recenze 2022

 
Online 19. Akademická Banská Bystrica 2021 - 12. 2. 2022 (Jiří Fuchs)
 
                       ----------------------------------------------

CHORALIA PRAHA 2022

V sobotu 26. března 2022 se v pražském Kostele sv. Šimona a Judy uskutečnila soutěžní celostátní přehlídka pěveckých sborů, kterou upořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu /NIPOS/ za finanční podpory Ministerstva kultury. Novou koncepcí /několik rozsahem menších hodnocených přehlídek v roce/ navazuje na více než šedesátiletou úspěšnou historii Festivalu sborového umění v Jihlavě. Přehlídka se vyznačovala výbornou úrovní jedenácti zúčastněných sborů /osm z nich získalo “zlaté pásmo”/, velmi příjemnou atmosférou, kdy se sbory navzájem poslouchaly a odměňovaly dlouhotrvajícími potlesky, a též profesionálně zvládnutou organizací. Po skončení soutěžních vystoupení následovaly rozborové pohovory sbormistrů s jednotlivými členy poroty /Zdeněk Vimr-předseda, Jakub Zicha, Hana Blachutová/, zúčastněné sbory pod vedením sbormistra Martina Franze společně nacvičily a provedly tři předem určené společné skladby /J. S. Bach, H. Weiss, M. Franze/. Celou soutěžní přehlídku velmi kultivovaně moderoval pracovník NIPOS a hlavní organizátor Jan Pirner.

V kategorii KOMORNÍCH SBORŮ /do 24 osob/ se ve “stříbrném pásmu” umístily dva sbory – La Grande Bande /sbormistryně Denisa Dohnalová/ a Gloria Brunensis /Natalia Chirilenco/. První z nich se vyznačoval velmi solidní ženskou složkou, ale trochu méně kultivovaným zvukem pánů. Sympatické bylo využití několika instrumentalistů, velmi zajímavě byl postaven celý soutěžní program /zvláštní cena/. Gloria Brunensis / 16- členný ženský sbor/ se prezentoval velmi jemným, kultivovaným zvukem /ale tak trochu dětským/, postrádal jsem vyšší dynamickou hladinu. U Schumanna chyběla pregnantnější německá výslovnost, u Jacoba Handla výraznější vedení hlasů v polyfonii. Zvláštní cena za provedení rumunské lidové písně. Zbývající čtyři sbory byly oceněny “zlatým pásmem”. Dívčí sbor Mládí /Květa Kavánová/ zpíval velmi kultivovaně, i když bohužel v dynamické hladině většinou pouze pp – mf. Velmi slušná intonace, snažit se o výraznější artikulaci. Výborné provedení Hrušovského úpravy lidové písně Zahučaly chladné vetry v dolině. Moraviachor - ženský sbor /Tereza Surovíková/ je veden k většímu barevnému zvuku, má krásně vypracované fráze, výborně intonuje, výstavba skladeb příkladná /zvl. Regina coeli z autorské dílny paní sbormistryně, které mimochodem na festivalu zazněly i další dvě skladby! /. Místy méně jednotné sykavky /Hába/. Pražský ženský sbor Bubureza /Miloslava Vítková/ prokázal vyspělou hlasovou kulturu a výbornou intonaci /průzračně čisté a oduševnělé provedení Uherkovy úpravy Teče voda, teče/. Sbormistryně vsadila na interpretačně jednodušší repertoár, ale výborně provedený. Vítězem kategorie, ale na základě obdrženého nejvyššího bodového hodnocení i absolutním vítězem celé přehlídky se stal Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava /Adam Sedlický/. Přes méně početné mužské hlasy naprosto vyrovnaný zvuk, skvělá hlasová kultura, téměř bezchybná intonace, široká dynamická škála s úchvatnými pianissimy /Halma, Košťál/. Skladby promyšleně vystavěné a procítěně provedené. Bravo!

V kategorii SMÍŠENÝCH SBORŮ získal “stříbrné pásmo” lounský Chorus Laneum /Vladimír Doležal/. Předvedl velmi solidní výkon, i když některé skladby byly pro toto těleso přece jen dosti náročné /Monteverdi, Haydn/. Další sbory byly zařazeny již do “pásma zlatého”. Moraviachor /Josef Surovík/ - sbor, který pracuje formou občasných víkendových soustředění, se prezentoval vyrovnaným barevným zvukem, využitím široké dynamické škály, vzorovou výstavbou interpretovaných skladeb i velmi dobrou intonací. Nevyvaroval se ale místy drobných nepřesností v nástupech hlasů /ve skladbě T. Surovíkové /, v Lukášovi kolísalo tempo. Přesto vzhledem k systému práce úctyhodný výkon. Lucky Voice Band /Lucie Freiberg/, cca 40 - členný sbor, zpíval s příkladným nasazením a prožitkem, disponuje “větším”, přesto velmi kultivovaným zvukem, poutavé užití choreografických prvků /Gibbs/. Místy pozor na drobnější rytmické neshody /Chodský den/ a padající intonaci /Runestad/. Smíšený sbor Jitro Hradec Králové /Lukáš Mekiňa/ je absolventským sborem proslulého královéhradeckého dětského sboru Jitro. Tato mnohaletá zkušenost zanechala u členů tohoto smíšeného sboru skvělé sborové návyky – vědí co s hlasem, výborně intonují, mají zafixovánu perfektní sborovou kázeň. Pozor na mírný intonační pokles v Košťálovi /zvl. alt/, doporučuji přesněji dodržet předepsaná tempa ve skladbě O. Hutníka. Vítězem kategorie se stal smíšený sbor Punkt /Alena Jelínková/, působící na Pražské konzervatoři. Mladé těleso, zaměřující se na provádění novinkových skladeb začínajících autorů, je technicky výborně vybaveno, má početně téměř vyrovnanou ženskou a mužskou složku. Provedlo interpretačně nejnáročnější program /zvl. skladba Nová míza L. Janaty/, má krásný zvuk. V rychlých skladbách nutno v kostelní akustice výrazněji artikulovat, místy pozor na ostřejší zvuk sopránů.

                              Zdeněk Vimr

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode