Cena Bedřicha Smetany

 

S T A T U T

C e n y   B e d ř i c h a   S m e t a n y

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny Bedřicha Smetany (dále jen „cena“) je Unie českých pěveckých sborů (dále jen UČPS).

čl. 2

Cena, která je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním, je spojena se jménem Bedřicha Smetany, zakladatele české národní hudby.

čl. 3

Návrhy podává na podněty z oblasti sborového zpěvu Hudební komise HV UČPS. Návrhy schvaluje HV UČPS.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za celoživotní zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu.

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být uděleno více cen.

čl.  6

Udělení ceny se osvědčuje diplomem HV UČPS.

čl.. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede HV UČPS.

 

 

DRŽITELÉ CENY BEDŘICHA SMETANY

1995 – Jan Maria Dobrodinský, Antonín Šídlo, Milan Malý, Miroslav Košler; 1996 – Jan Kasal, Jaromír Klobouk, Vladimír Doležal; 1997 – Jiří Vála, Jiří Holner; 1998 – Josef Boček, Josef Hercl; 1999 – Jan Hanuš; 2000 – Luboš Klimeš, Zdeněk Šesták, Milan Uherek; 2001 – Čestmír Stašek, Václav Nouza, Vladimír Kovařík; 2002 –Jaroslav Cyrus, Ivan Sedláček; 2003 – Alois Motýl, Jaroslav Dostalík, Drahomír Moravec; 2004 – Eva Šeinerová, Tomáš Fiala; 2005 – Vlastimil Novák, Václav Štývar, Jiří Štrunc, Roman Makarius; 2006 – Vladislav Souček, Dobroslav Lidmila, in m., Věra Klímová; 2007 – Vladimír Frühauf, Zdeněk Zouhar, Jiří Kolář; 2008 – Vlastimil Kobrle, Josef Pančík, Jiří Chvála, Josef Srovnal, Theodor Pártl; 2009 – Josef Říha, Jaroslav Číhal, Alois Suchanek, Lumír Pivovarský, Alena a Václav Brádlovi, Pavel Majer; 2010 – Jiří Skopal, Tomáš Motýl; 2011 – Josef Brabenec Miloslav Buček, Josef Chromík; 2012 – Josef Baierl, Václav Štývar in. m.; 2013 - Zdeněk Frélich, Jiří Fuchs; 2014 - Petr Fiala, Jan Kostečka; 2015 - Blanka Kulínská; 2016 - Lubomír Mátl, Zdenka Součková; 2017 - Jarmír Ehrenberger, Antonín Veselka, Květuše Lepilová, Vlastimil Čejp, 2018 - Helena Halířová, Zdeněk Vimr, 2019 - Anděla Maršálková, Jaroslav Martinásek, 2020 - Jaroslav Ehl, Bohuslav Korejs, Jan Spisar, 2021 - Dana Ludvíčková, Magda Martincová, 2022 - Karel Virgler

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode