Cena Františka Lýska

 

S T A T U T

C e n y   F r a n t i š  k a   L ý s k a

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny Františka Lýska (dále je „cena“) je Nadace Český hudební fond (dále jen NČHF), Unie českých pěveckých sborů (dále jen UČPS), Sdružení sborových dirigentů AHUV (dále jen SSD AHUV) a Lýskův nadační fond (dále jen LNF).

čl. 2

Cena je spojena se jménem prof. Františka Lýska, mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlené a cílevědomé pedagogické úsilí   postavilo český dětský sborový zpěv na světovou úroveň. Je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci.

čl. 3

Návrhy na udělení ceny podává na podněty z oblasti sborového zpěvu dětí a mládeže UČPS (Hudební komise HV UČPS) a SSD AHUV, k návrhům má právo se vyslovit NČHF a LNF.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za:

a)       vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních mezinárodních sborových soutěžích),

b)      dlouholetou významnou sbormistrovskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem,

c)       významný přínos v oblasti tvorby pro dětské nebo mládežnické pěvecké sbory, spojený s trvalým interpretačním ohlasem,

d)      významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných didaktických nebo organizačních problémů.

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna cena (ve výjimečných případech dvě ceny).

čl. 6

Udělení ceny se osvědčuje diplomem ve spolupráci s LNF NČHF.

čl. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede UČPS, NČHF a NFL.

 

 ______________________________________________________________________________________________________

 Počínaje rokem 2015 se řídí udělování Ceny Františka Lýska novým statutem.

 

DRŽITELÉ CENY FRANTIŠKA LÝSKA

1988 – Milan Uherek, Jiřina Uherková; 1989 – Alois Motýl, Ivan Sedláček; 1990 – Jaromír Richter, Čestmír Stašek; 1991 – Jaroslav Dostalík, Jaroslav Cyrus, Vladislav Souček; 1992 – Jiří Chvála, František Krahulec; 1993 – Vlastislav Novák, Jiří Štrunc; 1994 – Josef Baierl, Václav Štývar; 1995 – Josef Brabenec, Eva Špriňarová; 1996 – Jaroslav Keprta; 1997 – Zdeňka Součková; 1998 – Vlastimil Kobrle, Karel Košárek; 1999 – Vladimír Frühauf; 2000 – Václav Ptáček; 2001 – Miluše Kleinová; 2002 – Vlastimil Podlena; 2003 – Jiří Skopal, Milan Chromík; 2004 – Josef Zajíček; 2005 – Alena a Václav Brádlovi; 2006 - Tomáš Motýl; 2007 – Vítězslav Hergesel; 2008 – Jan Štěpánek; 2009 – Lukáš Holec; 2010 – Anna Kobrlová; 2011 – Eva Šeinerová; 2012 – Jarmila Novenková; 2013 – Jakub Klecker, Karel Virgler; 2014 - Ivana Kleinová, Alice Stavělová;

DRŽITELÉ PAMĚTNÍ MEDAILE FRANTIŠKA LÝSKA

2002 - Otmar Mácha; 2016 - Jiří Kolář;

 

Statut 

Ceny Františka Lýska 

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny Františka Lýska (dále jen „cena“) je  Unie českých pěveckých sborů (dále jen UČPS) a Lýskův nadační  fond (dále LNF). 

čl. 2

Cena je spojena se jménem prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc., mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlená cílevědomá pedagogická i badatelská práce postavila český dětský sborový zpěv již v roce 1929 na světovou úroveň. Cena je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci. Cena je nejvyšším oceněním v oblasti dětského sborového zpěvu.

čl. 3

Návrhy na udělení ceny podává na podněty z oblasti sborového zpěvu dětí a mládeže UČPS i jednotlivci, k návrhům má právo se vyslovit NIPOS ARTAMA (Národní a poradenské středisko pro kulturu, dále NIPOS) a LNF.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za:

b)      dlouholetou významnou sbormistrovskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem,

d)      významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných didaktických nebo organizačních problémů.

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna cena (ve výjimečných případech dvě ceny).

čl. 6

Udělení ceny se osvědčuje diplomem ve spolupráci s NFL a UČPS. Cena je předávána na reprezentativních sborových akcích (festivaly, přehlídky) s celostátním dosahem.

čl. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede UČPS, LNF. Cena bude v souladu s aktualizovaným statutem udělována v roce 2016.

 

DRŽITELÉ CENY FRANTIŠKA LÝSKA

2015 - Tereza Bystřická, 2016 - Silvie Pálková, 2017 - Zuzana Drtinová, 2018 - Zdenka Jásenská, 2019 - Martina Juríková, 2020 - Jana Synková, 2021 -  Marcela Míková, Helena Stojaníková, 2022 - Anna-Marie Lahodová

 
 
čl. 1
 
Vyhlašovatelem Ceny Františka Lýska (dále jen „cena“) je Unie českých pěveckých sborů
 
(dále jen UČPS) a Lýskův nadační fond (dále LNF).
 
čl.2
 
Cena je spojena se jménem prof. PhDr. Františka Lýska, DrCs., mezinárodně uznávaného
 
průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlená cílevědomá peda-
 
gogická i badatelská práce postavila český dětský sborový zpěv již v roce 1929 na světovou
 
úroveň. Cena je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké
 
činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého
 
sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci. Cena je nejvyšším oceněním
 
čl. 3
 
Návrhy na udělení ceny podává na podněty z oblasti sborového zpěvu dětí a mládeže UČPS i
 
jednotlivců, k návrhům má právo se vyslovit Nipos Artama ( Národní a poradenské středisko
 
čl. 4
 
a) vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních
 
mezinárodních sborových soutěžích),
 
b) dlouholetou významnou sbormistrovskou činnost spojenou s životním nebo
 
c) významný přínos v oblasti tvorby pro dětské nebo mládežnické pěvecké sbory,
 
spojený s trvalým interpretačním ohlasem,
 
d) významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení
 
závažných didaktických nebo organizačních problémů.
 
čl. 5
 
Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být udělena pouze
 
jedna cena (ve výjimečných případech dvě ceny).
 
čl. 6
 
Udělení ceny se osvědčuje diplomem ve spolupráci s NFL a UČPS. Cena je předávána na
 
reprezentativních sborových akcích ( festivaly, přehlídky) s celostátním dosahem.
 
čl. 7
 
Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede UČPS, LNF.
 
Cena bude v souladu s aktualizovaným statutem udělována v roce 2016.

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode