Cena Ferdinanda Vacha

 

S T A T U T

C e n y   F e r d i n a n d a   V a c h a

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny Ferdinanda Vacha (dále jen „cena“) je Nadace Český hudební fond (dále jen NČHF, Unie českých pěveckých sborů (dále jen UČPS) a Sdružení sborových dirigentů AHUV (dále jen SSD AHUV).

čl. 2

Cena je spojena se jménem prof. Ferdinanda Vacha, zakladatele novodobého českého sborového umění, jehož pojetí metodické práce se sborem a interpretačního přístupu znamenaly revoluční zvrat ve vývoji českého sborového zpěvu a předznamenaly jeho cestu až po současnost. Cena je udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, a proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními pěveckými sbory dospělých.

čl. 3

Návrhy na udělení ceny podávají na podněty z oblasti sborového zpěvu dospělých UČPS (hudební komise HV UČPS) a SSD AHUV, k návrhům má právo se vyslovit NČHF.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za:

a)       vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních mezinárodních sborových soutěžích),

b)      dlouholetou významnou sbormistrovskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem,

c)       významný přínos v oblasti sborové tvorby pro sbory dospělých, spojený s trvalým interpretačním ohlasem,

d)      významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných didaktických nebo organizačních problémů.

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna cena.

čl. 6

Udělení ceny se osvědčuje diplomem NČHF.

čl. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede NČHF a UČPS.

--------------------------------------------------------------------------

DRŽITELÉ CENY FERDINANDA VACHA

1992 – Lumír Pivovarský, Alois Škarka; 1993 – Jan Kasal, Jan Skopal; 1994 – Vladimír Doležal, Rudolf Zeman; 1995 – Tomáš Fiala, František Hába; 1996 – Luboš Klimeš, Vladimír Kovařík; 1997 – Stanislav Pešička; 1998 – František Barák, Theodor Pártl; 1999 – Jiří Kolář; 2000 – Miloslav Buček; 2001 – Otakar Hanzelka; 2002 – Vlastimil Nedvěd; 2003 – Drahomíra Hostýnková; 2004 – Ivana Štíbrová; 2005 – Zdeněk Vimr; 2006 – Josef Kubenka; 2007 –Zdeněk Šulc; 2008 – Vladimír Kuželka; 2009 – Jaroslav Brych; 2010 – Věra Burešová; 2011 – Libor Sládek; 2012 – Marek Valášek; 2013 – Petr Fiala; 2014 - Yurii Galatenko, Jan Staněk.

 

Počínaje rokem 2015 se řídí udělování Ceny Ferdinanda Vacha novým statutem.

S T A T U T

C e n y   F e r d i n a n d a   V a c h a

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny Ferdinanda Vacha (dále jen „cena“) je Unie českých pěveckých sborů (dále jen UČPS). 

čl. 2

Cena je spojena se jménem prof. Ferdinanda Vacha, zakladatele novodobého českého sborového umění, jehož pojetí metodické práce se sborem a interpretačního přístupu znamenaly revoluční zvrat ve vývoji českého sborového zpěvu a předznamenaly jeho cestu až po současnost. Cena je udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, a proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními pěveckými sbory dospělých.

čl. 3

Návrhy na udělení ceny podávají na podněty z oblasti sborového zpěvu dospělých Oblastní výbory UČPS i další instituce a fyzické osoby z oblasti hudební kultury a společenského života. O nominaci rouhoduje v tajném hlasování Hudební komise HV UČPS.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za:

a)       vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních mezinárodních sborových soutěžích),

b)      dlouholetou významnou sbormistrovskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem,

c)       významný přínos v oblasti sborové tvorby pro sbory dospělých, spojený s trvalým interpretačním ohlasem,

d)      významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných didaktických nebo organizačních problémů.

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna cena.

čl. 6

Udělení ceny se osvědčuje diplomem UČPSčl. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede UČPS.

--------------------------------------------------------------------------

2015 - Michal Vajda, 2016 - Pavel Horák, 2017 - Roman Válek, 2018 - Jakub Zicha, 2019 - Josef Surovík, 2020 - Roman Michálek, 2021 -  Vít Aschenbrenner, 2022 - Stanislav Mistr

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode