články 2015 - 2018

 
  Jubilejní 80. koncertní sezona Pražského filharmonického sboru (rozhovor s E. Sedlákovou a L. Vasilkem)
  (pro HR č. 2/2015)
                    ---------------------------------------------------------
 
  Rozloučení s Pavlem Jurkovičem (pro HR č. 4/2015)
                     --------------------------------------------------------
 
  Sbormistrovství chrámové hudby v bilanci 25. výročí Collegium Marianum -Týnské školy
                     --------------------------------------------------------
 
  Rakouský národní sbor mládeže zahajuje svou činnost
                     --------------------------------------------------------
 
  Výběr skladeb Jana Hanuše pro mužské, ženské a smíšené sbory
                     --------------------------------------------------------
 
  Svátek sborové hudby v Dykovce
                     --------------------------------------------------------
 
  Sborový zpěv je zdravý
                     --------------------------------------------------------
 
  Historie celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů
  Kompletní brožura
                     --------------------------------------------------------
 
  Zpěváčci bez křidélek? Koncertní setkání k 70. výročí Brněnského dětského sboru (Květuše Lepilová)
                     --------------------------------------------------------
 
  Zpívající Evropa - Singing Europe
                     --------------------------------------------------------
 
  K nedožitým devadesátinám prof. Jarmily Vrchotové - Pátové (Miloslav Samek)
                     --------------------------------------------------------
 
  Rakouské sborové inspirace 
                      -------------------------------------------------------
 
  Fenomén "Sborový zpěv"                  
                      ------------------------------------------------------
 
  Nezkusíme to přece jen také?
                      ------------------------------------------------------
 
  Studentes cantant
                      ------------------------------------------------------
 
  Pár novoročních sborových zamyšlení
                      -----------------------------------------------------
 
  O Jaroslavu Dostalíkovi a nesoutěžním festivalu pěveckých sborů "Dostalíkovo sborové jaro" 2017 ve Velké Lhotě u Dačic
                     ---------------------------------------------------
 
  Znáte časopis AURA MUSICA?
                      -------------------------------------------------
 
  Sborový pohled k sousedům
                      -------------------------------------------------
 
  Pěvecké sbory seniorů
                      -------------------------------------------------
 
  Pueri gaudentes na 4. Mezinárodním festivalu chlapeckých sborů - 18.- 21. 5. 2017, Konakovo, Rusko
                      -----------------------------------------------
 
  Pocta Petru Ebenovi
                      -----------------------------------------------
 
  O sborech a sboristech (k nedožitým 90. narozeninám autora vtipných charakteristik, sborového dirigenta, hudebního pedagoga a publicisty PhDr. Vladimíra Kovaříka)
                      ------------------------------------------------
 
  Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica Praha ukončil svou činnost
                      ------------------------------------------------
 

Programy sborů soutěže o „Eurovizní sbor roku 2017“, Riga, 22. 7. 2017

Vracíme se ještě k letošnímu 1. ročníku soutěže o „Eurovizní sbor roku“ a uvádíme soutěžní programy jednotlivých sborů. Zastoupené země jsou v závorce doplněny zkratkou příslušné televizní (rozhlasové) stanice.

Rakousko (ORF)

Hard-chor (dir. Alexander Koller)

Anton Bruckner: Ave Maria

Lid. hudba i slova: Do What I Want

John Muehleisen (text: Joanne Gunnerson): Vegetables, No. 3 Rah!

Belgie (RTBTF)

Les Pastoureaux (dir. Philippe Favette)

Raphael Passaquet (hudba i slova): In the Troop

Pierre  Rapsat (hudba i text), arr. Philippe Favette: Together

Dánsko (DR)

Akademisk Kor Arhus (dir. Ole Farschou)

Wilhelm Stenhammar (text J. P. Jacobsen): In the Seraglio Garden

Per Norgard (text: Adolph Wölfli): Like a Child - I. Lullaby

Estonsko (ERR)

Estonian Television Girls´ Choir (dir. Aarne Saluveer)

Veljo Tormis (texty:  Viivi Luik): Absolute Tormis (koláž jeho 6 skladeb)

Německo (WDR/SWR)

Jazzchor Freiburg (dir. Bertrand Gröger)

Klaus Frech, Bertrand Gröger (hudba a text): African Call

Roger Treece (hudba i text): Palette

Maďarsko (MTVA)

Béla Bartók Male Choir (dir.Lakner Tamás)

Zoltán Kodály (lid. text):  Songs from Karad

Litva (LTV)

Girls´ Choir Spigo (dir. Liga Celma-Kursiete)

Raimonds Pauls (text: Inese Zandere): A Resplendent Sun in the Sky

arr. Liga Celma-Kursiete ( lidová hudba i text): I´m a Daughter of a Gypsy

Slovinsko (RTV)

Carmen manet (dir. Primož Kerštanj)

Katarina Pustinek (lid. text): Scarf

Samo Vovk (slova: Samo Vovk, Ljoba Jenče, Matej Šekli, Barbara Grahor, Silvana Paletti): And So We Dance in Resia

Wales (S4C)

Cor Merched Sir Gar (Islwyn Evans)

Otmar Mácha (lid. text) Hoj, hura, hoj (v anglickém překladu O. Mountain, O)

arr. Islwyn Evans (lid hudba i text):  Mil harddach (velšská ukolébavka)

arr. Norman Luboff (adaptace Islwyn Evans):  Wade in the Water

                --------------------------------------------

Festivia Chorus s úspěchem koncertoval ve Švýcarsku

Švýcarsko - koncertní cesta 2017.docx (32,2 kB)

               ---------------------------------------------

Púlrybovka v kraťasech

Půlrybovka v kraťasech.docx (17,5 kB)

               --------------------------------------------

František Spilka

František Spilka.docx (17,8 kB)

                -------------------------------------------

Vivat 9. ročníku Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017!

(Josef Surovík, článek pro časopis Cantus)

článek Opava.pdf (240,1 kB)

               ---------------------------------------------

Ženské sborové studio Praha zahájilo svou koncertní činnost

Ženské sborové studio Praha zahájilo svou koncertní činnost.docx (15,1 kB)

               ------------------------------------------

Sborové zpívání miluji

Jubilejní rozhovor s Jiřím Kolářem.docx (27,9 kB)

                -----------------------------------------

„ZAMYŠLENÝ DEKAMERON“

Ivan Šeiner napsal knížku vtipných životních postřehů, aforismů, zamyšlení a drobných veršů, doplnil ji reprodukcemi úsměvných obrazů Libora Vojkůvky a vydal v Karviné v roce 2017 pod názvem „Zamyšlený Dekameron“. Z části nazvané „Nesnažme se porozumět umění, rozprávějme s ním“ jsme si dovolili vybrat:

Klavír, na rozdíl od života, má více bílých než černých kláves.

S moderní hudbou nemám problémy.

Jen někdy nepoznám, zda orchestr hraje, nebo ještě ladí.

Které tóny jsou nejkrásnější – vysoké nebo nízké? Čisté.

„V písních život Čechů.“ Yes. 

Moderní umění se stává klasickým. Od původního klasického se liší tím, že zůstává nadále moderním.

Málokdo ví, že první stereofonní vysílání se uskutečnilo ze Soláně na Lysou, když děvčata pásla krávy.

Nespravedlnost světem vládne. Když se fotbalista z deseti pokusů jednou trefí, tribuny šílí.Když se zpěvák z desítek tónů jednou netrefí, jde sálem: ... „Ale ta intonace ...“

Když člověk zpívá, nemůže pomlouvat. Ženské sbory jsou proto velkým přínosem pro společnost.

Zpěv je radost sdílená zpěvákem a jeho představou vlastní dokonalosti.

Zpěvačky prý nemívají vysoké IQ. Logicky, hlavový tón vyžaduje v hlavě víc prostoru než myšlenky.

              -------------------------------------------

Vánoční droga (František Zumr)

Vánoční droga.doc (37 kB)

               ------------------------------------------

Úspěchy českých sborů v porovnání s více než 9000 sbory světa

Úspěchy českých sborů .docx (15,2 kB)

INTERKULTUR-Weltrangliste_Erklaerung.pdf (151,8 kB)

                -----------------------------------------

Nový projekt podporující rozvoj rakouského sborového zpěvu

Nový projekt podporující rozvoj rakouského sborového zpěvu.docx (15,5 kB)

                -----------------------------------------

Doplnění sborového díla skladatelů, kteří získali Cenu UČPS za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby za rok 2017

Kromě děl uvedených na našem webu ve Výběrových soupisech skladeb pro dětské, dívčí a smíšené mládežnické sbory (Sbormistrům, sborům) a Novinkách ze skladatelských dílen našich skladatelů (Novinky) uvádíme ještě další sborové skladby oceněných autorů.

Jiří Laburda (*1931)

Missa glagolitica, pro 4 sólisty, smíšený sbor, varhany, žestě a 5 hráčů na bicí nástroje (1964)

Svatba, kantáta na slova lidové poezie pro tříhlasý sbor, sborová sóla a klavír (1980)

Missa pastoralis, pro soprán, bas, smíšený sbor a varhany (1990)

Missa Sistina, pro smíšený sbor (1993)

Missa Cum cantu populo, pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, varhany a smyšce (1992, 1994)

Missa clara, pro tříhlasý sbor, varhany a smyčce (1993, 1996)

Miserere mei, Deus (Psalmus No. 56), pro soprán, baryton, tříhlasý sbor a varhany

Zamilovaný, dva mužské sbory na moravskou lidovou poezii (1978, 1998)

Poutník, tři mužské sbory na slova Rabindranatha Thákura (1996, 1999)

Jan Málek (*1938)

Kvítí milodějné, pro různá obsazení (1960–1984)

Cantus potatorum, pro mužský sbor, žestě a tympány (1967)

Svítáníčka, na texty staročeské milostné poezie pro ženský sbor, baryton sólo, 3 zobcové flétny, violu a bicí (1972)´

Sei sonetti della „Vita nuova“ di Dante (Šest sonetů z Dantova „Nového života“), pro čtyřhlasý smíšený sbor a recitátora ad lib. (1974)

Omaggio a Divino Martello di Michelangelo (Pocta kladivu Michelangelovu), pro pětihlasý mužský sbor, 5 trubek, 5 pozounů, 5 tympánů a 5 tamtamů (1975)

Zrození slova, tři mužské sbory na slova makedonských básníků 20. stol. (1979)

Zbojnické, pro dva mužské sbory a 2 trubky na slova lidové poezie (1980)

Hlas noci, tři smíšené sbory na verše českých básníků (1983)

Túžení, 7 rozhovorů pro soprány, alty a sólové housle na slova i nápěvy moravské lidové poezie (1984)

Červená Karkulka, pro sélový bas, dětský sbor a malý instrumentální soubor na verše F. Hrubína (1986)

Motetus 1991, na latinské klasické texty pro smíšený sbor a bicí (1991)

Z knihy Izajášovy, pro sóla, sbor a instrumentální soubor (1992)

Trojzvuk, tři malé meditace pro smíšený sbor (1995)

Requiem super L´homme armé, pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor a orchestr (1998)

Z českých erbů, pět meditací na česká erbovní hesla pro smíšený sbor (1999)

                       -----------------------------------------

Bohaté jarní koncertování Foesterova komorního pěveckého sdružení

Jeden z našich nejlepších současných ženských pěveckých sborů Foersterovo komorní pěvecké sdružení (FKPS, dir. Jaroslav Brych) rozhodně nezahálí. Na březen a duben letošního roku si naplánovalo a z velké části již úspěšně absolvovalo čtyři koncerty s atraktivní dramaturgií. Dne 2. března 2018 vystoupilo FKPS společně se Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře (Chuhei Iwasaki) v 19.00 hod. v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1), 13. března 2018 v 18.00 pro Českou geologickou službu společně s houslistou L. Čepickým v Kapli sv. Rafaela (Klárov 3, Praha 1) a 20. března 2018 v 19.30 na svém beznadějně vyprodaném Jarním koncertě ve Velkém sále Novoměstské radnice, kde vedle úvodního motivačního cyklu K. Bendla V přírodě a předních děl našich mistrů přelomu 20. a 21. století (M. Raichl: Tři konce lásky, A. Tučapský: Oj, letěla bílá hus, J. Málek: Túžení) nemohlo chybět skvělé provedení kantáty B. Martinů: Otvírání studánek (R. Janál –  baryton, L. Kondrová a B. Perglová – soprán, D. Slabyhoudková – alt, L. Čepický, A. Čepická – housle, J. Čepický – viola, D. Wiesner – klavír, H.anuš Bor – recitace).

Kdo nestihl navštívit žádný z uvedených koncertů, má možnost si přijít poslechnout FKPS dne 24. března 2018 v 19.00 do Kostela sv. Anežky České na Spořilově (Roztylské nám., Praha 4). Ve spolupráci s Římskokatolickou farností u Kostela sv. Anežky České tam FKPS pořádá Benefiční koncert, v jehož programu zazní skladby T. Surovíkové: Regina coeli, V. Miškinise: Ave Maria, O. Gjeila: Ubi caritas, G. Forbese: Ave Maria, F. Biebla: Ave Maria, A. Tučapského: Oj, letěla bílá hus a Z. Lukáše: Gaudete et exultate.

Vstupné je dobrovolné.

                         ---------------------------------------------

Sportovci chtějí novou úpravu české hymny, ministr svolá grémium odborníků

Sportovci chtějí novou úpravu české hymny.docx (21,1 kB)

                       -------------------------------------------

Nová Česká píseň od roku 2018 pod novým vedením

Nová Česká píseň od roku 2018 pod novým vedením.docx (70,6 kB)

                     ---------------------------------------------

Výběrový seznam sborových skladeb pro koncerty k 100. výročí Československa

Výběrový seznam sborových skladeb pro koncerty k 100. výročí Československa.docx (27,9 kB)

                    ----------------------------------------------

Rytmus a jeho prezentace v populární sborové hudbě

Rytmus a jeho prezentace v populární sborové hudbě.docx (17,5 kB)

                    -----------------------------------------------

Sborová škola Jiřího Skopala a její vliv na sbormistry po celé ČR aneb Jak se žije dnešním sbormistrům 

Sborová škola Jiřího Skopala a její vliv na sbormistry po celé ČR aneb Jak se žije dnešním sbormistrům.docx (42,6 kB)

                    -----------------------------------------------

„Sbory seniorů“ jako nová kategorie mezinárodních zahraničních sborových soutěží

Současná populace stárne, lidé však nepřestávají zpívat, a tak stárnou i pěvecké sbory. Jejich pěvecké možnosti se však nedají srovnávat s úrovní pěvecké techniky a kultury mladších pěveckých sborů. Ale i starší sbory chtějí být „při tom“, chtějí se setkávat s ostatními domácími i zahraničními sbory a stále je láká i napětí sborových soutěží. Tak vznikla nová soutěžní sborová kategorie – Sbory seniorů. Nemáme ji zatím u nás, ale poučit se můžeme v jiných zemích.

Všechny mezinárodní sborové soutěže, které organizuje slovenská Bratislava Music Agency (https://www.choral-music.sk/sk), tuto kategorii mají. Jestliže se sbor cítí jako sbor seniorů, může se přihlásit a je přijat. Věkový limit nebo věkový průměr se nezjišťuje.

Kategorii B4 – Seniorenchöre mají i všechny soutěže známé agentury Meeting Music (https://www.meeting-music.com/). Členové sboru by měli být starší než 60 roků, ale určité procento mladších je povoleno, musí však být oznámeno. Počet zpěváků není omezen. Sbory provedou libovolný program v délce 10 – 15 minut, všechny skladby mohou být s instrumentálním doprovodem.

Mezinárodní sborové soutěže organizované agenturou Interkultur (https://www.interkultur.com/de/) neuvádějí kategorii Seniorenchöre. Je však zařazena do World Choir Games 2018 v jihoafrické Tshwane (4.- 14. 7. 2018).

Některé sborové soutěže mají věkový limit posunut až k 65 rokům, ale např. zase na International Choir Festival and Competition "Canco Mediterrania" ve španělských městech Barcelona a Lloret de Mar nebo na International Choir Festival MUNDUS CANTAT SOPOT stačí pro zařazení do kategorie seniorských sborů dvě třetiny zpěváků starších než 50 let.

Z dalších mezinárodních zahraničních sborových soutěží, které uvádějí také kategorii Sbory seniorů, bychom mohli jmenovat např. litevské festivaly Kaunas Cantat International Choir Festival and Competition a Kaunas Musica Religiosa, International Choir Festival "Cracovia Cantans", Krakov, Polsko, PER MUSICAM AD ASTRA International Copernicus Choir Festival and Competition, Toruń, Polsko, International Warsaw Choir Festival, Polsko nebo oblíbený italský International Choir Festival and International Choir Competition, Riva del Garda, Grand Prix Thailand, The Singing World, Petrohrad, Rusko, z nejnovějších pak např. japonskou sborovou soutěž 1st Tokyo International Choir Competion 2018. Podobných soutěžních festivalů je však jistě více a budou dál, věřím, že i unás, přibývat.

                                                                                                                                 J. K.

                       --------------------------------------

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, 25. 27. května 2018, Uničov

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů 2018.docx (15,5 kB)

                      ---------------------------------------

Dívčí válka na zámku v Jirkově aneb Je dobojováno! (Eva Rendlová)

Dívčí válka na zámku v Jirkově.docx (16 kB)

                      ---------------------------------------

Dlouhé sborové noci

Již několikrát jsme na našich stránkách nabízeli zajímavé inspirace ze sborového života našich jižních rakouských sousedů. Přichází další ve formě tzv. Dlouhých sborových nocí. Již pošesté se v Salzburgu a podruhé v korutanském Klagenfurtu konala v letošním roce Dlouhá sborová noc, při níž až do pozdních nočních hodin procházeli místní občané a další návštěvníci vnitřní částí těchto měst, aby na nejrůznějších, často i jen pro tuto noc přístupných místech viděli a slyšeli vystoupení pestré řady pěveckých sborů. Je to vzrušující a fascinující zážitek, který si stále větší počet diváků nenechává utéct. Rovněž zájem sborů o účast na těchto akcích je mimořádný a v letošním roce musel být již počet sborů limitován. Pro rok 2019 jsou Dlouhé sborové noci plánovány i ve Štýrsku a Horním Rakousku.

U nás máme tolik nádherných měst s překrásnými historickými centry. Neměli bychom to také zkusit?

                --------------------------------------------

38 mladých děvčat zažilo Austrálii, Austrálie zažila Královéhradecký dětský sbor Jitro (Marek Uhrin) 

38 mladých zpěvaček zažilo Austrálii.docx (17,9 kB)

                 -------------------------------------------

12. setkání pěveclých sborů Záapadočeské a Karlovarské oblasti UČPS, 9. 6. 2018 v Mariánských Lázních

12. Setkání sborů Západočeské oblast UČPS.docx (16,1 kB)

                  ------------------------------------------

18. ročník festivalu Foerstrovy Osenice, 1.- 2. 6. 2018

18. ročník festivalu Foerstrovy Osenice.docx (15,5 kB)

Recenzní poznámky Jiřího Štembery a Františka Zumra

Foerstrovy Osenice, recenze.docx (17,4 kB)  

                 ------------------------------------------ 

Neprofesionální sborové umění na stránkách časopisu Hudební rozhledy O8/2018

Jednoznačně pochvalnou recenzi Milana Bátora na výkon  Pěveckého sdružení moravských učitelů a jejich sbormistra Jiřího Najvara naleznou  čtenáři v článku Hrad Hukvaldy navštívil nejproslulejší mužský pěvecký sbor PSMU na s. 15. Dramaturgie koncertu, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka dne 8. června 2018 v hradní Mottě, byla věnována výhradně české hudbě – Pavel Křížkovský: Rozchodná, Odpadlý od srdca, Šatečka; Antonín Dvořák: Zavedený ovčák; Josef Bohuslav Foerster: Svatý Václave, Oráč; Bohuslav Martinů: Na horách, Ej, Janík, U tej bílej hory, V zeleném boří (z cyklu „Zbojnické písně“); Leoš Janáček: Čtveřice mužských sborů s přídavkem jeho sboru Láska opravdivá. „PSMU zazpíval na Hukvaldech ve vynikající formě a sbormistrovská štafeta, předaná skvělým Lubomírem Mátlem, je nesena Najvarem a sboristy s neskomírající hrdostí a osobním zaujetím, které bylo pro tento sbor vždy příznačné“, uzavírá svou recenzi Milan Bátor .

Druhá zmínka (recenze Evy Balcárkové Rozloučení s festivalem Forfest bylo bez kompromisů, s. 20) je věnována festivalu duchovní hudby Forfest Czech Republic a koncertu brněnského sboru Vox iuvenalis (dir. Jan Ocetek) v chrámu sv. Mořice v Kroměříži. Koncert s repertoárem sborové duchovní klasiky představil širokou škálu stylových přístupů (Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Zdeněk Lukáš, premiéra I Stop Somewhere Waiting for You Josefa Adamíka, Eriks Ešenvaldes, Vytautas Miškinis) patřil podle recenzentky mezi dva projekty, které vyčnívaly z řady 23 více či méně komorních koncertů.

Poslední zmínku věnovanou našim neprofesionálním pěveckým sborům nalezneme v recenzi 58. ročníku Varhanního festivalu v Brně (Karla Hofmannová: Brněnský Vahanní festival a nejstarší česká varhanice, s. 20–21). „Pěvecký sbor Vox iuvenalis, vedený Janem Ocetkem, překvapil zvukovou plností a intonační jistotou, která vynikla zejména v Janáčkových raných skladbách. Exaudi Deus I a II, Regnum mundi a Communio „Fidelis servus“ zpíval sbor před oltářem s obdivuhodnou čistotou. Další Janáčkovy skladby, Benedictus a Introitus in festo Ss. Nomini Jesu už zpíval sbor na kúru s varhanami, stejně jako Otčenáš, kantátu pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany“, píše Karla Hofmannová v recenzi Zahajovacího koncert (30. 5., kostel Nanebevzetí Panny Marie). Všímá si i spolupráce Ženského pěveckého sboru Gloria Brunensis, vedeného sbormistryní Natalií Chirilenco, na koncertu  „Varhanní hudba v kontrastech“ (28. 6. v jezuitském kostele). Sbor se prezentoval ve skladbách ruského skladatele Pavla Grigorjeviče Česnokova (Priidite ublazhim Josifa), Giovanniho Pierluigiho da Palestriny (Ave Regina) a Leoše Janáčka (Zdrávas Maria pro ženský sbor, housle a varhany). Jako premiéru provedl Mši pro ženský sbor a varhany brněnského skladatele Milana Slimáčka. „Sbor představil svou nejsilnější stránku v sezpívanosti a v pianových a mezzopianových částech. Měkký výraz, klidné a vyrovnané hlasy a zvonivé, dobře se nesoucí soprány, to je devíza sboru, poněkud problematičtější byla někdy výslovnost“, končí své hodnocení Karla Hofmannová.

                           -----------------------------------------------

Jubilejní 25. Mezinárodní festival sborového zpěvu BOHEMIA CANTAT Liberec 2018

Jubilejní 25. BOHEMIA CANTAT.docx (20,9 kB)

                         -----------------------------------------------

Kronika letního sborového soustředění Sborového studia Zvoneček Praha (sbm. Jarmila Novenková), 11.- 18. 8 2018, Střelské Hoštice

Střelské Hoštice 2018.docx (44,2 kB)

Střelské Hoštice 2018 (pátek 17. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (čtvrtek 16. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (středa 15. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (úterý 14. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (pondělí 13. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (neděle 12. srpna) 
Střelské Hoštice 2018 (sobota 11. srpna) 

                        -------------------------------------------------

Jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu Sborové slavnosti - Hradec Králové 2018

Jubilejní 15. Sborové slavnosti, HK 2018.docx (16,7 kB)

                        -----------------------------------------------

18. Dvořákova Praha, 15. 9. 2018, Dvořákova síň Rudolfina a Venkovní scéna na nám. Jana Palacha, Antonín Dvořák: Svatá Ludmila (Jiří Petrdklík)

18. Dvořákova Praha.docx (19,9 kB)

                       -----------------------------------------------

XX. EUROPA CANTAT 2018

XX. EUROPA CANTAT 2018.docx (15,7 kB)

                       ----------------------------------------------

MSFHR Vlachovo Březí 2018 není jen soutěžní přehlídka  

MSFHR Vlachovo Březí 2018.docx (14,9 kB)    

                       -------------------------------------------- 

Florencie byla naše - vyprávění o zájezdu FKPS Praha na 1. Botticelliho Mezinárodní sborový festival 2018 

FLORENCIE BYLA NAŠE.docx (17,6 kB)

                       --------------------------------------------

2. ročník Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol

Festival se koná na počest významné osobnosti Salesiánů Dona Boska Josefa Januše (n. 24. 8. 1909 v Klokočově u Příbora, z. 26. 10. 1975 v Brně). Jeho smyslem je vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měl by být povzbuzením pro sbormistry i pro členy zúčastněných sborů a schol a jejich rodiče.

Festival je určen pro dětské chrámové sbory a dětské scholy včetně přípravných dětských oddělení chrámových sborů pro dospělé. Přihlásit se mohou sbory a scholy působící v pražské arcidiecézi, které jsou svých charakterem převážně dětské. Sbory a scholy působící mimo pražskou arcidiecézi, zejména pak sbory a scholy z ostatních diecézí české církevní provincie, se mohou po dohodě s pořadatelem účastnit jako hosté.

Vystoupení každého sboru či scholy je časově omezeno, maximální délku vystoupení pro příslušný ročník festivalu určí pořadatel s ohledem na počet přihlášených sborů a schol. Sbor či schola v rámci svého vystoupení může zazpívat duchovní, lidové, dětské nebo obdobné písně dle vlastního výběru, které lze doprovodit strunnými nebo dechovými nástroji, popř. trianglem či zvonkem. Alespoň jedna z písní by však měla být vhodná k liturgickému používání ve smyslu směrnice České biskupské konference pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži. Pořadatel může po konzultaci se zúčastněnými sbory a scholami stanovit povinnou skladbu pro další ročník festivalu.

Vystoupení sborů a schol hodnotí porota sestavená pořadatelem, která může zúčastněným sborům a scholám (včetně hostů) udělit ocenění.

Účast sborů a schol na festivalu je bezplatná, náklady spojené s účastí na festivalu si hradí sami účastníci. Vstup diváků na festival je bezplatný.

2. ročník Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol se konal 3. listopadu 2018 v aule Arcibiskupského gymnázia, Korunní 2. V jeho programu vystoupily v dopoledních hodinách Schola berounské farnosti, TEENband a schola KC sv. Prokopa Stodůlky, Malá Kalča ze Strašnic, Schola Kladno–Rozdělov, Malá schola Vlašim a Dětský chrámový sbor Třeboň. Na odpoledne pak naplánovali pořadatelé doprovodný program, koncert Ztracené kapely a společnou účast na mši v Kostele sv. Ludmily, která festival uzavřela.

Festivalová vystoupení dětských chrámových sborů a schol hodnotila odborná porota ve složení: regenschori svatovítské katedrály Josef Kšica, hudební pedagog, skladatel a sbormistr Petr Stratil a hudební pedagožka, sbormistryně Dětského katedrálního sboru a pražského Ženského sboru Bubureza Miloslava Vítková.

                                   --------------------------------------------- 

Slet historických zpěváckých spolků i 1. koncert seniorských sborů se vydařily 

Slet historických zpěváckých spolků i 1. koncert pěveckých sborů seniorů se vydařily .docx (20,4 kB)

                                   -----------------------------------------------

FESTA ACADEMICA 2018

FESTA ACADEMICA 2018.docx (15,9 kB)

                                  ----------------------------------------------

62. Festival sborového umění Jihlava 2019

 62. FSU Jihlava 2019.docx (17,5 kB)

                                  -----------------------------------------------

František Lýsek a Lýskův nadační fond (Květuše Lepilová)

 František Lýsek a Lýskův nadační fond.docx (21,3 kB)

                                 ------------------------------------------------ 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode