Skladby pro smíšené mládežnické sbory

 

Do soupisů jsou zařazeni současní, nedávno zesnulí i dnes již klasičtí čeští hudební skladatelé, v jejichž díle zaujímá, vokální sborová tvorba pro dětské, resp. dívčí nebo smíšené mládežnické sbory významné místo, případně skladatelé, jejichž jednotlivá sborová díla interpretačně i posluchačsky zaujala.

        Římská čísla u uvedených skladeb vyjadřují stupeň obtížnosti: I – pro začínající soubory, II – střední obtížnost skladby (v závorce případně obsazení sboru).

        Další údaje charakterizují případný druh doprovodu a v závorce uvádějí opět stupeň jeho obtížnosti: 1 – snadný, vhodný pro děti, žáky ZUŠ, 2 – středně obtížný, určený učiteli, zkušenějším instrumentalistům, 3 – obtížný, určený profesionálnímu provedení.

         Poslední informace se týkají editora, roku a místa vydání, resp. rozmnožení skladby. (Sborové skladby, které ve spolupráci s Českým hudebním fondem v Praze rozmnožil Klub pracujících v Jirkově nebo Park kultury a oddechu v Olomouci, získaly vesměs ocenění nebo doporučení k rozmnožení ve skladatelských soutěžích Jirkovské dětské sborové tvorby a Svátků písní Olomouc. Vítězné skladby tvůrčích soutěží Festivalu sborového umění v Jihlavě byly rozmnoženy přímo Českým hudebním fondem v Praze, některé další vydal ve své edici prostřednictvím DKO s.r.o. Jihlava FSU Jihlava.)

 

Přehled použitých zkratek

 

a)     názvů doprovodných nástrojů

 

a cap.              bez doprovodu            mo            malý orchestr  

ak                    akordeon                     ob            hoboj

archi                smyčcové nástroje       oc            okarína

arpa                 harfa                           orff          orffovské nástroje

bchit                baskytara                     org          varhany

camp–lli            zvonkohra                   ptti          činel

cb                    kontrabas                     sk            smyčcové kvarteto

cl                     klarinet                        so          symfonický orchestr

cr                    lesní roh                       t.picc       malý buben

dk                   dechové kvinteto          tamb        tamburína

do                   dechový orchestr          timp         tympány

fag                   fagot                            tr            trubka

fl                      flétna                          trb           trombon

gr.c.                velký buben                  trgl          triangl

chit                  kytara                          vcl          violoncello

instr.s.             instrumentální skupina  viol         housle

kl                      klavír                           vla          viola

4 kl                   čtyřruční klavír             zfl          zobcová flétna

ko                     komorní orchestr          rec.        recitace

vib                    vibrafon

 

b)    názvů nakladatelství a institucí, které notový materiál vydaly nebo rozmnožily

 

ČHF         Český hudební fond                       

EV           časopis Estetická výchova                

FS            Foersterova společnost                  

HM           Hudební matice                             

HMUB       Hudební matice Umělecké besedy    

HV           časopis Hudební výchova                

K             Komenium                                    

KDO         Krajský dům osvěty                         

KDPM       Krajský dům pionýrů a mládeže        

KKOS        Krajské kulturně osvětové              

               středisko                                    

KKS          Krajské kulturní středisko              

KPÚ          Krajský pedagogický ústav             

M              Melantrich                                 

MF            Mladá fronta                                                       

KS ONV     Kulturní středisko ONV                                   

MV           Musica viva, Cheb                         

MDO          Městský dům osvěty

 O             Opus

 OR           Orbis

OKS           Okresní kulturní středisko

OÚ            Osvetový ústav

P               Panton

PKO           Park kultury a oddechu

PŠ             časopis Pionýrská štafeta

R               Rovnost

rkp            rukopis

S               Supraphon

SHF           Slovenský hudobný fond

SHV            Státní hud. vydavatelství

SNKLHU    Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

SPN           Státní pedagogické nakladatelství

 

 

API                Alliance Publications. Inc., USA

GR                 Edition Gregorius, Monster, D

HA                 Wolfgang G. Haas, Köln, D

LA                 Laurendale Associates, Van Nuyes, USA

SE                 Ediciones SEEMSA, Madrid, E

TO                P. J. Tonger, Köln, D

GS (SC)         G. Schirmer, Inc, New York, USA

MV               Möseler Verlag, Wolfenbüttel, D

SM                Schott Musik International, Mainz, D

 

Poznámka:

Neúplnost údajů u některých skladeb vyplývá z nedostatku podrobnějších informací. U rukopisů (rkp) je někdy v závorce uveden rok vzniku skladby. V zjednodušeném tvaru jsou uváděny názvy nakladatelství a institucí, které materiál vydaly nebo rozmnožily.

 

 

Pavel  BLATNÝ  (1931)

Básníkův pláč, II, 4 hl (SATB, komorní sbor), rkp

 

Eduard  DOUŠA  (1951)

Tři vánoční zpěvy (Gloria, Čas Vánoc, Fanfrnoch), II, 4 hl, a cap., rkp (1992)

Smíšené sbory a cappella na verše Jiřího Žáčka, II, 4 hl, a cap., rkp (1994)

Moudrost staré Francie (cyklus), II, 3 hl (SABar), rkp (2001)

 

Petr  EBEN  (1929 – 2007)

Truvérská mše, I, sóla, zfl, chit (bicí, příp. org), rkp (1969), IPOS–ARTAMA, Praha; DKO, Jihlava

Cantica Comeniana (deset písní z Amsterodamského kancionálu J. A. Komenského), I (SABar), zfl (2), rkp (1970), Ústřední církevní nakladatelství; Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg

From Life to Life, II, 4 hl (SATB), rkp (1993)

 

Miloš  HAASE  (1948)

Slóvce M (malá kantáta pro tříhlasý smíšený komorní sbor a bicí na slova staročeské písně), I–II, 3 hl (SABar), nástroje (trgl, tamb senza sonagli, tamb basco) hrají zpěváci, DKO, Jihlava 1985

 

Jan  HANUŠ  (1915 – 2004)

Tři chorály nejsvětější svátosti, op. 65/Va, II, org nebo archi (2)

Zpívejte Hospodinu, op.65/IX/3a (Žalm 96), II, 3 hl (SABar, někdy dělené), chit (1), rkp

 

Jaroslav  HERDEN  (1931 – 2010)

Až půjdu vandrem s mošnou (Tři kratochvíle pro smíšený sbor na slova V. Fischera), II (SATB), a cap., rkp (1985)

Z Moravy (cyklus pro chlapecký a jinošský sbor na slova moravské lidové poezie), II (SATB), fl, cor in F, rkp (1987)

Dona nobis pacem (1. Gloria, 2. Agnus Dei), II, 4 hl (SATB), org (3), rkp (2004)

in Úpravy lidových písní pro školní sbory, UK Praha, 2006

            Stála Kačenka u Dunaja, I (SABar), a cap.

            Kdes, holubičko, lítala, I (SABar), viol (3)

           Krásná panna přemilého syna, I (SATB), a cap.

            Když tě vidím, I (SATB), org (3)

 

Ilja  HURNÍK  (1922 - 2013)

Písně betlémské, koláž koled, II (SATB) , ko (3), rkp (2007)

 

Lukáš  HURNÍK  (1967)

Příběhy (cyklus), II (SATB), a cap., rkp

Magnificat, II (SSATB), org nebo org + vcl (3), rkp

Pasticcio, II (SATB), org nebo org + vcl (3), rkp

God is calling, II (SATB) org nebo org + vcl (3)

Kantáta o čaji, II (SATB, sóla), ko (3), rkp

 

Petr  JEŽIL  (1948)

Du bist, II (SATB), a cap., rkp (1999)

 

Pavel  KLAPIL  (1937)

Zaťukal na skylko (tucet českých a moravských lidových písní), I (SABar), a cap., Festa Olomouc, 2002

Tři písně olomouckého orloje, II (SATB), a cap., rozmn. sbor ATENEO, Olomouc 2008

 

Ctirad  KOHOUTEK  (1929)

Galánečce (cyklus na slova slovenské lidové poezie), II (SATB), rkp (1950, rev. 1990)

Země jako zahrádka (cyklus), II (SATB), instr. soubor (2–3), rkp (1981)

Líbání chleba, II (SATB), a cap., rkp (1987)

Broskvička (Jubiloso pro smíšený sbor, klavír a bicí), II, kl, bicí (2), rkp (1993)

 

Ivan  KURZ  (1947)

Moravské rozjímání – čtyři písně pro komorní smíšený sbor na texty moravské lidové poezie (cyklus), II, 1–3 hl, 2 viol, vcl, bonga, trgl, rkp (1985)

 

Jiří  LABURDA  (1931)

50 českých, moravských a slovenských písní pro tříhlasý smíšený sbor (SABar) a cappella, II

            a) V dobrém jsme se sešli, 15 písní, rkp (1972)

            b) Já mám mou panenku v Roudnici, 15 písní, rkp (1973); API, 2007

c) K Soběslavi cesta, 20 písní, rkp (1975)

Aven roma, 6 cikánských písní, I (SABar), a cap., rkp (1989), API, 2006

Čtyři moteta na texty nejstarších českých chorálů, II (SABar), rkp (1970), API, 2007

Missa in Re, II (SABar), org (2), rkp (1997), HA, 2001

Hezká Andulka, I (SABar), a cap., rkp (2006)

Vyletel vták (cyklus), II (SATB), a cap. nebo kl (2–3), rkp (1968), GS, 1970

Zbojnické zpěvy (cyklus), II (SATB), a cap. nebo orcharchi (1971), SM, 1973

Valasi, Valasi (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1974)

Ut omnes homines vivant humaniter, II (SATB, alt sólo), a cap., rkp (1970), GS, 1976

Dolcissima mia vita, II (SATB), a cap., rkp (1977), TO, 1991

Rodné zemi (hymnus na slova J. Seiferta), II (SATB), a cap., rkp (1979), API, 2008

Zelený majerán (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1982), API, 2000

Táborské kraje (hymnus na slova A. Sovy), II (SATB), a cap., rkp (1983), API, 2004

Cestička k Táboru (cyklus), II (SATB), a cap., rkp(1983), MV, 1993

Versi leta facies, II (SATB), a cap., rkp (1986)

Poselství (hymnus na slova J. A. Komenského), II (SATB), a cap., rkp (1989), API, 2008

Missa pastoralis (cyklus), II (SATB + soprán a bas sólo), org (3), rkp (1990), TO, 2006

Anežko česká, II (SATB), a cap. nebo org (1), rkp (1991)

Dvě baskické lidové písně (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1993)

Te lucis ante terminum, II (SATB), org (2), rkp (1993)

Ave Regina, II (SATB), org (2), rkp (1993)

Missa sistina (cyklus), II (SATB), a cap. nebo org (2), HA, 1995

Missa cum cantu populi (cyklus), II (SATB + 1 hl zpěv lidu, tr, org (3), nebo orcharchi (3), HA, 2002

Tu es Deus, II (SATB), org (2), příp. se smyčci a žesti, rkp (1999)

Confiebor Tibi Domine, II (SATB + soprán sólo), org (3), rkp (1999), API, 2002

Na Olšavě Brod (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1994), API, 2001

Haec dies (velikonoční hymnus), II (SATB), org, timp (3), GR, 1996

Tři písně lásky (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1996), Bergischer Musikverlag, Solingen, SRN, 1996

Adeste fideles (cyklus), II (SATB), a cap., rkp  (1997)

Sedm českých lidových písní, II (SATB), a cap., rkp (1997)

Staročeské chorály (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1997)

Magnificat in Fa, II (SATB + sóla: SATB), a cap. nebo org (2), rkp (1985, 1991, 2000)

Regina mundi dignissima, II (SATB), a cap. nebo org (2), příp. orcharchi, HA, 2001

Přišlo jsi k nám, Jezulátko (pásmo 10 českých, moravských a slovenských vánočních koled), II (SATB + sborová sóla), org (3), instr. soubor (3), rkp (2002)

Benedicite Dominum, II (SATB), org, viol (3), rkp (2004)

 

Zdeněk  LUKÁŠ  (1928 – 2007)

Pět písní o lásce (cyklus na slova lidové poezie), op. 27, I–II (SATB), kl (2–3)

Podzim (suita na slova lidové poezie), op. 35, II (SATB), kl, archi (3)

Za naším huménkem, II, 4 hl (SATTBB), ÚKVČ, Praha 1988

Modlitba, op. 59, II (SATB), org, bicí (3)

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní (cyklus), op. 71, II (SATB), kl, bicí (3)

Tváře lásky (cyklus), op. 73, II (SATB), 2 tr, bicí (3)

Dohráno a dozpíváno, op. 84, II (SATB), A sólo, a cap.

Hadroplet (cyklus na slova lidové poezie), op. 99, II (SATB), kl, bicí (2–3)

Veselá kopa, op. 143, II (SATB), a cap.

Pocta tvůrcům (cyklus), op. 147, II (SATB), viol, kl (3)

Na horách, op. 156, I (SATB), a cap.

V podzámčí (čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor), op. 170, I–II (SATB), cembalo (3)

Buď zdráva, písni, op. 191, II (SATB), a cap.

S humorem, op. 205, II (SATB), a cap.

Liturgické písně (cyklus), op. 236, II (SATB), Bar sólo, a cap.

Plynutí času, op. 255, II (SATB), fl (3)

Pater noster, op. 263, II (SSATB), a cap.

Radujme se všichni v Pánu! (Vánoční mše k poctě J. J. Ryby), op. 301, II (SATB), orch (3)

Nikdo není ostrov, II, 4 hl (SATB), API

 

Jan   MÁLEK  (1938)

Missa Brevissima Bechiniensis, II (SATB), Bar sólo (org ad lib.)

 

Bohuslav  MARTINŮ  (1890 – 1959)

Pět českých madrigalů (cyklus na slova lidové poezie), II (SATB), a cap., ČHF, Praha; Boosey and Hawkes, New York 1949

Madrigaly (čtyři madrigaly na slova lidové poezie), II (SATB), a cap., Bärenreiter, Kastel 1960

 

Zdeněk  POLOLÁNÍK  (1935)

Jarní sbory (Dvě jarní ozvěny), II (SATB), rkp (1959)

Ave Maria, II (SATB), org (3), rkp (1995), UČPS, Cantus 2007, č. 1

 

Miroslav  RAICHL  (1930 – 1998)

Milování bez vídání, II (SATB), a cap., rkp (1970)

Šest madrigalů pro smíšený sbor (cyklus), II, a cap., rkp (1978)

 

Jan  SLIMÁČEK  (1939)

Píseň o rodné zemi, II (SATB), a cap., rkp, text: Jaroslav Seifert, cena v soutěži (1985)

Hymnus – Beata es, II (SATB) nebo IV, a cap., rkp (1990)

Iubilate Deo, II (SATB), a cap., rkp (1991)

Adesto Domine, II (SATB), org (2), nebo IV, vbarhany (2), rkp (1997) , CD Mariella (pod názvem Rozdáívejme lásku)

Nunc sancte nobis, II (SATB), a cap., rkp (1993)

Psalmus 95, II (SATB), a cap., rkp (1999)

Antifona, II (SATB), org (2), rkp (1999)

Ave Maria, II (SATB), a cap., rkp (2004), oceněno v soutěži k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka (2004)

Benedicta es, tu Virgo Maria, II (SATB), org (2), rkp (2004), oceněno v soutěži k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka (2004)

Laetare, Virgo Mater, II (SATB), org (2), rkp (2004), oceněno v soutěži k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka (2004)

Magnificat, II (SATB), org nebo žesťové kvarteteo (3), rkp (1993)

Canticum judithae, II (SATB), a cap., rkp (1993)

Romance, II (TBarB), text: Marie Chvatíková, a cap., rkp, 2. cena v soutěži Most 1982

 

Jiří  TEML  (1935)

Tři písničky pod pantoflem (cyklus na slova moravské lidové poezie), II (SATB), a cap., ČHF, Praha 1981

Credo (cyklus), II (SATB), a cap., rkp (1998), Bärenreiter

Missa piccola per coro misto e violino, II, FSU, Jihlava 2004

Sapientia IV (cyklus), II (SATB), rkp (2006)

Vonička (cyklus na slova lidové poezie), II (SATB), rkp (2007)

 

Antonín  TUČAPSKÝ  (1928 - 2014)

In honorem vitae (pět madrigalů), II (SATB), a cap., (1975), Roberton Publications

Pět velikonočních motet (cyklus), II (SATB), a cap., (1977), E. C. Kerby Ltd, Toronto

Moravská krajina (cyklus), II (SATB), a cap., (2006)

Missa in Sol, II (SATB), rkp (2006)

Čtyři sbory (O vos omnes, Jubilate Deo, Benedictus vir, Credo Deo), II, (SATB), a cap.

 

Jan  VIČAR (1949)

Smíšené sbory (1998 – 2008), Univerzita Palackého, Olomouc 2008

Voda, voděnka, II (SATB), a cap. a klávesa (zvonek) E (1), rkp (1998)

K horám (cyklus), II (SATB), kl (3), rkp (2004)

Ave Maria, II (SSAATTBB), org (3), rkp (2005)

Gurale, II (SSAATTBB), a cap. + viol (3) a bicí (2) a d lib., rkp (2006)

Vejr, II (SSAATTBB), a cap., rkp (2008)

Zachodí slunéčko (cyklus), II (SSATTB), viol (3), rkp (2006; 2008)

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode