Nově na stránkách WEBU

Vážení přátelé,
podobně jako na stránce Novinky budeme i na této stránce od 1. srpna 2016 uveřejňovat nejnovější informace na začátku stránky.
               +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
  DUBEN 2018
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Nová česká píseň od roku 2018 pod novým vedením
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Výběrový seznam sborových skladeb pro koncerty k 100. výročí Československa
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Rytmus a jeho prezentace v populární sborové hudbě (článek v němčině)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 (doplnění) / Golden Voices of Montserrat, 20.- 24. 3. 2017, Montserrat, Spain
  -  Aktuálně / Letní seminář Klubu sbormistrů
  -  Novinky / Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tviorby / Výsledky 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant, Opava cantat / Průběh a výsledky regionálních kol Gymnasia cantant 2018
  -  Aktuálně / Rolničkové svátky písní 2018
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (18) - Vlastimil Čejp
  -  Aktuálně / Výsledky 3. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže IFCM
  -  Aktuálně / Sbormistr Karel Virgler převzal Medaili Ministerstva školství
  -  Aktuálně / Montreux Choral Festival  2018 bez české účasti
  -  Aktuálně / Zahrada písní 2018 (výsledková listina)
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert
  -  Aktuálně / Letní škola barokní hudby 2018
  -  Aktuálně / Změna termínu přihlášek na Mezinárodní soutěžní festival "Beira Interior", 3.- 7. 10. 2018, Portugalsko
  -  Aktuálně / Odešel známý sborový dirigent
  -  Aktuálně / Úspěšná reprezentace českého sborového umění na Budapeštském jarním festivalu 2018
  -  Aktuálně /47. Florilege Vocal de Tours 2018
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant a Opava cantat / Výsledky postupových přehlídek Opava cantat 2018
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2019 / 65. Cork International Choral Festival 2019
 
  BŘEZEN 2018
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (17) - Petr Fiala
  -  Aktuálně / Zrušení společného koncertu VUS Uk s irským sborem, plánovaného na 2. 3. 2018
  -  Aktuálně / Ozvuky "Stonavské Barborky 2017"
  -  Aktuálně / Nová hymna 10. World Choir Games 2018
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2019 / Přehled a termíny mezinárodních sborových festivalů a soutěží "Meeting Music" v roce 2019
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zhraniční sborové soutěže a festivaly / 2018, 2019 / Nabídka meeting music
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2019 / 36th International Choral Festival of Preveza, 5.- 8. 7. 2018, Preveza, Řecko
  -  Aktuálně  /  36th Montreux Choral Festival, 4.- 7. 4. 2018, povinné skladby
  -  Aktuálně / 15th International Choir Competition and Festival, 25.- 29. 3. 2018, Riva del Garda, Itálie i s českou účastí
  -  Aktuálně /  ROMANTIK a cappella 1
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2018 / Nový projekt podporující rozvoj rakouského sborového zpěvu 
  -  Aktuálně / Nominace na výroční sborová a sbormistrovská ocenění UČPS za rok 2017
  -  Aktuálně / Vzniká nové CD VUS UK
  -  Aktuálně / Vybráno z Newsletter NIPOS 3/2018
  -  Aktuálně / Jarní koncertní akce Pražského smíšeného sboru 
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2019 / Grand Prix of Nations Gothenburg 2019 and 4th European Choir Games
  -  Aktuálně / Zemřel Otomar Kvěch
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 7th International Gdansk Choir Festival 2018, 9.- 11. 3. 2018, Gdansk, Poland
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2019 / 8th International Gdansk Choir Festival
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2019 / Interkultur Events 2019
  -  Aktuálně / Pozvánka na Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám dirigenta Jaroslava Dostalíka
  -  Aktuálně / Výroční sborové ceny UČPS za rok 2017 byly uděleny
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Doplnění sborových skladeb skladatelů, kteří získali Cenu UČPS za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby za rok 2017
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Bohaté jarní koncertování FKPS
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Josef Marek (nové skladby a doplnění starší tvorby)
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2018 / Sportovci chtějí novou úpravu české hymny (převzatý článek s komentářem F. Zumra)
  -  Aktuálně / Velikonoční koncert duchovní hudby Pěveckého sboru GAUDEAMUS Brno
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2018 / Young Bohemia 2018
  -  Recenze, články, studie / recenze 2018 / Mezinárodní festival mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Bohemia 2018
  -  Aktuálně / Vysoké krajské ocenění sbormistra a hudebního pedagoga doc. Ing. Vlastislava Nováka
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2018 / 5th International Choir Competition 2018, 25.- 29. 3. 2018, Riva del Garda, Italy
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Eduard Douša: A to je ta krásná země (2018), kantáta pro smíšený sbor a varhany
  -  Aktuálně / A to je ta krásná země 
 
  ÚNOR 2018
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (16) - Vlastimil Kobrle
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční (domácí) sborové soutěže a festivaly / IFAS 2018 - Aktualita
  -  Aktuálně / Česká účast na SLOVAKIA CANTAT 2018, 26.- 29. 4. 2018, Bratislava
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Kühnův dětský sbor, Zpívejte s námi: Nejkrásnější vánoční koledy
  -  Aktuálně / Sborová hudba na 40. ročníku mezinárodního festivalu PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2018
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2018 / Úspěchy českých sborů v porovnání s více než 9000 sbory světa
  -  Aktuálně / Dozvuky "Stonavské Barborky 2017"
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / IV. International Folklore Festival "KEEPING TRADITIONS", 5.- 9. 4. 2018, St. Petersburg, Russia
  -  Aktuálně / 8. Internationaler Robert-Schumann-Chorwettbewerb 2018 - prodloužení termínu k podání přihlášek
  -  Aktuálně / 14. Mezinárodní sborová soutěž a festival v rakouském Bad Ischl 2018 i s českou účastí
  -  Aktuálně / Vybráno z Novinek NIPOS - únor 2018
  -  Aktuálně / Příprava nové Národní sborové databáze
  -  Aktuálně / XIII. ročník festivalu duchovní hudby Tibi laus, Most
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncerty VUS UK
  -  Aktuálně / YOUNG BOHEMIA 2018 i s účastí českého sboru
  -  Aktuálně / "Dívčí válka aneb Proč byl v Jirkově komorní sbor jen ženský" 
  -  Aktuálně / 55. Internationaler Chorwettbewerb, Schloss Porcia, Spittal/Drau, Austria
  -  Aktuálně / Vybráno z News ECA-EC, 2/2018
 
  LEDEN 2018
  -  Aktuálně / ČT 1 představila v prvních minutách roku 2018 novou verzi Státní hymny ČR
  -  Sbormistrům, sborům / Významná životní jubilea českých sborových dirigentů a dirigentek / 2019
  -  Sbormistrům, sborům / Významná životmí jubilea českých "sborových" skladatelů a skladatelů cizích / 2019
  -  Aktuálně / Volíme prezidenta České republiky
  -  Recenze, články studie / Články 2015-2018 / Zamyšlený Dekameron
  -  Aktuálně / Sborová tvorba na Dnech soudobé hudby 2017
  -  Aktuálně / 5. Mezinárodní festival "IUVENTUS IN PRAGA CANTAT", 20. 1. 2018
  -  Aktuálně / Uzávěrky přihlášek na mezinárodní domácí a slovenské sborové soutěže a festivaly
  -  Aktuálně / Uzávěrky přihlášek vybraných zahraničních mezinárodních sborových soutěží a festivalů
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2018 / Vánoční droga
  -  Aktuálně / Výběr ze sborových aktivit NIPOS v roce 2018
  -  Aktuálně / YOUNG BOHEMIA 2018, 22.- 25. 3. 2018, Praha
  -  Novinky / Navá CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Jaroslav Krček, Vokální skladby
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových soutěží / 2018 / IUVENTUS IN PRAGA CANTAT 2018
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 36th International Choral Festival of Preveza, 5.- 8. 7. 2018, Greece
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (15) - Antonín Veselka
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 6. PER MUSICAM AD ASTRA, 27. 6.- 1. 7. 2018, Toruń, Polsko
  -  Aktuálně / Sbormistr Zdeněk Vimr dostal prestižní ocenění
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC 1/2018
  -  Aktuálně / 6. Festival dětských a mládežnických sborů se soutěží O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, 24. 3. 2018, Skuteč
  -  Aktuálně / Změny v termínu uzávěrky a v propozicích IFAS 2018
 
  PROSINEC 2017
  -  Aktuálně / 15. Concorso Corale Internazionale 2018 in Riva del Garda (prodloužení termínu k přihlášení)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 /  27. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, 1.- 2. 12. 2017, Praha
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Venezia in Musica 2018
  -  Recenze, články, studie / Recenze 2017 / 27. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, 2.- 3. 12. 2017, Praha
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 11. Interpretační soutěž Stonavská Barborka, 28. 11.- 3. 12. 2017
  -  Sbormistrům, sborům / www.notendatenbank.net (nová podstránka, bohatá databáze sborových partitur, hudebních vydavatelství, informací o hudebních skladatelích aj.)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby, 7.- 10. 12. 2017, Bratislava, Slovensko
  -  Novinky /Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby 2017, 7.- 10. 12. 2017, Bratislava, Slovensko
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / XVIII. Pražské Vánoce 2017, 8.- 9. 12. 2017, Praha
  -  Recenze, články, studie / Recenze 2017 / XVIII. Pražské Vánoce 2017
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Novinky z "Meeting music"
  -  Aktuálně / Pozvánka na Vánoční koncert FKPS
  -  Aktuálně / Novinky z Musica International 12/2017
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (13) - Vladimír Kuželka, Sbormistrovské portréty (14) - Jan Kasal
  -  Recenze, články, studie / Recenze 2017 / Koncert ke Dni studentstva Studenti sametu 2017
  -  Aktuálně / Novinky z Musica International
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 23rd Malta International Choir Festival, 2.- 5. 11. 2017, Valletta, Malta (opožděný záznam)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové souitěže a festivaly / 2018 / 23. International Choral Music Festival, 2.- 8. 7. 2018, Barcelona, Španělsko
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Ženské sborové studio Praha zahájilo svou koncertní činnost
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC 12/2017
  -  Aktuálně / PSMU Brno do roku 2018 pod novým názvem
  -  Aktuálně / Vzdělávací akce NIPOS-ARTAMA v roce 2018; Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum
  -  Aktuálně / Slavnostní koncert vítězů "Stonavské Barborky 2017" 
  -  Aktuálně / K televiznímu záznamu Slavnostního koncertu vítězů "Stonavské Barborky 2017"
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Akce "meeting music" v roce 2018
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Sborové zpívání miluji
  -  Aktuálně / XV. Sjezd UČPS zvolil 25. 11. 2017 nové Předsednictvo Hlavního výboru
  -  Aktuálně / 11. Letní sborová dílna
 
  LISTOPAD 2017
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (12) - Jiří Kolář
  -  Aktuálně / Sborová hudba na Dnech Bohuslava Martinů 2017
  -  Aktuálně / Koncert akademických sborů na festivalu FESTA ACADEMICA 2017, 16. 11. 2017
  -  Aktuálně / 28. ročník festivalu Dny soudobé hudby 2017, 1.- 28. 11. 2017, Praha
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 31. PRAGA CANTAT 2017. 2.- 5. 11. 2017, Praha
  -  Aktuálně / 27. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, 1.- 2. 12. 2017, Praha
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 34th Takarazuka International Chamber corus Contest, 4.- 5. 8. 2018, Takarazuka, Japan
  -  Novinky / Novinky, recenze, studie / Recenze 2017 / 31. ročník Mezinárodní soutěže a festivalu PRAGA CANTAT 2017
  -  Aktuálně / Josef Schreier: Missa pastoralis (in C  boemica)
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant a Opava cantat / Výsledková listina
9. Opava cantat 2017, 9.- 12. 11. 2017
  -  Aktuálně / Obnovení činnosti Sdružení sborových dirigentů AHUV
  -  Aktuálně / Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, 19.- 27. 5. 2018
  -  Recenze, články, studie /Recenze 2017 / Malé ohlédnutí za "Opava cantat 2017"
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Vivat 9. ročníku Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017!
  -  Aktuálně / Nejnovější informace ze Stonavské Barborky 2017
  -  Aktuálně / Program 27. Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudbys Cenou Petra Ebena 2017
  -  Aktuálně / Předvánoční pozdrav z Meeting Music
  -  Novinky / Skladatelské novinky NIPOS-ARTAMA, 6. svazek řady A edice Polyhymnia Bohemica (Sborník skladeb Ireny Szurmanové, Luboše Hány a Jana Nowaka - povinné skladby pro Opava cantat 2018)
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC 11/2017
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zanraniční soutěže a festivaly / 2018 / XX. Europa Cantat Festival, 27. 7.- 5. 8. 2018, Tallinn, Estonsko; 16. Festival di Primavera, duben 2018, Montecatini Terme, Toskánsko, Itálie
 
  ŘÍJEN 2017
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Festivia Chorus s úspěchem koncertoval ve Švýcarsku
  -  Aktuálně / Neprofesionální sborové umění na stránkách Hudebních rozhledů 10/2017
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (11) - Jan Staněk
  -  Novinky / Pozvánky na vybraná zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 17. Venezia in Musica, 25.- 28. 10. 2018, Benátky, Itálie
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Půlrybovka v kraťasech; František Spilka
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Přehled sborových festivalů a soutěží pořádaných INTERKULTUR v roce 2018
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 1. Medzinárodný festival zborového umenia "VOCE MAGNA 2017", 4.- 7. 10. 2017, Žilina, Slovensko
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 5. Medzinárodný hudobný festival BRATISLAVA CANTAT 2017, Bratislava, Slovensko
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 11. Mezinárodní soutěžní festival sborové populární hudby "Jirkovský Písňovar 2017", 6.-8. 10. 2017, Jirkov
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěžních sborových festivalů / (Říjen) Medzinárodný festival zborového umenia "Voce Magna", Žilina, Slovensko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 14th International Choir Contest of Flanders-Maasmechelen, 6.- 8. 10. 2017, Maasmechelen, Belgie
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 1. Medzináírodný festival zborového umenia "Voce Magna 2017", 4.- 7. 10. 2017, Žilina, Slovensko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 5. Medzinárodný hudobný festival "BRATISLAVA CANTAT II. 2017", 5.- 8. 10. 2017, Bratislava, Slovensko
  -  Aktuálně / Stretnutie nad partitúrou (Pozvánka na mezinárodní dirigentský workshop)
  -  Aktuálně / Premiéra Mezinárodního sborového festivalu "On Stage in Prague 2017"
  -  Aktuálně / Svatojakubský podzim 2017
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení  vybraných zahraničních soutěží a festivalů / International Choir Contest of Flanders-Maasmechelen, Belgie
  -  Recenze, články, studie / Recenze 2017 / 11. ročník Mezinárodního soutěžního festivalu sborové populární hudby "Jirkovský Písňovar 2017"
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / XIII. Miedzynárodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" im. Kazimierza Fobera, 12.- 15. 10. 2017, Bielsko-Biala, Polsko
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních sborových festivalů a soutěží / Miedzynárodowy Festiwal Chórów "GAUDE CANTEM", Bielsko-Biala, Polsko
  -  Novinky / pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 8th International Choir Festival and Competition "Canco Mediterrania 2018", 11.- 16. 9. 2018, Lloret de Mar, Barcelona, Španělsko
  -  Aktuálně / 7. ročník Mezinárodního festivalu studentských souborů Festa academica 2017
  -  Aktuálně / V tónech podzimu (pozvánka na koncert pražských vokálních skupin VOSK a Sotto Voce)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2017 (2018) / International Choral Art Contest Festival CHRISTMAS STAR, 24.- 27. 11. 2017, Tallinn, Estonsko
  -  Aktuálně / Opava cantat 2017
  -  Aktuálně / 31. Praga cantat 2017, 2.- 5. 11. 2017, Praha
  -  Aktuálně / Stonavská Barborka 2017 - Novinky z připravované Interpretační soutěže
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 12th International Choir Festival and Competition "In Canto sul Garda 2017", 14.- 18. 10. 2017, Riva del Garda, Itálie
  -  Aktuálně / 28. dny soudobé hudby 2017 a nová sborová tvorba
  -  Aktuálně / XVIII. Pražské Vánoce 2017, 7.- 9. 12. 2017
  -  Aktuálně / Pozvánka na nejbližší koncerty VUS UK
  -  Aktuálně / Konference "Umělecké vzdělávání a společnost"
  -  Aktuálně / Sonavská Barborka 2017 - prodloužení termínu pro podání přihlášky
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC 10/2017
 
  ZÁŘÍ 2017
  -  Všem našim pěveckým sborům, jejich uměleckým vedoucím, zpěvačkám a zpěvákům přejem úspěšný umělecký rok 2017 - 2018
  -  Recenze, články studie / články 2015 - 2017 / Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica Praha ukončil svou činnost
  -  Aktuálně / Stonavská Barborka 2017 (pozvánka)
  -  Aktuálně / Zemřela hudební skladatelka Ivana Loudová
  -  Aktuálně / Janáčkův filharmonický sbor mladých
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Další pozvánky INTERKULTUR
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Výběr z italských sborových soutěží a festivalů
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěží a festivalů / HARMONIE Festival, Limburg-Lindenholzhausen
  -  Aktuálně / 4th Asia Pacific Choir Games, 21.- 28. 10. 2017, Colombo, Sri Lanka
  -  Aktuálně / Sborové novinky z belgického nakladatelství Europrint. ed.
  -  Aktuálně / Koncert Pražského smíšeného sboru s hostem Prague Mixed Chamber Choir
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Programy sborů soutěže o "Eurovizní sbor roku 2017", Riga
  -  Aktuálně / Sborové novinky z nakladatelství "Carus Verlag Stuttgart"  
  -  Aktuálně / Novinky ze Stonavské Barborky 20107
  -  Aktuálně / Jirkovský Písňovar 2017
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / Ohrid Choir Festival, 24.- 28. 8. 2017, Ohrid, Makedonie
  -  Aktuálně / Zelenka Festival Praha - Drážďany 2017
  -  Aktuálně / Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu "Cantus choralis 2017" v Ústí nad Labem
  -  Aktuálně / Pěvecký sbor Elpida
  -  Recenze, články, studie / Recenze 2017 / Sbormistrovská soutěž v rámci Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR 2017
  -  Aktuálně / Podzimní víkendový seminář Klubu sbormistrů
  -  Aktuálně / Skladatelská soutěž Stonavská Barborka 2018 (6. ročník)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2018 / Grieg International Choir Festival, 7.- 10. 6. 2018, Bergen, Norsko 
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC, září 2017
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Výsledky Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2018
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Jan Nowak (anotace k novým skladbám)
  -  Novinky / Významné úspěch českých sborů v zahraničních sborových soutěžích / Miedzynárodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem 2018", 11.- 14. 10. 2017, Bielsko-Biala, Polsko
  -  Aktuálně / Stonavská Barborka 2017 - prodloužení termínu pro podání přihlášky 
 
  SRPEN 2017
  -  Všem návštěvníkům našich webových stránek přejeme příjemný sborový srpen.
  -  Aktuálně / Neprofesionální sborové umění na stránkách Hudebních rozhledů 08/2017
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 53. International Choral Festival Barcelona 2018, 2.- 8. 7. 2018
  - Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / Harmonie Festival 2017, 25.- 28. 5. 2017, Limburg - Lindenholzhausen, Německo (doplnění)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 9. Musica Eterna Roma, 11.- 15. 7. 2018, Řím, Itálie
  -  Aktuálně / 65. Concorso Polifonico Internazionale "Guido d´Arezzo", 19.- 26. 8. 2017, Arezzo, Itálie
  -  Novinky / Významné úpěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 23rd International Choral Competition of Sacral Music, 6.- 9. 7. 2017, Preveza, Řecko (doplnění výsledků)
  -  Recenze, články, studie / Člán ky 2015 - 2017 / O sborech a sboristech (k nedožitým 90. narozeninám Vladimíra Kovaříka)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 3. Beira Interior International Chorwettbewerb und Festival, Fundao, Portugal, 3.- 7. 10. 2018
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (10) - Jaroslav Haman
  -  Aktuálně / Poptávka po učiteli hudební výchovy
  -  Aktuálně / 25. bienále Mezinárodního festivalu IFAS 2018 se soutěží o Cenu Bohuslava Martinů
 
  ČERVENEC 2017
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Pocta Petru Ebenovi
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 38. International May Choral Competition 2017, 11.- 14. 5. 2017, Varna, Bulharsko
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Abbellimento, Zvonky - "Hraj, muziko, hraj"
  -  Aktuálně / Hudba a slovo - Petr Eben, Zdeněk Lukáš
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / Vladimír Frühauf
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 8. International Choral Festival and Competition "MUSICA ETERNA ROMA" 2017, 5.- 9. 7. 2017, Řím, Itálie
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 35th International Choral Festival of Preveza and 23rd International Choral Competition, 6.- 9. 7. 2017, Preveza, Řecko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 4. Singapore International Choral Festival - SICF 2017, 7.- 10. 7. 2017, Singapur
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 35. Festival Internacional de Música de Cantonigros, 13.- 16. 7. 2017, Cantonigros, Španělsko
  -  Novinky /Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 3rd European Choir Games, 16.- 23. 7. 2017, Riga, Lotyšsko
  -  Aktuálně / Eurovizní sbor roku 2017
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 3rd European Choir Games 2017, Riga (doplnění výsledkové listiny)
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (9) - Jiří Skopal
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / Bratislava cantat I. 2017, 24.- 27. 7. 2017, Bratislava, Slovensko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / International Youth Music Festival II. 2017, 24.- 27. 7. 2017, Bratislava Slovensko
  -  Fonotéka / Záznam z Dostalíkova sborového jara 2017
 
  ČERVEN 2017
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / Protokol o výsledcích Mezinárodní soutěže pěveckých sborů při 60. FSU Jihlava 2017
  -  Aktuálně / Životní jubileum prof. PhDr. Aleny Burešové, CSc.
  -  Novinky /Novinky ze skladatelských dílen / Tereza Surovíková 
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybnraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / Z výsledkové listiny 45. Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc 2017
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2017 / 1. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia Žilina - Voce Magna, 4.- 7. 10. 2017
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant a Opava cantat / Sbory postupující na 9. Opava cantat 2017
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / Pueri gaudentes na 4. Mezinárodním festivalu chlapeckých sborů 2017, Konakovo, Rusko
  -  Aktuálně / Nová televizní show "Eurovizní sbor roku 2017" v Rize
  -  Aktuálně / Zajímavý kompoziční projekt "New Carmina" se podařil
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Jiří Teml
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / VIII. Cracovia Cantat 2017, Krakov, Polsko
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2017 (2018) / Pozvánka na polské sborové festivaly POLONIA CANTAT 2017 - 2018
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 12th CANTEMUS International Choral Festival and Mastercourse, 15.- 21. 8. 2018, Nyíregyházi, Hungary
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Helsingborgs Körfestival, The Swedish International Choir Competition 2018
  -  Novinky - Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / Výsledková listina Svátků písní Olomouc 2017
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 6th Anton Bruckner International Choir Competition and Festival, 14.- 18. 6. 2017, Linz, Rakousko
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěží a festivalů / CRACOVIA CANTANS
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / Bratislavský sborový festival 2017 
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / Bratislavský sborový festival 2017
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěží a festivalů / Anton Bruckner International Choral Competition and Festival
  -  Aktuálně / Musica International (rozšíření databáze sborové literatury)
  -  Aktuálně / Významné ocenění hudebního skladatele Jana Bernátka
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / Salzburg International Choral Celebration and Competition 2017, 14.- 19. 6. 2017, Salzburg, Rakousko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2016 / 8. Internationales Festival Isola del Solo, 28. 9.- 2. 10. 2016, Grado, Itálie (doplnění přehledu za rok 2016)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / 3rd International Choral Competition AVE VERUM 2017, 22.- 25. 6. 2017, Baden, Rakousko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 3rd International Choral Competition "AVE VERUM" 2017, 22.- 25. 6. 2017, Baden, Rakousko
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 5. Internationales Chorfestival und Chorwettbewerb "PER MUSICAM AD ASTRA" 2017, 25.- 29. 6. 2017, Toruń, Polsko
  -  Aktuálně / Muzia.cz (nabídka sborových materiálů pro všechny druhy sborů)
  -  Aktuálně / Z Novinek ECA-EC, červen 2017
 
  KVĚTEN 2017
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Ivan Kurz (doplnění starší tvorby), Jan Slimáček
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant a Opava cantat / XXIII. Gymnasia cantant 2017 (6.- 8. 4. 2017)
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Jan Bernátek 
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (5) - Vladislav Souček
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / XVII. ABB 2017
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěží a festivalů / "Akademická Banská Bystrica"
  -  Novinky /Novinky ze skladatelských dílen / Mezinárodní skladatelská soutěž Stonavská Barborka / Výsledky 5. ročníku
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / Akademická Banská Bystrica 2017
  -  Aktuálně / Sborové umění na stránkách časopisu Hudební rozhledy 05/2017
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Jiří Laburda (nové verze starších skladeb), Petr Koronthály 
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Jan Málek (skladby z let 1994 - 2010)
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (6) - Petr Daněk
  -  Aktuálně / Memoriál Zdeňka Lukáše, 1. společný koncert série "Pocta tvůrcům"
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Sborové studio Zvoneček - "Pacholátku malému"
  -  Kalendář akcí / Charakteristiky a hodnocení vybraných zahraničních soutěží a festivalů / International Choral Competition "Gallus", Maribor, Slovinsko
  -  Aktuálně / 4. bienále nesutěžního sborového festivalu "Dostalíkovo sborové jaro"  
  -  Aktuálně / Pražské jaro - J. D. Zelenka - Gesu al Calvario a přednáška Petra Daňka
  -  Aktuálně / Mezinárodní sborová soutěž při 60. ročníku FSU Jihlava 2017
  -  Aktuálně / Pozvánka na 25. bienále Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS 2018, 4.- 9. 7. 2018, Pardubice
  -  Aktuálně / Pozvánka na Slavnostní koncert Pěveckého sboru VUT v Brně Vox iuvenalis
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / Celkové vítězství Moraviachoru, Ostrava na 17. Mezinárodním sborovém festivalu "Zlatna vila", 11.- 12. 5. 2017, Prijedor, Bosna
  -  Aktuálně / 35th International Choral Festival of Preveza 2017 
  -  Aktuálně / Vybráno z Newsletter NIPOS 05/2017
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert "Pocta Miroslavu Košlerovi"
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert "Hudba a slovo - Petr Eben a Zdeněk Lukáš"
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2017 / Pěvecké sbory seniorů 
  -  Aktuálně / Tisková zpráva k FSU Jihlava
  -  Novinky /Výsledkové listiny postupových a ústředních ko Gymnasia cantant, Opava cantat / Výsledky postupových kol Opava cantat 2017
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / (7) - Alena Kostková
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / 1. "Sing Berlin" 2018, Berlin, Deutschland
  
  DUBEN 2017
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Nová CD Královéhradeckého dfětského sboru JITRO
  -  Aktuálně / 35th International Choral Festival of Preveza
  -  Aktuálně / Sborové umění na stránkách časopisu Hudební rozhledy 04/2017
  -  Aktuálně / Významné domácí koncertní vystoupení našich neprofesionálních sborů v dubnu (květnu) 2017
  -  Aktuálně / Posunutí termínu podání přihlášek na akreditovaný Jarní seminář klubu sbormistrů, 28.- 30. 4. 2017, Karviná
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2017 / LAUREA MUNDI BUDAPEST
  -  Aktuálně / Pozvání na mezinárodní sborový festival Vokal Jirkov
  -  Recenze, články, studie / články 2015- 2017 / Znáte časopis AURA MUSICA?
  -  Recenze, články, studie / články 2015 - 2017 / Sborový pohled k sousedům 
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert Pěveckého sboru Gaudeamus Brno
  -  Aktuálně / 11th World Symposium on Choral Music 2017, Barcelona (premiéry sborových skladeb)
  -  Aktuálně / Memoriál Zdeňka Lukáše
  -  Aktuálně / 12. ročník "Zahrady písní" 2017 (výsledková listina)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních sourtěžích / 2017 / 16. Budapest International Choral Competition 2017
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (4) - Ludmila Štěpánová
  -  Aktuálně / 35th ICF and 23rd ICC of Preveza - uzávěrka přihlášek 30. 4. 2017
  -  Aktuálně / 1st seminar/masterclass fot choral conductors, Preveza 2017/35th ICF of Preveza 
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2018 / 36th ICF a 24th ICC of Preveza 2018
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 39. Montreux Choral Festival 2017, 19.- 22. 4. 2017, Montreux
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2017 / SLOVAKIA CANTAT 2017, 20.- 23. 4. 2017, Bratislava
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / SLOVAKIA CANTAT 2017, 20.- 23. 4. 2017, Bratislava
  -  Aktuálně / Antonín Dvořák - Mše D dur, op. 86 "Lužanská" v provedení souboru Ensemble Inégal
  -  Recenze, články, studie / Studie / Poznámky k interpretaci skladeb Z. Lukáše Missa brevis, op. 176 a Posleství hudby, op. 180 
  -  Aktuálně / Vybráno z Novinek ECA - EC, duben 2017
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2017 / 14. International Choral Competition "Gallus", 21.- 23. 4. 2017, Maribor, Slovinsko
  -  Aktuálně / Jarní hudební setkání VOSKu a Fúrií
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen / Josef Marek
 
  BŘEZEN 2017
  -  Aktuálně / XI. Abonentní cyklus Ensemble Inégal 2017
  -  Aktuálně / České sbory v březnových koncertech našich velkých měst
  -  Aktuálně / 59. ročník Smetanovy Litomyšle s účastí našich neprofesionálních pěveckých sborů
  -  Novinky / Nová podstránka: Skladatelské novinky NIPOS-ARTAMA, Edice Polyhymnia Bohemica
  -  Aktuálně / Nominace na výroční ceny UČPS za rok 2016
  -  Aktuálně / Jubilejní 60. ročník FSU Jihlava s účastí předních českých i zahraničních sborů
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2018 / Concorso Corale Internazionale Riva del Garda 2018
  -  Recenze, články, studie / Články 2015 - 2017 / O Jaroslavu Dostalíkovi a nesoutěžním festivalu pěveckých sborů "Dostalíkovo sborové jaro" 2017 ve Velké Lhotě u Dačic
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční (mezinárodní domácí) sborové soutěže a festivaly / 2018 / Mezinárodní sborové festivaly "Meeting Music" 2018; 25. IFAS Pardubice 2018; 7. Vratislavia Sacra 2018; 10. World Choir Games, Thswane, Südafrika
  -  Aktuálně / Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby - 20.- 28. 5. 2018 (připomínka)
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / Festivia Chorus Velká Lhota "Deset let radosti"
  -  Aktuálně / Novinky z Newsletter NIPOS 3/17
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (3) - Ivan Sedláček
  -  Aktuálně / Blahopřání (50. výročí založení Ondrášku Novojičínského sboru ZUŠ)
  -  Sbormistrům, sborům / Významná životní jubilea českých sborových dirigentek a dirigentů / 2018
  -  Sbormistrům, sborům / Jubilea českých "sborových skladatelů" a skladatelů cizích / 2018
  -  Aktuálně / Postní pátky (Cappella Mariana)
  -  Aktuálně /Výroční koncert k 20. výročí založení Dětského pěveckého sboru Svítání Praha
  -  Aktuálně / Upozornění na temíny nejbližších sborových akcí NIPOS-ARTAMA
  -  Aktuálně / Slavnostní koncert Dívčího sboru Kantiléna Hradec Králové k 55. výročí založení sboru
  -  Aktuálně / Výroční sborové ceny za rok 2016
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních soutěží a festivalů / 2017 / young2017bohemia, Praha, 23.- 26. 3. 2017
  -  Recenze, články, studie / recenze 2017 / Jubilejní 15. Mezinárodní festival mladých sborů a orchestrů "YOUNG BOHEMIA 2017"
  -  Aktuálně / Vybráno z Novinek ECA-EC, březen 2017
 
 
 
 
  
  
 
 
   

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode