2019

 

6th World Children and Youth Choral Championship, 13.– 17. 2. 2019, St. Petersburg

6. Světové soutěže dětských a mládežnických sborů se ve dnech 13.– 17. 2. 2019 zúčastnilo v Petrohradu celkem 20 souborů z 5 zemí – Běloruska, České republiky, Kazachstánu, Lotyšska a Ruska.

Podrobnosti o soutěži: https://En.Wccc.Su/

Porota: Sergej Jekimov (Rusko), Andrea Angelini (Itálie), Theodora Pavlovič (Bulharsko), Hirvo Surva (Estonsko), Radoslaw Wilkiewicz (Polsko), Taťjana Ždanova (Rusko), Stanislav Gribkov (Rusko a Alexander Loginov (Rusko). Navíc 6 členů Čestné poroty.

Kategorie (aktuální): I. Dětské sbory 11­–13let; II. Dětské sbory 13–14 let; III. Dětské sbory 14–15 let; IV. Mládežnické sbory 16–25 let.

Z výsledkové listiny:

Kategorie mládežnických sborů (16 - 25 let):

Koncertní sbor Sborového studia Permoník, ZUŠ B. Smetany Karviná (sbm. Martina Juríková) zvítězil ve všech předkolech své kategorie (osmifinále - 380 bodů, čtvrtfinále - 400 bodů, semifinále - 518 bodů, finále - 1. místo) a získal Grand Prix v kategorii mládežnických sborů a finanční prémii 30000 rublů. Navíc získal i dvě z šesti udělených Zvláštních cen Čestné poroty - "Za vynikající úspěchy na poli sborového umění" ("For outstanding achievements in the field of choral art") a "Za vysoký krteativní potenciál" ("For high creative potential").

 IMG-20190214-WA0015.jpg (204,4 kB)   

                    ------------------------------------------------

8th Gdansk International Choir Festival, 8.- 10. 3. 2019 , Gdansk, Poland
 
Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 17 sborů ze 11 zemí (České republiky, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Německa, Norska, Polska, Rakouska a Ruska).
Soutěžní kategorie: A - smíšené sbory dospělých nad 18 let, min. 20 zpěváků, B - mužské a ženské sbory dospělých nad 18 let, min. 16 zpěváků, C - sbory mládeže. 14 - 19 let, min. 20 zpěváků, D1, D2 - dětské sbory 6 - 10 let, 10 - 14 let, min. 20 zpěváků, E - komorní sbory, 10 - 24 zpěváků.
Bodování: 0 - 100 biodů; 70,00 - 79,99 bronzový diplom; 80,00 - 80,99 stříbrný diplom; 90,00 - 100 zlatý diplom.
 
Porota: Rihards Dubra (Lotyšsko), Vytautas Miškinis (Litva), Pawel Lukaszewski (Polsko), Javier Busto (Španělsko), Gregorz Rubin (Polsko).
 
Z výsledkové listiny:
Porota udělila celkem 4 zlaté, 9 stříbrných a 4 bronzové diplomy.
 
Kategorie B: Komorní ženský sbor Collegium Cantantium Praha (sbm. Zdeněk Kudrnka) - Stříbrný diplom (83,40 bodů); v této kategorii nebyl zaltý diplom udělen. Soutěžní program - Z. Kodály: Túrót eszik a cigány, J. Busto: Salve Regina, B. Martinů: Vynášení smrti, I. Hrušovský: Rytmus.
Nejlepším sborem byl vyhlášen dívčí sbor Ellerhein Girl´s Choir, Tallinn, Estonsko (95,00 bodů - kat. C).
                       -----------------------------------------

International Choir Festival and Contest „Golden Voices of Montserrat“, 24.– 28. 3. 2019, Lloret de Mar, Španělsko

Mezinárodní sborové soutěže se zúčastnilo celkem 17 pěveckých sborů z 11 zemí Evropy, Asie a Jižní Ameriky, mezi nimi i Komorní sbor Ondrášek, Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček).

Soutěžní kategorie: A – Dětské sbory (7 – 14 let); B – Sbory mládeže a dospělých – mužské, ženské, smíšené a část. smíšené  (B1: 15 – 25 let; B2: 25 – 40 let; B3: 41 a starší); C – Duchovní hudba; D – Autentický folklor; E – Pop, jazz, gospel, spirituál. Kategorie C, D, E mají další podobné dělení jako kategorie B. Všechny kategorie se dále dělí podle počtu zpěváků: 12 – 16, 24 –60, 70 – 120 zpěváků.

Hodnocení:  0 – 100 bodů; 0 – 70 bodů: Čestné uznání; 70 – 79 bodů: 3. místo – Bronzový diplom; 80 – 89 bodů: 2. místo – Stříbrný diplom; 90 – 99 bodů: 1.místo – Zlatý diplom; 100 bodů – Platinový diplom, Grand Prix Golden Voices of Montserrat.

Z výsledkové listiny (která nebyla do dnešního dne pořadateli publikována):

Kat. B1 -  Mládežnické sbory do 25 let: Komorní sbor Ondrášek, ZUŠ Nový Jičín (sbm. Josef Zajíček) – 1. místo – Zlatý diplom.

Kat. C 1 -  Duchovní hudba: Komorní sbor Ondrášek, ZUŠ Nový Jiřčín (sbm. Josef Zajíček ) – 1. místo – Zlatý diplom.

Grand Prix  Golden Voices of Montserrat získal  japonský středoškolský sbor z Tokia.

                            --------------------------------------------------------

13. Slovakia cantat 2019, 25.6.- 28. 4. 2019, Bratislava, Slovensko

Soutěže se zúčastnilo 15 pěveckých sborů z 6 zemí (ČR, Francie, Ruska, Slovenska, Slovinska a Turecka).

Kategorie: 27 soutěžních kategorií (mezi nimi i Sbory seniorů) a kategorie nesoutěžní (blíže v Propozicích soutěže)

Bodování: 0 - 100 bodů; 60 - 74,99 bodů - bronzové pásmo; 75 - 89,99 bodů stříbrné pásmo; 90 - 100 bodů - zlaté pásmo; vítěz G. P. musí dosáhnout minimálně 97 bodů.

Porota: Prof. Benedykt Bloński, předseda (Polsko), Raimondas Katinas (Litva), Branko Stark (Chorvatsko), Ragnar Rmussen (Norsko), Urša Lah (Norsko).

Z výsledkové listiny

Kategorie A4 – Dětské sbory do 16 let: Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (94 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie D2 – Ženské sbory: Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (83,6 bodů).

Kategorie F2 – Lidová píseň s instrumentálním doprovodem): – Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (85 bodů); Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (94,6 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie C1 – Mládežnické sbory do 21 roků: DATIO ODRY (sbm. Josef Zajíček) – zlaté pásmo (91 bodů); Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková) – zlaté pásmo (96,6 bodů), vítěz kategorie.

Kategorie E2 – Komorní sbory do 9 zpěváků: Cantamus, Letovice (sbm. Veronika Hromková) – stříbrné pásmo (76 bodů).

Kategorie G – Spirituál, gospel, pop, jazz: Pěvecký sbor Regina, Vodňany (sbm. Regina Rédlová) – stříbrné pásmo (83,6 bodů).

Zvláštní cena za dramaturgii soutěžního programu: Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ (sbm. Silvie Pálková).

Grand Prix Slavakia Cantat 2019 získal Spevácky zbor slovenských učitelov, Slovensko (sbm. Štefan Sedlický, který získal i Zvláštní cenu poroty za dirigentský výkon).

                               ------------------------------------------------------------

18th International Choir Festival and Competition Venezia in Musica, 1.– 5. 5. 2019, Caorle, Itálie

Mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 8 pěveckých uskupení ze 7 zemí (České republiky, Chorvatska, Itálie, Kazachstánu, Rakouska, Slovinska a Thajska).

Soutěžní kategorie: A – Mužské, ženské a smíšené sbory, komorní sbory a vokální ansámbly s povinným programem; B – tytéž kategorie s volným programem; G – Dětské sbory, stejnorodé a smíšené mládežnické sbory; S – Musica Sacra (mužské, ženské a smíšené sbory); F – Folklor.

Bodování (bodovací systém jako u ostatních sborových soutěží agentury Meeting Music): 0 – 30 bodů; bronzové pásmo I – X: 1 – 10,49 (1 – 1,49; 1,5 – 2,49 atd. po 1 bodu); stříbrné pásmo I – X: 10,5 – 20,49; zlaté pásmo I – X: 20,5 – 30; Grand Prix.

Porota: Luis Cipriano (Portugalsko), Rohan de Lanerolle (Srí Lanka), Battista Pradal (Itálie).

Z výsledkové listiny:

Kategorie A3: Pražská kantiléna (ženský sbor), sbm. Karolína Řepová, Anna-Marie Lahodová –  zlaté pásmo III (23,29 bodů), vítěz kategorie, nominace na G.P. (Soutěžní program: Felix Mendelssohn Bartholdy: Laudate pueri; Giovanni Pierluigi da Palestrina:Pueri Hebraeorum; Petr Koronthály: Husička divoká; Zdeněk Lukáš: Poselství hudby).

Kategorie F: Pražská kantiléna (ženský sbor), sbm. Karolína Řepová, Anna.Marie Lahodová – zlaté pásmo V (25,42 bodů), vítěz kategorie, nominace na G.P., Zvláštní cena poroty za vynikající provedení skladby B. Martinů:  Vynášení smrti (Soutěžní program: Zdeněk Lukáš: Kravarky; Bohuslav Martinů: Vynášení smrti; Ivan Hrušovský: Slnečné hry; Eugen Suchoň: Bodaj by vás, vy mládenci.

Ženský sbor Pražská kantiléna se stal i vítězem Grand Prix 18th Venezia in Musica 2019.

                      -----------------------------------------------------------

18. AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019

Festivalu se zúčastnilo celkem 6 pěveckých sborů z ČR, Polska a Slovenska.

Soutěžní kategorie: A – Vysokoškolské sbory (M, Ž, S, K); B1 – Středoškolské sbory (Dí, S); B2 – Středoškolské sbory z konzervatoří (Dí, S); C – Vokální ansámbly; D – Sakrální hudba (pro kategorie A, B, C). Počty zpěváků: Ž, S – 25-45; K – 15-24; VA – 6-12.

Hodnocení: 0 – 100 bodů; 70–79 bodů – bronzový diplom; 80–89 bodů – stříbrný diplom; 90–100 bodů – zlatý diplom. Absolutní vítěz musí dosáhnout min. 95 bodů.  1.– 3. Místa v kategorii A jsou s finanční prémií.

Povinné skladby slovenských autorů: ŽS – Pavol Krška: Kyrie; MS a KSS – Pavol Krška: Kyrie z Misssa brevis; VSS – Ivan Hrušovský: Kyrie z Missa brevis pro iuventute. (Pro společný zpěv nastudovat – Eugen Suchoň: Aká si mi krásna, Lubor Bárta: Gaudeamus igitur.)

Porota: Dr. h. c., prof. Ondrej Lenárd (Slovensko), doc. PaedDr. Daniela Mandysová (ČR), prof. dr. hab. Bernard Medlik (Polsko), prof. UR Božena Stasiowska-Chrobak (Polsko), dr. Sándor Kabdebó (Maďarsko).

Umělecký ředitel prof. Milan Pazúrik, organizační ředitel dr. Alfonz Poliak.

Z výsledkové listiny:

Kategorie A (Smíšené sbory): Collegium paedagogicum, PedF UK Praha (sbm. Marek Valášek) – zlatý diplom, vítěz kategorie, Absolutní vítěz ABB 2019; Cena ministra školství SR – „Absolutnímu vítězi ABB“; Cena banskobystrického diecézního biskupa – „Za nejlepší interpretaci skladby se sakrální tematikou“.

Kategorie A (Komorní sbory): Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (sbm. Tomáš Židek) –  stříbrný diplom; Cena rektora UMB v Banské Bystrici – „Za působivou dramaturgii“; Cena biskupa západního distriktu Evangelické církve a.v. na Slovensku – „Za najlepší interpretaci skladby období romantismu“.

Kategorie D (Sakrální hudba): Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (sbm. Tomáš Židek) – stříbrný diplom.

Celkové hodnotenie súťaže:

Medzinárodná porota kladne hodnotila úroveň súťažiacich zborov ako aj ich dramaturgiu. S poľutovaním však hodnotila menší počet prihlásených vysokoškolských zborov (ubúdajúci počet vysokoškolských speváckych zborov). Ocenila precíznu prácu organizačného štábu a navrhuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvu školstva SR, aby naďalej podporovali tento úspešný a medzinárodne etablovaný festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov pri organizácii ďalšieho ročníka Akademickej Banskej Bystrice 2021.

                      -------------------------------------------------------------

1. International Choir Champonship „Lege Artis“ 2019, 6.- 9. 6. 2019, Tuzla, Bosna a Hecegovina

Soutěže se zúčastnilo 21 sborů ze 7 zemí (Bosny a Hercegoviny, ČR, Chorvatska, Kolumbie, Maďarska, Slovinska a Srbska).

Soutěžní kategorie: A – Dětské sbory (A1 – 2/3 dětí do 16 let, 7 – 10 min., alespoň 2hlas, 1 skladba agap.; A2 – 2/3 dětí do 16 let, 10 – 12 min., vícehlas, 1 skladba s dopr.); B – Mužské a ženské sbory, více než 14 zpěváků, 10 – 15 min.; C – Komorní sbory do 14 zpěváků, 10 – 14 min.; D – Smíšené sbory, 16 – 20 min.

Hodnocení: 0 – 100 bodů; 0 – 49,99 bodů – Diplom za účast; 50 – 69,99 bodů – Čestné uznání; 70 – 79,99 bodů – 3. cena; 80 – 89,99 bodů – 2. cena; 90 – 100 bodů – 1. cena; řada Zvláštních cen; Grand Prix – „Zlatá lyra“ 2019.

Porota: David Means (USA), Ludo Claesen (Belgie), Jasenka Ostojić (Chorvatsko), Djordje Stankovic (Srbsko), Resad Arnaulovic (Bosna a Hecegovina)

Z výsledkové listiny:

Kategorie A2: Pražská kantiléna, dětský sbor (sbm. Karolina Řepová, Anna-Marie Lahodová) – 1. cena (96,29 bodů); Grand Prix – „Zlatá lyra“ 2019; Karolina Řepová – Zvláštní cena za nejlepší sbormistrovský výkon.

                           ------------------------------------------------------------

16th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf, 7.– 12. 6. 2019

16. bienále soutěže se zúčastnilo 14 předních sborů z 10 zemí – ČR (Cantica laetitia, Zlín), Filipín (University of Philippinaes Los Banos Choral Ensemble; Los Cantantes de Manila; Imusicapella, Imus), Irska (New Dublin Voices, Dublin), Kuby (Coro da Camera Vocal Leo, Havana), Německa (Junges Consortium Berlin), Ruska (Intrada, Moskva), Švédska (Härlanada Kammarkör, Göteborg), Švýcarska (Vokalensemble Zürich West), Turecka (Rezonans, Instanbul) a USA (Georgia Southern Chorale, Statesboro; Rutgers University Kirkpatrick Choir, North Brunswick; Pacific Lutheran University Choir of the West, Tacoma).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené sbory (16 – 32 zpěváků); B – Populární hudba. Obě kategorie mají část povinnou a volnou. Výběr kategorií se v průběhu soutěže vyvíjel. Přehled povinných skladeb od roku 1989: Compulsory work 1989 - 2017

Hodnocení: Leistungstufe I – international hervorragend – 1. cena; Leistungstufe II – international sehr gut – 2. cena; Leistungstufe III – international gut – 3. cena. Zvláštní ceny.

Porota:  Georg Grün (Německo), Dr. Elene Sharkova (USA), Vytautas Miškinis (Litva), Zoltán Pad (Maďarsko), Stephen Leek (Austrálie)

Výsledková listina:

https://www.kammerchorwettbewerb.org/de/neuigkeiten-iccc/ergebnisbekanntgabe?fbclid=IwAR1-j9tW4J8S6iHRFn_APQ1NorhKbSaR9TQIoZsnuLweDyV3RS6sDgJoEIE

Náš sbor Cantica laetitia, Zlín (sbm. Josef Surovík) se sice ve velice náročné mezinárodní konkurenci mezi nejvýše oceněné sbory (Leistungstufe I) neprobojoval, ale jeho zařazení mezi „velmi dobré mezinárodní sbory“ ( Leistungstufe II) je třeba považovat za výrazný úspěch.

V roce 2020 se koná v Marktoberdorfu mezinárodní soutěžní sborový festival Musica Sacra International (29. 5.- 3. 6. 2020).

17th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf se uskuteční ve dnech 21.- 26. 5. 2021.

                           --------------------------------------------------------------

Bratislava Choir Festival 2019, 13.- 16. 6. 2019, Bratislava, Slovensko

Festivalu se zúčastnilo celkem 14 pěveckých sborů (z toho 9 soutěžních) ze 7 zemí (ČR, Finska, Lotyšska, Norska, Singapuru, Slovenska a USA).

Soutěžní kategorie: 23 soutěžních kategorií (Competition categories)

Porota:  Prof. ArtD. Blanka Juhaňáková, Doc. Ondrej Šaray, ArtD. (oba Slovensko), Prof. Rolandas Daugela (Litva), Prof. Anna Moniuszko, Prof. Aleksandra Paszek-Trefon (obě Polsko).

Bodování: 0 - 100 bodů; 60 - 74,99 bodů - bronzové pásmo; 75 - 89,99 bodů stříbrné pásmo; 90 - 100 bodů - zlaté pásmo; vítěz G. P. musí dosáhnout minimálně 97 bodů.

Z výsledkové listiny:

Porota hodnotila celkem 13 soutěžních vystoupení v 9 soutěžních kategoriích a zařadila 10 sborů do zlatého, 2 do stříbrného a 1 do bronzového pásma.

Kategorie A2 – Dětské sbory do 8 roků: Kantiléna, Brno, přípr. odd. Magdalenka (sbm. Veronika Novosádová) – 91,6 bodů zlaté pásmo

Kategorie A4 – Dětské sbory do 16 roků: Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) – 93,66 bodů zlaté pásmo.

Kategorie F2 – Lidová píseň s instrumentálním doprovodem: Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) – 94,00 bodů zlaté pásmo.

Vítězem Grand Prix  se staly dosažením 98 bodů „ex aequo“ smíšený sbor Raffles Singers Singapore (sbm. Ban Sheng Toh) a lotyšský smíšený sbor Cesis Castle Choir (sbm. Marika Austruma a Evita Konuša).

Dětský pěvecký sbor Canzonetta, České Budějovice (sbm. Petra Nová) se stal třetím nejvýše hodnoceným sborem soutěže a získal navíc jednu z dvou Zvláštních cen - Zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu.

                             ----------------------------------------------------------

10th International Choir Festival „Cracovia Cantans“ 2019, 6.– 9. 6. 2018, Krakov, Polsko

Festivalu se zúčastnilo celkem 30 sborů z 12 zemí (ČR, Litvy, Maďarska, Norska, Polska, Ruska, Švédska, Ukrajiny, USA, Velké Británie a Walesu).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené sbory dospělých, B1 – Mužské sbory, B2 – Ženské sbory, C – sbory mládeže (14 – 19 let), D – Dětské sbory (do 15 let), E – Komorní sbory (12 – 24 zpěváků), F – Folklor, Pop, G – Musica Sacra, S – Sbory seniorů, H – Nesoutěžní sbory.

Ceny: v každé kategorii 1.– 3. cena (zlatý, stříbrný, bronzový diplom), diplomy za účast; vítěz G.P. – 1500 Euro.

Porota: Romuald Twardowski (Polsko), Javier Busto (Španělsko), Rihards Dubra (Lotyšsko), Ko Matsushita (Japonsko), Ambrož Čopi (Slovinsko).

Z výsledkové listiny:

Kat. A – Smíšené sbory dospělých:  L´Asenzio, Praha (sbm. Ludmila Bajerová) – Diplom za účast; Sbor přátel zpěvu, Karviná (sbm. Martina Juríková) – 2. místo.

Kat. E – Komorní sbory: Mužský komorní sbor Permoník (sbm. Dominika Škrabalová) – 1. místo, vítěz kategorie.

Kat. G – Musica Sacra: Sbor přátel zpěvu, Karviná (sbm. Martina Juríková) – 1. místo, vítěz kategorie.

Grand Prix „Cracovia Cantans“ 2019 získal Academic Mixed Choir of the City of Culture and Leisure N. G. Vasiliev, Nowogrod Wielki, Rusko.

                      ---------------------------------------------------------------

7. Internationaler Anton-Bruckner-Chorwettbewerb und Festival, 19.– 23. 6. 2019, Linz, Rakousko

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 sborů z 11 zemí (Austrálie, České republiky, Dánska, Finska, Jižní Afriky, Norska, Rakouska, Ruska, Švédska, Tanzánie a Turecka). Pořadatelem soutěžního festivalu je německá agentura INTERKULTUR (obvyklé soutěžní kategorie a bodové hodnocení).

Sborové kategorie: A1, 2 – smíšené; mužské a ženské sbory, úroveň I., B1, 2 – smíšené; mužské a ženské sbory, úroveň II., C1, 2 – stejnorodé a smíšené komorní sbory, G1, 2, 3 – dětské a mládežnické sbory, S – Musica Sacra.

Bodování: 0 - 30 bodů; 0,5 - 10,49 - bronzové pásmo, 10,5 - 20,49 - stříbrné pásmo, 20,5 - 30,00 - zlaté pásmo (každé pásmo je rozděleno po 1 bodu na 10 podpásem).

Porota: Josef Habringer (Rakousko), Florian Heyerick (Belgie), Elena Volodina (Rusko).

Z výsledkové listiny:

Odborná porota udělila celkem 12 zlatých a 5 stříbrných diplomů.

Kat.B2 – Stejnorodé sbory dospělých: Ženský sbor Cantoria Praha (sbm. Nora Michálková Halamová) – Stříbrný diplom VIII (17,67 bodů).

Grand Prix – Anton Bruckner Choir Prize 2019 získal švédský smíšený sbor Norrlands Nations Kammarkör (sbm. Francesco Acquista) – A1 - Zlatý diplom IV (24,10 bodů); S - Zlatý diplom V (25,28 bodů).

                        -------------------------------------------------------------

2nd Salzburg International Choral Celebration and Competition, 19.– 24. 6. 2019, Salzburg, Rakousko

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 sborů z 12 zemí (ČR, Filipín, Hongkongu, Islandu, Jižní Afriky, Litvy, Maďarska, Německa, Norska, Rakouska, Singapuru a Španělska). Pořadatelem soutěžního festivalu je agentura Meeting Music.

Soutěžní kategorie:  A – sbory dospělých s povinným programem (A1 – smíšené; A2 – ženské; A3 – mužské); B – sbory dospělých s volným programem (B1,2,3 podobně); G – dětské a mládežnické sbory (G1 – stejnorodé; G2 – smíšené); S – Musica Sacra; F – Folklor; Grand Prix.

Porota: Philip Copeland (USA), Jürgen Fassbender (Německo), Gábor Hollerung (Maďarsko), Klemens Vereno (Rakousko), Wolfgang Ziegler (Rakousko).

Z výsledkové listiny:

Odborná porota ocenila soutěžní výkony sborů celkem 19 zlatými a 5 stříbrnými diplomy.

Kat. G1  – Stejnorodé dětské a mládežnické sbory: DPS Zvonky ZUŠ Hulín (sbm. Dana Zapletalová) – Zlatý diplom V (24,76 bodů), vítěz kategorie, účast v soutěži o G.P.

Grand Prix získal singapurský smíšený sbor Raffles Singers, Sigapore (sbm. Ban Sheng Toh); A1 – Zlatý diplom VII (27,51 bodů).

                         ----------------------------------------------------------------

56. Internationaler Chorwettbewerb, 4.- 7. 7. 2019, Schloss Porcia, Spittal/Drau, Kärnten, Austria

 56. ročníku prestižní mezinárodní sborové soutěže na zámku Porcia korutanského města  Spittal an der Drau se zúčastnilo pouze 10 vybraných pěveckých sborů z 10 zemí světa – Kammerchor  „Lola“, Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Akademický sbor Technické university Ostrava, sbm. Adam Sedlický (ČR), Manila Chamber Singers (Filipíny), Mercu Buana University  Student Choir, West Jakarta (Indonésie), Cape Town Youth Choir (Jižní Afrika), Riga Ortodox Chamber Choir „Blagovest“ (Litva), Kammerchor ARS CANTORUM Main-Kinzig (Německo), Komorni zbor „Orfej“, Ljutomer (Slovinsko), Coro de Cámera „Oretania“, Ciudad Real (Španělsko) a Carthage Choir, Kenosha/Wisconsin (USA).

Porota: Herbert Böck (předseda, Rakousko), Andrea Fournier (Rakousko), Jan Schumacher (MNěmecko), Jakub Zicha (ČR).

Soutěžní kategorie: Soutěž proběhla jako obvykle ve dvou soutěžních kategoriích  – A) artificiální hudba a B) folklor.

Povinnými skladbami v kategorii A byly:

Leonhard Lechner (1553 - 1606) - O Lieb, wie süß und bitter
Edward Elgar (1857 - 1934) - They are at rest 
Frode Fjellheim (*1959) – objednaná skladba

Hodnocení:  V obou kategoriích se vyhlašují 1.– 3. ceny s finančními prémiemi (kat. A) 1500,-; 900,-; 600,- Euro; kat. B) 100,-; 700,-; 500,- Euro).

Z výsledkové listiny:

Z 10 zúčastněných sborů se na vítězném pódiu objevilo jen 5 sborů, mezi nimi v náročné konkurenci k naší velké radosti i sbor z České republiky.

Kat. A – Kunstlied:

1. Carthage Choir, Kenosha/Wisconsin, USA, (dir. Eduardo Garcia-Novelli), 93,25 bodů;

2. Cape Town Youth Choir, Jižní Afrika (dir. Leon Starker), 91,75 bodů; 

3. Komorni zbor „Orfej“, Ljutomer, Slovinsko (dir. Andraž Hauptmann), 89,25 bodů.

Na krásném 5. místě se v této kategorii umístil Akademický sbor Technické univerzity Ostrava (dir. Adam Sedlický), 86,25 bodů.

Kat. B – Volkslied:

1. Carhage Choir, Kenosha/Wisconsin, USA (dir. Eduardo Garcia-Novelli), 95,00 bodů;

2. ex aequo – Mercu Buana University Student Choir, West Jakarta, Indonésie (dir. Agus Yuvono); Akademický sbor Technické univerzity Ostrava (dir. Adam Sedlický), oba 91,5 bodů.

Günter Mittergradnegger Preis za nejlepší provedení soudobé skladby a Cenu publika získal jihoafrický Cape Town Youth Choir (dir. Leon Starker).

2019_Spittal_vysledky_kat.A.jpg (205,9 kB)

2019_Spittal_vysledky_kat.B.jpg (147,4 kB)

                         -------------------------------------------------------------------

10th MUSICA ETERNA a ROMA 2019,  International Choral Festival and Competition, 10.– 14. 7. 2019, Řím, Itálie

10. ročníku Mezinárodního sborového festivalu a soutěže MUSICA ETERNA a ROMA, který se konal ve dnech 10.– 14. 7. 2019, se zúčastnilo celkem 10 sborů z 9 zemí (České republiky, Číny, Filipín, Chorvatska, Itálie, Kostariky, Malajsie, Polska a Slovinska). Pořadatelem festivalu byl a agentura Meeting Music (obdobné soutěžní kategorie a bodovací systém).

Soutěžní kategorie: A – Smíšené, ženské a mužské sbory s povinným programem; B – Smíšené, ženské a mužské sbory s volným programem (navíc i sbory seniorů); G – Stejnorodé dětské a mládežnické sbory; smíšené mládežnické sbory; S – Musica Sacra (pro kategorie A, B); GS – Gospel, spirituál.

Bodování: 0 - 30 bodů; 0,5 - 10,49 - bronzové pásmo, 10,5 - 20,49 - stříbrné pásmo, 20,5 - 30,00 - zlaté pásmo (každé pásmo je rozděleno po 1 bodu na 10 podpásem).

Porota: Gábor Hollerung (Maďarsko), Michele Josia (Itálie), Naomi Faran (Izrael), Fabrizio Barchi (Itálie), Ambož Čopi (Slovinsko), Alexander Einarsson (Švédsko), Jürgen Fassbender (Německo).

Z výsledkové listiny

12 soutěžních výkonů ohodnotila porota 10 zlatými a 2 stříbrnými diplomy.

Kat. B 1 (Smíšené sbory s volným programem): Pěvecký sbor „Armonia“, ZUŠ Rokycany (sbm. Alena Vimrová, Jan Fraus) – Zlatý diplom III (23,20 bodů), vítěz kategorie. Soutěžní program – A. Dvořák: Holub na javoře, M. Raichl: Chodský den, Byron J. Smith: Worthy to be praised!

Kat. S1 (Musica Sacra, smíšené sbory): Pěvecký sbor „Armonia“, ZUŠ Rokycany (sbm. Alena Vimrová, Jan Fraus) – Zlatý diplom IV (23,55 bodů). Soutěžní program – J. Nowak: Benedictus Dominus, D. Bortninaskij: Tebe pojem, O. di Lasso: Jubilate Deo omnis terra, M. Charvát: Dies irae.

Sbor si svými výkony vybojoval účast v soutěži o Grand Prix festivalu, v níž zvítězil Choir Intermezzo of Costa Rica (sbm. David Ramírez Alpizar).             

                           -----------------------------------------------------------

17th International Festival of Choral Art „The Singing World“, 2.– 7. 8. 2019, St. Petersburg, Rusko

Mezinárodní soutěže 17. ročníku festivalu „The Singing World“ se ve dnech 2.– 7. srpna 2019 zúčastnilo 45 pěveckých sborů a vokálních ansámblů ze 17 zemí (České republiky, Číny, Francie, Hongkongu, Itálie, Izraele, KJanady, Kypru, Lotyšska, Moldávie, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska a USA).

Soutěžní kategorie: 1 – Dětské sbory, 2 – Ženské a mužské sbory, 3 – Smíšené sbory, 5 – Komorní sbory, 6 – Vokální ansámbly, 7 – Musica Sacra, Gospel, 8 – Soudobá hudba, 9 – Folklor, 11 – Chrámové sbory, 12 – Sbory seniorů.

Hodnocení: 0 – 200 bodů; 175– 200 bodů – zlatý diplom; 150–174,99 bodů – stříbrný diplom; 120–149,99 bodů – bronzový diplom; 100– 119,99 bodů – diplom za účast. Soutěž hodnotí 5 porotců každý 0–200 body, z nichž se počítá průměr. Uvedených 200 bodů tvoří hodnocení 8 sborových disciplín 0–25 body: a) obtížnost repertoáru, b) intonace, c) pěvecká technika, d) celkový zvuk sboru, e) dynamika, agogika, rytmus, tempo, f) stylovost, g) výrazová emocionálnost, h) celkový dojem. Sbor na 1. místě ve zlatém pásmu získává peněžitou prémii a postupuje do soutěže o Grand Prix.

en.singingworld.ru/wp.../Festival-2019-Eng-invitation-SW.pdf

Porota: Valerij Uspenskij (Rusko), Ljudmila Litsova (Rusko), Prof. Leon Tong (Hongkong), Inessa Bodyako (Bělorusko), Jurij Karpov (Rusko).

Z výsledkové listiny:

Kat. 3 – Smíšené sbory (7 účastníků): Pěvecké sdružení Martinů, Třinec (sbm. Michal Zátopek) – 132,6 bodů, bronzový diplom (3. cena);

Kat. 5 – Komorní sbory: Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 180,2 bodů zlatý diplom (1. cena);

Kat. 9 – Folklor (15 účastníků):  Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 156 bodů, tříbrný diplom (2. cena)  a  Zvláštní cena poroty za nejlepší hudební choreografii; Pěvecké sdružení Martinů, Třinec (sbm. Michal Zátopek) - 142 bodů, bronzový diplom (3. cena);

Kat. 11 – Církevní sbory: Komorní sbor “Cantabile” Hranice (sbm. Markéta Lásková) – 154,6 bodů, bronzový diplom (3. cena).

Klavírista PS Martinů, Třinec Pavel Duda získal navíc ještě Zláštní cenu poroty za nejlepší klavírní doprovod.

Sluší se dodat, že pro PS Martinů byla účast na petrohradském festivalu “The Singing World” součástí koncertního turné (31. 7.– 9. 8. 2019), které začínalo v litevském Vilniusu a končilo v lotyšské Rize. Koncertní zastávkou ve Vilniusu zahájil své turné i KS “Cantabile” Hranice.

Mimořádným úspěchem byl postup Komorního sboru “Cantabile” Hranice mezi 10 nominantů do soutěže o Grand Prix (1. Dětský pěvecký sbor Zhongguncong (Peking, Čína), 2. Sbor “Consonance” (Magnitogorsk, Rusko), 3. Akademický sbor varšavské univerzity (Varšava, Polsko), 4. Komorní sbor “Cantabile” Hranice, 5. Ženský pěvecký sbor Petrohradské metropole (Petrohrad, Rusko), 6. Sbor Lobachevského univerzity (Nižnij Novgorod, Rusko), 7. Smíšený sbor “IMERA” (vesnice Koceni, Rumunsko), 8. Komorní sbor “ALETHEIA” (Iasi, Rumunsko), 9. Sbor Základní školy dobré naděje (Hongkong), 10. Vokální soubor “Nebeské vlaštovky” (Tver, Rusko).

Vítězem soutěže o Grand Prix festivalu se stal u nás z IFAS 2018 dobře známý vynikající Akademický pěvecký sbor Varšavské univerzity (sbm. Irina Bogdanović).

Výsledková listina soutěže:  SW_2019 Results of the competition.pdf (446 kB)

18. ročník Mezinárodního festivalu sborového umění “The Singing World”se bude konat ve dnech 6.– 11. 8. 2020, 19. ročník pak ve dnech 5.– 10. 8. 2021.

                           ------------------------------------------------------

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode