recenze 2023

 

Soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu (krajské kolo Praha)

Umělecká rada základních uměleckých škol ČR, jakožto odborný garant a vyhlašovatel soutěží a soutěžních přehlídek žáků ZUŠ, organizuje každoročně soutěže vždy několika uměleckých oborů vyučovaných na ZUŠ. V letošním roce přišla opět řada na pěvecké sbory. Ze školních kol postoupilo do krajské přehlídky, která se konala v sobotu 4. 3. 2023 v krásném koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4, celkem 15 sborů, které byly podle počtu zpěváků rozřazeny do dvou kategorií - komorní a velké sbory. Každá kategorie pak byla podle věku zpěváků dále rozčleněna do tří až čtyř podkategorií. Výkony soutěžních vystoupení hodnotila odborná porota ve složení Alena Tichá, Kamila Tůmová, Miloslava Vítková, Vít Novotný a Marek Valášek.

V kategoriích komorních sborů soutěžily sbory Moudivláček, Fringilla, sbormistryně Veronika Lozoviuková, Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Kosáci, sbormistryně Helena Velická, a PONTES, sbormistryně Markéta Džuneva. V kategoriích velkých sborů se utkaly sbory Broučci, Petrklíč, sbormistryně Milena Kejhová, Koťata, sbormistryně Jana Karausová, Přípravný sbor Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Skřivánci, Slavíčci, sbormistryně Alice Stavělová, Paleček, sbormistryně Šárka Mistrová, Pražská kantiléna, sbormistryně Karolína Řepová a Anna Marie Lahodová, Pueri gaudentes a Mužský sbor Pueri gaudentes, sbormistr Libor Sládek.

Všem zpěvákům a sbormistrům náleží veliká gratulace, výkony některých sborů byly doslova strhující. Je obdivuhodné, jak obtížný a obsáhlý repertoár dokázali sbormistři nazkoušet, často i se zapojením dětí do instrumentálních doprovodů či s vkusnými choreografiemi. Nabitý den plný vzrušující soutěžní atmosféry v rodiči zaplněném koncertním sále byl nakonec nesmírně obohacující krásnými pěveckými výkony, vynalézavými dramaturgiemi soutěžních vystoupení, i milými lidskými setkáními. S velkým potěšením mohu konstatovat, že vyrůstá silná generace mladých, dobrých a nadšených sbormistrů.

Na postup do ústředního kola porota nominovala za kategorii komorních sborů Coloreton ze ZUŠ I. Hurníka v Praze 2 a za kategorii velkých sborů Skřivánky ze ZUŠ Klapkova v Praze 8.

Kompletní výsledkovou listinu včetně zvláštních cen si můžete prohlédnout na https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=18913

Marek Valášek

                -----------------------------------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode