recenze 2023

 

Soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu (krajské kolo Praha)

Umělecká rada základních uměleckých škol ČR, jakožto odborný garant a vyhlašovatel soutěží a soutěžních přehlídek žáků ZUŠ, organizuje každoročně soutěže vždy několika uměleckých oborů vyučovaných na ZUŠ. V letošním roce přišla opět řada na pěvecké sbory. Ze školních kol postoupilo do krajské přehlídky, která se konala v sobotu 4. 3. 2023 v krásném koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4, celkem 15 sborů, které byly podle počtu zpěváků rozřazeny do dvou kategorií - komorní a velké sbory. Každá kategorie pak byla podle věku zpěváků dále rozčleněna do tří až čtyř podkategorií. Výkony soutěžních vystoupení hodnotila odborná porota ve složení Alena Tichá, Kamila Tůmová, Miloslava Vítková, Vít Novotný a Marek Valášek.

V kategoriích komorních sborů soutěžily sbory Moudivláček, Fringilla, sbormistryně Veronika Lozoviuková, Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Kosáci, sbormistryně Helena Velická, a PONTES, sbormistryně Markéta Džuneva. V kategoriích velkých sborů se utkaly sbory Broučci, Petrklíč, sbormistryně Milena Kejhová, Koťata, sbormistryně Jana Karausová, Přípravný sbor Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Skřivánci, Slavíčci, sbormistryně Alice Stavělová, Paleček, sbormistryně Šárka Mistrová, Pražská kantiléna, sbormistryně Karolína Řepová a Anna Marie Lahodová, Pueri gaudentes a Mužský sbor Pueri gaudentes, sbormistr Libor Sládek.

Všem zpěvákům a sbormistrům náleží veliká gratulace, výkony některých sborů byly doslova strhující. Je obdivuhodné, jak obtížný a obsáhlý repertoár dokázali sbormistři nazkoušet, často i se zapojením dětí do instrumentálních doprovodů či s vkusnými choreografiemi. Nabitý den plný vzrušující soutěžní atmosféry v rodiči zaplněném koncertním sále byl nakonec nesmírně obohacující krásnými pěveckými výkony, vynalézavými dramaturgiemi soutěžních vystoupení, i milými lidskými setkáními. S velkým potěšením mohu konstatovat, že vyrůstá silná generace mladých, dobrých a nadšených sbormistrů.

Na postup do ústředního kola porota nominovala za kategorii komorních sborů Coloreton ze ZUŠ I. Hurníka v Praze 2 a za kategorii velkých sborů Skřivánky ze ZUŠ Klapkova v Praze 8.

Kompletní výsledkovou listinu včetně zvláštních cen si můžete prohlédnout na https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=18913

Marek Valášek

                -----------------------------------------------------------------------

Mezzochori 2023, krajské kolo Praha

Pražské krajské kolo 14. postupové přehlídky Mezzochori 2023, kterou z pověření MK ČR pořádá NIPOS-ARTAMA pro pěvecké sbory mládeže, se konalo v úterý 28. 3. v Českém muzeu hudby. V nesoutěžní kategorii se jí zúčastnil Divertimento Chor z gymnázia Botičská pod vedením sbormistryně Nory Michálkové Halamové, Alejsbor z gymnázia Nad Alejí, který řídí Helena Brdičková, Dívčí pěvecký sbor OA a SPgŠ Beroun pod taktovkou Martiny Hanslové a Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové. V soutěžní kategorii, s povinnou skladbou Fair phyllis I saw sitting all alone Johna Farmera, se utkal smíšený pěvecký sbor Besharmonie se sbormistrem Liborem Sládkem, dívčí komorní sbor Carmina lucis z Konzervatoře Jana Deyla, který řídí sbormistr Jan Kyjovský, a mužský sbor Pueri gaudentes pod vedením sbormistra Libora Sládka.

Výkony sborů pečlivě sledovala a zhodnotila odborná porota ve složení Pavla Popelková, Richard Uhlíř a Marek Valášek (předseda), a na závěr se sbormistry absolvovala rozborový seminář. Vzhledem k aktuálně probíhajícím dalším krajským kolům nebylo možné bezprostředně po soutěži nominovat postupující sbor do celostátního kola, které se bude konat 10. - 12. 11. 2023 v sále Filharmonie Hradec Králové. Nicméně o kvalitě soutěžních vystoupení vypovídá verdikt poroty, která ocenila vystoupení všech sborů v soutěžní kategorii zlatým pásmem a udělila i několik zvláštních cen. Na jednu stranu jsou potěšující velmi početné středoškolské sbory (30-40 zpěváků), za což patří velký obdiv a dík jejich sbormistrům, na druhou je lehce znepokojující tendence ve výběru repertoáru, inklinující k aranžím populární hudby, které zachovávají nevhodnou pěveckou polohu, která následně přináší interpretační a vokální nešvary i do skladeb “klasického sborového” repertoáru. I v této oblasti je potřeba stále dělat osvětu. 

Více informací o přehlídce pěveckých sborů mládeže Mezzochori naleznete na https://www.nipos.cz/mezzochori_o_prehlidce/ 

Marek Valášek

V Praze 31. 3. 2023
                           ------------------------------------------------------------

Mezinárodní festival mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Bohemia 2023

Ve dnech 23. - 26. března 2023 se uskutečnil v Praze další ročník úspěšného Mezinárodního festivalu mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Bohemia 2023. Na 500 mladých hudebníků z 9 zemí světa prokázalo, že nucená pauza následkem pandemie koronaviru nezanechala na jejich elánu a chuti do muzicírování žádné následky, a že hudba (nejen sborová) opět bude mít pevné místo v našich životech.

Sborové části již 18. ročníku mezinárodního festivalu Young Bohemia se zúčastnilo celkem 8 pěveckých sborů ze 7 zemí světa (České republiky, Norska, Irska, Turecka, Srbska, Anglie a USA). Soutěž, kterou hodnotila porota ve složení Assoc. Prof. Milan Kolena, ArtD. (Slovensko, předseda), Mgr. Miriam Němcová a Mgr. Lukáš Jindřich (oba Česká republika), proběhla v 5 soutěžních kategoriích: Dětské sbory (povinná skladba: Petr Eben – Dívča, dívča), Dívčí a ženské sbory (povinná skladba: Bohuslav Martinů – Zavírání lesa), Smíšené sbory (povinná skladba: Zdeněk Lukáš – Pater noster), Chlapecké/mužské sbory a Spirituál, gospel, jazz a pop (obě bez povinné skladby).

Sborová část soutěže měla velmi vysokou úroveň. Všechny sbory byly výborně připravené a prokázaly, že se ani na jiných soutěžích neztratí. O jejich úrovni svědčí fakt, že porota neudělila ani jedno bronzové pásmo. Velmi zajímavé bylo vystoupení sboru Robert College Singers, Istanbul z Turecka. Představil publiku nezaměnitelnou tureckou hudební kulturu a jeho vystoupení bylo obohacením celé soutěže. Mě však nejvíce zaujalo pěvecké uskupení SEXTET plus, Nový Jičín pod vedením Karla Dostála. Vynikající hlasová technika, krásné frázování a dokonalá intonace - to vše jednoznačně přispělo k vrcholům celé sborové soutěže a porota zcela jednomyslně udělila pěveckému uskupení Zlaté pásmo.

Výbornou úroveň měla i soutěž orchestrů. Porota ve složení Col. Mgr. Miroslav Hanzal (předseda), Mgr. Miriam Němcová a Assoc. Prof. Milan Kolena, ArtD. vyslechla celkem 5 soutěžních vystoupení orchestrů z USA, Lotyšska, Německa a České republiky. Jeden z nejlepších výkonů podal Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, pod vedením Pavla Vališe a Petra Staňka. Právě tomuto orchestru udělila porota i dvě zvláštní ceny: Cyrilu Fürstovi Cenu za výborný sólový výkon (tuba) a Petru Staňkovi Ocenění za skvělou práci s mladými hudebníky.

V programu festivalu nechyběly ani klasické a osvědčené body: přijetí zástupců zúčastněných souborů na Magistrátu HMP, festivalový koncert v kostele sv. Martina ve zdi, Zahajovací koncert v podání sboru Cancioneta Praga (sbormistr Lukáš Jindřich, Lenka Navrátilová klavír), průvod účastníků Starým Městem ukončený na Ovocném trhu, či slavnostní večer s vyhlášením výsledků a předáním cen a diplomů, zakončený oblíbenou Disco Party.

Příští ročník festivalu se bude konat 21. – 24. 3. 2024 a já věřím, že se ho zúčastní ještě více účastníků než letos a že po nucené koronavirové pauze nebude chybět v kalendářích a diářích dalších mladých sborů a orchestrů.

Lukáš Jindřich

                          ----------------------------------------------------------------

Závěrečná zpráva Gymnasia Cantant 2023 (Jan Ocetek)

závěrečná zpráva 2023.docx (18,9 kB)

                            ----------------------------------------------------------------

Famózní oslava pěveckého výročí (Petr Hanousek)

Famózní oslava pěveckého výročí.docx (12,5 kB)

Účastníci výročního koncertu:

Pěvecké sdružení slezských učitelek (sbm. Jiří Slovík): PSSU 2023.jpg (1,3 MB)

Smíšený sbor Luscinia Magna (sbm. Jiří Slovík): Luscinia Magna 2023.jpg (1,7 MB)

                            ----------------------------------------------------------------

03. Choralia Praha a Choralia Chrudim 2023. 64. celostátní přehlídka (Jan Pirner)

03. Choralia Praha a Choralia Chrudim 2023. 64. celostátní přehlídka sborového zpěvu dospělých.docx (25,6 kB)

                          -----------------------------------------------------------------

Recenze 50. Svátků písní Olomouc 2023 (Jan Vičar)

Recenze 50. ročníku Svátků písní Olomouc.docx (4,9 MB)

Jana Synková řídí na zahajovacím koncertě 50. ročníku Svátků písní 31. 5. 2023 olomouckou Campanellu. Foto Jaroslav Pavel.jpg (203,2 kB)

Rekviem za mír na Ukrajině, chrám sv. Mořice 2. 6. 2023, skladatel David Slater, D. Klymenko, prezident Svátků písní Milan Motl, dirigent Pavel Šnajdr, R. Hasymau. Foto Vladimír Jagr.jpg (398,2 kB)

oratorium Rockove oratorium Eversmiling Liberty za řízení Milana Motla na olomouckém Horním náměstí 3. 6. na závěr festivalu Svátky písní Olomouc 2023. Foto Jaroslav Pavel.jpg (381,1 kB)

Kajetán _foto_Jakub_Audrlický.jpg (2,9 MB)

                       ----------------------------------------------------------------------

IV. MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2023  (Josef Surovík)

Musica orbis Prague festival 2023-recenze.docx (18,6 kB)

                     ------------------------------------------------------------------------

Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium Most na 7. Mezinárodním sborovém a orchestrálním festivalu v Budapešti (Eva Šimková)

Clavis Cordium Most na 7. Mezinárodním sborovém a orchestrálním festivalu v Budapešti.docx (14,9 kB)

358061363_6528540873833767_4804669247896050049_n.jpg (137,1 kB) (před večerním koncertem)

                 ----------------------------------------------------------------------------

Ohridský festival pěveckých sborů v Severní Makedonii

Ve dnech od 24. do 27. srpna jsme se s naším pěveckým sborem ARTEPem zúčastnili mezinárodního Ohridského festivalu pěveckých sborů!

Abychom dorazili do Ohridu včas, museli jsme z Orlové vyjet už o den dříve, a to ve středu 23. srpna odpoledne. Po dlouhých, ale díky zkušeným řidičům bezproblémových 23 hodinách cesty jsme s naším autobusem dorazili do cíle.

Organizátoři festivalu nabízí různé možnosti ubytování, my jsme nocovali v tříhvězdičkové Vile Niko, kromě toho jsme měli zajištěnou stravu v blízké restauraci Orfej. Večer jsme ještě stihli místním obyvatelům zazpívat na promenádě u Ohridského jezera a pak už jsme jen šetřili síly na následující nabité dny. Hned v pátek dopoledne nás totiž čekal sice nesoutěžní, ale důležitý koncert duchovní hudby v Kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Sobota byla pro nás nejnáročnějším dnem – čekaly nás celkem dva koncerty, oba proběhly v hale hotelového komplexu Inex Olgica, dopoledne jsme se zúčastnili koncertu lidové a popové hudby a odpoledne jsme tříčlenné porotě představili náš soutěžní repertoár, včetně makedonské lidové skladby Rum, dum, dum od Dragana Šuplevského. Za odměnu nás večer čekala plážová párty, která byla kvůli špatnému počasí přesunuta do vnitřních prostorů, ale i tak jsme si ji velmi užili.

V neděli jsme si odpočali od zpívání a nasedli na výletní loď, která nás převezla na protější břeh Ohridského jezera. Tam jsme se vykoupali, nakoupili suvenýry na místních trzích a pak jsme zamířili na očekávané vyhlášení verdiktů poroty.

Kromě mládežnické kategorie, ve které jsme soutěžili my, se na festivalu objevily i dětské nebo dospělé sbory z celé Evropy, konkrétně se jednalo o následující:

Youth Choir Cantemus, Moldavsko

Medici Cantantes the Choir of Wroclaw Medical University, Polsko 

The Novi Sad Chamber a Choir, Srbsko

Academic Choir of Gdańsk University of Technology, Polsko

Choir of the Collegium Medici UMK in Bydgoscz, Polsko

Chamber Choir Cantabile, Česká republika

Canto Nachod, Česká republika

Children's choir TRALLALA, Česká republika

Boy's Chamber Choir "Chcemy śpiewać", Polsko

Con Passione, Polsko

Children's choir Cantabile, Česká republika

Cappella Quinqueecclesiensis, Maďarsko

Sabor Choir, Srbsko

Stiv Naumov, Makedonie.

Konkurence byla tedy vysoká, a proto jsme nesmírně vděční, že náš výkon byl nakonec porotou ohodnocen 90 body a zlatým pásmem!

Veškerá ocenění předával umělecký vedoucí festivalu Aleksandar Dimoski opět v hotelové hale komplexu Inex Olgica. Kromě soutěžních diplomů byly porotou rozdány i speciální ceny, např. za nejlepší sborové sólo, ocenění nejlepšího sbormistra apod., vrcholem celé soutěže bylo vyhlášení Grand Prix pro nejlepší sbor celého festivalu. O tuto cenu se utkalo celkem 5 nejlépe hodnocených sborů, ale vyhrát mohl jen ten nejlepší, a tím se stal Youth Choir Cantemus z Moldavska.

V pondělí jsme ještě měli možnost si za doprovodu místního průvodce prohlédnout historickou část Ohridu. Prohlédli jsme si památky, včetně amfiteátru, ve kterém jsme museli vyzkoušet akustiku a zazpívat si. Po večeři jsme se všichni sbalili a vyrazili na cestu zpátky domů do Orlové.

Kromě ubytování a stravy jsme měli zajištěnou také osobní průvodkyni Emmu, ta nám vždy pomohla úspěšně se dopravit na smluvené místo, řekla nám mnoho cenných informací a celkově byla příjemnou součástí naší výpravy.

Michaela Kolková, členka sboru

                -----------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce pěveckých sborů se výborně zúročila (Miloslav Samek)

Spolupráce pěveckých sborů se výborně zúročila.docx (15,4 kB)

               -------------------------------------------------------------------------------------

Musica Orbis GLORIA 2023

Třetí ročník festivalu Musica Orbis GLORIA 2023 se uskutečnil první listopadový víkend, tedy 3.–5. listopadu 2023.  Tento festival, oslavující krásu sborového zpěvu, přilákal na 13 sborů z různých koutů České republiky.

Festival byl slavnostně zahájen koncertem 3. listopadu v Husově sboru v Dejvicích. Zde se představily sbory DPS Andromeda, Ostravský dětský sbor, Chorus Laneum, Ondrášek z Nového Jičína a jako speciální host vystoupil pražský smíšený sbor Lucky Voice Band, který se zúčastnil prvního ročníku festivalu Musica Orbis GLORIA 2021. Atmosféra prvního večera byla naplněna radostí a vzrušením, které se promítlo do každého vystoupení.

Druhý den festivalu byl věnován soutěži v Koncertním sále Pražské konzervatoře, kde účinkující předvedli své umění před odbornou porotou složenou z Marka Valáška, Luboše Hány a Aleny Tiché.

V kategorii A1, tedy mezi dětskými sbory, se DPS Andromeda z Olomouce umístil ve stříbrném pásmu, čímž potvrdil své výjimečné umělecké schopnosti.

Kategorii A2 smíšených sborů dominovaly dva soubory, které dosáhly na zlaté pásmo: Český sbormistrovský sbor a Ondrášek z Nového Jičína, oba sbory prokázaly mimořádnou sborovou harmonii a kvalitu. Bronzové pásmo si ve stejné kategorii odvezly sbory Hlahol Chomutov a Chorus Laneum.

V konkurenci ženských sborů, kategorie A3, si zlaté pásmo vyzpívaly sbory Vox Novus z Českých Budějovic a Hostivický pěvecký sbor, což svědčí o jejich vynikajících vokálních výkonech. Stříbrné pásmo v této kategorii obsadily Ostravský dětský sbor a Harmonie Ladies z Velkého Meziříčí. Bronzové pásmo bylo uděleno sboru Faux Pas.

Dále festival představil kategorie nesoutěžní, v nichž se předvedl DPS Skřivánek z Jablonce nad Nisou v kategorii B1 dětských sborů a v kategorii B2 dospělých sborů vystoupil Skautský sbor Praha a sbor Harmonie z Velkého Meziříčí.

Speciální ocenění byla udělena Josefu Surovíkovi za dirigentský výkon u Českého sbormistrovského sboru. Tomáš Vrána získal cenu za klavírní doprovod sboru Ondrášek a cena za provedení skladby "Here, I am, Lord" byla přidělena Hostivickému pěveckému sboru. Petra Nová byla oceněna za dlouholetou systematickou práci a dramaturgii sboru Vox Novus, kterému byla také udělena cena pro Matěje Tomana za houslový doprovod.

Grand Prix festivalu Musica Orbis GLORIA 2023 získal Český sbormistrovský sbor, jejich vystoupení bylo vyhodnoceno jako nejlepší z celého festivalu.

Nedělní dopoledne bylo zasvěceno duchovní hudbě, kdy několik sborů zpestřilo mši v katedrále sv. Víta svými vokálními harmoniemi. Festival byl zakončen společnou plavbou účinkujících po řece Vltavě, což byl perfektní způsob, jak uzavřít tři dny plné hudby a přátelství.

Festival byl realizován s finanční podporou Státního fondu kultury ČR. Partnery festivalu Musica Orbis GLORIA 2023 byly společnosti Vincentka a.s., Nakladatelství Bärenreiter Praha a GeloRevoice. Partnerským festivalem je Jirkovský Písňovar.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští ročník Musica Orbis GLORIA 2024, který se uskuteční 8.-10. listopadu 2024.

                          ---------------------------------------------------------------------------

Choralia Mikulov 2023 - 64. celostátní přehlídka sborového zpěvu dospělých (Cecilie Pirnerová, Jan Pirner)

Ve dnech 13. – 15. října 2023 se v Mikulově konal 64. ročník celostátní hodnocené přehlídky sborového zpěvu dospělých Choralia Mikulov 2023, který byl součástí XXIII. ročníku mezinárodního sborového festivalu Kampanila Mikulov. Na organizaci se stejně jako v minulém roce podílelo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a spolek Kampanila Mikulov. Společně nabídli sborům tři dny plné inspirativních hudebních vystoupení i přátelských setkání. Letošní přehlídka byla věnována devadesátému výročí narození hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče.

Zúčastněné sbory přijely do Mikulova už v pátek, aby se v roli posluchačů zúčastnily zahajovacího koncertu festivalu Kampanila Mikulov, na kterém ve velkém zámeckém sále vystoupil Dětský pěvecký sbor Radost Praha (sbm. Jan Pirner a Jana Karausová) a dívčí komorní sbor Vokalion Praha (sbm. Jan Pirner). Na koncertě zazněla díla českých i zahraničních autorů (J. Gallus-Handl, J. Leavitt, R. Lang, P. Eben, V. Neumann, A. Dvořák, I. Hrušovský ad.), komorní sbor uvedl dvě části Září a Říjen z cyklu Český podzim Pavla Jurkoviče. Komorní sbor si získal přízeň publika svou vokální barvou a provedením skladeb Teče voda, teče a Valašský trojlístek v úpravě Milana Uherka. Posluchače zaujaly Čtyři milostné písně Emila Hradeckého v podání dětského sboru. Sbormistr Jan Pirner předvedl, že dokáže sbory strhnout k výbornému výkonu, zatímco mezi sbormistryní Janou Karausovou a dětským sborem chyběla energie a pevné spojení. Dlouhotrvajícím potleskem posluchači odměnili členku Radosti Praha a současně skvělou houslistku Zuzanu Sadílkovou, která v Hradeckého cyklu předvedla bezchybný a výrazově propracovaný výkon.

Na sobotní přehlídce se ve velkém sále zámku Mikulov představilo 8 sborů v 7 soutěžních a jednom nesoutěžním vystoupení, celkem se na pódiu vystřídalo přes 240 zpěváků. Soutěžní přehlídku hodnotila pětičlenná porota – předsedou poroty a současně prezidentem festivalu Kampanila Mikulov byl Jaroslav Brych (sbormistr Foerstrova komorního pěveckého sdružení, pedagog Pražské konzervatoře a HAMU), dalšími členy poroty byli Marek Valášek (vedoucí Katedry hudební výchovy PedF UK, dirigent Piccolo coro & Piccola orchestra a sbormistr Sboru Státní opery), Jan Vičar (hudební skladatel, pedagog HAMU a PedF ZČU), Petra Nová (pedagožka Konzervatoře České Budějovice, sbormistryně dětského sboru Canzonetta a ženského sboru Vox novus) a ze Slovenska Viera Džoganová (sbormistryně dětských sborů Pro Musica a Magnólia), lektorem ateliéru společných skladeb byl Martin Franze (sbormistr Musica da camera Brno). Přehlídka byla vyhlášena podle schválených propozic ve čtyřech soutěžních kategoriích (Kategorie A – sbory komorní (12–24 členů), Kategorie B – sbory smíšené (od 25 členů), Kategorie C – sbory stejnohlasé (od 25 členů), Nesoutěžní (festivalová) kategorie D).

V soutěžní kategorii A (sbory komorní) se představily tři sbory. Litoměřický sbor Cantica Bohemica (sbm. Dominika Valešková) získal stříbrné pásmo a stal se vítězem kategorie, sbory Nokturno Sezimovo Ústí (sbm. Jarmila Hlubinková) a Cantus Venuste z Kopřivnice (sbm. Lukáš Marek), navazující na tradici Pěveckého sdružení Kopřivnice, získaly pásmo bronzové. Všechna tři tělesa svými vystoupeními dala najevo, že několik těžkých let covidového období překonala a že se s novou motivací pouští do další, i když ne vždy snadné práce. V soutěžní kategorii B (sbory smíšené) se představila čtyři tělesa. Pěvecký sbor Smetana Hulín (sbm. Lenka Polášková) se stal se zlatým pásmem vítězem kategorie a rovněž absolutním vítězem celé přehlídky. Získal také zvláštní cenu za hlasovou kulturu a zvláštní cenu za klavírní doprovod (klavíristka Martina Mergentalová), třetí zvláštní cenu za sólo ve skladbě Zazpívaj, slavíčku Terezy Surovíkové obdržela sólistka Zuzana Hradilová. Temperamentní sbormistryně Polášková dobře zvolila soutěžní repertoár a zároveň prokázala, že vynikající hlasová kultura je v jejím tělese základním stavebním kamenem každého vystoupení. Smíšený sbor IMBUS (sbm. Vít Novorný) z Prahy získal kromě zlatého pásma i zvláštní cenu za dramaturgii soutěžního vystoupení (S. Soriola: Pakkanen, Š. Krejčí: Alebo ma zamykajte aj.), všechny přítomné zaujal také uvolněným a přesvědčivým výrazem. Ve zlatém pásmu se umístil i Smíšený sbor Kácov (sbm. Jiří Skopal ml.), pražský smíšený sbor RadHost (sbm. Tereza Paděrová) získal pásmo bronzové. V nesoutěžní (festivalové) kategorii D se představil smíšený Komorní sbor Romance (sbm. Petr Řehák) z Ústí nad Labem, který získal zvláštní cenu za dramaturgii vystoupení složeného z populárních skladeb v zajímavých aranžích (např. J. Ježek – M. Kořínek: Nebe na zemi) – posluchače zaujal vyrovnanými a sezpívanými hlasy. Po skončení přehlídky následoval v sále mikulovského zámku společenský večer.  

Nedělní dopoledne vyplnil ateliér společných skladeb, který vedl sbormistr Martin Franze. Pro zpěváky si připravil skladby Zdeňka Krále Na lesy! a Ave Maria a vlastní úpravu lidové písně z Valašska Za hory, horečky. Výběr skladeb, které na přehlídce zazněly ve světové premiéře, sbory zaujal a nezbývá než si přát, aby se některá z nich trvale usídlila v repertoáru některého ze zúčastněných sborů. Paralelně s ateliérem probíhal rozborový seminář sbormistrů s porotou, po jehož skončení následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Většina sborů využila nabídky festivalu Kampanila Mikulov a zúčastnila se odpoledních koncertů v kostele sv. Václava v Mikulově, v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích a v zámecké barokní kapli zámku Valtice.  

Velké poděkování za úspěšnou realizaci přehlídky i festivalu patří zejména obětavým a ochotným členům spolku Kampanila Mikulov, kteří společně s NIPOS obě akce připravovali po celý předcházející rok, zejména pak předsedkyni Michaele Bálintové, uměleckému řediteli festivalu Kampanila Mikulov Martinovi Franzemu a obětavé organizátorce Haně Čadové, poděkování patří také městu Mikulov a Regionálnímu muzeu v Mikulově. Spojení festivalu Kampanila Mikulov a přehlídky Choralia Mikulov reportážně zachytila Regionální televize jih. Mikulovská přehlídka Choralia se konala z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury a za přítomnosti ředitelky NIPOS Lenky Lázňovské a ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Zuzany Malcové, přítomni byli také zástupci vedení města Mikulov.  

Na rok 2024 připravuje NIPOS pro sbory dospělých dvě akce, na které vás srdečně zveme. V termínu 11. – 13. 10. 2024 se bude opět konat celostátní soutěžní přehlídka pro dospělé Choralia Mikulov, o týden později v termínu 16. – 20. 10. 2024 se v Hradci Králové bude konat nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých Choralia magna, jejíž součástí bude i mezinárodní vědecká konference o sborovém umění a koncerty k Roku české hudby.

 

Pro další informace vizte: https://www.nipos.cz/artama-ho-sz

                         ----------------------------------------------------------------------------

Mezzochori Hradec Králové 2023 - 14. přehlídka pěveckých sborů mládeže (Jan Pirner)

Proč se pěvecké sbory mládeže tak rády a často vrací do Hradce Králové? Odpověď je jednoduchá – hradecká celostátní přehlídka je pověstná příjemnou a sdělnou sborovou atmosférou a charakteristická zkušeným organizačním týmem – ve vzájemném souladu ji pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, spolek Královéhradecké sborové slavnosti, Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové a Základní umělecká škola Jitro Hradec Králové. Za dlouhými názvy institucí stojí konkrétní lidé, odborná pracovnice NIPOS Barbora Hanslianová, ředitel přehlídky Richard Uhlíř, propagační specialistka Kateřina Fikejzová Prouzová a obětavá a ochotná ředitelka ZUŠ Jitro Lucie Fárová.

Letošní přehlídka byla zážitky doslova nabitá a posluchači nevěřili, co vše se dá od pátku 10. do neděle 12. listopadu na různých místech Hradce zažít. Tradiční přehlídkový program zahájil páteční koncert ve Filharmonii Hradec Králové, na němž se představil loňský vítěz a letošní host přehlídky Medvíďata Český Krumlov (sbm. Lukáš Holec). Tento mládežnický sbor se svým optimismem a energií sršícím sbormistrem ve vás vždy zanechá přesvědčivý dojem, že sborový zpěv je vlastně skvělá zábava,  že se zpěváci nemusí při vystoupení ničeho obávat a mohou si užít společně radostné chvíle na pódiu. V nesoutěžní kategorii se představil Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice (sbm. Marcela Miková), který si odnesl zvláštní cenu za stylové provedení skladby H. L. Hasslera Tanzen und springen, a sbor Canto ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vimperku (sbm. Jana Tláskalová), který obdržel zvláštní cenu za energické a radostné provedení skladby The Old Piano Roll Blues S. C. Cobena v úpravě klavíristy tělesa Jana Tláskala.

Přehlídka mládežnických sborů pokračovala sobotním dopoledním i odpoledním soutěžním blokem. Předsedou odborné poroty byl sbormistr Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatenko, dalšími členy poroty byli sbormistryně gymnaziálního sboru ARTEP a sboru dospělých Chorus Ostrava Petra Rašíková a sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha a odborný pracovník NIPOS Jan Pirner. Výkon všech sborů v soutěžní kategorii byl dobrý a porotě i posluchačům potvrdil uspokojivou skutečnost, že se po covidovém mlčení středoškolské sbory vracejí tam, kde původně byly, některé jsou dokonce na vyšší úrovni. Porota se proto rozhodla ocenit jednotlivá tělesa ve stříbrném pásmu (Besharmonie, sbm. Libor Sládek; SMoG, sbm. Dana Řepová; Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice, sbm. Ondřej Mejsnar; Collegium Iuvenum, sbm. Leszek Kalina) a v pásmu zlatém (Gymum, sbm. Natalia Chirilenco; Carmina lucis, sbm. Jan Kyjovský; Pueri gaudentes – mužský sbor, sbm. Libor Sládek; Polyfonia, sbm. Kristýna Dobešová Zimmermannová; Pěvecký sbor gymnázia Havířov, sbm. Sylva Mokrošová) a ocenit tím záslužnou práci středoškolských pedagogů, kteří vytvářejí zdařilé sborové výkony při omezených časových dotacích (často pouze 90 minut týdně) a v konkurenci další lákavých gymnaziálních předmětů. Zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu a nejlepší provedení povinné skladby (John Farmer: Fair Phyllis I saw sitting all alone) a titul absolutního vítěze přehlídky si odnesl Gymum, sbor Gymnázia Pavla Křížkovského z Brna, se sbormistryní Natalií Chirilenco. Repertoár tělesa (E. Aguiar, J. Farmer, Z. Lukáš, R. Robinson) byl interpretován v živých tempech, sbormistryni se podařilo propracovat některé skladby do přesvědčivých detailů. Obecnou bolestí většiny zúčastněných těles přesto zůstává málo kontrastní repertoár. Některá tělesa se představila se skladbami, které porota znala nejen z jiných přehlídek, ale i z uplynulých ročníků celostátní přehlídky. Nezbývá než sbormistry srdečně pozvat k návštěvě Knihovny NIPOS, která v současné době nabízí veřejnosti přes 22 tisíc sborových skladeb pro všechna obsazení (včetně sborů mládežnických) a která je rovněž jedinou knihovnou zaměřenou na sborový zpěv v České republice. Prostor na zlepšení některých přehlídkových výkonů se nabízí také v oblasti hlasové výchovy. Program přehlídky vyvrcholil v sobotu večer slavnostním vyhlášením výsledků, vystoupením Skřivánku B (sbm. Lukáš Mekiňa), přípravného sboru hradeckého Jitra, a provedením společné skladby přehlídky River z filmu The Mission E. Morriconeho a přehlídkové hymny Cantamus Eduarda Douši v nastudování sbm. Tomáše Stančeka. A byl to nejen Tomáš Stanček, ale i hlasová pedagožka Alena Tichá, Lukáš Holec a Jan Pirner, kteří měli zároveň při sobotní přehlídce a i v neděli k dispozici účastníky přehlídky, aby jim na individuálních workshopech předávali své zkušenosti, doporučení i povzbuzení pro další práci. Tohle všechno ale organizátorům pochopitelně ještě nestačilo. Součástí všech tří dní byl i seminář Klubu sbormistrů, při němž se sbormistři účastnili celé přehlídky, byli stínovými porotci a poznali přehlídku zevnitř. Ve spolupráci s lektorem Jurijem Galatenkem pak rozebrali jednotlivá hodnocení. Druhým lektorem semináře byl letošní jubilant, skladatel, sbormistr, pedagog a skvělý člověk Přemysl Kočí, který vedl lekci dramaturgie a metodiky práce s dětskými sbory a jemuž byl věnován mimořádný sobotní koncert v přednáškovém sále Muzea východních Čech. Na autorském koncertě z Kočího díla vystoupily sbory Pramínek (sbm. Marta Světlíková), Pampelišky (sbm. Iva Hennová) a Páťáci (sbm. Přemysl Kočí). A že to byla oslava náležitá! Děti svým spontánním projevem a skvělým výrazem vykouzlily nejeden úsměv na tváři přítomných diváků a nebylo divu – humor je vlastní většině Kočího písní a řadu sbormistrů inspiruje k pohybové akci či k nástrojovému obohacení. Zazněl výběr z cyklů Veselá zelenina, Od hlavy po paty, Písničky pro hbité jazýčky a celá řada dalších skladeb. Dojatému skladateli a pedagogovi na závěr koncertu aplaudoval celý sál.

V rámci přehlídky se konalo také třetí kolokvium (síťovací setkání) k přípravě mezinárodní konference o sborovém umění Choralia magna, která se bude konat společně se stejnojmennou nesoutěžní přehlídkou dětí, mládeže i dospělých příští rok v Hradci Králové. Tento sborový triptych (přehlídka, vědecká konference a koncerty k Roku české hudby) je splněným snem organizátorů z NIPOS i potvrzením zájmu veřejnosti – propojovat všechny věkové skupiny zpěváků má velký smysl. Srdečně vás tudíž zveme do Hradce v příštím roce, program bude opět nabitý!  

                        -------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena (Marek Valášek)

Cena P. Ebena 2023.docx (9 kB)

                       --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode