Informace o nás            

Prof. PaedDr. Jiří Kolář, nar. 1932, je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze (1953) a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962). V letech 1964 – 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pedagogické fakultě UK v Praze, v letech 2001 – 2005 pak externí výuce těchto disciplín v oboru Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství a v roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství.

Jeho umělecká činnost je spjatá především s činností sbormistrovskou. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do roku 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahrávek v Čs. rozhlase Praha, v Německu, Francii, Belgii, Finsku, Irsku, Maďarsku, Nizozemí, Norsku a Velké Británii). Jeho výkony jsou zachyceny na 9 LP a 17 CD.

Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami UČPS – Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR za neprofesionální hudební aktivity (2004), cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí předsedy Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu a v roce 2014 Evropským vyznamenáním WHO IS WHO. V roce 2016 mu pak byla udělena Pamětní medaile Františka Lýska za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské činnosti a oboru sborové pěvecké umění dětí, v roce 2017 Cena UČPS za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv a za přínos českému sborovému hnutí, v roce 2022 Čestné ocenění České hudební rady za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraničí a v roce 2023 medailí ministra kultury ČR "Artis Bohemiae Amicis" za cílevědomé přispívání k rozvoji dobrého jména české huební kultury doma i v zahraničí.

Jiří Kolář je autorem nebo spoluautorem řady učebnic, vysokoškolských učebnic a vysokoškolských učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení sboru a v různých odborných časopisech publikoval více než 800 článků a odborných studií. V letech 1989 – 2005 byl šéfredaktorem časopisu Hudební výchova.

Je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, byl předsedou Sdružení sborových dirigentů při AHUV (1990 - 2010), je členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží.

 

PaedDr. Ivana Kolářová Štíbrová (n. 1944) je absolventkou oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 1974 byla členkou, sólistkou a hlasovou poradkyní Ženského pěveckého sboru Pedagogické fakulty UK Iuventus paedagogica, v letech 1989 – 1999 jeho druhou sbormistryní a v letech 1999 – 2006 jeho hlavní sbormistryní. V letech 1994 – 1998 byla uměleckou vedoucí Smíšeného sboru Pedagogické fakulty UK. Jako dirigentka získala s oběma sbory řadu významných ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích (např. absolutní vítěz MSS Pražské dny sborového zpěvu 1997 a 2001 se Zvláštní cenou za vynikající dirigentský výkon, laureát mezinárodních soutěží IFAS Pardubice 1998, MSF B. Martinů Hradec Králové 1999, Akademická Banská Bystrica 2001, Florilege Vocal de Tours 2002, Cork International Choir Festival 2004 aj.). V roce 2005 získala za svou úspěšnou sbormistrovskou činnost národní sbormistrovské ocenění – Cenu Ferdinanda Vacha. Do  roku 2005 působila na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v oborech Sbormistrovství a Didaktika hudební výchovy.

PaedDr. Ivana Kolářová Štíbrová pracuje pravidelně v porotách národních i mezinárodních sborových soutěží doma i v cizině.

Článek: Ivana Štíbrová - sbormistryně a pedagožka

 

 
 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode