Cena UČPS "sbormistr - junior"

 

S T A T U T

C e n y   U Č P S  „s b o r m i s t r – j u n i o r“

 

čl. 1

Vyhlašovatelem Ceny UČPS „sbormistr–junior“ (dále jen „cena“) je Unie českých pěveckých sborů.

čl. 2

Cena je určena mladým sbormistrům do 35 let. Je výrazem uznání jejich mimořádné společenské angažovanosti v oblasti sborového zpěvu nebo oceněním jejich výrazných uměleckých úspěchů.

čl. 3

Návrhy na udělení ceny podává na podněty z oblasti sborového zpěvu Hudební komise HV UČPS. Návrhy schvaluje HV UČPS.

čl. 4

Cena se uděluje jednotlivcům za:

a)      pořádání sborových přehlídek a festivalů, sborových workshopů a seminářů apod.,

b)      mimořádné výkony v interpretační oblasti (např. vítězství v prestižních mezinárodních sborových soutěžích, individuální sbormistrovská ocenění, úspěšnou propagaci nové sborové tvorby)

čl. 5

Cena se uděluje za uplynulý kalendářní rok. V kalendářním roce může být uděleno více cen.

čl. 6

Udělení se osvědčuje diplomem HV UČPS. Diplom může být doplněn věcnou cenou.

čl. 7

Přehled o vyznamenaných jednotlivcích vede HV UČPS.

 

 

DRŽITELÉ CENY UČPS „SBORMISTR–JUNIOR“

2003 – Jan Míšek, Jan Ocetek, Petr Pálka; 2004 – Roman Michálek, Silvie Pálková;  2005 – Marek Vorlíček, Lukáš Vasilek, Čeněk Svboda; 2006 – Michal Vajda, Jiří Šimáček; 2007 – Lea Šebešová, Kateřina Fialová; 2008 – Karel Pekárek; 2009 – Josef Surovík, Petra Rašíková; 2010 – Lenka Polášková, Jan Mlčoch; 2011 – Michal Hájek, Zuzana Kadlčíková–Pirnerová; 2012 – Milan Motl, Jakub Klecker; 2013 - Jarmila Jalůvková, Petr Vacek; 2014 - Katarína Mašlejová - Duchoňová, Tomáš Židek; 2015 - Helena Stojaníková; 2016 - Jan Pirner, Jaroslav Šlais; 2017 - Karolina Koňaříková; 2018 - Adam Sedlický; 2019 - Josef Popelka ml.; 2020 - Eva Filipová; 2021 - Jan Jiráček. 2022 - Petr Kučera

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode