články 2022

 
doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský (1925 - 2022) - nekrolog (PhDr. Ondřej Šedivý)
 
                     ------------------------------------------
 
Jiří Linha (1930 - 2022) - nekrolog
 
                  ---------------------------------------------
 

Vynikající hudební skladatel a pedagog

Studenti, jednou o něm mnohé uslyšíte… To nám říkala Milena Nováčková, prof. Čj a literatury z kutnohorského gymnázia, když jsme v roce 1953 nastoupili po školské reformě již na jedenáctiletou střední školu. A byla to pravda.

Měla totiž na mysli svého vynikajícího žáka Jana Bůžka (n. 16.2.1927, Kutná Hora), pozdějšího hudebního skladatele a pedagoga.

Jan Bůžek vystudoval Pedagogickou i Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, u prof. Jaroslava Řídkého studoval skladbu soukromě a dokončil ji potom na AMU u národního umělce Emila Hlobila. V roce 1972 se na Karlově univerzitě stal doktorem filozofie (PhDr.).

Poněvadž pocházím z těchto míst, dobře vím, že už za studií dirigoval Kutnohorskou filharmonii, která měla v té době coby amatérské uskupení v povědomí posluchačů dobrý zvuk, jakož i Pěvecké sdružení kutnohorských učitelů, ve kterém byl sbormistrem.

Jan Bůžek pak přesídlil do Teplic, kde působil na Pedagogické škole, později se stal odborným asistentem na Katedře hudební výchovy PedF v Ústí nad Labem. Zároveň přednášel hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři v Teplicích, kde se stal zástupcem ředitele. Byl jmenován čestným členem Společnosti Leoše Janáčka v Curychu a SPS Janáček v Jablonci n. N. Za kompoziční činnost mu byla v roce 1965 udělena Cena města Teplic.

Jeho tvorba obsahovala stovky sborů a písní. Jednalo se o sbory dětské, ženské, mužské, smíšené, písně s klavírem, ale i vokálně – instrumentální skladby. Ve své tvorbě navázal na tradici českých i světových klasiků se snahou o srozumitelný hudební jazyk. Z dětských sborů vybírám 15 sborečků na slova J. V. Sládka (tříhlasé písně s flétnou), ze ženských sborů jsou pozoruhodné Obrázky ze Staré Číny na text B. Mathesia, známé je Září z básnické sbírky K. Tomana (mužský sbor) a cyklus J. Seiferta Šel malíř chudě do světa v podobě smíšeného sboru. Z Písní s klavírem mám na mysli Vzpomínky, věnované památce K. Čapka na text O. Scheinpflugové.

Zcela záměrně jsem si na závěr ponechal cyklus sborů na slova J. Ortena s názvem Rodnému městu, jenž skladatel věnoval právě Pěveckému sdružení z Kutné Hory. Mohu se k této obsáhlé skladbě vyjádřit jako tehdejší aktivní barytonový zpěvák, neboť jsem byl členem Učitelského smíšeného pěveckého sboru v Kutné Hoře v období let 1964 – 1977 a zmíněný titul byl v repertoáru běžně zařazován. V té době byl sbormistrem učitel a osvětový pracovník Josef Procházka z Kostelce nad Černými Lesy, člen a tenorový sólista PSPU. Jinak také vedl smíšený sbor Lumír z téhož města, který pravidelně koncertoval v odborářské zotavovně v Jevanech.

Ale musím se nutně vrátit ke zmíněné skladbě. Jan Bůžek využil celkem pět částí sbírky J. Ortena Mé město, a to Nebeský trubač, Vlašský dvůr, Kamenná kašna, Boží muka a Socha. Skladatel sofistikovaným, vysoce emotivním a uměleckým způsobem hudebně vyjádřil obsah básnického textu tak, aby vše spolu dohromady dokonale zapadalo.

V části Nebeský trubač posluchači určitě poznali hudbu v chrámu, v tomto případě v chrámu sv.P. Barbory. Část Vlašský dvůr podle vokálního projevu připomene zcela jasně Královský palác s Královskou mincovnou. Kamenná kašna coby gotická památka, sloužící jako zásobárna pitné vody, byla, mám zato, docela výmluvnou částí a díl Boží muka připomíná morovou epidemii, již symbolizuje Morový sloup z 18. stol., postavený sochařem F. Baugutem. K poslednímu dílu s názvem Socha se pochlubím úvodním veršem, který si zhruba po padesáti letech ještě pamatuji:“Plášť ze vzdoru, plášť z kamene a čelo, čelo vzpřímené, kdo zkusí na ně hrát? Ty tvrdý, rozkročený k boji, hleď, čeleď země zas se rojí, jde svého Boha zapírat! (Pomník K. H. Borovského pár kroků od Vlašského dvora).

Kdykoliv a kdekoliv jsme s kutnohorským sborem cyklus uváděli (a to i na koncertním turné v bývalé NDR), nás posluchači z jeviště nikdy nechtěli pustit a odměnili náš výkon vždy neutuchajícím potleskem.

Za to všechno patří mimořádné poděkování PhDr. Janu Bůžkovi (in memoriam), který svou hudební invencí vytvořil dokonalé dílo, a to jak svým náročným obsahem, tak i poselstvím, které nemá v hudební literatuře obdoby.

Umělec zemřel 3. prosince 2005 v Teplicích ve věku 78 let.

                   Miloslav Samek

                   -----------------------------------------------------------

Zahrada opět rozkvetla hlasy dětí – známý festival hostil děti z celé ČR

Vw dnech 9.- 10. dubna 2022 proběhl  15. ročník Celostátního festivalu dětských pěveckých sborů “Zahrada písní”. Přes 800 krásných hlásků, 28 sborů ze všech koutů České republiky a víkend plný sborového zpěvu, to vše přinesl pražský festival “Zahrada písní”. Potřadatelé akce tak po třech letech úspěšně navázali na předcovidovou tradici a připravili take několik zajímavých novinek.

Po třech letech se  celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní opět rozkvetla a o druhém dubnovém víkendu zavítalo 28 sborů ze všech koutů České republiky do kulturního centra Zahrada v Praze 4. Oba ze soutěžních dnů byly rozděleny do dvou až tří bloků po pěti až sedmi sborech. Sbory soutěžily ve čtyřech kategoriích podle průměrného věku  členů a vystupovaly s desetiminutovým programem, ve kterém musela zaznít minimálně jedna česká nebo moravská lidová píseň.

V porotě tento rok usedli PhDr. Alena Stašková (hudební pedagožka), Bc. Vítězslav Hergesel (DPS Svítání, Praha) a Josef Zajíček (DPS Ondrášek, Nový Jičín), a jejich rozhodování letos opravdu nebylo lehké. Po posledním vystoupení každého bloku rozhodovali o umístění soutěžících sborů do bronzového, stříbrného a zlatého pásma. Letos porota nešetřila ani se speciálními cenami, například za jevištní projev, klavírní doprovod, dirigentský výkon atd.

Soutěžní festival Zahrada písní pořádá dětský pěvecký sbor Svítání ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Členové koncertního oddělení hostujícího sboru Svítání se starali o soutěžící sbory a hladký průběh celého festivalového víkendu. Ve spolupráci s hudebními i nehudebními sponzory byly připraveny kromě diplomů a tradičních sladkých odměn i pěkné ceny.

Novinkou tohoto ročníku bylo i živé vysílání, díky kterému mohli své zpěváčky podpořit i posluchači z pohodlí svých domovů.

Počasí venku bylo sice opravdu aprílové, avšak příjemnou atmosféru neovlivnilo. Jsme rádi, že se po dlouhých měsících bez společného sborového zpívání můžeme opět setkávat a sdílet spolu radost z hudby.

FB Zahrada písní

                   -----------------------------------------------------------

Komická opera pohledem sborového zpěváka (Miloslav Samek)

Komická opera pohledem sborového zpěváka.docx (12,1 kB)

                   -----------------------------------------------------------

https://operaplus.cz/cena-ceske-hudebni-rady-predstavila-laureaty-pro-rok-2022/

Cena České hudební rady představila laureáty pro rok 2022

Letošní ocenění České hudební rady byla předána 21. května 2022 v 19:00 hodin v aule Karolina v rámci Koncertu vítězů interpretační soutěže Pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Laureáty jsou Alena Tichá a Jiří Kolář.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. vystudovala obor Český jazyk a hudební výchova, dále pak sólový zpěv na pražské AMU. Zúčastnila se řady kurzů zaměřených na didaktiku zpěvu metody Werbeck, studijních pobytů a kurzů zaměřených na muzikoterapii. Je dlouhodobou pracovnicí na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UK a různých ZUŠ. Rovněž působí jako hlasový poradce sborů a je členkou poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu. Ocenění České hudební rady 2022 získává za svůj tvořivý přístup k hlasové průpravě zejména u nejmladší generace.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář je absolventem Pedagogické fakulty UK. Vyučoval sborové dirigování a intonační a sluchovou výchovu, později obor Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, který pod jeho vedením slavil mnoho úspěchů (přes osm set koncertů doma i v Evropě, řada ocenění v evropských sborových soutěžích). Za svou uměleckou činnost byl Jiří Kolář oceněn národními sbormistrovskými cenami. Je autorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy, řízení sboru, rovněž publikoval více než 800 článků a odborných studií. Cena ČHR 2022 mu je udělena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraniční.

Česká hudební rada je střechovou nevládní organizací Evropské a Mezinárodní hudební rady při UNESCO v ČR. Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti hudební kultury uděluje od roku 1994. Ceny jsou udělovány slavným osobnostem, souborům, událostem a osobnostem a organizacím, které zajišťují obohacující chod kultury. Cenu nominuje valná hromada cca 50 členských organizací, včetně asociací (ASOPS, AHF ČR, AHUV, UČPS ad.). Současnou předsedkyní ČHR je Lenka Kavalová, která je mj. předsedkyní ASOPS. Cenu předává tajemnice organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Anna Poláková, Opera +

                       ---------------------------------------------------------------------

Sborová přehlídka "Olomouc zpívá", 19.- 22. 5. 2022 (historie dětského sborového zpěvu v Olomouci, účastnící sborové přehlídky k 50. výročí festivalu, program)

Sborová přehlídka Olomouc zpívá, 19.- 22. 5. 2022.docx (16,7 kB)

                        -----------------------------------------------------------------------

Je kraj, kde voní tráva...  (2022) 

Je kraj, kde voní tráva.docx (15,8 kB)

sds_plakat_jekraj-2022-800px (2).jpg (581,2 kB)

                        ------------------------------------------------------------------------

Svátky písní Olomouc 2022

Od 3. do 4. června 2022 se v Olomouci konal tradiční mezinárodní festival pěveckých sborů, Svátky písní Olomouc. Jeho 49. ročník přivítal 15 pěveckých sborů z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Středobodem festivalového programu byla sobotní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant.

Setkání se vydařilo na jedničku - porota i odborná veřejnost si chválila kvalitu účastnických sborů. Však také nebylo uděleno ani jedno bronzové pásmo či čestné uznání. Kromě soutěže se pěvecké sbory představily na dvou velkých koncertech a předvedly se veřejnosti na pódiu na Horním náměstí. Slunečné počasí umožnilo vystoupit pod širým nebem, téměř všechny sbory využily veřejný prostor v centru města ke zpěvu. Město Olomouc tak opět po letech ožilo sborovým zpěvem.

V prvním kole soutěže Mundi Cantant porota nejvyšším počtem bodů hodnotila Dětský pěvecký sbor Paleček z Prahy, ženský sbor Gloria Brunensis z Brna, komorní sbor Les Sirènes z Bratislavy a Dívčí sbor Mládí z Jablonce nad Jizerou.Tyto čtyři sbory ostatním soutěžícím utekly o výrazné 3 body. Soutěžní porota, v čele s britskou sbormistryní Andreou Brown, se však rozhodla účastníky soutěže mile překvapit a do soutěže o Absolutního vítěze, jak se v Olomouci říká formátu tzv. Grand Prix, poslala všechny pěvecké sbory zlatého pásma. Viděli jsme tak trochu jiné zakončení festivalu, než jsme byli zvyklí. Všichni finalisté si kvalitou svého přednesu oproti prvnímu kolu polepšili. Porota, rozšířená o odborníky, kteří v minulých festivalových ročnících též soutěžní výkony hodnotili, vybrala za Absolutního vítěze téměř jednomyslně Dětský pěvecký sbor Paleček. Svátky písní Olomouc tak opět po šesti letech poznaly domácího vítěze. Pěvecký sbor pod vedením Šárky Mistrové zvítězil také v internetovém hlasování o Cenu publika.

Stejně jako řada dalších sborových festivalů se i Svátky písní letos potýkaly s nelehkou finanční situací. Festival se tentokrát konal bez finanční podpory města Olomouce, která v minulých letech byla značná. Nový pořadatel (od roku 2022 OLArt21, z. s.) tak musel hledat podporu jinde. Nakonec se našli sponzoři a partneři, kterým kultura není lhostejná, a ti tak umožnili, aby letos tradiční akce českého sborového kalendáře proběhla. Jak se v průběhu jara postupně ukázalo, nejistá podpora z veřejného sektoru není doménou pouze hanácké metropole, ale jedná se o obecný stav, kterému se budou pořadatelé sborových festivalů muset přizpůsobit.

Celý tým pracoval bez nároku na odměnu, z přesvědčení, že festival takového formátu stojí za to po ukončení činnosti předchozího pořadatele udržet. Tento duch se zcela promítl do celkové festivalové atmosféry. Níže citujme obdržené ohlasy:

“Úžasná atmosféra, vystoupení v krásných prostorách, vynikající výkony sborů z různých zemí světa a neskutečný zážitek pro všechny účastníky, to byl letošní ročník mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc!”
Anna Grecmanová, Přelouč

“Děkuji celkově za organizaci soutěže! Byl to pro nás velký zážitek a výborná zkušenost. Přeji Vám mnoho sil do dalších ročníků! Těšíme se na příště.”

Dominik Pernica, Brno

“Gratulujeme k perfektní organizaci a skvělé atmosféře během festivalu.”

Iwona Matysiewicz, Lublin, Polsko

Tento rok po těžkých covidových časech pro sborový zpěv ve skromnější podobě, ale opět skvěle zorganizovaný festival v krásném prostředí a velmi příjemné a přátelské atmosféře! Vše díky Petru Hýlovi a jeho týmu ze spolku OLArt21. Těšte se na další jubilejní 50. ROČNÍK!

Milan Motl, Litomyšl

Jubilejní 50. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc se uskuteční v termínu 31. 5. - 4. 6. 2023. Pořadatelé budou přes léto pilně ladit festivalový program a akce, které v rámci oslav kulatého výročí festival doprovodí. Přihlášky budou spuštěny v září tohoto roku.

       Petr Hýl

Fotografie ze Soutěže o Absolutního vítěze Mundi Cantant:  https://eu.zonerama.com/jagr/Album/8500592 (fotograf Vladimír Jagr)

                               -----------------------------------------------------------------

15. Jirkovský Písňovar 2022

První říjnový víkend (30. září – 2. října 2022) proběhne jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. V letošním roce bude mít festival podobu soutěžní, ale můžeme se těšit také na nesoutěžní vystoupení našich hostů. Smyslem Písňovaru konec konců není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. V neděli se uskuteční tradiční koncerty „Písňovar v podzámčí“ (od 13 hodin pod Jirkovskou věží a také přímo v ní) a „Písňovar v Chomutově" (od 15 hodin v atriu chomutovské knihovny). 

Na pátečním zahajovacím koncertě od 19 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku si posluchači budou moci vyslechnout spojené pořádající sbory - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), vokální těleso EXPERIPENT loňského vítěze – sbor Tvoje Máma z Prahy.

Výše zmiňovaný koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží, který bude od 13 hodin, je zajímavý tím, že během něj probíhá každoročně návštěva a pochopitelně i zpěv z jirkovské věže, kam byly v roce 2016 uloženy dva předměty do muzea Jirků. Ty darovali dva písňovarští porotci – oba Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdili již od jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký „předmět osobní důležitosti“.

I přes tyto zajímavé akce zůstává těžištěm festivalu zámek Červený Hrádek, kde v sobotu proběhne dopoledním a odpoledním bloku soutěžní část a v neděli dopoledne sborový workshop pod vedením Jaroslava Šindlera. Porotci festivalu budou letos tito uznávaní odborníci na zpěv a sborové umění:

  • sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková,
  • jazzová zpěvačka Veronika Vítová,
  • sbormistr a VŠ profesor Jiří Holubec,
  • sbormistr a klavírní pedagog Michal Hájek,
  • sbormistr a rocker Michal Vajda.

Na nádvoří Červeného Hrádku si můžete kromě zúčastněných sborů vyslechnout také vystoupení známého teplického zpěváka Pavla Houfka, mladého a nadějného chomutovského písničkáře Matěje Koudelku s Lucií Soukupovou a další překvapení.

Slavnostní vyhlášení výsledků ceny diváka, sbormistrů a odborné poroty proběhne v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále. Vítězové si pak odnesou hlavní cenu festivalu – pohár Jirkovského Rytíře.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme především Město Jirkov, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, Chomutovkou knihovnu, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a v neposlední řadě ZUŠ Jirkov.

Všem zmíněným za to patří náš dík.

Přihlášky k účasti na 15. Jirkovském Písňovaru 2022 je možno podat do 15. 8. 2022 (jirkovskypisnovar@seznam.cz).

                      -------------------------------------------------------------------

Sbormistr Josef Surovík vede své pěvecké sbory ke světové špičce 

(převzato z Magazínu Patriot Zlínský kraj, 23. 6. 2022, autor Mirek Krubek)

https://zl.patriotmagazin.cz/sbormistr-josef-surovik-vede-sve-pevecke-sbory-ke-svetove-spicce

                    ---------------------------------------------------------------------

Proč jezdí dětské pěvecké sbory do zahraničí? (Marek Uhrin)

Proč jezdí dětské sbory do zahraničí.docx (14 kB)

                     -------------------------------------------------------------------

Královéhradecké Jitro koncertovalo v červnu 2022 v USA (články členek sboru)

Amerika 2022.docx (19,3 kB) (Bára Strnadová)

Jitro, koncertní zájezd hradeckého Jitra do Ameriky 2022.docx (184,3 kB) (Beáta Uhlířová)

                    ---------------------------------------------------------------------

Jaroslav Křička - 140 let (Miloslav Samek)

Jaroslav Křička - 140 let.docx (14,3 kB)

                  -----------------------------------------------------------------------

Bělotínský týden zpěvu láká návštěvníky už 31 let

Moravské město Hranice na jeden srpnový týden ožívá zpěvem. Každý rok se tam scházejí zpěváci z celé republiky i ze Slovenska, aby pod vedením dirigentů nacvičili sborový repertoár a předvedli ho na závěrečném koncertě. Akce, která se koná pod názvem Bělotínský týden zpěvu, i letos přilákala více než 100 zpěváků. Společně s nimi dorazilo i 84 dětí, které také každý rok v Hranicích nacvičují repertoár na vlastní koncert.

Kdo miluje sborový zpěv, má už 31 let možnost vyrazit do Hranic na Bělotínský týden zpěvu. Tento rok se akce konala od 13. do 19. 8. Zpěváci nacvičovali pestrý repertoár pod vedením sbormistrů Pavla Koňárka, Petry Rašíkové, Josefa Surovíka a Stanislava Strouhala, který na Bělotínském týdnu zpěvu rovněž vede orchestr. Letos poprvé dostali možnost nazkoušet se sborem skladbu i dva účastníci: Tereza Surovíková a Lukáš Marek.

Vedle společných zkoušek, které trvají i sedm hodin denně, se zpěváci setkávají také večer na společných programech. Letos si užili dva koncerty – vystoupení uskupení Vokalamita v amfiteátru pod Zámkem a koncert vojenského uměleckého souboru Ondráš v kapli sv. Barbory v Hranicích.

Ve čtvrtek 18. srpna všechny čekal dětský koncert v Divadle Stará střelnice. Dětský ateliér tvoří již po mnoho let nedílnou součást Bělotínského týdne zpěvu. Malí zpěváci, kteří do Hranic dorazí, jsou rozděleni do tří skupin podle věku. Ateliér předškolních dětí tento rok vedly Dita Veselá a Dagmar Andrysová, věkovou skupinu 7–12 let Zuzana Kramarenková a Veronika Kadlecová a nejstarší zpěváky Linda Bláhová – Lahnerová a Markéta Andrysová. Nejmladší děti nacvičily představení o čtyřech živlech, prostřední zahrály mimo jiné muzikál Princezna se zlatou hvězdou na čele a nejstarší skupina kromě několika písní připravila také muzikál Trhák.

Večer poté, tedy 19. srpna, vystoupili v kapli sv. Barbory v Hranicích dospělí účastníci Bělotínského týdne zpěvu. Zazněly skladby různých žánrů a z různých období, od lidových písní přes populární hudbu až po soudobou sborovou tvorbu. Sbor na koncertě předvedl například skladbu Bezpečnost Petra Ebena, muzikálový hit I Don’t Know How To Love Him z Jesus Christ Superstar (sólo Iva Václavová), cyklus lidových písní Javorové husle, Modlitbu za vodu Jiřího Pavlici, The Seal Lullaby současného sborového skladatele Erica Whitacra nebo nejznámější skladbu O Fortuna z cyklu Carmina Burana skladatele Carla Orffa. Společně s orchestrem sbor zazpíval filmový hit Never Enough ze snímku The Greatest Showman, v němž měla sólo Zuzana Gašparová.

Je zřejmé, že i 31. ročník Bělotínského týdně zpěvu se vydařil. Organizátoři už nyní chystají příští ročník, který se bude konat opět v Hranicích v termínu 12.–19. srpna 2023.

Nikola Sedloňová

                      ----------------------------------------------------------------------

15. ročník JIRKOVSKÉHO PÍSŇOVARU, soutěžního festivalu sborové populární hudby

Almanach k půlkulatému výročí vzniku festivalu (Aleš Horák):  jp2022_almanach_CZ_A5_nahled5_compressed.pdf (4,5 MB)

                       ---------------------------------------------------------------------

Děčínský pěvecký sbor - k 40. výročí vzniku sboru (Jiří Holubec)

DPS historie.docx (21,5 kB)

                       ---------------------------------------------------------------------

Dobrý den z Grada - dnes už naposledy! (Jan Vančura)

GRADO_20220928.docx (17,3 kB)

Zvonky, Abbellimento, Vox novus:  IMG_8156.jpeg (103 kB)IMG_8054.jpeg (80,2 kB)IMG_8266.jpeg (64,6 kB)

                       ----------------------------------------------------------------------

Jirkovský Písňovar 2022

První říjnový víkend (30. září – 2. října 2022) proběhnul jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. V letošním roce měl festival opět podobu soutěžní, ale mohli jsme vyslechnout také řadu nesoutěžních sborových vystoupení i koncertů našich hostů. Smyslem Písňovaru konec konců není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. V neděli se uskutečnily tradiční koncerty „Písňovar v podzámčí“ (od 13 hodin pod Jirkovskou věží) a „Písňovar v Chomutově“ (od 15 hodin v kostele sv. Ignáce).

Na pátečním zahajovacím koncertě od 19 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku vyslechli posluchači pořádající sbory - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), vokální těleso EXPERIPENT a loňského vítěze – sbor Tvoje Máma z Prahy.

I přes tyto zajímavé akce zůstává těžištěm festivalu zámek Červený Hrádek, kde proběhla v sobotním dopoledním a odpoledním bloku soutěžní část a v neděli dopoledne sborový workshop pod vedením Jaroslava Šindlera. Porotci festivalu byli letos tito uznávaní odborníci na zpěv a sborové umění:

  • sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková,
  • sbormistr a VŠ profesor Jiří Holubec,
  • sbormistr a klavírní pedagog Michal Hájek,
  • hudební pedagog, sbormistr a v neposlední řadě violista Jakub Kacar.

Vzhledem k nepříznivému počasí si návštěvníci Písňovaru nevyslechli koncertní vystoupení známého teplického zpěváka Pavla Houfka, kytaristy Samuela Němce, chomutovského písničkáře Matěje Koudelku s Lucií Soukupovou na nádvoří Červeného Hrádku, ale přímo v Rytířském sále.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále. Vítězem v kategorii sborů se stal sbor Všelijak z Prahy pod vedením Ireny Havránkové a Dominika Ulbrichta (studenta oboru sbormistrovství PF UJEP). V kategorii vokální ansámbly získal největší počet bodů Skandál z Prahy. Ten také zvítězil ve večerní Grand Prix a odnesl si hlavní cenu festivalu – pohár Jirkovského Rytíře.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme především Město Jirkov, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, Chomutovkou knihovnu, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a v neposlední řadě ZUŠ Jirkov.

Všem zmíněným za to patří náš dík.

(Videozáznamy soutěžních vystoupení jednotlivých účastníků festivalu a další informace najdete na webových stránkách Jirkovského Písňovaru.)

JP – Informace pro média

                 -------------------------------------------------------------

Dirigent je vžda svým způsobem vyhnanec, říkal Libor Pešek - Benešovský deník

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-pameti-naroda-libor-pesek-20221106.html

                 -------------------------------------------------------------

Hudební skladatel Otmar Mácha by se v letošním roce dožil sta let (Miloskav Samek)

Hudební skladatel Otmar Mácha by se v letošním roce dožil sta let.docx (12,8 kB)

                 -------------------------------------------------------------

Festival sborového zpěvu Mezzochori 2022

Od pátku 4. listopadu do neděle 6. listopadu 2022 proběhla v Hradci Králové 13. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Mezzochori, pořádaná spojenými silami NIPOS, útvaru ARTAMA, Spolku Královéhradecké sborové slavnosti, Centra uměleckých aktivit Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

Nemoc covid-19 bohužel připravila o účast jeden přihlášený sbor, jinak konání přehlídky přímo nic neomezilo a na rozdíl od ročníku loňského proběhlo i klání v soutěžní kategorii, ačkoliv se do něj přihlásily pouze dva sbory. Tématem Mezzochori byla i nedožitá jubilea v roce 1922 narozených skladatelů Ilji Hurníka a Otmara Máchy. Místem konání přehlídky a koncertů byla Filharmonie Hradec Králové.

Mezzochori otevřel v pátek 4. listopadu zahajovací večer s vystoupeními domácího Jitříčka a jeho komorního sboru (sbormistři Lucie Gregorovič Fárová Jiří Skopal) a vítěze soutěžní kategorie z roku 2019 Armonia Rokycany (Alena Vimrová a Jan Fraus). Samotná přehlídka středoškolských sborů pak probíhala dopoledne i odpoledne v sobotu 5. listopadu. Soutěžní i nesoutěžní kategorii přihlížela porota ve složení Lenka Polášková, Zuzana Kadlčíková, Jiří Skopal, Josef Surovík a Tomáš Stanček. V průběhu dne nacvičovaly zúčastněné sbory společně pod vedením Jana Míška píseň V kolaji voda v úpravě Otmara Máchy. Ta pak zazněla na závěrečném koncertu.

V přehlídkových repertoárech sborů byla nejčastěji ke slyšení angličtina. Česká stopa se vyskytovala jen u asi třetiny skladeb, většinou se jednalo o úpravy lidových písní. Zařazení jedné české, moravské, slezské nebo slovenské lidové vícehlasé písně bylo přitom podmínkou účasti v nesoutěžní kategorii. V soutěžní kategorii bylo povinností provést skladbu Hej, hej, hej! autora Jana Nowaka. Původních českých skladeb bylo možné v programech sborů napočítat šest, z toho čtyři uvedly Harmonie Ladies z Velkého Meziříčí. Dvakrát se objevilo populární An Irish Blessing, třikrát spirituál Joshua Fought the Battle of Jericho. U sborů výrazně převažoval zpěv a cappella, který regule přehlídky vyžadovaly pouze u skladby povinné (soutěžní kategorie) a u jedné skladby dle vlastního výběru (obě kategorie). Výjimkou byl Divertimento Chor z pražského Gymnázia Botičská, který vystoupil s početnou instrumentální skupinou.

Na sobotním večerním závěrečném koncertu ocenila porota v soutěžní kategorii Pěvecký sbor Gymnázia Křenová z Brna a jeho sbormistryni Veroniku Waldhansovou stříbrným pásmem. Zlaté pásmo a titul absolutního vítěze si vyzpívala Medvíďata ze ZUŠ Český Krumlov vedená Lukášem Holcem. Sbory zpívající v nesoutěžní kategorii získaly různá zvláštní ocenění. Zpětná vazba poroty nekončila diplomy. Sbory se zúčastnily v sobotu a ještě i v neděli workshopů s členy poroty, jejich sbormistři se s porotci setkali nad partiturami skladeb a probírali přehlídková vystoupení.

Závěrečný koncert Mezzochori v sobotu 5. listopadu se stal dějištěm ještě jedné slavnostní události – předání Ceny Ministerstva kultury prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc. za mnohaletý přínos v oboru dětského sborového zpěvu. Sbormistr Královéhradeckého dětského sboru Jitro a pedagog Univerzity Hradec Králové na koncertu opět i dirigoval, tentokrát hlavní dívčí sbor Jitro.

Jan Nowak, 15.11.2022, Opera Plus

                        --------------------------------------------------------------------

Věra Honcová (1941 - 2022) - nekrolog (Miloslav Samek)

SKM_C22722112612330.pdf (123,2 kB)

                        ---------------------------------------------------------------------

Turné Severáčku po Jižní Koreji

Ve dnech 25. října – 5. listopadu 2022 Severáček reprezentoval Českou republiku a českou sborovou školu na turné po Jižní Koreji. Severáček získal pozvání na základě dlouhodobé spolupráce s korejskou stranou, v minulosti sbor koncertoval v Jižní Koreji již čtyřikrát. Třicítka dětí Severáčku zpívala pod vedením sbormistryně a umělecké šéfky Severáčku Silvie Langrové za doprovodu klavíristky Evy Dvořákové.

V rámci desetidenního turné Severáček vystoupil na deseti koncertech a vystoupeních ve městech Soul, Busan, Hampyeong a dalších, zúčastnil se koncertu v rámci festivalu dětských sborů v Ulsanu, třikrát zpíval na koncertech ve školách a celý koncertní repertoár též samostatně natočil na podiu Grand Theatre v Busanu. Pro toto turné nastudoval Severáček šest skladeb v korejštině (skladby Park Ji Hoona ad.). Kromě repertoáru složeného z českých a moravských lidových písní (úpravy Milana Uherka a Miroslava Raichla) choreograficky ztvárněných a zpívaných ve folklorních krojích sbor nastudoval i korejskou popovou píseň jedné z nejpopulárnějších korejských kapel současnosti BTS. Píseň Butter zazpíval sbor s novou choreografií připravenou právě pro toto turné.

Na koncertu v Hampyeongu byl přítomen ředitel Českého centra v Koreji p. Emanovský, koncert v nejvyšší korejské budově Lotte Tower v Soulu navštívil velvyslanec České republiky v Jižní Koreji p. Gustav Slamečka. Všechny koncerty zaznamenaly velký ohlas publika, výjimkou nebyly ovace ve stoje. Severáček zpíval na svém turné pro více než šest tisíc posluchačů, nejvyšší účast byla při samostatném vystoupení ve sportovní hale, kde bylo přítomno na pět tisíc posluchačů. Oceněním je také fakt, že Severáček obdržel pozvání k dalšímu turné v příštím roce.

Pro severáčkovské děti je účast na zájezdu mj. odměnou za stovky hodin zkoušek a soustředění a motivací k dalšímu rozvoji, účast na zájezdu je taktéž významným edukativním počinem, děti mohly okusit jinou kulturu, navštívily historické památky, dozvěděly se mnoho z historie Jižní Koreje ad.

Kompletní žurnál celého zájezdu a fota na stránkách Severáčku www.severacek.cz

Silvie Langrová

                        ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode