NOVĚ NA STRÁNKÁCH WEBU

 
Vážení přátelé,
podobně jako na stránce Novinky budeme i na této stránce od 1. srpna 2016 uveřejňovat nejnovější informace na začátku stránky.
 
               +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  BŘEZEN 2023
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2023 / (92) - Miroslav Šulc
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festovaly / 2023 / We Are Singing Rome, 30.6.-2.7.2023, Řím, Itálie
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných  domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2023 / Soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu 2022/2023 - Výsledky krajského kola Praha, Plzeň
  -  Recenze, články, studie / články 2023 / Nabitý začátek jubilejní 65. sezony Severáčku (Silvie Langrová)
  -  Recenze, články, studie / recenze 2023 / Soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu - krajské kolo Praha (Marek Valášek)
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS - březen 2023
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2024 / 15. Internationaler Chorwettbewerb & Festival Bad Ischl
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - dne 12. 3. 2023 odešel do hudebního nebe hudební skladatel Marek Kopelent (parte)
  -  Aktuálně / CHORALIA Praha 2023, 64. celostátní přehlídka sborového zpěvu dospělých, 25.3.2023, 13.00, Kostel sv. Šimona a Judy
  -  Aktuálně / ECA News - březen 2023
  -  Videotéka / Autorský koncert k životnímu jubileu Emila Hradeckého (YT)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / Plzeňský Kajetán na 32. Franz Schubert Chorwettbewerb
  -  Aktuálně / Pozvání na Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha (sbm. Vladislav a Zdena Součkovi)
  -  Aktuálně / Pozvání na 16. Semilský džbánek
 
  ÚNOR 2023
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2023 / (91) - Lenka Dohnalová
  -  Aktuálně / Choral Conductors Exchange
  -  Novinky / Nové zpěvníky vhodné pro dětské nebo gymnaziální sbory / Sopránek - Písničky pro radost (Věra Stoupová - Nosková)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / 10. PER MUSICAM AD ASTRA, 28.6.- 2.7.2023, Toruń, Polsko
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / We Are Singing Music Association 2023
  -  Aktuálně / Mezinárodní festival mladých sborů a orchestrů "young2023bohemia", Praha, 23.-26.3.2023
  -  Aktuálně / Pozvání na Autorský koncert k životnímu jubileu hudebního skladatele Emila Hradeckého, 25.2.2023, 17.00, sál Martinů, HAMU, Praha; životopis a přehled díla autora
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS / únor 2023
  -  Nejnovější zprávy Evropské sborové asociace - únor 2023
  -  Aktuálně / Hledání světla. Pozvání na prezentaci nové knihy Viktora Bezdíčka o životě a díle skladatele Zdeňka Šestáka 
  -  Novinky /Nové zpěvníky vhodné pro dětské nebo gymnaziální sbory - Zpěvník Věry Stoupové - Noskové "Sopránek - Písničky pro radost" byl již v nakladatelství G + W Cheb vydán. Pokyny pro jeho získání + nahrávku 1. písničky najdete na příslušné webově stránce.
  -  Recenze, články, studie / články 2023 / Hudební skladatel a dirigent zemřel před 65 lety (Miloslav Samek)
  -  Novinkyx / Sborové novinky zahraničních nakladatelství / DIEM EDITIONS - Martin Palmeri: La creación, Tango oratorio
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / Victoria Adriatic, 6.- 8. června 2023, Opatija, Chorvatsko
  -  Aktuálně / Pozvání na vystoupení sboru Spektrum
 
  LEDEN 2023
  - Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské potréty / 2023 / (90) - Jana Veverková
  -  Aktuálně / Mimořádné číslo zpravodaje Pražského smíšeného sboru "Psst!"
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných dětských a mládežnických  sborovývh soutěží / 2022 / 16. Leo Clemens - Stonavská Barborka 2022, 17.- 20.11.2022, Kroměříž
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / Salzburg International Choral Celebration & Competition, 15.- 18.6.2023
  -  Aktuálně / Prigran společného koncertu SPS Camerata Praha a Gaudium Praha, 7.1.2023, 17.00, Kaple sv. Rafaela
  -  Kalendář akcí / Kalendář českých a slovenských sborových soutěžních festivalů (výběr) / 2023 / Musica Orbis Prague Festival 2023; Musica Orbis GLORIA Festival 2023
  -  Videotéka / Videoukázky z festivalů Musica Orbis Prague Festival 2022; Musica Orbis GLORIA Festival 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS / leden 2023
  -  Aktuálně / ECA News / leden 2023
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a fetivaly / 2023 / ECA Choral Festivals 2023
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / Diavlos Choir Festivals, 2023, Řecko
  -  Kalendář akcí / Kalendář akcí NIPOS (sborová aoblast / 2023 / Aktuální informace
  -  Aktuálně / Nové vedení UČPS se poprvé představilo veřejnosti
  -  Aktuálně / Online seminář Autorské právo v praxi kultury (včetně novely AZ 2022) 
 
  PROSINEC 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty 2022 (89) - Dana Ludvíčková
  -  Aktuálně / Předvánoční Zpravodaj Pražského smíšeného sboru
  -  Aktuálně / Pozvání na Vánoční koncerty Smíšeného pěveckého sboru KOS Litomyšl
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Turné Severáčku po Jižní Koreji (Silvie Langrová)
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / 30. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2022 (Marek Valášek)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních a národních sborových festivalů / 2022 / 30. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2022
  -  Aktuálně / Premiéra "Českého sbormistrovského sboru"
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických soutěží / 2022 / MEZZOCHORI 2022, 13. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních a národních sborových festivalů / 2022 / XV. International Festival of Advent and Christmas Music, 1.-4.12.2022, Bratislava, Slovakia
  -  Aktuálně / Pozvání na Mezinárodní hudební festival "České doteky hudby", 24. ročník, Praha
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / Victoria SingingDunum, 31.3.- 2.4.2023, Bělehrad, Srbsko
  -  Aktuálně / VOSK - Pozvání na Vánoční koncert s Rybovkou, 22.12.2022
  -  Kalendář / Kalendář českých a slovenských sborových soutěžních festivalů / 2023 / 31. MF adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
  -  Aktuálně / Musica International - MusicaMail December 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / Meeting Music - Internationaler Chorwettbewerb und Festival Budapest
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / Leo Clemens - Stonavská Barborka 2022
  -  Videotéka / Vánoční koncert sboru Radost Praha, 12.12.2022 
  -  Aktuálně / Pozvánka na společný koncert smíšených sborů Camerata Praha a Gaudium Praha, 7.1.2023, 17.00
  -  Aktuálně / Nejnovější zprávy Evropské sborové asociace
  -  Novinky / Pozvánky na vybrane zahraniční i domiácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / 58. Mezinárodní sborový festival Barceloba, 3.-9.7.2023
  -  Aktuálně / Noví organizátoří MSF Praga cantat 2023
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních ansámblů / 2021-2023 / Kühnův dětský sbor - "Čas vánoční Kühnova dětského sboru"
  -  Fonotéka / Audioarchiv Jna Hanuše / Malá vánoční muzika
  -  Aktuálně / YouTube kanál  ZPÍVÁME SI - Jan Vičar (Jiří Žáček)
 
  LISTOPAD 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty 2022 (88) - Tereza Bystřická
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Oslava jubilea Smíšeného pěveckého sboru Foerster Jičín (Miloslav Samek)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních sborových soutěžích / 2022 / Zlatá vítězsrtví Foerstrova komorního pěveckého sdružení na Chorfest 2022 Magdeburg a Koncertního a Mužského komorního sboru Permoník Karviná na Boticelli International Chorfestival ve Florencii
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Dirigent je vždy svým způsobem vyhnanec, říkal Libor Pešek - Benešovský deník
  -  Aktuálně / Cena MKČR pro sbormistra prof. PhDr. Jiřího Skopala, CSc.
  -  Novinky / Výsledkové listiny mezinárodních a národních sborových soutěží / 2022 / Musica Orbis Prague Festival - Gloria - 5.- 6.11.2022 (Shrnutí a výsledková listina)
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Jan Bernátek
  -  Novinky / Nová CD našich pěveckých sborů a vokálních an sámblů / 2021-2023 / Musica Oeconomica Pragensis - Andělské koledy
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Hudební skladatel Otmar Mácha by se v letošním roce dožil sta let (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Výběr z Newsletter NIPOS - listopad 2022 (Porta musicae 2022, podzimní Seminář Klubu sbormistrů)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / MRF Choral Festivals 2023
  -  Aktuálně / Pozvání na Adventní koncert sboru Gaudium Praha
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022/ Porta musicae Liberec 2022 (Marek Valášek)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / 41. MF a 27. MS v řecké Preveze (6.- 9.7.2023); je možné se již přihlašovat
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / Porta musicae, 17.- 19.11.2022, Liberec
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Brněnská Kantiléna v Lisabonu dvakrát zlatá
  -  Aktuálně / Sborová setkání zítra 9.00 FB (NIPOS)
  -  Kalendář akcí / Kalendář akcí NIPOS (sbor. oblast) / 2023 / semináře, festivaly a soutěže
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert souboru Ensemble Inégal
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Festival sborového zpěvu Mezzochori 2022 (Jan Nowak)
  -  Recenze, články, studie / Věra Honcová (1941 - 2022) - nekrolog (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Pozvánka Nadace Jedličkova ústavu na Adventní koncert (1.12.2022, 19.00, Aula ČVUT v Praze - Betlémská kaple)
  -  Aktuálně / Pozvánka na Adventní koncerty Rolničky Praha
 
  ŘÍJEN 2022
  -  Recenze, články studie / články 2022 / Almanach k půlkulatému výročí vznku Jirkovského Písňovaru, soutěžnímu festivalu sborové populární hudby (Aleš Horák)
  -  Aktuálně / Zelenka Festival Praha - Drážďany 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / 15. Jirkovský Písňovar 2022 (30.9.- 2.10.2022)
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Děčínský pěvecký sbor - k 40. výročí vzniku sboru (Jiří Holubec)
  -  Aktuálně / Kantorství ctil a sám byl vpravdě kantorem (doc. PhDr. Ladislav Fučík, nekrolog)
  -  Fotogalerie / V. Národní setkání hudebních souborů seniorů 2022
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Sborový festival v Lloret de Mar již pojedenácté - 20.9.- 24.9.2022 (Jiří Holuibec)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 10th Isola del Sole, 25.- 29.9.2022, Grado, Italy
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / 11th Pau Casals Choir Competition and Festival "Canco Mediterrania", Lloret de Mar, 20.- 25.9.2022 (výsledková listina)
  -  Aktuálně / 15. CANTUS CHORALIS SLOVACA 2022, 12.- 14.9.2022
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Dobrý den z Grada - dnes už naposledy! (Jan Vančura)
  -  Fonotéka / Audioarchiv Petra Fialy (textová legenda)
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Bratislava Cantat II., 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na 8. Mezinárodní operní a hudební festival QUO VADIS - Janáček Brno, 2.- 20.11.2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / 18. Mezinárodní soutěž a festival pěv. sborů v Budapešti, 2.- 6.4.2023, Budapešť, Maďarsko
  -  Aktuálně / Dnešní uzávěrka Podzimního semináře Klubu sbormistrů
  -  Novinky / Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby / Opus ignotum 2022
  -  Aktuálně / ECA - Novinky - říjen 2022
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Ivo Bláha
  -  Aktuálně / Pozvánka na společný koncert sborů Gaudium Praha a Chorus Egrensis Aš
  -  Aktuálně / Rozhovor Josefa Vejvody a Jiřího Pavlici - TV Noe - Jak potkávat svět - 60. díl
  -  Aktuálně / UČPS a Musica coniuncta zvou na Gratulační koncert k 90. narozeninám prof. Jiřího Koláře (6.11.2022, 19.00, sál B. Martinů, HAMU)
  -  Aktuálně / S LÁSKOU A DÍKY Kulínčata
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Jirkovský Písňovar 2022
  -  Aktuálně / Ocenění sbormistra Mgr. Ivana Sedláčka 28.10.2022 prezidentem M. Zemanem na Pražském Hradě
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných národních a mezinárodních sborových fwstivalů / Choralia Mikulov 2022 (15.- 16.10.2022)
  -  Aktuálně / Koncertní turné Severáčku po Jižní Koreji
 
 ZÁŘÍ 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty 2022 (86) - Karel Košárek (Lenka Polášková) 
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty 2022 (87) - Olga Fröhlichová - SPS Janáček
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / 41st Preveza International Choral Festival
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Bělotínský týden zpěvu láká návštěvníky už 31 let (Nikola Sedloňová)
  -  Aktuálně / Pozvání na podzimní koncerty Pražského smíšeného sboru
  -  Aktuálně / Pozvání pěveckých sborů KHV  PF UJEP Ústí nad labem na koncert Španělsko "na zkoušku"
  -  Fotogalerie / Vzpomínky na IFAS 2022 (Fotografovali Míra Baťa a Jiří Sejkora)
  -  Aktuálně / ECA - Novinky - září 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2022 / 19th Choral Meeting, Tirnavos (Greece), 16.- 19. 12. 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS - září 2022 / Choralia Mikulov 2022
  -  Aktuálně / Musica Orbis GLORIA 2022 (5.- 6. 11. 2022, Sál Martinů)
  -  Aktuálně / Pozvání na V. Národní setkání hudebních souborů seniorů (30. 9. a 1. 10. 2022)
  -  Aktuálně / 15. Jirkovský Písňovar začíná (Programová brožura)
 
  SRPEN 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty 2022 (85) - Petr Chromčák
  -  Aktuálně / Ensemble Inégal - Pozvání na světovou premiéru dvou děl J, D. Zelenky a další koncerty
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2023 / 58. International Choral Music Festival Barcelona, 3.- 9. 7. 2023
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Music - Victoria Ljubljana, 9.- 11. 12. 2022
  -  Aktuálně / Nový hudební volně přístupný YouTube kanál ZPÍVÁME SI
  -  Aktuálně / Hlasová výchova ve sboru s Alenou Tichou - 17. 9. 2022, Praha
  -  Aktuálně / Leo Clemens - Stonavská Barborka (Newsletter 9/2022)
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Jaroslav Křička - 140 let (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Pozvánka na Mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II.)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční i domácí sborové soutěže a festivaly / 2023 / Letní festival Praha 2023
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / 11. Canco Mediterrania 2022, Lloret de Mar, Španělsko, výsledková listina
  
 
  ČERVENEC 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (84) - Markéta Gabrielová
  -  Recenze, články studie / články 2022 / Královéhradecké Jitro koncertovalo v červnu 2022 v USA (čánky členek sboru Báry Strnadové a Beáty Uhlířové)
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant, Mezzochori apod. / 2022 / Mezzochori 2022 (postupující)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vbraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / IFAS 2022 (brožura, závěrečný protokol)
  -  Kalendář akcí / Kalendář českých a slovenslých sborových soutěžních festivalů / 2022 / Musica Orbis GLORIA Prague Festival 2022
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / IFAS Pardubice již pošestadvacáté (Zdeněk Vimr)
  -  Kalendář akcí / Kalendář českých a slovenských soutěžních sborových festivalů / 2023
  -  Kalendář akcí / Kalendář českých a slovenských soutěžních sborových festivalů / 2022 / 30. MF adventní a vánoční hudby s Cenou P. Ebena
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Musica Orbis Prague Festival (Marek Valášek)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Musica Orbis Prague Festival 2022
  -  Aktuálně / V. Národní setkání hudebních souborů seniorů
  -  Aktuálně / Výroční sbormistrovské ceny za rok 2021
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / New York "Sounds of Spring", 70. EMF Neerpelt
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Victoria Ljubljana, 9.- 11. 12. 2022, Lublaň, Slovinsko
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are SingingDunum, 23.- 25. 9. 2022, Bělehrad, Srbsko
  -  Aktuálně / Poslední novinky z ECA - červenec 2022
  -  Aktuálně / Mezinárodní skladatelská soutěž FCEC, Španělsko
 
 ČERVEN 2022
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / XIV. Slovakia cantat 2022, Bratislava - úspěchy Komorního sboru Ondrášek
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Slovakia cantat 2022
  -  Aktuálně / Leo Clemens - Stonavská Barborka (prosba o podporu)
  -  Aktuálně / VOSK is Back (pozvání ma koncert)
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert VUS UK "Vzpomínka na Bohuslava Martinů", 9. 6. 2022, Sál Martinů
  -  Aktuálně / Pozvánka na Slavnostní koncert DPS Rolnička Praha, 12. 6. 2022, 11.00, Dvořákova síň Rudolfina
  -  Videotéka / Olomouc zpívá - videozáznamy konc. vystoupení účastníků přehlídky DPS k 50. výročí vzniku festivalu, 19.- 21. 5. 2022 
  -  Aktuálně / Pozvánky na IFAS 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na závěrečný koncert Sborového studia Zvoneček - Praha, 15. 6. 2022, 18.00, Kostel sv. Šimona a Judy
  -  Aktuálně / MUSICA INTERNATIONAL - Musicamail june 2022
  -  Aktuálně / Kulturní kompetence bude! Infromace z jednání s expertním panelem na MŠMT
  -  Aktuálně / 49. Mezinárodní festival pěveckých sborů Olomoucké svátky písní, 3.- 4. června 2022
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Mezinárodní soutěž komorních sborů Marktoberdorf 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / 49. Olomoucké svátky písní 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných zahraničních sborových festivalů / Mezinárodní soutěž komorních sborů Marktoberdorf 2022
  -  Aktuálně / 15. ročník Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů  "SVĚTLO ZA LIDICE 2022"
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahrčaniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Ljubljana 2022, 21.- 23. 10. 2022, Ljubljana, Slovinsko
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / 15. Jirkovský Písňovar 2022
  -  Aktuálně / Slavnostní koncert Dětského sboru Brno, věnovaný památce obětí holocaustu, slavnostně otevřel synagogu v Čáslavi
  -  Aktuálně / Poslední novinky z ECA - červen 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na Slavnostní koncert sboru RadHost Praha, 24. 6. 2022, 19.00, Hlahol Praha
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / International Choral Festival "We Are SingingDunum", 23.- 25. 9. 2022, Bělehrad, Srbsko
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Sbormistr Josef Surovík vede své pěvecké sbory ke světové špičce
  -  Fonotéka / Textové legendy k audioarchivům Petra Řezníčka a Ivany Loudové
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Festival Foerstrovy Osenice podvacáté (Miloslav Samek)
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Proč jezdí dětské pěvecké sbory do zahraničí? (Marek Uhrin)
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - Zemřela Blanka Kulínksá
 

 KVĚTEN 2022

  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (82) - Jan Ocetek
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / meeting misic - 4. Beira Interior, 2.- 6. 10. 2022, Fundao, Portugalsko
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert souboru Ensemble Inégal (světová premiéra skladby Litaniae Lauretanae)
  -  Aktuálně / První novinky ze 70. EMJ Neerpelt, 29. 4.- 2. 5. 2022
  -  Aktuálně / Pozvánka IFAS zpívá Ukrajině
  -  Aktuálně / Do Olomouce míří 1000 zpěváků pěveckých sborů. Připomenou padesátiletou tradici
  -  Aktuálně / Sbormistrovská soutěž pedagogických fakult ČR
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárpdních sborových festivalů / 2022 / Výsledková listina 70. EMJ Neerpelt 2022
  -  Aktuálně / 70. EMJ Neerpelt 2022
  -  Aktuálně / Novinky z Barborky - květen 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných dětských a mládežnických sborových soutěží / Mezzochori 2022 (dosavadní výsledky, propozice)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných dětských a mládežnických sborových soutěží / Výsledkové listiny Postupových přehlídek Jihomoravského a Královéhradeckého kraje
  -  Fonotéka / textová legenda k Audioarchivu Jana Vičara
  -  Aktuálně / Sborové slavnosti se v roce 2022 v Hradci Králové konat nebudou
  -  Aktuálně / Informace k IFAS 2022 - 1
  -  Aktuálně / Porta musicae, Letní seminář Klubu sbormistrů, Hlasová výchova 
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Komická opera pohledem sborového zpěváka (Miloslav Samek)
  -  Novinky / Významné úspěchyčeských sborů v zahraničních soutěžích / 2021 / Gloria Brunensis
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Gymum, Gloria Brunensis
  -  Aktuálně / Nejnovější zprávy z ECA - květen 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (83) - Irena Kršková
  -  Aktuálně / Vybráno z Newsletter NIPOS - květen 2022
  -  Recenze, články, studie / Cena České hudební rady představila laureáty pro rok 2022
  -  Novinky / Výsledky sbormistrovských soutěží / Sbormistrovská soutěž pedagogických fakult ČR, 21. 5. 2022, Praha
  -  Recenze, články, studie / Sborová přehlídka Olomouc zpívá, 19.- 22. 5. 2022 (historie sborového zpěvu v Olomouci, účastníci, proigram)
  -  Aktuálně / Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Praha, 19.- 21. 5. 2022 (Tisková zpráva)
  -  Videotéka / Videozáznam 2. koncertu festivalu "Je kraj, kde voní tráva", 23. 4. 2022, Sušice
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Je kraj, kde voní tráva... (2022)
  -  Aktuálně / 31. Celostátnií přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov, 27.- 29. 5. 2022 (brožura)
  -  Novinky / Výsledkové listiny domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / Výsledková listina 31. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů Uničov, 27.- 29, 5. 2022   
 
    DUBEN 2022
  -  Aktuálně / Aura musica 13/2021, obsah čísla
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 / Jaroslav Cyrus (zařazeno mimořádně k jeho nedožitým loňským 100. narozeninám)
  -  Pozvánka na jubilejní koncert Smíšeného pěveckého sboru KOS Litomyšl
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / FCEC - 2nd International Choral Video Competition 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných národních a mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Choralia  Praha 2022
  -  Aktuálně / Pozvánka na konferenci koalice KOMPAS
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Choralia Praha 2022 (Zdeněk Vimr)
  -  Aktuálně / Konference KOMPASu ÚT 12. 4. 2022 (upřesnění)
  -  Aktuálně / link na konferenci KOMPASu
  -  Aktuálně / OLOMOUC ZPÍVÁ - Sborová přehlídka k 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci, 19.- 22. 5. 2022
  -  Kalendář akcí / NIPOS / 2022 / Choralia Chrudim 2022, 14. 5. 2022
  -  Kalendář akcí / české a slovenské sborové soutěžní festivaly / 2022 / Musica Orbis Prague Festival 2022; Svátky písní Olomouc 2022
  -  Aktuálně / Poslední novinky z ECA
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Mezinárodní festival pěveckých sborů We Are Singing Ljubljana 2022
  -  Fonotéka / textová legenda k Audioarchivu Petra Řezníčka
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS - duben 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol středoškolských sborů / 2022 / XXVI. Gymnasia Cantant, 21.- 23. 4. 2022, Brno
  -  Aktuálně / Na pomoc Stonavské Barborce
  -  Novinky / Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvotby / Výsledky Skladatelské soutěže Stonavské Barborkyn 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na jubilejní koncert Dívčího pěveckého sboru Kantiléna Hradec Králové
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / 15. Zahrada písní 2022, 9.- 10. 4. 2022
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Zahrada opět rozkvetla hlasy dětí
  -  Aktuálně / FCEC - 2nd International Choral Video Competition
 
    BŘEZEN 2022
  -  Aktuálně / 26. IFAS 2022 open, přesunutý festival z roku 2020
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (80) - Dana Pražáková
  -  Aktuálně / Meeting Music / Pozvání na mezinárodnísoutěžní sborový festival Sing Berlin! (9.- 13. 7. 2022)
  -  Aktuálně / Výsledková listina 1. Mezinárodní skladatelské soutěže, součásti 40. MSF v Preveze
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Adriatic, 7. 6. 2022 (novinky)
  -  Aktuálně / 26. bienále IFAS, 3.- 8. 7. 2022, Pardubice - pozvánka
  -  Aktuálně / Aktuální info k dění kolem oblasti Umění a kultura (Milan Motl)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Salzburg Choral Celebration & Wettbewerb, 15.- 19. 6. 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / SING FOR GOLD - The World Choral Cup (nový termín)
  -  Aktuálně / Výhody členství zemských sborových svazů, ale i jednotlivých sborů nebo zpěváků v ECA
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2022 / Mezinárodní sborový festival "ForEverYoung", 8.- 11. 9. 2022, Budapest
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert pro Ukrajinu - Pražská konzervatoř hraje pro mír, 17. 3. 2022, 19.00, Koncertní sál Pražské konzervatoře
  -  Aktuálně / News ECA - březen 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS / březen 2022 (Sbory podporují Ukrajinu - Jarní seminář klubu sbormistrů)
  -  Aktuálně / Nabídka hudebního vydavatelství DIEM EDITIONS
  -  Aktuálně / Zveřejnění Hlavních směrů velké revize RVP ZV (Milan Motl)
  -  Fonotéka / Textová legenda k audioarchivu nahrávek vokálních a vokálně instrumentálních sborových skladeb Klementa Slavického. Nahrávky jsou uloženy v NIPOSu.
  -  Aktuálně / Jarní Zpravodaj Pražského smíšeného sboru
  -  Aktuálně / Pozvámí na koncert k životnímu jubileu sbormistra Jizerka Semily
  -  Aktuálně / IFAS zpívá Ukrajině (nová koncepce Zahajovacího koncertu)
  -  Aktuálně / Novinka nakladatelství PH Publishers - Battista Pradal: Dona nobis pacem
  
   
  
 
   
  
 
     
   
 
  

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode