Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby

 
Výsledky Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2017 pro středoškolské sbory ve věku 13 - 19 (dívčí, mužské smíšené

Protokol o výsledcích Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum 2017

                -----------------------------------------------------------

 
Výsledky 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2018
 
Odborná porota: Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. (SR), doc. MgA. Jan Grossmann (ČR), Mgr. Edvard Schiffauer (ČR), prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

1. cena: nebyla udělena

2. cena: Bc. Petr Koronthály, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy

3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť

Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír

Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír

 

Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.

Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.

Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.

Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

 

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka

 

                                          Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka

                                          doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB

---------------------------------------------

 

14. Mezinárodní skladatelská soutěž Jihlava 2018

Pro 14. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, která má formu bienále a je vyhlašovaná při Festivalu sborového umění, jsme sáhli k zásadní změně v propozicích soutěže. Po řadě ročníků soutěže, které byly věnované vzniku a cappellových skladeb, nebo skladeb s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů, jsme vyhlásili soutěž skladeb s doprovodem orchestru. K této změně nás vedlo přesvědčení, že v současné době vzniká takovýchto děl velice málo, přičemž jsou zpěváky i posluchači velice dobře přijímány. Velkou ambicí našeho Festivalu sborového umění je vítězné skladby společně s Filharmonií G. Mahlera pravidelně uvádět v život. K naší velké radosti soutěž obeslalo 12 autorů z Evropy i zámoří – České Republiky, Itálie, Nizozemí, USA, Řecka, Slovenska, Srbska, Nového Zélandu, Polska, Rakouska a Velké Británie. Odborná porota vyhodnotila došlé skladby a konstatovala, že se mezi nimi nevyskytla žádná vyloženě “slabá” kompozice. Potvrdil se nám tak náš odvážný záměr – nasměrování skladatelské soutěže ke vzniku originálních vokálně-instrumentálních děl s doprovodem orchestru. První tři oceněné skladby měly od sebe pouze malý bodový odstup. Všichni porotci vítězné kompozice hodnotili jako velice zdařilé s velkým potenciálem proveditelnosti a možností jejich zařazení do repertoárů pěveckých sborů. Tím by se naplnilo hlavní poslání naší skladatelské soutěže. Blahopřejeme všem, kteří získali ceny, a těšíme se na provedení jejich děl na některém dalším ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Mgr. Jiří Jakeš, předseda poroty 14. Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2018

Odborná porota ve složení Mgr. Jiří Jakeš (předseda), doc. Dr. Zdeněk Vimr a Mgr. Zdeněk Geist, v souladu s propozicemi soutěže anonymně hodnotila 12 zaslaných skladeb a rozhodla u udělení cen takto:

1. cena s finanční prémií 11.000 Kč

Pavel Holubec (ČR) – za skladbu Requiem

2. cena s finanční prémií 6.000 Kč

Vincent Reep (NL) – za skladbu Non est requies

3. cena s finanční prémií 3.000 Kč

Bob Ingalls (USA) – za skladbu Kyrie a Gloria Royale

                        ----------------------------------------------

Protokol o výsledcích VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže "Opus ignotum" pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář a Jiří Teml prostudovala 132 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Smíšené sbory:

1. místo: Hej, hej, hej! (Jan Nowak, ČR)

2. místo: Omittamus studia (Renata Stránská, ČR)

                 Po svatbě (Petr Václav Michna, ČR)

3. místo: I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

Dívčí sbory:

1. místo: Prší, prší (Markéta Dvořáková, ČR)

2. místo: Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Itálie)

                 Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3. místo: Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, Francie)

Mužské sbory:

1. místo: Bacche, bene venies (Jan Vičar, ČR)

2. místo: The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Itálie)

3. místo: Sanctus (Elizabeth Ekholm, Kanada)

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie.

                          -----------------------------------------------

Výsledky 7. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2019

Už sedm ročníku má za sebou součást Festivalu Stonavská Barborka – mezinárodní anonymní Skladatelská soutěž Stonavská Barborka. S uspokojením konstatujeme, že se jí letos zúčastnili nejen autoři z České republiky a Slovenska, ale poprvé i z Izraele.

Porota: Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. Slovensko), Mgr. Edvard Schiffauer (ČR), prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Oceněné skladby:

1. cena (spojená s finanční odměnou 8000 Kč) – Larissa Kofman (Izrael) za skladbu „Do not stand“ pro 2 soprány, alt a smyčcové kvarteto.

2. cena (spojená s finanční odměnou 6000 Kč) – Jan Bernátek (ČR) za „Dvě dueta“ pro soprán, alt a klavír.

3. cena (spojená s finanční odměnou 4000 Kč) – Petr Koronthály (ČR) za skladbu „Zavolala na šuhájka – Stromečku březový“ pro 2 soprány a 2 alty.

Čestné uznání (spojené s finanční odměnou 2000 Kč):

Markéta Dvořáková (ČR) za skladbu „Allelujá 2“ pro ženské vokální kvarteto.

Ľuboš Kubizna (Slovensko) za skladbu „Sanctus Dominus Deus“ pro soprán, mezzosoprán, 2 alty, 2 tenory, baryton a bas.

Karolina Hlinová (ČR) za skladbu „Věneček“ pro 2 soprány, housle, flétnu violoncello a klavír.

 Čestné uznání (bez finanční odměny)

Tomáš Novotný (ČR) za tři písně na hebrejské texty:  „Avdey zman“ pro soprán, alt, tenor, bas a harfu nebo klavír; „Nigun Rikuid“ pro soprán, alt tenor a bas; „Hinné ha almá“ pro soprán alt a baryton.

        Manažér SSSB: doc. MgA. Jan Grossmann

                  ---------------------------------------------------------

Protokol o výsledcích VII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro dětské pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. a Mgr. Eva Šeinerová prostudovala 68 (30 od českých, 38 od zahraničních autorů) řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Kategorie A (skladby přibližně pro děti do 10 let, 14 skladeb):

1. místo Vlčí mák, pomněnka a cvrček (Jan Bernátek, ČR)

2. místo První sníh (Pavel Kratochvíl, ČR)

3. místo Parádivá koza (Emil Hradecký, ČR)

Kategorie B (skladby pro děti přibližně do 15 let, 20 skladeb):

1. místo Ježíšku, Ježíšku (Ivo Bláha, ČR)

2. místo Co nevíte o vesmíru (Vojtěch Podroužek, ČR)

3. místo Keby mi milý muoj (Emil Hradecký, ČR), Apríl (Pavel Holubec, ČR)

Kategorie C (skladby pro děti a mládež přibližně do 18 let, 34 skladeb):

1. místo O jubilate Domino (Martin Neill, UK)

2. místo Noc (Irena Szurmannová, ČR)

3. místo In God Alone (Angelo Bernardelli, Itálie)

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na Porta Musicae 2020 (listopad 2020, Nový Jičín): vždy první místo z každé kategorie.

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Kategorie A

As dreams… (Angelo Bernardelli, Itálie)

Gaudent in coelis (Nicholas O’Neill, UK)

Kategorie B

Hej Yetti (Filip Tesař, ČR)

Sudoku (Irena Szurmannová, ČR)

Vdávala se koza (Marie Nečasová, ČR)

Kategorie C

Benedictus (Claudio Ferrara, Itálie)

Cantate Domino (Roman Pallas, ČR)

Dominus Fortitudo (Kayla Jessop, USA)

Even When He Is Silent (Sarah Shapiro, USA)

Loučení (Vojtěch Podroužek, ČR)

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat. 

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/). 

Za soutěžní porotu:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. a Mgr. Eva Šeinerová 

V Praze dne 30. 9. 2019, Mgr. Zuzana Jandová, tajemnice poroty

Výsledky v pdf

                     -------------------------------------------------------------

Vyhlášení nové skladatelské soutěže

OPUS IGNOTUM 2020 - VIII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

Opus ignotum 2020 - VIII. ročník mezinárodní skladatelské soutěže - propozice.pdf (670,5 kB)

                       ------------------------------------------------------------

Vyhlášení výsledků 8. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2020

První fáze hodnocení 8. ročníku SSSB byla právě uzavřena s tímto výsledkem:

1. cena: Peter Reznik (SK) - píseň "Na Ťelgartskej podstenke" pro 2 soprány a 2 alty;

2. cena: Jan Nowak (ČR) - písňový cyklus "Tři dueta z Čítanky Jaro" pro soprán, alt a klavír;

2. cena: Tomáš Novotný (ČR) - cyklus "24 kánonů na hebrejské texty" pro libovolné hlasy anebo nástroje;

3. cena: Jan Bernátek (ČR) - píseň "Pojď, můj milý" pro soprán, alt a klavír. 

Porotu tvořili:

Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. (SR) - hudební skladatel, majitel internetového hudebního vydavatelství Slovak Music Bridge;

Prof. Jevgenij Markovič Iršai, PhD. (SR, Rusko) - hudební skladatel, profesor Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, vedoucí Katedry skladby a dirigovania;

Mgr. Edvard Schiffauer (ČR) - hudební skladatel, středoškolský profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v. v. a Lidové konzervatoře v Ostravě v. v.;

Prof. Mgr. et MgA. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR) - hudební skladatel a muzikolog, prorektor Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP.

V nejbližších dnech budou všichni soutěžící vyzváni e-mailem, aby odtajnili svou identitu a sdělili ji manažerovi SSSB doc. Janu Grossmannovi.

Jména a příjmení vítězů budou oficiálně uvedena na webové a facebookové stránce Stonavské Barborky

                         ---------------------------------------------------

Výsledky 8. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže OPUS IGNOTUM

 https://www.nipos.cz/archiv-vysledku/

                          --------------------------------------------------


Výsledky 9. ročníku mezinárodní anonymní Skladatelské soutěže Stonavské Barborky

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 16 autorů (14 autorů z ČR s 22 skladbami nebo cyklickými formami, 2 autoři ze SR se 2 skladbami a 1 cyklickou formou). Do soutěže bylo zasláno celkem 24 skladeb (15 samostatných skladeb a 9 cyklických forem s celkem 41 částmi). 11 autorů zaslalo po jedné skladbě nebo vícedílném cyklu, 3 autoři zaslali dvě skladby, 1 autor zaslal tři skladby a 1 autor zaslal čtyři skladby nebo vícedílné cykly.

1. cena: neudělena

2. cena: Markéta Dvořáková (ČR): "Živůtky" (5dílný cyklus pro 2 ženské hlasy s nástrojem nebo a cappella)

Jindra Nečasová Nardelli (ČR): "Hafíčkovy písničky" (4dílný cyklus pro 2 dětské hlasy a klavír)

3. cena: Leoš Soustružník (ČR): "Dona nobis pacem" (pro 2 soprány a 2 alty)

Čestné uznání získali:

Jan Bernátek: "Tři písně na texty lidové poezie" (3dílný cyklus pro 2 soprány, alt a klavír)

Jan Nowak: "Ló tírá mipachad lajlá" na Žalm 91 (pro soprán, mezzosoprán, alt a smyčcové kvarteto)

Daniel Poledňák: "Voda" (pro 2 soprány a alt)

Jiří Pospíšil: "Galantní písně" (pro 2 soprány a 2 alty)

Ve skladbách byly použity tyto jazyky: 1x slovenština, 1x staroslověnština, 4x hebrejština (z toho 1 autor ve třech cyklech a 1 autor v jedné samostatné skladbě), 2x latina + v 1 části ze 4dílného cyklu, 1x angličtina, 1x text vycházející pouze ze solmizačních slabik, čeština ve všechny ostatních skladbách.

Všem výhercům blahopřejeme!

                          --------------------------------------------------

OPUS IGNOTUM 2021

Protokol o výsledcích IX. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu porota ve složení doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Eva Šeinerová, Mgr. Lukáš Holec, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner prostudovala 65 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Kategorie A1 – děti do 10 let: 1. místo Ovečky (František Fiala, ČR) 2. místo Kroupy (Ivo Bláha, ČR) 3. místo Proč? Pro slepičí kvoč! (Daniel Poledňák, ČR)

Kategorie A2 – děti do 15 let: 1. místo Aprílová škola (František Fiala, ČR) 2. místo Turistická příhoda (Emil Hradecký, ČR) 3. místo Alleluia (Zanetti Bernardino, Itálie)

Kategorie A3 – děti do 18 let: 1. místo Musica artium optima est (Doris Claudia Mandel, Německo) 2. místo Loutna (Ivo Bláha, ČR) 3. místo Ten green bottles (Valeria Kukhta, Rusko)

 Skladby, které získávají finanční odměnu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2022: vždy první místo z každé kategorie.

Další oceněné skladby v jednotlivých kategoriích:

Kategorie A1: Klubko (Jan Bernátek, ČR) Pět písniček (Markéta Dvořáková, ČR), Strašidýlko (Emil Hradecký, ČR), Štěně (Pavel Kratochvíl, ČR), Užovka (Jan Vičar, ČR)

Kategorie A2:  Písničky o stvoření (Jan Bernátek, ČR)

Kategorie A3: Čiki taka (Markéta Dvořáková, ČR), Pampadadam (Emil Hradecký, ČR)

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

              ---------------------------------------------------------

Výsledky 10. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2022

Do 10. ročníku Skladatelské soutěže jsme obdrželi zajímavá díla. Všem zúčastněným děkujeme a všem, kteří vyhráli, gratulujeme!

1. cena: Jan Bernátek: "Laudate Dominum" pro soprán, mezzosoprán, alt, baryton, bas a klavír na latinské texty žalmů 117 a 150 
2. cena: Markéta Dvořáková: "Tři písně" pro čtyři ženské hlasy a violoncello ("Tetelení", "Naopak", "Hádanka")
3. cena: Jan Nowak: "Setkání", cyklus tří písní pro soprán, mezzosoprán, alt, klavír a triangl ("Břízky", "Modrásci", "Modříny")

Čestné uznání získali:
Petr Hanousek: "Tři písně" pro soprán, alt, tenor, bas a varhany ("Lidské křižovatky", "Na cestách příštích dnů", "Píseň o naději")
Darja Kukal Moiseeva: "Vita magica", cyklus tří písní na latinské verše Fr. Petrarcy pro contratenor, dva tenory, dva barytony a bas a cappella ("Era il giorno", "Gloriosa", "A pie del colli")
Daniel Poledňák: "Země, která nemůže spát" pro dva soprány a alt a cappella
Leoš Soustružník: "Tantum ergo" na latinský text pro dva tenory a dva basy a cappella

                 ----------------------------------------------------

Výsledky skladatelské soutěže Opus ignotum 2022

Newsletter NIPOS - říjen 2022.docx (15 kB)

               -----------------------------------------------

Výsledky skladatelské soutěže Opus ignotum 2022

Desátý ročník mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory má své vítěze ve všech kategoriích!
Skladby, které získávají finanční odměnu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2023, vždy první místo z každé kategorie.

V porotě letošního ročníku soutěže zasedli doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner. Porotci hodnotili padesát řádně anonymně zaslaných skladeb.

Vítězné skladby jsou následně vydány ve sborníku NIPOS a provedeny v rámci některého z celostátních sborových festivalů v následujícím roce. Autoři vítězných skladeb získají na základě uzavření licenční smlouvy s NIPOS symbolickou finanční odměnu.

Všechny skladby uvedené na výsledkové listině budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost.

Výsledková listina 10. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory:

Kategorie B1 – dívčí sbory:
1. místo – Rozčitadla pro dívčí sbor (Jiří Churáček, ČR)
2. místo – The strength of the earth (Paul Ayres, UK)
3. místo – From A Railway Carriage (Mel McIntyre, UK)

Kategorie B2 – chlapecké sbory:
1. místo – V zeleném hájku (Jan Bernátek, ČR)
2. místo – cena neudělena
3. místo – cena neudělena

Kategorie B3 – smíšené sbory:
1. místo  Gloria (Jan Bernátek, ČR)
2. místo  Hope is the thing with feathers (Mel McIntyre, UK)
3. místo  Youth Hymn (Ivo Bláha, ČR)

Kategorie C1 – ženské sbory:
1. místo  Ore šohaj, ore (Jan Bernátek, ČR)
2. místo – Oi bela (Bernardino Zanetti, Itálie)
3. místo – Cena lásky (Mikoláš Troup, ČR)

Kategorie C2 – mužské sbory:
1. místo – Dyž tobě, cérečko (Jan Bernátek, ČR)
2. místo – Proměněná (Mikoláš Troup, ČR)
3. místo – cena neudělena

Kategorie C3 – smíšené sbory:
1. místo – Hore dolinečkú (Jan Bernátek, ČR)
2. místo – Byltě jeden člověk (Jiří Churáček, ČR)
3. místo  Ej, ľipa, ľipa… (Tomáš Vrškový, Slovensko)

Mezi další oceněné skladby v jednotlivých kategoriích patří:

Kategorie B1:
Caracola (Bernardino Zanetti, Itálie)
Otče náš (Jan Bernátek, ČR)

Kategorie B3:
Venite, audite (Jan Nowak, ČR)

Kategorie C1:
Dvě vánoční koledy (Ondřej Musil, ČR)

Kategorie C3:
Na tom pražským mostě (Emil Hradecký, ČR)

                           -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode