Evropská hymna - Hymnus Latinus Europae  

Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica vznikl v září roku 1967 a již v roce 1968 se zúčastnil Mezinárodního sborového festivalu a soutěže IFAS v Pardubicích a podnikl dva zahraniční koncertní zájezdy do Západního Berlína a NSR (Freiburg i. Br.). Deset následujících let trvalo, než se sboru otevřela hranice k dalším zahraničním koncertním cestám a účasti v zahraničních sborových soutěžích. V roce 1978 přijal Iuventus paedagogica pozvání na Mezinárodní sborovou soutěž v irském Corku. Složitá cesta autobusem si vyžádala alespoň jedno přespání. Aby sbor ušetřil, využil návaznosti irského festivalu na Evropský hudební festival mládeže v belgickém Neerpeltu (v jeho podmínkách bylo bezplatné ubytování v průběhu festivalu) a na poslední chvíli se přihlásil i na tuto soutěž. Ještě v autobuse docvičoval povinné skladby – P. Eben: De angelis, Z. Kodály: Božský kovář (v angličtině) a po delším bloudění nastupoval na neerpeltské soutěžní pódium přímo z autobusu. Ale vše dopadlo výtečně. Získali jsme zlatou medaili „summa cum laude“ (98 bodů ze 100 možných) a Zlatou medaili belgického ministerstva kultury. O Evropském hudebním festivalu v Neerpeltu však píšu z jiného důvodu. Nevím, zda se tradice, kterou jsme prožili, udržela, ale „náš“ festival vyvrcholil průvodem všech zúčastněných sborů vedených vljakonoši městem a slavnostním vyhlášením výsledků, zakončeným Beethovenovou Ódou na radost, při jejímž poslechu se všichni účastníci vzájemně drželi vzpaženýma rukama. Zážitek, na který nikdy já ani nikdo z „mých“ děvčat nezapomeneme. Živý důkaz myšlenky, že hudba spojuje národy. A to se psal, zdůrazňuji, rok 1978.

            Již v roce 1955 navrhl Radě Evropy Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, aby se Óda na radost (ze závěrečné věty Deváté symfonie L. v. Beethovena z roku 1823) stala novou evropskou hymnou. Ale až v roce 1972 byla skladba oficiálně uznána za hymnu Rady Evropy a v roce 1985 se stala oficiální hymnou Evropské unie, tehdy ještě nesoucí název Evropské společenství. Obě organizace ji nazývají evropská hymna a považují ji za symbol sjednocené Evropy, protože Rada Evropy chce představovat Evropu jako celek. Hymna byla spolu s ostatními evropskými symboly zařazena do chystané Evropské ústavy, ale smlouvu se nepodařilo ratifikovat a byla nahrazena Lisabonskou smlouvou. K Smlouvě bylo přijato prohlášení, ve kterém 16 členských států (mezi nimiž nebyla např. ČR) navrhované symboly formálně uznává.

            Hymna není určena k nahrazení státních hymen jednotlivých členských států, nýbrž k oslavování společně sdílených hodnot a jejich hodnoty v rozmanitosti. Vyjadřuje ideály sjednocené Evropy – svobodu, mír a solidaritu. Latinský text evropské hymny vznikl v roce 2003. Jeho autory jsou pracovníci Vídeňské univerzity Peter Roland a Peter Diem.

            Hymnus Latinus Europae by se mohl uplatnit nejen při  významných mezinárodních společenských akcích, ale i jako vhodná společná závěrečná skladba při mezinárodních sborových soutěžích a festivalech.

Hymnus Latinus Europae

Est Europa nunc unita

et unita maneat,

una in diversitate

pacem mundi augeat.

 

Semper regant in Europa

fides et iustitia

et libertas populorum

in maiore patria.

 

Cives, floreat Europa,

opus magnum vocat vos.

Stellae signa sunt in coeli

aureae, quae iungant nos.

 

Volný český překlad textu (Jan Málek)

Evropa se sjednotila, kéž takovou zůstane.

V jednotě je její síla, věčný mír tak nastane.

 

Bezpráví tu nemá místa, rovnost, volnost národům!

Zdar a rozkvět dozajista čeká evropský náš dům.

 

K velikému dílu vzhůru všechny volá mocný hlas.

Zlaté hvězdy na azuru nebes spojují teď nás!

               ----------------------------------------

Sehr geehrter Herr Professor Doktor Kolár!
 
Es ist mir eine große Ehre - und besondere Freude -, wenn die lateinische Hymne auch in der Tschechischen Republik bearbeitet und vor allem gesungen wird. Als Inhaber des Copyrights gebe ich Ihnen dazu gerne meine Bewilligung!
Bitte informieren Sie mich über die weitere Entwicklung; vor allem bin ich sehr daran interessiert, zu sehen und vor allem zu hören, was aus Ihrem schönen Projekt wird.

Mit besten Grüßen aus Wien

                                    Dr. Peter Roland

               -----------------------------------------------------

Po souhlasu autora textu jsme požádali o sborové úpravy a úpravu klavírního doprovodu evropské hymny hudebního skladatele Jana Málka, který nám na Den učitelů, 28. března 2015 vyhověl. Úpravy je možné stáhnout, provedení je však vázano copyrightem a je nutno je hlásit na OSA.

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode