Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby

 
Výsledky 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2018
 
Odborná porota: Mgr. art Miloš Betko, ArtD. (SR), doc. MgA. Jan Grossmann (ČR), Mgr. Edvard Schiffauer (ČR), prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

1. cena: nebyla udělena

2. cena: Bc. Petr Koronthály, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy

3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť

Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír

Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír

 

Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.

Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.

Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.

Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

 

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka

 

                                          Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka

                                          doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB

---------------------------------------------

 

14. Mezinárodní skladatelská soutěž Jihlava 2018

Pro 14. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, která má formu bienále a je vyhlašovaná při Festivalu sborového umění, jsme sáhli k zásadní změně v propozicích soutěže. Po řadě ročníků soutěže, které byly věnované vzniku a cappellových skladeb, nebo skladeb s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů, jsme vyhlásili soutěž skladeb s doprovodem orchestru. K této změně nás vedlo přesvědčení, že v současné době vzniká takovýchto děl velice málo, přičemž jsou zpěváky i posluchači velice dobře přijímány. Velkou ambicí našeho Festivalu sborového umění je vítězné skladby společně s Filharmonií G. Mahlera pravidelně uvádět v život. K naší velké radosti soutěž obeslalo 12 autorů z Evropy i zámoří – České Republiky, Itálie, Nizozemí, USA, Řecka, Slovenska, Srbska, Nového Zélandu, Polska, Rakouska a Velké Británie. Odborná porota vyhodnotila došlé skladby a konstatovala, že se mezi nimi nevyskytla žádná vyloženě “slabá” kompozice. Potvrdil se nám tak náš odvážný záměr – nasměrování skladatelské soutěže ke vzniku originálních vokálně-instrumentálních děl s doprovodem orchestru. První tři oceněné skladby měly od sebe pouze malý bodový odstup. Všichni porotci vítězné kompozice hodnotili jako velice zdařilé s velkým potenciálem proveditelnosti a možností jejich zařazení do repertoárů pěveckých sborů. Tím by se naplnilo hlavní poslání naší skladatelské soutěže. Blahopřejeme všem, kteří získali ceny, a těšíme se na provedení jejich děl na některém dalším ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Mgr. Jiří Jakeš, předseda poroty 14. Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2018

Odborná porota ve složení Mgr. Jiří Jakeš (předseda), doc. Dr. Zdeněk Vimr a Mgr. Zdeněk Geist, v souladu s propozicemi soutěže anonymně hodnotila 12 zaslaných skladeb a rozhodla u udělení cen takto:

1. cena s finanční prémií 11.000 Kč

Pavel Holubec (ČR) – za skladbu Requiem

2. cena s finanční prémií 6.000 Kč

Vincent Reep (NL) – za skladbu Non est requies

3. cena s finanční prémií 3.000 Kč

Bob Ingalls (USA) – za skladbu Kyrie a Gloria Royale

                        ----------------------------------------------

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode