recenze 2023

 

Soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu (krajské kolo Praha)

Umělecká rada základních uměleckých škol ČR, jakožto odborný garant a vyhlašovatel soutěží a soutěžních přehlídek žáků ZUŠ, organizuje každoročně soutěže vždy několika uměleckých oborů vyučovaných na ZUŠ. V letošním roce přišla opět řada na pěvecké sbory. Ze školních kol postoupilo do krajské přehlídky, která se konala v sobotu 4. 3. 2023 v krásném koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4, celkem 15 sborů, které byly podle počtu zpěváků rozřazeny do dvou kategorií - komorní a velké sbory. Každá kategorie pak byla podle věku zpěváků dále rozčleněna do tří až čtyř podkategorií. Výkony soutěžních vystoupení hodnotila odborná porota ve složení Alena Tichá, Kamila Tůmová, Miloslava Vítková, Vít Novotný a Marek Valášek.

V kategoriích komorních sborů soutěžily sbory Moudivláček, Fringilla, sbormistryně Veronika Lozoviuková, Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Kosáci, sbormistryně Helena Velická, a PONTES, sbormistryně Markéta Džuneva. V kategoriích velkých sborů se utkaly sbory Broučci, Petrklíč, sbormistryně Milena Kejhová, Koťata, sbormistryně Jana Karausová, Přípravný sbor Coloreton, sbormistryně Silvie Mlynarczyková, Skřivánci, Slavíčci, sbormistryně Alice Stavělová, Paleček, sbormistryně Šárka Mistrová, Pražská kantiléna, sbormistryně Karolína Řepová a Anna Marie Lahodová, Pueri gaudentes a Mužský sbor Pueri gaudentes, sbormistr Libor Sládek.

Všem zpěvákům a sbormistrům náleží veliká gratulace, výkony některých sborů byly doslova strhující. Je obdivuhodné, jak obtížný a obsáhlý repertoár dokázali sbormistři nazkoušet, často i se zapojením dětí do instrumentálních doprovodů či s vkusnými choreografiemi. Nabitý den plný vzrušující soutěžní atmosféry v rodiči zaplněném koncertním sále byl nakonec nesmírně obohacující krásnými pěveckými výkony, vynalézavými dramaturgiemi soutěžních vystoupení, i milými lidskými setkáními. S velkým potěšením mohu konstatovat, že vyrůstá silná generace mladých, dobrých a nadšených sbormistrů.

Na postup do ústředního kola porota nominovala za kategorii komorních sborů Coloreton ze ZUŠ I. Hurníka v Praze 2 a za kategorii velkých sborů Skřivánky ze ZUŠ Klapkova v Praze 8.

Kompletní výsledkovou listinu včetně zvláštních cen si můžete prohlédnout na https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=18913

Marek Valášek

                -----------------------------------------------------------------------

Mezzochori 2023, krajské kolo Praha

Pražské krajské kolo 14. postupové přehlídky Mezzochori 2023, kterou z pověření MK ČR pořádá NIPOS-ARTAMA pro pěvecké sbory mládeže, se konalo v úterý 28. 3. v Českém muzeu hudby. V nesoutěžní kategorii se jí zúčastnil Divertimento Chor z gymnázia Botičská pod vedením sbormistryně Nory Michálkové Halamové, Alejsbor z gymnázia Nad Alejí, který řídí Helena Brdičková, Dívčí pěvecký sbor OA a SPgŠ Beroun pod taktovkou Martiny Hanslové a Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové. V soutěžní kategorii, s povinnou skladbou Fair phyllis I saw sitting all alone Johna Farmera, se utkal smíšený pěvecký sbor Besharmonie se sbormistrem Liborem Sládkem, dívčí komorní sbor Carmina lucis z Konzervatoře Jana Deyla, který řídí sbormistr Jan Kyjovský, a mužský sbor Pueri gaudentes pod vedením sbormistra Libora Sládka.

Výkony sborů pečlivě sledovala a zhodnotila odborná porota ve složení Pavla Popelková, Richard Uhlíř a Marek Valášek (předseda), a na závěr se sbormistry absolvovala rozborový seminář. Vzhledem k aktuálně probíhajícím dalším krajským kolům nebylo možné bezprostředně po soutěži nominovat postupující sbor do celostátního kola, které se bude konat 10. - 12. 11. 2023 v sále Filharmonie Hradec Králové. Nicméně o kvalitě soutěžních vystoupení vypovídá verdikt poroty, která ocenila vystoupení všech sborů v soutěžní kategorii zlatým pásmem a udělila i několik zvláštních cen. Na jednu stranu jsou potěšující velmi početné středoškolské sbory (30-40 zpěváků), za což patří velký obdiv a dík jejich sbormistrům, na druhou je lehce znepokojující tendence ve výběru repertoáru, inklinující k aranžím populární hudby, které zachovávají nevhodnou pěveckou polohu, která následně přináší interpretační a vokální nešvary i do skladeb “klasického sborového” repertoáru. I v této oblasti je potřeba stále dělat osvětu. 

Více informací o přehlídce pěveckých sborů mládeže Mezzochori naleznete na https://www.nipos.cz/mezzochori_o_prehlidce/ 

Marek Valášek

V Praze 31. 3. 2023
                           ------------------------------------------------------------

Mezinárodní festival mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Bohemia 2023

Ve dnech 23. - 26. března 2023 se uskutečnil v Praze další ročník úspěšného Mezinárodního festivalu mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Bohemia 2023. Na 500 mladých hudebníků z 9 zemí světa prokázalo, že nucená pauza následkem pandemie koronaviru nezanechala na jejich elánu a chuti do muzicírování žádné následky, a že hudba (nejen sborová) opět bude mít pevné místo v našich životech.

Sborové části již 18. ročníku mezinárodního festivalu Young Bohemia se zúčastnilo celkem 8 pěveckých sborů ze 7 zemí světa (České republiky, Norska, Irska, Turecka, Srbska, Anglie a USA). Soutěž, kterou hodnotila porota ve složení Assoc. Prof. Milan Kolena, ArtD. (Slovensko, předseda), Mgr. Miriam Němcová a Mgr. Lukáš Jindřich (oba Česká republika), proběhla v 5 soutěžních kategoriích: Dětské sbory (povinná skladba: Petr Eben – Dívča, dívča), Dívčí a ženské sbory (povinná skladba: Bohuslav Martinů – Zavírání lesa), Smíšené sbory (povinná skladba: Zdeněk Lukáš – Pater noster), Chlapecké/mužské sbory a Spirituál, gospel, jazz a pop (obě bez povinné skladby).

Sborová část soutěže měla velmi vysokou úroveň. Všechny sbory byly výborně připravené a prokázaly, že se ani na jiných soutěžích neztratí. O jejich úrovni svědčí fakt, že porota neudělila ani jedno bronzové pásmo. Velmi zajímavé bylo vystoupení sboru Robert College Singers, Istanbul z Turecka. Představil publiku nezaměnitelnou tureckou hudební kulturu a jeho vystoupení bylo obohacením celé soutěže. Mě však nejvíce zaujalo pěvecké uskupení SEXTET plus, Nový Jičín pod vedením Karla Dostála. Vynikající hlasová technika, krásné frázování a dokonalá intonace - to vše jednoznačně přispělo k vrcholům celé sborové soutěže a porota zcela jednomyslně udělila pěveckému uskupení Zlaté pásmo.

Výbornou úroveň měla i soutěž orchestrů. Porota ve složení Col. Mgr. Miroslav Hanzal (předseda), Mgr. Miriam Němcová a Assoc. Prof. Milan Kolena, ArtD. vyslechla celkem 5 soutěžních vystoupení orchestrů z USA, Lotyšska, Německa a České republiky. Jeden z nejlepších výkonů podal Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, pod vedením Pavla Vališe a Petra Staňka. Právě tomuto orchestru udělila porota i dvě zvláštní ceny: Cyrilu Fürstovi Cenu za výborný sólový výkon (tuba) a Petru Staňkovi Ocenění za skvělou práci s mladými hudebníky.

V programu festivalu nechyběly ani klasické a osvědčené body: přijetí zástupců zúčastněných souborů na Magistrátu HMP, festivalový koncert v kostele sv. Martina ve zdi, Zahajovací koncert v podání sboru Cancioneta Praga (sbormistr Lukáš Jindřich, Lenka Navrátilová klavír), průvod účastníků Starým Městem ukončený na Ovocném trhu, či slavnostní večer s vyhlášením výsledků a předáním cen a diplomů, zakončený oblíbenou Disco Party.

Příští ročník festivalu se bude konat 21. – 24. 3. 2024 a já věřím, že se ho zúčastní ještě více účastníků než letos a že po nucené koronavirové pauze nebude chybět v kalendářích a diářích dalších mladých sborů a orchestrů.

Lukáš Jindřich

                          ----------------------------------------------------------------

Závěrečná zpráva Gymnasia Cantant 2023 (Jan Ocetek)

závěrečná zpráva 2023.docx (18,9 kB)

                            ----------------------------------------------------------------

Famózní oslava pěveckého výročí (Petr Hanousek)

Famózní oslava pěveckého výročí.docx (12,5 kB)

Účastníci výročního koncertu:

Pěvecké sdružení slezských učitelek (sbm. Jiří Slovík): PSSU 2023.jpg (1,3 MB)

Smíšený sbor Luscinia Magna (sbm. Jiří Slovík): Luscinia Magna 2023.jpg (1,7 MB)

                            ----------------------------------------------------------------

03. Choralia Praha a Choralia Chrudim 2023. 64. celostátní přehlídka (Jan Pirner)

03. Choralia Praha a Choralia Chrudim 2023. 64. celostátní přehlídka sborového zpěvu dospělých.docx (25,6 kB)

                          -----------------------------------------------------------------

Recenze 50. Svátků písní Olomouc 2023 (Jan Vičar)

Recenze 50. ročníku Svátků písní Olomouc.docx (4,9 MB)

Jana Synková řídí na zahajovacím koncertě 50. ročníku Svátků písní 31. 5. 2023 olomouckou Campanellu. Foto Jaroslav Pavel.jpg (203,2 kB)

Rekviem za mír na Ukrajině, chrám sv. Mořice 2. 6. 2023, skladatel David Slater, D. Klymenko, prezident Svátků písní Milan Motl, dirigent Pavel Šnajdr, R. Hasymau. Foto Vladimír Jagr.jpg (398,2 kB)

oratorium Rockove oratorium Eversmiling Liberty za řízení Milana Motla na olomouckém Horním náměstí 3. 6. na závěr festivalu Svátky písní Olomouc 2023. Foto Jaroslav Pavel.jpg (381,1 kB)

Kajetán _foto_Jakub_Audrlický.jpg (2,9 MB)

                       ----------------------------------------------------------------------

IV. MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2023  (Josef Surovík)

Musica orbis Prague festival 2023-recenze.docx (18,6 kB)

                     ------------------------------------------------------------------------

Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium Most na 7. Mezinárodním sborovém a orchestrálním festivalu v Budapešti (Eva Šimková)

Clavis Cordium Most na 7. Mezinárodním sborovém a orchestrálním festivalu v Budapešti.docx (14,9 kB)

358061363_6528540873833767_4804669247896050049_n.jpg (137,1 kB) (před večerním koncertem)

                 ----------------------------------------------------------------------------

Ohridský festival pěveckých sborů v Severní Makedonii

Ve dnech od 24. do 27. srpna jsme se s naším pěveckým sborem ARTEPem zúčastnili mezinárodního Ohridského festivalu pěveckých sborů!

Abychom dorazili do Ohridu včas, museli jsme z Orlové vyjet už o den dříve, a to ve středu 23. srpna odpoledne. Po dlouhých, ale díky zkušeným řidičům bezproblémových 23 hodinách cesty jsme s naším autobusem dorazili do cíle.

Organizátoři festivalu nabízí různé možnosti ubytování, my jsme nocovali v tříhvězdičkové Vile Niko, kromě toho jsme měli zajištěnou stravu v blízké restauraci Orfej. Večer jsme ještě stihli místním obyvatelům zazpívat na promenádě u Ohridského jezera a pak už jsme jen šetřili síly na následující nabité dny. Hned v pátek dopoledne nás totiž čekal sice nesoutěžní, ale důležitý koncert duchovní hudby v Kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Sobota byla pro nás nejnáročnějším dnem – čekaly nás celkem dva koncerty, oba proběhly v hale hotelového komplexu Inex Olgica, dopoledne jsme se zúčastnili koncertu lidové a popové hudby a odpoledne jsme tříčlenné porotě představili náš soutěžní repertoár, včetně makedonské lidové skladby Rum, dum, dum od Dragana Šuplevského. Za odměnu nás večer čekala plážová párty, která byla kvůli špatnému počasí přesunuta do vnitřních prostorů, ale i tak jsme si ji velmi užili.

V neděli jsme si odpočali od zpívání a nasedli na výletní loď, která nás převezla na protější břeh Ohridského jezera. Tam jsme se vykoupali, nakoupili suvenýry na místních trzích a pak jsme zamířili na očekávané vyhlášení verdiktů poroty.

Kromě mládežnické kategorie, ve které jsme soutěžili my, se na festivalu objevily i dětské nebo dospělé sbory z celé Evropy, konkrétně se jednalo o následující:

Youth Choir Cantemus, Moldavsko

Medici Cantantes the Choir of Wroclaw Medical University, Polsko 

The Novi Sad Chamber a Choir, Srbsko

Academic Choir of Gdańsk University of Technology, Polsko

Choir of the Collegium Medici UMK in Bydgoscz, Polsko

Chamber Choir Cantabile, Česká republika

Canto Nachod, Česká republika

Children's choir TRALLALA, Česká republika

Boy's Chamber Choir "Chcemy śpiewać", Polsko

Con Passione, Polsko

Children's choir Cantabile, Česká republika

Cappella Quinqueecclesiensis, Maďarsko

Sabor Choir, Srbsko

Stiv Naumov, Makedonie.

Konkurence byla tedy vysoká, a proto jsme nesmírně vděční, že náš výkon byl nakonec porotou ohodnocen 90 body a zlatým pásmem!

Veškerá ocenění předával umělecký vedoucí festivalu Aleksandar Dimoski opět v hotelové hale komplexu Inex Olgica. Kromě soutěžních diplomů byly porotou rozdány i speciální ceny, např. za nejlepší sborové sólo, ocenění nejlepšího sbormistra apod., vrcholem celé soutěže bylo vyhlášení Grand Prix pro nejlepší sbor celého festivalu. O tuto cenu se utkalo celkem 5 nejlépe hodnocených sborů, ale vyhrát mohl jen ten nejlepší, a tím se stal Youth Choir Cantemus z Moldavska.

V pondělí jsme ještě měli možnost si za doprovodu místního průvodce prohlédnout historickou část Ohridu. Prohlédli jsme si památky, včetně amfiteátru, ve kterém jsme museli vyzkoušet akustiku a zazpívat si. Po večeři jsme se všichni sbalili a vyrazili na cestu zpátky domů do Orlové.

Kromě ubytování a stravy jsme měli zajištěnou také osobní průvodkyni Emmu, ta nám vždy pomohla úspěšně se dopravit na smluvené místo, řekla nám mnoho cenných informací a celkově byla příjemnou součástí naší výpravy.

Michaela Kolková, členka sboru

                -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode