Zprávy z UČPS

 
Nové zprávy budou publikovány vždy nahoře.
                oooooooooooooooooooooo

Festa academica 2019

Ve dnech 15.– 17. listopadu 2019 se v Praze uskuteční již 10. ročník festivalu studentského umění Festa academica. Vrcholem akce, která předpokládá přibližně 800 zpěváků ze středních a vysokých škol z celé ČR, bude společné provedení rockového oratoria Everysmiling Liberty pod vedením Libora Sládka. Festivalový sbor budou tvořit spojené sbory středoškoláků i jednotliví zpěváci z různých středních škol. Účast předběžně přislíbily tyto soubory: Basové G – Valašské Meziříčí, Canto –Vimperk, Canzonetta –Teplice, EMU Vocale –Praha, GFP –Neratovice, GUT – Praha, OSS Luscinia –Opava, PS AG Štěpánská – Praha, PSG Strakonice, PS SONG MG – Vsetín, SMoG – Most, Vocalissimo – Praha

Součástí přípravy na společný zpěv budou i dvě víkendová soustředění. První z nich se uskuteční ve dnech 12.– 14. dubna v Radotíně (Praha 16). Případní zájemci – opozdilci se mohou ještě hlásit na emailu: festa@gjk.cz.

               ----------------------------------------------------

Národní setkání hudebních souborů seniorů 2019

Na základě pozitivního ohlasu loňské akce se UČPS rozhodla uspořádat v roce 2019 druhý roční Národního setkání seniorských sborů. Tato tentokrát celodenní akce se uskuteční v sobotu 12. října 2019  ve Velkém sále Pražského Hlaholu. Součástí programu bude i společenské setkání, nabídka hudebních materiálů a diskuze přítomných sbormistrů a odborníků, kteří se práci se seniory věnují, a to nejen z pohledu hudebního či sbormistrovského, ale i v širších souvislostech. Na závěr každého časového dopoledního/odpoledního bloku bude zařazen společný zpěv.

Přijďte si s námi zazpívat a vyslechnout další sbory, ale i společně vytvořit tradici, která má bezesporu smysl a budoucnost – vždyť o 21. století se právem mluví jako o století seniorů.

Zájemci o účast na setkání se mohou přihlásit emailem: valentova@ucps.cz nebo na poštovní adresu: Unie českých pěveckých sborů, Masarykovo nábř. 16, 110 00 Praha 1. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2019.  (L. V.)

                 -----------------------------------------------

Smlouva s OSA

Dne 1. 3. 2019 byla uzavřena nová tříletá licenční smlouva mezi UČPS a OSA. Veškerá koncertní činnost členských sborů Unie je nadále kryta touto smlouvou. Smlouva se vztahuje výhradně na koncerty a vystoupení, které sbory přímo pořádají (pokud je pořadatelem jiný subjekt, musí koncert řádně nahlásit on). Na pořádání festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí se smlouva nevztahuje. OSA nespravuje práva k jevištním a hudebně-dramatickým dílům, smlouva se tudíž na provedení těchto děl nevztahuje. Pokud máte v plánu takové dílo provádět, obraťte se na agenturu Dilia: www.dilia.cz. Povinností členských sborů je řádně a v termínu vyplnit formulář OSA – soupis veřejně chráněné tvorby na koncertech pořádaných členem UČPS (v dokumentu uvedou koncerty, které chtějí do licenční smlouvy zahrnout, nebo připojí prohlášení, že v daném období neuváděly žádnou chráněnou tvorbu). Další zpracování, komunikaci s OSA a platbu poplatků zajistí sekretariát UČPS. Termíny pro podávání hlášení OSA v roce 2019 jsou: 15. 7. 2019 za první pololetí a 15. 1. 2020 za druhé pololetí roku 2019. Podrobné informace ohledně licenční smlouvy obdrží sbory společně s členským průkazem UČPS pro rok 2019 do konce března 2019.

Děkujeme všem členům, které své členské povinnosti ohledně OSA splnily v řádném termínu a dovolujeme si Vás požádat o jejich respektování i do budoucna. Přes veškerou snahu nedokážeme hlášení došlá po uzávěrce zařadit do odevzdaného soupisu. Neuvedené koncerty pak nejsou kryty smlouvou a odpovědnost za nahlášení a povinnost platby pak zůstává straně souboru.  (Sekretariát UČPS)

                  ---------------------------------------------

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode