Vzpomínky na Iuventus paedagogica

 
 
Vzpomínky
na
IUVENTUS PAEDAGOGICA
 
(výběr z živých i studiových 
nahrávek české hudby
převážně z let 1984 – 1999)
CD  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
 

Vzpomínky na Iuventus paedagogica

(výběr z živých i studiových nahrávek české hudby převážně z let 1984 – 1999)

 

CD 1                                                                               75:45

 

1. Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Loutna česká (výběr)

01                               Vánoční magnét a střelec              2:34

02                               Vánoční vinšovaná pošta               2:10

03                               Pozdravení děťátka Ježíše            3:54

04                               Jiná o narození Pána Ježíše          2:00

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář)  jako ženská část Komorního sboru Praha 

           (studiová nahrávka, 1991)                                    10:38

 

2. František Xaver Brixi (1732 – 1771): Judas Iscariothes (Oratorium pro die sacro Parasceves, Finale. Allegro moderato) – spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, sbm. Jiří Kolář) jako ženská část Komorního sboru Praha

Ludmila Vernerová – soprán

05  (studiová nahrávka, premiéra, 1996)                           5:31

 

3. Josef Mysliveček (1737–1781): Notturni

06                               1. Allegro                                      2:40

07                               2. Larghetto                                  2:46

08                               3. Andantino                                  5:08

Ivana Štíbrová – soprán, Lea Tichá – alt, Jitka Nešverová – klavír

(studiová nahrávka, 1984)                                                10:45  

 

4. Bedřich Smetana (1824–1884): Tři ženské sbory

09                               1. Má hvězda                                 2:09

10                               2. Západ slunce                             2:15

11                               3. Přiletěly vlaštovičky                  1:18

(živá nahrávka, 1984)                                                       6:00

 

5. Antonín Dvořák (1841–1904): Čtyři dueta, op. 38

12                               1. Možnost                                    1:53

13                               2. Jablko                                       2:08

14                               3. Věneček                                    1:38

15                               4. Hoře                                          2:54

(živá nahrávka, 1998)                                                        8.50

 

6. Josef Bohuslav Foerster (1859–1951): Písnička (text Maria Calma)

16  (studiová nahrávka, 1984)                                           2:55

 

7. Jaroslav Křička (1882–1969): Slovácké dvojzpěvy, op. 2

17                               1. Zarosená                                   1:58

18                               2. Vletěla husička                          0:55

19                               3. Okolo Hovoran                           1:20

20                               4. Aj, veža, veža                           0:48

Jitka Nešverová – klavír

(živá nahrávka, 1985)                                                        5:20

 

8. Bohuslav Martinů (1890–1959): Bolavé srdéčko (z cyklu Tři zpěvy)

21  (živá nahrávka, 1998)                                                 2:12

 

9. Bohuslav Martinů (1890–1959): Petrklíč

22                               1. Klobouk novej                           0:55

23                               2. Nade dvorem                            1:22

24                               3. Žaloba                                      2:00

25                               4. Malované dřevo                        1:40

26                               5. Poledně                                    0:50

Lubomír Havlák – housle, Jitka Nešverová – klavír

(studiová nahrávka, 1989)                                                7:05

 

10. Bohuslav Martinů (1890–1959): Česká říkadla II

27                               4. Mořena, Mořena                        2:18

28                               5. Hlásání pasaček (2)                   2:36

29                               6. Vynášení smrti                          1:45

Milada Čejková – soprán, dir. Ivana Štíbrová

(živá nahrávka, 1989)                                                       6:39

 

11. Bohuslav Martinů (1890–1959): Tři písně posvátné 

                                                     (Tři legendy)

30                               1. Narození Páně                           2:22

31                               2. Nanebevstoupení Páně              3:43

32                               3. Cesta k ráji                               3:40

Lubomír Havlák – housle

(živá nahrávka, 1998)                                                      10:12

 

 

CD 2                                                                                75:39

 

1. Zdeněk Lukáš (1928–2007): Lucerna Domini, op. 260

Michael Havlíček – baryton, Jitka Nešverová – klavír

01  (živá nahrávka, 1998)                                                  7:00

 

2. Zdeněk Lukáš (1928–2007): Quot sunt apes, op. 166

02  (živá nahrávka, 1990)                                                  4:10

 

3. Jan Málek (1938): Uvnitř (text Miroslav Holan)

03                                           1. Dno                                4:15

04                                           2. Kosti                              0:53

05                                           3. Večer v laboratoři          2:25

06                                           4. Uvnitř                            2:45

Petr Hlavatý – baryton                                                           

(živá nahrávka, 1998)                                                       11:06

 

4. Václav Felix (1928–2011): Zem, z níž jsme vyšli (z cyklu 

              Nejkrásnější zem, op. 37, č. 5, text Josef Hora)

07  (studiová nahrávka, premiéra, 1978)                           3:36

 

5. Zdeněk Lukáš (1928–2007): Poselství hudby, op. 180 

             (text Markéta Procházková)

Jitka Nešverová – klavír

08  (živá nahrávka, 1989)                                                  5:30

 

6. Zdeněk Šesták (1925): V nově zem se zase směje 

             (text Antonín Jaroslav Puchmajer)

09                               1. Jarní píseň                                 3:02

10                               2. Tesknost po jaře                         3:05

11                               3. Hlas jara                                    1:30

12                               4. Májový zpěv                               2:05

Jitka Nešverová – klavír

(živá nahrávka, premiéra, 1987)                                      10:15

 

7. Jaroslav Herden (1931–2010): Obrázky z Moravy

13                               1. Teče voda, teče                        3:41

14                               2. Dělba o úlovek                          2:19

Magda Křesálková – klavír, dir. Ivana Štíbrová

(živá nahrávka, premiéra, 2005)                                      5:56

 

8. Zdeněk Lukáš (1928–2007): Kravarky, op. 148

15  (živá nahrávka, 1987)                                                5:45

 

9. Jan Málek (1938): Čtyři jihočeské lidové písně

16                               1. Na naší louce nic není               1:58

17                               2. Co se to tam blýská                   1:46

18                               3. Což tak těm zalinským              1:00

19                     4. Už se Krumlovskej zámeček bourá       1:30

Gabriela Kubátová – housle, Jitka Paličková – soprán, 

dir. Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2005)                                                       6:20

 

10. Jiří Laburda (n. 1931):

20                               Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Jitka Nešverová – klavír, dir. Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2011)                                                      15:41

 

 

CD 3                                                                               78:33

 

1. Petr Eben (1929 – 2007): Missa adventus et quadragesimae 

    (adaptace pro  ženský sbor s barytonovým sólem)

01                               1. Kyrie                                         1:53

02                               2. Credo                                        4:38

03                               3. Offertorium                               0:56

04                               4. Sanctus                                     1:40

05                               5. Benedictus                                1:47

06                               6. Agnus                                        2:14

Michael Havlíček – baryton, Jitka Nešverová – klavír (varhany)

(živá nahrávka, 1998)                                                      13:41

 

2. Jiří Teml (1935):  Čtyři moravské písničky

07                               1. Dybych byla                               1:31

08                               2. Synečku nedbalý                        3:00

09                               3. Svítí měsíc                                 3:11

10                               4. Fijalo, fijalo                               1:14

Jana Brejchová – flétna

(studiová nahrávka, 1990)                                                 8:56

 

3. Emil Hradecký (1953): Láska

11                               1. Bože muoj, otče muoj                1:52

12                               2. Dybych byla jahodú                    1:43

13                               3. Ej, dívča, dívča                          1:24

14                               4. Dyž já si zazpívám                     1:48

(studiová nahrávka, 1999)                                                 6:47

 

4. Zdeněk Lukáš (1928–2007): Čepení, op. 149

15  (živá nahrávka, 1987)                                                  4:25

 

5. Miroslav Raichl (1930 – 1998): Tři konce lásky (texty: 

     Jacques Prévert, Boris Cattier, překlad Erich Sojka)

16                               1. Inquieto                                     1:42

17                                2. Allegro scherzando                    1:54

18                               3. Moderato                                   1:46

(studiová nahrávka, premiéra, 1984)                                 5:22

 

6. Zdeněk Lukáš (1928 – 2007): Jak by kdosi krásně hrál 

(text Dagmar Ledečová)

19                               1. Den je jako koník                        3:11

20                               2. Poledne na jezu                          1:04

21                               3. Rozkvetlý strom                          3:34

Jarmila Štruncová – flétna, Magdalena Spitzerová – harfa

(studiová nahrávka, 1982)                                                  7:49

 

7. Otmar Mácha (1922 – 2006): Moravské lidové písně

22                               1. Chodila po rolí                            2:26

23                               2. Halekačka                                   2:01

24                               3. Laštověnka                                 0:49

25                               4. Maryjánek                                  0:46

26                               5. Vojáčku, vojáčku                        1:48

027                             6. Šohajova mama                          1:58

Jitka Nešverová – klavír

(živá nahrávka, 1998)                                                        9:49

 

8. Bohuslav Martinů (1890 – 1959): Otvírání studánek 

(text Miroslav Bureš)

Tereza Bystřická – soprán, Lucie Valentová – alt, Václav 

Sibera – baryton, Alfréd Strejček – recitace, Lubomír Havlák, 

Petr Matěják – housle, Jan Jíša – viola, Jitka Nešverová – klavír

28  (studiová nahrávka, 2002)                                           21:44  

 

 

CD 4                                                                                 72:16

 

1. Jiří Churáček (1960): Parabolae Salomonis (věnováno)

01                               1. Omnis sermo Dei ignitus              1:00

02                               2. Ne glorieris in crastinum             1:13

03                               3. Mulierem fortem quis veniet       2:12                         

                                   4. Principium sapientiae timor 

                                       Domini                                        0:43

(živá nahrávka, premiéra, 1994)                                         5:22

 

2. Jaroslav Herden (1931 – 2010): Už podzim bosý prosí (text Václav Fischer, věnováno)

05                               1. Šla babička                                 1:10

06                               2. Osika má bolístku                        1:35

07                               3. Už odkvetla louka                       1:08

(studiová nahrávka, 1985)                                                  4:06

 

3. Jiří Laburda (1931): Hořec (věnováno)

08                               1. Sluníčko zachodí                         1:28

09                               2. Ty, hvězdičko malá                     2:34

10                               3. Před Kolářovic                            1:54

(studiová nahrávka, 1980)                                                  6:24

 

4. Jiří Teml (1935): Šest písniček ze studánky (věnováno)

11                               1. Támhle jsou Mydlovary               0:58

12                               2. Toníčku Foltýnojc                       2:08

13                               3. Budějce, Budějce                        1:20

14                         4. Já bych se nejradši ve vsi neviděl     1:26

15                               5. Andělský stvoření                       3:02

16                               6. Za horama, za dolama               1:34

Ivana Štíbrová – soprán, Lubomír Havlák – housle

(studiová nahrávka, 1982)                                                11:12

 

5. Jan Málek (1938): Túžení (věnováno)

17                               1. Kedy, šohajku, kedy přijděš        5:22    

18                               2. Májový vršečku                          1:52

19                               3. Na osice listí vadne                    3:48

20                               4. Pondělí úterý                              1:38

21                               5. Pověz mi, synečku                      2:05

22                               6. Studená rosenka                         0:48

23                               7. Túžení                                        4:52

Lubomír Havlák – housle

(studiová nahrávka, 1989)                                                21:00

 

6. Zdeněk Šesták (1925): Vítej, slunko, líbezné (věnováno)

24        1. Sviti, sviti, sluníčko ( Musica rustica)                 5:20

25        2. Šla má milá do hájíčka (Intermezzo amoroso)    2:56

26        3. Vyletěl ptáček na jaloveček (Musica idillica)      3:39

Jitka Nešverová – klavír

(studiová nahrávka, 1984)                                                 12:00

 

7. Jan Zdeněk Bartoš (1908–1981): Lidové písně z Podkrkonoší 

    (věnováno)

27                               1. Jak jsou tu cestičku vyšlapali       4:47

28                               2. Kdyby byly Čenčice                      1:40

29                               3. Kumburku, Kumburku                  3:18

30                               4. Ráčata                                        2:00

31                               5. Na té naší hrázi                           3:06

32                               6. Strůmka                                      0:57

Ivana Štíbrová – soprán, Jiří Gemrot – klavír

(studiová nahrávka, 1981)                                                  16:18

 

 

CD 5

                                                                                          78:37

1. Jaroslav Krček (1939): O, lux mundi – Kantáta o třech částech 

(text Jan Amos Komenský)

Spolupráce se souborem Musica Bohemica a Slovenským komorním 

orchestrem (dir. Jaroslav Krček, Bohdan Warchal, sbm. Jiří Kolář)

Lubomír Vraspír – tenor

01  (živá nahrávka, premiéra, 1986)                                    18:23

 

2. Jaroslav Krček (1939): Ráj srdce – Komorní verze IV. části

    II. symfonie „Jan Amos“ (text Zdeněk Barborka)

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček,

 sbm. Jiří Kolář) jako ženská část Komorního sboru Praha

Radovan Lukavský – mluvené slovo

02  (živá nahrávka, 1986)                                                    17:57

 

3. arr. Jaroslav Krček (1939): Hajej, nynej (výběr z cyklu českých

   a moravských lidových ukolébavek)

03                               Sluníčko zašlo                                   3:51

04                               Hulu, belu, koně v zelu                     1:27

05                               Spi, děťátko, spi                               1:49

06                               Hulaj, nynaj a neplač                        1:34

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář)

(studiová nahrávka, 1990)                                                    8:41    

 

4. Josef Zrunek (1736 – 1789): Missa Prima in F pro Festi Natalitiis

   (Edmund Pascha (1714–1772): Vianočná omša F dur 

   z Harmonie pastoralis)

07                               1. Kyrie                                            4:19

08                               2. Gloria                                          12:55

09                               3. Credo                                            9:20

10                               4. Sanctus                                         2:37

11                               5. Benedictus                                    1:12

12                               6. Agnus Dei                                      3:22

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář) jako ženská část Komorního sboru Praha

Jarmila Tomšů – soprán, Virginie Walterová – alt, Lubomír Vraspír, 

Jaroslav Tománek – tenor, Karel Nedoma – baryton, Vratislav 

Vinický – bas

(studiová nahrávka, 1985)                                                   33:36

 

 

CD 6                                                                                   70:50

 

1. Antonio Caldara (asi 1670 – 1736), realizace Jaroslav Krček: 

   Hudba ze Schwarzenberského archivu v Českém Krumlově

01                               Moteto de tempore (Jubilate Deo)     3:31

02                               Lauda Jerusalem                               2:58

03                               Laetatus                                            3:04

04                        Moteto de tempore (Lauda anima mea)    3:26

05                               Nisi Dominus                                      5:43

06                               Laetatus sum                                     5:57

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář) jako ženská část Komorního sboru Praha

Ludmila Vernerová – soprán,  Marta Beňačková – mezzosoprán, 

Richard Sporka – tenor, Miloslav Podskalský – bas, Josef Kšica – 

varhany

(studiová nahrávka, 1995)                                                   24:39

 

2. Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Loutna česká (výběr)

07                               Vánoční kolíbka a kolíbání                 2:14

08                               Vánoční roztomilost                          2:25

09                               Vánoční hospoda                               1:49

10                               Nebeský slavíček k slávě Boží sladce 

                                   prozpěvující Divné Boží narození       1:13

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář) jako ženská část Komorního sboru Praha

Jarmila Miháliková – soprán, Jaroslav Březina – tenor

(studiová nahrávka, 1991)                                                     7:41

 

3. arr. Jaroslav Herden (1931 – 2010):

11                               Už mou milou (česká lidová)

(živá nahrávka, 1978)                                                           2:38

 

4. arr. Dalibor Basler (1929 – 1987)

12                               Pod háječkem (moravská lidová)

(živá nahrávka, 1978)                                                           2:21

 

5. arr. František Pícha (1893 – 1964)

13                 Na tom bošileckým mostku (česká lidová)                              

(živá nahrávka, 1978)                                                           2:13

 

6. Vadim Petrov (n. 1932): Obrázky staré Rusi (cyklus ženských sborů s malým hudebním doprovodem na motivy scénické hudby k televizní ruské pohádce „Sněguročka“, na text Tomáše Vondrovice)

14                               1. Modlitba k Bohorodičce                 2:17

15                               2. Chorovod                                      4:00

16                               3. Oj, lučina, lučina                          1:51

17                               4. Vlnka pěny                                    1:51

18                               5. Dumka                                          4:13

19                               6. Veselá jízda                                  1:07

Gabriela Kubátová, Dana Truplová – housle, Jaromíra Stránská, 

Denisa Martínková – klavír, dir, Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2012)                                                          15:19

 

7. Petr Řezníček (n. 1938): Atomus servus pacis (cyklus tří 

   ženských sborů)

20                               3. Atomus servus pacis                                                          

(živá nahrávka, 1990)                                                           3:35

 

8. Marek Kopelent (n. 1932):

21                               Mon amour

Marie Hřebíčková – soprán, Martin Prokeš – tenor, Veronika 

Pudláková – flétna, Kamil Doležal – klarinet, Jiří Bašta  –  violoncello

(studiová nahrávka, premiéra, 1988)                                   12:24

 

 

CD 7                                                                                   77:42

 

1. Jaroslav Krček (n. 1939): Hořické pašijové hry 

(pásmo 12 písní na slova a s průvodním slovem Jindřicha Pecky)

01                               Píseň č. 1

02                               Průvodní slovo č. 1; Písně č. 2, 3

03                               Průvodní slovo č. 2; Písně č. 4, 5

04                               Průvodní slovo č. 3; Písně č. 6, 7

05                               Průvodní slovo č. 4; Písně č. 8. 9

06                               Průvodní slovo č. 5; Písně č. 10, 11

07                               Průvodní slovo č. 6; Píseň č. 12

Spolupráce se souborem Musica Bohemica jako ženská část 

Komorního sboru Praha (dir. Jaroslav Krček, sbm. Jiří Kolář)

Lubomír Vraspír – tenor, Radovan Lukavský – recitace

(studiová nahrávka, premiéra, 1993)                                   33:38

 

2. Bohuslav Martinů (1890 – 1959): z baletu se zpěvy „Spalíček“

08                               Vynášení smrti

Jitka Nešverová – klavír

(živá nahrávka)                                                                    2:55

 

3. Bohuslav Martinů (1890 – 1959): Česká říkadla I (výběr)

09                               2. Zavírání lesa                                                           

Dir. Ivana Štíbrová

(živá nahrávka, 1989)                                                           1:57

 

4. Jan Málek (n. 1938):

10          Dej Pán Bůh den dobrý, veselý (pásmo vánočních písní 

              na texty moravské lidové poezie ze sbírek F. Sušila)

Jarmila Miháliková – soprán, Hana Chlomková – alt, Jan Ježek – 

tenor, Vratislav Vinický – bas, folklorní soubor Vinohrad, dir. Jan 

Málek, sbm. Jiří Kolář

(studiová nahrávka, premiéra, 1990)                                   14:39

 

6. Edmund Pascha (1714 – 1772): Vánoční koledy 

    z „Prosae pastorales“ (arr. Jaroslav Krček)

11                               K horám, chaso, k horám                   2:50

12                               Vstávejte, pastuškové                       5:44

13                               Co je to dnešní den za znamení         2:27

Spolupráce se souborem Musica Bohemica, dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář

Vratislav Vinický – bas, Marián Plavec – pastýřská píšťalka dvojačka

(studiová nahrávka, premiéra, 1986)                                   11:01

 

7. arr. Jaroslav Krček (n. 1939): Hej, hej, koleda 

(Vánoční písně z Podkrkonoší,výběr)

14         Strůmka, strůmka, strůmka (Vysoké nad Jizerou)     1:18

15         Přišli jsme k vám na koledu (Vojtěšice)                    2:16

16         Štěstí, zdraví, pokoj svatý (Jilemnice)

             Chlapci, pojďte k nám (Jilemnice)                           2:28

17         Radostně budem zpívati (Sklenařice)                       2:11

18         Slyšte, slyšte, pastuškové (Mříčná)                           1:57

Spolupráce se souborem Musica Bohemica (dir. Jaroslav Krček, 

sbm. Jiří Kolář)

Jarmila Tomšů, Ivana Štíbrová, Olga Velická, Lenka Brachová – 

soprán,  Zdeněk Bláha – dudy

(studiová nahrávka, premiéra, 1984)                                   10:10  

 

8. arr. Jaroslav Krček (n. 1939): Dvě novoroční koledy

19        Nový rok beží (Edmund Pascha), Den přeslavný jest 

            k nám přišel

Spolupráce se souborem Musica Bohemica a Slovenským komorním 

orchestrem (dir. Jaroslav Krček, sbm. Jiří Kolář)

(živá nahrávka, 1986)                                                           3:22

 

 

CD 8                                                                                   58:35

 

1. Ilja Hurník (1922 – 2013): Missa vinea crucis

01                               1. Kyrie                                             2:08

02                               2. Gloria                                           3:26

03                               3. Credo                                            6:08

04                               4. Sanctus, Benedictus                       2:27

05                               5. Agnus Dei                                      2:52

06                               6. Deo gratias                                   2:12

Spojené sbory Abbellimento, Iuventus paedagogica, Královéhradecký 

dětský sbor Jitro, Zvonky, dir. Jarmila Novenková (1, 2), Kamila 

Tůmová (3, 4), Jiří Skopal (5, 6), Jakub Janšta  –  varhany

(živá nahrávka, 2012)                                                           9:13

 

2. Jan Hanuš (1915 – 2004): Dvě motetta na latinské duchovní texty, 

    op. 65/IV

07                               č. 2 Magnificat                                                           

(živá nahrávka, 1986)                                                           4:40

 

3. Petr Řezníček (n. 1938): Atomus servus pacis (cyklus tří 

                                         ženských sborů)

08                               3. Atomus servus pacis                                                          

(živá nahrávka, 1986)                                                           3:44

 

4. Jan Málek (n. 1938): Amor vincit omnia , pro ženský čtyřhlas 

                                   a flétnu (výběr)

09                1. Amor vincit omnia                                        1:57

10                3. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara(m)

                    4. Amantium irae amoris integratio

                    5. Amanti nihil difficile

                    6. Felix qui quod amat, defendere fortiter audet

                    7. Amor vincit omnia                                        7:28

Magdalena Bílková–Tůmová – flétna, dir. Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2010)                                                           9:25

 

5. Zdeněk Lukáš (1928 – 2007):

11                Amicitia, op. 54 (per coro a tre voci e piano)

(živá nahrávka, 1986)                                                           5:08

 

6. Václav Riedlbauch (n. 1947):

12        Svatební zpívání (na zlomek Sapfiny básně v překladu

            F. Stiebitze)

(živá nahrávka, 1982)                                                           4:33

 

7. arr. František Pícha (1893 – 1964):

13                  Na tom bošileckým mostku (česká lidová)

(živá nahrávka, 1986)                                                           2:16

 

8. arr. Dalibor Basler (1929 – 1987):

14                  Pod háječkem (moravská lidová)

(živá nahrávka, 1986)                                                           2:32

 

9. Věroslav Neumann (1931 – 2006):

15                     Šibaj

(živá nahrávka, 1986)                                                           1:19

 

6. Vadim Petrov (n. 1932): Javorové husle (výběr)

16                    4. Zahrajte tichúčko

(živá nahrávka, 1986)                                                           3:18

 

7. Zdeněk Lukáš (1928 – 2007):

17                     Hejdum dá, op. 114a

(živá nahrávka, 1986)                                                           2:27

 

 

CD 9                                                                                    54:03

 

1. Zdoroslavíček – průvodce knihou Felixe Kadlinského 1613 – 1675), 

realizace Jan Málek (n. 1938) – výběr

01                               3. díl: Nevěsta Ježíšova

Hedvika Tvrdá – soprán, Virginie Valterová – alt, Pavel Soukup, 

Magdalena Rychlíková, Alfréd Strejček – recitace, Jiří Čipera – varhanní 

pozitiv, komorní soubor Michael Consort, dir. Jan Málek, sbm, Jiří Kolář

(studiová nahrávka, premiéra, 1994)                                    40:43

 

2. Zdeněk Lukáš (1928 – 2007)

02                               Lucerna Domini, op. 260

Čeněk Svoboda – baryton, Jitka Nešverová – klavír, spolupráce 

s FKPS, dir. Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2008)                                                            7:38

 

03                               Poselství hudby, op. 180

Jitka Nešverová – klavír, spolupráce s FKPS

(živá nahrávka, 2008)                                                            5:42

 

3. Jiří Teml (n. 1935)  

04                               Laudate Dominum

dir. Kamila Tůmová

(živá nahrávka, 2013)                                                            6:55

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode