recenze 2021

 
  MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021 ONLINE

Ve dnech 19. a 20. června 2021 se uskutečnil MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL 2021, tentokrát ovšem vzhledem k současné Kvidové situaci v neobvyklé ONLINE podobě. Festivalu se prostřednictvím svých nejnovějších video nahrávek zúčastnilo celkem 25 pěveckých sborů z 12 zemí celého světa – Argentiny (1), Bosny a Hercegoviny (1), České republiky (6), Číny (5), Chorvatska (1), Irska (1), Itálie (1), Litvy (1), Německa (1), Polska (5), Španělska (1) a USA (1). Volný výběr krátkého soutěžního programu umožnil rozdělit zúčastněné sbory pouze do dvou soutěžních kategorií: A) Dětské a mládežnické sbory a B) Sbory dospělých. Složení soutěžních sborů však bylo samozřejmě mnohem pestřejší. V kategorii A jsme mohli nalézt dětské, dívčí i smíšené mládežnické sbory velké i komorní, podobně v kategorii B se setkaly mužské, ženské a smíšené sbory v plném i komorním obsazení. Nejpočetnějšími sborovými útvary byly v této soutěži komorní ženské sbory (6) a velké smíšené sbory (6).

Celková koncepce festivalu a jeho realizace byla skutečně nápaditá, a pokud by se současný covidový sborový stav ještě prodloužil, mohla by se stát vzorem, jak tuto složitou situaci zvládnout. Již deset dní před zahájením festivalu měli zájemci možnost zhlédnout všechny soutěžní video nahrávky a dát svůj hlas pro Cenu publika sborům, které se jim nejvíce líbily (hlasování bylo ukončeno v neděli 20. 6. ve 12.00 hod.). Vlastní festival otevřelo v sobotu 19. 6. ve 12.00 hod. živě Slavnostní zahájení z historického sálu Staroměstské radnice, na němž se v anglickém jazyce představili nejprve pořadatelé festivalu (Lucie Freiberg, Marie Rydlová, Martin Benda) a mezinárodní porota – Mike Mitchell, předseda (USA), Tristan Meister (Německo), Janka Rychlá (Slovensko) a Čeněk Svoboda (ČR). V další části slavnostního zahájení pak mohli všichni zájemci zhlédnout všechny soutěžní snímky, vždy s úvodním krátkým video představením každého soutěžního sboru. Na sobotu večer od 19.00 hod. naplánovali pořadatelé ještě s napětím očekávaný workshop se skvělým americkým dirigentem Dr. Mikem Mitchellem (v angličtině) – „Kouzlo afro–amerického spirituálu“.

I koncepce druhého festivalového dne byla nápaditá: na 10.00 hod. naplánovali pořadatelé atraktivní virtuální prohlídku Prahy (v angličtině) a v 16.00 se uskutečnilo Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s reprízami nahrávek nejlepších tří sborů každé kategorie.

Volnost ve volbě programu se projevila kladně ve stylové i žánrové bohatosti a atraktivnosti zvolených soutěžních skladeb. Posluchači tak mohli zhlédnout jak ukázky ze staré, klasické i romantické hudby, nejbohatěji pak byla zastoupena v rámci vážné hudby hudba 20. a 21. století, ale slyšeli i zdařilá aranžmá lidové hudby různých národů, spirituálů i hudby  populární. Ze skladatelů jsme se setkali např. se jmény skladatelů Ernani AguivarJay Althouse, Ivo Antognini, Volker Bernhart, Anton Bruckner, Pero Gotovac, Piotr Jańczak, John Lennon, Zdeněk Lukáš, Alfred Mendelson, Vitautas Miškinis, Jan Novák, M. K. Prosnak, Soila Sariola, Eric Whitacre, Qu Xixian, Wen Yuchan, jako aranžéři se pak představili např. Carlos Andrés Aciar, Andy Beck, Gedimnas Kalinas, Stephanie Maxwell, G. B. Poch, Petr Řezníček nebo Hoywon Woo.

Umělecká úroveň všech zúčastněných sborů byla velmi vysoká a nás může těšit, že se mezi známými zahraničními, mezinárodně ostřílenými sbory neztratila ani šestice našich sborových zástupců. Nejúspěšněji si z nich vedl Komorní dívčí sbor Mládí, Jablonec nad Nisou, který pod vedením dirigentky Květy Kavánové vybojoval v kategorii A zlatou medaili (ve zlatém pásmu se umístil na 3. místě) a získal navíc ještě Zvláštní cenu za vynikající energii a komunikaci (k níž mu pomohlo nápadité pohybové ztvárnění oblíbené skladby Z. Lukáše Zpívala bych, zpívala). Stříbrnou medailí ocenila mezinárodní porota v kategorii A ještě výkony v nahrávkách gymnaziálních smíšených sborů Puellae et pueri, Nový Jičín (dir. Andrea a Karel Dostálovi – Jan Novák: Velox amoenum) a brněnského komorního Pěveckého sboru Gymnázia Pavla Křížkovského (dir. Natalia Chirilenco – Alfred Mendelson: Zorii seceratorilor, lidová Chodila po včelínku v úpravě Petra Řezníčka a Ernani Aguiar: Psalmus 150). Se ziskem bronzové medaile ukončil pak soutěž sbor Carmen, Louny (dir. Kateřina Štolová a Renata Zázvorková), který však získal navíc Zvláštní cenu poroty za komponované vstupní video.

Dva pěvecké sbory zastupovaly české sborové umění i v kategorii B – Sbory dospělých. Stříbrnou medailí ocenila porota provedení Lukášova Čepení ženským komorním sborem Gloria Brunensis (dir. Natalia Chirilenco) a bronzová medaile z mezinárodní soutěže potěšila jistě i Hostivický pěvecký sbor (dir. Hana Krejčová).

Na špičce letošního online Musica Orbis Prague Festivalu se podle očekávání umístily známé vysokoškolské smíšené sbory z Polska, jako např. Akademicki Chór Politechniki Lubelskej (dir. Elzbieta Krzeminska) nebo USA – Mansfield University Concert Choir (dir. Peggy Dettwiler). Příjemným překvapením však byly především vynikající výkony všech čínských pěveckých sborů – Shanghai Huangpu Youngster´sArt Activity Center Spring Children´s Choir (dir Shen Wanpun), absolutní vítěz kategorie A, Guangdong Experimental Middleschool Children´s Choir (2. „zlaté“ místo v kategorii A), Guangdong Experimental High School Mixed Choir (dělené 2.- 3. místo v kategorii B), Guangdong Experimental Middleschool Men´s Choir (zlatá medaile), všechny vedené dir. PAN Yequin, líbil se i vysokoškolský čínský pěvecký sbor Shenzen Star Bright Choir (dir. Chen Guanghui).

 Překvapením byl jistě i absolutní vítěz kategorie B – německý mužský sbor Männerchor 1891 Somborn (dir. Volker Bernhart) se svou působivou online video nahrávkou, která mu přinesla navíc Zvláštní cenu za kreativitu a mimořádné hudební aranžmá. Cenu publika získal italský Petrichoir (dir. Marco Barbon). Podrobnou výledkovou listinu soutěžní části festivalu najdou zájemci na stránce našeho webu Novinky / Výsledkové listiny vybraných mezinárodních sborových soutěží a festivalů / 2021.

Rádi bychom pořadatelům, porotcům i všem zúčastněným sborům blahopřáli k úspěšné realizaci tohoto online Musica Orbis Prague Festivalu 2021 a vyjádřili důvěru, že i příští, již „živý“ festival, plánovaný na 6.– 7. listopadu 2021, bude stejně úspěšný

                       Jiří a Ivana Kolářovi

                  ---------------------------------------------------------------

Sborové slavnosti - Czech Choir Festival - Hradec Králové, 17.- 19. 6. 2021

Závěrečná iskovbá zpráva s výběrem fotografií z jednotlivých festivalových dní a dalšími zajímavostmi

TZ - Sborové slavnosti 2021 shrnutí.pdf (145 kB)

Programy festivalu ze dní 17. a 19. června 2021

programSS21_17_6.pdf (683,4 kB)

programSS21_19_6.pdf (679,3 kB)

                  ----------------------------------------------------------------

Proč bychom se netěšili? Bělotínský týden zpěvu letos oslavil 30. výročí

Stovka zpěváků a šestice dirigentů, kteří spolu za pouhý týden nacvičí repertoár na koncert. Takový je Bělotínský týden zpěvu (BTZ), který se letos konal v Hranicích již potřicáté. Jubilejní ročník si účastníci zpestřili společnou oslavou letních Vánoc a zpěvem Rybovky. K akci patří také dětský ateliér, v němž děti od tří do osmnácti let rovněž připravují hudební vystoupení. Letos se ho zúčastnilo rekordních 70 dětí.

Bělotínský týden zpěvu už je v Hranicích tradicí. Pravidelně se zde schází skupina zpěváků, aby si užili společnou radost z hudby. Letošní třicátý ročník se konal 7.–13. srpna 2021 a zúčastnilo se ho celkem 180 zpěváků (70 z kategorie dětí a mládeže a 100 dospělých).

Se zpěváky letos pracovalo šest dirigentů: Pavel Koňárek, Petra Rašíková, Tomáš Ibrmajer, Josef Surovík, Libor Sládek a Stanislav Strouhal, který na BTZ vede také orchestr. Kromě zpěvu oslavili účastníci toto významné jubileum také společnou oslavou Vánoc. V Bělotíně si dali sváteční večeři, rybu a bramborový salát, rozdali si dárky a společně zazpívali Rybovu Českou mši vánoční. Na akci také zahrál Ostrava Brass quintet.

Týdenní zkoušení dospělých zpěváků vyvrcholilo jako každý rok koncertem v kapli sv. Barbory v hranických kasárnách gen. Zahálky. Repertoár na koncertu 13. srpna se skládal z různých hudebních období i stylů, od romantismu přes lidové písně až k populární hudbě. Zazněla například židovská skladba Adon Olam, vánoční píseň Have Yourself a Merry Little Christmas a na závěr sborová skladba Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta.

Společně s BTZ probíhá také dětský ateliér, kde mladší účastníci rovněž nacvičují hudební program. Podle věku jsou rozděleni do tří skupin: předškolní děti vedla Dita Veselá, věkovou skupinu 7–12 let Veronika Kadlecová a Dagmar Andrysová a nejstarší zpěváky až do věku 18 let Linda Bláhová – Lahnerová a Markéta Bobková. Vystoupení měly děti jako každý rok v předvečer „dospělého“ koncertu, tedy 12. srpna. Kromě nacvičených skladeb předvedl každý ze tří dětských ateliérů také vlastní muzikál – O žabičce, Saxana a S čerty nejsou žerty.

Bělotínský týden zpěvu se poprvé konal v roce 1992, zúčastnilo se ho zhruba 40 zpěváků. Postupně BTZ získával na ohlasu a přijíždělo stále více zpěváků, a to i ze zahraničí. O tři roky později vznikl u této akce rovněž dětský ateliér, v roce 2009 z řad účastníků poprvé vzešel i orchestr. Nyní už se začíná připravovat další, 31. ročník, který se v Hranicích uskuteční ve dnech 13.–20. srpna 2022.

Nikola Sedloňová

                 ---------------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode