2019

 

6th World Children and Youth Choral Championship, 13.– 17. 2. 2019, St. Petersburg

6. Světové soutěže dětských a mládežnických sborů se ve dnech 13.– 17. 2. 2019 zúčastnilo v Petrohradu celkem 20 souborů z 5 zemí – Běloruska, České republiky, Kazachstánu, Lotyšska a Ruska.

Podrobnosti o soutěži: https://En.Wccc.Su/

Porota: Sergej Jekimov (Rusko), Andrea Angelini (Itálie), Theodora Pavlovič (Bulharsko), Hirvo Surva (Estonsko), Radoslaw Wilkiewicz (Polsko), Taťjana Ždanova (Rusko), Stanislav Gribkov (Rusko a Alexander Loginov (Rusko). Navíc 6 členů Čestné poroty.

Kategorie (aktuální): I. Dětské sbory 11­–13let; II. Dětské sbory 13–14 let; III. Dětské sbory 14–15 let; IV. Mládežnické sbory 16–25 let.

Z výsledkové listiny:

Kategorie mládežnických sborů (16 - 25 let):

Koncertní sbor Sborového studia Permoník, ZUŠ B. Smetany Karviná (sbm. Martina Juríková) zvítězil ve všech předkolech své kategorie (osmifinále - 380 bodů, čtvrtfinále - 400 bodů, semifinále - 518 bodů, finále - 1. místo) a získal Grand Prix v kategorii mládežnických sborů a finanční prémii 30000 rublů. Navíc získal i dvě z šesti udělených Zvláštních cen Čestné poroty - "Za vynikající úspěchy na poli sborového umění" ("For outstanding achievements in the field of choral art") a "Za vysoký krteativní potenciál" ("For high creative potential").

 IMG-20190214-WA0015.jpg (204,4 kB)   

                    ------------------------------------------------

8th Gdansk International Choir Festival, 8.- 10. 3. 2019 , Gdansk, Poland
 
Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 17 sborů ze 11 zemí (České republiky, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Německa, Norska, Polska, Rakouska a Ruska).
Soutěžní kategorie: A - smíšené sbory dospělých nad 18 let, min. 20 zpěváků, B - mužské a ženské sbory dospělých nad 18 let, min. 16 zpěváků, C - sbory mládeže. 14 - 19 let, min. 20 zpěváků, D1, D2 - dětské sbory 6 - 10 let, 10 - 14 let, min. 20 zpěváků, E - komorní sbory, 10 - 24 zpěváků.
Bodování: 0 - 100 biodů; 70,00 - 79,99 bronzový diplom; 80,00 - 80,99 stříbrný diplom; 90,00 - 100 zlatý diplom.
 
Porota: Rihards Dubra (Lotyšsko), Vytautas Miškinis (Litva), Pawel Lukaszewski (Polsko), Javier Busto (Španělsko), Gregorz Rubin (Polsko).
 
Z výsledkové listiny:
Porota udělila celkem 4 zlaté, 9 stříbrných a 4 bronzové diplomy.
 
Kategorie B: Komorní ženský sbor Collegium Cantantium Praha (sbm. Zdeněk Kudrnka) - Stříbrný diplom (83,40 bodů); v této kategorii nebyl zaltý diplom udělen. Soutěžní program - Z. Kodály: Túrót eszik a cigány, J. Busto: Salve Regina, B. Martinů: Vynášení smrti, I. Hrušovský: Rytmus.
Nejlepším sborem byl vyhlášen dívčí sbor Ellerhein Girl´s Choir, Tallinn, Estonsko (95,00 bodů - kat. C).
                       -----------------------------------------

International Choir Festival and Contest „Golden Voices of Montserrat“, 24.– 28. 3. 2019, Lloret de Mar, Španělsko

Mezinárodní sborové soutěže se zúčastnilo celkem 17 pěveckých sborů z 11 zemí Evropy, Asie a Jižní Ameriky, mezi nimi i Komorní sbor Ondrášek, Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček).

Soutěžní kategorie: A – Dětské sbory (7 – 14 let); B – Sbory mládeže a dospělých – mužské, ženské, smíšené a část. smíšené  (B1: 15 – 25 let; B2: 25 – 40 let; B3: 41 a starší); C – Duchovní hudba; D – Autentický folklor; E – Pop, jazz, gospel, spirituál. Kategorie C, D, E mají další podobné dělení jako kategorie B. Všechny kategorie se dále dělí podle počtu zpěváků: 12 – 16, 24 –60, 70 – 120 zpěváků.

Hodnocení:  0 – 100 bodů; 0 – 70 bodů: Čestné uznání; 70 – 79 bodů: 3. místo – Bronzový diplom; 80 – 89 bodů: 2. místo – Stříbrný diplom; 90 – 99 bodů: 1.místo – Zlatý diplom; 100 bodů – Platinový diplom, Grand Prix Golden Voices of Montserrat.

Z výsledkové listiny (která nebyla do dnešního dne pořadateli publikována):

Kat. B1 -  Mládežnické sbory do 25 let: Komorní sbor Ondrášek, ZUŠ Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček) – 1. místo – Zlatý diplom.

Kat. C 1 -  Duchovní hudba: Komorní sbor Ondrášek, ZUŠ Nový Jiřčín (sbm. Josef Zajíček ) – 1. místo – Zlatý diplom.

Grand Prix  Golden Voices of Montserrat získal  japonský středoškolský sbor z Tokia.

                            --------------------------------------------------------

13. Slovakia cantat 2019, 25.- 28. 4. 2019, Bratislava, Slovensko

Soutěže se zúčastnilo 15 pěveckých sborů z 6 zemí (ČR, Francie, Ruska, Slovenska, Slovinska a Turecka).

Kategorie: 27 soutěžních kategorií (mezi nimi i Sbory seniorů) a kategorie nesoutěžní (blíže v Propozicích soutěže)

Bodování: 0 - 100 bodů; 60 - 74,99 bodů - bronzové pásmo; 75 - 89,99 bodů stříbrné pásmo; 90 - 100 bodů - zlaté pásmo; vítěz G. P. musí dosáhnout minimálně 97 bodů.

Porota: Prof. Benedykt Bloński, předseda (Polsko), Raimondas Katinas (Litva), Branko Stark (Chorvatsko), Ragnar Rmussen (Norsko), Urša Lah (Norsko).

Z výsledkové listiny

Kategorie A4 – Dětské sbory do 16 let: Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (94 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie D2 – Ženské sbory: Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (83,6 bodů).

Kategorie F2 – Lidová píseň s instrumentálním doprovodem): – Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (85 bodů); Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (94,6 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie C1 – Mládežnické sbory do 21 roků: DATIO ODRY (sbm. Josef Zajíček) – zlaté pásmo (91 bodů); Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (96,6 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie E2 – Komorní sbory do 9 zpěváků: Cantamus, Letovice (sbm. Veronika Hromková) – stříbrné pásmo (76 bodů).

Kategorie G – Spirituál, gospel, pop, jazz: Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (83,6 bodů).

Zvláštní cena za dramaturgii soutěžního programu: Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková).

Grand Prix Slavakia Cantat 2019 získal Spevácky zbor slovenských učitelov, Slovensko (sbm. Štefan Sedlický, který získal i Zvláštní cenu poroty za dirigentský výkon).

                               ------------------------------------------------------------

18th International Choir Festival and Competition Venezia in Musica, 1.– 5. 5. 2019, Caorle, Itálie

Mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 8 pěveckých uskupení ze 7 zemí (České republiky, Chorvatska, Itálie, Kazachstánu, Rakouska, Slovinska a Thajska).

Soutěžní kategorie: A – Mužské, ženské a smíšené sbory, komorní sbory a vokální ansámbly s povinným programem; B – tytéž kategorie s volným programem; G – Dětské sbory, stejnorodé a smíšené mládežnické sbory; S – Musica Sacra (mužské, ženské a smíšené sbory); F – Folklor.

Bodování (bodovací systém jako u ostatních sborových soutěží agentury Meeting Music): 0 – 30 bodů; bronzové pásmo I – X: 1 – 10,49 (1 – 1,49; 1,5 – 2,49 atd. po 1 bodu); stříbrné pásmo I – X: 10,5 – 20,49; zlaté pásmo I – X: 20,5 – 30; Grand Prix.

Porota: Luis Cipriano (Portugalsko), Rohan de Lanerolle (Srí Lanka), Battista Pradal (Itálie).

Z výsledkové listiny:

Kategorie A3: Pražská kantiléna (ženský sbor), sbm. Karolína Řepová, Anna-Marie Lahodová –  zlaté pásmo III (23,29 bodů), vítěz kategorie, nominace na G.P. (Soutěžní program: Felix Mendelssohn Bartholdy: Laudate pueri; Giovanni Pierluigi da Palestrina:Pueri Hebraeorum; Petr Koronthály: Husička divoká; Zdeněk Lukáš: Poselství hudby).

Kategorie F: Pražská kantiléna (ženský sbor), sbm. Karolína Řepová, Anna.Marie Lahodová – zlaté pásmo V (25,42 bodů), vítěz kategorie, nominace na G.P., Zvláštní cena poroty za vynikající provedení skladby B. Martinů:  Vynášení smrti (Soutěžní program: Zdeněk Lukáš: Kravarky; Bohuslav Martinů: Vynášení smrti; Ivan Hrušovský: Slnečné hry; Eugen Suchoň: Bodaj by vás, vy mládenci.

Ženský sbor Pražská kantiléna se stal i vítězem Grand Prix 18th Venezia in Musica 2019.

                      -----------------------------------------------------------

18. AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019, 9.- 12. 5. 2019

Festivalu se zúčastnilo celkem 6 pěveckých sborů z ČR, Polska a Slovenska.

Soutěžní kategorie: A – Vysokoškolské sbory (M, Ž, S, K); B1 – Středoškolské sbory (Dí, S); B2 – Středoškolské sbory z konzervatoří (Dí, S); C – Vokální ansámbly; D – Sakrální hudba (pro kategorie A, B, C). Počty zpěváků: Ž, S – 25-45; K – 15-24; VA – 6-12.

Hodnocení: 0 – 100 bodů; 70–79 bodů – bronzový diplom; 80–89 bodů – stříbrný diplom; 90–100 bodů – zlatý diplom. Absolutní vítěz musí dosáhnout min. 95 bodů.  1.– 3. Místa v kategorii A jsou s finanční prémií.

Povinné skladby slovenských autorů: ŽS – Pavol Krška: Kyrie; MS a KSS – Pavol Krška: Kyrie z Misssa brevis; VSS – Ivan Hrušovský: Kyrie z Missa brevis pro iuventute. (Pro společný zpěv nastudovat – Eugen Suchoň: Aká si mi krásna, Lubor Bárta: Gaudeamus igitur.)

Porota: Dr. h. c., prof. Ondrej Lenárd (Slovensko), doc. PaedDr. Daniela Mandysová (ČR), prof. dr. hab. Bernard Medlik (Polsko), prof. UR Božena Stasiowska-Chrobak (Polsko), dr. Sándor Kabdebó (Maďarsko).

Umělecký ředitel prof. Milan Pazúrik, organizační ředitel dr. Alfonz Poliak.

Z výsledkové listiny:

Kategorie A (Smíšené sbory): Collegium paedagogicum, PedF UK Praha (sbm. Marek Valášek) – zlatý diplom, vítěz kategorie, Absolutní vítěz ABB 2019; Cena ministra školství SR – „Absolutnímu vítězi ABB“; Cena banskobystrického diecézního biskupa – „Za nejlepší interpretaci skladby se sakrální tematikou“.

Kategorie A (Komorní sbory): Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (sbm. Tomáš Židek) –  stříbrný diplom; Cena rektora UMB v Banské Bystrici – „Za působivou dramaturgii“; Cena biskupa západního distriktu Evangelické církve a.v. na Slovensku – „Za najlepší interpretaci skladby období romantismu“.

Kategorie D (Sakrální hudba): Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (sbm. Tomáš Židek) – stříbrný diplom.

Celkové hodnotenie súťaže:

Medzinárodná porota kladne hodnotila úroveň súťažiacich zborov ako aj ich dramaturgiu. S poľutovaním však hodnotila menší počet prihlásených vysokoškolských zborov (ubúdajúci počet vysokoškolských speváckych zborov). Ocenila precíznu prácu organizačného štábu a navrhuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvu školstva SR, aby naďalej podporovali tento úspešný a medzinárodne etablovaný festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov pri organizácii ďalšieho ročníka Akademickej Banskej Bystrice 2021.

                      -------------------------------------------------------------

1. International Choir Champonship „Lege Artis“ 2019, 6.- 9. 6. 2019, Tuzla, Bosna a Hercegovina

Soutěže se zúčastnilo 21 sborů ze 7 zemí (Bosny a Hercegoviny, ČR, Chorvatska, Kolumbie, Maďarska, Slovinska a Srbska).

Soutěžní kategorie: A – Dětské sbory (A1 – 2/3 dětí do 16 let, 7 – 10 min., alespoň 2hlas, 1 skladba agap.; A2 – 2/3 dětí do 16 let, 10 – 12 min., vícehlas, 1 skladba s dopr.); B – Mužské a ženské sbory, více než 14 zpěváků, 10 – 15 min.; C – Komorní sbory do 14 zpěváků, 10 – 14 min.; D – Smíšené sbory, 16 – 20 min.

Hodnocení: 0 – 100 bodů; 0 – 49,99 bodů – Diplom za účast; 50 – 69,99 bodů – Čestné uznání; 70 – 79,99 bodů – 3. cena; 80 – 89,99 bodů – 2. cena; 90 – 100 bodů – 1. cena; řada Zvláštních cen; Grand Prix – „Zlatá lyra“ 2019.

Porota: David Means (USA), Ludo Claesen (Belgie), Jasenka Ostojić (Chorvatsko), Djordje Stankovic (Srbsko), Resad Arnaulovic (Bosna a Hecegovina)

Z výsledkové listiny:

Kategorie A2: Pražská kantiléna, dětský sbor (sbm. Karolina Řepová, Anna-Marie Lahodová) – 1. cena (96,29 bodů); Grand Prix – „Zlatá lyra“ 2019; Karolina Řepová – Zvláštní cena za nejlepší sbormistrovský výkon.

                           ------------------------------------------------------------

16th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf, 7.– 12. 6. 2019

16. bienále soutěže se zúčastnilo 14 předních sborů z 10 zemí – ČR (Cantica laetitia, Zlín), Filipín (University of Philippinaes Los Banos Choral Ensemble; Los Cantantes de Manila; Imusicapella, Imus), Irska (New Dublin Voices, Dublin), Kuby (Coro da Camera Vocal Leo, Havana), Německa (Junges Consortium Berlin), Ruska (Intrada, Moskva), Švédska (Härlanada Kammarkör, Göteborg), Švýcarska (Vokalensemble Zürich West), Turecka (Rezonans, Instanbul) a USA (Georgia Southern Chorale, Statesboro; Rutgers University Kirkpatrick Choir, North Brunswick; Pacific Lutheran University Choir of the West, Tacoma).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené sbory (16 – 32 zpěváků); B – Populární hudba. Obě kategorie mají část povinnou a volnou. Výběr kategorií se v průběhu soutěže vyvíjel. Přehled povinných skladeb od roku 1989: Compulsory work 1989 - 2017

Hodnocení: Leistungstufe I – international hervorragend – 1. cena; Leistungstufe II – international sehr gut – 2. cena; Leistungstufe III – international gut – 3. cena. Zvláštní ceny.

Porota:  Georg Grün (Německo), Dr. Elene Sharkova (USA), Vytautas Miškinis (Litva), Zoltán Pad (Maďarsko), Stephen Leek (Austrálie)

Výsledková listina:

https://www.kammerchorwettbewerb.org/de/neuigkeiten-iccc/ergebnisbekanntgabe?fbclid=IwAR1-j9tW4J8S6iHRFn_APQ1NorhKbSaR9TQIoZsnuLweDyV3RS6sDgJoEIE

Náš sbor Cantica laetitia, Zlín (sbm. Josef Surovík) se sice ve velice náročné mezinárodní konkurenci mezi nejvýše oceněné sbory (Leistungstufe I) neprobojoval, ale jeho zařazení mezi „velmi dobré mezinárodní sbory“ ( Leistungstufe II) je třeba považovat za výrazný úspěch.

Videozáznamy vystoupení Cantica laetitia v 1. kole soutěže:

https://www.youtube.com/watch?v=pbk927_0DmQ

https://www.youtube.com/watch?v=bVqJNxL06r8

https://www.youtube.com/watch?v=UkH1niYtzPs

https://www.youtube.com/watch?v=8Als6e7Ts3c

https://www.youtube.com/watch?v=85jx_-0OR2I

V roce 2020 se koná v Marktoberdorfu mezinárodní soutěžní sborový festival Musica Sacra International (29. 5.- 3. 6. 2020).

17th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf se uskuteční ve dnech 21.- 26. 5. 2021.

                           --------------------------------------------------------------

Bratislava Choir Festival 2019, 13.- 16. 6. 2019, Bratislava, Slovensko

Festivalu se zúčastnilo celkem 14 pěveckých sborů (z toho 9 soutěžních) ze 7 zemí (ČR, Finska, Lotyšska, Norska, Singapuru, Slovenska a USA).

Soutěžní kategorie: 23 soutěžních kategorií (Competition categories)

Porota:  Prof. ArtD. Blanka Juhaňáková, Doc. Ondrej Šaray, ArtD. (oba Slovensko), Prof. Rolandas Daugela (Litva), Prof. Anna Moniuszko, Prof. Aleksandra Paszek-Trefon (obě Polsko).

Bodování: 0 - 100 bodů; 60 - 74,99 bodů - bronzové pásmo; 75 - 89,99 bodů stříbrné pásmo; 90 - 100 bodů - zlaté pásmo; vítěz G. P. musí dosáhnout minimálně 97 bodů.

Z výsledkové listiny:

Porota hodnotila celkem 13 soutěžních vystoupení v 9 soutěžních kategoriích a zařadila 10 sborů do zlatého, 2 do stříbrného a 1 do bronzového pásma.

Kategorie A2 – Dětské sbory do 8 roků: Kantiléna, Brno, přípr. odd. Magdalenka (sbm. Veronika Novosádová) – 91,6 bodů zlaté pásmo

Kategorie A4 – Dětské sbory do 16 roků: Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) – 93,66 bodů zlaté pásmo.

Kategorie F2 – Lidová píseň s instrumentálním doprovodem: Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) – 94,00 bodů zlaté pásmo.

Vítězem Grand Prix  se staly dosažením 98 bodů „ex aequo“ smíšený sbor Raffles Singers Singapore (sbm. Ban Sheng Toh) a lotyšský smíšený sbor Cesis Castle Choir (sbm. Marika Austruma a Evita Konuša).

Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) se stal třetím nejvýše hodnoceným sborem soutěže a získal navíc jednu z dvou Zvláštních cen - Zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu.

                             ----------------------------------------------------------

10th International Choir Festival „Cracovia Cantans“ 2019, 6.– 9. 6. 2018, Krakov, Polsko

Festivalu se zúčastnilo celkem 30 sborů z 12 zemí (ČR, Litvy, Maďarska, Norska, Polska, Ruska, Švédska, Ukrajiny, USA, Velké Británie a Walesu).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené sbory dospělých, B1 – Mužské sbory, B2 – Ženské sbory, C – sbory mládeže (14 – 19 let), D – Dětské sbory (do 15 let), E – Komorní sbory (12 – 24 zpěváků), F – Folklor, Pop, G – Musica Sacra, S – Sbory seniorů, H – Nesoutěžní sbory.

Ceny: v každé kategorii 1.– 3. cena (zlatý, stříbrný, bronzový diplom), diplomy za účast; vítěz G.P. – 1500 Euro.

Porota: Romuald Twardowski (Polsko), Javier Busto (Španělsko), Rihards Dubra (Lotyšsko), Ko Matsushita (Japonsko), Ambrož Čopi (Slovinsko).

Z výsledkové listiny:

Kat. A – Smíšené sbory dospělých:  L´Asenzio, Praha (sbm. Ludmila Bajerová) – Diplom za účast; Sbor přátel zpěvu, Karviná (sbm. Martina Juríková) – 2. místo.

Kat. E – Komorní sbory: Mužský komorní sbor Permoník (sbm. Dominika Škrabalová) – 1. místo, vítěz kategorie.

Kat. G – Musica Sacra: Sbor přátel zpěvu, Karviná (sbm. Martina Juríková) – 1. místo, vítěz kategorie.

Grand Prix „Cracovia Cantans“ 2019 získal Academic Mixed Choir of the City of Culture and Leisure N. G. Vasiliev, Nowogrod Wielki, Rusko.

                      ---------------------------------------------------------------

7. Internationaler Anton-Bruckner-Chorwettbewerb und Festival, 19.– 23. 6. 2019, Linz, Rakousko

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 sborů z 11 zemí (Austrálie, České republiky, Dánska, Finska, Jižní Afriky, Norska, Rakouska, Ruska, Švédska, Tanzánie a Turecka). Pořadatelem soutěžního festivalu je německá agentura INTERKULTUR (obvyklé soutěžní kategorie a bodové hodnocení).

Sborové kategorie: A1, 2 – smíšené; mužské a ženské sbory, úroveň I., B1, 2 – smíšené; mužské a ženské sbory, úroveň II., C1, 2 – stejnorodé a smíšené komorní sbory, G1, 2, 3 – dětské a mládežnické sbory, S – Musica Sacra.

Bodování: 0 - 30 bodů; 0,5 - 10,49 - bronzové pásmo, 10,5 - 20,49 - stříbrné pásmo, 20,5 - 30,00 - zlaté pásmo (každé pásmo je rozděleno po 1 bodu na 10 podpásem).

Porota: Josef Habringer (Rakousko), Florian Heyerick (Belgie), Elena Volodina (Rusko).

Z výsledkové listiny:

Odborná porota udělila celkem 12 zlatých a 5 stříbrných diplomů.

Kat.B2 – Stejnorodé sbory dospělých: Ženský sbor Cantoria Praha (sbm. Nora Michálková Halamová) – Stříbrný diplom VIII (17,67 bodů).

Grand Prix – Anton Bruckner Choir Prize 2019 získal švédský smíšený sbor Norrlands Nations Kammarkör (sbm. Francesco Acquista) – A1 - Zlatý diplom IV (24,10 bodů); S - Zlatý diplom V (25,28 bodů).

                        -------------------------------------------------------------

2nd Salzburg International Choral Celebration and Competition, 19.– 24. 6. 2019, Salzburg, Rakousko

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 sborů z 12 zemí (ČR, Filipín, Hongkongu, Islandu, Jižní Afriky, Litvy, Maďarska, Německa, Norska, Rakouska, Singapuru a Španělska). Pořadatelem soutěžního festivalu je agentura Meeting Music.

Soutěžní kategorie:  A – sbory dospělých s povinným programem (A1 – smíšené; A2 – ženské; A3 – mužské); B – sbory dospělých s volným programem (B1,2,3 podobně); G – dětské a mládežnické sbory (G1 – stejnorodé; G2 – smíšené); S – Musica Sacra; F – Folklor; Grand Prix.

Porota: Philip Copeland (USA), Jürgen Fassbender (Německo), Gábor Hollerung (Maďarsko), Klemens Vereno (Rakousko), Wolfgang Ziegler (Rakousko).

Z výsledkové listiny:

Odborná porota ocenila soutěžní výkony sborů celkem 19 zlatými a 5 stříbrnými diplomy.

Kat. G1  – Stejnorodé dětské a mládežnické sbory: DPS Zvonky ZUŠ Hulín (sbm. Dana Zapletalová) – Zlatý diplom V (24,76 bodů), vítěz kategorie, účast v soutěži o G.P.

Grand Prix získal singapurský smíšený sbor Raffles Singers, Sigapore (sbm. Ban Sheng Toh); A1 – Zlatý diplom VII (27,51 bodů).

                         ----------------------------------------------------------------

56. Internationaler Chorwettbewerb, 4.- 7. 7. 2019, Schloss Porcia, Spittal/Drau, Kärnten, Austria

 56. ročníku prestižní mezinárodní sborové soutěže na zámku Porcia korutanského města  Spittal an der Drau se zúčastnilo pouze 10 vybraných pěveckých sborů z 10 zemí světa – Kammerchor  „Lola“, Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Akademický sbor Technické university Ostrava, sbm. Adam Sedlický (ČR), Manila Chamber Singers (Filipíny), Mercu Buana University  Student Choir, West Jakarta (Indonésie), Cape Town Youth Choir (Jižní Afrika), Riga Ortodox Chamber Choir „Blagovest“ (Litva), Kammerchor ARS CANTORUM Main-Kinzig (Německo), Komorni zbor „Orfej“, Ljutomer (Slovinsko), Coro de Cámera „Oretania“, Ciudad Real (Španělsko) a Carthage Choir, Kenosha/Wisconsin (USA).

Porota: Herbert Böck (předseda, Rakousko), Andrea Fournier (Rakousko), Jan Schumacher (MNěmecko), Jakub Zicha (ČR).

Soutěžní kategorie: Soutěž proběhla jako obvykle ve dvou soutěžních kategoriích  – A) artificiální hudba a B) folklor.

Povinnými skladbami v kategorii A byly:

Leonhard Lechner (1553 - 1606) - O Lieb, wie süß und bitter
Edward Elgar (1857 - 1934) - They are at rest 
Frode Fjellheim (*1959) – objednaná skladba

Hodnocení:  V obou kategoriích se vyhlašují 1.– 3. ceny s finančními prémiemi (kat. A) 1500,-; 900,-; 600,- Euro; kat. B) 100,-; 700,-; 500,- Euro).

Z výsledkové listiny:

Z 10 zúčastněných sborů se na vítězném pódiu objevilo jen 5 sborů, mezi nimi v náročné konkurenci k naší velké radosti i sbor z České republiky.

Kat. A – Kunstlied:

1. Carthage Choir, Kenosha/Wisconsin, USA, (dir. Eduardo Garcia-Novelli), 93,25 bodů;

2. Cape Town Youth Choir, Jižní Afrika (dir. Leon Starker), 91,75 bodů; 

3. Komorni zbor „Orfej“, Ljutomer, Slovinsko (dir. Andraž Hauptmann), 89,25 bodů.

Na krásném 5. místě se v této kategorii umístil Akademický sbor Technické univerzity Ostrava (dir. Adam Sedlický), 86,25 bodů.

Kat. B – Volkslied:

1. Carhage Choir, Kenosha/Wisconsin, USA (dir. Eduardo Garcia-Novelli), 95,00 bodů;

2. ex aequo – Mercu Buana University Student Choir, West Jakarta, Indonésie (dir. Agus Yuvono); Akademický sbor Technické univerzity Ostrava (dir. Adam Sedlický), oba 91,5 bodů.

Günter Mittergradnegger Preis za nejlepší provedení soudobé skladby a Cenu publika získal jihoafrický Cape Town Youth Choir (dir. Leon Starker).

2019_Spittal_vysledky_kat.A.jpg (205,9 kB)

2019_Spittal_vysledky_kat.B.jpg (147,4 kB)

                         -------------------------------------------------------------------

XXVII. Estonian Song Celebration 2019, 4.– 7. 7. 2019, Tallinn, Estonsko

Ve dnech 4.– 7. 7  2019 oslavil v estonském Tallinnu 160. výročí svého vzniku jeden z největších sborových festivalů světa – Laulupidu (poprvé se konal v roce 1869). Uskutečnil se jako XXVII. Song Celebration 2019 a XX. Dance Celebration 2019. Festivalu se zúčastnilo 978 estonských pěveckých sborů všech druhů (ale i orchestrů a tanečních souborů), 25 estonských sborů působících v zahraničí (Austrálii, Belgii, Finsku, Francii, Kanadě, Lucembursku, Norsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii a USA) a 17 zahraničních pěveckých sborů (z České republiky, Finska, Francie, Japonska, Litvy, Německa, Norska, Švýcarska a USA).

Českou sborové interpretační umění zastupoval jediný pěvecký sbor – chlapecký sbor Pueri gaudentes, Praha (um. vedoucí Zdena Součková).

                        --------------------------------------------------------------------

10th MUSICA ETERNA a ROMA 2019,  International Choral Festival and Competition, 10.– 14. 7. 2019, Řím, Itálie

10. ročníku Mezinárodního sborového festivalu a soutěže MUSICA ETERNA a ROMA, který se konal ve dnech 10.– 14. 7. 2019, se zúčastnilo celkem 10 sborů z 9 zemí (České republiky, Číny, Filipín, Chorvatska, Itálie, Kostariky, Malajsie, Polska a Slovinska). Pořadatelem festivalu byl a agentura Meeting Music (obdobné soutěžní kategorie a bodovací systém).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené, ženské a mužské sbory s povinným programem; B – Smíšené, ženské a mužské sbory s volným programem (navíc i sbory seniorů); G – Stejnorodé dětské a mládežnické sbory; smíšené mládežnické sbory; S – Musica Sacra (pro kategorie A, B); GS – Gospel, spirituál.

Bodování: 0 - 30 bodů; 0,5 - 10,49 - bronzové pásmo, 10,5 - 20,49 - stříbrné pásmo, 20,5 - 30,00 - zlaté pásmo (každé pásmo je rozděleno po 1 bodu na 10 podpásem).

Porota: Gábor Hollerung (Maďarsko), Michele Josia (Itálie), Naomi Faran (Izrael), Fabrizio Barchi (Itálie), Ambož Čopi (Slovinsko), Alexander Einarsson (Švédsko), Jürgen Fassbender (Německo).

Z výsledkové listiny

12 soutěžních výkonů ohodnotila porota 10 zlatými a 2 stříbrnými diplomy.

Kat. B 1 (Smíšené sbory s volným programem): Pěvecký sbor „Armonia“, ZUŠ Rokycany (sbm. Alena Vimrová, Jan Fraus) – Zlatý diplom III (23,20 bodů), vítěz kategorie. Soutěžní program – A. Dvořák: Holub na javoře, M. Raichl: Chodský den, Byron J. Smith: Worthy to be praised!

Kat. S1 (Musica Sacra, smíšené sbory): Pěvecký sbor „Armonia“, ZUŠ Rokycany (sbm. Alena Vimrová, Jan Fraus) – Zlatý diplom IV (23,55 bodů). Soutěžní program – J. Nowak: Benedictus Dominus, D. Bortninaskij: Tebe pojem, O. di Lasso: Jubilate Deo omnis terra, M. Charvát: Dies irae.

Sbor si svými výkony vybojoval účast v soutěži o Grand Prix festivalu, v níž zvítězil Choir Intermezzo of Costa Rica (sbm. David Ramírez Alpizar).             

                           -----------------------------------------------------------

17th International Festival of Choral Art „The Singing World“, 2.– 7. 8. 2019, St. Petersburg, Rusko

Mezinárodní soutěže 17. ročníku festivalu „The Singing World“ se ve dnech 2.– 7. srpna 2019 zúčastnilo 45 pěveckých sborů a vokálních ansámblů ze 17 zemí (České republiky, Číny, Francie, Hongkongu, Itálie, Izraele, KJanady, Kypru, Lotyšska, Moldávie, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska a USA).

Soutěžní kategorie: 1 – Dětské sbory, 2 – Ženské a mužské sbory, 3 – Smíšené sbory, 5 – Komorní sbory, 6 – Vokální ansámbly, 7 – Musica Sacra, Gospel, 8 – Soudobá hudba, 9 – Folklor, 11 – Chrámové sbory, 12 – Sbory seniorů.

Hodnocení: 0 – 200 bodů; 175– 200 bodů – zlatý diplom; 150–174,99 bodů – stříbrný diplom; 120–149,99 bodů – bronzový diplom; 100– 119,99 bodů – diplom za účast. Soutěž hodnotí 5 porotců každý 0–200 body, z nichž se počítá průměr. Uvedených 200 bodů tvoří hodnocení 8 sborových disciplín 0–25 body: a) obtížnost repertoáru, b) intonace, c) pěvecká technika, d) celkový zvuk sboru, e) dynamika, agogika, rytmus, tempo, f) stylovost, g) výrazová emocionálnost, h) celkový dojem. Sbor na 1. místě ve zlatém pásmu získává peněžitou prémii a postupuje do soutěže o Grand Prix.

en.singingworld.ru/wp.../Festival-2019-Eng-invitation-SW.pdf

Porota: Valerij Uspenskij (Rusko), Ljudmila Litsova (Rusko), Prof. Leon Tong (Hongkong), Inessa Bodyako (Bělorusko), Jurij Karpov (Rusko).

Z výsledkové listiny:

Kat. 3 – Smíšené sbory (7 účastníků): Pěvecké sdružení Martinů, Třinec (sbm. Michal Zátopek) – 132,6 bodů, bronzový diplom (3. cena);

Kat. 5 – Komorní sbory: Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 180,2 bodů zlatý diplom (1. cena);

Kat. 9 – Folklor (15 účastníků):  Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 156 bodů, tříbrný diplom (2. cena)  a  Zvláštní cena poroty za nejlepší hudební choreografii; Pěvecké sdružení Martinů, Třinec (sbm. Michal Zátopek) - 142 bodů, bronzový diplom (3. cena);

Kat. 11 – Církevní sbory: Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 154,6 bodů, bronzový diplom (3. cena).

Klavírista PS Martinů, Třinec Pavel Duda získal navíc ještě Zláštní cenu poroty za nejlepší klavírní doprovod.

Sluší se dodat, že pro PS Martinů byla účast na petrohradském festivalu “The Singing World” součástí koncertního turné (31. 7.– 9. 8. 2019), které začínalo v litevském Vilniusu a končilo v lotyšské Rize. Koncertní zastávkou ve Vilniusu zahájil své turné i KS “Cantabile” Hranice.

Mimořádným úspěchem byl postup Komorního sboru “Cantabile” Hranice mezi 10 nominantů do soutěže o Grand Prix (1. Dětský pěvecký sbor Zhongguncong (Peking, Čína), 2. Sbor “Consonance” (Magnitogorsk, Rusko), 3. Akademický sbor varšavské univerzity (Varšava, Polsko), 4. Komorní sbor “Cantabile” Hranice, 5. Ženský pěvecký sbor Petrohradské metropole (Petrohrad, Rusko), 6. Sbor Lobachevského univerzity (Nižnij Novgorod, Rusko), 7. Smíšený sbor “IMERA” (vesnice Koceni, Rumunsko), 8. Komorní sbor “ALETHEIA” (Iasi, Rumunsko), 9. Sbor Základní školy dobré naděje (Hongkong), 10. Vokální soubor “Nebeské vlaštovky” (Tver, Rusko).

Vítězem soutěže o Grand Prix festivalu se stal u nás z IFAS 2018 dobře známý vynikající Akademický pěvecký sbor Varšavské univerzity (sbm. Irina Bogdanović).

Výsledková listina soutěže:  SW_2019 Results of the competition.pdf (446 kB)

18. ročník Mezinárodního festivalu sborového umění “The Singing World”se bude konat ve dnech 6.– 11. 8. 2020, 19. ročník pak ve dnech 5.– 10. 8. 2021.

                           ------------------------------------------------------

9th Liviu Borlan International Choral Festival and Competition, 6.– 8. 9. 2019, Baia Mare, Rumunsko

9. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu, nesoucího jméno rumunského hudebního skladatele Liviu Borlana (n. 1936), který je vypsán pro stejnorodé a smíšené pěvecké sbory dospělých, se ve dnech 7.– 9. 9. 2019 v rumunském městě Baia Mare zúčastnilo 5 pěveckých sborů ze 4 zemí (České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska).

Porota: Voicu Enachescu (Rumunsko), Ivo Antognini (Švýcarskao), Grigore Cudalbu (Rumunsko), Cornel Groza (Rumunsko), Anna Moniuszko (Polsko), Theodora Pavlovitch (Bulharsko), Maria Pocol (Rumunsko). Umělecký ředitel festivalu: Andrea Angelini (Itálie).

Bodování: 65,01–70,00 bodů – Bronzový diplom 1; 70,01–75,00 bodů – Bronzový diplom 2; 75,01–80,00 bodů – Stříbrný diplom 1; 80,01–85,00 bodů – Stříbrný diplom 2; 85,01–90,00 bodů – Zlatý diplom 1; 90,01–95,00 bodů – Zlatý diplom 2; 95,01–100 bodů – Zlatý diplom 3. Zisk do 65,00 bodů – Diplom za účast.

Ceny: 1. cena – sbor s nejvyšším počtem bodů (min. 85,01) – 3000 E; 2. cena – sbor s druhým nejvyšším počtem bodů (min. 75,01) – 2000 E; 3. cena – sbor s třetím nejvyšším počtem bodů (min. 70,01) – 1000 E; Liviu Borlan Trophy (za nejlepší provedení jeho díla) – 1000 E.

Soutěžní program:  4 skladby (11–17´, nedodržení se trestá ztrátou 2 bodů) – 1. Povinná skladba Liviu Borlana (skladby k výběru jsou určeny), 2. Duchovní nebo světská skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu, a cap., 3. Duchovní nebo světská skladba napsaná po roce 1900, a cap., 4. Folklorní skladba vlastního národa (může být s autentickým instrumentálním doprovodem).

Z výsledkové listiny:

Komorní smíšený sbor Moraviachor, Ostrava (sbm. Josef Surovík)  – Zlatý diplom I (89,67 bodů); 2. cena (2000 E). Soutěžní program: A. Lotti: Crucifixus; A. Schnittke: Gospodi, Otče náš; L. Borlan: Haia, haia; I. Hrušovský: Ej, hrajte mi, hrajte, že; Jajže lučka.

1. cenu a Zlatý diplom II (91 bodů) získal maďarský sbor Vox antique, Debrecen (sbm. Kiss Czaba).

Videonáhrávky:

Zachycují i záznam  skladby Liviu Borlana Haia, haia ve výborném provedení Moraviachoru.

Liviu Borlan International Choral Competition

LIVE

                  ----------------------------------------------------------

9th International Choir Festival and Competition „Canco Mediterrania“ and International Pau Casals Choir Competition, 11.- 16. 9. 2019, Barcelona, Lloret de Mar, Španělsko

Dosavadních 8 ročníků se již zúčastnilo 134 sborů z 19 zemí. 9. ročníku tohoto oblíbeného španělského mezinárodního soutěžního sborového festivalu se zúčastnilo celkem 17 sborů z 10 zemí (České republiky, Estonska, Finska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Polska, Rumunska, Ruska a Slovenska).

Soutěžní kategorie: S – Musica Sacra; F – Folklor; C – Katalánská hudba; P – Pop, Jazz, Country atd.; PC – skladba P. Casalse. (Každý sbor se může přihlásit do kterékoliv kategorie, i do vice kategorií.)

Věkové sekce: A – Dětské sbory (2/3 do 16 let); B – Školní sbory (2/3 16–19 let); C – Sbory mládeže (2/3 26 let a mladší); D – Sbory dospělých (2/3 nad 26 let); E – Sbory seniorů (2/3 nad 55 let).

Bodování: 60,01–75,00 bodů – bronzový diplom; 75,01–85,00 bodů – stříbrný diplom; 85,01– 95,00 bodů – zlatý diplom; 95,01 – 100 bodů – zlatý diplom „excellent“.

www.serrabrava.eu › general-conditions

Porota: prof. Jan Borowski (Polsko, předseda poroty), prof. Elzbieta Wtorkowska (Polsko), Natalia Komarova (Rusko), prof. Jiří Holubec (ČR).

Z výsledkové listiny (velký úspěch českých sborů!):

A – Dětské sbory

Dětský pěvecký sbor Jiřičky, ZUŠ Mladá Boleslav (sbm Jiřina Jiřičková): S - Musica Sacrazlatý diplom (94 bodů), 1. místo; F - Folklor zlatý diplom (93,5 bodů), 1. místo; P - Pop, jazz zlatý diplom “excellent” (95,25 bodů), 1. místo. Zvláštní cena za vynikající klavírní doprovod Filip Martinka.

B – Školní sbory

Smíšený sbor Comodo, Gymnázium Chomutov (sbm. Marie Hánová, Luboš Hána): S - Musica Sacrazlatý diplom (86,5 bodů), 1. místo; F - Folklorzlatý diplom (85,25 bodů), 1. místo; P - Pop, jazzzlatý diplom (89,25 bodů), 1. místo.

D – Sbory dospělých

Vokální ansámbl ExperiPent, Chomutov (smíšené vokální kvinteto, jehož členové jsou z Chomutova, Ústí nad Labem, Plzně, Prahy a Chemnitz; um. ved. Pavel Zmátlo): S – Musica Sacra: zlatý diplom (91,75 bodů), 3. místo; P – Pop, jazz:  zlatý diplom “excellent” (98,75 bodů, jen o 0,25 bodů méně než absolutní vítěz soutěže), 2. místo.

Absolutním vítězem soutěže se stal a Grand Prix Canco Mediterrania 2019 získal vynikající lotyšský sbor Anima Mea.

                       -----------------------------------------------------------

13th “Rimini International Choral Festival”, 19. – 22. 9. 2019, Rimini, Italy

Propozice festivalu a jeho program, pravidla soutěže:

XIII. ročníku oblíbené mezinárodní sborové soutěže v italském Rimini se zúčastnilo celkem 18 pěveckých sborů z 11 zemí (Angoly, České republiky, Indonésie, Maďarska, Lotyšska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie).

Porota: Peter Philipps (Velká Británie), Fabio Pecci (Itálie), David Slater (Austrálie), Hirvo Surva (Estonsko), Ban Sheng Toh (Singapur). Umělecký ředitel festivalu: Prof. Andrea Angelini.

Soutěžní kategorie:  A – Mužské a ženské sbory; B – Smíšené sbory; C – Dětské sbor a Sbory mládeže (do 20 let s možným 10% přesahem); D – Folklor, Gospel, Spirituál; E – Musica Sacra. (Minimální počet zpěváků v kat. A, B, D, E – 7, v kat. C – 12.) Do soutěže o G. P. postupují vítězové kategorií A, B, C, E, pokud získali více než 80,01 bodů. Vítěz G. P. se zúčastní 2. ročníku nové světové sborové G. P. „World Choral Championship“ v roce 2020 v Rimini.

Bodování: 65,01–70,00 bodů – Bronzový diplom 1; 70,01–75,00 bodů – Bronzový diplom 2; 75,01–80,00 bodů – Stříbrný diplom 1; 80,01–85,00 bodů – Stříbrný diplom 2; 85,01–90,00 bodů – Zlatý diplom 1; 90,01–95,00 bodů – Zlatý diplom 2; 95,01–100 bodů – Zlatý diplom 3. Zisk do 65,00 bodů – Diplom za účast.

Ceny: V soutěžních kategoriích A,B,C,E uděluje porota 1. místo (trofej), 2. a 3. místo (medaile). Vítěz kategorie D získává medaili a finanční prémii 1000 Euro, vítěz G. P. medaili a 5000 Euro.

Z výsledkové listiny:

V silné konkurenci si vedl úspěšně i český pěvecký sbor.
Kat. B – Smíšené sbory: Pěvecký sbor Chorus Ostrava (sbm. Petra Rašíková) – Zlatý diplom 2 (90,21 bodů), 3. místo.

Kat. D – Folklor, gospel, spirituál: Pěvecký sbor Chorus Ostrava (sbm. Petra Rašíková) – Zlatý diplom 1 (87,98 bodů), 2. místo.

Vítězem G. P. se stal u nás dobře známý ruský smíšený Akademický sbor Uralské federální univerzity, Jekatěrinburg (sbm. Světlana Dolnikovskaja).

(Zlatým diplomem 2 bylo oceněno pouze 7 z 24 soutěžních vystoupení.  Zajímavé videozáznamy ze soutěžních vystoupení ve všech kategoriích i z G. P. je možné nalézt na Facebooku festivalu.)

14. ročník festivalu se koná v Rimini ve dnech 17,- 20. 9. 2020.

                      --------------------------------------------------------

Mezinárodní festival sborů a orchestrů „Bratislava Cantat II.“, 3.– 6. 10. 2019, Bratislava, Slovensko

Vokální části soutěžního festivalu se zúčastnilo 17 pěveckých sborů z 8 zemí (České republiky, Irska, Litvy, Maďarska, Německa, Rumunska, Slovenska a Slovinska).

Soutěžní kategorie (27 sborových kategorií):

A1: Dětské sbory do 6 let; A2: Dětské sbory do 8 let; A3: Dětské sbory do 12 let; A4: Dětské sbory do 16 let; B1: Chlapecké sbory (SA); B2: Chlapecké sbory (SATB); C1: Mládežnické sbory do 21 let (SA); C2: Mládežnické sbory do 21 let (SATB); D1: Mužské sbory; D2: Ženské sbory; D3: Smíšené sbory; E1: Vokální ansámbly (4–9 zpěváků); E2: Komorní sbory (9–24 zpěváků); F1: Lidová píseň a cap. (sbory); F2: Lidová píseň s instr. dopr. (sbory); F3: Lidová hudba (instr. ansámbly); F4: Lidová píseň a cap. (folklorní skupiny); F5: Lidová píseň s instr. dopr. (folklorní skupiny); G: Spirituál, gospel, pop, jazz; H1: Musica Sacra a cap.; H2: Musica Sacra s instr. dopr.; I: Renesanční a barokní hudba (nejvýše 16 zpěváků); J: Soudobá hudba (díla skladatelů nar. po roce 1950); K: Hudební divadlo; L: Ortodoxní církevní hudba; R: Sbory seniorů; X: Nesoutěžní sbory.

Soutěžní program: volný výběr do 15 min. (klavírní doprovod povolen)

Bodování: 0 – 100 bodů; 90 – 100 bodů: zlatý diplom; 75 – 89,99 bodů: stříbrný diplom; 60 – 74,99 bodů: bronzový diplom.

Porota:  Prof. Zsuzsánna Mindszenty (Maďarsko), Doc. Milan Kolena, ArtD., Doc Ondrej Šaray, Art.D. (oba Slovensko).

Z výsledkové listiny:

Results (PDF)

Kat. A3 – Dětské sbiory do 12 let: Dětský pěvecký sbor Kuřátka, SZUŠ Škola pro radost, Praha (sbm. Milena Kejhová) – Zlatý diplom (92 bodů, 1. místo).

Kat. C2 – Mládežnické sbory do 21 let (SATB): Smíšený sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Kroměříž (sbm. Lenka Polášková) – Zlatý diplom (96 bodů), Zvláštní cena za dramaturgii soutěžního programu).

                        ----------------------------------------------

15th International Choir Contest of Flanders, 4.– 6. 10. 2019, Genk, Belgie

Soutěžního festivalu, který se koná jako bienále, se zúčastnilo celkem 8 vybraných sborů (3 ženské a 5 smíšených) z 5 zemí - Belgie, ČR, Kosova, Maďarska a Slovinska. Soutěž má pouze dvě soutěžní kategorie pro zpěváky od 15 let: 1. smíšené sbory (16 - 40 členů), 2. stejnorodé - mužské a ženské sbory (12 - 40 členů). Prezidentem festivalu je Jos Venken.

Soutěž má dvě části:

A) 12 - 15 min. program a cappella musí obsahovat povinnou skladbu současného vlámského skladatele, skladbu zkomponovanou před rokem 1750, v letech 1800 - 1950 a zkomponovanou po roce 1950. Náročné povinné skladby pro 15. ročník zkomponoval na Petrarcovy verše vlámský skladatel Jan Van der Roost (pro smíšené sbory to byla skladba Amor, io fallo.)

B) 8 - 10 min. program musí obsahovat jednohlasé provedení lidové písně vlastního národa a dále volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem klavíru, příp. nemelodických bicích nástrojů.

Obě kategorie se hodnotily dohromady.

Ocenění:

V obou kategoriích 1. cena (1750 Euro), 2. cena (1500 Euro), 3. cena (1250 Euro). Zvláštní ceny za nejlepší provedení povinné skladby (750 Euro), lidové písně (750 Euro), Cena publika (500 Euro); Zvláštní cena za nejvyšší počet dosažených bodů (umělecký předmět).

Z výsledkové listiny:

Kat. A – Smíšené sbory: Komorní smíšený sbor PUNKT při Pražské konzervatoři (sbm. Alena Jelínková) – 1. cena (86 bodů). Sbor PUNKT získal navíc ještě jako jeden z dvou nejúspěšnějších sborů soutěže Zvláštní cenu – Pozvání k účasti v Grand Prix Mezinárodní sborové soutěže „San Juan Canta“, Argentina, 2020. Druhým z oceněných sborů byl vítěz kategorie stejnorodých sborů – Girls´ Choir of the Koper Music School, Slovinsko (89 bodů).

Na dalších místech v kat. A se umístily: 2. Vocal ensemble SAEVUS, Belgie (85 bodů); 3. Waelrant Camerata, Belgie (84 bodů); 4. Hugo Wolf Chamber Choir, Slovinsko (83 bodů) a 5. Siparantum Choir, Kosovo (75 bodů).

Soutěžní program Komorního smíšeného sboru PUNKT:

Kat. A: T. L. de Victoria: O magnum mysterium; M. Ravel: Nicolette; Jan van de Roost: Amor, io fallo (povinná); Lukáš Janata: M-dada-Z (premiéra obtížné experimentální skladby).

Kat. B: lid. píseň Kdo má počernú galánku; R. W. Williams: Three Shakespeare songs.

                    -------------------------------------------------------

10. Medzinárodný festival a 3. Medzinárodná súťaž zborového umenia „Voce Magna“, 10.– 12. 10. 2019, Žilina, Slovensko

Pořadatelem festivalu, který se koná pod záštitou primátora města Žilina, je Žilinský smíšený sbor ve spolupráci se Státním komorním orchestrem Žilina a Konzervatoří Žilina. Jubilejního 10. ročníku festivalu a 3. ročníku Mezinárodní soutěže Voce Magna se zúčastnilo celkem 15 sborů ze 4 zemí (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska).

Na Zahajovacím koncertu dne 10. 10. 2019 v 19.00 s názvem Pocta Pavlovi Krškovi zaznělo jeho Slovenské requiem pro sóla, dvojsbor a orchestr v provedení Státního komorního orchestru (dir. Karol Kevický), Žilinského smíšeného sboru a sboru Cantica Collegium musicum, Martin (sbm. Štefan Sedlický) a sólistů Ireny Kubíkové (S), Karolíny Bauer-Vargicové (A),Jozefa Gráfa (T) a Martina Mikuše (B).                                                                                                                                                             Soutěžní kategorie:  A1 – Smíšené sbory (25–45 zpěváků), A2 – Ženské sbory (15–45 zpěváků), A3 – Mužské sbory (15–45 zpěváků), A4 – Komorní smíšené sbory (12–24 zpěváků); B – Mládežnické, vysokoškolské sbory: B1 – Smíšené, B2 – Dívčí, B3 – Mužské (všechny kategorie 20–45 zpěváků); C1 – Dětské sbory do 12 let, C2 – Dětské sbory do 16 let (obě kategorie 12–45 zpěváků); D – Vokální skupiny (4–10 zpěváků).

Soutěžní program: musí ve všech kategoriích obsahovat polyfonní skladbu z období renesance nebo baroka, skladbu národního skladatele nar. po roce 1960, skladbu z období romantismu (pouze pro kat. A) a další skladby podle volného výběru; kat. A, B, D max. 5 skladeb v délce 12–16´ (max. 1 s dopr.), kat. C max. 7 skladeb (alespoň 2 a cap.), kat. D bez dirigenta; nejlepší sbory z kat, A, B, C se zúčastní soutěže o Grand Prix (skladba v délce 2–4´, kat. C v délce 1,30 – 3´).

Bodování: 90–100 bodů – zlatý diplom; 80–89,99 bodů – stříbrný diplom; 70–79,99 bodů – bronzový diplom; 60–69,99 bodů – čestné uznání.

Ceny: 1.– 3. místo v kategorii A: 700, 400, 200 Euro; v kategorii B: 500, 250, 100 Euro; v kategorii C: 400, 200, 100 Euro; 1.–2. místo v kategorii D: 200, 100 Euro.

Porota: prof. Dr.h.c. Ondrej Lenárd (Slovensko), Mgr.art. Nao Higano Artd. (Japonsko), prof. Grzegorz Oliwa (Polsko), prof. Branko Stark (Chorvatsko) Dr. Jonathan Scott Ferguson (USA).

Z výsledkové listiny: zvm2019-vysledkova-listina.pdf

Kat. A3 – Dospělé ženské sbory: Pěvecké sdružení slezských učitelek (sbm. Jiří Slovík) – Stříbrný diplom

Kat. A4 – Komorní smíšené sbory: Cantica laetitia, Zlín (sbm. Josef Surovík) – Zlatý diplom, 1. cena v kat. A, zisk Grand Prix, absolutní vítěz VM; Komorní sbor Nyklband, z.s., Frenštát pod Radhoštěm (sbm. Boris Nykl) – Stříbrný diplom.

Kat. B1 – Mládežnické sbory smíšené: Opavský středoškolský sbor Luscinia, Opava (sbm. Jiří Slovík) – Bronzový diplom

Kat. B2 – Mládežnické sbory dívčí: Pěvecký sbor Ondrášek, Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček) – Zlatý diplom, 1. cena v kat. B, Zvláštní cena za hlasovou kulturu; Dívčí pěvecký sbor VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž (sbm. Jiří Jablunka) – Stříbrný diplom.

Kat. C – Dětské sbory do 16 let: Dětský pěvecký sbor Motýlek, Vyškov (sbm. Aleš Musil) – Stříbrný diplom.

Kat. D – Vokální skupiny: Vokální skupina (kvinteto) The Puzzles, Ostrava – Zlatý diplom, 1. cena v kat. D.

Na chrámových festivalových koncertech v Žilině a Kysuckém Nové Mestě a Závěrečném Gala koncertu v žilinském Domě umění Fatra, kde se konala i soutěž, vystoupily jako hosté festivalu také české pěvecké sbory Iuventus, gaude! ZUŠ Jablonec nad Nisou (sbm. Tomáš Pospíšil) a Pěvecký sbor Ondrášek, Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček).

                      ---------------------------------------------------

13th „In…Canto sul Garda“ International Choir Festival, 12.– 16. 10. 2019, Riva del Garda, Itálie

13. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu „In…Canto sul Garda“, který pořádá agentura Meeting Music, se v italském městě Riva del Garda zúčastnilo celkem 20 pěveckých sborů z 10 zemí (Brazílie, České republiky, Estonska, Finska, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Norska, Švédska a Velké Británie).

Soutěžní kategorie (obvyklé pro pořadatele): A – Smíšené, mužské a ženské sbory; komorní sbory a vokální ansámbly dospělých s povinným programem; B – Smíšené, mužské, ženské a seniorské sbory s volným programem; G – Dětské a mládežnické sbory stejnorodé a smíšené; S – Musica Sacra, F – Folklor, M – Moderní hudba.

(Povinný program pro kategorii A3 – Ženské sbory: 4 skladby do 20´; 1skladba italského skladatele, 1 skladba z let 1809–1873, 1 skladba žijícího skladatele, 1 skladba podle volného výběru; 2 skladby mohou být s instrumentálním doprovodem; všichni členové sboru min. 16 let, celkový počet min. 17 členů.)

Bodování (bodovací systém jako u ostatních sborových soutěží agentury Meeting Music): 0 – 30 bodů; bronzové pásmo I – X: 1 – 10,49 (1 – 1,49; 1,5 – 2,49 atd. po 1 bodu); stříbrné pásmo I – X: 10,5 – 20,49; zlaté pásmo I – X: 20,5 – 30; Grand Prix.

Porota: Dr. Kinga Litowska (Polsko), Gábor Hollerung (Maďarsko), Enrico Miaroma (Itálie), Francesco Milita (Itálie).

Z výsledkové listiny:  Results

Kat. A3 – Ženské sbory dospělých: Foestrovo komorní pěvecké sdružení, Praha (sbm. Jaroslav Brych) – Zlatý diplom VII (26,85 bodů, nejvyšší bodové hodnocení v soutěži, nominace do G. P.), Vítěz Grand Prix, sbormistr Jaroslav Brych –  Zvláštní cena za nejlepší dirigentský výkon.

Soutěžní program: G. Verdi: Laudi alla Vergine Maria; P. I. Čajkovskij: Bez pory da bez vremeni; P. Koronthály: Magnificat; Z. Lukáš: Věneček.

Kat. B3 – Ženské sbory s volným programem: Ženský pěvecký sbor Mladost, Brno (sbm. Stanislav Smoček) – Stříbrný diplom X (20,03 bodů).

Soutěžní program: J. Leavitt: Festival Sanctus; J. Pavel: Co se to šupoce; J. Dostalík: Vieni sul mar.

                     ------------------------------------------------------

15. Miedzynarodowy Festival Chóróv „Gaude Cantem“, im. Kazimierza Fóbera, 17.– 19. 10. 2019, Bielsko-Biala, Polsko

Soutěže se zúčastnilo celkem 27 sborů z České republiky(1), Polska a Slovinska (1).

Soutěžní kategorie: A – Dětské sbory (do 16 let), B – Mládežnické sbory (do 21 let), C – Stejnorodé dospělé sbory, D – Akademické sbory, E – Komorní sbory (do 16 zpěváků), F – Smíšené sbory dospělých; Sbory seniorů (30% členů sboru 60+).

Soutěžní program: 12 – 15´ (včetně příchodu a odchodu sboru, nedodržení je trestáno odečtením 2 bodů), a cappella program složený ze skladeb různých stylů a žánrů, nejméně 1 skladba skladatele země původu sboru (dětské sbory smějí interpretovat 1 skladbu s nástrojovým doprovodem).

Bodování a ceny:  Grand Prix – nejlepší sbor soutěže; 0–100 bodů; 90–100 bodů – Zlatý diplom, 75–89 bodů – Stříbrný diplom, 60– 74 bodů – Bronzový diplom. Zvláštní ceny poroty: Nejlepší dětský sbor; Nejlepší mládežnický sbor; Nejlepší regionální sbor; Nejlepší interpretace duchovní skladby; Nejlepší interpretace skladby polského autora; Nejlepší dirigent aj.

Porota (seniorských sborů): prof. dr hab Aleksandra Paszek-Trefon (předsedkyně), dr hab Jan Borowski, mgr Andrzej Kucybala.

Z výsledkové listiny:

https://rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=421

Kat. Sbory seniorů: Smíšený sbor Lira, Karviná – Darkov (sbm. Beata Pilśniak – Hojka) – 3. místo, Stříbrný diplom (75 bodů), Zvláštní cena za interpretaci skladby se sakrálním charakterem (Stanislaw Moniuszko: „Molitwa“ z opery Halka).

                            -------------------------------------------

14th International Warsaw Choir Festival „Varsovia Cantat“, 15.– 17. 11. 2019, Varšava, Polsko

Pravidla soutěže:  rules .DOC

Program: PROGRAM 2019

14. ročníku Mezinárodního sborového festivalu a soutěže „Varsovia Cantat“ se ve dnech 15.–17. 11. 2019 zúčastnilo celkem 29 pěveckých sborů z 8 zemí (České republiky, Estonska, Indonésie, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovenska a Slovinska).

Soutěžní kategorie: jsou uvedeny v Pravidlech soutěže.

Porota: Prof. Romuald Twardowski (Polsko), Damijan Močnik (Slovinsko), Agnes Gerenday (Maďarsko), Prof. Bernhard Gfrerer (Rakousko), Marcin Cmiel (Polsko).

Z výsledkové listiny: RESULTS - WYNIKI 2019

Kat. D – Dětské sbory (6 – 16 let): Dětský pěvecký sbor Radost, Praha (sbm. Jan Pirner) – 2. cena; Soutěžní program: A na zemi uspokojeni (Lounský graduál); V. B. Aim: Až já odtud pryč pojedu; Karel Ryska: Píseň o rodné zemi; M.Kopelent: Praštěné písničky.

Kat. C – Mládežmické sbory (13 – 19 let; celkem 3 sbory): Mládežnický pěvecký sbor Radost, Praha (sbm. Jan Pirner) –  2. cena ex aequo; Soutěžní program: Jan Facilis Boleslavský: Když jsi v štěstí; Z. Lukáš: Věneček; Romuald Twardowski: Vokalise; O. Mácha: Hoj, hura hoj!

Kat. E – Komorní sbory (12 – 20 zpěváků, celkem 9 sborů): Komorní pěvecký sbor Radost, Praha (sbm. Jan Pirner) – 2. cena; Soutěžní program: P. Eben: Gigue; M. Uherek: Teče voda, teče; Z. Lukáš: Quam pulchra es; M. Raichl: Babylon´s Falling.

Kat. S – Sbory seniorů (celkem 9 sborů): Smíšený pěvecký sbor Zaolzie, Orlová – Lutyně (sbm. Magda Rusek Veselá) – Diplom za účast; Soutěžní program: G. Young: Alleluia; Otto Źabka: Beskidy, Beskidy; Jerzy Wasowski. Wesole jest źyccie staruška; Czeslaw Purdel: Swiatu potřeba milośc.

Grand Prix Varsovia Cantat 2019 získal Solo–Chor, Moskva, Rusko.

                         -------------------------------------------------

14. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, 5.– 8. 12. 2019, Bratislava, Slovensko 

Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby se ve dnech 5.– 8. 12. 2019 zúčastnilo v Bratislavě celkem 18 pěveckých sborů z 11 zemí (Bulharska, České republiky, Estonska, Filipín, Itálie, Jižní Afriky, Lotyšska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny). 

Soutěžní kategorie: Soutěžní část festivalu nabízí 20 sborových soutěžních kategorií. Každý sbor se může s programem v délce do 15´ zúčastnit soutěže ve více kategoriích:

A1: Dětské sbory do 12 let; A2: Dětské sbory do 16 let; B1: Chlapecké sbory (SA); B2: Chlapecké sbory (SATB); C1: Mládežnické sbory do 21 let (SA); C2: Mládežnické sbory do 21 let (SATB); D1: Mužské sbory; D2: Ženské sbory; D3: Smíšené sbory; E1: Vokální ansámbly (4–9 zpěváků); E2: Komorní sbory (9–24 zpěváků); F1: Lidová píseň a cap. (sbory); F2: Lidová píseň s instr. dopr. (sbory); F3: Lidová hudba (folklorní skupiny a cap.); F4: Lidová hudba  (folklorní skupiny s instr. doprovodem); G: Spirituál, Gospel, Pop, Jazz; H1: Musica Sacra a cap.; H2: Musica Sacra s instr. dopr.; J: Soudobá hudba (díla skladatelů nar. po roce 1950); R: Sbory seniorů; X: Nesoutěžní sbory.

Hodnocení soutěže: 0 ­– 100 bodů; bronzové pásmo: 60 – 74,99 bodů; stříbrné pásmo: 75 – 89,99 bodů; zlaté pásmo: 90 – 99 bodů; vítězem G. P. se stane sbor s nejvyšším počtem bodů (min. 97). 

Porota: Prof. Blanka Juhaňáková, ArtD., předsedkyně (Slovensko), Prof. Sergej Ekimov (Rusko), Prof. Štefan Sedlický, ArtD. (Slovensko), Prof. Marcin Tomczak (Polsko), Mag. Jürgen Partaj (Rakousko), Prof. Jevgenijs Ustinskovs (Lotyšsko). 

Z výsledkové listiny:

Kat. A1: Dětský pěvecký sbor Jiskřička, z.s., Praha (sbm. Anna Nebáznivá) – zlatý diplom (91,5 bodů).

Kat. A2: Mládežnický sbor Karla Dvořáčka, Orlová–Lutyně (sbm. J. Vrlík) – stříbrný diplom (81,25 bodů).

Kat. C1: DPS Svítání, ZUŠ Štefánikova, Praha (sbm. Vítězslav Hergesel) – zlatý diplom (90,75 bodů).

Kat. D2: KŽS Gloria Brunensis, Brno, (sbm. Natalia Chirilenco) – zlatý diplom (95,25 bodů), vítěz kategorie.

Kat. H1: KŽS Gloria Brunensis, Brno, (sbm. Natalia Chirilenco) – zlatý diplom (94 bodů).

Kat. H2: DPS Svítání, ZUŠ Štefánikova, Praha (sbm. Vítězslav Hergesel) – zlatý diplom (90 bodů). 

Vítěz Grnad Prix: Magnificat Girl´s Choir, Maďarsko (sbm.  Valeria Szebellédi, Zvláštní cena poroty za nejlepší dirigentský výkon).

Kompletní výsledková listina: Results_Advent 2019.pdf (235,4 kB)

                          ---------------------------------------------------------------

Úspěchy českých sborů na mezinárodních zahraničních soutěžích v roce 2019 (souhrnná zpráva)

Účast českých sborů na mezinárodních zahraničních soutěžích byla v roce 2019 nejen bohatá, ale i velice úspěšná. 50 pěveckých sborů přivezlo z 25 mezinárodních festivalů v 10 zemích (Belgii, Bosně a Hercegovině, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Španělsku) celkem 43 zlatých, 22 stříbrných a 4 bronzová umístění.

Ale nejen to. Získaly navíc ještě řadu Zvláštních cen a 7 absolutních vítězství – Grand Prix v kat. Mládežnické sbory na 6th World Children and Youth Championship, St. Peterburg, Rusko (Koncertní sbor Permoník, Karviná, sbm. Martina Juríková); Grand Prix 18th Choir Festival and Competition „Venezia in Musica“, Venezia, Itálie (Ženský sbor Pražská kantiléna, Praha, sbm. Karolína Řepová, Anna Marie Lahodová); Grand Prix 18. festivalu Akademická Banská Bystrica 2019“, Banská Bystrica, Slovensko (Smíšený sbor Collegium paedagogicum, PedF UK Praha, sbm. Marek Valášek); Grand Prix 1st International Championship „Lege Artis“, Tuzla, Bosna a Hercegovina (Koncertní sbor Pražská kantiléna, Praha, sbm. Karolína Řepová, Anna Marie Lahodová); Grand Prix 15th International Choir Contest of Flanders, Genk, Belgie (Smíšený sbor Punkt při Pražské konzervatoři, sbm. Alena Jelínková); Grand Prix 10. Medzinárodného festivalu a 3. Súťaže zborového umenia „Voce Magna“, Žilina, Slovensko (Cantica laetitia, Zlín, sbm. Josef Surovík); Grand Prix  „In Canto sul Garda…“ International Choir Festival, Riva del Garda, Itálie (Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Praha, sbm. Jaroslav Brych).

                   ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meeting-music.com/_include/files/Caorle/2019/Results_VIM_2019.pdf

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode