recenze 2021

 
  MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021 ONLINE

Ve dnech 19. a 20. června 2021 se uskutečnil MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021, tentokrát ovšem vzhledem k současné Kvidové situaci v neobvyklé ONLINE podobě. Festivalu se prostřednictvím svých nejnovějších video nahrávek zúčastnilo celkem 25 pěveckých sborů z 12 zemí celého světa – Argentiny (1), Bosny a Hercegoviny (1), České republiky (6), Číny (5), Chorvatska (1), Irska (1), Itálie (1), Litvy (1), Německa (1), Polska (5), Španělska (1) a USA (1). Volný výběr krátkého soutěžního programu umožnil rozdělit zúčastněné sbory pouze do dvou soutěžních kategorií: A) Dětské a mládežnické sbory a B) Sbory dospělých. Složení soutěžních sborů však bylo samozřejmě mnohem pestřejší. V kategorii A jsme mohli nalézt dětské, dívčí i smíšené mládežnické sbory velké i komorní, podobně v kategorii B se setkaly mužské, ženské a smíšené sbory v plném i komorním obsazení. Nejpočetnějšími sborovými útvary byly v této soutěži komorní ženské sbory (6) a velké smíšené sbory (6).

Celková koncepce festivalu a jeho realizace byla skutečně nápaditá, a pokud by se současný covidový sborový stav ještě prodloužil, mohla by se stát vzorem, jak tuto složitou situaci zvládnout. Již deset dní před zahájením festivalu měli zájemci možnost zhlédnout všechny soutěžní video nahrávky a dát svůj hlas pro Cenu publika sborům, které se jim nejvíce líbily (hlasování bylo ukončeno v neděli 20. 6. ve 12.00 hod.). Vlastní festival otevřelo v sobotu 19. 6. ve 12.00 hod. živě Slavnostní zahájení z historického sálu Staroměstské radnice, na němž se v anglickém jazyce představili nejprve pořadatelé festivalu (Lucie Freiberg, Marie Rydlová, Martin Benda) a mezinárodní porota – Mike Mitchell, předseda (USA), Tristan Meister (Německo), Janka Rychlá (Slovensko) a Čeněk Svoboda (ČR). V další části slavnostního zahájení pak mohli všichni zájemci zhlédnout všechny soutěžní snímky, vždy s úvodním krátkým video představením každého soutěžního sboru. Na sobotu večer od 19.00 hod. naplánovali pořadatelé ještě s napětím očekávaný workshop se skvělým americkým dirigentem Dr. Mikem Mitchellem (v angličtině) – „Kouzlo afro–amerického spirituálu“.

I koncepce druhého festivalového dne byla nápaditá: na 10.00 hod. naplánovali pořadatelé atraktivní virtuální prohlídku Prahy (v angličtině) a v 16.00 se uskutečnilo Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s reprízami nahrávek nejlepších tří sborů každé kategorie.

Volnost ve volbě programu se projevila kladně ve stylové i žánrové bohatosti a atraktivnosti zvolených soutěžních skladeb. Posluchači tak mohli zhlédnout jak ukázky ze staré, klasické i romantické hudby, nejbohatěji pak byla zastoupena v rámci vážné hudby hudba 20. a 21. století, ale slyšeli i zdařilá aranžmá lidové hudby různých národů, spirituálů i hudby  populární. Ze skladatelů jsme se setkali např. se jmény skladatelů Ernani AguivarJay Althouse, Ivo Antognini, Volker Bernhart, Anton Bruckner, Pero Gotovac, Piotr Jańczak, John Lennon, Zdeněk Lukáš, Alfred Mendelson, Vitautas Miškinis, Jan Novák, M. K. Prosnak, Soila Sariola, Eric Whitacre, Qu Xixian, Wen Yuchan, jako aranžéři se pak představili např. Carlos Andrés Aciar, Andy Beck, Gedimnas Kalinas, Stephanie Maxwell, G. B. Poch, Petr Řezníček nebo Hoywon Woo.

Umělecká úroveň všech zúčastněných sborů byla velmi vysoká a nás může těšit, že se mezi známými zahraničními, mezinárodně ostřílenými sbory neztratila ani šestice našich sborových zástupců. Nejúspěšněji si z nich vedl Komorní dívčí sbor Mládí, Jablonec nad Nisou, který pod vedením dirigentky Květy Kavánové vybojoval v kategorii A zlatou medaili (ve zlatém pásmu se umístil na 3. místě) a získal navíc ještě Zvláštní cenu za vynikající energii a komunikaci (k níž mu pomohlo nápadité pohybové ztvárnění oblíbené skladby Z. Lukáše Zpívala bych, zpívala). Stříbrnou medailí ocenila mezinárodní porota v kategorii A ještě výkony v nahrávkách gymnaziálních smíšených sborů Puellae et pueri, Nový Jičín (dir. Andrea a Karel Dostálovi – Jan Novák: Velox amoenum) a brněnského komorního Pěveckého sboru Gymnázia Pavla Křížkovského (dir. Natalia Chirilenco – Alfred Mendelson: Zorii seceratorilor, lidová Chodila po včelínku v úpravě Petra Řezníčka a Ernani Aguiar: Psalmus 150). Se ziskem bronzové medaile ukončil pak soutěž sbor Carmen, Louny (dir. Kateřina Štolová a Renata Zázvorková), který však získal navíc Zvláštní cenu poroty za komponované vstupní video.

Dva pěvecké sbory zastupovaly české sborové umění i v kategorii B – Sbory dospělých. Stříbrnou medailí ocenila porota provedení Lukášova Čepení ženským komorním sborem Gloria Brunensis (dir. Natalia Chirilenco) a bronzová medaile z mezinárodní soutěže potěšila jistě i Hostivický pěvecký sbor (dir. Hana Krejčová).

Na špičce letošního online Musica Orbis Prague Festivalu se podle očekávání umístily známé vysokoškolské smíšené sbory z Polska, jako např. Akademicki Chór Politechniki Lubelskej (dir. Elzbieta Krzeminska) nebo USA – Mansfield University Concert Choir (dir. Peggy Dettwiler). Příjemným překvapením však byly především vynikající výkony všech čínských pěveckých sborů – Shanghai Huangpu Youngster´sArt Activity Center Spring Children´s Choir (dir Shen Wanpun), absolutní vítěz kategorie A, Guangdong Experimental Middleschool Children´s Choir (2. „zlaté“ místo v kategorii A), Guangdong Experimental High School Mixed Choir (dělené 2.- 3. místo v kategorii B), Guangdong Experimental Middleschool Men´s Choir (zlatá medaile), všechny vedené dir. PAN Yequin, líbil se i vysokoškolský čínský pěvecký sbor Shenzen Star Bright Choir (dir. Chen Guanghui).

 Překvapením byl jistě i absolutní vítěz kategorie B – německý mužský sbor Männerchor 1891 Somborn (dir. Volker Bernhart) se svou působivou online video nahrávkou, která mu přinesla navíc Zvláštní cenu za kreativitu a mimořádné hudební aranžmá. Cenu publika získal italský Petrichoir (dir. Marco Barbon). Podrobnou výledkovou listinu soutěžní části festivalu najdou zájemci na stránce našeho webu Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových soutěží a festivalů / 2021.

Rádi bychom pořadatelům, porotcům i všem zúčastněným sborům blahopřáli k úspěšné realizaci tohoto online Musica Orbis Prague Festivalu 2021 a vyjádřili důvěru, že i příští, již „živý“ festival, plánovaný na 6.– 7. listopadu 2021, bude stejně úspěšný

                       Jiří a Ivana Kolářovi

                  ---------------------------------------------------------------

Sborové slavnosti - Czech Choir Festival - Hradec Králové, 17.- 19. 6. 2021

Závěrečná iskovbá zpráva s výběrem fotografií z jednotlivých festivalových dní a dalšími zajímavostmi

TZ - Sborové slavnosti 2021 shrnutí.pdf (145 kB)

Programy festivalu ze dní 17. a 19. června 2021

programSS21_17_6.pdf (683,4 kB)

programSS21_19_6.pdf (679,3 kB)

                  ----------------------------------------------------------------

Proč bychom se netěšili? Bělotínský týden zpěvu letos oslavil 30. výročí

Stovka zpěváků a šestice dirigentů, kteří spolu za pouhý týden nacvičí repertoár na koncert. Takový je Bělotínský týden zpěvu (BTZ), který se letos konal v Hranicích již potřicáté. Jubilejní ročník si účastníci zpestřili společnou oslavou letních Vánoc a zpěvem Rybovky. K akci patří také dětský ateliér, v němž děti od tří do osmnácti let rovněž připravují hudební vystoupení. Letos se ho zúčastnilo rekordních 70 dětí.

Bělotínský týden zpěvu už je v Hranicích tradicí. Pravidelně se zde schází skupina zpěváků, aby si užili společnou radost z hudby. Letošní třicátý ročník se konal 7.–13. srpna 2021 a zúčastnilo se ho celkem 180 zpěváků (70 z kategorie dětí a mládeže a 100 dospělých).

Se zpěváky letos pracovalo šest dirigentů: Pavel Koňárek, Petra Rašíková, Tomáš Ibrmajer, Josef Surovík, Libor Sládek a Stanislav Strouhal, který na BTZ vede také orchestr. Kromě zpěvu oslavili účastníci toto významné jubileum také společnou oslavou Vánoc. V Bělotíně si dali sváteční večeři, rybu a bramborový salát, rozdali si dárky a společně zazpívali Rybovu Českou mši vánoční. Na akci také zahrál Ostrava Brass quintet.

Týdenní zkoušení dospělých zpěváků vyvrcholilo jako každý rok koncertem v kapli sv. Barbory v hranických kasárnách gen. Zahálky. Repertoár na koncertu 13. srpna se skládal z různých hudebních období i stylů, od romantismu přes lidové písně až k populární hudbě. Zazněla například židovská skladba Adon Olam, vánoční píseň Have Yourself a Merry Little Christmas a na závěr sborová skladba Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta.

Společně s BTZ probíhá také dětský ateliér, kde mladší účastníci rovněž nacvičují hudební program. Podle věku jsou rozděleni do tří skupin: předškolní děti vedla Dita Veselá, věkovou skupinu 7–12 let Veronika Kadlecová a Dagmar Andrysová a nejstarší zpěváky až do věku 18 let Linda Bláhová – Lahnerová a Markéta Bobková. Vystoupení měly děti jako každý rok v předvečer „dospělého“ koncertu, tedy 12. srpna. Kromě nacvičených skladeb předvedl každý ze tří dětských ateliérů také vlastní muzikál – O žabičce, Saxana a S čerty nejsou žerty.

Bělotínský týden zpěvu se poprvé konal v roce 1992, zúčastnilo se ho zhruba 40 zpěváků. Postupně BTZ získával na ohlasu a přijíždělo stále více zpěváků, a to i ze zahraničí. O tři roky později vznikl u této akce rovněž dětský ateliér, v roce 2009 z řad účastníků poprvé vzešel i orchestr. Nyní už se začíná připravovat další, 31. ročník, který se v Hranicích uskuteční ve dnech 13.–20. srpna 2022.

Nikola Sedloňová

                 ---------------------------------------------------

MUSICA ORBIS GLORIA 2021

První listopadový víkend se v Praze poprvé uskutečnil festival MUSICA ORBIS GLORIA 2021. Společnost The Prague Concert Co. rozšířila své pole působnosti o oblast sborového zpěvu přibližně před dvěma lety a díky profesionálnímu přístupu a bohatým zkušenostem v jiných hudebních žánrech se dokázala prakticky okamžitě zařadit mezi etablované české sborové festivaly s mezinárodním přesahem. V letošním roce se jarní Musica Orbis Prague Festival uskutečnil pouze ve virtuální podobě. Rostoucí zájem domácích sborů však dal vzniknout i jeho podzimní národní variantě. A tak se zrodil festival Musica Orbis Gloria. Program, který festival zúčastněným sborům nabídnul, byl opět velmi atraktivní. Jeho nespornou devizou je skutečnost, že pořadatelé dokáží sborům zprostředkovat koncerty a návštěvy těch nejzajímavějších míst Prahy. V prvním ročníku MOPF to byla možnost zpívat v překrásném kostele Šimona a Judy. Tentokrát se soutěžní i přehlídková vystoupení, spolu s následným koncertem všech zúčastněných sborů, konaly v akusticky jedinečném sále Bohuslava Martinů pražské HAMU, majícím pro každého muzikanta, včetně těch nejmenších sborových zpěváčků, nezaměnitelný genius loci. Pokaždé jsou pak pomyslnou třešničkou na dortu nedělní vystoupení v katedrále sv. Víta a plavba na lodi po Vltavě.

Ačkoli se na festival se přihlásilo sborů více, posluchači a odborná porota (ve složení Marek Valášek, Tomáš Žídek a Luboš Hána) si vyslechli vystoupení šesti sborů, z nichž se soutěžních kategorií zúčastnily nakonec jen sbory dva. Složení sborů bylo ovšem velmi pestré – od sborů dětských, dívčích, ženských až po velké sbory smíšené. I přes složitou situaci, ve které se sborový život nachází již více než rok a půl, byla úroveň zúčastněných sborů překvapivě vysoká. Tuto skutečnost je třeba vyzdvihnout především u sborů, které sdružují dětské či mladistvé zpěváky. U nich je výpadek v pravidelné a přirozené sborové činnosti asi újmou nejcitelnější. Pojďme se alespoň v krátkosti zastavit u jednotlivých sborů.

V přehledné festivalové brožuře (pořadatelé festivalu zaslouží velkou pochvalu za důslednou přípravu a precizní organizaci) jsme nalezli osm sborů, z nichž dva (Kassiopea Olomouc a Canzonetta České Budějovice) z pochopitelných důvodů nemohly na poslední chvíli dorazit. Sympatický výkon s chvályhodnou pěveckou kulturou předvedl dívčí sbor Juliettes z Gymnázia Polička, rodiště Bohuslava Martinů. Vystoupení sboru v sále Bohuslava Martinů tak bylo více než symbolické nejen pro mladé sboristky z Poličky, ale bylo především příslibem toho, že sborový zpěv se při správném vedení (sbormistryně Ellen Erbesová) dokáže rychle zotavit z dlouhé koronavirové pauzy.

Jednoznačně nejmladším zúčastněným sborem festivalu byl Skřivánek z Jablonce nad Nisou, jehož velkou část zpěváků tvořily děti z mateřské školy. Sbormistryně, a především tedy pohotová klavíristka Věra Pokorná dokázala spolehlivě vést děti k přesvědčivému a muzikálnímu projevu. Oporou jí byly také výborné výkony některých zkušenějších zpěváčků.

Ženský pěvecký sbor Vox Novus patřil mezi sbory soutěžní. Příkladné hlasové vedení sbormistryně Petry Nové se promítá do vyzrálého a vyváženého zvuku sboru, který si tak může dovolit nacvičit i náročné sborové skladby, mezi nimiž byla např. Ebenova Gigue či Lukášovy Kravarky. Pokud by systematickou práci sboru nenarušila „korona-pauza“, mohla by zde zaznít výtka, či spíše doporučení zpěvu bez not, ale za současného stavu věcí naopak nezbývá, než hluboce smeknout před skvělým výkonem sboru a zvládnutí složitého repertoáru, za což byl sbor po zásluze odměněn Zlatým pásmem.

Ženský sbor Hafotet patří mezi amatérská tělesa, jejichž koncertování nepostrádá jiskru a humor a přitom dosahuje slušné sborové úrovně. Těžištěm zvoleného repertoáru byly písně v úpravě sbormistryně Dany Škardové, která se může spolehnout na kvalitní doprovod sborového klavíristy. Radost z provozování hudby, kterou ve svém vystoupení sbor Hafotet přímo vyzařoval, báječně zapadala do celkové přátelské atmosféry festivalu.

Smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava je reprezentantem velkých sborových těles, která si díky svému kompaktnímu zvuku a vyzrálé hlasové kultuře mohou dovolit interpretovat náročná klasická sborová díla. Dobře vybraný pestrý repertoár (E. Whitacre, A. Dvořák, P. Špilák) a profesionální výkon sbormistryně Petry Rašíkové sbor přesvědčivě zařadil do Zlatého pásma.

Údělem sborů, které se podílí na organizaci festivalu, případně jejich sbormistr je ředitelem festivalu (a tak je tomu u Lucie Freiberg a MUSICA ORBIS GLORIA 2021), je znemožnění zúčastnit se jej jakožto soutěžící sbor. Nevím, zda může být sboru útěchou staré rčení že „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se…“, ale snad alespoň trochu povzbudí to, že pro mne byl výkon sboru největším překvapením celého festivalu. Skvěle zvládnutý pestrý repertoár se strhující choreografií patřil jednoznačně mezi nejlepší festivalová vystoupení. Pro sbor tak budiž další motivací pobídka k účasti na jiném českém nebo zahraničním festivalu, kde může směle pomýšlet na ocenění nejvyšší.

Všechny zúčastněné sbory zaslouží veliké uznání za výborné hudební výkony a organizátorům festivalu, společnosti The Prague Concert Co. patří obrovský dík za skvělou organizaci a odvahu pořádat festival v této nejisté době. Jsem si jist, že se jim tato snaha zúročí v dobách příznivějších tím, že si sbory najdou cestu na pražský festival MUSICA ORBIS o to snáz.

Luboš Hána

                 -------------------------------------------------------

Mezzochori ONLINE/PF 2021

Ve středu 8. prosince 2021 v 17.00 se na kanále https://youtu.be/deO5_ZXJksI podařilo úspěšně  realizovat premiéru záznamu 12. Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Mezzochori ONLINE/2021, jejímž pořadatelem byly NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti, Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové. Na skvěle připraveném pořadu se podíleli Martin Holoubek, Petra Sviderková, Zuzana Jandová, Jana Kaucká, Petr Kratochvíl, Kateřina Fikejzová Prouzová, Bára Hanslianová a Martina Erbsová.

Formou medailonů našich16 předních středoškolských sborů zmapoval pořad jejich práci před covidem i po covidu a každý portrét sboru doplnil úvodním slovem uměleckého vedoucího sboru a sestřihem jejich vystoupení na královéhradedcké přehlídce. V pořadu vystoupilo celkem 16 převážně smíšených, ale i dívčích a chlapeckých pěveckých souborů (v abecedním pořadí) – Armonia, Rokycany (sbm. Alena Vimrová a Jan Fraus, klavír Dana Šeblová), Besharmonie, Praha (sbm. Libor Sládek), Canto, Náchod (sbm. Zbyněk Mokrejš, klavír Roman Černý), Comodo, Chomutov (sbm. Marie Hánová, klavír Luboš Hána), Garrendo, Frenštát pod Radhoštěm (sbm. Ivana Klvaňová, Jakub Gabriel Rajnoch), Gybon, Hradec Králové (sbm. Jaromír Schejbal, klavír Alena Holá), Harmonie Ladies, Velké Meziříčí (sbm. Olga Ubrová, Andrea Svobodová), Pěvecký sbor Gymnázia Křenová, Brno (sbm. Veronika Waldhansová), Pěvecký sbor Gymnázia P. Křížkovského, Brno (Natalia Chirilenco), Proměny, Svitavy (sbm. Dana Pražáková, klavír Petr Kašpar), Puellae et Pueri, Nový Jičřín, Pueri gaudentes   - mužská část, Praha (sbm. Libor ládek), Smíšený sbor Rolnička, Praha (sbm. Karel Virgler, Matěj Chvojka), Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy, Litomyšl (sbm. Milan Motl, klavír Martina Plocková), Song, Vsetín (sbm. Helena Kaločová) a Squadra Risonante, Hradec Králové (sbm. František Novák, klavír Petra Ločárková).

Přehlídku výborně zpracovaných, pestrých portrétů zúčastněných sborů doplnila svými trefnými komentáři i pětice porotců v čele s jejím předsedou Prof. PhDr. MgA. Janem Vičarem, CSc. a členy Mgr. Markétou Džunevou, Janem Míškem, Mgr. Lukášem Holcem a Mgr. Jiřím Skopalem. Umělecká úroveň všech sborů byla velmi vysoká a znovu, i v této pandemické době, prokázala, že tato naše věková kategorie patří spolu s kategorií dětských sborů k nejlepším v Evropě. Při této příležitosti bych se rád vrátil ještě k myšlence, kterou jsem již propagoval v některém článku na našem webu a která se úspěšně osvědčuje na celém světě – k vytvoření reprezentačních mládežnických sborových těles, zatím třeba dvou – v Čechách a na Moravě. Pro úspěšný příklad nemusíme chodit daleko – podobná tělesa najdeme třeba v Rakousku, na pardubickém IFAS jsme slyšeli úžasný celonárodní sbor z Filipín. Nemohli bychom to také zkusit? Vhodných dirigentů a nadšených zpěváků máme, jak se znovu ukázalo, stále dost.

Rád bych ukončil svou zprávu konstatováním, že se pandemii dosud nepodařilo porazit náš středoškolský a věřím, že ani dětský a dospělý sborový zpěv. Sine musica, nulla vita – Bez zpěvu nelze žít. A víc již nechci napsat, protože vám doporučuji si poslechnout na YouTube Celostátní přehlídku středoškolských sborů Mezzochori ONLINE/2021 a sbormistři a jejich zpěvačky a zpěváci, právě tak jako pětice porotců Vám všechno poví za mne.

                          J. K. 

                   ------------------------------------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode