Recenze 2019

 
6. Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů "Iuventus in Praga cantat" 2019, 19. 1, 2019, Praha
                       ------------------------------------------
JIZERAN REDIVIVUS - recenze koncertu (Miloslav Samek)
                       -----------------------------------------
Permoník před odjezdem na World Choral Championship 2019, Petrohrad - recenze koncertu (Kateřina Dvorská)
                        -----------------------------------------

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí, 29.– 30. 4. 2019, Ústí nad Labem (obor Sbormistrovství)

Do soutěže v oboru Sbormistrovství se přihlásilo celkem 10 soutěžících z tří univerzit – Univerzity Karlovy Praha (4), Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem (5) a Univerzity Hradec Králové (1), z toho 9 do I. soutěžní kategorie a 1 do II. soutěžní kategorie.

Vlastní soutěž se uskutečnila 29. dubna 2019 ve 3 kolech:

1. kolo – dirigování povinné skladby - Tomás Luis de Victoria: O Magnum Mysterium (3:30 min), dirigování další jedné kontrastní skladby dle vlastního výběru, celkový časový rozsah 5 – 8 minut. Obě skladby byla dirigovány podle nahrávky.

2. kolo – dirigování sborové partitury z listu – prima vista. Dirigování podle nahrávky. Soutěžící musí začít dirigovat max. do 2 minut od obdržení partitury.

3. kolo – nácvik vlastní vybrané skladby v obsazení SATB se středně pokročilým studentským sborem. Soutěžící měl 10 minut na nácvik a provedení skladby nebo její části.

Soutěž, která měla částečně charakter workshopu, proběhla v příjemné, tvůrčí atmosféře. Tři porotci hodnotili výkony soutěžících v jednotlivých kolech vždy 0 – 10 body, soutěžící mohl tedy za celou soutěž získat maximálně 90 bodů. Podle regulí soutěže mohli každou fakultu zastupovat nejvýše dva soutěžící.

Porota:

doc. PaedDr. Vladimír Kuželka - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (předseda poroty), MgA. Jan Steyer - Univerzita Karlova, Mgr. Jiří Skopal, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové

Výsledky Celostátní interpretační soutěže Pedagogických fakult

Kategorie Sbormistrovství I. (SB - jako hlavní obor) 1

1. místo - Barbora Ptáčková (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem) – 78b

1. místo - Anna Svobodová (Univerzita Karlova Praha) – 78b

2. místo - Pavla Fišerová (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem) – 72b

2. místo - Josefína Nedbalová (Univerzita Karlova Praha) – 72b

3. místo - Irena Pithartová (Univerzita Hradec Králové) – 70b

Kategorie Sbormistrovství II. (studenti, kteří SB nestudují jako hlavní obor)

1.místo - Veronika Machovcová (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem) – 74b

 

Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP patří za úspěšnou realizaci této akce velké poděkování. Úspěšným účastníkům soutěže pak přejeme, aby se co nejdříve prezentovali v našem sborovém životě.

(K nahlédnutí bulletin soutěže: https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/04/Interpreta%C4%8Dn%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BE-2019_Bulletin.pdf )

                        -------------------------------------------------------------

Český filharmonický sbor Brno ozdobil Dvořákovu Příbram (Jiří Fuchs)

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/1370-cesky-filharmonicky-sbor-brno-ozdobil-dvorakovu-pribram?fbclid=IwAR3

OzRf4m0XtAIado20JTjEtztnjj2_0Z33cksZYR5AZSCtAG5mAcvAeAUY

                       ---------------------------------------------------------------

Pěvecké sbory na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně (14.– 28. 4. 2019)

Na Velký pátek 19. 4. 2019 se konal třetí koncert z cyklu tenebrae, které završovalo svatý týden. V minulých letech šlo spíš o rozjímání v poloprázdném kostele, tentokrát se ale koncert stal manifestací duchovního prožitku. Závěrem smutečního období byl Koncert pro sbor a cappella Alfreda Schnittkeho s názvem Světlo beze stínu pramen pokoje  v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů, jehož kůr prožíval zatěžkávací zkoušku. Tísnilo se na něm téměřsto členů několika sborů. Smíšený pěvecký sbor VUT Vox iuvenalis, smíšený sbor KantilénaPěvecký sbor Masarykovy univerzity a mužský pěvecký sbor při Ústavu hudební vědy FF MU s názvem Láska opravdivá. Skutečnost, že se zpívalo z kůru, a že tedy byly využita přirozená akustika kostela, zaručovalo kvalitní výsledek, stejně jako úsilí sbormistrů Jana Ocetka Jana Špačka, kteří dali dohromady obdivuhodný večer. Na text z knihy nářků Řehoře z Nareku, který je v ruštině a je velmi sofistikovaný, niterný a prodchnutý zbožností, byl sice překlad otištěn v programu, ale nápad, aby byl před každou částí, která měla zaznít, recitován, byl spásný. V podání herce Lukáše Bergera zněl text velmi sugestivně a mnozí se domnívali, že šlo o projev duchovního. Velkopáteční večer se tak stal přirozeným vrcholem první části velikonočního času, který se halil do smutku z ukřižování Ježíše.

                                               (Převzato z článku Karly Hofmannové z HR 2019/06.)

                          --------------------------------------------------------

Foerstrovy Osenice 2019 (Miloslav Samek)

Foerstrovy Osenice 2019.docx (16,5 kB)

                    -------------------------------------------------------------

Kluk jako tuřín a slovo samá píseň - V Plzni hrají Dvořákovu operu Šelma sedlák (Jiří Fuchs) 

(Zdeněk Vimr se loučí s úlohou sbormistra opery Divadla J. K. Tyla v Plzni.)
                      -----------------------------------------------------------------
Dvořákova Svatá Ludmila na Smetanově Litomyšli (Jiří Fuchs)

Sláva Bonifantes a Pardubické filharmonii

V časopise Hudební rozhledy č.2019/07 si můžete přečíst pochvalnou recenzi Rafaela Broma na koncert, který se konal 27. 3. v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Pod vedením Jana Míška na něm s dvěma světovými a jednou českou premiérou soudobých skladeb vystoupily Komorní filharmonie Pardubice a Chlapecký sbor Bonifantes. Večer otevřela světová premiéra rozsáhlé devítidílné kantáty Jana Vičara Tempus Iuvenis pro smíšený sbor, koloraturní soprán, hluboký bas a orchestr na latinské texty „žáků darebáků“. Druhou světovou premiérou večera byla Píseň Davidova, kantáta pro sbor a orchestr se sólovým sopránem, kterou hudební skladatel Jan Jirásek věnoval Janu Míškovi a jeho sboru Bonifantes. Závěrečnou skladbou koncertu pak bylo dílo amerického skladatele Johna Leavitta Missa festiva.

V závěru své recenze Rafael Brom píše: „Koncert v Sukově síni byl mimořádný po interpretační stránce, zejména sboru patří velké uznání. Sbormistr a dirigent Jan Míšek, neobyčejně vitální, strhující, přesný a inspirativní ve svém dirigentském konání, byl nepochybným hrdinou koncertu. Ostatně, všichni účinkující měli toho večera ten nejkrásnější důvod k mimořádnému výkonu – Chlapecký sbor Bonifantes slavil dvacetiletí své kariéry a skvělá Komorní filharmonie Pardubice má za sebou padesát let na koncertním pódiu. Gratulujeme.“

                      ---------------------------------------------------------
Moc proti moci - SmetanůvDalibor z Prahy na Smetanově Litomyšli přesvědčil (Jiří Fuchs)

                         ------------------------------------------------------------

Sborová soutěž ve Spittalu an der Drau letos pošestapadesáté (Jakub Zicha)

Sborová soutěž ve Spittalu an der Drau letos pošestapadesáté.docx (19,2 kB)

                          -----------------------------------------------------------

Moravské pěvecké sbory na profesionálních letních koncertních pódiích 2019

Moravské pěvecké sbory na profesionálních letních koncertních pódiích 2019.docx (12,3 kB)

                          ------------------------------------------------------------

Neprofesionální české sbory na profesionálních koncertních pódiích

Studánky Bohuslava Martinů, 18. 10. 2019, Sukova síň Rudolfina

Neprofesionální české sbory na profesionálních koncertních pódiích.docx (12,4 kB)

                          -------------------------------------------------------------

33. Mezinárodní sborový festival a soutěž Praga cantat 2019 opět s bohatou zahraniční účastí

33. PC 2019, recenze.docx (23,3 kB)

                          ------------------------------------------------------------

Dvě vzpomínky na 18. ročník MDFHR, 11.- 13. 10. 2019, Vlachovo Březí (Miloslav Samek)

Dvě vzpomínky na 18. ročník MSFHR, 11.- 13. 10. 2019, Vlachovo Březí.docx (19,9 kB)

                       ---------------------------------------------------

Ohlédnutí za 27. Mezinárodním festivalem dětských a mládežnických pěveckých sborů 2019 se Soutěží o Cenu Miroslava Raichla, 8.- 9. 11. 2019, Pardubice

Ohlédnutí za Mezinárodním festivalem dětských a mládežnických pěveckých sborů 2019 se Soutěží o Cenu Miroslava Raichla.docx (14,9 kB)

                        ------------------------------------------------------

Ohlas na společný koncert německého vokálního ansámblu VoiceMix a Alikvotního sboru Spektrum, 30. 11. 2019, Praha

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/2577-koncert-jako-ritual

                       ------------------------------------------------------

29. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2019 (Marek Valášek)

29. MF adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2019 (2).docx (14,3 kB)

                       ------------------------------------------------------

Cantica laetitia - "SOULAD LÁSKY"

Cantica laetitia - Soulad lásky.docx (16,3 kB)

                       ------------------------------------------------------

Pražské Vánoce 2019 (Marek Valášek)

Pražské Vánoce 2019.docx (12,7 kB)

                   ------------------------------------------------------

Dobrá věc se podařila - recenze koncertu "Swingové Vánoce" (Miloslav Samek)

Dobrá věc se podařila.docx (14,6 kB)

                    -----------------------------------------------------

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode