Novinky ze skladatelských dílen našich skladatelů a aranžérů

 
  Tato rubrika obsahuje převážně skladatelské novinky vzniklé po roce 2011 a neobsažené v jiných uvedených přehledech a výběrech. U skladatelů, jejichž jméno není obsaženo v jiných soupisech, je výběr skladeb rozsáhlejší.

 

Jan  BERNÁTEK (1950)

Missa brevis (2008), pro ŽS (SSAA) a cap., obtížnost 3, durata 6:00, věnováno manželce Haně Bernátkové, prem. 2009 Bubureza Praha, not. mat. Bubureza, autor
Veni Sancte Spiritus (2009), pro SS (SATB) a cap., obtížnost 3, durata 3:30, prem. Piccolo coro, not. mat. autor
Neposedný hroch (2010), pro DS (střední věk, SA), obtížnost 1, durata 3:00, not. mat. Sborové studio Zvoneček
Vánoční vzpomínka (2010), pro ŽS nebo DíS (SSA), soprán sólo a varhany, obtížnost 2, durata 8:00, prem. 2011 Bubureza
Mezi dvěma vinohrady (2010), na texty mor. lid. poezie, pro SS (SATB), obtížnost 3, durata 15:00, not. mat. - 4 části cyklu vyšly tiskem ve vyd. Polyhymnia Bohemica
V tomto sborníku skladeb vyšlo ještě:
Čtyři sbory na motivy lid. písní, pro ŽS
Dvě lidové písně v úpravě pro MS
Tři skladby na motivy lidových písní, pro SS
    Skladba Mezi dvěma vinohrady získala 3. cenu ve skladatelské soutěži Opava cantat.
Mezi dvěma vinohrady (2011) - úprava tří částí cyklu pro DíS (SSAA) a klavír: 1. Mezi dvěma vinohrady, 2. Měla sem synečka, 3. Nepi, Jano, nepi vodu, věn. sboru Abbellimento a sbm. J. Novenkové, prem. 2012
Za našima humnama (2011), pro ŽS (SSAA) a klavír, obtížnost 2, durata 1:30, věn. sboru Abbellimento, prem. 2012
Jitřní mše - J. J. Ryba (2011), úprava a instrumentace pro SS, sóla a orchestr (nebo varhany), obtížnost 2, prem. 2011, not. mat. Archiv Moravské filharmonie Olomouc
Missa brevis (2012), verze pro SS (SATB), not. mat. autor
Missa Dominicalis (2012), pro SS, flétnu a varhany, obtížnost 1-2, durata 13:00, věn. Chrámovému sboru Rožnov pod Rad., prem. Olomouc 2014
Tři skladby pro mužský sbor a varhany (2013), 1. Magnificat, 2. Adventní, 3. Vánoční, obtížnost 2, durata 9:30, not. mat. autor
Všichni lidé se radujte (2013), pro SS a varhany, obtížnost 1, prem. Olomouc 2014
Amen (2013), pro SS a cap., obtížnost 3, durata 3:00
Zpíval bych já, neumím (2013), pro MS, tom-tom a triangl, obtížnost 2, durata 6:00, 1. cena ve skladatelské soutěži Opava cantat, vyd. Polyhymnia Bohemica 2014
Tři dcery (2013), na text lid. balady, pro DS a klavír, obtížnost 2, durata 6:00, věn. SS Zvoneček
Diamant a slza (2014), na texty starých anglických básníků, pro ŽS (SSAA) a cap., obtížnost 2-3, durata 9:30, věn. sboru Bubureza a sbm. M. Vítkové
Te Deum (2014), pro ŽS (SSA) a varhany, obtížnost 2, durata 4:00, not. mat. SS Zvoneček
Eucharistická píseň (2015), pro SS a varhany, durata 3:00, tiskem ve sborníku Panis angelicus, vyd. Matice cyrilometodějská 2015
Chvalte Hospodina (2015), moteto pro SS a cap. na text žalmů č. 117, 118, durata: 4:00
Když Panenka Maria po světě chodila (2018), pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť, 3. cena v 6. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2018
Missa festiva (2018), pro smíšený sbor (SATB), soprán a baryton sólo a varhany, obtížnost 2, durata 20:00
Čas radosti, veselosti (2018), vánoční písně pro smíšený sbor (SATB), smyčce, flétnu a varhany (2. verze pro sbor a varhany), obtížnost 1-2, durata 8:00
Dvě dueta pro soprán, alt a klavír (2019), skladba získala 2. cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži Stonavská Barborka 2019

Svatá Ludmila-matka země české (2019) – kantáta pro SS, mezzosoprán sólo a varhany, durata 18:00, obtížnost 3, premiéra 2021, Bachcollegium Praha

Čtyři písně na texty žalmů, pro nizší hlas a varhany (2019), durata:11:00, obtížnost 3, prem. 2020 - L.Hilscherová

Což ten slavíček (2019), pro ženský sbor a klavír, durata: 3:00, obtížnost 2, 1. cena v soutěži Nipos-Artama Opus Ignotum, edice

Už je slunko (2019), pro SS a cap., durata: 3:00, obtížnost 2

Vánoční propria (2020), pro SS a varhany, durata 8:00, obtížnost 2

Zvěstuji vám radost (2020), vanoční skladby pro SS, orchestr a varhany, durata: 10:00, obtížnost 2, prem. 2021

Magnificat (2021), pro SS, soprán sólo, trubku, 3 corni a varhany, durata: 8:00, obtížnost 3

Laudate Dominum (2022), na text žalmů 117, 150, pro SS a varhany, obtížnost 3, durata 6:00, premiéra 20.10.2022 v rámci Festivalu soudobé hudby, poř. SČS

Notové materiály:

Autor: Jan Bernátek, Kubíčkova 15, 779 00 Olomouc, tel. 736 449 295, e-mail: bernatkovi.hudba@seznam.cz
Sborové studio Zvoneček, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Bubureza, sbm. Miloslava Vítková (táž adresa)
Vydavatelství Polyhymnia Bohemica, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2
Hudební archiv pražského Klementina
 

Ivo BLÁHA (1936)

(výběr ze sborového díla; skladby označené * mají též anglickou textovou verzi)

Sentence o životě, smrti a věčném času pro mužský sbor a cappella - tři sbory na latinské texty (1966), I. Cras, cras, II. Contra vim mortis, III. Tempus aeternum. Prem. 20. 4. 1968 Klub SČS Besední Praha, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu – dir. Milan Malý, obtížnost 3, dur. 12´

Co je krásy na světě * – kantátový cyklus na slova J. Čarka, Z. Zaorala, K. V. Raise a F. Branislava pro dětský sbor (SSA) a komorní orchestr či klavír, (1958). 1. Ráj domova, 2. Rosnička, 3. Nemocný zajíc, 4. Medák, 5. Chroust, 6. Brambory, 7. Malá pacientka, 8. Pampeliška, 9. Tráva, 10. Finale, obtížnost 2-3, durata 15:00

Sova vaří řípu – říkadla na slova I. Bláhy pro dětský sbor (SA) s dětskými instrumenty (1965). 1. Sova vaří řípu [řetězovka], 2. Krabi [rodovka], 3. Kopyta [připojovačka], obtížnost 1, durata 4:30

Nevídáno - (1970) písničky na slova J. Kainara pro dětský sbor (SA - SSSAA) s ladičkou.1. Hajany, 2. Orchestr, 3. Klobouk, 4. Mela, obtížnost 2, durata 9:10

Něco pro uši * – tři dětské sbory (SA) s klavírem (1983), 1. Melou tety, 2. Kolovrátek, 3. Rodičové velectění, obtížnost 2, durata 7:30

Jizerka * pro tříhlasý dětský sbor a klavír – 1983, slova: V. Fischer, obtížnost 2, dur. 2:30. Prem. Semily, DPS Jizerka – dir. V. Brádle

Písničky s věnováním – čtyři dětské sbory (SA) s klavírem a zobcovou flétnou, obtížnost 2, durata 11:00

Beruška, hroch a počitadlo * (1983) - tři jednohlasé písničky pro sbor mladších dětí a klavír, 1. O berušce, 2. Starý hroch, 3. Počitadlo, obtížnost 1

Ať je nám všem hej! * (1983-85, rev. 2006) - slova: V. Fischer – tři skladby pro sbor mladších dětí (S-SS) a klavír, 1. Cvrčci, 2. Koťata, 3. Sedmikráska, obtížnost 1, durata 5:35

Radost všem * (1997) - vánoční cyklus pro DS (SSSAAA) a instrumentální soubor, slova V. Fischer, I. Bláha; 1. Svatá noc nastává, 2. Zvoní zvony, 3. Pokoj lidem dobré vůle, 4. Ježíšku, Ježíšku, 5. Radost všem, obtížnost 3, durata 11:00, prem. 1998 Radost Praha

Otava (1997), slova: V. Fischer, pro DS (SSA) a cappella, obtížnost 2, durata 3:40, prem. 1999 Sušický dětský sbor – Jos. Baierl

Poselství Praha – Tokio (1998), slova: V. Fischer, verze pro SS (SATB), obtížnost 3, durata 5:00 

Strunám starobylým * (1998), pro DS nebo ŽS (SSSAAA) a cappella, slova: V. Fischer; 1. Loutna, 2. Cembalo, 3. Harfa; obtížnost 3, durata 10:00, prem. 1998 DPS Rolnička Praha

Jaro, vítej! * (1998) - malá kantáta pro sbor mladších dětí (S), klavír a dětské nástroje, slova: V. Fischer, I. Bláha, 1. První kvítí, 2. Kraslice, 3. Věneček, 4. Jarní muzika; obtížnost 1, durata 8:00, prem. 2003 DPS Brumlíci Č. Krumlov

Čekanky * (2001), slova: V. Fischer, I. Bláha, pro DS (SS) a klavír, obtížnost 2, durata 3:00

Živá voda * (2001) - písničky pro sbor mladších dětí (S) a klavír, 1. Duha, 2. Kroupy, 3. Mlha, 4. Moře, 5. Sníh, 6. Mraky, 7. Rampouchy, 8. Rosa, 9. Zmrzlina, obtížnost 1, durata 18:00, prem. 2014, Zvonečky Praha

Zvonky * (2004) - pro dětský sbor (SSA) a zvonkohru, obtížnost 2, durata 3:00

Medvědí písničky * (2004) - tři dětské sbory, slova: I. Bláha; 1. Medvídě (S, klavír, obtížnost 1), 2. Medvěd vševěd (S-SA, klavír, obtížnost 1), 3. Zámecký pán (SSA a cap., obtížnost 3), durata 7:40, prem. 2005 DPS Medvíďata Č. Krumlov

Jak pěstovat lilie (2009) - dětský sbor (SS) s klavírem nebo komorním orchestrem, slova: I. Bláha, obtížnost 2, durata 2:30  

We Can Sing English (2014) - for children´s singing (S) and piano (guitar), Words: I. Bláha; 1. English Alphabet, 2. Calendar, 3. An Expert, obtížnost 1, durata 5:00

Klokani (2015) - pro sbor nejmladších dětí a klavír, obtížnost 1, durata 1:30

Až do Tramtárie (2016), cyklus pro sbor nejmladších dětí a klavír, 1. Do Austrálie – Klokani, 2. Do Afriky – Starý hroch, 3. Do Prahy – Medvídě, 4. Do Tramtárie, obtížnost 1, durata 8:00, premiéra 2016, DPS Rolnička Praha

Krávy (2018), pro sbor nejmladších dětí (S) a klavír, slova Ivo Bláha, obtížnost 1, durata 1:45      Videopartitura: https://youtu.be/hjiArvqKZrc, noty: https://www.scoreexchange.com/scores/362270.htm

Melou tety – úprava pro dětský sbor (S) s kytarami (2019), slova: Václav Fischer a Ivo Bláha, 
 
obtížnost 1–2, durata 1:45. Noty: https://www.scoreexchange.com/scores/397574.html

Chatty Women - adaptation for children's choir (S) with guitars (2019), music and lyrics: Ivo Bláha, difficulty 1-2, durata 1:45. Sheet  Music: https://www.scoreexchange.com/scores/397587.html

 

Co se to tam blejská (2020) – úprava lidové písně pro ženský sbor a buben -  S1, S2, A1, A2, obtížnost 1-2, dur. 2:15

Čižmičky (2020) – úprava slovenských lidových písní pro smíšený pěvecký sbor, dvě flétny a perkuse – S, A, T, B, obtížnost 1-2, dur. 2:50; Čižmičky.pdf (97,9 kB)

Prala som ja na potôčku (2020) – úprava slovenské lidové písně pro smíšený pěvecký sbor, dvě zobcové flétny a bicí – S, A, T, B,obtížnost 1-2, dur. 2:30

Sluníčko polední (2020) – úprava lidové písně pro mužský pěvecký sbor s klarinetem ad lib. – T1, T2, B1, B2, obtížnost 1-2, dur. 1:30

Už je slúnko (2020) – úprava národní písně pro smíšený pěvecký sbor a cappella – S, A, Bar., obtížnost 1-2, dur. 3 min.

Cows for choir of youngest children and piano, obtížnost 1 (S) - English version, lyrics: Ivo Bláha, 2019.  dur. 1:45 

Sheet music: https://www.scoreexchange.com/scores/404817.html Video-score: https://youtu.be/uXgjXdLC1Gg

K Budějicům cesta – úprava jihočeské lidové písně pro dětský sbor a piano (S,S) obtížnost 1, dur. cca 1:40 

Videopartitura - https://youtu.be/aUQblhtV2L4 Noty: https://www.scoreexchange.com/scores/423927.html

Youth Hymn for singing and string orchestra, obtížnost 1 (unisono) - English lyrics : Ivo Bláha - 2021, dur. 2:10 

Video-score: youtu.be/BibWCxrCLnE Sheet music: www.scoreexchange.com/scores/565134.html

 

Youth Hymn for singing and piano, obtížnost 1 (unisono) - English lyrics: Ivo Bláha - 2022, dur. 1:20

Video-score: youtu.be/TId3RIj69kg  Sheet music: www.scoreexchange.com/scores/566129.html

Youth Hymn for mixed choir a cappella (S-A-T-B), obtížnost 2 - English lyrics: Ivo Bláha - 2022, dur. 2 min. 

Sheet music: www.scoreexchange.com/scores/567848.html Video-score: youtu.be/N6UR2RwunaM. Cena Opus Ignotum (2022)

 

Chytil táta sojku - úprava lidové písně pro zpěv a klavír (S), obtížnost 1, dur. 1:15 – 2023 

Videopartitura s demo zvukem: https://youtu.be/yHOGFeuKyUg

 

Ptačí svatba pro sbor mladších dětí a klavír (S), obtížnost 1, dur. 1:30 – 2023 

Noty: https://www.scoreexchange.com/scores/596487.html

Videopartitura s demo zvukem: https://youtu.be/_NgG_MZR-Pk

 

Volně dostupný archiv autorových partitur a nahrávek:   

https://ivo-blaha.webnode.cz/vokalni-skladby-pro-deti/

videozáznamy na YouTube:  https://www.youtube.com/results?search_query=Ivo+Blaha

noty a zvukové záznamy: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

            --------------------------------------------   

 

Eduard DOUŠA (1951)

Viva la musica, text Jiří Kolář, SS (SATB), vítězná skladba skladatelské soputěže FSU Jihlava 2011, obtížnost 2
Ave Maria (2011), SS (SATB), obtížnost 2, rkp. autor
ProVOSK (2012), jazzové vokalízy pro mužský pěvecký ansámbl na verše Jiřího Žáčka (T1-T2-B1-B2), 2. cena FSU Jihlava 2012, obtížnost 2-3
Tři sborové písně pro ženský sbor na sonety Jiřího Žáčka (2013), ŽS (S1-S2-A1-A2), obtížnost 2, rkp. autor
Tři ženské sbory (2014)ŽS, obtížnost 2, Aliance Publication, Inc., USA, 2014
Cantamus (2017), SS (SABar), obtížnost 1, NIPOS, Polyhymnia Bohemica, sv. 6, 2017, hymna Ceslostátní přehlídky středoškolských sborů Opava cantat
A to je ta krásná země (2018), kantáta na verše R. Medka pro smíšený sbor (SATB) a varhany k 100. výročí vzniku republiky, obtížnost 2, durata cca 10:00. Věnováno Královédvorskému chrámovému sboru.
Autor: eda.dousa@seznam.cz
 
Jan FAJFR (1974)
Missa brevis - Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei  (2009), obtížnost 2-3, premiéra 2009
 

Luboš HÁNA (*1973)

Směs písní Josefa Kainara (2017) – I. Míval jsem klobouk, II. Mám křivej nos, aranžmá pro čtyřhlasý MS (TTBB), obtížnost 2, vítězná skladba V. Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat pro středoškolské sbory 2018 v kategorii Mužské sbory.

O horách a krušné lásce (2018), cyklus netradičních aranžmá českých, moravských a slovenských lidových písní pro SS ­– 1. Aj, hory, hory – „Mýtické lesní fugato“ (SATB), 2. Na tom bošileckým mostku (SATB), 3. Ha, ty svatý Vavřenečku (S,MS,A1,A2,T, B), 4. Horo, horo hor (S,MS,A,T,B), 5. Týnom tánom, Timor, Amor! – „Jihoslovenská lidová sambaba“ (S,MS,A,T,B), obtížnost 3, durata 12´45´´; premiéra č. 1–3 v rámci 13. Letní filharmonie a sboru 2018, č. 4 a 5 v ateliéru Bohemia cantat Liberec 2018.

Modlitba pro Martu (30 let tomu již...), hudba Jindřich Brabec, slova J. A. Komenský - Petr Rada, arr. Luboš Hána, pro pětihlasý SS (SSATB), společná skladba na soutěžní přehlídce středoškolských sborů v Hradci Králové 2019; Modlitba pro Martu 30 verze 5 - Full Score.pdf (122,3 kB)

Teta Agáta (2020), úprava písně Olymicu pro ženský (dětský) tříhlas a klavír nebo kytaru; Teta Agáta - Full Score.pdf (59,8 kB)

Autor: luboshana@seznam.cz

 

Jiří HOLUBEC (1959)

Kde máš, Andulko, text: lidový, DS, DíS, ŽS, trio (SSA), a cap., obtížnost 1-2, věnováno Dívčímu komornímu sboru UJEP Ústí n. L., premiéra na FSU Jihlava 2012

Kde máš Andulko_0001.bmp (98 6,4 kB)Kde máš Andulko_0002.bmp (1 013,8 kB)

Malá letní kantáta in G (2018), I. Kde si bola?, II. Kdo chce mít o svatbě růži živou, III. Hezkou holku mít, IV. Volá ma, volá, V. Já do hory nepojdem, lidový text, pro S a T sólo, smíšený sbor (SATB), cimbál a symf. orch., obtížnost 1–2, durata cca 17:00, partitura u autora (připravuje se verze s doprovodem klavíru).
https://www.youtube.com/watch?v=yxf7VwKsSps; https://www.youtube.com/watch?v=LS4MUzExGsU; https://www.youtube.com/watch?v=FSElEZn-Fd0; https://www.youtube.com/watch?v=YDV2CPC1uUQ

                     ------------------------------------------

 

Emil HRADECKÝ (1953)

Studánky přání (2012), text M. Stain, SA, violoncello a klavír, obtížnost 3

Keby mi milý muoj (2012), lidový text, SA, klavír, obtížnost 2-3

Co je to (Co je to, Myší říkadlo, Říkadlo pro lidoopy), (2013), text J. Žáček, DS a klavír, ob tížnost 1

Nevydařený skok (2013), text J. Žáček, DS a klavír, obtížnost 1

Pro slepičí kvoč (2013), text J. Žáček, DS a klavír, obtížnost 1

Slunečko zachodí (2014), lidový text, SA, klavír, obtížnost 3

Kdyby mi tak bylo, Čo len ten potóčik, lidový text, pro mužský sbor a cap.

Vyznání růži, Vyznání louce, text V. Fischer, pro smíšený sbor (SATB) a cap.

Florebat olim studium, na latinský text, pro mužský nebo smíšený sbor (SATB) a harfu (klavír)

Pueri boogie, jazzová skladba na vlastní text, pro mužský nebo smíšený sbor (SATB) a cap., vítězná skladba Skladatelské soutěže Opava cantat 2017, Edice Polyhymnia Bohemica, řada A, svazek 5

Tři sbory na biblické texty - 1. Omnis sermo Dei genitis, 2. Ne glorieris in crastinum ignorans, 3. Principium sapientiae timor Domini, pro chlapecký a mužský nebo pro smíšený sbor a cap. 

Měl jsem já panenku (2018), lidový text, pro mužský sbor a klavír, obtížnost 3

Vše je dostupné na www.emilhradecky.cz ve složce Sbory dětské; Sbory dívčí a ženské; Sbory chlapecké a mužské; Sbory smíšené.

Lukáš HURNÍK (1967)

Litanie ke sv. Janu Křtiteli (2014), SS (SATB), malé sopránové sólo, varhany, obtížnost 1-2, durata 12:00 minut; objednávka Královédvorského smíšeného sboru, premiéra plánována na září 2015 ve Dvoře Králové
Notový materiál:
Poslední léto s Juliet, knížka nadrigalů na sonety Jana Tůmy (2015), pro 5 sólových hlasů nebo malý sbor (SSATB), obtížnost 3, durata 15:00 minut, dosud neprovedeno, premiéra vahrazena objednavatelům - Czech Ensemble Baroque (Tereza Válková)
 
Jiří CHURÁČEK (1960)
 

Marko IVANOVIĆ (1976)

Veni Sancte Spiritus (2013), ŽS (SSAA), a cap. obtížnost 3, durata 4:00

Autor: marko.ivanovic@gmail.com

 
Olga JEŽKOVÁ (1956)

Záhadná pohádka, text: Petr Nikl, DíS (SSAA), vibr. (kl + vibr; kl + zvonkohra); SS, vibr; obtížnost 2, durata 3:50

Záhadná pohádka, d.sbor-vibrFin 12.pdf (183,7 kB)

Báby, dědkové, dámy a slečny ve staré Anglii (2012), na limeriky Edwarda Leara (*1812), 1. Jedna slečna, 2. Byl jeden přisleplý, 3. Byl jeden dědek, 4. Jednomu starému, 5. Jedna babka, 6. Byla jedna mladá, DS, 1 hlas, cl in B/alt sax., valcha; obtížnost 2-3; durata 6:00, premiéra 4. 6. 2014

matrice Lear.pdf (232,8 kB)

Malé a velké nebe (2011), cyklus písní pro 2 hlasy a klavír, text: Michal Černík, 1. Oko země, 2. Mám rád, 3. Hvězdná sýpka, 4. Chvilka, DS (S MS), obtížnost 2-3, premiéra 6. 6. 2014

Malé a velké nebe.pdf (262,6 kB)

Diptych Christus factus est et Magnificat (listopad 2015), pro SS (SATB, někdy hlasy dělené), soprán sólo a trubku, obtížnost 3, durata cca 10:00, dosud neprovedeno, kromě partitury v PDF nabízí autorka dirigentovi zvukový snímek/demo z pčítače

Christus-MagnificatSm.sb-trb - nové.pdf (1,4 MB)

 

Jan JIRÁSEK (1955)

Dovádivé písničky, slova František Hrubín, pro dětský sbor (SA) a klavír, obtížnost 2, durata 12:00, vyd. Panton 1990.

Písničky zpod čepice (1989), cyklus pro chlapecký sbor (SATB), obtížnost 2, durata 11:00.

České koledy 1 (1990), 17 vánočních koled, Gloria a 2 interludia, pro dětský sbor (SA) a historické nástroje, obtížnost 2, durata 54:00.

Missa propria (1993), pro smíšený nebo chlapecký sbor (SATB), též verze pro dětský sbor (SA), věnováno Jiřímu Skopalovi, obtížnost 3, durata 18:00, vyd. Ricordi Berlin.

České koledy 2 (1994), 14 vánočních koled a 5 interludií, pro dětský (SA) a chlapecký (SATB) sbor a historické nástroje, obtížnost 2, durata 61:00.

Pašije podle sv. Lukáše, Lukaspassion (1995), rekonstrukce Orffovy úpravy skladby J. S. Bacha, pro sóla, chlapecký a smíšený sbor (SATB), bicí, cembalo, varhanní pozitiv a orchestr, obtížnost 2, durata 72:00, vyd. Schott Musik International Mainz.

Private Message / Soukromé posleství (1997), pro soprán, smíšený nebo chlapecký sbor (SATB), bicí nástroje a komorní orchestr, obtížnost 2, durata 14:00, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Nejkrásnější české a moravské koledy (1999), pro dětský sbor (SA), historické a lidové nástroje, obtížnost 2, durata 57:00.

Te laudamus (1999), liturgický text, pro dětský sbor (SA) a cap., obtížnost 3, durata 6:00.

Te Deum laudamus. OM AH HUM (1999), slova z úryvků liturgického textu, talmudu, koránu a buddhistických manter, pro smíšený a chlapecký sbor (SATB), též verze pro dětský nebo ženský sbor, obtížnost 3, durata 6:00, vyd. Ricordi Berlin.

Kudy kam (2001). Písničky pro jednohlasý dětský sbor nebo sólový hlas s doprovodem klavíru na texty Františka Hrubína a Jiřího Chluma, obtížnost 1, durata 12:00, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Kam jít (2002), pro dětský sbor (SA) a klavír, obtížnost 1, durata 11:00, vyd. Praha, Editio Bärenreiter.

Mondi paralleli / Paralelní světy, na slova úryvků křesťanské liturgie a textů jiných náboženství (1. Miserere, 2. Benedictus. Baruch Haba, 3. Agnus Dei. wheresoever you look, 4. Sanctus, 5. Miserere. Avinu malkenu, 6. Te Deum laudamus. OM AH HUM, 7. Dona nobis pacem...is the face of God), pro smíšený (SATB) nebo dětský nebo ženský sbor a cap., obtížnost 3, durata 19:00, vyd. 2009, Ricordi Berlin.

Král Lávra (2013), mikro-opera pro smíšený sbor (SATB), klavír, bicí nástroje a nůžky, obtížnost 3, durata 17:00 (verze pro dětský sbor z roku 2016), vyd. Ricordi Berlin; skladba existuje v české a anglické verzi (King Lavra).

Si vis amari, ama (2013), na slova latinských přísloví a úryvky textů různých autorů, pro dětský sbor (SA), obtížnost 3, durata 13:00.

Voice on Canvas, pro soprán s doprovodem klavíru, obtížnost 3, durata 14:00, vyd. Musica. Mundana 2016

GURU (hudba k baletu), pro smíšený sbor (SATB), obtížnost 3, durata 28:00, premiéra Národní divadlo Praha 2014, vyd. Musica Mundana.

Píseň Davidova (2019-04-15), pro soprán, chlapecký sbor (SATB) a komorní orchestr, durata 15:00, věnováno Janu Míškovi.

Agnus Dei (2019), pro mužský sbor (T1,2,3,4,5,6,Bar1,2,3,B1,2,3) a kontratenor (soprán); skladba byla věnována mužskému sboru Bonifantes a sbormistru Janu Míškovi a měla mít premiéru na World Choir Games 2020 v Belgii.

Sbory Jana Jiráska jsou též součástí hudby k řadě filmů (např. Kytice, Bathory, Santiniho jazyk aj.).

                       -------------------------------------------            

 

Veronika KOPECKÁ (1977)

Čtyři adventní antifony  - 1. Ad te levavi animam meam, 2. Populus Sion, 3. Gaudetet in Domino semper, 4. Rorate caeli desuper (2011), SS (SATB), a cap., obtížnost 2-3, nahrávka Piccolo coro 2013, durata 8:00

Tři písně pro dětský sbor - 1. Zajícovy uši, 2.Velbloud, 3. Sloni (2014), slova Jaroslav Pokorný, 1 hlas s doprovodem flétny (1), houslí a pozounu (2), violoncella a klavíru (3), obtížnost 1, premiéra Jiřičky Mladá Boleslav (Noty v programu Finale k dispozici u autorky.)

Pax huic domui (2015), kantáta na úryvky z "Řeči o míru", kázání M. Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu (I. Pax vobis, II. De pace, III. Fiat pax), pro sólový baryton, SS, smyčcový orch., flétnu a hoboj, obtížnost 3

Autorka: verunka.p@email.cz

 

Petr KORONTHÁLY (1985)

Veni Creator Spiritus  (2007/2008), pro SS (SATB) a cap., obtížnost: 2, premiéra: Pěvecký sbor Pražské konzervatoře (2008), durata cca 6:00

Panychida (2010), šestivětá cyklická skladba pro sbor a symfonický orchestr na staroslovanský text mše za zemřelé pravoslavného ritu (party u autora)

Ave Maria (2011, pro SS (SATB) a cap., premiéra Piccolo coro (2011), obtížnost: 2, durata cca 2:00

Hymni adventuales (2011/2012), čtyři skladby na texty latinských a adventních hymnů pro sbor a smyčcový orchestr (party u autora), I. Verbum salutis omnium (6:00), II. Veni, redemptor gentium (4:15), III. (3:45), iV. Magnis prophetae vocibus (5:20), nahrávka, obtížnost 3, nahrávka Piccolo coro + Piccola orchestra 2013

Salve Regina (2012), pro SS (SATB) a cap., 3. cena ve Skladatelské soutěži Opava cantat 2014 v kategorii Smíšené sbory, premiéra: Pražští pěvci (2014), obtížnost: 3, durata 3:40

Bogorodice devo (2013), pro ženský šestihlas (SSSAAA) a cap., premiéra: Anežka Hergeselová - Stonavská Barborka (2013), obbtížnost: 3, durata cca 2:00

Horo, horo, vysoká jsi (2013), úprava lidové písně pro MS (TTBB) a cap., obtížnost: 2, durata cca 2:00

De profundis (2014), pro DS s doprovodem klavíru

Dobre je mi, dobre (2014), cyklus 4 ženských sborů (1. Dobre je mi dobre, 2. Husička divoká - 1. cena ve Skladatelské soutěži Opava cantat 2014, kategorie: ženské sbory, 3. Doma bývám, 4. Jedla bych), na lidové texty (SSAA), obtížnost: 3, durata cca 10:00, vydal NIPOS-ARTAMA v Edici Polyhymnia Bohemica, řada A, 2. svazek (2014)

Ejhle, Hospodin přijde, pásmo rorát (2014) pro SS (SATB) a cap., obtížnost 2, durata cca 6:00

Magnificat (2015), pro ženský sbor (SSAA) a cap.,obtížnost 2-3, věnováno Foersterovu komornímu pěveckému sdružení

Što ukrasilasje jesi (2015), Píseň písní pro smíšený sbor (SATB) a cap., obtížnost 3

Missa pro sex vocibus feminarum, 1. Kyrie, 2. Gloria, 3. Sanctus, 4. Agnus Dei (2015), pro ženský sbor a cap. (SS, MSMS, AA), obtížnost 3

Regina coeli (2016), pro smíšený sbor (SATB) a cap., obtížnost 3, durata 1:40

Responsoria tenebrarum in Coena Domini (2018) - části: 1.Tristis est anima mea, 2.Ecce, vidimus eum, 3.In monte Oliveti,  pro vokální ansámbl - 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy, 2. cena (1. cena nebyla udělena) v 6. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2018

Zavolala na šuhájka - Stromečku březový (2019), pro 2 soprány a 2 alty, skladba získala 3. cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži Stonavská Barborka 2019

Autor: petr.koronthaly@seznam.cz

Poznámka: Veškeré partitury, resp. party uvedených skladeb je možno stáhnout z webových stránek autora (petr-koronthaly.cz)

 

Ivan KURZ (1947)

Missa cum populo (2011), pro jedniohlasý SS a varhany, durata 12:00

Missa cum liberis (2011), pro jednohlasý DS a varhany, durata 12:00

Jsem Tvoje naděje aneb životní zásady malé duše (2013), pro DS/SS a varhany, durata 12:00

Moravské rozjímání (1985/2017), čtyři písně prokomorní smíšený sbor a cap., obtížnost 3, durata 13:00

Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše (2013), pro dětský/smíšený sbor a varhany, obtížnost 2-3, durata 12:00, věnováno Královédvorskému chrámovému sboru (Vít Havlíček), který skladbu roku 2013 premiéroval

Kolik andělů se vejde na špičku jehly (2017), s použitím textu Dietricha Bonhoeffera, lidové poetie, Ernsta Hoffmanna, žalmu 91 a textu z církevního zpěvníku. pro dětský sbor a harfu, obtížnost 2-3, durata 11:00 (notový materiál u autora)

Autor: ivan.kurz@seznam.cz  

 

Jiří LABURDA (1931)

Hymnus na lásku (2011), na slova Jaroslava Seiferta, SS (SATB), věnováno Pěveckému sboru Slavík Pacov, AC, durata 5:00

K Budějicům cesta (2012), deset jihočeských lidových písní (nebo souvislá směs), DS, DíS, ŽS (SSA) a klavír, AC, durata: 34:55

Vivat musica (2012), na lat. text J. Koláře, SS (SATB), věnováno Pěveckému sboru Dalibor Svitavy a jeho sbormistryni Miroslavě Ducháčkové, HA, durata: 3:00

Balada o městě Dvoře Králové (2013), na lidové texty SS (SATB), věnováno Pěveckému sboru Záboj Dvůr Králové nad Labem, AC, durata: 6:00

Missa Papae Ionis Pauli II. (2013),  DíS, ŽS (SSA), a cap., věnováno Ženskému sboru Iuventus paedagogica Praha, AC, durata: 12:00, premiéra (výběr) 4. 6. 2016 Iuventus paedagogica

Missa in honorem Sancti Huberti (2014), MS (TTB) a 3corni da caccia in B (lesnice in B), věnováno otcově památce, který lov a přírodu miloval, durata: 28:10

Deset lidových písní pro smíšený sbor (2014), SS (SATB), obtížnost 2, rukopis (1. Žežulička kuká, 2. Čí jsou to koníčky, 3. Ach, synku, synku, 4. Sil jsem proso, 5. U panského dvora, 6. Šly panenky silnicí, 7. Teče voda, teče, 8. Horo, horo, vysoká jsi, 9. Ze země jsem na svět přišel, 10. Prší, prší)

Deset českých písní (pro SS a cap.).pdf (5,1 MB)

AC    Alliance Publications, Inc., P. O. Box 157, 585 County RoadZ, Sinisawa, WI 53824, USA; anita@apimusic.org

HA    Wolfgang G. Haas, P. O. Box 900748, D-51117 Köln, Deutschland; info@Haas-Koeln.dHYPERLINK; info@Haas-Koeln.de

Autor: laburda.jiri@volny.cz, tel. 266 314 897

 

Jan MÁLEK (1938)

Arr. Duj romane giľiora - Dvě romské národní písně, I. Čharoji romaňi - Děvčátko romské, durata cca 2:05, II. Gelem, gelem -Šel jsem, šel, durata cca 2:35 (2012),  SS (SATB) se sóly, obtížnost 2, partitura  u autora

Dva šestihlasé madrigaly na básně Jana Nerudy pro komorní smíšený sbor (verze 2013), I. Motiv italský, II. Balada stará, stará, SS (S MS A T Bar B), obtížnost 2 - 3, durata cca 5:15 (Skladba získala 4. cenu na Mezinárodní skladatelské soutěži FSU Jihlava 2014.)

J. Málek, Dva madrigaly na básně J. Nerudy.pdf (386,3 kB)

Autor: jmlk.jvst@gmail.com, tel. 222 515 562, 733 258 867

 

Josef MAREK (1948)

Vojna; Lásky; Svatba; Ukolébavky (1983 - 1986), cykly dětských tří- čtyřhlasých sborů na slova české, moravské a slovenské lidové poezie, cykly oceněné ve skladatelské soutěži dětské sborové tvorby Olomouc - Jirkov, archiv autora a Edice vítězných prací skladatelské soutěže

Nastupovat, jedeme (1989), cyklus jednohlasých písní pro nejmenší děti s doprovodem klavíru, durata 4:00, cyklus oceněný ve skladatelské soutěži dětské sborové tvorby Jirkov 1989, archiv autora a Český hudební fond

Ta láska (1989), ženský sbor a cap. (SSAA) na slova J. Préverta ze sbírky Paroles (Slova), obtížnost 3, durata 3:00, archiv autora

Veselé vánoční hody, Narodil se Kristus Pán (2002), úprava koled, pro SS (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 3:00

Teče voda teče (2003), úprava lidové písně, pro SS (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 2:30

Amor (2006) - Tři madrigaly na lat. texty G. Plinia a S. Propertia pro ŽS/DíS (SSAA), a cap. (I. Amorem cantat aetas prima, II. Simulatio amoris peior odio est, III. Verus amor nullum novit habere modum), 2.- 3. cena Skladatelské soutěže FSU Jihlava 2006, archiv autora a Edice FSU Jihlava, prem. 2006 - Laetitia Zlín (J. Surovík), durata 3:30

Perpetuo aevo, 2 sequenze de Canticum canticorum, latinský text (2011), coro misto (SATB), a cap., obtížnost 2, Edice FSU Jihlava, dutata 3:30

Madrigali amorosi, latinský text Vergilius, Seneca ad. (2012), coro misto (SATB), a cap. obtížnost 2, archiv autora, durata 6:00
I. Amor omnibus idem, II. Improbe amor, III. Amor ut lacrima
 
Epigrammaton libri I, text Marcus Valerius Martialis, český překlad (2013), coro maschile (T1 T2 Bar B) a cap., obtížnost 3, archiv autora,  durata 6:00
 
Epigrammaton libri II., text Marcus Valerius Martialis, český překlad (2013), coro misto (SATB), a cap.,obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 
Epigrammaton libri III., text Marcus Valerius Martialis, český překlad (2013), coro maschile (T1 T2 Bar B), a cap., obtížnost 2, archiv autora , durata 4:00
 
Epigrammaton libri IV., text Marcus Valerius Martialis, český překlad (2013), coro misto (SATB), a cap., obtížnost 2, Edice NIPOS 2014, Polyhymnia Bohemica – 1. cena Opava Cantat 2014 smíšené sbory,  durata 4:00
 
Epigrammaton libri V., text Marcus Valerius Martialis, český překlad  (2013), coro maschile (T1 T2 Bar B), a cap., obtížnost 2, 
archiv autora, durata 4:00
 
Epigrammaton libri VI., text Marcus Valerius Martialis, český překlad (2013), coro femminile (S1 S2 A1 A2), a cap., obtížnost 2,
archiv autora, durata 4:00
 
Jako apoštolům všem – Tropar svatým Cyrilu a Metoději, český text (2013), coro misto (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 5:00
 
Carmina scholarium vagorum I. – Písně žáků darebáků – Řád vagantů, český překlad Rudolf Mertlík (2014), coro misto (SATB), a  cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 
Carmina scholarium vagorum II. – Písně žáků darebáků – Žebravý student; Ejhle, člověk!, český překlad Rudolf Mertlík (2014), coro maschile (T1 T2 Bar B),  a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 
Carmina scholarium vagorum III. – Písně žáků darebáků – Vláda peněz, český překlad Rudolf Mertlík (2014), coro femminile (S1 S2 A1 A2), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 
Naši géniové I., cyklus jednohlasých skladbiček se snadným doprovodem klavíru pro děti předškolního věku na texty Robina Krále (2014), obtížnost 1, archiv autora, durata 5:00
 
Naši géniové II., cyklus jednohlasých skladbiček se snadným doprovodem klavíru pro děti předškolního věku na texty Robina Krále (2014), obtížnost 1, archiv autora, durata 5:00
 
Matematika mě mate (2015), text autor, pro mládežnický SS (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, 2. cena Skladatelské soutěže Opava cantat 2016, durata 3:00
 
Fyzika, písemná práce (2015), text autor, pro mládežnický SS (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 
www.tamazpet.cz/eu - veršovaný zeměpis (2015), cyklus jednohlasých skladbiček se snadným doprovodem klavíru pro děti předškolního věku na texty Robina Krále, obtížnost 1, archiv autora, durata 7:00
 
Chemie, chemický pokus (2016), text autor, pro mládežnický sbor SS (SATB), a cap., obtížnost 2, archiv autora, durata 4:00
 

Psalmodia (2017), cyklus 3 sborů pro dětský/ženský sbor a cap., (S1S2A1A2) I. Žalm 5 - Hospodine, přej sluchu mým slovům; II. Žalm 6 - Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu; III. Žalm 13 - Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš, obtížnost 3, latinsky,  durata cca 12:00, archiv autora

Astrologia (2017), cyklus 12 sborů per soprano, alto, tenore, basso solo, coro misto a cappella(SATB), obtížnost 3, latinsky,  durata cca 33:00, archiv autora

Beran - Aries Mars, durata 1:50 (coro); Býk - Taurus Venuše - Venus, durata 3:20 (coro, basso solo); Blíženci - Gemini Merkur - Mercurius, durata 1:50 (coro); Rak - Cancer Měsíc - Luna, durata 3:00 (coro doppio); Lev - Leo Slunce - Sol, durata 3:15 (coro); Panna - Virgo Merkur - Mercurius, durata 2:40 (coro, soprano solo); Váhy - Libra Venuše - Venus, durata 3:25 (coro, tenore solo); Štír - Scorpius Pluto, durata 2:30 ( coro, soprano solo); Střelec - Sagittarius Jupiter - Iupiter, durata 2:20 (coro, soprano, alto, tenore, basso solo); Kozoroh - Capricornus Saturn - Saturnus, durata 2:35 (coro, alto solo); Vodnář - Aquarius Uran - Uranus, durata 1:50 (coro); Ryby - Pisces Neptun - Neptunus, durata 3:10 (coro, alto solo) 

 
Autor: josmark@josefmarek.cz, tel. 731 518 866
 

Jan NOWAK (1983)

Missa laetitiae et doloris (2012) - Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei; SSA + soprano solo, obtížnost 3, durata 11:30

Podoby lásky (2013), tři ženské sbory na básně a obrazy Stanislava Havlíka;SMA, obtížnost 3, durata 5:30

Utichlé kameny (2014), tři ženské sbory na básně a obrazy Stanislava Havlíka; SSA + klavír, obtížnost 2-3, durata 6:30

Hříšnice (2015), lidový text; SMA, obtížnost 3, durata 3:20, skladba získala ocenění "Nejlepší novinková skladba" na Festivalu sborového umění Jihlava 2017

Benedictus Dominus (2015), text žalmu 27; SATB, obtížnost 2, durata 2:35, skladba získala 1. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2016 v kategorii smíšených sborů

Již se přiblížil čas noční (2015), duchovní text neznámého autora; SSAA, obtížnost 2, durata 1:40

Three Negro Spirituals (2015) - Standing in the need of prayer, Somebody's knockin', Ride on Jesus; SSA, obtížnost 2-3, durata 6:45

Tajná láska nestálá (2016), lidový text; SSAA, obtížnost 2, durata 2:30, skladba získala 1. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2017 v kategorii ženských sborů

Lživý ptáček (2016), lidový text; SATB, obtížnost 2-3, durata 2:50, skladba získala 1. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2017 v kategorii smíšených sborů

In te, Domine, speravi (2016), text žalmu 30; SATB, obtížnost 2-3, durata 3:20

Exaudi, Domine (2016), text žalmu 16:1-3, 6, SATB, obtížnost 3, durata 2:20

Voda nevrátivá (2017), lidový text; SSAA, obtížnost 2-3, durata 3:10, skladba získala 3. místo v 5. ročníku skladatelské soutěže Stonavská Barborka

Děvče u potoka (2017), lidový text; SSAA, obtížnost 3, durata 2:35

V hoře pěkná jedlica (2017), lidový text; SATB, obtížnost 2, durata 3:00, skladba získala 1. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2018 v kategorii smíšených sborů

Proverbium (2017), text kniha Přísloví; SSAA, obtížnost 2, durata 2:50, skladba získala 3. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2018 v kategorii ženských sborů  

Úmysl (2017), lidový text; TBarB, obtížnost 2, durata 2:20,  skladba získala 3. místo ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2018 v kategorii mužských sborů

Ej, dava! (2017), vlastní (ne)text; SSAA, obtížnost 3, durata 2:25

Přišla zima (2017), vlastní text; jednohlasý sbor s příležitostným divisi klavírem a houslemi, obtížnost 1-2, durata 3:35

Holka poctivá (2018), lidový text; SSAA nebo SATB, obtížnost 2, durata 1:55, povinná skladba v soutěži pěveckých sborů SPgŠ v Kroměříži 2019

Hej, hej, hej! (2018), lidový text; SATB, obtížnost 2-3, durata 2:25; skladba získala 1. místo v VI. ročníku skladatelské soutěže Opus ignotum (dříve Opava cantat) v kategorii smíšených sborů

Autor: jannowak@email.cz

 

Vadim PETROV (1932)

Krkonošská pohádka, op. 75 (1973), pro ŽS (SSAA) s doprovodem klavíru na motivy scénické hudby k hranému večerníčku "Krkonošská pohádka", slova E. Krečmer, obtížnost 2

Javorové husle (1974), cyklus 5 písní na slovenskou lidovou poezii pro ŽS (SSAA) nebo dívčí kvarteto, a cap., obtížnost 2

Nezapomeň (1974), vzpomínka na konec 2. světové války v roce 1945, mužský sbor (TTTBB) na slova M. Čepelky, a cap., obtížnost 3

Nočka, nočeňka, úprava ruské lidové písně pro SS (SATB) a tenor sólo, a cap., obtížnost 2

Oblíbené písně TGM, úpravy 8 lidových písní pro SS (SATB), a cap., obtížnost 2

Ó, radost má, úprava jihočeské lidové písně pro ŽS (SSAA) a MS sólo, a cap., obtížnost 2

Kamenné město (1998), mužský sbor (TTBB) z cyklu "Pražské jaro", na slova V. Fischera, a cap., obtížnost 3

Obrázky staré Rusi, cyklus ženských sborů (SSAA) s doprovodem klavíru nebo malého instr. souboru na motivy filmové hudby k ruské lidové pohádce "Sněguročka" (slova T. Vondrovic), obtížnost 2

Docela obyčejná písnička, pro ŽS (SSAA), a cap., bez textu, obtížnost 2

Ruské evangelium, op. 81, pro SS (SATB), housle sólo, klavír a triangl, bez textu, obtížnost 2-3

Stříbrné korálky, volný cyklus národních písní v úpravě pro DS, DíS, ŽS (SSA), 1.Kačena divoká, 2. Žežuličko, kde jsi byla? 3. Sadila, sadila, 4. Jenom ty mně, má panenko, pověz, 5. Kdybych já věděla, 6. Chodlila po včelínku, 7. Čtyřlístek, 8. Bodaj by vás, vy mládenci, 9. Nevybírej, nepřebírej, 10. Medzi horami lipka zelená. 11. Lásko, Bože, lásko, 12. Proč, kalino v struze stojíš? 13. Kdybych byla vtáčkem, 14. Ej, dolina, dolina, 15. Křepelenka křepelala, 16. Běžela ovečka, 17. Aj, čo by bola, 18. Což je ta láska zlá, 19. Čí to husičky na tej vodě? 20. Červená růžičko, 21. Za horama svítá; obtížnost 2

Vánoční zpívání, cyklus 11 vánočních písní a koled na lidové texty pro ŽS (SSAA) a variabilní doprovod, obtížnost 2

Písničky čertů (2017), 14 písniček pro děti na texty Martina Čápa, 1hl s akordickými značkami pro improvizovaný doprovod, obtížnost 1, ilustr. Karel Franta, vyd. Petrov music s.r.o.

Český skřítek poznává svět (2018), zábavná a naučná kniha pro děti o cestách skřítka Tolárka, který jde do světa na učenou; 16 pohádek s písničkami na texty Taťjány Petrovové, 1hl s akordickými značkami pro improvizovaný doprovod, obtížnost 1, ilustr. Elen Thiemlová, vyd. Petrov music s.r.o.

Notové materiály lze objednat v elktronické podobě na adrese: vojtovat@seznam.cz; vojtovat@gmail.com

Autor: prof.petrov@seznam.cz

 

Jan  SLIMÁČEK  (*1939) 

(doplnění skladeb neuvedených v přehledech pro dětské, dívčí a smíšené mládežnické sbory)

Dva dětské sbory (1961), cyklus na verše J. V. Sládka (části: Letní večer, Včelka), pro DS (SA, 3–4 hlas) a cap., obtížnost 3, rkp.

Orationes et psalmi (1968), cyklus (4 části) na latinské texty pro SS (SATB) a cap., obtížnost 4, oceněno v Jihlavské skladatelské soutěži (Cena publika), natočeno v ČRo Plzeň (sbormistr Z. Lukáš)

Maminčiny písničky (1980), cyklus na texty Marie Chvátíkové (části: Píseň děťátku, Ukolébavka, Tydlidam), pro SS (SATB) a cap., obtížnost 2–3,  rkp.

Tvůj kraj tě vítá (1984) na verše Marie Chvátíkové, pro SS (SATB) a cap., obtížnost 3–4, Oceněné v krajské skladatelské soutěži, rkp.

Dva ženské sbory (1985), cyklus na verše Jaroslava Seiferta (části: Píseň, Chléb a růže), pro ŽS (SA, 2–4 hlas) a cap., obtížnost 2–3, rkp.

Autor: j.slimacek@seznam.cz

 

Kryštof SPIRIT (*1979)

Sanctus a 5 (2015), pro SS (SSATB) a cap., obtížnost 2–3, durata 1:40

Úpravy:

Antonín Dvořák: Biblické písně, arr. pro SS (SATB) a klavír

Antonín Dvořák: Hymnus k Nejsvětější Trojici, arr. pro SS (SATB) a klavír

Svatováclavský chorál Svatý Václave, arr. pro SS (SSATTB) a cap.

Vánoční písně a koledy v úpravě pro pětihlasý SS (SSATB) a cap.: Byla cesta, byla ušlapaná; Co to znamená medle nového; Den přeslavný; Ejhle, chasa naša.

Vánoční písně a koledy v úpravě pro tříhlasý SS (SABar) a cap.: Byla cesta, byla ušlapaná; Hle, přijde Pán, Spasitel náš; Všichni věrní křesťané.

Hej, na goře (lidová píseň z Ostravska), arr. pro SS (SATB)

Ivan Mládek: Jožin z bažin, arr pro SS (SSATB) a cap.

  Kontakt: sbormistri@sbormop.cz

 

Pavel STANĚK (1927)

Tříhlasé vánoční koledy, 2016, SABar a cap., 

Pavel Staněk - Tříhlasé vánoční koledy.pdf (376,4 kB) Možno ad lib. transponovat.

 

Tereza SUROVÍKOVÁ (1979)

Ave Maria (2012) – pro smíšený sbor a cap. (SSATB); obtížnost 2, durata 3:00; věnováno smíšenému pěveckému sboru Cantica laetitia a jeho dirigentu Josefu Surovíkovi (zisk 1. místa v soutěži o novinkovou skladbu na FSU Jihlava 2012)

Hodie Christus natus est (2013) – pro smíšený sbor a cap. (SSAATB); obtížnost 2 – 3; durata 2:20; věnováno smíšenému pěveckému sboru Moraviachor a jeho dirigentu Josefu Surovíkovi (zisk 2. místa v soutěži o novinkovou skladbu na FSU Jihlava 2013)

Pater noster (2013) – pro dívčí nebo ženský sbor a cap. (SSAA, místy SSSAA); obtížnost 3; durata 4:00; věnováno Foerstrovu komornímu pěveckému sdružení a jeho dirigentu Jaroslavu Brychovi (2017)

Soulad lásky (2015) – pro smíšený sbor a cap. (SSAATBB); obtížnost 2; durata 3:00; skladba získala 2. místo ve skladatelské soutěži na FSU Jihlava 2016; premiéra provedena smíšeným pěveckým sborem Hekal Vsetín a jeho dirigentkou PaedDr. Helenou Kaločovou (FSU Jihlava 2015)

Regina coeli laetare (2017) – pro dívčí nebo ženský sbor a cap. (SSAA); obtížnost 1 – 2; durata 2:40; skladba doporučena k provedení v mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2018; věnováno Foerstrovu komornímu pěveckému sdružení a jeho dirigentu Jaroslavu Brychovi

Zrání lásky (2018) – třídílný cyklus pro ženský sbor a cap. (SSAAA) na stejnojmenný biblický text (Píseň písní); obtížnost 3; durata 8:30; věnováno Foerstrovu komornímu pěveckému sdružení a jeho dirigentu Jaroslavu Brychovi

            1. Láska je moc (2017) – durata 2:50

            2. Láska je jaro (2018) – durata 2:40

            3. Láska je píseň (2018) – durata 3:00

Nového léta vinšujem! (2019) – cyklus písní na lidový text k poctě Bohuslava Martinů pro smíšený sbor a cap.  a soprán sólo (4 – 8 hlas); obtížnost 3; durata 10:10; (věnováno Kühnovu smíšenému sboru a jeho dirigentu Jaroslavu Brychovi)

            1. Vinšování – durata 3:50

            2. Zvěstování jara – durata 3:00

            3. Smrtná neděle – durata 3:20

Ecce Dominus dissipabit terram (2021) – pro smíšený sbor a capella (SSAATTBB) na latinský text Izaiášova proroctví ze Starého zákona o naprostém zničení Země (Isaiah 24: 1 – 7, 26: 12, 25: 1); obtížnost 3; durata 4:28; věnováno smíšenému pěveckému sboru Cantica laetitia Zlín a jeho dirigentu Josefu Surovíkovi

Hádala se paraplata (2013, premiéra 2021) - pro dívčí sbor a capella (SSAA) na text Jana Vodňanského ze stejnojmenné sbírky básní; obtížnost 2; durata 1:15

Večerní (2021) - pro dívčí sbor s doprovodem klavíru (SSAA, místy SSSAA) na text Jana Vodňanského ze sbírky básní Hádala se paraplata; obtížnost 2; durata 2:53

Všechny výše uvedené materiály včetně drobnějších úprav lidových písní a vánočních koled můžete získat na emailu t.stastna@seznam.cz

 

Jiří TEML (1935)

Ta naše písnička, směs národních písní v úpravě pro DS a instrumentální soubor (klavír), 26 částí, nebo výběr pro DíS, ŽS s doprovodem smyčcového kvarteta, obtížnost 1-2

Pilkovy písničky, pro DS a kl., 1-2 hl., obtížnost 1

Národní písně z Písecka, pro DS, 2 hl a kl., obtížnost 1, durata 10:00

Písničky ze ŽďárVánoční zpívána, na texty ze Žďárskapro SS (SATB), a cap., obtížnost 1-2

Laudate Dominum, pro dětský (ženský) dvojsbor (SSAA) na latinský text Žalmu 150, obtížnost 2-3, durata 3:30  

Masopust, cyklus na lidové texty (2012), pro SS (SATB), obtížnost 2-3, ed. FSU Jihlava, durata 5:30

Hymnus Madoně Královédvorské (2013), pro sólo, SS (SATB), org., obtížnost 2, durata 4:30

Te Deum (2012), pro SS (SATB), a cap., obtížnost 2-3, durata 7:30

Gaudete in Domino semper, adventní pásmo (2013):  1. Ejhle, Hospodin přijde, 2. Co již dávní proroci, 3. Gaudete in Domino, pro SS (SATB) s malým orch., obtížnost 2-3, durata 15:20, nahrávka Piccolo coro 2013

Stabat Mater (2013)pro SS (SATB), a cap., obtížnost 2-3, skladba z mezinárodní skladatelské soutěže FSU Jihlava 2013, doporučena k provedení na FSU Jihlava (ed. FSU Jihlava), durata 5:30, prem. Komorní smíšený sbor  FONS, Žďár n. S. 2016

Pastorela (2014), pásmo vánoční hudby a slova pro ŽS, DíS (SSAA), flétnu, klarinet, housle, violoncello, klavír a bicí, věnováno FKPS, premiéra 14. 12. 2014, obtížnost 2-3, durata 17:30 (partitura u autora)

Ave Maria (2005), pro DS, DíS, ŽS (SSAA), s doprovodem varhan, rukopis, opomenutá skladba, kterou doporučujeme k provedení, obtížnost 2, durata 3:30, rukopis partitury zde

J. Teml, Ave Maria.PDF (1,5 MB)

Studynka róbená (2015), Lidové písně z Blanenska, Boskovicka a Letovicka, 11 písní ze stejnojmenné sbírky Věry Škápíkové pro dětský sbor a smyčcové kvarteto, obtížnost 1-2, durata 22:00, premiéra výběru 1. 12. 2015 (DPS Českého rozhlasu, dir. Lukáš Jindřich, Sedláčkovo kvarteto)

Září hvězda nad Betlémem (2016), Česká mše  vánoční (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), text: Jan Tůma, pro SS (SATB) s doprovodem varhan (příp. ještě flétny, klarinetu B a 2 houslí), obtížnost 2-3, durata cca 15:00

Magnificat (2016), pro SS (SATB) a cap., latinský text, obtížnost 2-3, durata 4:30 

Alleluia, Rondo vocale per coro misto (2017), pro SS (SATB) a cap., latinský text, obtížnost 2-3, durata 4:10

Missa (2021), pro smíšený sbor (S,MS,A,T,B) a cap. – 1. Kyrie, 2. Gloria, 3. Credo, 4. Sanctus, 5. Agnus Dei, obtížnost 2–3, durata cca 18:30

Autor: 672719@upcmail.cz, tel. 241 764 756, 734 742 992

                -----------------------------------------------

 

Mikoláš TROUP (1988)

Emanuel a zvířata (2002), cyklus dětských sborů, 1. místo v 2. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky

Missa Spiritus Domini replevit orbem terrarum (2009), latinské mešní ordinárium

Andělé Kratochvíle (2010), kantáta

Strážci výšek (2011), pro smíšený sbor a cap.

Hilaris scholasticus (2013), pro smíšený sbor (SATB) a cap., 3. místo v kategorii Smíšené sbory Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2014

Golem (2013), pro smíšený sbor (SATB) a cap., na text Emanuela Frynty, obtížnost 2, durata 1:50, Edice Polyhymnia Bohemica, svazek A3, Praha 2014 (Hilaris scholasticus i Golem jsou z volné řady 6 sborů nazvané pracovně „Sbory z borůvek“ – Anděl a dítě; Vločka; Znamení; Hilaris scholasticus; Opuštěná milá; Golem)

Dokola (2015), malé rondo pro dívčí sbor (SSAA) a cap., na texty lidové poezie, obtížnost 2, durata 2:40, vítězná skladba kategorie Dívčí sbory v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2016, Edice Polyhymnia Bohemica, svazek A4, Praha 2015

Autor: mtroup@seznam.cz

                    

Antonín TUČAPSKÝ (1928)

Návrat (2012), pro SS (SATB), někdy dělené hlasy) na text volně podle Jana Čarka, obtížnost 2-3 (pravděpodobně poslední sborová skladba A. Tučapského)

A. Tučapský, Návrat (1).jpg (1,3 MB)A. Tučapský, Návrat (2).jpg (1,4 MB)A. Tučapský, Návrat (3).jpg (1,3 MB)

Antonín_Tučapský_-_nekrolog.pdf (363,4 kB)   (nekrolog jeho dcery Jany Homolkové)

 

Jan VIČAR (1949)

Sbory

a) Vydané

Smíšené sbory (1998–2008), Univerzita Palackého, Olomouc, 2008, 140 stran

[Obsah: Voda, voděnka; K horám; Ave Maria; Gurale; Vejr; Zachodí slunéčko];

ČR; CD Ej, Janku!

Ženské sbory (1998–2009), Univerzita Palackého, Olomouc, 2010, 190 stran

[Obsah: Voda, voděnka; Zachodí slunéčko; Gurale; Tři koledy; Vejr; Zpěvy z Moravy; O Káče a s Káčou; Zpěvy z Tramtárie];

ČR; CD Ej, Janku!

Mužské sbory (2006–2011), Univerzita Palackého, Olomouc, 2012, 140 stran

[Obsah: Zpěvy z Kopanic; Hajdom, hajdom, tydlidom; Zpěvy z Moravy; Gurale; Vejr; Zpěvy z Tramtárie; Tři mužské sbory; Daleko, široko];

ČR; CD Ej, Janku!

Dětské sbory (1965–2015), Univerzita Palackého, Olomouc, 2016, 314 stran

[Obsah: Písničky (pro Ostravský dětský rozhlasový sbor Jaromíra Richtera); Ahoj, moře!; Na shledanou; Zpíváme si; Míšovy písničky; Ufoni a jiné písničky pro děti; Co mi ještě zbylo ze Žáčka; Šestero písní rozmarných; Hanýskovy písničky; Voda, voděnka; Oblaka; Zpěvy z Moravy; Hajdom, hajdom, tydlidom; O Káče a s Káčou; Škaredý holky; Vejr; Daleko široko; Gurale; Konopa; Obrázky];

ČR; CD Zpíváme si, CD Vivat universitas, CD Ej, Janku!

(bližší informace o sborníku na stránce Recenze, články, studie / Recenze 2016

b) Nevydané

• Szeroko daleko. Folklorní tritych pro smíšený sbor. Lidové texty, překlad do polštiny/slezského nářečí Irena Szulcz. Části: Puchacz/Vejr – Szeroko daleko/Daleko široko – Gorole/Gurale, 2012, premiéra 2014, durata 15:00, SS, obtížnost 3.

• To ro ron, kratema pro smíšený sbor, 2012, durata 5:00, SS, obtížnost 2.

Vojtíškovy písničky. Sbírka skladeb pro dětský sbor a klavír a bicí nástroje ad libitum na slova Daniely Fischerové. 1. Milion melounů (1:45’) – 2. Naopak (2:35’) – 3. Dopis Ježíškovi (2:05’) – 4. Tetelení (1:35’) – 5. Co všechno je slyšet, když se dobře zacpou uši (3:05’) – 6. Dvě bedny v tanci (2:15’); 2015/2016, durata 13:30, DS, obtížnost 1.

Buteo, buteo, pro čtyřhlasý dívčí sbor a cappella na slova lidové poezie v latinském překladu Lubora Kysučana; z kantáty Tempus Iuvenis, 2018, durata 2:40, obtížnost 2.

Omittamus studia pro čtyřhlasý smíšený sbor a bicí nástroje, latinský text Carmina Burana č. 75, z kantáty Tempus Iuvenis, 2018, durata 3:40, obtížnost 2.

Bacche, bene venies pro tříhlasý mužský sbor a bicí nástroje, latinský text Carmina Burana č. 200, z kantáty Tempus Iuvenis, 2018, durata 2:20, obtížnost 2.

Originální adaptace sborových skladeb pro různé pěvecké ansámbly vytvořené z podnětu Evy Šeinerové

Kantáty

a) Vydané

• Křik, kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka, 1981, 19’. Vydala Univerzita Palackého, Olomouc, 2010, ČR.

Tempus iuvenis (2018), kantáta na latinské texty pro koloraturní soprán, hluboký bas, smíšený sbor a orchestr, durata 40:00; premiéra 27. 3. 2019 (Pardubická komorní filharmonie, Bonifantes, sbormistr a dirigent Jan Míšek, sólisté Josef Kovačič, Veronika Kaiserová). Vydalo Nakladatelství Českého rozhlasu v Praze. Technicky přístupné vyspělým amatérským tělesům.

b) Nevydané

• O Káče a s Káčou pro dětský sbor, dětská sóla, baryton sólo a malý orchestr, 21’; premiéra: Spojené dětské sbory, mj. Královéhradecký dětský sbor Jitro, sbormistr Jiří Skopal, Severáček Liberec, sbormistryně Silvie Pálková, Popradský dětský pěvecký sbor, sbormistr Jozef Búda, baryton Luděk Vele, Filharmonie Hradec Králové, dirigent Marek Valášek, Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu, sál Filharmonie Hradec Králové, 17. května 2008.

CD Cesta k slunci (Jitro, sbormistr Jiří Skopal, sólo Jiří Přibyl, Moravská filharmonie, dirigent Petr Vronský)

Vysoko hvězda (dokončeno 22. července 2020), koledy pro smíšený sbor, sóla a orchestr. Části: Joy to the World (anglická/americká), Buvaj, dieťa krásne (slovenská), Riu, riu, chiu (španělská), In the Bleak Midwinter (anglická/kanadská), Gore gwiazda Jezusowi (polská), Kristus Pan se narodil (moravská) a úryvky z rakouské Stille Nacht. Durata cca 22:00. Ve skromnější verzi pro smíšený sbor, sóla a housle, klavír a bicí nástroje ad lib. byla premiérována 18. prosince 2021 v Karviné smíšeným sborem Permoník, sbormistryně Martina Juríková a Karina Grimová, klavír Jaroslav Šotkovský. 

Terezčiny hvězdy (dokončeno 21. června 2021), kantáta pro dětský sbor, baryton, smyčcový orchestr a harfu, libreto a úprava textů Jan Vičar, texty písní č. 1–6, 8–9 Jiří Žáček, lidová poezie č. 7.  Části: 0. Úvod, 0:57 – 1. Malá ranní muzika, 2:30 – 2. Hra na ozvěnu, 3:40 – 3. Užovka, 1:15 – 4. Volání medvědí mámy, 3:33 – 5. Sumýš, 2:10 – 6. Mlsná kráva, 1:15 – 7. Lúka sečená, 3:33 – 8. Vánoční koník, 3:10 – 9. Hvězdy, 3:00 – Přídavek ad libitum, například Ufoni, 2:00). Durata písní celkem cca 28 minut. Durata textu celkem cca 8-10 minut. Koncertní durata celkem cca 38 minut. Dokončeno 21. června 2021. 

Radujme se! (dokončeno 11. srpna 2021),  Pět vánočních koled pro sbor a orchestr. Části: 1. Nesem vám noviny – 2. Půjdem spolu do Betléma – 3. Štědrej večer nastal – 4. Pásli ovce valaši – 5. Narodil se Kristus Pán. Durata 9-10:00. Premiéra 18. prosince 2021, Karviná, smíšený sbor Permoník Karviná, sbormistryně Martina Juríková, klavír Jaroslav Šotkovský.

Autor: janvicar@seznam.cz

www. janvicar.cz

 

NOVINKY ZE ZAHRANIČNÍ SBOROVÉ TVORBY

 

Juan David OSORIO (1985), kolumbijský skladatel

Senor ten piedad (Kyrie), Cordero de Dios (Agnus Dei) z "Misa típica colombiana" (2006), pro SS (SATB)

Kyrie (1).jpg (92,8 kB)Kyrie (2).jpg (103,9 kB)Kyrie (3).jpg (121,9 kB)Kyrie (4).jpg (130,2 kB)

Agnus Dei (1).jpg (84,8 kB)Agnus Dei (2).jpg (133,1 kB)Agnus Dei (3).jpg (128,4 kB)Agnus Dei (4).jpg (93,9 kB)

Juan David Osorio se narodil roku 1985 v Mendellínu. Vystudoval kompozici na Universitě EAFIT u prof. Andrése Posady.

osoriojuandavid@gmail.com

 

Rudi TAS (1957), belgický skladatel

AVE, pro SS (SSSATTBB)

The Flemish composer Rudi Tas has written an Ave Maria dedicated to the memory of Dolf and Monique. You can download the score, free of charge, at https://www.musicanet.org/pdf/Ave.pdf. The same page has a full biography of both of these friends, who are sorely missed.

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode