články 2022

 
doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský (1925 - 2022) - nekrolog (PhDr. Ondřej Šedivý)
 
                     ------------------------------------------
 
Jiří Linha (1930 - 2022) - nekrolog
 
                  ---------------------------------------------
 

Vynikající hudební skladatel a pedagog

Studenti, jednou o něm mnohé uslyšíte… To nám říkala Milena Nováčková, prof. Čj a literatury z kutnohorského gymnázia, když jsme v roce 1953 nastoupili po školské reformě již na jedenáctiletou střední školu. A byla to pravda.

Měla totiž na mysli svého vynikajícího žáka Jana Bůžka (n. 16.2.1927, Kutná Hora), pozdějšího hudebního skladatele a pedagoga.

Jan Bůžek vystudoval Pedagogickou i Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, u prof. Jaroslava Řídkého studoval skladbu soukromě a dokončil ji potom na AMU u národního umělce Emila Hlobila. V roce 1972 se na Karlově univerzitě stal doktorem filozofie (PhDr.).

Poněvadž pocházím z těchto míst, dobře vím, že už za studií dirigoval Kutnohorskou filharmonii, která měla v té době coby amatérské uskupení v povědomí posluchačů dobrý zvuk, jakož i Pěvecké sdružení kutnohorských učitelů, ve kterém byl sbormistrem.

Jan Bůžek pak přesídlil do Teplic, kde působil na Pedagogické škole, později se stal odborným asistentem na Katedře hudební výchovy PedF v Ústí nad Labem. Zároveň přednášel hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři v Teplicích, kde se stal zástupcem ředitele. Byl jmenován čestným členem Společnosti Leoše Janáčka v Curychu a SPS Janáček v Jablonci n. N. Za kompoziční činnost mu byla v roce 1965 udělena Cena města Teplic.

Jeho tvorba obsahovala stovky sborů a písní. Jednalo se o sbory dětské, ženské, mužské, smíšené, písně s klavírem, ale i vokálně – instrumentální skladby. Ve své tvorbě navázal na tradici českých i světových klasiků se snahou o srozumitelný hudební jazyk. Z dětských sborů vybírám 15 sborečků na slova J. V. Sládka (tříhlasé písně s flétnou), ze ženských sborů jsou pozoruhodné Obrázky ze Staré Číny na text B. Mathesia, známé je Září z básnické sbírky K. Tomana (mužský sbor) a cyklus J. Seiferta Šel malíř chudě do světa v podobě smíšeného sboru. Z Písní s klavírem mám na mysli Vzpomínky, věnované památce K. Čapka na text O. Scheinpflugové.

Zcela záměrně jsem si na závěr ponechal cyklus sborů na slova J. Ortena s názvem Rodnému městu, jenž skladatel věnoval právě Pěveckému sdružení z Kutné Hory. Mohu se k této obsáhlé skladbě vyjádřit jako tehdejší aktivní barytonový zpěvák, neboť jsem byl členem Učitelského smíšeného pěveckého sboru v Kutné Hoře v období let 1964 – 1977 a zmíněný titul byl v repertoáru běžně zařazován. V té době byl sbormistrem učitel a osvětový pracovník Josef Procházka z Kostelce nad Černými Lesy, člen a tenorový sólista PSPU. Jinak také vedl smíšený sbor Lumír z téhož města, který pravidelně koncertoval v odborářské zotavovně v Jevanech.

Ale musím se nutně vrátit ke zmíněné skladbě. Jan Bůžek využil celkem pět částí sbírky J. Ortena Mé město, a to Nebeský trubač, Vlašský dvůr, Kamenná kašna, Boží muka a Socha. Skladatel sofistikovaným, vysoce emotivním a uměleckým způsobem hudebně vyjádřil obsah básnického textu tak, aby vše spolu dohromady dokonale zapadalo.

V části Nebeský trubač posluchači určitě poznali hudbu v chrámu, v tomto případě v chrámu sv.P. Barbory. Část Vlašský dvůr podle vokálního projevu připomene zcela jasně Královský palác s Královskou mincovnou. Kamenná kašna coby gotická památka, sloužící jako zásobárna pitné vody, byla, mám zato, docela výmluvnou částí a díl Boží muka připomíná morovou epidemii, již symbolizuje Morový sloup z 18. stol., postavený sochařem F. Baugutem. K poslednímu dílu s názvem Socha se pochlubím úvodním veršem, který si zhruba po padesáti letech ještě pamatuji:“Plášť ze vzdoru, plášť z kamene a čelo, čelo vzpřímené, kdo zkusí na ně hrát? Ty tvrdý, rozkročený k boji, hleď, čeleď země zas se rojí, jde svého Boha zapírat! (Pomník K. H. Borovského pár kroků od Vlašského dvora).

Kdykoliv a kdekoliv jsme s kutnohorským sborem cyklus uváděli (a to i na koncertním turné v bývalé NDR), nás posluchači z jeviště nikdy nechtěli pustit a odměnili náš výkon vždy neutuchajícím potleskem.

Za to všechno patří mimořádné poděkování PhDr. Janu Bůžkovi (in memoriam), který svou hudební invencí vytvořil dokonalé dílo, a to jak svým náročným obsahem, tak i poselstvím, které nemá v hudební literatuře obdoby.

Umělec zemřel 3. prosince 2005 v Teplicích ve věku 78 let.

                   Miloslav Samek

                   -----------------------------------------------------------

Zahrada opět rozkvetla hlasy dětí – známý festival hostil děti z celé ČR

Vw dnech 9.- 10. dubna 2022 proběhl  15. ročník Celostátního festivalu dětských pěveckých sborů “Zahrada písní”. Přes 800 krásných hlásků, 28 sborů ze všech koutů České republiky a víkend plný sborového zpěvu, to vše přinesl pražský festival “Zahrada písní”. Potřadatelé akce tak po třech letech úspěšně navázali na předcovidovou tradici a připravili take několik zajímavých novinek.

Po třech letech se  celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní opět rozkvetla a o druhém dubnovém víkendu zavítalo 28 sborů ze všech koutů České republiky do kulturního centra Zahrada v Praze 4. Oba ze soutěžních dnů byly rozděleny do dvou až tří bloků po pěti až sedmi sborech. Sbory soutěžily ve čtyřech kategoriích podle průměrného věku  členů a vystupovaly s desetiminutovým programem, ve kterém musela zaznít minimálně jedna česká nebo moravská lidová píseň.

V porotě tento rok usedli PhDr. Alena Stašková (hudební pedagožka), Bc. Vítězslav Hergesel (DPS Svítání, Praha) a Josef Zajíček (DPS Ondrášek, Nový Jičín), a jejich rozhodování letos opravdu nebylo lehké. Po posledním vystoupení každého bloku rozhodovali o umístění soutěžících sborů do bronzového, stříbrného a zlatého pásma. Letos porota nešetřila ani se speciálními cenami, například za jevištní projev, klavírní doprovod, dirigentský výkon atd.

Soutěžní festival Zahrada písní pořádá dětský pěvecký sbor Svítání ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Členové koncertního oddělení hostujícího sboru Svítání se starali o soutěžící sbory a hladký průběh celého festivalového víkendu. Ve spolupráci s hudebními i nehudebními sponzory byly připraveny kromě diplomů a tradičních sladkých odměn i pěkné ceny.

Novinkou tohoto ročníku bylo i živé vysílání, díky kterému mohli své zpěváčky podpořit i posluchači z pohodlí svých domovů.

Počasí venku bylo sice opravdu aprílové, avšak příjemnou atmosféru neovlivnilo. Jsme rádi, že se po dlouhých měsících bez společného sborového zpívání můžeme opět setkávat a sdílet spolu radost z hudby.

FB Zahrada písní

                   -----------------------------------------------------------

Komická opera pohledem sborového zpěváka (Miloslav Samek)

Komická opera pohledem sborového zpěváka.docx (12,1 kB)

                   -----------------------------------------------------------

https://operaplus.cz/cena-ceske-hudebni-rady-predstavila-laureaty-pro-rok-2022/

Cena České hudební rady představila laureáty pro rok 2022

Letošní ocenění České hudební rady byla předána 21. května 2022 v 19:00 hodin v aule Karolina v rámci Koncertu vítězů interpretační soutěže Pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Laureáty jsou Alena Tichá a Jiří Kolář.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. vystudovala obor Český jazyk a hudební výchova, dále pak sólový zpěv na pražské AMU. Zúčastnila se řady kurzů zaměřených na didaktiku zpěvu metody Werbeck, studijních pobytů a kurzů zaměřených na muzikoterapii. Je dlouhodobou pracovnicí na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UK a různých ZUŠ. Rovněž působí jako hlasový poradce sborů a je členkou poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu. Ocenění České hudební rady 2022 získává za svůj tvořivý přístup k hlasové průpravě zejména u nejmladší generace.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář je absolventem Pedagogické fakulty UK. Vyučoval sborové dirigování a intonační a sluchovou výchovu, později obor Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, který pod jeho vedením slavil mnoho úspěchů (přes osm set koncertů doma i v Evropě, řada ocenění v evropských sborových soutěžích). Za svou uměleckou činnost byl Jiří Kolář oceněn národními sbormistrovskými cenami. Je autorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy, řízení sboru, rovněž publikoval více než 800 článků a odborných studií. Cena ČHR 2022 mu je udělena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraniční.

Česká hudební rada je střechovou nevládní organizací Evropské a Mezinárodní hudební rady při UNESCO v ČR. Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti hudební kultury uděluje od roku 1994. Ceny jsou udělovány slavným osobnostem, souborům, událostem a osobnostem a organizacím, které zajišťují obohacující chod kultury. Cenu nominuje valná hromada cca 50 členských organizací, včetně asociací (ASOPS, AHF ČR, AHUV, UČPS ad.). Současnou předsedkyní ČHR je Lenka Kavalová, která je mj. předsedkyní ASOPS. Cenu předává tajemnice organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Anna Poláková, Opera +

                       ---------------------------------------------------------------------

Sborová přehlídka "Olomouc zpívá", 19.- 22. 5. 2022 (historie dětského sborového zpěvu v Olomouci, účastnící sborové přehlídky k 50. výročí festivalu, program)

Sborová přehlídka Olomouc zpívá, 19.- 22. 5. 2022.docx (16,7 kB)

                        -----------------------------------------------------------------------

Je kraj, kde voní tráva...  (2022) 

Je kraj, kde voní tráva.docx (15,8 kB)

sds_plakat_jekraj-2022-800px (2).jpg (581,2 kB)

                        ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode