Za hudebním folklorem Čech, Moravy a Slezska

 

Žijeme v podivné době. Bojujeme o zachování své identity v rámci evropského společenství, ale sami se nepochopitelně zbavujeme svého bohatství jedinečných národních tradic v oblasti hudebního folkloru. Překrásné české, moravské a slezské lidové písně téměř vymizely z učebnic hudební výchovy našich základních škol, jako bychom zapomněli na jednu z hlavních didaktických zásad tohoto předmětu: rozvoj hudebních schopností musí vycházet z „hudební mateřštiny“. A lidovou instrumentální hudbu a tance si můžeme poslechnout a vidět v podstatě jen na několika domácích folklorních festivalech. A vědí mladí lidé vůbec něco o tom, jak žili naši předkové, jak bydleli, jak se strojili? Chceme být pyšní na své tradice, a téměř nic o nich nevíme.

            Následující řádky a hudební ukázky by měly alespoň okrajově připomenout to, o čem se v hudební výchově již téměř nemluví a co se nezpívá, a vyprovokovat naše pedagogy i naši mládež k návratu k tradicím, které nám závidí celý svět. Zeptejte se našich pěveckých sborů, jaké skladby z jejich koncertních programů slaví po celém světě největší úspěch.

 

OBSAH:

 

Česká lidová píseň                                                3

Střední Čechy                                                       4

Východní Čechy                                                    5

Podkrkonoší                                                          6

Západní Čechy                                                      7

Chodsko                                                                8

Jižní Čechy                                                           9

Prameny

Výběr ze sbírek českých lidových písní

 vydaných tiskem                                                11

Moravskoslezské folklorní oblasti                        13

Moravská lidová píseň                                         14

Horácko a Podhorácko                                        14

Haná                                                                    16

Slovácko                                                              17

Valašsko                                                              18

Lašsko a Slezsko                                                  19

Prameny                                                              19  

Výběr ze sbírek moravských lidových písní

 vydaných tiskem                                                20

Malý výběr ze sborových úprav českých 

moravských a slezských lidových písní                21

České moravské a slezské lidové písně, 

jejichž názvy nebo text obsahují jména

 našich měst a obcí                                             24

  *             *             *                 

Minizpěvníček 1 (výběr z českých lidových písní)     I/1–13 

Minizpěvníček 2 (výběr moravských a slezských

 lidových písní)                                                         I/14– 23

Lidové umění Čech a Moravy (Čechy)

(Další možnosti didaktického využití na vyšším

 stupni ZŠ)                                                                I/24–53

Lidové umění Čech a Moravy (Morava a Slezsko)

(Další možnosti didaktického využití na vyšším

 stupni ZŠ)                                                               I/54-57 

 

Za hudebním folklorem Čech, Moravy a Slezska.docx (1,6 MB)                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode