NOVĚ NA STRÁNKÁCH WEBU

 
Vážení přátelé,
podobně jako na stránce Novinky budeme i na této stránce od 1. srpna 2016 uveřejňovat nejnovější informace na začátku stránky.
               +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ČERVENEC 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (84) - Markéta Gabrielová
  -  Recenze, články studie / články 2022 / Královéhradecké Jitro koncertovalo v červnu 2022 v USA (čánky členek sboru Báry Strnadové a Beáty Uhlířové)
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant, Mezzochori apod. / 2022 / Mezzochori 2022 (postupující)
 
 ČERVEN 2022
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / XIV. Slovakia cantat 2022, Bratislava - úspěchy Komorního sboru Ondrášek
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Slovakia cantat 2022
  -  Aktuálně / Leo Clemens - Stonavská Barborka (prosba o podporu)
  -  Aktuálně / VOSK is Back (pozvání ma koncert)
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert VUS UK "Vzpomínka na Bohuslava Martinů", 9. 6. 2022, Sál Martinů
  -  Aktuálně / Pozvánka na Slavnostní koncert DPS Rolnička Praha, 12. 6. 2022, 11.00, Dvořákova síň Rudolfina
  -  Videotéka / Olomouc zpívá - videozáznamy konc. vystoupení účastníků přehlídky DPS k 50. výročí vzniku festivalu, 19.- 21. 5. 2022 
  -  Aktuálně / Pozvánky na IFAS 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na závěrečný koncert Sborového studia Zvoneček - Praha, 15. 6. 2022, 18.00, Kostel sv. Šimona a Judy
  -  Aktuálně / MUSICA INTERNATIONAL - Musicamail june 2022
  -  Aktuálně / Kulturní kompetence bude! Infromace z jednání s expertním panelem na MŠMT
  -  Aktuálně / 49. Mezinárodní festival pěveckých sborů Olomoucké svátky písní, 3.- 4. června 2022
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Mezinárodní soutěž komorních sborů Marktoberdorf 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / 49. Olomoucké svátky písní 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných zahraničních sborových festivalů / Mezinárodní soutěž komorních sborů Marktoberdorf 2022
  -  Aktuálně / 15. ročník Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů  "SVĚTLO ZA LIDICE 2022"
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahrčaniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Ljubljana 2022, 21.- 23. 10. 2022, Ljubljana, Slovinsko
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / 15. Jirkovský Písňovar 2022
  -  Aktuálně / Slavnostní koncert Dětského sboru Brno, věnovaný památce obětí holocaustu, slavnostně otevřel synagogu v Čáslavi
  -  Aktuálně / Poslední novinky z ECA - červen 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na Slavnostní koncert sboru RadHost Praha, 24. 6. 2022, 19.00, Hlahol Praha
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / International Choral Festival "We Are SingingDunum", 23.- 25. 9. 2022, Bělehrad, Srbsko
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Sbormistr Josef Surovík vede své pěvecké sbory ke světové špičce
  -  Fonotéka / Textové legendy k audioarchivům Petra Řezníčka a Ivany Loudové
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Festival Foerstrovy Osenice podvacáté (Miloslav Samek)
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Proč jezdí dětské pěvecké sbory do zahraničí? (Marek Uhrin)
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - Zemřela Blanka Kulínksá
 

 KVĚTEN 2022

  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (82) - Jan Ocetek
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / meeting misic - 4. Beira Interior, 2.- 6. 10. 2022, Fundao, Portugalsko
  -  Aktuálně / Pozvánka na koncert souboru Ensemble Inégal (světová premiéra skladby Litaniae Lauretanae)
  -  Aktuálně / První novinky ze 70. EMJ Neerpelt, 29. 4.- 2. 5. 2022
  -  Aktuálně / Pozvánka IFAS zpívá Ukrajině
  -  Aktuálně / Do Olomouce míří 1000 zpěváků pěveckých sborů. Připomenou padesátiletou tradici
  -  Aktuálně / Sbormistrovská soutěž pedagogických fakult ČR
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárpdních sborových festivalů / 2022 / Výsledková listina 70. EMJ Neerpelt 2022
  -  Aktuálně / 70. EMJ Neerpelt 2022
  -  Aktuálně / Novinky z Barborky - květen 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných dětských a mládežnických sborových soutěží / Mezzochori 2022 (dosavadní výsledky, propozice)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných dětských a mládežnických sborových soutěží / Výsledkové listiny Postupových přehlídek Jihomoravského a Královéhradeckého kraje
  -  Fonotéka / textová legenda k Audioarchivu Jana Vičara
  -  Aktuálně / Sborové slavnosti se v roce 2022 v Hradci Králové konat nebudou
  -  Aktuálně / Informace k IFAS 2022 - 1
  -  Aktuálně / Porta musicae, Letní seminář Klubu sbormistrů, Hlasová výchova 
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Komická opera pohledem sborového zpěváka (Miloslav Samek)
  -  Novinky / Významné úspěchyčeských sborů v zahraničních soutěžích / 2021 / Gloria Brunensis
  -  Novinky / Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích / 2022 / Gymum, Gloria Brunensis
  -  Aktuálně / Nejnovější zprávy z ECA - květen 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (83) - Irena Kršková
  -  Aktuálně / Vybráno z Newsletter NIPOS - květen 2022
  -  Recenze, články, studie / Cena České hudební rady představila laureáty pro rok 2022
  -  Novinky / Výsledky sbormistrovských soutěží / Sbormistrovská soutěž pedagogických fakult ČR, 21. 5. 2022, Praha
  -  Recenze, články, studie / Sborová přehlídka Olomouc zpívá, 19.- 22. 5. 2022 (historie sborového zpěvu v Olomouci, účastníci, proigram)
  -  Aktuálně / Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Praha, 19.- 21. 5. 2022 (Tisková zpráva)
  -  Videotéka / Videozáznam 2. koncertu festivalu "Je kraj, kde voní tráva", 23. 4. 2022, Sušice
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Je kraj, kde voní tráva... (2022)
  -  Aktuálně / 31. Celostátnií přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov, 27.- 29. 5. 2022 (brožura)
  -  Novinky / Výsledkové listiny domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / Výsledková listina 31. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů Uničov, 27.- 29, 5. 2022   
 
    DUBEN 2022
  -  Aktuálně / Aura musica 13/2021, obsah čísla
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 / Jaroslav Cyrus (zařazeno mimořádně k jeho nedožitým loňským 100. narozeninám)
  -  Pozvánka na jubilejní koncert Smíšeného pěveckého sboru KOS Litomyšl
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / FCEC - 2nd International Choral Video Competition 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných národních a mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Choralia  Praha 2022
  -  Aktuálně / Pozvánka na konferenci koalice KOMPAS
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Choralia Praha 2022 (Zdeněk Vimr)
  -  Aktuálně / Konference KOMPASu ÚT 12. 4. 2022 (upřesnění)
  -  Aktuálně / link na konferenci KOMPASu
  -  Aktuálně / OLOMOUC ZPÍVÁ - Sborová přehlídka k 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci, 19.- 22. 5. 2022
  -  Kalendář akcí / NIPOS / 2022 / Choralia Chrudim 2022, 14. 5. 2022
  -  Kalendář akcí / české a slovenské sborové soutěžní festivaly / 2022 / Musica Orbis Prague Festival 2022; Svátky písní Olomouc 2022
  -  Aktuálně / Poslední novinky z ECA
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Mezinárodní festival pěveckých sborů We Are Singing Ljubljana 2022
  -  Fonotéka / textová legenda k Audioarchivu Petra Řezníčka
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS - duben 2022
  -  Novinky / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol středoškolských sborů / 2022 / XXVI. Gymnasia Cantant, 21.- 23. 4. 2022, Brno
  -  Aktuálně / Na pomoc Stonavské Barborce
  -  Novinky / Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvotby / Výsledky Skladatelské soutěže Stonavské Barborkyn 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na jubilejní koncert Dívčího pěveckého sboru Kantiléna Hradec Králové
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2022 / 15. Zahrada písní 2022, 9.- 10. 4. 2022
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Zahrada opět rozkvetla hlasy dětí
  -  Aktuálně / FCEC - 2nd International Choral Video Competition
 
    BŘEZEN 2022
  -  Aktuálně / 26. IFAS 2022 open, přesunutý festival z roku 2020
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (80) - Dana Pražáková
  -  Aktuálně / Meeting Music / Pozvání na mezinárodnísoutěžní sborový festival Sing Berlin! (9.- 13. 7. 2022)
  -  Aktuálně / Výsledková listina 1. Mezinárodní skladatelské soutěže, součásti 40. MSF v Preveze
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Adriatic, 7. 6. 2022 (novinky)
  -  Aktuálně / 26. bienále IFAS, 3.- 8. 7. 2022, Pardubice - pozvánka
  -  Aktuálně / Aktuální info k dění kolem oblasti Umění a kultura (Milan Motl)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Salzburg Choral Celebration & Wettbewerb, 15.- 19. 6. 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / SING FOR GOLD - The World Choral Cup (nový termín)
  -  Aktuálně / Výhody členství zemských sborových svazů, ale i jednotlivých sborů nebo zpěváků v ECA
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční soutěže a festivaly / 2022 / Mezinárodní sborový festival "ForEverYoung", 8.- 11. 9. 2022, Budapest
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert pro Ukrajinu - Pražská konzervatoř hraje pro mír, 17. 3. 2022, 19.00, Koncertní sál Pražské konzervatoře
  -  Aktuálně / News ECA - březen 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS / březen 2022 (Sbory podporují Ukrajinu - Jarní seminář klubu sbormistrů)
  -  Aktuálně / Nabídka hudebního vydavatelství DIEM EDITIONS
  -  Aktuálně / Zveřejnění Hlavních směrů velké revize RVP ZV (Milan Motl)
  -  Fonotéka / Textová legenda k audioarchivu nahrávek vokálních a vokálně instrumentálních sborových skladeb Klementa Slavického. Nahrávky jsou uloženy v NIPOSu.
  -  Aktuálně / Jarní Zpravodaj Pražského smíšeného sboru
  -  Aktuálně / Pozvámí na koncert k životnímu jubileu sbormistra Jizerka Semily
  -  Aktuálně / IFAS zpívá Ukrajině (nová koncepce Zahajovacího koncertu)
  -  Aktuálně / Novinka nakladatelství PH Publishers - Battista Pradal: Dona nobis pacem
  
    ÚNOR 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (79) - Dana Hodačová
  -  Aktuálně / Nabídka hudebního vydavatelství DIEM EDITIONS
  -  Aktuálně / Mezinárodní sborová soutěž Victoria SingingDunum, Bělehrad, Srbsko, 15.- 17. 4. 2022 - prodloužení registrace
  -  Aktuálně / Olomouc zpívá, 19.- 22. 5. 2022
  -  Aktuálně / Stanovisko HV a VV k oblasti Umění a kultura
  -  Aktuálně / Akademická Banská Bystrica 2021 - sledujte ONLINE SOUTĚŽ, 12. 2. 2022, 10:00 (lze sledovat i později)
  -  Aktuálně / Akademická Banská Bystrica 2021 - Vyhlášení výsledků (YouTube záznam)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2022 / Akademická Banská Bystrica 2021
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - 13. 2. 2022 zemřel sbormistr, hudební pedagog a skladatel doc. Jan Maria Dobrodinský
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / doc. Mgr. J. M. Dobrodinský (1925 - 2022) - nekrolog (Ondřej Šedivý)
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - 10. 2. 2022 zemřel dirigent, sbormistr, vokalista, skladatel a aranžér, um. šéf souboru Linha Singers Jiří Linha
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Jiří Linha (1930 - 2022) - nekrolog
  -  Aktuálně / Online setkání pro sbormistry a přátele sborového zpěvu
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 16. Concorso Corale Internatiomale Riva del Garda, 10.- 14. 4. 2022
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - 14. 2. 2022 zemřel ve věku nedožitých 101 let sbormistr, pedagog a zpěvák Jaroslav Ehl (n. 17. 4. 1921)
  -  Recenze, články, studie / recenze 2022 / Online 19. Akademická Banská Bystrica 2021 - 12. 2. 2021 (Jiří Fuchs)
  -  Recenze, články, studie / články 2022 / Vynikající hudební skladatel a pedagog Jan Bůžek
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborovésoutěže a festivaly / 2022 / PER MUSICAM AD ASTRA, Toruń, Polsko, 25.- 29. 6. 2022
  -  Aktuálně / Česká a Ukrajinská státní hymna na YouTube - Semjob Byčkov, Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor
  -  Aktuálně / Meeting Music - Hudební cesta kolem světa, tentokrát nové sborové skladby z Kanady a USA
 
    LEDEN 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 4. Beira Interior, Fundao, Portugalsko, 2.- 6. 10. 2022
  - Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (77) - Stanislav Mistr
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů a aranžérů / Jan Bernátek, nová tvorba z let 2019-2021
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Jan Vičar, nová tvorba z let 2020- 2021
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2022 (78) - Václav Brádle (Štěpán Strnad)
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů a aranžérů / Tereza Surovíková, nová nebo premiérovaná tvorba z roku 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Meeting Music - Přehled na rok 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Diavlos - 3. International Choral Festival, Řecko, 6.- 10. 10. 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS / leden 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrtané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 7. We Are Singing Adriatic 2022, 8.- 11. 4. 2022, Chorvatsko a Slovinsko
  -  Aktuálně / Pozvání na on-line oborovou konferenci
  -  Aktuálně / Smutná zpráva - 21. 1. 2022 zemřela muzikoložka, hudební publicistka a dlouholetá šéfredaktorka  časopisu Hudební rozhledy paní PhDr. Hana Jarolímková
  -  Aktuálně / Choralia Praha (26. 3. 2022) - 63. Celostátní přehlídka sborů dospělých - otevření přihlášek
  -  Kalendář akcí / Kalendář českých a slovenských sborových soutěžních festivalů / 2022 / 26. bienále IFAS OPEN 2022, 3.- 8. 7. 2022, Pardubice 
 
    PROSINEC 2021
  -  Aktuálně / Pozvánka na online sborové setkání 4. 12. 2021
  -  Aktuálně / Pozvání na adventní koncerty pražské Rolničky
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 4. International Choral Celebration & Laurea Mundi Budapest, 30. 6.- 4. 7. 2022
  -  Aktuálně / Vánoční koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby (VOSK)
  -  Aktuálně / Pozvánka na Vánoční koncert VUS UK (15. 12. 2021, Kostel sv. Šimona a Judy)
  -  Novinky / Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů / Jiří Teml: Missa, pro smíšený sbor (S,MS,A,T,B) a cap.
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Victoria Singingdunum, Bělehrad, Srbsko, 15.- 17. 4. 2022
  -  Aktuálně / Meeting Music - "Stille Nacht ..." (vánoční pozdrav s hudebním dárkem)
  -  Aktuálně / Mezzochori ONLINE/PF 2021
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC - prosinec 2021
  -  Aktuálně / Poděkování a pozvání k poslechu - VUS UK
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 2. Sing Berlin! Int. Chorfestival & Wettbewerb, 9.- 13. 7. 2022
  -  Aktuálně / Dětské sbory ONLINE, 19. 12. 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 11. Musica Eterna Roma, 6. 12. 7. 2022
  -  Aktuálně / Pozvání na Vánoční koncert Cantica laetitia, Zlín, 20. 12. 2021, 19.00
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných domácích dětských a mládežnických sborových soutěží / 2021 / Interpretační soutěž Stonavské Barborky 2021
  -  Aktuálně / Novinky ze Stonavské Barborky - prosinec 2021
  -  Aktuálně / Připravované akce sborového oddělení NIPOS-ARTAMA v roce 2022 
  -  Aktuálně / J.J. Ryba: Česká mše vánoční, videozáznam provedení v podání VOŠP, SOŠP a Gymnázia Praha 6, Evropská 33, 22. 12. 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Mezinárodní sborové soutěže a festivaly pořádané Interkultur
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (76) - Roman Michálek (Alena Rudolfová) 
 
 
    LISTOPAD 2021
   - Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (75) - Tomáš Motýl (stručný profesní životopis z pera osoby podrobně informované)
  -  Aktuálně / Pozvání na Výroční jubilejní koncert Pueri gaudentes (25. 11. 2021, 19.00, Sál Martinů)
  -  Aktuálně / Pozvánka na Mezzochori 2021
  -  Aktuálně / Akademická Banská Bystrica 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2023 / 32. Franz-Schubert- Chorwettbwerb & Festival
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / FCEC - 57. Mezinárodní festival sborové hudby Barcelona, 4.- 10. 7. 2022
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Musica Orbos Gloria (Eva Cielecká)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových soutěží / 2021 / Musica Orbis Gloria 2021
  -  Recenze, články, studie / recenze 2021 / Musica Orbis Gloria 2021 (Luboš Hána)
  -  Aktuálně / Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Zářící Musica Orbis Gloria 2021 (Marek Valášek)
  -  Aktuálně / Podzimní Zpravodaj Pražského smíšeného sboru Psst! 
  -  Novinky  / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 /  9. PER MUSICAM AD ASTRA, Toruń, Polsko, 25.- 29. 6. 2022
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Jan Kühn, operní pěvec, sbormistr a zakladatel sborů (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC, listopad 2021
  -  Aktuálně / Novinky z NIPOS - Změna termínu Choralia Praha
  -  Aktuálně / Ensemble Inégal / J. D. Zelenka - světová premiéra
  -  Fonotéka / Soubor textových legend k archivním výběrům vokálních a vokálně instrumentálních sborových skladeb našich sborových skladatelů 2. poloviny 20. a přelomu 20. a 21. století jsme doplnili zatím o poslední jméno - Emil Hradecký. Nahrávky jsou uloženy v NIPOSu.
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2021 / Voce Magna Žilina 2021
  -  Recenze, články, studie / články 2021 /Galakoncert Studenti sametu úspěšně zakončil jubuilejní desátý ročník studentského festivalu Festa academica (Tisková zpráva, UČPS a videozáznam celého koncertu)
  -  Aktuálně / Andělské koledy (CD)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2021 / Voce Magna 2021 - doplnění videozáznamy vybraných koncertních vystoupení
  -  Novinky / Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby / Opus ignotum 2021 (protokol o výsledcích)
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festivalů / 2021 / Choralia Chrudim 2021
  -  Aktuálně / Choralia Chrudim 2021
  -  Aktuálně / Pozvání na koncert DPS Radost Praha
  -  Aktuálně / Smutná zpráva / 20. 11. 2021 zemřel prof. Jan Kasal
  -  Novinky  / Výsledkové listiny postupových a ústředních kol Gymnasia cantant, Opava cantat, Celostátních přehlídek středoškolských sborů  / 2019 - 2021 / Mezzochori 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 16. Mezinárodní sborový festival Flandry, 30.9. - 2.10. 2022, Genk, Belgie
  -  Aktuálně / Choralia Chrudim 2021 , dooplnění YouiTube záznamy jednotlivých částí festivalu
  -  Novinky / Skladatelské novinky zahraničních nakladatelství / Ave verum corpus 
  -  Aktuálně / 1. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže ICCP 2022 (při Mezinárodním sborovém festivalu v Prveze)
  
 
    ŘÍJEN 2021
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (73) - Věra Sokoloviá (Vlasta Hejnicová)
  -  Aktuálně / ČESKO, ZPÍVEJ! (záznamy jednotlivých dílů seriálu)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Venezia in Musica, Caorle & Venedig, 27. 4.- 1. 5. 2022
  -  Aktuálně / 7. Mezinárodní hudební "Zelenka Festival Praha - Drážďany 2021" 
  -  Aktuálně / Výsledky 14. ročníku festivalu sborové populární hudby "Jirkovský Písňovar", 1.- 3. 10. 2021
  -  Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových festrivalů / 2021 / Výsledková listina 14. ročníku Jirkovského Písňovaru
  -  Aktuálně / Ceny MK ČR v oborech zájmových aktivit za rok 2020
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Pěvecký sbor pražského Rakouského gymnázia v Drážďanech (Kamila Tůmová)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 40. Festival of Preveza 2022, tentokrát i s 1. ročníkem mezinárodní
 skladatelské soutěže
  -  Aktuálně / Choralia Chrudim 2021
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / 50 let Ženského komorního sboru Jirkov
  -  Aktuálně / Novinky ECA-EC - říjen 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Meeting Music - Salzburg International Choral Celebration & Competition, 15.- 19. 6. 2022
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 / (74) - Jaroslav Cyrus (100. výročí narození)
  -  Aktuálně / Pozvánka na akce Klubu sbormistrů - podzim 2021
  -  Aktuálně / Stonavská Barborka - Newsletter 7 - říjen 2021
  -  Aktuálně / 11. ročník Pražského festivalu soudobé hudby Contempuls, 30. 10. 2021
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / We Are Singing Music Association
  -  Aktuálně / Pozvánka na festival Festa academica 2021 (UČPS)
 
    ZÁŘÍ 2021
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (72) - Drahomíra Hostýnková
  -  Aktuálně / NIPOS-ARTAMA - Pozvání k účasti na akcích posledních měsíců 2021
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Pozitivní vliv sborového zpěvu na rozvoj osobnosti
  -  Aktuálně / Meeting music - Online Beratungsrunde II (další nabídka odborné pomoci a spolupráce)
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / 37th Takarazuka International Chamber Chorus Contest 2022
  -  Aktuálně / Sympozium Cantus choralis, 18.- 20. 10. 2021, kat. hud. vých. PF UJEP v Ústí n. L.
  -  Aktuálně / Novinky ze Stonavské Barborky
  -  Aktuálně / Novinky z nakladatelství Diem Editions
  -  Aktuálně / Pozvánka na Slavnostní koncert ŽKS Jirkov (spoluúčinkuje SPS Gaudium Praha)
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Nejznámější česká hudební osobnost ve světě (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Meeting music - Hudební cesta kolem světa, tentokrát za sborovými novinkami z Polska
  -  Aktuálně / Velké sborové akce zpříjemní letošní babí léto (Česko, zpívej; Zpěvomat)
  -  Aktuálně / 35. PRAGA CANTAT - Bohemia Festival
  -  Aktuálně / Novinky z ECA - září 2021
  -  Novinky / Sborové novinky zahraničních nakladatelství
  -  Aktuálně / Bronzové medaile hl. m. Prahy Ing. Vladislavu Součkovi a MgA. Zdeňce Součkové
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / Meeting Music - Pozvánka na Mezinárodní sborovou soutěž v Riva del Garda, 10.- 14. 4. 2022
  -  Aktuálně / Newsletter NIPOS - září 2021
  -  Aktuálně / Ensemble Inégal - Pozvánka na koncert / Händel / Fischer
  -  Aktuálně / Zpíváme pro UNICEF: Pěvecké sbory pomáhají dětem, 19.- 26. 3. 2022
  -  Aktuálně / Festa academica 2021 - 12.- 17. 11. - opět živě!
  -  Aktuálně / Pozvání - IV. Národní setkání hudebních souborů seniorů - Praha, 1. a 2. října 2021
  -  Aktuálně / Pozvání na 14. ročník Jirkovského Písňovaru, Červený Hrádek, 1.- 3. 10. 2021
 
   SRPEN 2021
  -  Aktuálně / NIPOS - Seminář "Hlasová výchova ve sboru", 18. září 2021
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (71) - Libor Sládek
  -  Aktuálně / BOHEMIA CANTAT Liberec 2021
  -  Aktuálně / meeting music 2022
  -  Aktuálně / IFAS 2022, Pardubice, 3.- 8. 7. 2022
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané mezinárodní sborové soutěže a festivaly / 2021 / 2nd Agrinio Choral Festival, 30. 9.- 4. 10. 2021
  -  Aktuálně / Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění
  -  Aktuálně / Meeting music - 2. nabídka nových sborových skladeb nakladatelství PH Publishers z Itálie
  -  Novinky / Pozvánky na vybrtané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2022 / MRF Music Festivals 2022
  -  Recenze, články, studie / recenze 2021 / Proč bychom se netěšili? Bělotínský týden zpěvu letos oslavil 30. výročí (Nikola Sedloňová)
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / XXX. Bělotínský týden zpěvu 2021 (7.- 13. 8.)
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Jitro v milované Francii (Strnadová Anna Bára, Jiří Skopal)
  -  Aktuálně / Nové hudební zážitky s Českými doteky hudby, 11. 9. 2021 - 6. 1. 2022
  -  Aktuálně / Musica Orbis Gloria (pozměněná koncepce festivalu)
 
  ČERVENEC 2021
  -  Aktuálně / Výroční národní sbormistrovské ceny za rok 2020 byly vyhlášeny 
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty / 2021 (69) - Josef Zajíček (Karel Chobot)
  -  Novinky / Skladatelské novinky NIPOS-ARTAMA, edice POLYHYMNIA BOHEMICA, řada A, svazek 9, Praha 2021 (skladby z Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum). K vydání připravila, noty vysázela a předmluvu napsala Zuzana Jandová. (Zájemci o proedení Slezských písní si mohou napsat o samostatný houslový part zdarma na adresu jandova@nipos.cz.)
  -  Aktuálně / ONLINE WORKSHOP s Dr. M. Mitchellem "Kouzlo afroamerického spirituálu"
  -  Aktuálně / Pěvecký sbor Dech Vlašim hledá sbormistra
  -  Aktuálně / Workshop s Dr. M. Mitchellem "Kouzlo afroamerického spirituálu" na YouTube
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (70) - Miroslav Košler (Josef Štefan)
  -  Aktuálně / ECA - Zpravodaj / červenec 2021
  -  Recenze, články, studie / recenze 2021 / Sborové slavnosti - Czech Choir Festival - Hradec Králové, 17.- 19. června 2021 (Eliška Vrbová)
  -  Aktuálně / IV. Národní setkání hudebních souborů juniorů
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané zahraniční sborové soutěže a festivaly / 2021 / XIX, Akademická Banská Bystrica; VOCE MAGNA, Žilina     
 
  ČERVEN
  -  Sbormistrům, sborům / Sbormistrovské portréty (68) - Josef Brabenec
  -  Aktuálně / Mezinárodní sborový festival Adriatic Pearl - Dubrovnik-Chortvatsko
  -  Aktuálně / Živý sborový zpěv rozezněl prostory plzeňské katedrály sv. Bartoloměje
  -  Aktuálně / Novinky za života Pražského smíšeného sboru - nový Zpravodaj Psst!
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané sborové soutěže a festivaly / 2021 / We Are Singing Music Association - We Are Singing Adriatic v novém termínu
  -  Aktuálně / Informační mail pěvecké sbory ARTAMA
  -  Aktuálně / MUSICA ORBIS PRAGU FESTIVAL 2021, ONLINE, Cena publika
  -  Fonotéka / Soubor textových legend k archivním výběrům vokálních a vokálně instrumentálních sborových skladeb našich sborových skladatelů 2. poloviny 20. a přelomu 20. a 21. století jsme doplnili zatím o poslední dvě jména - Jan Málek a Bohuslav Martinů. Nahrávky jsou uloženy v NIPOSu.
  -  Novinky / Pozvánky na vybrané ZAHRANIČNÍ sborové soutěže a festivaly / 2021 / Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition, 14.- 17. 10. 2021, Benátky, Itálie - ŽIVĚ (delší načítání)
  -  Aktuálně / Novinky z ECA-EC - červen 2021
  -  Aktuálně / meeting music + PH Publishers - nové sborové skladby z Itálie
  -  Recenze, články, studie / články 2021 / Legendární český sbormistr a dirigent (Miloslav Samek)
  -  Aktuálně / Kormidlo 2/2021
  -  Aktuálně / MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021 ONLINE - detailní program a link na workshop se skvělým americkým dirigentem Mikem Mitchellem
  -  Aktuálně / Pueri gaudentes Praha zvou na koncertní Vystoupení z distanční výuky
  -  Aktuálně / Novinky z meeting music - 8. a 9. ročník smezinárodního sborového festivalu PER MUSICAM AD ASTRA
  -  Novinky / Výsledky vybraných mezinárodních borových soutěží a festivalů / 2021 / MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021 ONLINE, přehled soutěžících sborů, výsledková listina
  -  Recenze, články, studie / recenze 2021 / MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021 ONLINE
  -  Aktuálně / Jubilejní 10. ročník Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2022
  -  Aktuálně / Novinky z meeting music - 8. a 9. ročník mezinárodního sborového festivalu PER MUSICAM AD ASTRA, Toruń, Polsko
  -  Aktuálně / Debata k velké revizi ZRUŠENA
  -  Aktuálně / 14. Jirkovský Písňovar 2021
  -  Aktuálně / Předprázdninové novinky z ECA-EC /Prospěšnost kolektivního zpěvu
 
  

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode