Jan Málek - skladby pro mužské, ženské a smíšené sbory

 

Jan Málek (n. 1938)

(doplnění sborové tvorby z jiných přehledů webu o skladby pro mužské, ženské a smíšené sbory)

Mužské sbory

Cantus potatorum (Dopijem a půjdem) pro tenor, hlubší MS, žestě a tympány na anonymní text (1967).

Omaggio a Divino Martello di Michelangelo (Pocta kladivu Michelangelovu) – 1. Introduzione, 2. La forza di belezza, 3. La forma d´amore, 4. La forza di solitudine, 5. La forza dei tormenti, 6. Conclusione: La forza e il trionfodi lavoro a genio creativo; pro pětihlasý MS, 5 trubek, 5 pozounů, 5 trympánů a 45 tamtamů; Skladba získala Cenu UNESCO 1975.

Zrození slova, tři mužské sbory na slova makedonských básníků v překladu P. Kolevskiho – 1. Voják dva metry pod zemí, 2. Zrození slova, 3. Závěť (1979)

Zbojnické, cyklus tří písní pro 2 trojhlasé mužské sbory a 2 trubky na moravskou lidovou poezii – 1. Jede forman dolinú, 2. V tom zeleném boří, 3. Nechoď, Janku přes Javorník; Panton Praha, 1980.

Ženské a dívčí sbory

Svítáníčka – 1. Přečekaje vše zlé stráže, 2. Noci milá, 3. Šli dva tovařiše (1972), Panton Praha, 1977.

Anička husarka, malá kantáta pro komorní ŽS, 3 sborová sóla a smyčcový kvintet; věnováno Komorní harmonii Hradec Králové (1981).

Kvítí milodějné III, sborový cyklus na slova moravské lidové poezie je určen pro dívčí sbor a malý instrumentální soubor (flétna, housle, viola a klavír) – 1. Bylinka, 2. Četení, 3. Kytka z marijánku, 4. Červená růžička, 5. Hřebíček, 6. Ořeší, 7. Kvítí zlodějné (1973).

Kvítí milodějné IV, pro 2 dívčí hlasy s doprovodem klavíru – 1. Rozmarýnek barvínek, 2. Trní, 3. Konvalija, 4. Krušinka, 5. Laskavec, 6. Tráva zelená (1984).

Túžení, 7 rozhovorů pro soprány, alty a sólové housle na slova I nápěvy moravských lidových písní – 1. Kedy, šohajku, kedy přijdeš, 2. Májový vršečku, 3. Na osice listí vadne, 4. Pondělí, úterý, 5. Pověz mi, synečku, 6. Studená rosenka, 7. Túžení; věnováno sboru Iuventus paedagogica a sbormistru J. Kolářovi (1984).

Kvítí milodějné IV, pro 2 dívčí hlasy s doprovodem klavíru – 1. Rozmarýnek barvínek, 2. Trní, 3. Konvalija, 4. Krušinka, 5. Laskavec, 6. Tráva zelená (1984).

Všemi stupni, 4 ženské sbory na slova M. Holuba – 1. Kaprál, který probodl Archimeda, 2. Voják, 3. Ambulance, 4. Beznohý (1985), vyd. ČHF.

Uvnitř, cyklus na slova M. Holuba (ze sbírek Kam teče krev, Slabikář, Denní služba a Achilles a želva) pro baryton sólo a malý ženský sbor – 1. Dno. 2. Kosti, 3. Večer v laboratoři, 4. Uvnitř; (1985), vyd. ČHF Praha, 1987.

Hra s jesličkami, vánoční suita na lidový text z Erbenovy sbírky pro T, Bar a B sólo, dvojhlasý dívčí nebo ženský sbor, 2 ob, 2 cor, cembalo a smyčce (1986).

Dej Pán Bůh dobrý den veselý, cyklus 7 moravských koled na lidové texty ze Sušilovy sbírky pro ženský (dívčí) sbor, sóla (S,A,T,B) a malou muziku (1990).

Amor vincit omnia, pro dívčí nebo ženský čtyřhlas a flétnu na citáty latinských klasiků – 1 Amor vincit omnia, 2. Amantes – amentes, 3. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara(m), 4.  Amantium irae amoris integratio, 5. Amanti nihil difficile, 6. Felix qui quo amat, defendere fortiter, 7. Amor vincit omnia; věnováno Karlovarskému dívčímu sboru (1993).

F2007[AmorVinfl.pdf (198,8 kB)F2007[AmorVinpart.pdf (446,9 kB)

Cantica Davidis, tři fragmenty z knihy žalmů pro 2 tříhlasé sbory – 1. Ne ascendere ira, 2. Tantummodo vanitas, 3. Domine noster; věnováno KDS a J. Chválovi (2003). F2007[CantDavidpart .pdf (349 kB)

Smíšené sbory

České koledy, 4 české koledy pro SS, sóla a malý orchestr (1960).

Dva madrigaly na slova J. Wolkera, pro SS a cap. –  1. Odletěli ptáci k jihu (1960), 2. Nevěrná (1969).

Kvítí milodějné II., 6 sborů a cap. na slova lidové poezie – 1. Úvod – abych mohl býti, 2. Vinek z mateřanky, 3. Oliva, 4. Marijanek, 5. Rozmarýn, 6. Růže (1964).

Dva šestihlasé madrigaly na básně Jana Nerudy, pro komorní SS a cap. (1965); – 1. Motiv italský, 2. Balada stará, stará; verze z roku 2013.

Krkonošské koledy, 8 lidových koled pro SS (1966); renovováno 2003.

Dva madrigaly na básně Lawrence Ferlinghettiho, v překladu Jana Zábrany – 1. Pávi promenovali, 2. Dove sta amore – Kde je láska (1965); Skladba získala 3. cenu na FVT v Jihlavě 1969, vyd. ÚDLT Praha, 1969.

Balada „V černém lese“, malá kantáta na lidovou píseň z Erbenovy sbírky pro SS a instrum. soubor (1971).

Sei sonetti della ´Vita nuova´ di Dante (Šest sonetů z Dantova Nového života), pro čtyřhlasý SS a cap. a recitátora ad lib. – 1. Cavalcando, 2. Tutti li miei penser, 3. Si lugiamente, 4. O voi, 5. Piangete, amandi, 6. Amore el con genti; věnováno České písni a sbormistru Z. Lukášovi (1974).

Hlas noci, cyklus 3 skladeb pro SS a cap. – 1. Hrál kdosi na hoboj (K. Hlaváček), 2. Ubývá měsíce (J. Hora), 3. Hlas noci (K. Toman); vyd. ČHF Praha, 1983.

Motetus 1991, pro smíšený sbor a kyvadlo času - bicí nástroj, např. claves). Na citáty římských klasiků z knížky A. Stoilova (1991); Čestné uznání Mezinárodní skladatelské soutěže FSU Jihlava 1992.

Tři písně o narození Páně, cyklus sborových písní na text F. Kadlinského pro SATB a sóla (1992).

Z knihy Izajášovy, komorní kantáta s názvem Z knihy Izajášovy (1992), jež volně navazuje na kantátu Ex libro psalmorum (1992).

Missa Brevissima Bechiniensis, pro soprán, alt a baryton, SS a varhany; skladba je věnována “Pavlu Peštovi a královskému městu Bechyni” (1994).

F2007[MissaBECHpart].pdf (529,2 kB)

Trojzvuk, tři malé meditace pro smíšený sbor a cappella na básně Hanuše Bonna – 1. Pastel (na motiv ze Schuberta), 2. Na motiv z Brucknera, 3. Trojzvuk (1995); 2. cena Mezinárodní skladatelské soutěže FSU Jihlava 1996.

Requiem super L´homme armé pro sóla, SS a orchestr na latinský liturgický text s dedikací „Mrtvým všech válek končícího tisíciletí a zároveň k smutnému výročí té nejničivější, jež začala 1. 9. 1939“; pro sóla, SS a orchestr – 1. Introitus, 2. Graduale, 3. Tractus, 4. Canticum profanum – L´homme armé, 5. Sequentia, 6. Offertorium, 7. Sanctus – Benedictus, 8. Agnus Dei, 9. Communio (1998).

Z českých erbů, pět meditací na erbovní hesla českých šlechticů pro smíšený sbor a cappella – 1. Fide, sed vide qui fidas, 2. Tempore durescit, 3. Sileo et spero, 4. Virtus ut sol micat, 5. Amor et labor (1999).

F2007[Erb1.pdf (91,7 kB)F2007[Erb2.pdf (79,9 kB);

F2007[Erb3.pdf (105 kB)F2007[Erb4a5.pdf (138,6 kB)

Romance o Štemberkovi, na anonymní text z XIV. stol., pro SS a cap. (2009). F2007[Štemberk-str.pdf (495,1 kB)

Vivat musica, znělka oslavující hubu a zpěv – 1. Sine musica nulla vita, 2. Ergo cantemus omnes in gaudio, 3. Vivat Musica! In aeterna saecula. Amen (2010); vyd. čas. Cantus 4/2011 (příloha).

Turkova nevěsta, dva smíšené sbory na lidové texty – 1. Odkázal císař pán, 2. Byl jest jeden zeman; věnováno Pražským pěvcům (2011). F2007[TurkovaNevěsta-str.pdf (663,7 kB)

Dvě romské národní písně, pro SS a sóla – 1. Čahori romaňi (Děvčátko romské, píseň známá též jako Cikánský pláč), 2. Gelem, gelem (Šel jsem, šel); (2012) F2007[2RomGiľiora-str.pdf (294,3 kB)

Zdoroslavíček

V 90. letech vznikla aranžmá výběru textu a barokní hudby ke čtyřem velikonočním pořadům s recitací, souhrnně pojmenovaných „Zdoroslavíček“, ve kterých je zpracována tematika Nového zákona ze stejnojmenné knihy F. Kadlinského – (1992 – 1994).

1. díl – Přístup k této knížce + O narození Páně, 2. díl – Obraz lidského života, 3. díl – Nevěsta Ježíšova, 4. díl – Evanjelitský dobrý pastýř + O zármutku Kristovém na hoře Olivetské (1992– 1994).

Úpravy lidových písní

Smíšené sbory

Jihočeské svatební, 9 lidových písní z Holasovy sbírky pro sóla, SS a malou muziku (1980).

Čí sú to koníčky, cyklus 12 lidových písní z Čech a Moravy s doprovodem houslí a tamburíny (1987); 2. cena v kat. B Skladatelské soutěže FSU Jihlava 1988.

Čtyři milostné písně z jižních Čech, cyklus 12 lidových písní z Čech a Moravypro bas, smíšený sbor, flétnu, dvě kytary, housle, violu a bicí (1980); 2. cena v kat. B Skladatelské soutěže FSU Jihlava 1988.

Tři české vánoční koledy, pro smíšený sbor a cap. (1986).

                   -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode