recenze 2017

 

Jubilejní 15. Mezinárodní festival mladých sborů a orchestrů „young2017bohemia“ v mimořádné umělecké i společenské kvalitě

Jubilejní 15. Mezinárodní festival mladých sborů a orchestrů young bohemia 2017.docx (22,9 kB)

                              ----------------------------------------

Sbormistrovská soutěž 

v rámci Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

9.– 10. 6. 2017

(v prostorách katedry HV PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 a v prostorách SZUŠ Music Art, V Remízku 926, Praha 5)

Soutěž se konala v oborech Zpěv, Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje, Hra na ostatní nástroje, Sbormistrovství.

Soutěžní kategorie:

I. – studenti specializovaných pedagogicko–uměleckých oborů, studenti učitelství ZUŠ a studenti nebo absolventi středních nebo vysokých uměleckých škol

II. – studenti nespadající do I. kategorie

Časové limity soutěžních vystoupení I. kategorie – maximálně 20 minut, II. kategorie – maximálně 15 minut.

V každé kategorii určitého soutěžního oboru mohla přihlásit každá pedagogická fakulta maximálně dva soutěžící. Pro zahraniční studenty platily stejné podmínky jako pro české studenty. Každá fakulta ČR mohla do každé kategorie v jednotlivých oborech vyslat také jednoho zahraničního studenta.

O výsledcích soutěží rozhodovaly tříčlenné poroty.

 V oboru Sbormistrovství museli účastníci nastudovat povinně zpaměti skladbu P. Ebena Cantico delle creature, další skladby pak v časovém limitu podle vlastního výběru. Soutěžní dirigentský výstup absolvovali buď s vlastním korepetitorem, nebo s nahrávkou skladeb.

Výsledky soutěže

(Soutěže v oboru Sbormistrovství se zúčastnili pouze studenti UK Praha a UJEP  Ústí nad Labem.)

1. cena             Aleksandra Konyukovskaya, UK Praha

2. cena             Pavla Fišerová, UJEP Ústí nad Labem

                        Markéta Tylšarová, UK Praha

3. cena             Pavel Pernica, UK Praha

                        Barbora Ptáčková, UJEP Ústí nad Labem

      Oceněným mladým sbormistryním y sbormistrům blahopřejeme.

                -------------------------------------------

11. ročník Mezinárodního soutěžního festivalu sborové populární hudby "Jirkovský Písňovar 2017"                                       11. Jirkovský Písňovar 2017.docx (27,7 kB)

                ------------------------------------------

31. ročník Mezinárodní sborové soutěže a festivalu PRAGA CANTAT 2017                                                                              31. Praga cantat 2017.docx (28,9 kB)

               ------------------------------------------- 

Malé ohlédnutí za "Opava cantat 2017"                                                                                                                   

Malé ohlédnutí za Opava cantat 2017.docx (22,1 kB)

               -------------------------------------------

27. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, 2.- 3. 12. 2017, Praha

27. MF adventní a vánoční hudby.docx (18,9 kB)

              --------------------------------------------

XVIII. Pražské Vánoce 2017

XVIII. Pražské Vánoce 2017.docx (19,7 kB)

             ---------------------------------------------

Koncert ke Dni studentstva Studenti sametu 2017

Koncert ke Dni studentstva Studenti sametu 2017.docx (19,7 kB)

             ----------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode