Skladatelské novinky NIPOS-ARTAMA, edice Polyhymnia Bohemica

 
Za záslužný počin, který pomůže našim především středoškolským pěveckým sborům při hledání nového současného sborového materiálu, lze považovat vznik Edice Polyhymnia Bohemica NIPOS-ARTAMA. Jednotliové sborníky, mapující především úspěšné skladby ze skladatelských soutěží při festivalu Opava cantat a Opus ignotum (Řada A) nebo vracející se k starším oblíbeným a těžko dostupným skladbám (Řada B), připravuje s velkou péčí k vydání Jan Pirner a doplňuje je i Předmluvami, charakterizujícími jednotlivé autory, jejich skladatelskou osobnost, dílo i uvedené skladby. Sborníky si zájemci mohou objednat přímo prostřednictvím webových stránek www.nipos-mk.cz.
                                 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Dosud vyšlo:
 
Řada A - Svazek 1 - Sborník skladeb Jana Bernátka (2014)
                             Čtyři sbory na motivy lidových písní pro ženský (dívčí) sbor a cappella
                                   I. Fujarečka, II. Týnom, tánom, III. Ach, Rožnove, Rožnove, IV. Vlaštovička lítá
                             Mezi dvěma vinohrady pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje
                                   I. Mezi dvěma vinohrady, II. Měla sem synečka, III. Nepi, Jano, nepi vodu
                             Dvě lidové písně v úpravě pro mužský sbor
                                   I. Nepi, Jano, nepi vodu, II. Včera bola neděla
                             Tři skladby pro smíšený sbor na motivy lidových písní
                                   I. Tancovala a neznala, II. Všeci ludia povedajú, III. U našeho dvorka
                Cena: 80Kč                        
 
             Svazek 2 - Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka (2014)
                             Petr Koronthály: Dobre je mi, dobre (cyklus čtyř písní pro ženský sbor a cap. na lidové texty) - Dobre je mi, dobre; Husička divoká; Doma bývám; Jedla bych
                             Jan Bernátek: Zpívala bych já, neumím, pro mužský sbor, tom-tom a triangl na lidové texty
                             Josef Marek: Epigrammaton libri IV, cyklus pro smíšený sbor a cap. na texty Marca Valeria Martiala
                  Cena: 60 Kč
 
             Svazek 3 - Sborník skladeb Jiřího Churáčka a Mikuláše Troupa (2014)
                             Jiří Churáček: Odešlý milý, pro ženský sbor a cap. na lidový text
                             Jiří Churáček: Všechno ve mně srdce chřadne, pro mužský sbor a cap. na lidový text
                             Mikoláš Troup: Golem, pro smíšený sbor a cap. na text Emanuela Frynty
                    Cena: 50 Kč
 
             Svazek 4 - Sborník skladeb Mikoláše Troupa, Jiřího Churáčka a Jana Nowaka (2015)
                             Mikoláš Troup: Dokola, malé rondo pro dívčí sbor a cap na texty lidové poezie
                             Jiří Churáček: O panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech, pro mužský sbor a alternativní doprovod bicích nástrojů na lidový text z časů posledních Rožmberků
                             Jan Nowak: Benedictus Dominus, pro smíšený sbor na text žalmu 28
                    Cena: 50 Kč
 
             Svazek 5 - Sborník skladeb Jana Nowaka a Emila Hradeckého (2017)
                             Jan Nowak: Tajná láska nestálá, pro dívčí sbor a cap. na texty lidové poezie
                             Emil Hradecký: Pueri boogie, pro mužský sbor a klavír na vlastní text
                             Jan Nowak: Lživý ptáček, pro smíšený sbor a cap. na texty lidové poezie
                             Eduard Douša: Cantamus, hymna Celostátní přehlídky středoškolských sborů
                    Cena: 50 Kč
              
             Svazek 6 - Sborník skladeb Ireny Szurmanové, Luboše Hány a Jana Nowaka (2017)
                              Irena Szurmanová: Na kozaňu, pro čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a bicí nástroje na text lidové poezie z Ostravska
                              Luboš Hána: Směs písní Josefa Kainara (I. Míval jsem klobouk, II. Mám křivej nos), pro čtyřhlasý mužský sbor a cap.
                              Jan Nowak: V hoře pěkná jedlica, pro čtyřhlasý smíšený sbor a cap. na text lidové poezie
                               Eduard Douša: Cantamus, Hymna Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro smíšený sbor (S, A, Bar) a cap.
                    Cena: 55 Kč
 
             Svazek 7 -  Sborník skladeb Markéty Dvořákovcé, Jana Vičara a Jana Nowaka (2019) 
                               Markéta Dvořáková: Prší, prší, pro čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a cappella na lidový text
                               Jan Vičar: Bacche, bene venies, pro tříhlasý mužský sbor s doprovodem bicích nástrojů na texty ze sbírky Carmina Burana
                               Jan Nowak: Hej, hej, hej!, pro čtyřhlasý smíšený sbor a cappella na lidové texty
                               Eduard Douša: Cantamus, Hymna Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů
                    Cena: 50 Kč
 
             Svazek 8 - Sborník skladeb Jana Bernátka, Ivo Bláhy a Martina Neilla (2020)
                              Jan Bernátek: Vlčí mák, pomněnka a cvrček (pro 1hlasý DS, flétnu, dřívka a klavír)
                              Ivo Bláha: Radost všem (vánoční cyklus pro DS a instr. soubor)
                              Martin Neill: O jubilate Domino (pro 4hlasý dětský (dívčí) sbor a klavír
                    Cena: 70 Kč
              
              Svazek 9 - Sborník skladbe Martina Kudrny, Evgeniye Kozhevnbikové a Vojtěchas Podroužka (2021)
                                Martin Kudrna: Slezské písně (cyklus pro tříhlasý ženský sbor a housle na slova Petra Bezruče)
                                Evgeniya Kozhevnikova: Lauda, anima mea, Dominum (pro čtyřhlasý mužský sbor na slova žalmu 145
                                Vojtěch Podroužek: Vynálezy (pro smíšený sbor a klavír na slova Lukáše Holce)
                                Eduard Douša: Cantamus (hymna Celostátní přehlídky středoškoilských pěveckých sborů)
                     Cena:  50 Kč
 
Řada B - Svazek 1 - Marek Kopelent: Dětské sbory (2014)
                               Čtyři písně na slova Vítězslava Nezvala pro dětský sbor a klavír
                                   1. Král a vosa, 2. Před usnutím, 3. Říkadlo, 4. Moucha na královském sídle
                                Praštěné písničky na vlastní texty pro dětský tábor                                    
                                    1., 2., 3.
                                Tři lidové písně s doprovodem klavíru pro dětský sbor
                                     1. Kebych byla jahodú, 2. Letěla husička, 3. Zaleť, sokol, biely vták...
                                 Tři lidové písně a cappella pro dětský sbor
                                      1. Oj, letěla bílá hus, 2. Čí je děvče, 3. Ach, laštověnka
                    Cena: 90 Kč
                      ------------------------------------------
 

EDICE POLYHYMNIA BOHEMICA

Řada B (ze sborového archivu NIPOS), svazek 2. – Pavel Jurkovič – Dětské sbory, 1. vydání, Praha 2020, ISMN 979-0-706553-09-2

Noty vybral, k vydání připravil a předmluvu napsal Jan Pirner, noty vysázeli Jan Pirner a Jan Rychta, grafická úprava Martin Kroupa, obálka Pavel Tichoň.

Celkově desátý, v řadě B po Dětských sborech Marka Kopelenta druhý svazek Edice Polyhymnia Bohemica zveřejňuje sborové skladby Pavla Jurkoviče z rukopisného archivu hudební sekce Knihovny NIPOS. 

Obsah svazku:

Devatero divný květ, malá kantáta (rondo) pro dětský sbor (SSA) a malý orchestr na vlastní a lidové texty;

Vrby se nám zelenají, pásmo pro dětský (SA) nebo smíšený sbor (SATB) a instrumentální soubor na slova lidové poezie;

Hra o svaté Dorotě, pro sólisty, smíšený sbor (SATB) a malý orchestr na lidové tety a nápěvy;

Život zbojnický, cyklus lidových písní pro smíšený sbor (SATB), housle a klavír (věnováno milovanému sboru Pueri gaudentes a jejich sbormistryni Zdeňce Součkové);

Píseň tvorstva, pro ženský tříhlas (SSA) a dvě flétny na verše svatého Františka u Assisi;

Český podzim, pro dětský (ženský) sbor (SSA) a klavír na verše Karla Tomana (věnováno DPS Radost Praha).

Edice dětských sborů hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče přináší výběr z jeho málo dostupného či dosud nepublikovaného sborového díla věnovaného zejména jeho nejmilejším tělesům – chlapeckému sboru Pueri gaudentes a jeho sbormistryni Zdeně Součkové a dětskému pěveckému sboru Radost Praha a jeho sbormistru Vladislavu Součkovi. Svazek poprvé přináší kompletní partitury skladeb pro dětské sbory Devatero divných květVrby se nám zelenajíHra o svaté DorotěŽivot zbojnickýPíseň tvorstva Český podzim.

Pět cyklických a jedna samostatná skladba tohoto svazku představují reprezentativní výběr z Jurkovičovy tvorby pro dětské, dívčí, ženské a smíšené sbory s instrumentálním doprovodem i a cappella. Jde o skladby technicky přístupné a kompozičně zajímavé, které by si mohly najít brzy své interprety. Cyklické skladby nejsou vázány na jejich souborné provedení, jednotlivé části je možné interpretovat samostatně. Vydání tohoto svazku považuji i vzhledem k odkazu Pavla Jurkoviče za záslužný čin.

Cena: 135,- Kč

    https://eshop.nipos.cz/obchod/pavel-jurkovic-detske-sbory/

                             -----------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode