recenze 2024

Tříkrálový koncert s Fidle

Ve čtvrtek 4. ledna 2024 jsem navštívil ve Vysokém nad Jizerou (Sbor ThDr. Karla Farského) Tříkrálový koncert hudebního sdružení Fidle a byl mimořádně spokojen.

Ve více než hodinovém pořadu, jehož scénář připravila ředitelka Základní umělecké školy v Jilemnici Lenka Krausová, byly na programu lidové koledy, především z kraje pod Krkonošemi, jakož i z Krkonoš vůbec.

Obdivoval jsem s jakým zanícením a s jakou radostí členové souboru v programu vystoupili. Zpěváci se blýskli nejenom kultivovaným zpěvem, ale působili na obecenstvo i patřičnou mimikou a gestikulací. No a hráči na housle, violu, kontrabas, flétny a dechové nástroje si naprosto v ničem nezadali s profesionálními hudebníky.

Z pětadvaceti uváděných koled jsem zaznamenal některé, jež jsou důvěrně známé, kupř. Bratři, já jsem slyšel s nebe hlas, Pastuškové vstávejte, Nastal nám den veselý, Štěstí, zdraví a Tedy poženem. Jinak koledy z koncertu byly všechny v úpravách L. Krausové, která jich má připraveno velice mnoho, především ze sbírek J. Horáka, J. J. Fučíka a R. Hlavy. Soubor Fidle má na svém kontě již několik CD, právě z tohoto arzenálu.

Nutně se musím zastavit u mnoha aktivit paní ředitelky, vše je až neuvěřitelné.

Ve Smíšeném pěveckém sboru Foerster z Jičína zpívala v altové sekci celkem třináct let a spolupracovala s ním v pořadu Pocta lidové písni a Vánoce s Fidle (obojí v Porotním sále v Jičíně).

 V Jilemnici byl v roce 2012 založen Dětský folklorní soubor Haverlanti, který sestává ze žáků tamější ZUŠ. Lenka Krausová jej vede spolu s Evou Černochovou (taneční složka), když sama zabezpečuje v podstatě muziku. Tento soubor vystupoval dokonce v ČT v rámci vysílání Studia 6, zúčastňuje se soutěží ZUŠ a pořádá výchovné koncerty pro děti mateřských a základních škol.

Při Společenském domu JILM působí rovněž Smíšený pěvecký sbor Camponotus z Jilemnice, který od r. 2013 vede L. Krausová. Repertoár je velmi pestrý, sbor zpívá skladby od renesance po současnost, jakož i spirituály a lidové písně v různých úpravách. Sbor každoročně připravuje dva samostatné programy na koncerty v Jilemnici a pravidelně zpívá v širokém okolí, např. v Rokytnici n. J., Studenci, Lomnici n.P., Harrachově, Nové Pace aj. V roce 2022 dokonce provedli Českou mši vánoční od J. J. Ryby za účasti spřátelených muzikantů.

Bylo by toho všeho ještě daleko více, mohl bych třeba zmínit účinkování L. Krausové v souboru Collegium musicum „Český ráj“ v Lomnici n. P. či v Podkrkonošském symfonickém orchestru v Semilech, nebo ve folkovém souboru LEV-H-ART v Lomnici n.P.

Za všechny její umělecké počiny jí upřímně děkuji a byl bych rád, aby tato má neumělá slova byla považována přímo za pochvalný projev k její osobě, za laudatio.

Nemohu si odpustit jednu „doušku“. Z Vysokého n. J. jsem měl tu čest se setkat se dvěma významnými osobnostmi, a to s obětavým lékařem – lidumilem MUDr. Ladislavem Kavanem a uznávaným projektantem a stavitelem řady skokanských můstků v Krkonoších Josefem Zitou.

                     Miloslav Samek

IMG_9590.jpeg (1,4 MB)Napí_se,_bratricku (33) - kopie.JPG (1,1 MB)

                 ---------------------------------------------------------------------------

50 let Královéhradeckého dětského sboru

Almanach koncertů, cest a zážitků – Uspořádali: Čestmír Brandejs, Květoslava Skopalová, Jiří Kudrna

Vydala: Helena Rezková, Vlkov, www.regiona.cz; Grafika: Jiří Blahuš – AXA, Hradec Králové; Tisk: H.R.G., spol. s r. o., Litomyšl; 1. vydání 2023; 260 s.; ISBN: 978-80-88182-23-8

Milí čtenáři,

držíte v rukou publikaci, která vyšla u příležitosti 50. výročí založeníKrálovéhradeckého dětského sboru. Za tu dobu prošla sborem řada zpěvaček a zpěváků, možná právě i vy jste kráčeli spolu s nmi a rozdávali lidem radost písničkou. Nyní máte možnost zhlédnout toto naše putování světem i časem a třeba si iněkteré zážitky připomenout.

Tak jako za uměleckými úspěchy KHDS neodmyslitelně stojí jeho sbormistr prof. Jiří Skopal, který práci pro sbor zasvětil celý svůj život, obrovskou zásluhu na uchování vzpomínek nese jeho manželka Květoslava Skopalová, která celá léta s obrovskou pečlivostí vede sborový archiv a eviduje bez výjimky všechny události a vzpomnky v desítkách svazků kronik a bezpočtu dalších vzpomínkových materiálů. Díky nim oběma je paměť sboru nejen takto bohatá, ale hlavně stále živá, takže se můžete do vzpomínek sboru ponořit tak, jako byste s ním kráčli po celou dobu jeho existence. Děkujeme Čestmíru Brandejsovi, který tento almanach uspořádal, i všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli k jeho vzniku. Za finanční podporu vydání této publikace děkujeme Královéhradeckému kraji, Statutárnímu městu Hradec Králové a firmě Tepelné hospodářství, a.s.

Nebylo by však o čem psát, kdyby nebylo řady generací nadšených zpěváčků a zpěvaček. Sboru tak k 50. výročí přejeme nejen hodně dalších šťastných let, ale stále nové a nové generace stejně nadšených zpěváků a obětavých sbormistrů, jakož i krásných písniček a nespočet dalších zážitků. A všem jeho zpěvákům, minulým, současným i budoucím popřejme slovy pardubického sbormistra Vlastislava Nováka, pronesenými u příležitosti 10. výročí sboru: „AŤ je váš život stále dobrou písní“. Kéž vás tato publikace potěší-

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, DIS, ředitelka ZUŠ Jitro

Jedinečná, všwestranně dokonalá a krásná publikace. J. K.

Almanach KHDS.jpg (324,5 kB)

                   -----------------------------------------------------------------------

Jubilejní slavnostní koncert - 200 let Bedřicha Smetany  (Miloslav Samek)

Jubilejní slavnostní koncert - 200 let Bedřicha Smetany.docx (13,7 kB)

IMG_0481.jpeg (28,6 kB)IMG_0486.jpeg (502,9 kB)IMG_0484.jpeg (274,9 kB)IMG_0488.jpeg (253,3 kB); foto Jiří Čepelka 

                  -----------------------------------------------------------------------

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode