Skladby pro dětské a dívčí sbory

 
 

Do soupisů jsou zařazeni současní, nedávno zesnulí i dnes již klasičtí čeští hudební skladatelé, v jejichž díle zaujímá, vokální sborová tvorba pro dětské, resp. dívčí nebo smíšené mládežnické sbory významné místo, případně skladatelé, jejichž jednotlivá sborová díla interpretačně i posluchačsky zaujala.

         Soupis poskytuje většinou též informace o věkovém stupni, kterému je skladba tematicky určena: I – pro děti předškolního věku, II – pro děti nižšího stupně základní školy, III – pro děti vyššího stupně základní školy, IV – pro dívčí sbory ze středních škol aj.

         Informace o počtu vokálních hlasů je doplněna v závorce stupněm obtížnosti skladby: 1 – zcela snadné, 2 – snadné, pro nevýběrové školní sbory, 3 – středně obtížné, pro školní a ostatní sbory výběrové, 4 – obtížné, pro vyspělé výběrové sbory.

         Další údaje charakterizují případný druh doprovodu a v závorce uvádějí opět stupeň jeho obtížnosti: 1 – snadný, vhodný pro děti, žáky ZUŠ, 2 – středně obtížný, určený učiteli, zkušenějším instrumentalistům, 3 – obtížný, určený profesionálnímu provedení.

         Poslední informace se týkají editora, roku a místa vydání, resp. rozmnožení skladby. (Sborové skladby, které ve spolupráci s Českým hudebním fondem v Praze rozmnožil Klub pracujících v Jirkově nebo Park kultury a oddechu v Olomouci, získaly vesměs ocenění nebo doporučení k rozmnožení ve skladatelských soutěžích Jirkovské dětské sborové tvorby a Svátků písní Olomouc. Vítězné skladby tvůrčích soutěží Festivalu sborového umění v Jihlavě byly rozmnoženy přímo Českým hudebním fondem v Praze, některé další vydal ve své edici prostřednictvím DKO s.r.o. Jihlava FSU Jihlava.)

 

Přehled použitých zkratek

 

a)     názvů doprovodných nástrojů

 

a cap.              bez doprovodu                mo                   malý orchestr  

ak                    akordeon                        ob                    hoboj

archi                smyčcové nástroje          oc                    okarína

arpa                 harfa                             orff                  orffovské nástroje

bchit                baskytara                       org                   varhany

camp–lli            zvonkohra                      ptti                  činel

cb                    kontrabas                       sk                    smyčcové kvarteto

cl                     klarinet                          so                    symfonický orchestr

cr                    lesní roh                         t.picc               malý buben

dk                    dechové kvinteto           tamb                tamburína

do                    dechový orchestr           timp                 tympány

fag                   fagot                              tr                    trubka

fl                      flétna                            trb                   trombon

gr.c.                velký buben                    trgl                  triangl

chit                  kytara                            vcl                  violoncello

instr.s.             instrumentální skupina      viol                 housle

kl                      klavír                            vla                  viola

4 kl                   čtyřruční klavír               zfl                   zobcová flétna

ko                     komorní orchestr           rec.                  recitace

vib                    vibrafon

 

b)    názvů nakladatelství a institucí, které notový materiál vydaly nebo rozmnožily

 

ČHF         Český hudební fond                        

EV           časopis Estetická výchova               

FS            Foersterova společnost                  

HM           Hudební matice                   

HMUB       Hudební matice Umělecké besedy   

HV           časopis Hudební výchova                 

K             Komenium                                     

KDO         Krajský dům osvěty                        

KDPM       Krajský dům pionýrů a mládeže       

KKOS        Krajské kulturně osvětové středisko            

KKS          Krajské kulturní středisko               

KPÚ          Krajský pedagogický ústav             

KS ONV     Kulturní středisko ONV                                  

M              Melantrich

MDO         Městský dům osvěty                                   

MF            Mladá fronta                                                 

MV           Musica viva, Cheb                         

O              Opus

OKS          Okresní kulturní středisko

OR            Orbis

OÚ            Osvetový ústav

OKS          Okresní kulturní středisko

 P              Panton

PKO          Park kultury a oddechu

PŠ             časopis Pionýrská štafeta

 R              Rovnost

 rkp            rukopis

 S               Supraphon

SHF           Slovenský hudobný fond

SHV           Státní hud. vydavatelství

SNKLHU     Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění

SPN           Státní pedagogické nakladatelství

 

 

API                Alliance Publications. Inc., USA

GR                 Edition Gregorius, Monster, D

HA                 Wolfgang G. Haas, Köln, D

LA                 Laurendale Associates, Van Nuyes, USA

SE                 Ediciones SEEMSA, Madrid, E

TO                P. J. Tonger, Köln, D

GS (SC)         G. Schirmer, Inc, New York, USA

MV               Möseler Verlag, Wolfenbüttel, D

SM                Schott Musik International, Mainz, D

 

Poznámka:

Neúplnost údajů u některých skladeb vyplývá z nedostatku podrobnějších informací. U rukopisů (rkp) je někdy v závorce uveden rok vzniku skladby. V zjednodušeném tvaru jsou uváděny názvy nakladatelství a institucí, které materiál vydaly nebo rozmnožily.

 

 

 

Výběrový soupis české sborové literatury pro dětské a dívčí sbory

 

 

Vojtěch Bořivoj  AIM  (1886 – 1972)

Dětské sbory, III, 3 hl (3–4), a cap., HMUB, Praha 1933, 1948

 

Emil  AXMAN  (1887 – 1949)

Moravské dvojzpěvy, IV, 2 hl (3), kl (3), SHV, Praha 1962

 

Milan  BÁCHOREK  (1939)

Balada na slova lidové poesie pro dívčí sbor, soprán, recitátora, flétnu, violu a klavír, IV, 4 hl (4), fl, vla, kl (3), ČHF, Praha 1978

Modrá (malá suita pro dětský sbor a klavír), II–III, 1–4 hl (3), kl, archi (4, 4 ,4 ,4), fl, fag, tr (3), ČHF, Praha 1978

Nokturno pro dívčí sbor, 4 hl (4),  a cap., rkp

Chór pro dětský sbor, III–IV, 4 hl (3–4), a cap., ČHF, Praha 1978

 

Lubor  BÁRTA  (1928 – 1972) 

Louky a oblaka (cyklus), IV, 3 hl (4), kl (3), ÚDLUT, Praha 1962

Jede Kuk, II, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1965

Rozpočitadlo, III, 3 hl (3), kl (2), rkp

Výlet vlakem, Nová hra, II–III, 2 hl (2), kl (2), rkp

Čtyři dětské sbory, III, 3 hl (3), a cap., SHV, Praha 1966

 

Pavel  BLATNÝ  (1931)

Říkadla, I–II, 1 hl (1), kl (2), rkp

Letí jaro, jaro letí (cyklus), III–IV, 1–4 hl (3), dk (2–3), rkp

Zpěv pro dětský sbor, III–IV, 4 hl (4), a cap., rkp

Dramatická scéna pro dětský sbor, III–IV, 4 hl (4), a cap., rkp

In modo archaico, III, 4 hl (4), kl (2–3), rkp

Popěvek, III, 3 hl (2–3), a cap., EV, 1967

Ivan Blatný dětem (cyklus), III, 1–3 hl (3), kl (2), rkp (1990)

 

Zdeněk BLAŽEK (1905 – 1988)

Sedm písniček pro dětský sbor a cap. (cyklus), III, 4 hl (3–4), rkp (1959)

 

Pavel  BOŘKOVEC  (1894 – 1972)

Šest písní pro dětský sbor, III–IV, 3–4 hl (3), a cap., OR, Praha 1950

 

Jarmil  BURGHAUSER  (1921 – 1997)

Říkadla, III, 3 hl (3), a cap., rkp

Sekorova abeceda, III, 3 hl (4), mo (3), rkp

Pět českých tanců pro dětský sbor a malý orchestr, III, 2 hl (3), mo (3), rkp

 

Jan  BŮŽEK  (1927 – 2005)

Pavouk, III, 3 hl (3), fl (2), KP, Jirkov 1971

Ryby, III, 3 hl (4), viol (2), KP, Jirkov 1971

Jarní, Na pasece, Meluzína, IV, 3 hl (3), cl (2), KP, Jirkov 1971

Pantoflíčky, IV, 3 hl (4), a cap., rkp

Co je to?, IV, 3–4 hl (4) a cap., rkp

Alenčiny písničky (cyklus), III, 2 hl (4), kl (3), rkp

Vyprávění pro Alenku, III, 1 hl (3), dk (3), rkp

Pro pět ran , rkp (1982)

Koťata (cyklus), rkp (1983)

Zvířetníček (cyklus), kl, rkp (1986)

15 sborečků na slova J.V. Sládka, 3 hl, fl, rkp (1999)

Ptačí říkadla (cyklus), 1 hl, rkp (2003)

 

Pavel  ČOTEK  (1922 – 2005)

Schola ludus, II–III, 1–3 hl (3), kl (3), rkp

Trojlístek, I, 1 hl (1–2), a cap., PKO, Olomouc 1976

Kratochvilky (cyklus), II–III, 1–4 hl (3), 4 kl (2), rkp

Solfeggii per voci bianchi, II–III, 4 hl (4), a cap., ČHF, Praha 1979

To se nám to hraje, III, 4 hl (3), rkp

Písnička s kosem, III, 2 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1980

 

Jaroslav  DOSTALÍK  (1928 – 2010)

Jarní chorovody, III, 2–4 hl (4), a cap., rkp

Morena, III–IV, 2–3 hl (4), a cap., S, Bratislava 1969

Na pastvě, III–IV, 2 hl (3), trgl (1), KP, Jirkov 1978

Jánské písně, IV, 4 hl (4), a cap., HV, 2000

Jaro na Moravě (dvě lidové písně k obrazu K. Svolinského „Moravské jaro“), IV, 4 hl (3–4) a cap., IPOS–ARTAMA, Praha 1996; HV, 2002

Motýlí čas, II–III, 2 hl (2–4), kl (2), HV, 2005

Missa puerilis, III–IV, 1 hl (2), keyboard (2), rkp (2006)

Karičky (dívčí chorovody z východního Slovenska), III–IV, 4 hl (3), a cap., rkp (2007)

 

Eduard  DOUŠA  (1951)

Radovánky (cyklus), II–III, 1–2 hl (2), kl, orff ad lib. (2), KP, Jirkov 1981

Domažlická brána (úpravy chodských lidových písní), I–II, 1 hl (1), zfl, bas. hlas (ad lib.), orff (ad lib.), (1), rkp (1988)

Školní kolotoč (cyklus), III, 1–3 hl (3), zfl, kl (2), rkp (1989)

Malí sportovci (cyklus), II–III, 1–2 hl (2–3), kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 2000; Musica Viva, Aš 2002, Musica Gioia 2020, www.nusicagioia.cz, info@musicagioia.cz

Zvěrozpěvy aneb 7 minisongů se zvířecí tematikou (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (1–2), (2009), Musica Gioia 2017, www.musicagioia.cz, info@musicagioia.cz

 

Jiří  DVOŘÁČEK  (1928 – 2000))

Zpěvánky, III–IV, 2–4 hl (3–4), ČHF, Praha 1977

Dětské zpívání na pokračování, III–IV, 2–4 hl (3–4), a cap., rkp

4 básničky, 1 piano a hodně dětí, III, 3 hl (1–3), kl (2), P, Praha 1973

 

Petr  EBEN  (1929 – 2007)

Missa adventus et quadragesimae, III–IV (v originále  pro mužský sbor), 1 hl (3), org (3), ČHF, Praha 1952

Zelená se snítka (cyklus), II, 1–2 hl (1–2), kl (3) nebo instr.s. (2), SNKLHU, Praha 1957; S, Praha 1971

Už zraje podzim (cyklus), III, 3 hl (2–3), a cap., S, Bratislava 1968

V trávě (taneční hry), II, 1 hl (1), kl (2), O, Praha 1963

Vánoční písně (cyklus), II–III, 2–3 hl (2–3), kl (2), SHV, Praha 1966

Jarní popěvky (cyklus), II,  1 hl (1–2), kl (2) nebo instr. s. nebo mo (2–3), S, Praha 1974

Koledníci z Těšínska (cyklus), II, 1 hl (1–2), sóla,  kl (2–3), SHV, Praha 1966

Kolotoč a hvězdy (cyklus), II, 1–3 hl (2), kl (2), rkp

Deset poetických duet, III–IV, 2 hl (2–3), kl (2), P, Praha 1982

Nový dům, II, 2 hl (2), a cap., rkp

Vyprávění s refrénem (cyklus dětských písní pro sóla sbor a klavír nebo orffovský instrumentář), rkp

Slavíček rajský (cyklus), III–IV, 3 hl (3), DKO, Jihlava

Elce, pelce, kotrmelce, 50 pohybových písní pro děti, 1 hl (1), kl (2) nebo instr. s. (2), S, Praha 1973

Čtyři sbory na latinské texty (první tři části), III–IV, 2–3 hl (3–4), a cap.,  Editio Ferrimontana, Frankfurt nad Mohanem

Co se za den zažije (cyklus), II, 1 hl (2), KP, Jirkov 1974

Šťastnou cestu (pásmo), II, 1 hl (1), kl (2), PKO, Olomouc 1974

Zvědavé písničky (cyklus), I–II, 1 hl, sólo, kl (2), KP, Jirkov 1975

Catonis moralia – Katonova mudrosloví (barokní suita), III–IV, 3 hl (4), a cap., ČHF, Praha 1976

Písničky pro mateřské školky (cyklus), I, 1 hl (1), kl (2), rkp

Podzimní a zimní lidové písně (cyklus), II, 1 hl (1), alt.zfl, ob, kl (2), KP, Jirkov 1977

Tři prázdninové písničky, II–III, 1 hl (1), kl (2), rkp

Zamrzlé písničky (cyklus), II–III, 2 hl (2), orff (1), PKO, Olomouc 1977

Kocour muzikant, I–II, 1 hl (1), kl (2), P, Praha 1965

Do růžova, II–III, 3 hl (2), kl (2), S, Praha 1971

Příběh pana Mozarta, III–IV, 4 hl (3–4), kl (3), bicí (2), rkp

Psalmus 8, IV, 3 hl (4), a cap., Editio Ferrimontana, Frankfurt nad Mohanem 1995

Pražské zvony, II, 1 hl (2), kl (2), HV, 2000

 

Leoš  FALTUS  (1937)

O veliké řepě, III–IV, 1–3 hl (3), rec., kl (2), rkp

Z Neplechova (cyklus), III, 3 hl (3), cl (3), rkp

Nursery Rhymes (cyklus), III, 1 hl (2), kl (2) nebo dechové sexteto (3), rkp

Tři ženské sbory (Morgenstern), IV, 4 hl (4), kl (3), rkp

Nursery Rhymes II. (cyklus), III, 6-3 hl (3), Opus, Bratislava 1971

Dva. ženské sbory (1. Hra na královnu, 2. Hra na kotka), IV, 3 hl (3), kl (2), rkp

Hry , IV, 3 hl (4), kl (3), rkp

Tři ženské sbory (moravská lid. poezie), IV, 3 hl, kl (3), rkp

Moravská balada, IV, 3–4 hl (3), kl (2), rkp

Český sen, IV, kl (3), rkp

Comenius dixit (cyklus), III–IV, tamb, claves, maracas

 

Jindřich  FELD  (1925 – 2007)

Devět písní dětem (cyklus), I–II, 1–3 hl (1), kl (2), SHV, Praha 1963

Tři veselé písničky, II, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1965

Sbory o zvířátkách (cyklus), II, 2–4 hl (2–3), kl (2), SHV, Praha 1966

Letní sbory (cyklus), II–III, 2 hl (2), a cap., rkp

Přišlo jaro do vsi (cyklus), II, 1–2 hl (l), kl (2), PKO, Olomouc 1974

Posměšky na jména, III–IV, 2 hl (3), kl (2), ČHF, Praha 1974

Malé polyfonie na lidové texty a nápěvy pro dětský sbor a klavír, rkp

Popěvky na dvanáct měsíců (cyklus), II–III, 1–2 hl (2–3 sóla), kl, fl, 2 tr nebo mo (3), rkp

Bajky, III, zfl, kl, rkp (1986)

Zoologická zahrada, II–III, kl, rkp (1987)

Rozverné pohádky (cyklus), II–III, kl, cb, bicí, rkp (1990)

Dvě ukolébavky, III, zfl, kl, rkp (2003)

 

Václav  FELIX  (1928 - 2008)

Na sluníčku (cyklus), IV, 3 hl (4), a cap., rkp

Helenčin svět (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp

Povídání s ozvěnou, II–III, 1–4 hl (2–3), kl, chit (2), KP, Jirkov 1965; ÚKVČ, Praha 1973; P, Praha 1974

Tři větrné sbory (cyklus), III–IV, 3 hl (4), fl (3), KP, Jirkov 1968

Rýmovačky, II–IV, 2 hl (4) a cap., rkp

Říkadla o známkách, III–IV, 2 hl (4), a cap., rkp

Malé hrátky se zvířátky (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), kl (2–3), PKO, Olomouc 1976

Podzimní písničky (cyklus), III–IV, 3 hl (4), zfl (3), KP, Jirkov 1977

Věci (kantáta), III–IV, 3 hl (4), kl (3), PKO, Olomouc 1978

Vždycky štědrá (kantáta), III–IV, 3 hl (4), kl nebo mo (3), rkp

Letokruh (cyklus), III, 3 hl (4), chit (3), KP, Jirkov 1979

Písničky do školy (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2), PKO, Olomouc 1976

O zemi, ve které žijeme, III–IV, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1981

Myší hrátky (cyklus) II, 1 hl (1), kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 1996

 

Petr  FIALA  (1943)

Pohádka o brněnském krokodýlovi, I–II, 1–3 hl (2–3), kl (2), rkp

Dětské rytmické písně, I–II, 1 hl (1), kl (2), rkp

Písničky pro Petrušku, I–II, 1–2 hl (2–3), kl (2), rkp

Capriccio grazioso, III–IV, 3–4 hl (4), a cap., rkp

Z pastýřovy mošny, I–II, 1–2 hl (2), kl (2), rkp

Zvířátka v zimě, II–III, 2–3 hl (3–4), kl (2–3), PKO, Olomouc 1978

Písničky s flétnou, II–III, 2–3 hl (3), fl (2), rkp

Chvalozpěv mládí, IV, 3 hl (3–4), kl (2–3), P, Praha 1974

 

Jan F.  FISCHER  (1921 – 2006)

Naše kapela, II, 1–2 hl (2–3), kl (2), EV, 1984

Vláček do světa, II, 1–2 hl (2–3), kl (2), rkp

Cirkus II, 3 hl (2–3), kl (2), rkp

Přebory v příborníku, II, 2 hl (2), kl (2), rkp

Škádlenky, IV, 4 hl (3), kl nebo ak (2–3), rkp

 

Luboš  FIŠER  (1935 – 1999)

Fašank, III–IV, 3 hl (3), kl (3), ČHF, Praha 1982

 

Josef Bohuslav  FOERSTER  (1859 – 1951)

Tři dvojzpěvy, op. 82, IV, 2 hl (3), kl (2–3), F. A. Urbánek

Dětské sbory, op. 89 a (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., HMUB, Praha 1922

Nové dětské sbory, op. 152 (cyklus), III, 3–4 hl (3–4), a cap., HMUB, Praha 1933

Nové dětské sbory, op. 152 (cyklus), III, 3–4 hl (3–4), a cap., HMUB, Praha 1933

Pět zpěvů, op. 166 (cyklus), III, 3–4 hl (4), kl (2–3), HMUB, Praha 1947

Tři sbory pro dětské hlasy, op. 172 (cyklus), III, 3–4 hl (4), mo nebo kl (3), FS, Praha 1942

Dětský hymnus, III, 3 hl (3), SN, Praha 1928–9

 

František  GAUSE  (1942 – 1996)

Ježibaba s ježidcerou, II–III, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1969

Mudrc z Číny (cyklus), III, 1 hl (3), kl (2–3), KS ONV, Chomutov 1969

Píseň o vločkách, III, 1 hl (2), kl (2), S, Praha 1975

Kotěhůrky, II, 1 hl (1), kl (2), rkp

Tři anglické říkanky, III, 2 hl (4), cl (3), rkp

Zlatý kohout, II, 2 hl (2), 3 zfl (2), KP, Jirkov 1971

Pět tříhlasých sborů (cyklus), III, 3 hl (3), a cap., rkp

V dešti, III, 2 hl (3), kl (3), rkp

Jede kozel na kole, II, 1 hl, kl (1), MF, Praha 1977

Deset písní pro nejmenší, I, 1 hl (1), kl (1), KKS, Ústí nad Labem

Slunečnice, Zmrzlina, II, 1 hl (1), kl (2), S, Praha 1975

Pohádky moudrého pána, III, 3 hl (4), viol, vla, vcl (3), rkp

Začínáme zpívat dvojhlasně, I–II, 2 hl (1), kl (2), PKO, Olomouc 1977

Písničky naruby, II, 2 hl (2), fl (1–2), PKO, Olomouc 1975

Třikrát Nezval (cyklus), IV,  3 hl (4), a cap., rkp

Tři písně z Loutny české, III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp

Cupy, dupy, I–II, 1–2 hl (1–2), fl, chit (3), rkp

Jsem tvoje země, III–IV, 3 hl (3), kl (3), rkp

Tři krkonošské koledy (cyklus), III–IV, 3 hl (3), org  nebo kl (2), rkp

České koledy (cyklus), II, 2 hl (1), kl (2), rkp

Šyšloviny (cyklus), I–II, 2 hl (2), HV, 1997 (výběr)

 

Miloš  HAASE  (1948)

 Eskymácké písničky (cyklus), I–II, 1–3 hl (1–2), chit (1–2), KP, Jirkov 1975

Písničky s flétnou (cyklus), I–II, 2 hl (1–2), fl (2), KP, Jirkov 1982; ČHF, Praha 1982

Písničky při base (cyklus), II, 2 hl (2), cb (2), ČHF, Praha 1983

Čtyři dětské sbory na slova Vítězslava Nezvala (cyklus), II–III, 2–3 hl (2–3), 2 zfl ad lib.(1), ČHF, Praha 1984

Pražská domovní znamení (cyklus), II–III, dětský dvojsbor (2 stejné 1–3 hl sbory, 3–4), vib (2–3), PKO, Olomouc 1984

 

Karel  HÁBA  (1898 – 1972)

Dětské sbory, op. 22 a, III, 5–6 hl (3–4), a cap., R, Brno 1936

Vlaštovičky a sníh, II, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1971

 

Václav  HÁLEK  (1937)

Rybářská ukolébavka, III, 3 hl (2), a cap., KP, Jirkov1968

Otázky, II–III, 2 hl (3), a cap., EV, 1976

Prosba, III, 3 hl (3), a cap., EV, 1976

Písnička, II–III, 1 hl (2), PKO, Olomouc 1977

 

Jan  HANUŠ  (1915 – 2004)

Povídám, povídám pohádku, op. 43, II–III, alt sólo, rkp

Veselý den, op. 50, II, a cap., rkp

Maminka, op. 55 (cyklus), IV, kl, rkp

Tři postní motettina, op.65/Ib (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3–4), 4 zfl (2–3) nebo org (3)

Dvě motetta na latinské texty, op. 65/IV, 3–4 hl (3–4), a cap., KP, Jirkov 1983; GS, 1977 Malá vánoční muzika, op. 65/V, II-III, rec., dětský orchestr, rkp

Toč se, větrníku, op. 72/III (cyklus), II–III, kl, P, Praha 1989

Říkadla pro Barborku, op. 72/VI, II–III, kl, rkp

Duhový svět, op. 74 (cyklus), III–IV, 2 hl (3–4), viol (3), rkp.

Concerto piccolo, op. 70, IV, 3 hl (4), sóla, fl, vcl (3), General Music Publishing Paul Kapp, New York

Měsíce, op. 72, 12 pásem písní, říkadel, hádanek a pohádek, II–III, 1–3 hl (2–3), mo (3), rkp

Měsíce, op. 72/I (cyklus), II, 1–2 hl, kl (2), S, Praha 1976

Děti, věci zvířátka, op. 72/II, II–III, 2 hl (2), fl, chit (2), rkp

Kánony pro dětské hlasy, op. 72/IV, II–III, 2–3 hl (3), kl (2), rkp

Škatulata, hejbejte se, op. 79/III, I, kl, PKO, Olomouc 1986

Do školy i na výlet, op 79/III, 5 pentatonických písní, II–III, a cap., rkp

Malá muzika, op. 79/IV (cyklus), I, orff, PKO, Olomouc 1984

Malované písničky, op. 79 a, I–II, 1 hl (1–2), kl 1–2), P, Praha 1976

Stolečku, prostři se, op. 79 b, I, 1 hl, kl (1), PKO, Olomouc 1975

Písničky o míči, medvědu, koloběžce, střevících, Petrovi a televizi (cyklus), II, 1 hl (2–3), kl nebo dk (2), rkp

Český rok I. – IV. (Jaro, Léto, Podzim, Zima), III–IV, 1–3 hl (3–4), kl.(2–3), O, Praha 1952, SNKLHU, Praha1952, 1953, 1956

Tři madrigaly z podnětu staročeské lyriky (cyklus), IV, 4 hl (3), a cap., rkp

Slunovraty, řada I, op. 104/I, sonatina v lidovém tónu (cyklus), IV, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1990; ČHF

Písničky ze sna, op. 101, II–III, zfl, kl, orff, PKO, Olomouc 1983

Sborová lípa, op. 108/I, III–IV, kl, rkp

Píseň o ptáčkovi na větvi, op. 108/II, II–III, kl, PKO, Olomouc 1989

Písně pro mateřské školy (cyklus), I, ko

Evropské lidové písně, 36 lidových písní, 2 hl, chit, rkp

Evropské vánoční písně, 50 koled, 1–2 hl, kl nebo org, Merseburger Verlag, Berlin–Kassel 1976

Koledy z blízka i z dáli, II–III, dk, rkp

Zelený svět – Veselá hraní, zpívání, tancování aj. ekologicko–kumštovní šprýmy o dvou dílech a „Děkovačce“ pro sóla, dětský a mládežnický sbor a komorní instrumentální soubor, op. 105, rkp (2003)

 

Jaroslav  HERDEN  (1931 – 2010)

Rudovousek, IV, 3 hl (3), kl (2), rkp

Modrý den, III, 2 hl (3), kl (2), EV, 1973

O větru a dešti (cyklus), III, 3 hl (3), kl (2), ČHF, Praha 1976

U medvědů na bále, III, 3 hl (3), fag, trb (3), rkp

Zlatý klíček (cyklus), III, 1–4 hl (3), rec., kl (2), KP, Jirkov 1980

U tábora, III, 2 hl (2–3), kl (2), KP, Jirkov 1982

Holoubek, IV, 3 hl (3), a cap., EV, 1984

Honzíkovy písničky (cyklus), II–III, 2 hl (3), kl (3), PKO, Olomouc 1983

Pláňka a sladké jablko (cyklus), IV, 4 hl (3–4), dk (3), rkp

Vánoční zpěvy, III–IV, 2–6 hl (3), sóla, rec., 2 viol, vla, dk, bicí (3), rkp

Obrázky z Moravy (cyklus), IV, 3 hl (4), kl (3), HV, č. 3/2000, Cantus č. 2/2010 (1. Teče voda studená); Cantus, č. 1/2005 (2. Dělba o úlovek)

Hej, pane datle, II, 1 hl (1), kl 2), HV, 2000

Proměny (Dva dívčí sbory na texty moravské lidové poezie), IV, 3–5 hl (3–4), a cap., in Úpravy lidových písní pro školní sbory, UK Praha, 2006

Máminy písničky (cyklus), I, 1 hl (1), fl, kl (2), in Hudební hodinky pro táty a maminky, Rodiče, Praha 2004

 

Miroslav  HLAVÁČ  (1923 – 2008)

O rampouchu, čertovi, hvězdičce a skřítcích (cyklus), III, 3 hl (2–3), a cap., PKO, Olomouc 1975

Malé hrátky se zvířátky (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), kl (2–3), PKO, Olomouc 1977

O autíčku, paní, komíně, kocouru a dešti (cyklus), II–III, 3 hl (2–3), PKO, Olomouc 1978

Byl jeden mráček, III, 3 hl (3), PKO, Olomouc 1982

Řekla husa huse (cyklus), II–III, 2 hl (2–3), viol (3), PKO, Olomouc 1983

 

Emil  HRADECKÝ  (1953)

Zpěvníček pro nejmenší, I, 1 hl (1), kl (1), S, Praha 1986

Sbory a sborky pro kluky a holky, II–III, 1 hl, kl

Bimbo, Až na Sněžku s partou ježků, Zvěřinec (Zajíc, Naše kočka, Medvěd), Bum, bum, ratata (Kachňata, Sedmikráska, Kolotoč), Jak sportujeme, Sportu zdar ,Den naruby, Fordka a lordka, Kdy uvěříme Lukášovi, Jsme mladí, Proměny Ferdy Hubáčka, Jarní vonička, Změním se,  Písně kosmické (Mléčná dráha, Jitřenka, Velký vůz)

Tři drobnosti pro malé zpěváky (cyklus), II, kl

Cvrček houslista, II, kl, ob

Láska (cyklus), IV, 4 hl (3–4), a cap.

Tři milostné písně, IV, viol, keltská harfa (kl)

Gloria Patri, II–III, fl, t.picc, perkuse

Ave Maria, III–IV, kl

Staročeské koledy, III–IV, mo

Vánoční zpívání pro „Koťata“, II–III, mo

Vánoční zpívání pro „Radost“, II–III, mo

Vánoční zpívání z barokních kancionálů a moravské koledy, II–III, 3 vcl

Evropské koledy, II–III, fl, ob, tr, viol, vcl, arpa (kl), perkuse

            Vše: Emil Hradecký, Hudební vydavatelství a nakladatelství pro školy, Praha

 

Ilja  HURNÍK  (1922 - 2013)

Vyhřátá mez (cyklus), III–IV, kl, P, Praha 1955

Dětská terceta (cyklus), III–IV, 3 hl (3), fl, arpa, cb (3), SHV 1962

Diffugere nives, III–IV, 3 hl (3), a cap., S, Praha 1965

Slezské písničky (cyklus), III–IV, 3–5 hl (3), a cap., S, Praha 1965

Čtyřlístek, II, 1 hl (3), kl nebo so (3), rkp

Souboj (dvojsbor), II–III, 1–2 hl (3), kl, bicí (3), rkp

Instrumenty u zápisu (rozhlasová scénka pro vypravěče, dětský sbor a komorní soubor), rkp

Instrumenty (cyklus), II–III, 2–3 hl, kl (3), KP, Jirkov 1971

Červnová noc (cyklus), III, 2 hl (3–4), kl, fl, fag (3), KP, Jirkov 1966

Tři dcery, IV, 3 hl (3–4), kl (3), P, Praha, ČHF, Praha

Kánony pro dětský sbor a klavír (cyklus), III–IV, 2–3 hl (2–3), kl (3), PKO, Olomouc 1975

Slovníček kontrapunktu I. (cyklus), 1–3 hl (2–3), kl (3), KP, Jirkov 1975

Slovníček kontrapunktu II. (cyklus), IV, 3 hl (3–4), kl (3), ČHF, Praha 1978

Variace na myší téma, III, 3 hl (3–4), a cap., KP, Jirkov 1977

Pastorela, IV, 1–5 hl (4), orff (3), rkp

Hrátky s kontrapunktem (cyklus), II, 2 hl (2), a cap., EV, 1978

Smutná princezna (scénka pro dětský sbor, sóla, balet a orchestr s orff. nástroji), rkp

Scény (Kolovrátek, Zapomenutá písnička, Zkouška, Kolotoč, Jak se rodí píseň), III, 1–7 hl (3–4), kl (3), rkp

Kapr, blecha a tak dále (písničky pro dětský sbor a klavír na vlastní texty), rkp (1985)

Voda, voděnka (cyklus), III, a cap., 1986

Správná rodina (cyklus), II, 1 hl (1) kl (1), IPOS–ARTAMA, Praha 1998

Zelená se zelinečka (cyklus národních písniček), II, 1–2 hl (1), kl (1), IPOS–ARTAMA, Praha 1998

Nesváteční písničky (cyklus), III, 3–4 hl (4), a cap., PKO, Olomouc 1990

Missa Vinea Crucis, III–IV,  orchestr nebo org, 1991

Copy, II, 1 hl (1), kl (1), Letenská vonička, 1996

Velikonoce, komorní kantáta na lidové texty, III–IV, komorní soubor (3), 1996

Bílá paní Zima (cyklus), III, rkp (1997)

Ptáci (cyklus tří sborků s klavírem), II, 1–3 hl (2), HV, 2000 (výběr)

Letnice, komorní kantáta na lidové texty, III–IV, komorní soubor, rkp (2002)

Kdo, jak a proč (cyklus na lidové texty), III, kl (3), rkp (2006)

 

 

Lukáš HURNÍK  (1967)

Tři madrigaly, IV, 3 hl, sóla nebo sbor (3), a cap., FSU, Jihlava

 

Jaroslav  HÜBNER  (1924)

Tesknice, IV, 4 hl (4), kl (3), KOR, Ostrava 1965

Matěj Matesů, III–IV, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1968

Dívčí zpěvy, IV, 3–4 hl (4), ob, kl (3), ČHF, Praha 1972

Dívčí triptych, IV, 3–4 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1975

 

Jiří CHURÁČEK (1960)

Ráj domova, III, kl, Jiří Churáček jc–audio, Netolice

Jaro si dalo inzerát (cyklus), III, Jiří Churáček jc–audio, netopíce

Kolik má Praha věží?, III, kl

Kočičí množiny (miniatury pro dětský sbor na slova J. Havla), III, Jiří Churáček jc–audio, netopíce

O lásce a svatbě (cyklus), IV

Jaborové husličky, III–IV, 3 hl (3), viol, kl (3), PKO, Olomouc 1990; Jiří Churáček jc–audio, Netolice

Jaké oči má vítr (cyklus), III, a cap., Jiří Churáček jc–audio, Netolice

Měl jsem já píščelku, II–III, kl, Jiří Churáček jc–audio, Netolice

Parabolae Salomonis (čtyři moteta pro ženský sbor), IV, 4 hl (4), a cap., Jiří Churáček jc– audio, Netolice

Lidové písně z jižních Čech (13 strofických úprav lidových písní), III–IV, 3–4 hl (3), a cap., Jiří Churáček jc–audio, Netolice1998 (+ CD)

Sluzenky (tři dívčí sbory s průvodem klavíru na slova moravské lidové poezie), III–IV, 2–4 hl (3–4), kl (3), Jiří Churáček jc–audio, Netolice 2007

Beatus vir, qui timet Dominum (mše v baroknám slohu pro 2 ženské hlasy, sólový fagot, varhany a smyčce), III–IV, 2 hl (2), org, fag, 2 viol, vcl, cb (3), Jiří Churáček jc–audio, Netolice 2009

 

Petr  JEŽIL  (1948)

Písničky za krejcar (cyklus), III, 3 hl (3), a cap., KP, Jirkov 1980

Myší kánony (cyklus), II–III, 3 hl (2), a cap., KP, Jirkov 1980; Písničky pro nejmenší, ÚKVČ, Praha 1986

Jak mluvit s květinami (cyklus), III, 2 hl (3), kl (2), KP, Jirkov 1981

Škádlivky, III, 4 hl (4), a cap., PKO, Olomouc 1982

Chodský písně na slova A. Klášterského (cyklus), IV, 4 hl (3), a cap., rkp (1982)

Posměšky, III, 2 hl (3), viol (2), ČHF, Praha 1984

Alšův Špalíček (cyklus), III, 2 hl (3), a cap., rkp (1986)

Cantemus, III, 4 hl (4), a cap., Pionierhaus „Bruno Kühn“, Rotha 1987

Cantate iubilate, III, 3 hl (3), a cap., rkp (1988)

České Vánoce, III, 3 hl (3), viol (2), kl (2), rkp (1988)

Říkadla pro dvojhlasý dětský sbor, III, 2 hl (3), a cap., KP, Jirkov 1988

Krajina kolem Řípu, IV, 4 hl (3), a cap., rkp (1988)

Déšť, III, 3 hl (2), a cap., rkp (1989)

U moře (cyklus miniatur), II, 1 hl (1), instr.s. (1), rkp (1989)

Tři sbory Erbena (cyklus), III, 3 hl (3), viol (2), rkp (1991)

Ave Maria, III, 3 hl (3), rk (1991)

Pansophia, III, 3 hl (4), a cap., rkp (1990)

Cantate Domino, III, 4 hl (3), a cap., rkp (1991)

Škádlivky II. (Hej, nik, nik), III, 3 hl (3), a cap., rkp (1992)

Chrámové zpěvy vánoční, IV, 3 hl (2), a cap., rkp (1992)

Kouzelná flétna, II, 1 hl (2), kl (2), rkp (1993)

Kolombina, IV, 3 hl (2), a cap., rkp (1994)

Dřevěná píšťalka, II, 2 hl (2), zfl (2), HV, 1996

Čertoviny (cyklus), II, 2 hl (3), instr. s.(1), IPOS ARTAMA, Praha 1996

Rozpočítadla, kánonické hříčky na slova lidových říkadel (cyklus), II–III, 3 hl (2), a cap., IPOS–ARTAMA, Praha 1996

Muzikantský slabikář (cyklus), II–III, 2–3 hl (3), a cap., IPOS–ARTAMA, Praha 1996

Adam, III, 2 hl (3), kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 1995

Dřevěná píšťalka, III, 2 hl (3), szfl (1), IPOS–ARTAMA, Praha 1995; HV, č. 3/1995–6

Tři písničky o vodě (cyklus), II, 2 hl (2), instr. s. (1), IPOS–ARTAMA, Praha 1995

Hajú, hajú, II, 2hl (2), instr. s. (1), rkp (1995)

Missa brevis, III, 3 hl (3), a cap., rkp (1995)

Vivat musica, III, 3 hl (2), a cap.(2 trgl ad lib.), rkp (1995)

Halí, belí, II, 2 hl (2), kl (2), rkp (1996)

Rým na X (bicinium pro dětský sbor s použitím textu J. Reevese), III, 2 hl (4), a cap., rkp (1996)

Ukolébavka, III, 2 hl (2), viol (1), rkp (1996)

Na procházce, II, 2 hl (2), kl (2), rkp (1996)

Měsíc, III, 2 hl (4), a cap., rkp (1997)

Vivat musica (dvojsbor pro dětský a dívčí sbor), III + IV, 2 + 3 hl (2 + 2), a cap., rkp (1998)

Addiscunt iuvenes, IV, 3 hl (4), a cap., rkp (1998)

Zelený duben, II, 2 hl (2), kl (2), rkp (1998)

Čo vyrastie?, III, 3 hl (3), a cap., rkp (1998)

Co to je? (cyklus), III, 3 hl (3), kl (2), rkp (1999)

Modlitba kamene, IV, 2–4 hl (4), a cap., rkp (1999)

Tří říkadla (cyklus), III, 2 hl (3), kl (3), rkp (1999)

Jarní, III, 2 hl (3), kl (2), rkp (2000)

Výprodej, III, 2 hl (2), kl (2), rkp (2001)

Cantemus, IV, 4 hl (4), a cap., rkp (2001)

Malé etudy pro Cvrčky (cyklus), II, 2–3 hl (2), a cap., rkp (2004)

Miniatury pro dětský sbor a klavír na slova E. Lepra, II, 2 hl (2), kl (2), rkp (2008)

 

Pavel  JURKOVIČ  (1933 - 2015)

Podpísničky s doprovodem dětských nástrojů, I–II, 1 hl (1), orff (1), S, Praha 1977

Dvacatero písniček, II–III, 1 hl, orff (1–2), OKS, Písek 1978

 

Miloslav  KABELÁČ  (1908 – 1979)

Modré nebe, II, 1–2 hl (2), kl (2–3), SNKLHU, Praha

Přírodě, op. 35, III, 2–3 hl (2–3), kl (2–3), SHV, Praha 1963

Zpíváme, op. 43 (cyklus), II–III, 1–3 hl (1–3), kl (2–3), rkp

Šest ukolébavek, IV, 3 hl (3–4), alt sólo, instr. s. (2–3), SNKLHU, Praha 1960

Dětské hry, III, 2–3 hl (3), mo (3), rkp

 

Viktor  KALABIS  (1923 – 2006)

Dětské písně, op. 15 (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2). SNKLHU, Praha 1953; S, Praha 1974

Čtyři písničky pro nejmenší, I, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1974

Housle a kos, Trubka a kohout, III, 4 hl (3), kl (2), rkp

Vánoční, I, 1 hl (1), kl (2), rkp

Písnička se zpívá, op. 40 (cyklus kánonických písní), III, 2–3 hl (3), fl, ob (2–3), rkp

Tři dětské sbory, II–IV, 2–4 hl (3), kl (2–3), rkp

 

Pavel  KLAPIL  (1937)

Zobcové písničky, III, 1–2 hl (3), kl (2), zfl (3), PKO, Olomouc 1973; Festa Olomouc, 2003

Osm písniček s flétnou,  II, 1 hl (1–2), zfl (2), KP, Jirkov 1974

Od soboty do soboty (cyklus), I, 1 hl (1), kl nebo ak nebo keyboard (2), PKO, Olomouc 1977; Festa Olomouc, 2002

Zvědavá sova, III, 1 hl (2), zfl, kl (2), rkp

O dvou kaňkách, III, 2 hl (3), PKO, Olomouc 1979

Dva kočičí zpěvy, II, 1 hl (2), kl (2), rkp

Za vodičkou studenou (deset lidových písní), III, 2 hl (3), kl (2–3), Festa Olomouc, 2003

Ej, dvérka malované (deset lidových písní), III, 2 hl (3), kl (2–3), Festa Olomouc, 2004

 

Ctirad  KOHOUTEK  (1929 - 2011)

Z dětského světa (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (1–2), rkp (1955, rev. 1990)

O lásce a milování (cyklus lidových písní z jihovýchodní Moravy), IV, 4 hl (3), kl (2), rkp (1955, rev. 1993)

Od jara do zimy (cyklus), III, 2–4 hl (3), a cap., KKOS, Brno 1966; P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Hudební oříšky (cyklus), III–IV, 4 hl (3–4), kl (2–3), KKOS, Brno 1966; P, Praha (in Zpíváme pro radost)

Ukolébavky pro Míšu, II–III, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1970; P, Praha (in Zpíváme pro radost)

Podvečerní koncert u chaty (cyklus), III, 3 hl (3), 1 melod. dech. nástroj, 2–3 chit, ak, O, Bratislava 1971; P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Skalické zvony, III–IV, 4 hl (4), org, 3 gongy, timp, kl (3), ČHF, Praha 1974

Polyfonní etudy, III–IV, 2 hl (3), bicí ad lib. (2), PKO, Olomouc 1975; P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Na rozhledně, II–III, 2 hl (2–3), 1–2 i více melod. nástrojů ad lib., rkp (1973), P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Janek a Kača (vokální scéna pro dětský dvojsbor, kl, camp–lli  a bicí), III–IV, 2x 4 hl (4), bicí (2-3), rkp (1974)

Petříčkovy písničky (cyklus), II–III, 2 hl (3), kl ad lib. (2–3), PKO, Olomouc 1976; P, Praha (in Zpíváme pro radost)

Radovánky (cyklus), II, 2 hl (1–2), a cap., KP, Jirkov 1977; P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Jaro, III–IV, 4 hl (2–3), a cap., rkp

Slovopád (cyklus), III–IV, 3 hl (3), kl (3), orff (2), PKO, Olomouc 1982; P, Praha (in Zpíváme pro radost)

Je nám hezky (cyklus), II–III, 2 hl (3–4), kl (2), a cap., KP, Jirkov 1980; P, Praha (in Zpíváme celý rok)

Veselý malý svět (cyklus), II–III, 2 hl (3), kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 1996

 

Marek  KOPELENT  (1932)

Písně na Vítězslava Nezvala, II–III, 1–2 hl (2–3), kl (3), rkp

Praštěné písničky, II–III, 3 hl (3–4), a cap., rkp

Svítání (pro velký dětský sbor), III, rkp (1975)

Cantus simplex, III, rkp (1983)

 

Jaroslav  KRČEK  (1939)

Písničky s vozembouchem, II–IV, 1–2 hl (2–3), vozembouch (1), KP, Jirkov 1970

Blábolinky, II–IV, 1 hl (2–3), fl (3), orff  (1), rkp

Hádej, hádej (suita), III–IV, 1 hl (3), ko (3), rkp

Kolíbačky, IV, 2–3 hl (4), ko (3), rkp

Říkadla, III–IV, vla, arpa, archi, dudy, bicí, rkp

 

Jaroslav  KŘIČKA  (1882 – 1969)

Dětem (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2)

Písně a pochody, II–III, 1 hl (2), kl (2–3)

Jiříčkovy písničky (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Daniny písničky (cyklus) I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Míšovy písničky (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2)

Jdou, zvířátka, jdou, I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Nové písně a pochody, II–III, 1 hl (2–3), kl (2)

Zvířátka z lesa, II, 1 hl (1–2), kl (2)

Říkadla a písničky pro chlapce a holčičky, I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Říkadla i s áčky pro malé zpěváčky, I–II,  1–2 hl (1–2), kl (2)

O zvířátkách a jiné žertovné písně dětské, II, 1 hl (2), kl (2)

Danečkovy písničky, I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Dva nápěvy pro nejmenší, I–II, 1 hl (1), kl (2)

Dva popěvky pro dětské hlásky, I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Dvě jarní písničky pro naše malé, I–II, 1 hl (1–2), kl (2)

Dvě písně k oslavě republiky, II–III, 1 hl (2), kl (2)

O vláčcích a mašinkách (cyklus), II–III, 1 hl (1–2), kl (2–3), P, Praha 1961

Oblázky z lásky pro mladé hlásky (cyklus), I–II, 1 hl (2), kl (2–3), P, Praha 1966

Dětské sbory, III, 3–4 hl (3–4), a cap., rkp

Snadné tříhlasé sborky (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., HMUB, Praha 1945

Rýmovačky pro zpěváčky, IV, 4 hl (3-4), a cap., HMUB, Praha 1933

Maminkám k svátku (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3), a cap., HMUB, Praha 1942

Písničky milým srdcím (sbírka šedesáti školních písní), II–III, 1–3 hl (1–2), a cap.

Slovácké dvojzpěvy (cyklus), IV, 2 hl (3), kl (3), O, Praha 1951

Vánoční koledy (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3), HMUB, Praha 1917

 

Ivan  KURZ  (1947)

Létající koberec, III, 1–2 zfl, viol, vla, vcl (3), HIS, Praha 1978; PKO, Olomouc 1980

Jak se dělá písnička, III, 2 hl (4), zfl, vla, vcl (3), PKO, Olomouc 1980

Máte mátu? – etudy pěvecké i herecké pro tříhlasý dětský sbor a cap.(cyklus), III, 3 hl, P, Praha 1982

Krásná je modrá obloha (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), kl (2), rkp (1987)

Prosby –tři sbory na texty mariánských modliteb (cyklus: 1. Pane, Pane náš; 2. Královno posvátného růžence; 3. Maria, Matko naše), III, 3 hl, a cap., rkp (1994)

Stabat Mater, III–IV, 1–3 hl (4), sk (3),  rkp (2000), Triga 2002

Veni, Sancte Spiritus, III–IV, 1–3  hl (3–4), sk (3), rkp (2001), TRIGA 2002

Te Deum pro dětský a smíšený sbor a varhany, III–IV, 1–4 hl, org (3), rkp (2002)

Missa Bohemica, III–IV, 1–4 hl (3–4), ko (3), rkp (2001), Triga 2003

Vánoční zpěvy a koledy, III–IV, 3 hl, a cap., rkp (2004), Nakl. Českého rozhlasu Praha, 2008

 

Otomar  KVĚCH  (1950 - 2018)

Pohádka o smrčku pro dětský sbor, dětská sóla, vypravěče a mo, rkp (1975)

Kuchyňská kapela, II, 1–2 hl (2), kl (2), rkp (1983)

Vivat Komenský (cyklus písní pro dětský sbor), II–III, 1–3 hl (2–3), kl, bicí (2), rkp (1988)

Dětské rozhlasové opery: Jaro je tu (1975), Před Vánocemi (1978), Jak přišel podzim (1980)

 

Jiří  LABURDA  (1931)

Dobrý den (cyklus), II, 2 hl (1–2), kl (2), rkp (1954), GS, 1978

Dětské sbory, II, 3 hl (2), a cap. nebo kl (2), rkp (1958, 1960), GS, 1969

Březen, III–IV, 4 hl, a cap., 1960, AC

Radost nad radost (cyklus), I, 1 hl (1), kl (2), rkp (1961), SE, 1970

Ráj domova (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2), rkp (1962), SE, 1970

Pohádky I. (Kuřátko v obilí, Pohádka o řepě), I–II, 2 hl (4), viol, kl (2–3), rkp

Pohádky II., I–II, 2 hl (4), kl (2–3), PKO, Olomouc 1979

Pohádky II., I–II, 2 hl (4), kl (2–3), PKO, Olomouc 1979

Hořec (cyklus), IV, 4 hl (3), a cap., ČHF, Praha 1977

Vstávej, slunce (cyklus), II, 2 hl (2), a cap.(kl), rkp (1978, 1979)

U kolotoče (cyklus), III, 3 hl (3), a cap., rkp (1980), API, 2001

Než začne padat sníh (cyklus), II, 2 hl (2–3), kl (2), rkp (1980), GS, 2007

Carmina (cyklus), IV, 4 hl (3–4), a cap., rkp (1981), TO, 2009

Lásky soužení (cyklus), 4 hl (3), a cap., rkp (1982), API, 2007

Jarní kánony (10 kánonů na lidové texty), II, 1–4 hl (1–2), a cap., rkp (1986); API, 2002

Letní kánony (10 kánonů na lidové texty), II, 1–4 hl (1–2), a cap., rkp (1997)

Podzimní kánony (10 kánonů na lidové texty), II, 1–4 hl (1–2), rkp (1999)

Zimní kánony (10 kánonů na lidové texty), II, 1–4 hl (1–2), rkp (1984)

Rozmarné kánony (10 kánonů na lidové texty),  II, 1–4 hl (1–2), rkp (1983)

Podještědské písně (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp (1984)

Dvojzpěvy na slova moravské lidové poesie (cyklus), IV, 2 hl (3), kl (3), P, Praha 1981; API, 2001

V Náměšti je hájek (cyklus), III–IV, 2 hl (3), kl (3), P, Praha 1981; API, 2001

Juž se ta lipka zelená (cyklus), IV, 4 hl (3), a cap., ČHF, Praha

Se zvířátky mezi řádky (cyklus), I, 1 hl (1–2) kl (2), rkp (1985)

Šumavské pastorely, III–IV, 2 hl (3), kl (2), rkp (1985)

Ze zelinářské zahrádky (cyklus), I, 1 hl (2), kl (2), rkp (1987)

Svatba (kantáta pro dívčí sbor, sborová sóla a klavír), IV, 3 hl (3–4), sóla, kl (3), rkp (1980)

Zvony, III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp (1989), API

Aven roma (6 cikánských písní), III–IV, 3 hl (2–3), a cap., rkp (1989); API, 2006

Ecce sacerdos magnus, II, 2(1) hl (2), org (2), 1992, LA, 1996

Natale (tři baskické vánoční písně), III–IV, 3 hl (3), rkp (1993)

Missa clara, III–IV, 2–3 hl (3), org (3), příp. con archi (2), 1993, 1996; HA, 1999

Dva sbory z cyklu „V přírodě“ od A. Dvořáka, IV, 4 hl (3), a cap., API, 2004

Dobromysl (cyklus), III, 2 hl (3), kl (3), rkp (1994), API, 2002

Beata Dei Genitrix, III–IV, 4 hl (3), org (2) nebo a cap., rkp (1994)

Dva staročeské chorály (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp (1994, 1996)

Tři žerty (cyklus), III, 2 hl (3), kl (3), rkp (1995),  API, 2004

Haec dies, III–IV, 3 hl (3) org, timp nebo org, orcharchi (3), rkp (1995, 1997)

Ukolébavka, II, 2 hl (2), kl (2), rkp (1996)

Tři staročeské chorály (cyklus), III, 3 hl (3), a cap., rkp (1997)

Exaudi nos Domine, IV, 2 hl, Bar sólo (3), org (2), rkp (1998), API, 1999

Missa in FA, III–IV, 3 hl , Bar sólo, a cap. (nebo org), rkp (1998, 2000); API, 1999

Dožínková, III, 3 hl (3), a cap., rkp (1999)

Missa brevis, III–IV, 2 hl (2–3), org (2), nebo archi, fl, org, rkp (2000), MV, 2002

Deset českých, moravských a slovenských lidových písní, III–IV, 3–4 hl (3), a cap., rkp (2000)

Missa in Es – Rosenbergis, III–IV, 3 hl (3), S, A, T, B sólo (3), org (3), rkp (2001); API, 2008

Jihočeská blatská svatba (kantáta), III–IV,  2 hl (3), sborová sóla, rec., kl (ad lib. keyboard, mg pás s vyzváněním zvonů a další bicí nástroje nebo obdobné orff), rkp (2001)

Moravské lidové písně , III–IV, 3 hl (3), a cap. nebo vcl (3), rkp (2002)

Misere mei Deus, III–IV, 3 hl (3), S, Bar sólo, org (3), rkp (2003)

Benedicite Dominum, III–IV, 3 hl (3), viol, org (3), rkp (2004)

Hospodářův rok (20 kánonů), II, 1–4 hl (1–2), a cap., rkp (2005)

Žert, IV, 3 hl (3), viol (nebo a cap.), rkp (2005)

Štěbenec zakvíkal (10 lidových písní), IV, 3 hl (3), cl (3), rkp (2005)

Přišlo jsi k nám, Jezulátko (pásmo 10 vánočních koled), III–IV, 3 hl (3), sborová sóla (3), org (3), (ad lib. další bicí), rkp (2002)

 

Ivana  LOUDOVÁ  (1941 - 2017)

Rozleť se, moje písničko (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (1–2), SHV, Praha 1961; S, Praha 1966

Duchna nebeská (cyklus) II, 1 hl (2), kl (1–2), ÚDLUT, Praha 1965

Písničky na dobrou noc (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), a cap., ÚDLUT, Praha 1966

Hádanky (cyklus), II, 2 hl (2), kl (2), ÚDLUT, Praha 1967

Mámo …! (cyklus), II, 3 hl (2–3), a cap., ÚDLUT, Praha 1967

Deset minut ticha (hra se scénickou akcí), II–III, 1–3 hl (3), zfl, bicí, budík,  metronom, S, Praha 1983

Malý princ, dětská kantáta o sedmi obrazech pro soprán, alt, recitátora a dětský sbor s doprovodem 5 nástrojů, III, 1–3 hl (3), fl, cl, tr, kl, bicí (3), ČHF, Praha 1967

Malá vánoční kantáta (pro dětský sbor, trubku a harfu), I–III, 1–3 hl (2–3), tr, arpa (3), rkp (1976),GS

Kánonické písničky (cyklus), II–III, 2 hl (3), a cap., KP, Jirkov 1978; ČHF, Praha 1978

Vosa a bodlák, I–II, 1 hl (1), kl (1–2), event. chit (1–2), PKO, Olomouc 1976

Sonetto per voci bianche, III, 2 hl (3), a cap., Edizioni SUVINI–ZERBONI, Milano 1978; ČHF

Písnička o Darwinově teorii, II, 1 hl (1), chit (1–2), OKD, Praha 8, 1981

Trojlístek (cyklus), II, 1–2 (1–2), trgl, tamb (1), PKO, Olomouc 1981

Veselé kontrapunkty (cyklus), II–III, 2–3 hl (3), a cap., KP, Jirkov 1982; ČHF, Praha 1982

Zlatý klíček od pusy, I, 1–2 hl (1), orff, viol, kl (1), P, Praha 1979

Zpěvy o růži (cyklus), III, 2–4 hl (3–4) a cap., PKO, Olomouc 1983; ČHF, Praha 1983

Veselé malování, II, 1 hl (1), kl, bicí (1), časopis Sluníčko č. 9/1984

Písničky pro Lucku (cyklus), II–III, 2 hl (3), viol (2), KP, Jirkov a ČHF, Praha 1984

Permonické písničky (cyklus), II–III, 2–3 hl (3), a cap., ČHF, Praha 1987

Pozdrav slunci, III, 3 soli + 3 hl (3), skryté flétny (2), rkp (1996)

Mudrosloví, III–IV, soli, 1–4 hl (3–4), nástroje (zfl, bicí) hrají zpěváci, rkp (2004)

 

Zdeněk  LUKÁŠ  (1928 – 2007)

Poupata, op. 38 (suita), III, 3 hl (2–3), ko (3), rkp

Čtyřlístek, op. 41 (cyklus), II–III, 1 hl (1–2), viol (3), rkp (HIS)

Poklady, op. 53 (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., rkp (HIS)

Amicitia, op. 54, IV, 3 hl (4), kl (3), a cap., rkp (HIS)

Sedum trubačů, op. 67 (cyklus), III–IV, 3 hl (2), a cap., KP, Jirkov 1970; P, Praha 1974

Ze špalíčku, op. 74 (cyklus), II, 2 hl (1–2), a cap., KP, Jirkov 1971; P, Praha 1974

Máj, op.100 (cyklus), III–IV, 3 hl (3), fl (3), KP, Jirkov 1974

Otep myrhy, op. 101, III–IV, 3 hl (2–3), kl nebo org (2), rkp

Počítadla, op. 108 (cyklus), III, 2–3 hl (3), fl, ob, kl (3), KP, Jirkov 1976

Písně letních dnů a nocí, op. 111 (cyklus), IV, 3 hl (3), trgl (1), SPN, Praha 1984

Tři dětské sbory s průvodem houslí, op. 114, III, 3 hl (3), viol (3), KP, Jirkov1976

Hejdum, dá, op. 115, III–IV, 4 hl (3), orff (1), rkp

Řemeslníci, op. 117, III, 3 hl (3), kl, bicí (2), rkp (HIS)

Byl jednou jeden domeček, op. 133 (cyklus), II–III, 3 hl (2–3), fl , 2 viol, rec., PKO, Olomouc 1978

Hádanky, op 134 III, 3 hl (2), viol, kl (2–3), KP, Jirkov 1978

Věneček, op. 135, IV, 4 hl (3), a cap, SPN, Praha 1984

Olmicii laudes, op. 142 (kantáta pro 3 dětské sbory, 3 tr, org a bicí)

Jak by kdosi krásně hrál, op. 157 (cyklus), IV, 3 hl (3), fl, arpa (3), ČHF, Praha 1981

Zpívala bych, zpívala, op. 160, II–III, dětský trojsbor, II–III, fl, kl (3), rkp

Čarohrátky, op. 162, III, 3 hl (2–3), kl (3), KP, Jirkov 1982

Svítá, op 169 (kantáta pro velký dětský sbor a ko), rkp

A co ty víš, op. 178, III, 4 hl (3–4), kl (3), rkp

Poselství hudby, op 180, IV, 4 hl (4), kl (3), rkp

Titul člověčí, op. 193, IV, 4 hl (3–4), a cap., rkp

Zpívejte, ptáčkové, op. 220 (dětský dvojsbor), III, a cap., rkp

V horách, op. 222, III, 4 hl (4), a cap., rkp

Quam pulchra es, op. 229, IV, 3 hl (3–4), a cap., rkp

Šťastné a veselé, op 268 (vánoční zpívání), III–IV, 4 hl (3), viol, kl (2–3), rkp

Hádanky – Zpívánky, II–III, 1 hl (1), viol, kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 1996

 

Otmar  MÁCHA  (1922 – 2006)

Matka jabloň (cyklus), III, 2 hl (3), kl (3), rkp

Dětské sbory, III–IV, 3 hl (4), a cap., S, Praha 1955

Lašské helekačky (cyklus), IV, 3–4 hl (4), sóla, a cap., ČHF, Praha 1971

Zvířetník (cyklus), III–IV, 4 hl (4), 2 cl (3), P, Praha 1974

Moravské lidové písně pro tři ženské hlasy a klavír (cyklus), IV, 3 hl (3), kl (3), P, Praha 1976

Pojďte s námi (cyklus), II, 1 hl (1–2), ko, ČHF, Praha 1977

Vyzvání na cestu, III, ob, chit (1978)

Ohlasy písní slezských na lidové texty, kl (3), ČHF, Praha 1984

Zvířátka a loupežníci (zpívaná pohádka o 5 obrazech), III–IV, sóla, kl, gr.c., ČHF, Praha 1986

Pohádka o krtkovi, II–III, kl (3), rkp (1986)

Deset vánočních koled (cyklus), II–IV, 2–3 hl (2), sóla, fl nebo viol (2), API

Uničovské trojzpěvy (cyklus), IV, 3 hl (3), kl (3), ČHF, Praha 1989

Hymnus – Cantata piccola (Cedant arma togae), III–IV, 2 hl (3–4), so nebo org a bicí nebo kl, rkp, ČHF, Praha 1989

Volání slunce (taneční pásmo písní na lidové texty pro DS, zfl, kl a bicí), ČHF, Praha 1993

Variační fantazie na píseň Teče voda, teče, IV, 4 hl (4), a cap., rkp

Slezské koledy, III–IV, a cap., rkp (1995)

Ó, dej nám, Pane, večer veselý (suita vánočních písní na lidové texty), III, dk, bicí (3), rkp (ČHF, 1995)

Hej, Vánoce, dlouhý noce (suita vánočních písní na lidové texty), III, zfl, bicí, orcharchi (3), rkp (ČHF, 1996)

Slavnosti jara (pásmo písní a tanců na lidové texty), III, kl, zfl a bicí (3), rkp (ČHF, 1996)

Fortuna, IV, 4 hl (4), a cap., API, 2002

 

Jan  MÁLEK  (1938)

Čtyři o zvířátkách (cyklus), II, 1 hl (3), kl (3), KP, Jirkov 1972

Tři před spaním (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3), vla (3), KP, Jirkov 1975

Kontrapunkty pro nejmenší (cyklus), II–III, 2–3 hl (3), fl (zfl, vcl), bicí (1–2), KP, Jirkov 1975

Jarní popěvky (cyklus), II–III, 2–3 hl, viol (2), rkp (1975); SPN, Praha 1992 (č. 4, 5)

Malované sny, III–IV, 2–3 hl (3–4), fl (2–3), rec., diaprojektor ad lib., KP, Jirkov 1976

Královničky, III–IV, 3 hl (3), cl, viol, kl (3), KP, Jirkov 1977

Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de jitrnicis, III, 1–4 hl (3–4), sóla, zfl, viol, chit (2–3), KP, Jirkov 1979

Ukolébavky pro dospělé lidi (cyklus), III–IV, 3–4 hl (4), sóla, kl, fl (3), KP, Jirkov 1980

Školní motet (O scholaris! – Laudo, laudas, laudat – Quo usque tandem?), III–IV, 2 hl (S, A), B sólo, zfl, trgl, chit, rámový bubínek, vcl (cb), rkp (1982)

Zmařená kantáta aneb Vivat musica, III, 3 hl (3–4), rec., 2 viol, cb, kl (3), KP, Jirkov 1982

Čtyři jihočeské lidové písně, III–IV, 4 hl (3), viol (3), trgl, tamb, rkp (1982); SPN, Praha 1984 (č. 4)

Hádanky, pro 4 dětské sbory různé vyspělosti, rec., 2 zfl (2), orff, rkp (1983)

Rozpočítadla (cyklus), II, 1–2 hl (1), sóla, viol (kl), rkp (1984)

Kvítí milodějné III., IV, 1–4 hl (4), fl, viol, vla, kl (3), rkp (1984)

Písničky a říkadla (cyklus) II, 1–2 hl, (1), zfl, orff, rkp (1984)

Pět podzimních písniček II, 1 hl (1), fl, arpa, 1 bicí (orff), rkp (1984)

Kočičí písničky (cyklus), I–II, 1 hl (1), zfl, orff, rkp (1986); EV, 1989/5 (č.4)

Plzeňská věž (6 písniček z Plzeňska), II–III, 2–3 hl, zfl, cl, trgl, tamb (1), rkp (1987)

14 českých a moravských písní, II, 1 hl (1), zfl, chit, viol,  trgl, rkp (1988)

Amor vincit omnia (cyklus), IV, 4 hl (4), fl (3), rkp (1995)

Život je pes, II–III, 2 hl (2–3), kl (3), IPOS–ARTAMA, Praha 1996

Cantica Davidis (cyklus), IV, 2x3 hl (4), a cap., rkp (2003)

Ešče si zazpívám (15 lidových písní z Čech a Moravy v úpravě pro školní pěvecké sbory s doprovodem zfl a chit nebo s doprovodem kl), 2–3 hl (2–3), fl, chit, kl (2–3) , IPOS–ARTAMA, Praha 2004

 

Bohuslav  MARTINŮ  (1890 – 1959)

Písničky pro dětský sbor (cyklus), III, 3–4 hl (2–3), a cap., S, Praha 1976; P, Praha 1977

Ptačí hody, III, 2–3 hl (2), tr nebo vla (1), P, Praha 1977

Dětské hádanky, III, 4 hl (2), a cap., P, Praha 1977

Dětské písně, I, 1 hl (1), kl (2), P, Praha 1977

Otvírání studánek (komorní kantáta, IV, 2–4 hl (4), soprán, alt a baryton sólo, rec., 2 viol, vla, kl (3), SNKLHU, Praha 1956; S, Praha 1972

Petrklíč (cyklus), IV, 2 hl (4), viol, kl (3), P, Praha 1960

Tři písně posvátné (Tři legendy), IV, 3 hl (4), viol (3), Boosey and Hawkes, New York 1953

Vynášení smrti (Špalíček), III–IV, 4 hl (3), kl (3), rkp

 

Zbyněk  MATĚJŮ  (1958)

Čtyři dětské sbory, III, 2 hl (2–3), a cap., KP, Jirkov 1982

 

Lukáš  MATOUŠEK  (1943)

Klárčina říkadla (cyklus), II–III, 3 hl (3–4), a cap., P, Praha 1980

Vodička, voda (cyklus), III, 3 hl (4), a cap., P, Praha 1980

 

Jiří  MATYS  (1927 - 2016)

Říkadla, op. 35 a, II–III, 1–3 hl (3–4), a cap., KDO, Ostrava

Písně pro děti (cyklus), III, 1–3hl (2–4), kl (3), ČHF, Praha 1964

V přírodě (cyklus), IV, 1–4 hl (4), a cap., ÚDLUT, Praha 1965

Malé studie pro dětský sbor, II–IV, 2–3 hl (2–4), a cap., PKO, Olomouc 1975

Písničky z prázdnin (cyklus), II–III, 1–3 hl (1–3), a cap., PKO, Olomouc 1974

Písničky pro nejmenší jiskřičky (cyklus), I–II, 1 hl (2), PKO, Olomouc 1975

Zdravotní abeceda (cyklus), I–II, 1 hl (1–2), kl (2), PKO, Olomouc 1976

Maminkám, II–III, 1–2 hl (1-2), sólo, viol (2), PKO, Olomouc 1977

Co říká mateřídouška dětem, III, 3 hl (3), sóla, a cap., ČHF, Praha 1979

Za horami, za řekami, III, 4 hl (3), a cap., rkp

Červená se muchomůrka, II–III, 1–4 hl (2–3), fl, kl (3), ČHF, Praha

Cestou nocí (cyklus), IV, 3–4 hl (3–4), a cap., rkp

Léto kouzelník, III–IV, 3–4 hl (2–4), a cap., rkp

Sonet o domově, III–IV, a cap., rkp

Čtyři malé studie, III, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1990

 

Vít  MICKA  (1935)

Z holubí pošty, III, 3 hl (3–4), a cap., PKO, Olomouc 1974
 

Věroslav  NEUMANN  (1931 – 2006)

Vynášení Moreny (pásmo obřadních lidových písní), IV, 3 hl (3), kl (3), ÚDLUT, Praha 1962

Prstýnek, IV, 3 hl (3), a cap., SHV, Praha 1962

Zelené roky (cyklus), II–III, 2 hl (2), kl (2), SHV, Praha 1964

Kolíbač, IV, 4 hl (4), a cap., SHV, Praha 1966

Blecha, II–III, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1968

Dvě podzimní nálady, III, 3 hl (3), a cap., S, Praha 1971

Tři smutné písničky o dětech, III–IV, 2 hl (2–3), a cap., sóla, rec., KP, Jirkov 1971

Vánoce malých zpěváčků (cyklus koled), II–III, ko (2), rkp (1976)

Zázračná muzika (cyklus), III–IV, 3 hl (3), kl, zfl (2), KP, Jirkov 1977

Hádej, hádej, které zvíře kouká se k nám do vikýře (cyklus), III, 2–4 hl (3), kl, bicí (2), PKO, Olomouc 1978

Cancáty a jiné fóry pro snaživé dětské sbory (cyklus), III–IV, 2–3 hl (3), kl (2), KP, Jirkov 1979

Zeptejte se, co jev lese, III, 3–4 hl (3), kl (2), KP, Jirkov 1980

Roztančíme celou zem, III, 3–4 hl (3), KP, Jirkov 1980

U nás v kapele, II–III, 1–2 hl (1), kl (1-2), KP, Jirkov 1980

Intervaly (cyklus), II–III, 1–2 hl (2), kl (2), OKS, Tachov 1980; EV 1984, 1985

Tři šňůrky písniček pro děti (tři cykly: I – snazší, II – středně obtížné, III – obtížné), I–IV, 1–2 hl (1–3), kl (2–3), rkp, OKS, Tachov 1982 (výběr), P, Praha 1976

V trávičke (cyklus), II–III, 2–3 hl (2–3) a cap., PKO, Olomouc 1982

Různá počasí (cyklus), III–IV, 2–6 hl (3), viol, kl (3), KP, Jirkov 1982

 

Jan  NOVÁK  (1921 – 1984)

Tři kanzonety, IV, 3 hl (4), a cap., S, Praha–Bratislava 1968

Gloria, IV, 3 hl (3–4), org nebo kl (3), FSU, Jihlava1996

Ave Maria, IV, 3 hl (3–4), org nebo kl (3), FSU, Jihlava 1997

 

Vítězslav  NOVÁK  (1870 – 1949)

Máj (cyklus), III–IV, 4 hl, a cap., M, Praha 1948

Jaro se směje, III, 4 hl (4), a cap., EV, 1975

Primula veris, IV, 2 hl (3), S, Praha 1975

 

Vadim  PETROV  (1932)

Javorové husle (cyklus na slovenskou lidovou poezii), III–IV, 4 hl (3), a cap., J. Churáček–Jc–Audio, Netolice 2008

Krkonošská pohádka, III–IV, 4 hl, kl (arpa), trgl (3), J. Churáček–Jc–Audio, Netolice 2008

Obrázky staré Rusi (cyklus), rkp

Vánoční zpívání (cyklus 10 vánočních zpěvů na lidové texty), rkp

 

Zdeněk  POLOLÁNÍK  (1935)

Vánoční mše dětská, zpěv, fl, org, rkp (1965)

Missa brevis, III–IV, org (3), rkp (1969), Moravské hudební vydavatelství, 1991

Vánoční dětská mše, III, fl, chit, org (3), rkp (1979)

Vávra, III–IV, kl , rkp (1964), Moravské hudební vydavatelství

Dej Bůh štěstí (cyklus 5 koled), II–IV, 1 hl, kl nebo org, rkp (1992), IPOS–ARTAMA, Praha 1997

Z nebe jsi na svět přišel / Nesem vám noviny (cyklus 15 koled), II–IV, 2 hl, kl nebo org, rkp (1992), IPOS–ARTAMA, Praha 1997

Do usínání, I–II, 2 hl (2–3), kl, rkp (1971), Editio Moravia, 2001

Cantus laetitiae  (Žalmy pro dětský nebo ženský sbor), a cap., rkp (1994), Bärenreiter, 2004

 

Miroslav  RAICHL  (1930 – 1998)

Pět sborů na Z. Kriebela, III, 2–3 hl (3), kl (2), rkp

Ukolébavka, III, 2–3 (3), kl (3), SHV, Praha 1966

Píseň pro smutné děvčátko, III, 3 hl (3), kl (3), SHV, Praha 1966

Brusič Mráz, II–III, 2–3 hl, kl (2),ÚDLUT, Praha 1966

Ivánkova zvířátka, strašidla a prasátka (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1969

Verše psané na vodu, IV, 1–2 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1971

Veselá teorie (cyklus), II–III, 1 hl (2), KP, Jirkov 1972

Desítka písniček z gramofonu Jendy Bendy (cyklus), III, 1(–3) hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1972; IPOS–ARTAMA, Praha 1999

Tři lesní písničky, II–III, 2 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1972

Rýmovaní vorvani a jiná zvěř, III, 4(2) hl (3–4), kl (3), rkp

Rekviem za Lidice, III, 3 hl (2–3), kl (2), PKO, Olomouc 1990

Tři malé pohádky, II–III, 1 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1973

Pětiprsté písničky (cyklus), I–II, 1 hl (1), PKO, Olomouc 1973

Zmrzlina, Pochoutky, II, 1 hl (1), kl (2), KP, Jirkov 1974

Divertimento pro dětský sbor, III–IV, 3–4 hl (4), a cap., rkp

Meteorologická, Písnička dětí z jedné městské čtvrti, Sborová, III, 2–3 hl (2–3), kl (2–3), KP, Jirkov 1979

Vyprávění o Janíčkovi a Aničce (balada o šesti částech), III–IV, 1–4 hl (4), a cap., PKO, Olomouc 1980

Písničky pro našeho pejska (cyklus). I–II, 1–2 hl (1–2), kl (2), IPOS–ARTAMA, Praha 1999

Srdce z perníku, II, 1 hl (1), kl (2), PKO, Olomouc

Den jako stvořený na výlet, II–III, 3 hl (2), kl (2), OKS, Tachov

Vodovod, II–III, 2 hl (2), kl (2), rkp

Svátek zvířátek, II–III, 1–2 hl (3), PKO, Olomouc 1983

Veselá teorie II, (cyklus), II–III, 1 hl (2), kl (3), ODDM, Šumperk 1990

Jaro nám nastává, III–IV, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1990

Písně pro dětský sbor a klavír (Ukolébavka, Píseň pro smutné děvčátko, Tajtrlík, Senoseč, Brusič Mráz, Kočár v oblacích), III–IV, 2–3 hl, kl (3), IPOS–ARTAMA, Praha 1999

Šest dívčích sborů (cyklus), IV, 2–3 hl (3–4), a cap., IPOS–ARTAMA, Praha 1999

Krajina, III–IV, 3 hl (3), kl (3), IPOS–ARTAMA, Praha 1999

Tak copak, III, 2 hl (2–3), kl (3), IPOS–ARTAMA, Praha 1999

 

Karel  REINER  (1910 – 1979)

Šest dvojzpěvů (cyklus), IV, 2 hl (4), kl (3), SHV, Praha 1964

Tři písničky pro mateřské školy, I, 1 hl (1), kl (1), PKO, Olomouc 1974

 

Václav  RIEDLBAUCH  (1947 - 2017)

Tesknice (cyklus), III–IV, 3 hl (3-4), 2 zfl (2), rkp (1976)

Nebocyklus pro děti (sedm dětských sborů), rkp (1978)

Kantorská (Oslava českého baroka), III, org (3), ČHF, Praha 1980

Slabikář (čtyři polyfonní kousky), III, 2–3 hl (3–4), a cap., KP, Jirkov 1981

Svatební zpívání, IV, 2–6 hl (4), a cap., ČHF, Praha 1983

 

Jan  RYCHLÍK  (1916 – 1964)

Posměšky, II–III, 2 hl, zfl, orff (1–2), S, Praha 1976

 

Petr  ŘEZNÍČEK  (1938 - 2019)

Atomu servus pacis (kantáta), III–IV, 4–6 hl (4), a cap., ČHF, Praha 1974

Poselství Jana Amose (kantáta), III–IV, 4–6 hl (4), rec., a cap., rkp

 

Josef  ŘÍHA  (1934 - 2014)

Rak, II–III, 1 hl (2), kl (2), EV, č.4/1969–70

Písničky pro opravdové zpěváčky (cyklus), II, 1 hl (2), zfl, kl (2), KKS, Ústí n. L. 1976

Nám je hej, III, 4 hl (2–3), kl (2–3), KP, Jirkov 1976

Na shledanou, prázdniny, III, 2 hl (2), kl (2), EV, č. 1/1977

V zeleném háji, II–III, 2(3) hl, fl, viol, kl (2), KP, Jirkov 1978

Nebojte se o nás, dospělí, III, 2 hl (2), kl (2), EV, č. 5/1979

Zpíváme dvojhlasně (30 lidových písní pro ZŠ), II, KPÚ, Ústí nad Labem 1980

Březen, III–IV, 3 hl (2–3), a cap. (různé sborníky)

Jazykolamy, III, 4 hl (3), kl (2), KP, Jirkov; ČHF Praha

Kánon všekánon (až 32hlasá kánonická hříčka), II–IV

Když jitro zavítá sem zas, III–IV, 3 hl (2–3), kl (2), KP, Jirkov 1979

Rýma, III, 3 hl (2–3), a cap., KP, Jirkov 1980

Tisíc krás, III, 3 hl (2–3), kl (2), KP, Jirkov1980

Tisíc krás, II–III, 2 hl (2), fl, kl (2), KP, Jirkov 1981

Písnička o létě, III, 2 hl (2), kl (2), EV, č. 10/1982

Raketa, III, 2 hl (2–3), kl (2), EV, č.8/1983

Ach, to je krásy; Koťata; Malá opera, I–II, 1 hl (1–2), kl (2), OKS, Česká Lípa 1984

Zlatá brána, III, 2 hl (2) a cap., PKO, Olomouc 1982; EV, č.1/1984

Zeměkoule, II–III, 2 hl (2), kl (2), EV, č. 8/1984

Proč beránci nejdou k ovečkám, II–III, 2 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1982

Cvrčci, II–III, 2 hl (2), sólo, viol (2), KP, Jirkov 1985

Jiřičky; Zvoneček, II, 1 hl (1–2), kl (2), ÚKVČ, Praha 1986

Vykutálená, II–III, 2 hl (2), kl (2), EV, č. 10/1987

Vítej, Martine, II–III, 1 hl (2), kl (2), EV, č. 4/1989

Písničky k výuce hudební teorie (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (1), HV, 1995

Podej mi ruku svou, II–III, 2 hl (2), kl (2), různé sborníky

Když se hory zelenaly (cyklus), III–IV, kl, Kult. středisko ALBIS, Ústí nad Labem 1999

Skládám noty do písničky (cyklus), II, kl, zfl, Kult. středisko ALBIS, Ústí nad Labem 2002

Vánoční koledy, I–III, 2 hl (2),  dech. kvarteto (3), Kult. středisko ALBIS, Ústí nad Labem 2002

Duha plná písniček (cyklus), II–III, kl, Kult. středisko ALBIS, Ústí nad Labem 2004

Kukulín (kantáta a melodram pro dětský sbor, baryton sólo a recitátora  s průvodem klavíru), II–III, 2 hl (2–3), kl (3), Kult. středisko ALBIS, Ústí nad Labem 2004

Nad Betlémem vyšla hvězda jasná, III–IV, 3 hl (2–3), kl (2–3), rkp (2005)

Klavírista; Les, III, 1 hl (2), kl (2), HV, č. 3/2006

Romské rondo, II, 1–2 hl (2), kl (2), HV, č.2/2007

Koledníci (cyklus koled s instr. doprovodem), Kult. Středisko ALBIS, Ústí nad Labem 2007

 

Klement  SLAVICKÝ  (1910 – 1999)

Jarní kolotoč, II–III, 3 hl (2–3), fl, kl (2–3), P, Praha 1971

Vítám tě, sluníčko, I–II, 1–3 hl (1–2), kl (2–3), rkp

Děti, radost a zpěv (cyklus), II–III, 1–3 hl (2), kl (2), rkp

Letní den (cyklus), III, kl, rkp (1983)

Ptačí rok (cyklus), III, kl, rkp (1985)

Kolíbavka, III, 1 hl (3), kl (3), PKO, Olomouc 1990

 

Milan  SLAVICKÝ (1947 – 2009)

Jarní náhrdelník, III, chit, ČHF, Praha 1979

Regina coeli, III–IV, 4 hl (4), a cap., rkp (1999)

 

Jan  SLIMÁČEK (1939)

Písně a říkadla pro dětský sbor a dechový sextet, rkp (1965)

Písničky (cyklus), II, 1–3 hl (2–3), kl (3), KP, Jirkov 1975; P, Praha 1987

S písničkou za zvířátky (cyklus), II–III, 1–3 hl (3), kl (3), P, Praha 1987

Co kvete na louce (cyklus), III, 1–3 hl (3), kl, trgl (3), PKO, Olomouc 1983; P, Praha1987

Barevný den, III, 1–3 hl (2–3), kl (3), PKO, Olomouc + ČHF 1984 (sborník Zpíváme s Tachovským dětským sborem)

Pohádkový zvonek (cyklus), III, 1–3 hl (3), kl (3), PKO, Olomouc + ČHF, Praha 1987, CD Štývarův dětský sbor (pod názvem Zpívám si, zpívám), oceněno ve skladatelské soutěži

Škola v přírodě, II–III, 1–3 hl (3), kl (3), rkp (1985), oceněno ve skladatelské soutěži

Dětské posměšky (cyklus), IV, 3 hl (4), a cap., PKO, Olomouc 1988, oceněno ve skladatelské soutěži

Lítací sen, II–III, 1–3 hl (3), kl (3), rkp, text: Marie Chvatíková (1991), CD Mariella (pod názvem Když já si zazpívám)

Malý muzikant, III, 1hl (2-3), kl (3), rkp, text: Marie Chvatíková (1992)

Pro nejmenší (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2), rkp, text: Marie Chvatíková, (2001)

Písně milému (cyklus), IV, 2 hl (3), kl nebo arpa (3), rkp, tisk, text: Marie Chvatíková, (1985), CD, ĎAS Plzeň (2007)

Modlitba, III, 1 hl (3), org (2), rkp, tisk, text: Marie Chvatíková, 1990 CD, Mariella (pod názvem Když já si zazpívám)

 

Jan  SMOLKA  (1942)

Vlaštovky a sníh, II, 2 hl (2–3), kl (2–3), EV, 1970; KP, Jirkov 1968

Obrázek, II–III, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1975

Píšťalka, III, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1977

Studánka, III, 3 hl (3), a cap., PKO, Olomouc 1977

Věneček z kvítí (cyklus), III, 3 hl (3), PKO, Olomouc 1977

Věci nebo věcičky pro zpěvavé dětičky (cyklus), III, 2 hl (2–3), a cap., PKO, Olomouc 1978

Reprotechnika (cyklus), III, 2 hl (3–4), rec., a cap., KP, Jirkov 1978

 

Karel  SODOMKA  (1929 – 1988)

Dvě jarní říkadla, II, 2 hl (2–3), viol (2–3), KP, Jirkov 1972

Jablíčko s poselstvím, IV, 3 hl (3–4), kl (2–3), P, Praha 1974

Lákavá cesta, II, 2 hl (2), chit (1), KP, Jirkov 1976

Péťa a Kačka, III, 3 hl (3), sóla, kl (2), KP, Jirkov 1978

Velikonoční říkadla (cyklus), II–III, 2 hl (2), viol (3), PKO, Olomouc 1990

 

Dalibor  SPILKA  (1932 – 1997)

Pět říkadel (cyklus), III, 2–3 hl (3), cl (2–3), PKO, Olomouc 1972

 

František  ŠAUER  (1912 – 1989)

Říkadla na kraslicích, II–IV, 1(3) hl (2), kl (2–3), P, Praha

Jaro je tu (cyklus), II–III, 1–3 hl (2), kl (2–3), KP, Jirkov 1972

Vezu kvítí, vezu (cyklus), II–III, 1 hl (1–2), kl (2), P, Praha

En ten tulipán (cyklus), II–III, 1–2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1973

Květiny pro děti (cyklus), III–IV, 3 hl (3), a cap., P, Praha 1973

Divoké husy, II, 2 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1975

Přání mamince (malá kantáta pro sólo, dětský a ženský sbor s průvodem klavíru), II, IV, 1 hl (2) a 4 hl (3), kl (2–3), ČHF, Praha 1977

Slunce v rose (cyklus), II–III, 3 hl (2–3), kl (2), ČHF, Praha

Cvrčci (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1977

 

Zdeněk  ŠESTÁK  (1925)

Co to zvoní, co to cinká (cyklus), III, 1–3 hl (2–3), kl (2–3), S, Praha – Bratislava 1967

Už je ráno, bílý den, II, 1 hl (1), kl (1), SPN, Praha 1974

Písničky o zvířátkách (cyklus), I, 1 hl (1), kl (2), P, Praha  1977

Za sluníčkem (cyklus), II, 1–2 hl (2), kl (2), KOS, Ostrava

U studánky (písničky pro malé školáčky a jejich zobáčky), I, 1 hl (1), kl (2), ČHF, Praha

Dětský svět (cyklus), II–III, 3 hl (2–3), a cap., ČHF, Praha

Zvěstování jara (malá kantáta), IV, 4 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1980

Vítej, slunko líbezné (malá kantáta), IV, 4 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1982

Kdež ta ruože prokvitá (malá kantáta na českou středověkou poezii), IV, 4 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1982

V nově zem se zase směje (malá kantáta), IV, 4 hl (4), kl (3), ČHF Praha 1984

 

Leo  ŠVAGERA  (1931)

Písničky pro chlapce a holčičky (cyklus), I, 1 hl (1), kl (1), PKO, Olomouc, 1972

Broučičí písničky (cyklus), I, 1 hl (1), kl (1), PKO, Olomouc 1674

Malé hádanky (cyklus), II–III, 2 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1975

 

Jiří TEML  (1935)

Pětilístek (cyklus), II, 2–3 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1973

Vymýšlenky (cyklus), II–III, 3–4 hl (2), kl (2), rkp (1973)

Písničky z Tramtárie (cyklus), II, 1 hl (2), viol, vcl nebo kl (2), rkp (1973)

Kalamajka mik, mik, mik (cyklus), III–IV, 4 hl (3), a cap., SPgŠ Karlovy Vary,  1973

Tři žertovné madrigaly, IV, 3–4 hl (3), sóla, a cap., ČHF, Praha 1974

Škola (mikrokantáta pro 2 sólové hlasy a dětský sbor s doprovodem klavíru), III–IV, 3 hl (3), kl (3), KP, Jirkov 1976

Všelijaké písničky (cyklus), II–III, 3–4 hl (2), kl (2), KP, Jirkov 1976; S, Praha 1981

Tři směšné písničky (cyklus), II–III, 3 hl (2), kl (2), ČHF, Praha 1976

Sluníčko (cyklus), I, 1 hl (1), kl (2), příp. 2 nástroje dechové nebo smyčcové (2), PKO, Olomouc 1976

Písničky z trávy (cyklus), IV, 3 hl (3–4), viol (3), KP, Jirkov 1977

Mateřídouška (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1977

Tři májové dětské sbory (cyklus), III–IV,1–3 hl (2–4), kl (2), ČHF, Praha 1978

Tři pentatonické písníčky pro děti, rkp (1973)

 Písničky na prázdniny i do školy (cyklus), III, 3 hl (3), sólo, a cap., KP, Jirkov 1979

Čtyři písničky pro maminky, tatínky, babičky a dědečky (cyklus), II–III, 3 hl (2–3), kl (2), KP, Jirkov 1981

Šest písniček ze studánky (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3), sóla, viol (3), ČHF, Praha 1982

Travačky (vokální rondo), IV, 3 hl, a cap., ČHF, Praha 1981

Písničky o zvířátkách a metru (cyklus), III, 4 hl (3), fl (3), KP, Jirkov 1982

Moji kamarádi (miniaturní kantáta), II–III, 2–3 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1982

Čtyři moravské písničky (cyklus), IV, 4 hl (3–4), fl (3), rkp (1982)

Rýmovačky s ozvěnou, dvojsbor pro dva dětské sbory a cap., rkp (1983)

Cirkus Rámus (cyklus), II, P, Praha 1984

Jak to bylo dál (cyklus), II–III, bicí, rkp (1984)

Kolotoč (cyklus), I, 1 hl (1), kl, orff (1–2), P, Praha 1986

Vánoční, I, 1 hl (1), kl (2), rkp (1987)

Opavské písničky (cyklus), IV,  kl, rkp (1988)

Splnilo se písmo svaté (pásmo vánočních písní a koled v úpravě pro dětská sóla, dětský sbor, žesťové kvinteto, malý orchestr a varhany), rkp (1991)

Koledníček (jednoduché úpravy známých koled a vánočních písní), III, 3 hl (tři nástroje nebo 1 hl a dva nástroje), Bärenreiter, Praha 1994

Svatá noc (pásmo vánočních písní a koled pro dětská sóla, dětský sbor, malý orchestr a varhany), rkp (2001)

Vivat Gaudeamus, IV, bicí, rkp (2002)

Gloria in excelsis Deo (vánoční písně a koledy z celého světa pro dětský sbor a symfonický orchestr nebo dětský sbor, harfu a bicí), rkp (2001)

Ave Maria, III, org, rkp (2005)

Tři maďarské koledy, III, arpa, rkp (2006)

Gloria, IV, a cap., rkp (2007)

Císařovy nové šaty (dětská opera na libreto J. Tůmy pro baryton, dětská sóla, dětský sbor a malý orchestr), rkp (2006)

Kocour v botách (dětská opera na libreto J. Tůmy a E. Hrubé pro sóla, dětský sbor a malý orchestr), rkp (2008)

 

Václav  TROJAN (1907 – 1983)

České pastorely, II–IV, sóla, 2 ak a bicí (ad lib.) nebo kl, ČHF; P, Praha 1966

Vojenská písnička (zpívaná scénka), II–III, 1–3 hl (2), ko (3), KKS, Ostrava 1980

Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku (cyklus), II–III, 1–3 hl (2), mo nebo kl (3), P, Praha 1976

Slezské zpěvanky (směs úprav lidových písní), IV, 4 hl (4), kl (3), ČHF, Praha 1979

Žluté nebe, modrá louka (cyklus), I–II, 1 hl (1), kl (2), P, Praha 1980

Rozpustilá abeceda, II, 1–3 hl, kl, P, Praha 1980

Zvířátka (cyklus), II, 1–2 hl (1), kl (2), PKO, Olomouc 1983

 

Antonín  TUČAPSKÝ  (1928 - 2014)

Co zbylo z anděla (cyklus), IV, 4 hl (4), fl, tamb, trgl (2), E. C. Kerby Ltd., Toronto 1975

Missa de angelis, III, 3 hl, org nebo kl (3), Roberton Publikations

Dreams, pro dva dětské sbory, ob (3), rkp

 

Jiří  VÁLEK  (1923 – 2005)

Kolik je sluníček, III, 4 hl (3–4), kl nebo mo (3), ČHF, Praha 1962

Zpívají psíci při měsíci (hudební leporelo), I, 1 hl (1), kl, chit, camp–lli (2), P, Praha 1970

Co je to? (hudební leporelo), I, 1 hl (1), kl, chit, camp–lli (2), P, Praha 1967

Ezop (kantáta), I–II, 1 hl (1–2), rec., kl nebo fl, 2 cl, cb, bicí (2), P, Praha 1972

Co to zvoní, co to cinká, I–II, 1–2 hl (1–2), kl, camp–lli (2), Dopravní nakl., Praha 1968, 1975

Psí suita, II–III, 1–2 hl (2), tr (2 tr), kl, ad lib. fl, cl, chit (3), ČHF, Praha 1970

 

Jan  VIČAR  (1949)

Sbory a písničky pro děti (1967 – 1979), MusicOl , Olomouc 1997

Ahoj, moře! (cyklus), II, 1–2 hl (2), rec., kl (2), chit, láhve, vozembouch, ústní harmoniky, píšťalky (1), PKO, Olomouc 1982; MusicOl , Olomouc 1997

Zpíváme si (cyklus), II–III, 2 hl (2–3), kl (3), tr ad lib.(2), rkp (1982); MusicOl, Olomouc 1997

Na shledanou! II–III, 1 hl (2), 4 tr (3), timp (3), rkp (1982); MusicOl, Olomouc 1997

Míšovy písničky (cyklus), II, 1 hl (2), sólo, cl (fl, ob ad lib.), kl (2), rkp (1993); HV, 2001 (výběr); MusicOl, Olomouc 1997

Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2) a dechové nástroje ad lib. (2), rkp (1993); HV, 2002 (výběr); MusicOl, Olomouc 1997

Voda, voděnka, III–IV, 4 hl (4), a cap. a klávesa (zvonek) G (1), rkp (1998); MusicOl, Olomouc 2000

Co mi ještě zbylo ze Žáčka (cyklus), II, 1hl (2), kl (3), rkp (2000); MusicOl, Olomouc 2000

Šestero písní rozmarných (cyklus), II, 1 hl (2), kl (3), rkp (2003)

Zachodí slunéčko (cyklus), IV, 3 hl (4), viol (3), rkp (2006)

Tři koledy (cyklus), IV, 4 hl (4), a cap., rkp (2006)

Lásko, milá lásko (úprava moravské lidové písně), IV, 5 hl (4), a cap., rkp (2006)

Gurale, IV, 15 hl (4), a cap + viol (3) a bicí (2) ad lib., rkp (2006; 2007)

Vejr, IV, 6 hl (4), a cap., rkp (2007)

O Káče s Káčou (cyklus), III, 1–3 hl (2–3), kl (3), tr (3) a bicí (3), rkp (2008)

Hlasy z Moravy (cyklus), III–IV, 4–6 hl (4), a cap., rkp (2006–2008)

Hanýskovy písničky (cyklus), II–III, 1 hl (2), kl (3), rkp (2009)

 

Zbyněk  VOSTŘÁK  (1920 – 1985)

Dětské sbory, op. 17, III, 3–4 hl (3), a cap., rkp (1951)

 

Evžen  ZÁMEČNÍK  (1939 - 2018)

Čtyři dětské sbory, III, 3 hl (3–4), a cap., rkp (1964)

 

Mojmír  ZEDNÍK  (1921 - 2007)

Kočičí písnička, III, 3 hl (2), PKO, Olomouc 1972

Písnička pro kukačku, III, 3 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1972

Písničky pro chlapce a holčičky (cyklus), II, 1 hl (2), kl (2), PKO, Olomouc 1975

Tři dvojhlasé písně, II–III, 2 hl (2), a cap., PKO, Olomouc 1977

Rok (cyklus), III, 3 hl (3), kl, cb, t.picc (3), PKO, Olomouc 1979

Zvířátka, II, 1 hl (2), kl (2), rkp

Datel, II, 1 hl (2), kl (2), rkp

Modré léto, bílá zima, III, 3 hl, kl (2), rkp

Tancovaly myši, III, 1–2 hl (3), kl (2), rkp

 

Zdeněk  ZOUHAR  (1927 - 2011)

Zima (cyklus), III–IV, 3–4 hl (3), a cap., rkp

U potoka (cyklus), III, 3 hl (3), a cap., rkp

To je křiku! (cyklus), II–III, 2 hl (2–3), kl (3), rkp

Hastrmani, II, 1–2 hl (2), kl (2), rkp

Rozmarné ukolébavky (cyklus), II–III, 2 hl (2–3), kl (3), rkp

Kdo budí sluníčko (cyklus), III, 4 hl (3–4), a cap., rkp (1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode