Sborové úpravy studentské hymny "Gaudeamus igitur"

 
  GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur (doslova „Radujme se tedy“, původní název De brevitate vitae – „O krátkosti života") je neoficiální studentskou hymnou. Často se zpívá při různých akademických příležitostech. Původně šlo o pijáckou píseň, která ironicky oslavuje (především erotické) radosti studentského života a mládí. Přitom se zpívá na velmi vážnou a vznešenou melodii. Melodie vznikla ve 13. století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy. Je vagantského původu, definitivní verzi vytvořil ale až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben a publikoval ji v roce 1781. Existuje celá řada textových verzí, z deseti slok se však běžně zpívají jen některé, především dvě, které uvádíme.

         Původní melodii použil jako motiv např. Bedřich Smetana ve svém „Pochodu studentských legií“ z roku 1848.

 

Gaudeamus igitur,                    Radujme se tedy,

iuvenes dum sumus.                 dokud jsme mladí.

Post iucundam iuventutem,     Po radostném mládí,

post molestam senectutem      po žalostném stáří

nos habebit humus.                   budem patřit zemi.

 

Vivat academia,                       Ať žije akademie,

vivant professores.                   ať žijí profesoři.

Vivat membrum quod libet,     Ať žije každý student,

vivant membra quae libet,       ať žijí všichni studenti,

semper sint in flore,                 vždy ať jsou v květu.

 

  O sborové úpravy této písně  pro smíšený sbor (SATB) a stejnorodý ženský (SSAA) nebo mužský (TTBB) sbor jsme požádali hudebního skladatele Jiřího Temla, který pořídil k oběma sborovým úpravám, či jednohlasému provedení písně ještě klavírní doprovod ad libitum. Autorovi i panu Josefu Salákovi, který realizoval počítačový přepis partitur i Vaším jménem velice děkujeme.

 

 
  

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode