Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby

 
Výsledky 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky
 
Odborná porota: Mgr. art Miloš Betko, ArtD. (SR), doc. MgA. Jan Grossmann (ČR), Mgr. Edvard Schiffauer (ČR), prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

1. cena: nebyla udělena

2. cena: Bc. Petr Koronthaly, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy

3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť

Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír

Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír

 

Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.

Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.

Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.

Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

 

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka

 

                                          Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka

                                          doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB

---------------------------------------------

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode