

Těšíme se na Vaše přihlášení!

Alena Mejstříková

                    -------------------------------------------------- 

 

 
 
 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode