články 2020

 

Úspěchy českých sborů na mezinárodních zahraničních soutěžích v roce 2019 (souhrnná zpráva)

Účast českých sborů na mezinárodních zahraničních soutěžích byla v roce 2019 nejen bohatá, ale i velice úspěšná. 50 pěveckých sborů přivezlo z 25 mezinárodních festivalů v 10 zemích (Belgii, Bosně a Hercegovině, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Španělsku) celkem 43 zlatých, 22 stříbrných a 4 bronzová umístění.

Ale nejen to. Získaly navíc ještě řadu Zvláštních cen a 7 absolutních vítězství – Grand Prix v kat. Mládežnické sbory na 6th World Children and Youth Championship, St. Peterburg, Rusko (Koncertní sbor Permoník, Karviná, sbm. Martina Juríková); Grand Prix 18th Choir Festival and Competition „Venezia in Musica“, Venezia, Itálie (Ženský sbor Pražská kantiléna, Praha, sbm. Karolína Řepová, Anna Marie Lahodová); Grand Prix 18. festivalu Akademická Banská Bystrica 2019“, Banská Bystrica, Slovensko (Smíšený sbor Collegium paedagogicum, PedF UK Praha, sbm. Marek Valášek); Grand Prix 1st International Championship „Lege Artis“, Tuzla, Bosna a Hercegovina (Koncertní sbor Pražská kantiléna, Praha, sbm. Karolína Řepová, Anna Marie Lahodová); Grand Prix 15th International Choir Contest of Flanders, Genk, Belgie (Smíšený sbor Punkt při Pražské konzervatoři, sbm. Alena Jelínková); Grand Prix 10. Medzinárodného festivalu a 3. Súťaže zborového umenia „Voce Magna“, Žilina, Slovensko (Cantica laetitia, Zlín, sbm. Josef Surovík); Grand Prix  „In Canto sul Garda…“ International Choir Festival, Riva del Garda, Itálie (Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Praha, sbm. Jaroslav Brych).

                   ------------------------------------------------------------------

Ani jubilejní 75. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2020 sborový zpěv příliš nerozezní

Nelze jistě pochybovat o tom, že největší počet aktivních muzikantů na celém světě pochází z řad sborových zpěváků, jejichž hudební aktivita má navíc o to větší význam, že zasahuje do všech věkových skupin současné populace od předškolních dětí až do řad seniorů. Počet sborových zpěváků i v dnešním složitém světě stále roste, každým rokem vznikají nové sbory, přibývají další národní i mezinárodní soutěže a festivaly a další možnosti sborových setkání, která pravdivě potvrzují heslo, že „hudba spojuje národy“. Zpívané slovo nám zůstává v oblasti hudebního umění stále nejbližší a dovede, jak už jsme si tolikrát potvrdili, nejsilněji vyjádřit společnou myšlenku. Jubilejní 75. ročník Pražského jara 2020 (7. 5.– 4. 6. 2020) však dramaturgií svého programu výše uvedená slova nepotvrzuje a sborová hudba se z jeho programu téměř vytrácí. Z 52 bezesporu reprezentativních koncertních akcí konaných na 18 různých pódiích se uplatní sborový zpěv jen čtyřikrát – prostřednictvím Pražského filharmonického sboru v dílech nejvýznamnějšího jubilanta roku Ludwiga van Beethovena Kristus na hoře Olivetské, op. 85 (Obecní dům, 15. 5.) a v Symfonii č. 9 d moll, op. 125 (Obecní dům, 3. a 4. 6.) a prostřednictvím vokálně instrumentálního souboru Collegium Vocale 1704 (dir. Václav Luks) v dílech Georga Friedricha Händela Dixit Dominus HWV 232 a Jana Dismase Zelenky Missa 1724 (Dvořákova síň Rudolfina, 18. 5.). Přitom umělecká úroveň našich profesionálních pěveckých sborů je vynikající a jistě by se uplatnila i v samostatných a cappellových koncertech např. z děl letošních českých jubilantů (130. výročí narození Bohuslava Martinů, 150. výročí narození Vítězslava Nováka, 85. výročí úmrtí Josefa Suka, 110. výročí narození Klementa Slavického, 90. výročí narození Miroslava Raichla, 95. narozeniny oslaví letos Zdeněk Šesták, 85. narozeniny Jiří Teml aj.). Bohatou sborovou tvorbu bychom našli i u řady zahraničních jubilujících skladatelů. Máme však také vynikající neprofesionální pěvecké sbory všech kategorií, které svou interpretační kvalitu prokazují opakovaně na prestižních mezinárodních sborových soutěžích a festivalech. Alespoň jejich dětské sborové špičky mívaly v předchozích letech možnost prezentace na zvláštních koncertech festivalu pro rodiče s dětmi. Ale i tento velmi významný hudebně výchovný koncertní prvek se z programu letošního ročníku Pražského jara bohužel vytratil.

 Musíme doufat a těšit se, že se snad příští ročník našeho nejvýznamnějšího tradičního hudebního festivalu právem i sborově rozezpívá.

                      --------------------------------------------------------------

Hradečtí Boni pueri nadchli Japonce Mozartem, vezli i filmové kostýmy (Petr Mareček)

Hradečtí Boni pueri nadchli Japonce Mozartem.docx (17,5 kB)

                     -------------------------------------------------

Pěvecké sbory na Národním hudebním festivalu „SMETANOVA LITOMYŠL 2020“

Pořadatelé již zveřejnili  program letošního Národního hudebního festivalu „SMETANOVA LITOMYŠL 2020“, který se ukuteční ve dnech 11. 6.– 6. 7. 2020. Hlavními pódii jeho 44 koncertních akcí budou jako obvykle Zámecké nádvoří a Smetanův dům, koncertovat se však bude i v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže, Kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže, v klášterních zahradách, zámecké jízdárně, na zimním stadionu, ale i v Nových Hradech u Litomyšle a Poutním chrámu Panny Marie Pomocné v Chlumku u Luže. Na 11 koncertních představeních zazní i sborová hudba, a to jednak v profesionálním provedení naší sborové elity, ale i se spoluúčastí několika našich předních neprofesionálních pěveckých těles.

Jedním z prvních koncertů (14. 6.) bude Slavnostní koncert k 30. výročí trvání Českého filharmonického sboru (sbm. Petr Fiala) s provedením děl J. Handla-Galla, B. M. Černohorského, A. Dvořáka a L. Janáčka. ČFS se představí na festivalu ještě jednou, a to v slavnostním koncertu „Óda na radost“ k poctě 250. výročí narození L. van Beethovena (21. 6., L. van Beethoven, 9. symfonie).

Na galakoncertu s názvem „Na návštěvě v opeře SND Bratislava“ (20. 6.) bude spoluúčinkovat i sbor SND Bratislava, v koncertním provedení opery G. Gershwina Porgy a Bess (26. 6.) se představí Pražský filharmonický sbor (sbm. Lukáš Vasilek), v dvojím provedení opery G. Verdiho Aida (30. 6.) sbor Státní opery pražského ND, ve Špalíčku B. Martinů (29. 6.) spolu se sborem ND i Kühnův dětský sbor (sbm. Jiří Chvála) a ve dvou koncertech s názvem „Voce d´alliprandi I., II.“ (5. a  6. 7.) Collegium 1704 Prague Baroque Orchestra a Vocal Ensemble (um. ved. Václav Luks).

Jak již bylo řečeno, své místo v programu koncertů Smetanovy Litomyšle 2020 nalezly i tentokrát neprofesionální pěvecké sbory. Provedení Svatojánských Vigilií J. Pavlici (23. 6.) se zúčastní Akademický sbor Žerotín, pěvecký sbor pracující při Moravské filharmonii Olomouc (sbm. Pavel Koňárek) a Mši C dur, op. 86 L. van Beethovena (28. 6.) provede s komorním orchestrem Czech Virtuosi Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Blansko (dir. a sbm. Jaroslav Martinásek).

                  -----------------------------------------------------

Aktuální vzpomínka z kroniky Brněnského dětského sboru

Před 70 lety, v únoru 1950 se na hřbitově v Kunštátě v okrese Blansko konala pietní vzpomínka u hrobu básníka Františka Halase (1901–1949), který pocházel z tohoto kraje a od roku 1945 byl čestným občanem Kunštátu. Brněnský dětský sbor (BDS) při této příležitosti zazpíval oblíbenou básníkovu slováckou lidovou píseň z Kopanic „Cez dědinu teče voda“ v harmonizaci sbormistra BDS Františka Lýska. Píseň se pak stala trvalou součástí koncertního repertoáru BDS.

Přední a zadní strana obálky CD s nahrávkou písně: obal1_small.jpg (110,3 kB)obal2_small.jpg (139,4 kB)

Nahrávka písně (BDS): BDS-27.mp3 (2,4 MB)

doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.

                  -------------------------------------------------------

Výjimečná propagátorka hudby (Miloslav Samek)

Výjimečná propagátorka hudby.docx (14,6 kB)

                  -------------------------------------------------------

K 30. výročí úmrtí tenoristy Viléma Přibyla (Miloslav Samek)

Z projektanta vynikajícím operním pěvcem - tenoristou.docx (14,1 kB)

                 --------------------------------------------------------

Sbormistrovské prázdniny

Sbormistrovské prázdniny.docx (13,2 kB)

                --------------------------------------------------------- 

Umělec s nezapomanutelně podmanivým hlasem (Miloslav Samek)

Umělec s nezapomenutelně podmanivým hlasem.pptx.docx (14,3 kB)

                ---------------------------------------------------------

Není špatných sborů, jsou jen špatní sbormistři, věří sbormistryně karvinského Permoníku Eva Šeinerová / rozhlasový seriál na stanici Vltava

https://vltava.rozhlas.cz/neni-spatnych-sboru-jsou-jen-spatni-sbormistri-veri-sbormistryne-karvinskeho-8182155

Připravila: Renáta Spisarová, zvukový mistr: Aleš Huber, natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2020.

                ---------------------------------------------------------

Hudební výchova pro třetí tisíciletí

Časopis aura musica, který vydává katedra hudební výchovy UJEP v Ústí nad Labem, věnuje obsah celého svého čísla 11/2019 druhé mezinárodní hudebně didaktické konferenci na téma Hudební výchova pro třetí tisíciletí, která se konala v Ústí nad Labem ve dnech 5.– 6. dubna 2019. Z řady zajímavých příspěvků doporučuji pozornosti sbormistrů zejména články Jiří Teml a jeho tvorba pro smíšené pěvecké sbory (Stanislav Pecháček), Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava – 30. výročí činnosti (1987–2017 (Pavel Režný), K interpretaci spirituálu a současného gospelu českými amatérskými sbory (Jan Spisar) nebo Sbormistr Milan Uherek v textech a publikacích (Silvie Pálková).

                ----------------------------------------------------------

Talentovaná hudební skladatelks a dirigentka (Miloslav Samek)

Talentovaná hudební skladatelka a dirigentka.docx (13,5 kB)

                  --------------------------------------------------------

Dirigent s fenomenální pamětí a dokonalým sluchem (Miloslav Samek)

Dirigent s fenomenální pamětí a dokonalým sluchem.docx (12,8 kB)

                   -------------------------------------------------------

Fialův Český filharmonický sbor v Hluboké nadchnul (Jiří Fuchs)  

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/3588-fialuv-cesky-filharmonicky-sbor-v-hluboke-nadchnul

                  --------------------------------------------------------

20. letní soustředění koncertního a komorního sboru studia Zvoneček – Praha

Chtěli byste znát průběh soustředění našeho předního dětského a dívčího pěveckého sboru? Přečtěte si vyprávění prezidenta sboru Jana Vančury (nejlépe zdola).

https://www.zvonecek.cz/pages/prehlrub.asp?cd=3&typ=r

                   -------------------------------------------------------

Za profesorem Lubomírem Mátlem  (Miloslav Samek)

Za profesorem Lubomírem Mátlem.docx (14 kB)

                   -------------------------------------------------------

JITRO DOBÝVÁ SEVER (Kristýna Krejčová)

JITRO DOBÝVÁ SEVER.docx (13,9 kB)

Fotogalerie Marka Uhrina - https://www.zonerama.com/zusjitro/Album/6500311

                  ---------------------------------------------------------

LUKÁŠ VASILEK - "Je náročné udržet laťku, kterou člověk sám sobě určí"(Jiří Kolář)

Lukáš Vasilek.docx (21,7 kB)

                  --------------------------------------------------------

Ohlasy z Bohemia cantat 2020 - Bohemia cantat nezastavil ani Covid (Stanislava Marešová); BOHEMIA CANTAT 2020 aneb VELKÝ SBOROVÝ ZÁZRAK (Libor Sládek)

Bohemia cantat nezastavil ani COVID.docx (16,7 kB)

BOHEMIA CANTAT 2020 aneb VELKÝ SBOROVÝ ZÁZRAK.docx (13,9 kB)

                   .......................................................

Mezinárodní festival Foerstrovy Osenice a osobnosti, které jsou s ním neodmyslitelně spojeny (Miloslav Samek)

Mezinárodní festival Foerstrovy Osenice.docx (15,5 kB)

                   -------------------------------------------------------

Geniální propagátor sborového zpěvu (Miloslav Samek)

Geniální propagátor sborového zpěvu.docx (14,3 kB)

                   -------------------------------------------------------

Vzpomínka na vskutku renesančního člověka (Miloslav Samek)

Vzpomínka na vskutku renesančního člověka.docx (17,4 kB)

                  -----------------------------------------------------

Odešel skladatel působivých melodií (Monika Hoření, Josef Miklas)

(převzato z Holonoviny)

Odešel skladatel působivých melodií.docx (50,7 kB)

                ------------------------------------------------------

12. číslo časopisu „Aura Musica“ rozhodně stojí za přečtení

Nové 12. číslo časopisu pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku Aura Musica (151 s.), který vydává katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem, jejiž počtvrté věnováno především příspěvkům ze sympozia Cantus choralis. Jeho čtrnáctý ročník se konal v polovině října 2019 na Pedagogické fakultě UJEP. Sympozia se zúčastnily přední osobnosti českého sborového života, ale i řada zahraničních hostů z Polska a Slovenska. Právě kolegové z Banské Bystrice jsou organizátory sesterské akce Cantus Choralis Slovaca, která se s ústeckou akcí pravidelně střídá. Během tří jednacích dnů mohli přítomní vyslechnout na dvě desítky referátů, zaměřených jak teoreticky, tak prakticky. Již tradičně zazněl i příspěvek jedné z významných domácích skladatelských osobností, kterou by tentokrát hudební skladatel Miloš Bok. Do závěru čísla, které rozhodně stojí za přečtení, je zařazeno i několik příspěvků, které přímo se sympoziem nesouvisí, ale nabízejí zajímavý pohled na problematiku hudební didaktiky. Nechybí ani recenze zajímavé knižní novinky.

Přehled příspěvků a jejich autorů

Ze sympozia – Zapomenutá sborová tvorba českých skladatelů 60. let minulého století (Miloš Hons); Výchovné aspekty práce s dětským sborem (Tomáš Pospíšil); Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat. Střet tonality a atonality z pohledu interpretační analýzy (Pavel Holubec); Hudba olomouckého orloje a její využití v dramaturgii pěveckého sboru (Pavel Režný; Performance Issues of Gloria by John Rutter (Arkadiusz Kaczyński); Polish Songs by Karol Szymanowski, arranged by Milosz Bembinow (Tomasz Kotwica); Jak efektivně zkoušet se sborem (Michal Hájek); Jirkovský Písňovar – festival sborové populární hudby (Marie Hánová); Sborová tvorba Jana Nováka (1921–1984) do roku 1968 (Petr Janda); 50 rokov UMSZ Mladosť PF UMB B. Bystrica (Milan Pazúrik); Zborová tvorba Ladislava Stančeka 1898–1979 (Dominika Machutová); Posolstvo kompozície 70-ročného Pavla Kršku (Marcel Jánošík); Nácvik sborových úprav na Cantus choralis 2019 – tentokrát s pomocí Looperu BOSS RC-300 (Luboš Hána); Sbormistryně a pedagožka Jiřina Uherková a její práce v libereckém Severáčku (Silvie Pálková); 45 let Královéhradeckého dětského sboru Jitro, místo pro formování hlasu i osobnosti (Ludmila Kroupová); Vzpomínka na Josefa Pazderku, sbormistra a pedagoga – 40 let od jeho úmrtí (Jiří Chlum).

Mimo sympozium – Hudební skladatel Romuald Twardowski – zaměřeno na sborovou tvorbu (Jan Spisar); Od ukulele ke kytaře (Luboš Hána); Skordatura – prostředek při skupinové výuce doprovodné kytary (Luboš Hána); Belo Felix a jeho zborová tvorba (Michal Brodniansky);Ave Maria pre miešaný zbor a komorný orchester. Autoreflexia (Pavel Martinka); Antifóna Ubi caritas v tvorbe Ola Gjeila (Petr Pekarčík); Jiří Holubec – Ave Maria (Václav Krahulík).

Recenze – Viktor Velek: Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 a 3 (Jakub Vlček).

                    -----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode