články 2019

 
Petr Eben - zimní vzpomínky, vánoční rozjímání a pozdní tvorba (Kateřina Vondrovicová) 
                    -----------------------------------------------
 
74. Mezinárodní hudební festival "Pražské jaro" a sborová hudba
                    -----------------------------------------------

Úspěšná bilance českých pěveckých sborů v zahraničních sborových soutěžích v roce 2018

V roce 2018 se české pěvecké sbory zúčastnily celkem 37 mezinárodních sborových soutěží ve 21 zemích světa (v Austrálii, Belgii, Bosně a Hercegovině, Francii, Gruzii, Chorvatsku, Itálii, Japonsku, Jižní Africe, Litvě, Maďarsku, Makedonii, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Řecku, Slovensku, Španělsku a Walesu). Nejčastěji to bylo v Polsku (6x), Itálii (5x) a na Slovensku (4x).

Mezi 67 účastníky těchto soutěží bylo 24 dětských sborů, 18 sborů mládeže, 8 sborů ženských, 2 mužské, 11 smíšených a 4 sbory komorní (vokální ansámbly). Našemu sborovému umění připsaly vedle 53 zlatých, 40 stříbrných a 1 bronzového diplomu (medaile) navíc ještě devítinásobný zisk Grand Prix (absolutního vítěze soutěže), sedmnáctinásobné vítězství v soutěžní kategorii a 17 Zvláštních cen poroty. Jistě úctyhodný výsledek, jakým se nemůže pochlubit mnoho zemí.

Vítězi Grand Prix se v roce 2018 staly Pražská kantiléna, Praha, sbm. Karolina Koňaříková (8. KAUNAS  CANTAT International Choir Festival and Competition, Kaunas, Litva), Smišený pěvecký sbor při Pražské konzervatoři PUNKT, sbm. Alena Jelínková (18. Mezinárodní sborový festival „ZLATNA VILA“, Prijedor, Bosna a Hercegovina), Abbellimento, Praha, sbm. Jarmila Novenková (6th „PER MUSICAM AD ASTRA“ International Copernicus Choir Festival and Competition, Toruń, Polsko), Královéhradecký dětský sbor Jitro, Hradec Králové, sbm. Jiří Skopal (Australian International Music Festival, Sydney, Australia), Akademický pěvecký sbor VŠB-TU, Ostrava, sbm. Adam Sedlický (2. Medzinárodná súťaž  zborového umenia „Voce magna“, Žilina, Slovensko), Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Praha, sbm. Jaroslav Brych (1st Botticelli International Choral Festival, Florence, Italy), Komorní mužský sbor Permoník, Karviná. Dominika Škrabalová (International Art Contest „Festalonia–Georgia“, Tbilisi, Gruzie), Smíšený sbor Chorus Ostrava, sbm. Petra Rašíková („Varsovia Cantat“ – International Warsaw Choir Festival, Varšava, Polsko) a Komorní smíšený sbor Cantica laetitia, Zlín, sbm. Josef Surovík (13. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, Bratislava, Slovensko).

Někteří sbormistři nemají z různých důvodů rádi sborové soutěže. A já jim rozumím. Kvalita rozhodnutí odborné poroty je vždy závislá na jejím složení, a to se nemusí vždy povést. Z dobrých soutěžních výsledků máme radost, horší nás mrzí, nelze však popřít, že každá účast na soutěži je vynikající motivací, která nutí sbor k detailnímu uměleckému vypracování zvolených skladeb a posouvá dopředu jeho interpretační schopnosti. Ale nejen to, umožňuje mu nahlédnout do repertoárové a interpretační kuchyně dalších pěveckých sborů a poučit se z jejich předností a nedostatků. A navíc – umožňuje navázat nová sborová přátelství, která v současné době tolik potřebujeme.

Věřím, že i v nastávajícím roce 2019 budou naše pěvecké sbory nejméně tak úspěšné jako v roce 2018 a přeji jim, aby jim účast na zahraničních i domácích sborových soutěžích přinesla jen radost.

                                                                                                                      Jiří Kolář

                               --------------------------------------------------

 Národní sborová databáze

Jan Pirner / odborný pracovník NIPOS, sbormistr

Projekt informační databáze pěveckých sborů připravuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) již několik let. V loňském a letošním roce se podařilo spustit webovou platformu, která je určena pro nejširší odbornou i laickou veřejnost a zprostředkovává základní informační servis pro sborový zpěv v České republice. Autoři projektu, odborní pracovníci NIPOS Barbora Hanslianová a Jan Pirner, a hlavní externí konzultant a pracovník projektu, Jiří Kolář, měli při tvorbě koncepce na zřeteli několik zásadních bodů – databáze nemá dublovat již existující projekty, které veřejnosti slouží, má naopak přinášet co nejaktuálnější informace z oblasti sborového zpěvu. V září letošního roku začal nový web fungovat a zájem veřejnosti překvapil i samotné tvůrce projektu – během dvou měsíců se do databáze přihlásilo přes dvě stě sborů. „Očekáváme, že se bude databáze dále úspěšně naplňovat – ještě o ní nejsou informovány všechny sbory v Čechách, proto doufáme, že jich postupně přibyde co nejvíce,“ poznamenal Jan Pirner, jeden z tvůrců projektu. V tuto chvíli si mohou sbory i sbormistři v databázi vyplnit dva stručné dotazníky a mohou nám poslat fotografie, samotné zpracování informací mají na starosti odborní pracovníci NIPOS, kteří dbají i na aktualizaci uvedených údajů. „Protože je v dnešní době téměř nemožné zajistit aktuální informace od všech sborů, tak jsme se rozhodli nechat větší část odpovědnosti na nich. Jednotlivci i tělesa mohou odkázat na své weby, facebookové i twitterové účty, kde čtenář snadno nalezne další informace,“ dodává Pirner. Databáze v tuto chvíli nabízí prohledatelný a odbornými pracovníky ověřený přehled sborů a sbormistrů a jejich kontaktních informací, nově postupně doplňovaný přehled českých a zahraničních festivalů, seminářů a koncertů. Databáze má umožnit i menším sborům prezentovat své profily, koncerty a akce, které připravují. Všechny údaje jsou zpracovávány s ohledem na aktuální zákonné normy, zejména týkající se ochrany osobních dat, přihlášené sbory a sbormistři se mohou rozhodnout, která data ukáží ve svém profilu veřejně. Budeme moc rádi, pokud informaci o tomto projektu budete šířit mezi svými sbory a pokud využijete možností k propagaci svého sboru.

Další informace na www.nsdb.cz

                         --------------------------------------------

K 90. výročí vzniku Jistebnických zpěváčků Františka Lýska

Dětské sbory Františka Lýska.pdf (859,8 kB)

(převzato z www.kotlarska.cz)

                         ----------------------------------------------

Pěvecký sbor Janáček slaví sedmdesátku (Ivana Kopáčková)

Janáček_70.výročí.docx (19 kB)

                          ---------------------------------------------

Hudební festival středních pedagogických škol, 25.- 27. 2. 2019 Kroměříž (Jiří Jablunka)

Hudební festival středních pedagogických škol.docx (15 kB)

                          ---------------------------------------------

Další sborová inspirace od našich jižních sousedů

Další sborová inspirace od našich jižních sousedů.docx (16,8 kB)

                          -------------------------------------------

17. young2019bohemia Prague

17. young2019bohemia Prague.docx (16,5 kB)

                           ------------------------------------------

Profesor Jaroslav Mihule o svém vztahu k Poličce a Bohuslavu Martinů

Po udělení první Výroční ceny Bohuslava Martinů, kterou obdržel muzikolog, pedagog, diplomat a hudební skladatel prof. Jaroslav Mihule (nar. 1. 12. 1930) dne 10. 12. 2018 za celoživotní zásluhy při vědeckém zhodnocení, šíření a uplatnění skladatelova díla, se mu dostane další pocty. Dne 5. května 2019 bude jmenován Čestným občanem Poličky. Pro poličské Studentské noviny Martinů festu zodpověděl prof. Mihule tři otázky, týkající se jeho vztahu k Poličce a Bohuslavu Martinů.

1. Jaký je Váš vztah k Poličce?

Cítím se sice citově svázán s Prahou, po matce i s Podkrkonoším (Ratibořické údolí), zejména však prostřednictvím literatury se mi dětský obzor světa rychle rozšiřoval, a to i geograficky.  Ovlivnili to Jirásek a Němcová za válečných let, samozřejmě ale také třeba Victor Hugo nebo Walter Scott směrem do Evropy. Fyzické setkání s Poličkou v padesátých letech bylo ovšem něco zcela jiného. Provázel je tichý úžas pražského rodáka, který se nečekaně octl v archaickém městě vysoké kultury, symbolicky střežícím své hodnoty středověkými hradbami. V New Yorku na Páté avenue se lidé ignorují, na Václaváku se s letmým nezájmem míjejí a v Poličce se na náměstí pozdraví. Na pohled tichý harmonický svět pro příchozího.

Což vše korunováno první návštěvou rodné světničky Bohuslava Martinů a vřelým přijetím do tohoto okruhu. Vděčím za ně zejména vlídnosti skladatelovy sestry Marie (+1959) či skladatelova spolupracovníka, básníka Miloslava Bureše (+1978). Díky občasnému pozvání ke krátké společné návštěvě Poličky jsem se tu ocital po boku paní Charlotte Martinů (+1978). Následovaly desítky dalších vazeb až do dneška - Polička si připoutá poutníka mystickým kouzlem, a hoří-li pro hudbu Martinů, pak dvojnásob silně.

2. Proč bychom měli poslouchat hudbu Bohuslava Martinů?

Já si nejsem jist, zda bychom ji měli poslouchat čili nějak se na ni programovat. Kdo se mine s českou hudbou 19. a 20. století, je samozřejmě připraven o poznání kulturních hodnot, které obohacují život vzdělaných lidí po celé zeměkouli. Vyznával je třeba Albert Einstein, který dokonce hrál v soukromí na housle za doprovodu Bohuslava Martinů, platí to pro filosofy a matematiky typu Ludwiga Wittgensteina, Maxe Plancka, Karla Poppera a výkvět vzdělanosti spjatý s hudbou - u nás například s připomínkou Tomáše Garrigue Masaryka, který si zval do Lán mladistvého klavíristu Rudolfa Firkušného, později důvěrného přítele Bohuslava Martinů. Zaslouží zmínit i prezidentova syna, Jana Masaryka, výborného klavíristu, rovněž spřáteleného s Martinů. 

Hudba prostě organicky patří do výbavy vzdělaného člověka a tvorba Martinů je vzácným dokladem toho, čím jsme přispěli do hudebních dějin dvacátého století - vedle odkazu Leoše Janáčka především. „Umění je jako slunce,“ napsal Jan Werich a já při tom myslím na Martinů a na vaši otázku. „Nikdy se nevtírá. Když zatáhnete záclony, slunce vám do bytu nevleze. To je vaše chyba, že chcete žít potmě.“

3. Co považujete za svůj nejvzácnější objev v bádání B. Martinů?

Když jsem se chystal v roce 1949 k maturitě, byl Martinů v Československu persona non grata. „Cítí se zřejmě v dnešní Americe, v zemi nejtemnější reakce a zpátečnictví, doma (… jeho hudba) obrazí jen úpadek a marasmus měšťácké společnosti, bezideová a samoúčelná,“ uráželi jej v tisku. Možná jsem měl určitý podíl na tom, že o desetiletí později žurnalisté už běžně začali charakterizovat český přínos do moderní hudby nikoli jako do té doby třemi jmény - Smetana, Dvořák, Janáček - ale čtyřmi. Jednoho dne se dokonce objevil odstavec ze skladatelovy úvahy jako zadání k maturitní písemné práci - Martinů tedy zvítězil i nad ministerstvem školství.

První studii o jeho tvorbě mně vydali roku 1959 a pak jsem byl vyzván ke spolupráci jako autor ještě mnohokrát. Snažil jsem se ukázat tohoto poličského rodáka v kontextu české a světové kultury. Myslím, že jsem zdokumentoval jeho život a dílo, když toho bylo zvláště třeba. Jeho cesta vzhůru fascinuje přesvědčením, že - řečeno jeho slovy, určenými žákům a pedagogům poličské hudební školy - „nic není nedosažitelného, chceme-li to doopravdy a máme-li trpělivost toho dosáhnout“ (1951). Byl to jeho skvělý životní program a stojí za to si jej přivlastnit.

                                          Jaroslav Mihule

                     --------------------------------------------------------------

Prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc., 28.5. 1931 – 2. 3. 2019

Jsou to již více než dva měsíce, kdy do muzikantského nebe odešel významný hudební pedagog, varhaník a sbormistr prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. Narodil se 28. 5. 1931 v Chropyni. Na brněnské konzervatoři vystudoval obor varhany u Vladimíra Havlíka a ve studiu tohoto oboru pokračoval u Františka Michálka a Josefa Černockého na JAMU v Brně, kde absolvoval též obor dirigování sboru u prof. Josefa Veselky. Ve své koncertní činnosti věnoval velkou pozornost soudobé české tvorbě, premiéroval skladby Josefa Blatného, Petra Ebena, Emila Hlobila aj. Celoživotním posláním Miloslava Bučka však byla činnost pedagogická a s ní úzce související činnost sbormistrovská. Více než čtyřicet let působil na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde založil a řídil Pěvecký sbor MU. S ním úspěšně koncertoval a získával významná ocenění nejen v naší republice, ale i v mnoha evropských zemích. Patnáct let byl garantem konferencí Musica viva in schola, které v Brně založil prof. František Lýsek, byl členem porot národních i mezinárodních sborových soutěží a festivalů. Vypracoval projekty na letní hudební kurzy pro mládež a pro učitele hudební výchovy i na vzdělávací koncerty pro základní školy. Svou rozsáhlou publikační činnost orientoval zejména na oblast sborového zpěvu (Sbormistr Josef Veselka; skriptum Sborový zpěv I.,II.) a duchovní hudbu. Vychoval řadu mladých sbormistrů, kteří dnes úspěšně pokračují v jeho činnosti. V roce 2000 mu byla za celoživotní zásluhy v oblasti sborového zpěvu udělena Cena Ferdinanda Vacha a v roce 2011 Cena Bedřicha Smetany. Byl i nositelem nejvyšších vyznamenání, která uděluje Pedagogická fakulta MU v Brně. Na jeho osobnost budeme s vděčností vzpomínat.                                                                                                                                 J. K.

                            ---------------------------------------------------

Pozvánka na Foerstrovy Osenice 2019

Devatenáctý ročník příjemného sborového svátku přinese letos opět některé novinky. Na prologu festivalu  v Jičíně, městě, které výrazně ovlivnilo Foerstrův život, se představí výborný domácí Smíšený pěvecký sbor Foerster Jičín (sbormistryně Dr. Božena Maxiánová, klavír Mgr. Pavel Krčmárik) s atraktivním repertoárem, a to nejen úprav lidových písní. V jeho podání zazní známá kompozice  Cantique de Jean Racine, kterou Gabriel Fauré (1845-1924) napsal v letech 1864-1865. Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (sbormistr MgA. Tomáš Židek, Ph.D.), čerstvě ověnčený dvěma stříbrnými pásmy a cenami za provedení skladeb na letošním festivalu v Banské Bystrici, přednese madrigaly renesančních autorů (H. L. Hassler, O. di Lasso, J. Arcadelt, J. Dowland ad.) a stylově v krojích úpravy lidových písní. Pánské odbory sborů Jizeran Semily, Antonín Dvořák Turnov a Foerster Jičín připravily pro posluchače kouzelnou „pětidílnou“ skladbu na slova lidové poezie Jaro se otvírá s doprovodem houslí (Šárka Košťálová, sbormistr Bohuslav Lédl) z pera Zdeňka Lukáše. Koncert se uskuteční v pátek 31. května 2019 od 19 hodin v aule Lepařova gymnázia Jičín.

Hlavní festivalový den zahájí tradiční slavnostní mše v osenickém kostele Narození P. Marie (sobota 1. června od 9 hodin), tentokrát ale  v řeckokatolickém ritu. Celebruje ji otec Karel Soukal, biskupský vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR (koncelebrant P. Augustin Štěvica). Liturgii podle sv. Jana Zlatoústého P. I. Čajkovského op. 44, Kyrie z Foerstrovy Glagolské mše a skladbu O. Gjela  Northern lights (na svaté přijímání) přednesou sbory Salvátor Chrudim a VUS Pardubice (sbormistr MgA. Tomáš Židek, Ph.D.). Přinese posluchačům jistě nevšední duchovní i umělecký zážitek. Pěvecké sbory Hlahol Nymburk (sbormistr Ing. Tomáš Pergel, CSc.), Antonín Dvořák Turnov (sbormistr Mgr. Bohuslav Lédl) a Jizeran Semily (sbormistr Jiří Kurfiřt) se po mši představí posluchačům vždy jednou duchovní skladbou.  Modlitba G. Verdiho v podání sopranistky MgA. Jany Ryklové a sborová Amazing Grace (sólo Jana Ryklová) v úpravě Bernda Radocha (3. 6. 1959 – 9. 12. 2018) bude vzpomínkou na legendárního německého sbormistra a dirigenta, přítele Foerstrových Osenic.   

Odpolední koncert všech sborů pak proběhne v amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu od 14 hodin. Zazní zde nejen řada úprav lidových písní a spirituálů, ale také skladby A. Dvořáka, A. Novikova, G. P. da Palestriny. B. Lédla, Ant. Foerstra, J. B. Foerstra a dalších autorů. Jizeran připomene 80. narozeniny skladatele a dirigenta Jaroslava Krčka (nar. 22. 4. 1939) jeho třemi variacemi na píseň Šly panenky silnicí, čtvrtá je z pera Zd. Lukáše. Ani letos nebude chybět společný zpěv všech sborů, kdy zazní oblíbené „festivalovky“. Koncert bude moderovat sbormistr Mgr. Vítězslav Čapek z Turnova.

Večerní festivalové koncerty přivítá zámek Humprecht v Sobotce a kostel sv. Havla v Rožďalovicích. Oba se uskuteční od 19 hodin. Na loveckém zámku budou zpívat sbory Antonín Dvořák z Turnova a Jizeran Semily. Dramaturgie programu je laděna do jara (J. Křička – Pozdravujte zemi, obláčkové,                     Zd. Lukáš – Jaro se otvírá, sbormistr Bohuslav Lédl; B. Martinů – Otvírání studánek, soprán Mgr. Eva Lédlová, alt Bc. Maria Šimková, baryton Jaroslav Patočka, 1. housle Mirka Jeřábková, 2. housle Šárka Košťálová, viola Zuzana Formáčková, klavír Mgr. Bohuslav Lédl, sbormistr Jiří Kurfiřt).  Také malý recitál sopranistky MgA. Jany Ryklové bude v témže duchu. V Rožďalovicích se sbory Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a Hlahol Nymburk zaměří na duchovní repertoár (V. Říhovský, J. B. Foerster, M. Schneider – Trnavský, T. Luis da Victoria, P. I. Čajkovskij, A. Hnilička – Mše Es dur op. 184 – výběr, T. Židek a O. Gjelo – Salvátor a VUS;  A. T. Grečaninov, Ch. Gounod, G. Fauré, A. Pärt, S. Rachmaninov, C. Orff, spirituály, Del Roma z filmu Sestra v akci, J. B. Foerster – Gloria z Missa in Honorem S. Adalberti op. 188 z r. 1947 – Hlahol). V Praze bude festival zahájen pietní vzpomínkou u hrobu Foerstrů na Olšanech již 27. května 2019 v 16 hodin (prof. Fr. Zumr).     

Také letos zastřešují festival výborní organizátoři Dobrovolného sdružení rodáků a přátel Dětenic v čele se starostou Ing. Radomírem Vališkou a nestárnoucí Věrou Šedivou (tradiční dětenické koláčky nebudou chybět). Garantuje sborům oběd a večeři, hradí též dopravu a pronájmy koncertních sálů. Spolupracuje s UČPS a organizací OSA.  Srdečně na festival zveme přátele sborového zpěvu.

                                   Mgr. Jaroslav Vávra, dramaturg festivalu

                       -----------------------------------------------------------

Sto let republiky – České sbory.cz

Výročí republiky oslavilo i unikátní video

České sbory připravily řadu akcí k výročí Republiky, vedle mnoha koncertů a slavnostních vystoupení si sbory výročí připomněly i Sletem historických zpěváckých spolků. Teď k těmto akcím přibylo i nové video. Naše redakce nyní přináší krátký rozhovor s jedním z jeho tvůrců, sbormistrem Lukášem Prchalem.

Co Vás k vytvoření videa vedlo?

Je to dlouhá anabáze. Chtěli jsme prezentovat veřejnosti sbor, jako místo pro zábavu a realizaci hudebního ducha. Finální tvar vznikal asi dva týdny před natáčením, na základě předchozích, ztroskotavších plánů.

Vaše dílko vyvolalo u diváků rozporuplné reakce, překvapuje Vás to, nebo to naopak bylo záměrem?

Právě poté, co jsme byli nuceni nerealizovat své původní plány, jsme vytvořili scénář, který, jak doufáme, osloví lidi a vyvolá emoce. Ať už pozitivní, či negativní – to k tomu patří.

Někteří diváci se ptají, zda nejde o marketingový materiál některého z našich pivovarů, je tomu tak?

Vůbec ne. Etikety jsou v obraze odmočené a pivo tam figuruje jako obecný prvek, ke kterému má každý Čech nějaký vztah. Nebo snad nemá?

Inspirovali jste se při vytváření scénáře natáčení životem některého konkrétního sboru?

Chtěli jsme představit sborové zpívání jako jednu z možných odpočinkových aktivit. Zda je pití piva či vína na zkoušách toho či onoho sboru povoleno nebo zakázáno, to není důležité. Třeba u nás v Mikrochoru to toleruji. A vůbec si nemyslím, že by to škodilo naší práci. Jsme spolu už 16 let a v poslední sezóně jsme úspěšně uvedli dvě premiéry. Chystáme se na zájezdy do Německa a Itálie.

Česká hymna je symbolem národních a kulturních tradic. Vaše vizuální zpracování je opravdu neotřelé, kde Vy osobně cítíte hranici mezi zdravým vtipem, nadsázkou, výsměchem a neúctou?

Co na to říct? Kdo si to chce brát osobně, tomu to nezakážeme, kdo se u toho pobaví, ten to nasdílí. Sbory a sbormistři jsou velmi pestrá paleta. Někoho to osloví, někoho zas ne.

Pilo se při akci skutečné pivo a kolik tohoto nápoje bylo během natáčení zkonzumováno?

Ano, ale s rozumem. Kaskadérské kousky, kdy sbor padá, by se nedaly bezpečně natočit, pokud by herci konzumovali nadměrné množství moku – to je snad každému jasné.

Předpokládáme, že během natáčení nebylo ublíženo lidem, zvířatům, a neutrpěly ani historické památky a symboly?

Právě naopak. Lidem i zvířatům bylo dodáno nové naděje, že není všechno černobílé a předem dané, že lze na věci pohlížet z různých úhlů. Ublížených lidí bylo pomálu a ti zavčasu odešli. Přesto jim děkujeme za účast.

A my děkujeme za rozhovor.

Videoklip na YouTube:

Byl již odstraněn.

                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den!

     S potěšením jsem zaregistroval zprávu o tom, že české sbory mají vlastní oficiální stránku na Facebooku. Ovšem potěšení zmizelo, když jsem hned na několika místech našel reklamu na něco tak hrozného a urážlivého, jako je videoklip "100 let republiky - české sbory..." . 
     Po shlédnutí videa, vytvořeného L. Prchalem a publikovaném veřejně mj. i na stránkách UČPS www.ceskesbory.cz  jsem vrcholně zhnusen znevážením státního symbolu, kterého se tvůrci videa dopustili!    

Státní hymna je jedním ze zákonem stanovených státních symbolů České republiky.
Podle §1 zákona 352/2001 Sb lze státní symboly užívat jen vhodným a důstojným způsobem.

Podle §13 tohoto zákona se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že zneužije, nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.

Naše hymna je zde prezentována sborem, který nastoupí s láhvemi piva v rukou, jedna zpěvačka dokonce při zpěvu hymny chlastá pivo z flašky! Během hymny přijde jakýsi pobuda myjící mezi zpěváky podlahu, který kouká zpěvačkám pod sukně, za což je jednou zpěvačkou inzultován.

Při slovenské hymně se členové sboru opilecky válejí po podlaze…

     Předmětné video je použitím státní hymny bezesporu protizákonným znevážením státního symbolu!

     Tohle „dílo“ má být kulturním příspěvkem UČPS ke stému výročí republiky? To má být symbolem práce 30.000 zpěváků v UČPS?

Čím toto „dílo“ mělo oslovit posluchače, nebo nalákat budoucí zpěváky? Snad tím, že pití je neopominutelnou součástí sborové práce? Skutečnost, že pan Prchal toleruje pivo při zkouškách snad není tím nejpodstatnějším znakem sbormistra!

     Také se mne dotklo, že je natáčením znevažován památný sál Pražského Hlaholu a staré krásné heslo „ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI“!

     Jsem přesvědčen, že toto video znevažuje poctivou práci tisíců zpěváků ve sborech, a mělo by být neprodleně z veřejných (a dokonce oficiálních!) stránek odstraněno! Video je ostudou nejenom jeho "tvůrce", ale i samotné UČPS, pod jejíž hlavičkou je prezentováno!     

     Vím, že řada příslušníků mladší generace se mi bude smát za staromilství nebo za snahu omezovat „svobodu prezentace vlastních uměleckých představ“, ale já to tak prostě cítím. Cítím to jako jeden ze zakladatelů UČPS v roce 1969, cítím to jako dlouholetý bývalý člen HV i PHV UČPS. A cítím to jako urážku sborové práce po svém osmapadesátiletém sbormistrování!

Vladislav Souček

                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení přátelé,

přiznám se, že nejsem častým návštěvníkem sociálních sítí a bez upozornění bych o zmíněném videoklipu nevěděl. Po jeho shlédnutí však musím dát Vladislavu Součkovi plně za pravdu. “Vtipné” použití naší hymny je skutečně nevkusné, vulgární a s největší pravděpodobností i trestné. Věřím, že autoři scénáře neúmyslně nedomysleli výsledky svého uměleckého experimentu a že si jeho “závadnost” neuvědomili ani ti, kteří jej ohodnotili “palcem nahoru”. Ale jako čestný předseda UČPS doporučuji stažení videoklipu ze stránek České sbory.cz.

7. června 2019                                               Jiří Kolář

                                -------------------------------------------------

Dostalíkovo sborové jaro ve Velké Lhotě (Josef Čudlý)

DSJ 2019.docx (17,4 kB)

                               ------------------------------------------------- 

Asociace učitelů hudební výchovy

 !!!   HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO VŠECHNY – Iniciativa za zachování hudební výchovy na základních a středních školách v ČR   !!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2256630281041524&id=2191982650839621&sfnsn=mo


                             --------------------------------------------------

Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2019 s účastí ŽPS Clavis cordium, Most

Mezinárodní sborový festival Verona Garda Estate vznikl v roce 2007 a získal si ihned bohatou pozornost pěveckých sborů všech kontinentů. Jde o festival nesoutěžní, jehož cílem je sblížení a vzájemné poznávání hudebních kultur. Společné koncerty sborů se konají v kostelích, divdlech, klášterech a dalších zajímavých místech různých měst provincií Verona, Brescia, Mantua a Vicenza, bohatých na kulturní tradice i přírodní krásy. Pestrost prezentovaného hudebního programu vede k mimořádnému zájmu publika a představuje ve svém výsledku vynikající příklad uměleckých a kulturních setkání.

Ročníku 2019 se zúčastnilo celkem 31 sborů z 13 zemí (Belgie, České republiky, Finska, Francie, Islandu, Itálie, Jižní Afriky, Německa, Norska, Portugalska, Ruska, Španělska a Švýcarska). Velký počet přihlášených sborů přinutil pořadatele k rozdělení festivalu do tří termínů – 27. 6.– 1. 7., 3.– 9. 7. a 10.– 14. 7. 2019. Druhého termínu se zúčastnil i Ženský pěvecký sbor Clavis cordium, Most se sbormistryní Evou Šimkovou, která zhodnotila jeho průběh těmito slovy:

Festival neměl žádnou chybu, byl organizačně dokonale do poslední minuty promyšlený. Dopolední „poznávačky“ začínaly v "lidském čase" kolem desáté hodiny, poté oběd v restauraci v místě výletu, návrat na hotel, pobyt u bazénu, volno, večer koncert. Pouze poslední den jsme celý strávily u jezera Lago di Garda, výlet lodí, poblíž bylo místo zahájení i zakončení festivalu, kde jsme dostaly najíst. – Skvělé ubytování (krásný hotel s venkovním bazénem), 3x denně velmi chutné jídlo (velké množství). – Dvě společné písně: Beethovenova  „Óda na radost“ (německy) a Giuseppe de Marzi „Signore delle cime“ (italsky) se zpívaly nejen na zahájení a při ukončení festivalu, ale i po každém festivalovém koncertu, na němž vystupovaly 3 - 4 sbory. Měly jsme možnost zazpívat si i v Benátkách v Chrámu sv. Marka, ale to bylo nad naše finanční možnosti. – Poplatek za jednoho účastníka byl 320 eur (obvyklá cena), ale nikdy jsme nikde neměly celodenní stravování. Celé dopoledne i večer byl s námi průvodce, což bylo příjemné, protože vše zajistil, vše vysvětlil, nikde jsme netápaly.

Účast mosteckého Ženského pěveckého sboru Clavis cordium na Mezinárodním sborovém festivalu Verona Garda Estate dokazuje, že i nesoutěžní sborové festivaly mohou být krásné, mezinárodně významné a umělecky přínosné.

Ukázka itineráře  pobytu sboru: Itinerář.docx (12,9 kB)

                         ---------------------------------------------------------

Bodovací systémy v současných národních a mezinárodních sborových soutěžích

Bodovací systémy v současných národních a mezinárodních sborových soutěžích.docx (26,2 kB)

                        ----------------------------------------------------------- 

Komorní sbor "Cantabile" Hranice v Petrohradu (Anna Poledňáková) 

Komorní sbor Cantabile Hranice v Petrohradu.docx (18,4 kB)

                        ----------------------------------------------------------- 

Zakladatel a propagátor projektu Dřevěná píštalka (Miloslav Samek) 

Zakladatel a propagátor projektu Dřevěná píšťalka.docx (12,8 kB)

                      -------------------------------------------------------------

Setkání moravských a slovinských pěveckých sborů 2019 (https://www.vsmu.cz)

Setkání moravských a slovinských pěveckých sborů 2019.docx (13,7 kB)

                      ------------------------------------------------------------

Padesáté výročí koncertního turné Brněnského dětského sboru v Kanadě (Jiří Klecker, Květuše Lepilová, Eva Novotná-Dáňová)

Lýsek-Kanada.pdf (378,7 kB)

                     ------------------------------------------------------------

Kronika koncertního zájezdu Sborového studia Zvoneček Praha do Číny (12.– 28. 8. 2019)

Kompletní zpravodajství z Číny

                    -------------------------------------------------------------

Střípky z 9. ročníku Mezinárodního sborového festivalu a soutěže „Canco Mediterrania“, 11.– 16. 9. 2019, Lloret de Mar, Barcelona, Španělsko

Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Chomutov Comodo soutěžil v kategorii školních sborů  (school choirs) ve věkovém rozsahu od 15-19 let s tím, že dvě třetiny sboru musí danému věkovému rozpětí odpovídat, jedna třetina smí být starší. Toho jsme využili a s radostí jsme s sebou do Španělska vzali i bývalé členy našeho sboru, kteří už v současné době studují na vysokých školách. Comodo tedy vystupovalo v počtu 40 zpěváků.

Součástí festivalu je také koncert v krásné gotické katedrále sv. Eulálie v Barceloně, kde mají možnost všechny soutěžící sbory vystoupit se svým sakrálním repertoárem.

Festival Canco Mediterrania bychom rádi doporučili dalším českým sborům. Z našeho regionu se ho zúčastnilo již 5 sborů - Chorea academica UJEP, Děčínský dívčí sbor, Komorní sbor Bar-Beans ZUŠ Jirkov, COMODO Gymnázium Chomutov a ExperiPent Chomutov. Festival se koná v přímořském letovisku Lloret de Mar a v měsíci září zde panuje ještě krásné počasí, které dodává festivalu uvolněnou prázdninovou náladu.

70644732_2383163088471934_7309723141641601024_n.jpg (76,7 kB)

70321442_2383162881805288_5415400589943111680_n.jpg (132,4 kB)

70951765_518853778864405_828029034213408768_o.jpg (128,2 kB)

IMG-20190915-WA0008.jpg (95,8 kB)

IMG-20190912-WA0006.jpg (124,2 kB)

                                                           (Mgr. Maruška Hánová, sbormistryně)

Soutěž probíhá v akusticky výborném, zvukově inspirujícím kostele. Mezi jednotlivými soutěžními skladbami se smí tleskat, což je pro sbory výrazným povzbuzením. Všechny tři české sbory zpívaly výborně.

Doprovodné koncerty probíhají rovněž v Lloret de Mar – na scéně u moře, ale každý sbor, který má zájem, může vystoupit s přibližně 20 minutovým duchovním programem také v barcelonské katedrále sv. Eulálie, což bývá většinou spojeno s prohlídkou katalánské metropole. Ubytování a stravování je v hotelech v Lloret de Mar, vcelku za směšnou cenu s plnou penzí. 

Sborový festival v neděli večer 15. září končí. Já ale domů ještě nepojedu, v pondělí začíná další festival pro orchestry. Většinou tu bývají orchestry dechové, jednou kategorií je i hra za pochodu. Ale je tu i kategorie jiných orchestrů, a tak jsem využil letního kurzu Hv pro učitele Hv z celé ČR a sestavil orchestr typu: kdo si chce zahrát, přinese si nástroj a hraje. Je nás asi 40, obsazení je opravdu netradiční: několik houslí, viola, violoncello, 2 tenor-saxofony, trombón, lesní roh, 2 akordeony, 4 flétny (z toho 1 pikola), dále několik keyboardů – pomáhají smyčcům, ale je mezi nimi i klavír, na keyboard hrajeme i basy, pak je tu asi 5 kytar, velký buben, činely a perkuse (ty si rády zahrají učitelky z mateřských škol). Soutěžní program trvá 15 minut, hrajeme všechno možné, zazní i Antonín Dvořák (s aranžmá byla trochu práce, ale proč ne) a hrajeme také katalánskou Sardanu, což je tanec. Poslali nám noty pro jejich lidový soubor a já to přearanžoval pro nás.

(Z komentáře člena umělecké rady a člena odborné poroty festivalu  prof. Jiřího Holubce)

                          ---------------------------------------------------------

Zahradní slavnost 2019 (Miloslav Samek)

Zahradní slavnost 2019.docx (13,7 kB)

                           -----------------------------------------------------------

13. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „SVĚTLO ZA LIDICCE 2019“

Motto přehlídky: „Jsme děti, které zpívají lidickým dětem.“

Již potřinácté se 15. června 2019 uskutečnila Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „SVĚTLO ZA LIDICE“. Jejími vyhlašovateli jsou s podporou MKČR,MŠMT a krajských hejtmanů Památník Lidice, Obecní úřad Lidice a Dětský pěvecký sbor Sluníčko při 5. ZŠ Kladno (sbm. Eva Moučková).

Záštitu nad 13. ročníkem přehlídky převzal Senát Parlamentu České republiky, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, uměleckou záštitu převzala zpěvačka Monika Absolonová. Ředitelkou přehlídky byla jako obvykle Mgr. Eva Moučková.

Přehlídky se zúčastnilo pod záštitou významných krajských představitelů 14 nominantů jednotlivých správních krajů České republiky: Campanella, Olomouc – Olomoucký kraj (sbm. Mgr. Jana Synková), Carmina tř. 5A, Pardubice – Pardubický kraj (sbm. Mgr. Ivana Bednářová), Carmínek, České Budějovice – Jihočeský kraj (sbm. Jitka Šimková), Dětský sbor Písnička, Benátky nad Jizerou – Středočeský kraj (sbm. MgA. Milan Kolář), Domni, gaudete / chlapecký přípravný sbor Dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!, Jablonec nad Nisou – Liberecký kraj (sbm. MgA. Tomáš Pospíšil), Dětský pěvecký sbor Žďáráček, Žďár nad Sázavou – Kraj Vysočina (sbm. Mgr. Dana Forelová, Mgr. Pavel Schmidt), Folklorní soubor Leluja, Provodov – Zlínský kraj (sbm. Eva Janíková), Gybon, Hradec Králové – Královéhradecký kraj (sbm. Mgr. Jaromír Schejbal), Kulihrášek, Nový Jičín – Moravskoslezský kraj (sbm. Josef Zajíček), Pěvecký sbor Andílci ZUŠ Ostrov, Ostrov – Karlovarský kraj (sbm. Kateřina Bodláková), Pěvecký sbor ZUŠ Teplice, Teplice – Ústecký kraj (sbm. Květuše Martínková), Sedmikrásky, Klatovy – Plzeňský kraj (sbm. Jaroslav Pleticha, Nikola Kalinová), Slavíčci, ZUŠ Praha 8 – Hlavní město Praha (sbm. Alice Stavělová) a Vox Gaudens, Brno – Jihomoravský kraj (sbm. MgA. Jana Suchomelová). České sbory doplnil ještě jako host Sbor japonské školy v Praze (sbm. Yuko Křehnáčková).

Ve více než dvouhodinovém programu přehlídky, která byla slavnostně zahájena v Památníku Lidice v 11,30 hod., navázaly na vystoupení Moniky Absolonové postupně v krátkých koncertních vystoupeních všechny nominované sbory. Přehlídku zakončilo společné provedení skladeb Písnička o růži (17. stol., z rudolfínské Prahy), skladby P. Ebena na slova J. Čarka: Kdyby tu nic nebylo a písně A. Šandové (arr. Ivan Tatar): Růže pro Lidice.

                         ------------------------------------------------------

13. ročník Mezinárodního festivalu sborové populární hudby „Jirkovský Písňovar“, 4.– 6. 10. 2019, Červený Hrádek, Jirkov a široké okolí

Program festivalu             

Účastníci:

Vokální skupiny: aCámen, Praha (Jakub Gabriel Rajnoch); Bartet, Lomnice (Barbora Pavlišová); Experipent, Chomutov (Pavel Zmátlo); Choirizzo, Praha (Agnieszka Bursik); Intonic, Praha (Miloš Kudélka); Lamas, Rokycany (Dorota Babuljaková); Pětpé, Roudnice nad Labem (Kamila Kašparová); Vocal Overdose – The Original Barbershop Quartet, Brno (Martin Pospíšil).

Pěvecké sbory: A my taky, Liberec (sbm. Kristýna Müllerová), AsiHlasy, Praha (sbm. Dana Houdková); KaPa, Jaroměř (sbm. Pavla Pazderová); Komoráček, Teplice (sbm. Květuše Martínková), Mammas and Mammas, Zaječice (sbm. Amálka K. Třebická), Ok–tdž! Praha (sbm. Sylva Sasková), Panoptikum, Ústí nad Labem (sbm. Jana Honců), pražský gay pěvecký sbor Doodles, Praha (sbm. Marek Stanka); Vocal Crew, Dortmund (sbm. Dita Kosmáková).

Vedoucí workshopů: Veronika Vítová, Michal Hájek, Radim Zenkl.

Odborná porota: Nancy Gibson (kanadská zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz), Sylva Sasková (sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet), Michal Hájek (sbormistr), Veronika Vitová (jazzová zpěvačka), Luboš Hána (sbormistr, pedagog a hudebník), Kristýna Müllerová (sbormistryně a klavíristka), Marie Hánová (sbormistryně a pedagožka), Radim Zenkl (multiinstrumentalista).

Vzhledem k tomu, že 13. ročník "Jirkovského Písňovaru" byl nesoutěžní, odborná porota nehodnotila sbory bodově, ale od přítomných odborníků se jim dostalo cenných rad.

Na pátečním Zahajovacím koncertu vystoupily Pěvecký sbor COMODO Gymnázia Chomutov (sbm. Marie Hánová), Komorní smíšený sbor VENTILKY při ZUŠ v Jirkově (sbm. Luboš a Marie Hánovi), pražský a cappella sbor VŠELIJAK (sbm. Irena Havránková) a multiinstrumentalista Radim Zenkl.

Na dvou přehlídkových koncertech se představilo celkem 17 výše uvedených sborových uskupení, z toho 8 menších stejnorodých i smíšených vokálních ansámblů (2 vokální kvarteta, 4 kvinteta a 2 sexteta) a 9 početnějších, nejméně dvanáctičlenných pěveckých sborů (5 smíšených, 3 ženské a 1 mužský). Z rozmanitosti sborových sestav vyplynul i pestrý výběr přehlídkových skladeb, náročnost jejich aranžmá a celková dramaturgie jednotlivých koncertních vystoupení. 13. ročník „Jirkovského Písňovaru“ byl vyhlášen jako nesoutěžní, proto není třeba hodnotit jednotlivé sborové výkony. Je možné se však zaměřit na některé společné problémy. Sborová interpretace skladeb z oblasti populární hudby je zvláštní sborovou kategorií, její základ je však s interpretací artificiální hudby různých hudebních epoch stejný. V některých kritériích hodnocení je dokonce náročnější.

Čím menší soubor, tím větší nároky na jednotlivé zpěváky jak z hlediska kvality hlasu, tak i z hlediska intonační přesnosti. Ideální pro malé vokální soubory je při dostatečném barevném kontrastu i podobný témbr jednotlivých hlasů, což lze částečně vypěstovat. Velice důležité je rovněž promyšlené, vzhledem k obsahu textu logické frázování. Malé soubory usilují často a zcela zbytečně o zvuk většího tělesa, což ještě zvýrazňuje případné výše zmíněné nedostatky v pěvecké technice a intonaci. Velice důležitá je rovněž správná dynamická hierarchie jednotlivých hlasů v homofonii a ve vztahu melodie a doprovodu. Vokální ansámbly umělecký vedoucí nediriguje rukama, nýbrž jen pokyny hlavou, ať již jde o počáteční společný nádech nebo nástup. Členové vokálního ansámblu (a to by mělo platit v určité míře i pro větší sbor) spolu hudbou žijí, jsou spojeni očima, ústy, tělesnými pohyby.

Vše, co bylo řečeno o kvalitě hlasu, pěvecké technice i intonaci ve vokálních ansámblech, platí samozřejmě i pro větší vokální soubory. Drobné chyby však nejsou tolik slyšet. Větší problém se zde však objevuje v dodržování rytmického vertikálního zákrytu ve skladbách rychlejšího tempa, v jednotném rytmickém prožívání popového stylu a v bohatší práci s dynamickou výstavbou skladby.

Na sborovém zpěvu je krásné, že jen velice zřídka se nám podaří přiblížit svou interpretaci skladby k dokonalosti. Vždy je možné ji provést ještě lépe, působivěji, pravdivěji. Přehlídkové výkony všech sborů byly velmi dobré, nadšené, vyvěrala z nich láska k muzice, chuť rozdávat radost a krásu, jak to tento festival již potřinácté úspěšně dokázal. Ale musíme jít dál a snažit se svou hudbou alespoň jednou „dotknout nebe“.

Koncertní výkony účastníků 13. ročníku Jirkovského festivalu si můžete poslechnout na těchto záznamech:

https://www.youtube.com/watch?v=q3emQVc_5Eo

Jirkovský Písňovar

                     -------------------------------------------------------

Setkání moravských a slovinských sborů

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 vyráží Vachův sbor moravských učitelek směr Slovinsko na Setkání moravských a slovinských sborů (dále jen SMSS). Toto setkání sbor pořádá ve spolupráci s Česko-slovinskou společností již šestým rokem střídavě na Moravě a ve Slovinsku. Tradičně se akce účastní ještě další soubor z Moravy – letos to bude smíšený sbor Carpe Diem z Letovic, doplněný o hudebníky ze Symfonického orchestru města Boskovice.

První zastávkou na naší cestě je starobylé město Maribor, kde máme rezervován první nocleh a dopolední prohlídku centra města, kterou jsme nestihli během 1. ročníku SMSS. Odpoledne si prohlédneme některou z historických památek Slovenske Konjice, kterých je zde nepočítaně: Kartuziánský klášter, Starý hrad, historické centrum, Muzeum vojenských předmětů z časů Rakouska-Uherska, Muzeum hasičství, galerie umění, galerie bylinek na Zámku Trebnik, ale i bohaté přírodní dědictví. Škoda, že vše se do našeho programu nevejde.

Pak následuje přesun do místa konání prvního koncertu, který pro zúčastněná pěvecká tělesa připravuje Smíšený pěvecký sbor Cantemus z Kamniku. Jedná se o seskupení převážně mladých lidí kolem dirigentky Alenky Podpečan s více než 40letou historií a s úspěchy na mezinárodních soutěžích. Na koncertě zazní skladby českých a slovinských autorů a aranžmá lidových písní obou národů. Seznamovat slovinské publikum s českými a slovenskými autory je ostatně jedním z cílů našeho projektu. Moravské i slovinské sbory nastudují a na závěr každého koncertu přednesou společně vždy jednu českou a jednu slovinskou skladbu.

Pěvecká skupina Studenec (Studánka), která připravuje v pořadí druhý koncert setkání, se zúčastnila i 4. a 5. ročníku SMSS. Jejím domovským městem je Pivka, v jejíž blízkosti se nachází světoznámé Postojnské jeskyně a Predjamski grad, jejichž prohlídku nemůžeme vynechat. Společný koncert se uskuteční v hale ZŠ Pivka, jejíž výbornou akustiku máme v paměti již ze 4. ročníku SMSS, stejně jako Učitelský ženský pěvecký sbor ZŠ Pivka, který se koncertu také opět účastní. Předloni oba sbory připravily po koncertě pro účinkující příjemné společenské posezení s ochutnávkou slovinských specialit. Už se těšíme, jak si společně zazpíváme.

V neděli ráno 27. 10. odjíždíme směr Litija a našim cílem je město Šmartno v centrálním Slovinsku – sídlo ženského pěveckého sboru LAZ, který je na našem setkání nováčkem, stejně jako již zmiňovaný sbor Cantemus. Byl založen v roce 2012 a od roku 2016 ho vede Manca Vidic. V minulém roce soubor hostoval na festivalu Babylonfest v Brně. Před večerním koncertem, který se bude konat v místním kulturním sále, navštívíme hrad Bogenšperk.

Tímto bude náš koncertní program 6. ročníku SMSS vyčerpán a po dopolední prohlídce Lublaně se v pondělí 28. 10. 2019 vracíme na Moravu. Ihned po návratu zahájíme přípravu 7. ročníku SMSS v Brně a okolí. A proč byste nám s organizací tohoto a příštích ročníků nepomohly i vy? Sbor přijímá členky do všech hlasových skupin nejen z řad učitelek. VSMU zkouší každý čtvrtek od 17:00 v budově JAMU pod vedením dirigenta Patrika Buchty.

(Z webových stránek Vachova sboru moravských učitelek)

                        --------------------------------------------------------

Tvůrčí pěvecké dílny Opava cantat, 17.- 20. 10. 2019 (ohlasy)

Tvůrčí pěvecké dílny Opava cantat 2019.docx (18,2 kB)

                      ----------------------------------------------------------

Podzimní sbormistrovský seminář v Hradci Králové (očima Luboš Hány)

Jelikož jsem se v době konání semináře (8.- 10. 11. 2019) aktivně účastnil také souběžné akce Mezzochori (11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů), která v Hradci také probíhala, nemám přesné informace o všech aktivitách semináře. Byl jsem přítomen přednášce Jiřího Skopala ml., který nastínil problematiku hodnocení sborových soutěží očima porotce, přičemž vysvětlil účastníkům metodiku, kterou zavedl prof. Jiří Kolář. Tu mimochodem používáme i na Jirkovském Písňovaru a je bezesporu dobrým primárním vodítkem pro hodnotitele různých typů sborových soutěží. Proškolení seminaristé byli následně vyzváni k tomu, aby sami pomocí představené Kolářovy metodiky hodnotili zúčastněné středoškolské sbory během soutěžní části přehlídky. Ta se odehrávala v Hradecké Filharmonii. Za posluchače mohu konstatovat, že zvuk této prostory byl dobrý. Jaký pocit měli sboroví zpěváci, nemohu posoudit. Měl jsem možnost nacvičovat zde svou úpravu písně Modlitba pro Martu, kterou jsem festivalu věnoval (a najdete ji v příloze). Problematikou nácviku této, ale i jiných svých aranžmá za pomoci přístroje looper BOSS RC 300, jsem se věnoval během svých seminářů. Právě vliv prostoru, ve kterém nácvik probíhá, je zcela zásadní a stěžejní pro úspěch/neúspěch akce. Na pátečním večerním semináři (kde vládla velice přátelská atmosféra) jsem se proto mohl (sebe)kriticky ohlédnout za katastrofálním průběhem nácviku mé úpravy v Městské hudební síni, kde byla akustika pro nácvik s cca 500 přítomnými zpěváky zcela nevhodná. O to větším překvapením pak byl výsledek nácviku této (na první pohled nelehké skladby) ve zmiňované Hradecké Filharmonii, kde se podařilo skladbu se středoškolskými zpěváky docvičit a o hodinu později úspěšně realizovat na závěrečném koncertě festivalu Mezzochori. Právě rozbor používaných nácvikových technik včetně specifik dirigentského gesta při sborovém nácviku byly tématem mých seminářů. Jelikož v poslední době intenzívně pracuji na využití looperu při sborovém nácviku, přinesl jsem tuto pomůcku na seminář a také jsem ji používal během nácviku se 14 zúčastněnými sbory (tedy asi s 500 zpěváky!). Použití looperu je při takto velkém počtu zpěváků ošemetné a také diskutabilní, nicméně během semináře, kde bylo přítomno asi 20 – 25 zpěváků, bylo zcela jednoznačně předvedeno a dokázáno, že tento přístroj umí skvěle zachytit požadované provedení sbormistra – zpěváka, a pokud ten dokáže nazpívat všechny hlasy nacvičované skladby v reálném čase, může přímo před zraky přítomných zpěváků naprosto přesně demonstrovat své pojetí skladby v celé své komplexnosti. Toho jsem také využil při nácviku Modlitby pro Martu a mnou nazpívanou skladbu (se všemi hlasovými limity a nedokonalostmi) jsem mohl přítomným sboristům pustit. Vzhledem k tomu, že použitý looper disponuje třemi oddělenými stopami, může separátně pouštět či zvýrazňovat jednotlivým hlasovým skupinám jejich part, a to přímo za poslechu dalších partů skladby. Aniž by bylo primárním cílem semináře nacvičit vybrané skladby (Jsou svátky, Stmívá se nad královstvím, Zvony Lady Karneval – všechny v aranžmá Luboše Hány i další skladby z oblasti hudby artificiální) dokázaly se tyto skladby během semináře úspěšně zrealizovat a účastníci měli možnost vyzkoušet si také specifika jejich dirigování. Je samozřejmé, že takto rychlý postup byl dán hudební vyspělostí zúčastněných, kteří byli vesměs zkušenými sbormistry či sborovými zpěváky.

Podzimního sbormistrovského semináře v Hradci Králové se zúčastnilo 18 frekventantů, kteří si, věřím, odnesli cenné zkušenosti a materiály, které následně využijí ve svých vlastních sborech.

Modlitba pro Martu 30 verze 5 - Full Score.pdf (121,1 kB)

Poznámka:

Loop Station BOSS RC-300

RC-300 je pedálový rekordér, který umožňuje nahrávat audio fráze z kytary nebo basy a přehrávat je s pomocí pedálu. Můžete vytvářet celou řadu záznamů vrstvením zvuku, nahrávat je a přehrávat v reálném čase.

 • Můžete uložit maximálně cca 3 hodiny stereo zvuku (*celkem pro všechny fráze v paměti) a až 99 frází.

• Třístopé nahrávání nabízí široké možnosti využití.

• Audio signál na vstupu může být stereo.

 • Kromě kytarového vstupu (INST), je zde také MIC jack a AUX IN jack. Můžete zapojit mikrofon a nahrávat ve smyčce svůj hlas, nebo zvuk z digitálního audio přehrávače.

• RC-300 snadno připojíte také do počítače jedním USB kabelem. Po zapojení je digitální audio signál zesílen v počítači a můžete pak exportovat/importovat smyčkové fráze (WAV soubory).

• Můžete také aplikovat efekt, synchronizovaný k tempu přehrávané stopy. Expression pedálem ovládáte efekty.

• Dvě jednotky RC-300 lze po propojení synchronizovat přes MIDI kabel.

                    ---------------------------------------------

Nezapomínáme! 12. listopadu 1989

Na den před 30 lety se ve stejný okamžik rozezněly v Praze a v Římě  dva mimořádné sborové koncerty, které se staly předehrou sametové revoluce.

V listopadu 1939 jsme byli mladí a vůbec jsme si nepřipouštěli, že by válka mohla skončit jinak než Hitlerovou porážkou. O padesát let později nám bylo kolem pětasedmdesáti a museli jsme si už uvědomovat, že třeba zemřeme v totalitní nesvobodě. Proto to asi byli především studenti a lidé starší, kteří se první chopili své šance. Jedni, aby mohli ve svobodě žit, a ti druzí v ní zemřít.
Chystaly se velké oslavy 50. výročí 17. listopadu. Největšího podniku se ujala Unie českých pěveckých sborů, která na 12. listopad připravila velký sborový koncert, na němž kromě jiného programu měly všechny české a moravské akademické sbory zpívat mou kantátu Země mluví, napsanou pod dojmem studentských bouří právě před padesáti lety.
Současně se chystalo svatořečení Anežky Přemyslovny, o níž šla od nepaměti pověst, že teprve tehdy bude v Čechách skutečně lépe, až bude prohlášena za svatou. Asi dva roky předtím se na mne obrátil přítel Josef Herci, abych pro tento účel napsal kratší oratorium, a tak vznikl oratorní triptych Matka chudých. Jeho římské provedení při kanonizaci se konalo 12. listopadu v 16 hodin odpoledne. Přesně ve stejný den i hodinu zazněla v pražském Paláci kultury i má kantáta Země mluví. Nejasné tušení, že se v Praze bude něco dít, způsobilo, že jsem do Říma nejel. Provedení Země mluví mělo již revoluční atmosféru. Na pódiu přes tři sta studentů­ pěvců, orchestr pražské konzervatoře, dirigent Přemysl Charvát a sólistka paní Hana Beranová, v publiku mnoho těch, kteří událostí roku 1939 zažili a přežili. Po závěrečné Smetanově České písni, v níž se ke studentům přidaly ještě další smíšené sbory, propukla vlastně první listopadová demonstrace.
„Rozcházeli jsme se rozechvělí, s pocitem, že konečně dozrál čas.“

(Vybráno ze vzpomínkové knihy „Labyrint svět – svědectví z konce času“ skladatele Jana Hanuše.)

                  --------------------------------------------------------

Libor Sládek: Písně o svobodě tady byly vždycky (Kryštof Tulis)

https://www.klasikaplus.cz/rozhovor/item/2478-libor-sladek-pisne-o-svobode-tady-byly-vzdycky

(KlasikaPlus.cz)

                ----------------------------------------------------

Tyršovské zvonky slaví 20 let

„ Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál“, tak zní slova jedné písničky a opravdu čas letí neuvěřitelně rychle. V září letošního roku si už připomínáme 20 let od založení pěveckých sborů Zvoneček a Tyršovské zvonky.

V roce 1999 nastoupila na ZŠ Tyršova paní Mgr. Iveta Millerová, dnes Vondráčková, která oba sbory založila a s láskou se jim věnuje dodnes.

Pěvecké sbory během své dlouhé činnosti získaly obdiv a uznání nejen zde v Rumburku, ale i v zahraničí a jejich vystoupení vždy znamenala vysoký umělecký zážitek. Na koncertech zaznívaly lidové písně, muzikálové melodie, písně české, polské, anglické i latinské, skladby od známých i méně známých autorů a repertoár se stále rozšiřuje.

Je třeba také připomenout i úspěšnou spolupráci s pěveckým sborem Šenováček, který již přes 50 let vede paní Ludvika Millerová za vydatné pomoci sbormistryně Ivety. Společná vystoupení jsou vždy na vysoké umělecké úrovni a pro obecenstvo to jsou nádherné okamžiky plné emocí.

Ráda bych touto cestou poděkovala především paní učitelce Vodráčkové, která nelituje svého volného času a veškerou energii věnuje práci s dětmi. Svou lásku k hudbě přenáší i na své členy sboru, a tak není divu, že se mnozí vydali ve stopách své paní učitelky.

Závěrem bych chtěla popřát hodně krásných koncertů a nám posluchačům příjemná setkávání s vámi.

              J. Otmarová

                -------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

https://www.klasikaplus.cz/rozhovor/item/2478-libor-sladek-pisne-o-svobode-tady-byly-vzdycky

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode