Výsledky českých skladatelských soutěží v oblasti sborové tvorby

 
Výsledky 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavské Barborky 2018
 
Odborná porota: Mgr. art Miloš Betko, ArtD. (SR), doc. MgA. Jan Grossmann (ČR), Mgr. Edvard Schiffauer (ČR), prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

1. cena: nebyla udělena

2. cena: Bc. Petr Koronthály, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy

3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť

Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír

Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír

 

Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.

Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.

Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.

Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

 

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka

 

                                          Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka

                                          doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB

---------------------------------------------

 

14. Mezinárodní skladatelská soutěž Jihlava 2018

Pro 14. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, která má formu bienále a je vyhlašovaná při Festivalu sborového umění, jsme sáhli k zásadní změně v propozicích soutěže. Po řadě ročníků soutěže, které byly věnované vzniku a cappellových skladeb, nebo skladeb s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů, jsme vyhlásili soutěž skladeb s doprovodem orchestru. K této změně nás vedlo přesvědčení, že v současné době vzniká takovýchto děl velice málo, přičemž jsou zpěváky i posluchači velice dobře přijímány. Velkou ambicí našeho Festivalu sborového umění je vítězné skladby společně s Filharmonií G. Mahlera pravidelně uvádět v život. K naší velké radosti soutěž obeslalo 12 autorů z Evropy i zámoří – České Republiky, Itálie, Nizozemí, USA, Řecka, Slovenska, Srbska, Nového Zélandu, Polska, Rakouska a Velké Británie. Odborná porota vyhodnotila došlé skladby a konstatovala, že se mezi nimi nevyskytla žádná vyloženě “slabá” kompozice. Potvrdil se nám tak náš odvážný záměr – nasměrování skladatelské soutěže ke vzniku originálních vokálně-instrumentálních děl s doprovodem orchestru. První tři oceněné skladby měly od sebe pouze malý bodový odstup. Všichni porotci vítězné kompozice hodnotili jako velice zdařilé s velkým potenciálem proveditelnosti a možností jejich zařazení do repertoárů pěveckých sborů. Tím by se naplnilo hlavní poslání naší skladatelské soutěže. Blahopřejeme všem, kteří získali ceny, a těšíme se na provedení jejich děl na některém dalším ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Mgr. Jiří Jakeš, předseda poroty 14. Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2018

Odborná porota ve složení Mgr. Jiří Jakeš (předseda), doc. Dr. Zdeněk Vimr a Mgr. Zdeněk Geist, v souladu s propozicemi soutěže anonymně hodnotila 12 zaslaných skladeb a rozhodla u udělení cen takto:

1. cena s finanční prémií 11.000 Kč

Pavel Holubec (ČR) – za skladbu Requiem

2. cena s finanční prémií 6.000 Kč

Vincent Reep (NL) – za skladbu Non est requies

3. cena s finanční prémií 3.000 Kč

Bob Ingalls (USA) – za skladbu Kyrie a Gloria Royale

                        ----------------------------------------------

Protokol o výsledcích VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže "Opus ignotum" pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář a Jiří Teml prostudovala 132 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Smíšené sbory:

1. místo: Hej, hej, hej! (Jan Nowak, ČR)

2. místo: Omittamus studia (Renata Stránská, ČR)

                 Po svatbě (Petr Václav Michna, ČR)

3. místo: I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

Dívčí sbory:

1. místo: Prší, prší (Markéta Dvořáková, ČR)

2. místo: Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Itálie)

                 Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3. místo: Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, Francie)

Mužské sbory:

1. místo: Bacche, bene venies (Jan Vičar, ČR)

2. místo: The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Itálie)

3. místo: Sanctus (Elizabeth Ekholm, Kanada)

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie.

                          -----------------------------------------------

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode