recenze 2020

 

Zahrada srdce: Emu Destinnovou připomněl koncert v místě jejího úmrtí přesně před devadesáti lety (Jiří Fuchs)

(Koncert oktetu Danubius Octet Singers Bratislava v Českých Budějovicích)

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/2876-zahrada-srdce-emu-destinnovou-pripomnel-koncert-v-miste-jejiho-umrti-presne-pred-devadesati-lety

                        -------------------------------------------------------

Základy latiny pro sbormistry

Latina pro sbormistry, od akademického roku 2010/2011 jednohodinový seminář 1. ročníku studijního plánu navazujícího magisterského studia oboru Sbormistrovství na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, má konečně své skriptum. Pod názvem Základy latiny pro sbormistry je vytvořil Mgr. et Mgr. Vít Náměstek a vydala je v roce 2019 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha (176 s.), ISBN 978–80–7603–068–8.

Latina, která se při současném všeobecném nedostatku moderních textů vhodných k sborovému zhudebnění stává oblíbeným „esperantem“ sborové kompozice, činí velice často problémy nejen sborovým interpretům, ale i skladatelům. V sbormistrovském studiu není latina zcela novým předmětem. Byla disciplínou učebního plánu dnes již neexistujícího bakalářského oboru Sbormistrovství chrámové hudby. S latinskými texty se však setkávají nejen sbormistři chrámových sborů, najdeme je ve sborových skladbách všech stylových období, a jejím prostřednictvím poznáváme vlastně nejsnadněji charakter současné světové sborové tvorby. Existence této disciplíny je tedy jistě významná a oprávněná a nové skriptum je zatím jediným vhodným učebním textem.

Skriptum člení autor po stručném úvodu do dvou základních částí. I. část (s. 5–68) – Základy latinské gramatiky se věnuje značně podrobně problémům latinské morfologie a pochopení jednotlivých kapitol ověřuje na krátkých cvičeních. II. část (s. 69­–120) přináší výběr několika nejznámějších a ve sborové literatuře nejfrekventovanějších latinských textů, opatřených délkami slabik. Každý z textů je doplněn krátkým komentářem obsahujícím zpravidla informaci o původu textu, autorovi, příp. biblickém výskytu a slovníček, potřebný k pochopení textového obsahu. Zvláštní oddíl této části obsahuje ještě oficiální České verze textů. Učebnici uzavírá abecední Slovník (s. 123–152) všech v textu použitých slov a Notová příloha (18 s.) s chorálními nápěvy všech textů z II. části učebnice kromě mešního ordinária.

Vzhledem k tomu, že sbormistři většinou sami latinské texty netvoří, je pro běžnou sbormistrovskou praxi I. část skripta značně podrobná. Velice významná je pro všechny především její 1. kapitola – Latinská abeceda, délky slabik a přízvuk, pravidla výslovnosti. Autor zmiňuje i existenci tzv. tvrdé (německé) a měkké (italské) výslovnosti, o níž se u nás mnoho neví a asi by byla prospěla malá ukázka. Uvádí též některé skladby Jana Nováka na hexametrické texty, nerespektující uvedená pravidla o přízvucích (i tady by se hodil možná malý příklad). Pro sborovou interpretaci je důležitá nálada vyplývající z obsahu latinského textu, který mívá v zásadě tři polohy: prosba, oslava, meditace. Více bohužel dnešní posluchač nepochopí a sbormistr, ale i skladatel by je měli respektovat. K tomu míří II. část skripta, obsahující prakticky všechny nejpoužívanější duchovní texty se správnou výslovností a jejich překladem, což je pro naše sbormistry jistě mimořádně přínosné. Kategorii Duchovní hudba najdeme dnes na většině mezinárodních a národních sborových soutěžích a přehlídkách a jsou jí někdy věnovány celé sborové festivaly. Závěrečný Slovník nám může pomoci i v překladech neduchovních latinských textů, např. často využívané studentské latinské poezie.

Publikaci Víta Náměstka Základy latiny pro sbormistry by měl mít ve své odborné knihovničce každý sbormistr, jehož sbor interpretuje skladby s latinskými texty. V učebnici je samozřejmě látky více, než bude pro svou praxi potřebovat, ale proč by se ve volných chvílích nemohl učit latinsky?

J.K.

             ------------------------------------------------------

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode