Hudební kvízy a hádanky pro žáky ZŠ, ZUŠ, pro studenty gymnázií a jejich pedagogy

 
 
        Publikace, jak je uvedeno v jejím názvu, je věnována především žákům ZŠ, ZUŠ a studentům gymnázií a jejich pedagogům. Rozsah a kvalitu svých hudebních vědomostí i svou nápaditost při řešení hudebních hádanek si však jejím prostřednictvím mohou ověřit i všichni milovníci hudebního umění.

         Kvízy z dějin hudby jsou věnovány v souhlasu s výukou hudební výchovy na uvedených typech škol v prvé řadě největším skladatelským osobnostem české hudební historie, ale v dílčích okruzích (operní, orchestrální, symfonická, vokálně instrumentální nebo klavírní tvorba) se dotýkají i většiny významných postav hudební tvorby světové. Samostatné kvízy řeší pak v podobném rozsahu školní problematiku nauky o hudebních nástrojích. Zvláštní pozornosti se dostává rovněž české sborové tvorbě a jejím interpretům, především dětským pěveckým sborům a jejich sbormistrům. Některé kvízy si všímají i známých míst hudebních festivalů nebo literárních předloh českých operních libret a symfonických skladeb.

 

         Podobné úkoly řeší zábavnou formou i nejrůznější druhy hudebních hádanek.

         Bohatý „Hudební minislovníček" nabízí pak prostřednictvím odpovědí na abecedně uspořádané kvízové otázky základní informace o životě a díle významných osobností ze světa hudby a pomocí stručných, výstižných definicí jednotlivých pojmů a výrazů kontroluje vědomosti ze všech oblastí hudební teorie.

         Závěrečná část, která je při použití publikace ve školním prostředí věnována především pedagogovi, obsahuje správné odpovědi na všechny kvízové otázky a správná řešení všech hudebních hádanek.

 

                   Hud. kvízy a hád. (obsah 1).jpg (238,9 kB)

                   Hud. kvízy a hád. (obsah 2).jpg (212,4 kB)

 

              

               

 

 

 

 

 

 


 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode