články 2024

150. výročí narození Josefa Suka

Hudební skladatel, houslista a pedagog se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích do rodiny řídícího učitele.

Již jako jedenáctiletý začal studovat na pražské konzervatoři hru na housle u Antonína Bennewitze, poté skladbu u Karla Steckera a později v mistrovské třídě Antonína Dvořáka. V roce 1892 založil se spolužáky z konzervatoře České kvarteto (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal, Otto Berger), které uměleckou úrovní s mezinárodními úspěchy dosáhlo světového významu.

Od roku 1922 působil na pražské konzervatoři jako profesor mistrovské třídy skladby, byl zvolen rektorem této školy a k jeho žákům patřili Jaroslav Ježek, Klement Slavický, Pavel Bořkovec a ještě před odchodem do Francie krátce i Bohuslav Martinů.

Pokud se týče rodinného života, je všeobecně známo, že se umělec v roce 1898 oženil s dcerou A. Dvořáka Otilií, která na následky vrozené srdeční vady poměrně mladá zemřela. Tato smutná událost pak zásadně ovlivnila obsah jeho tvorby.

Vnukem Josefa Suka st. a pravnukem Antonína Dvořáka byl mimořádně talentovaný houslista Josef Suk ml., jenž byl sólistou České filharmonie, úspěšným pedagogem na Vysoké hudební škole ve Vídni a interpretem Dvořáka, Bacha, Mozarta a Beethovena.

Ještě než se zaměřím na Sukovu sborovou tvorbu, uvedu některé jeho stěžejní opusy.Především to byla scénická hudba k Zeyerově dramatické pohádce Radúz a Mahulena, dále symfonická báseň Praga jako glorifikace našeho hlavního města, symfonie Asrael, napsaná z bezprostředního podnětu smrti A. Dvořáka a dílo Zrání s mottem stejnojmenné básně Antonína Sovy. Nehodlám zapomenout ani na jeho skladbu (vlastně pochod) s názvem v nový život, za kterou obdržel na LOH v Los Angeles (1932) stříbrnou medaili.

Jestliže se chci zmínit o sborových dílech J. Suka, tak především mi tane na mysli Deset zpěvů pro ženský sbor,op. 15. Z nich  tři sbory s názvem Žal, Pastýř a pastýřka a Divná voda jedinečně interpretoval Komorní sbor PedF UK Praha pod vedením Jany Veverkové na koncertě Studenti sametu 2017 ke Dni 17. listopadu v pražském Rudolfinu.

V Pěveckém sdružení pražských učitelů jsme na koncertech rovněž zpívali skladby J. Suka. Často vzpomínám na uvedení písní z cyklu Čtyři zpěvy pro mužský sbor a cappella na slova srbské lidové poezie. S veselou pijáckou písní Bán varaždínský a král Matyáš kontrastuje zadumaný a něhou prodchnutý druhý sbor Raněný, když ve třetím sboru s názvem Klid se tratí je okouzlen mladý muž „nejpěknější dívkou“ a v závěrečném sboru Chuďas je vyjádřeno vše, co patří k milostné lyrice.

Mnohé smíšené pěvecké sbory se inspirovaly dalším Sukovým vokálním dílem s titulem Tři zpěvy pro smíšený sbor, op. 19 na slova českých a slovenských lidových písní, které Mistr věnoval Pražskému zpěváckému spolku Hlahol. V první části jsou s názvem Zavedený ovčák využita slova české lidové poezie, v další Mať moja je vyjádřen žalozpěv nad zesnulou matkou a v posledním sboru sáhl skladatel k básni F. L. Čelakovského Stasa čarodějnice.

Josef Suk zemřel v roce 1935 v Benešově a je pochován v rodných Křečovicích. Je zde umístěn Památník Josefa Suka v domku, kde skladatel po velkou část života bydlel.

S učiteli a rodiči žáků tehdejší LŠU ve Vrchlabí jsem v roce 1980 jak tento Památník, tak i Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami navštívil. Ale to už je dávno, vzpomínky mně však trvale zůstávají.

                       Miloslav Samek

                    ----------------------------------------------------------------------------

Mužské sbory Bedřicha Smetany (Miloslav Samek)

Mužské sbory Bedřicha Smetany.docx (8,2 kB)image2 (1).jpeg (1,1 MB)image1 (1).jpeg (3,7 MB)

                      ----------------------------------------------------------------------------

Velký zájem zahraničních souborů o Mezinárodní festival Youngbohemia 2024

Ve dnech 21.– 23. 3. 2024 pořádá Hudební cestovní agentura Events Bohemia Prague  (řed. Jiří Pokorný) v Praze první letošní domácí mezinárodní festival  dětských a mládežnických sborů a orchestrů. Mimořádný zájem projevily tentokrát především zahraniční soubory z Dánska (2), Chorvatska, Japonska (2), Malty, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Švýcarska, Tchai-wanu, Turecka, USA (4) a Velké Británie. 18 zahraničních souborů doplňuje pouze 1 domácí instrumentální soubor. České sborové umění zastupuje v úvodním koncertu pro účastníky festivalu (22.3., 10.00)  pouze Cancioneta Praga (sbm. Lukáš Jindřich). Škoda že české pěvecké sbory nevyužily možnost zajímavého mezinárodního setkání a umělecké konfrontace.

V umělecké porotě zasednou tentokrát prof. Milan Kolena, Art.D. (Slovensko), Mgr. Miloslav Hanzal, MgA (ČR), Jan Steyer Ph.D. (ČR), Haig Utidijan, Ph.D. (V. Brit.) a MgA. Marko Ivanović Ph.D. (ČR).

Soutěžní části festivalu se v 6 soutěžních kategoriích zúčastní 22.3. v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech (10.00 – 16.20) celkem 11 souborů ostatní se zúčastní festivalových koncertů v Kostele sv. Martina ve zdi (21.3., 16.40 – 18.40), v Raisově sále (22.3., 15.00 – 17.00) a Kostele sv. Mikuláše (23.3., 11.00 – 13.00). Součástí festivalu je i přijetí zástupců souborů na pražské radnici a společný průvod centrem města (23.3. – 16.00).

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

                    -----------------------------------------------------------------------------

Velký úspěch pěveckého sboru ARTEP Gymnázia a Obchodní akademie Orlová na celostátní soutěži Gymnasia Cantant 2024 v Brně 

Jako každoročně, i v tomto roce se náš pěvecký sbor ARTEP vydal do Brna, aby se zúčastnil ve dnech 18.4. – 20.4. celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant.  XXVIII. ročník této soutěže odstartoval již 14. 3. úspěšným regionálním kolem v Orlové, a proto jsme mohli o to usilovněji trénovat na kolo celostátní.

 První den odpoledne jsme si zazpívali společně s ostatními sbory na nádvoří hradu Špilberku a měli také možnost prohlédnout si jeho krásný areál. Ve večerních hodinách se uskutečnil koncert Sbory sborům, během kterého se všechny přítomné sbory představily jednou či dvěma písněmi.

Následujícího dne proběhla soutěž v koncertním sále Milosrdných bratří. Náš pěvecký sbor vystoupil již v dopoledních hodinách, byl hodnocen odbornou pětičlennou porotou stejně jako ostatní zúčastněné sbory. Po vypjatém dni jsme se přesunuli do Dělnického domu, abychom si užili společný program, který se skládal ze zpěvu, poslechu hudby kapely studentů tamního gymnázia, společně s ostatními sbory jsme strávili příjemný čas.

V sobotu 20.4. soutěž končila dlouho očekávaným vyhlášením výsledků, které tentokrát proběhlo v prostorech Rotundy v pavilonu A brněnského výstaviště. Zde jsme netrpělivě očekávali verdikt poroty. A byli jsme velmi mile překvapeni. Odborná porota udělila našemu pěveckému sboru ARTEP v silné konkurenci dalších 14 sborů nejen krásné zlaté pásmo, ale dokonce i ocenila naši sbormistryni Mgr. Petru Rašíkovou za nejlepší dirigentský výkon a od slovenského porotce jsme získali speciální cenu, díky které se můžeme zúčastnit Mezinárodního sborového festivalu v Bratislavě bez platby registračního poplatku.

Jménem celého sboru bych chtěla poděkovat naší sbormistryni Mgr. Petře Rašíkové za trpělivost, podporu a čas, který nám věnuje. Poděkování patří také Bc. Monice Křístkové, naší hlasové pedagožce, která se podílí na hlasové přípravě sboru,  panu Mgr. Aleši Bínovi, který se sborem spolupracuje od jeho počátku a MgA. Patriku Buchtovi, který nás na soutěži doprovodil na klavír.

Lucie Pokorná, členka sboru 

                 -------------------------------------------------------------------------

SEVERÁČEK OPĚT ZLATÝ

Ve dnech 26. – 28. dubna se v belgickém Neerpeltu konal již 72. ročník Evropského hudebního festivalu.  Nechybělo na něm ani 62 dětí libereckého dětského sboru Severáček, který od svého založení v roce 1958 manželi Uherkovými sbírá na mezinárodních soutěžích vždy nejvyšší ocenění.  Severáček se tohoto mimořádně populárního festivalu (bienále se letos účastnilo 85 dětských a mládežnických sborů) zúčastnil již poosmé. Pod vedením sbormistryně Silvie Langrové soutěžily děti v kategoriích výběrových dětských sborů a folklórní sborové kategorii. Na soutěži podaly děti v obou kategoriích mimořádný výkon, za který byly oceněny 1. cenou Cum laude ve výběrových sborech a 1. cenou ve folklorní kategorii. Kromě výborných uměleckých výkonů si Severáček získal i srdce belgického publika – po soutěžním výkonu se dostalo libereckým dětem ovací ve stoje, sbor byl též přizván k účasti na večerním koncertu laureátů soutěže.

Čtyřicítka dětí pak pokračovala dalšími koncerty v Lucembursku, kde sbor na koncertu přímo v centru Lucemburku přivítal liberecký rodák, velvyslanec ČR v Lucembursku Vladimír Bärtl, a ve Francii. Zde liberecké děti zpívaly na koncertech ve Vendôme, na zámku Chambord a v městečku Landes de Gaulois u Blois, kam Severáček jezdí pravidelně koncertovat od šedesátých let minulého století a má tu stále spoustu příznivců. Na všech koncertech provázely Severáček zpívající nejen česky a latinsky, ale i francouzsky a vlámsky, obrovské ovace publika.

Nyní se sbor chystá ještě na krátký zájezd na Slovensko, kde zpívá na samostatném zahajovacím koncertu pro celorepublikovou soutěž slovenských dětských sborů, do června bude ještě účinkovat na koncertech v Liberci a okolí a také se chystá na spolupráci v mimořádně úspěšném projektu Divadla F. X. Šaldy Cesta. Zakončením sezony a přípravou na tu další pak bude tradiční šestnáctidenní soustředění stovky dětí v Letařovicích počátkem letošního července.

Více informací na www.severacek.cz.

Silvie Langrová

JARNI-WWW-P4210920.jpg (686,7 kB)

                       --------------------------------------------------------------------------

Radost Praha a české sbory na Harmonie festivalu 2024 v Lindenholzhausenu (Jan Pirner)

05. Radost Praha a české sbory na Harmonie festivalu 2024 v Lindenholzhausenu.docx (23,8 kB)

                        ---------------------------------------------------------------------------

Koncertní zájezd do Vídně - trocha historie (Miloslav Samek)

Koncerní zájezd do Vídně - trocha historie.docx (7,9 kB)

yvetta.simonova2.jpg (14,1 kB)videnska.radnice.jpg (215 kB)vienna.hofburg.jpg (153,2 kB)pevecke-sdruzeni.jpg (213 kB)

                         ----------------------------------------------------------------------------

Jan Pirner: Letošní Choralia magna je náš splněný sen (Irena Koušková)

https://www.mistnikultura.cz/jan-pirner-letosni-choralia-magna-je-nas-splneny-sen

(Místní kultura)

                         -------------------------------------------------------------------------------

Jaké byly Svátky písní Olomouc v Roce české hudby 2024? (tisková zpráva)

TZ_JAKE_BYLY_SVATKY_PISNI_OLOMOUC_2024.docx (2,5 MB)

Foto Jaroslav Pavel - SPO2024_Koncert Festival dětem_foto Jaroslav Pavel.jpg (1,1 MB);  SPO2024_Koncet Pocta českým tvůrcům_Spevácky zbor

 slovenských učiteľov_foto Jaroslav Pavel.jpg (755,6 kB);  SPO2024_Slavnostní zahajovací koncert_Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy

 Litomyšl_foto Jaroslav Pavel.jpg (350,6 kB)SPO2024_Soutěž o Absolutního vítěze Mundi Cantant_dětský pěvecký sbor Bystroušek_foto Jaroslav

 Pavel.jpg (1 008,1 kB);  SPO2024_Soutěž o Absolutního vítěze Mundi Cantant_Mužský komorní sbor Permoník_foto Jaroslav Pavel.jpg (619,3

 kB);  SPO2024_Soutěž o Absolutního vítěze Mundi Cantant_Pěvecký sbor Polanka_foto Jaroslav Pavel.jpg (740,8 kB)

                        --------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

Velký úspěch pěveckého sboru ARTEP Gymnázia a Obchodní akademie Orlová na
celostátní soutěži Gymnasia Cantant 2024 v Brně
Jako každoročně, i v tomto roce se náš pěvecký sbor ARTEP vydal do Brna, aby se zúčastnil ve
dnech 18.4. – 20.4. celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant.
XXVIII. ročník této soutěže odstartoval již 14. 3. úspěšným regionálním kolem v Orlové, a
proto jsme mohli o to usilovněji trénovat na kolo celostátní.
První den odpoledne jsme si zazpívali společně s ostatními sbory na nádvoří hradu Špilberku
a měli také možnost prohlédnout si jeho krásný areál. Ve večerních hodinách se uskutečnil
koncert Sbory sborům, během kterého se všechny přítomné sbory představily jednou či
dvěma písněmi.
Následujícího dne proběhla soutěž v koncertním sále Milosrdných bratří. Náš pěvecký sbor
vystoupil již v dopoledních hodinách, byl hodnocen odbornou pětičlennou porotou stejně
jako ostatní zúčastněné sbory. Po vypjatém dni jsme se přesunuli do Dělnického domu,
abychom si užili společný program, který se skládal ze zpěvu, poslechu hudby kapely
studentů tamního gymnázia, společně s ostatními sbory jsme strávili příjemný čas.
V sobotu 20.4. soutěž končila dlouho očekávaným vyhlášením výsledků, které tentokrát
proběhlo v prostorech Rotundy v pavilonu A brněnského výstaviště. Zde jsme netrpělivě
očekávali verdikt poroty. A byli jsme velmi mile překvapeni. Odborná porota udělila našemu
pěveckému sboru ARTEP v silné konkurenci dalších 14 sborů nejen krásné zlaté pásmo, ale
dokonce i ocenila naši sbormistryni Mgr. Petru Rašíkovou za nejlepší dirigentský výkon a od
slovenského porotce jsme získali speciální cenu, díky které se můžeme zúčastnit
Mezinárodního sborového festivalu v Bratislavě bez platby registračního poplatku.
Jménem celého sboru bych chtěla poděkovat naší sbormistryni Mgr. Petře Rašíkové za
trpělivost, podporu a čas, který nám věnuje. Poděkování patří také Bc. Monice Křístkové,
naší hlasové pedagožce, která se podílí na hlasové přípravě sboru, panu Mgr. Aleši Bínovi,
který se sborem spolupracuje od jeho počátku a MgA. Patriku Buchtovi, který nás na soutěži
doprovodil na klavír.

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode